Patenty so značkou «turbiny»

Tvar rozvádzacích a obežných lopatiek vodnej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7229

Dátum: 03.09.2015

Autori: Potocký Peter, Kadora Jozef

MPK: F03B 3/06

Značky: turbiny, lopatiek, vodnej, obežných, rozvádzacích

Text:

...- polomer označujúci skúmaný charakteristický valcový rez rozvádzacej lopatky V priestore medzikružia prietokového prierezu, V ktorom je umiestnená rozvádzacia lopatkaNa dosiahnutie maximálnej účinnosti turbíny na vodnom diele je nutné prispôsobiť rozmer a tvar rozvádzacích lopatiek a lopatiek obežného kolesa na konkrétne hydrologické a morfologické pomery Vodného toku V danom profile. Výpočet tvarov lopatiek je pomerne náročný, Vyžaduje si...

Obeh plynovej turbíny s vysokotepelnou a vysokotlakovou rekuperáciou tepla, aj v paroplynovom cykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6842

Dátum: 05.08.2014

Autor: Šulek Stanislav

MPK: F02C 6/02

Značky: tepla, plynovej, paroplynovom, vysokotlakovou, rekuperáciou, cykle, turbiny, vysokotepelnou

Text:

...pracovného média s vysokotlakovým kompresorom, spojený s vysokotepelným výmenníkom a ten je následné spojený so spaľovacou komorou, ktorá je spojená s prvou turbínou s viacnásobným prívodom tepla v ktorej prebieha časť expanzie, a prvá turbína s viacnásobným prívodom tepla je ďalej spojená s ďalšou spaľovacou komorou,ktoráje spojená s ďalšou turbínou s viacnásobným prívodom tepla v ktorej prebieha časť expanzie, a táto je spojená s...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie pomocou hydraulickej turbíny a násosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6753

Dátum: 06.05.2014

Autor: Gajdoš Miroslav

MPK: F03B 13/00

Značky: násosky, energie, výrobu, zariadenie, hydraulickej, pomocou, elektrickej, turbiny

Text:

...hodnota je hodnota atmosférického tlaku v mieste násosky znížená o straty tlaku v celej sústave elektrárne. Atmosférický tlak sa s narastajúcou výškou nad morom znižuje pri výške do 1000 m n. m. za každých 10 m o cca l hPa. Ak je kritická hodnota prekročená, dôjde k pretrhnutiu vodného stĺpca z dôvodu, že atmosférický tlak nestačí na Vytlačenie vody cez vrchol násosky. Riešenie v tomto prípade vyžaduje dve hydraulické turbíny. Jednotlivé...

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01P 3/68, G05B 23/00...

Značky: spôsobu, parnej, lopatiek, systém, najmä, elektrárnách, plynovej, spôsob, jednotlivých, turbiny, turbin, vykonávanie, monitorovania, tohto, bezkontaktného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Kruhový horák pre spaľovacie turbíny s nízkymi emisiami škodlivín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5733

Dátum: 05.04.2011

Autori: Parýzek Stanislav, Sláma Jiří, Slavík Antonín

MPK: F23D 14/00

Značky: spaľovacie, kruhový, horák, emisiami, škodlivin, nízkými, turbiny

Text:

...vidieť spaľovací priestor § vnútri spaľovacej komory.Na obr. 2 je detail vyústenia horákovej rúrky g na rozvod plynu do spaľovacej komory. J e vidieť, že v ústí horákovej rúrky g sú usporiadané sústredné prstence l s otvormi Z pre výstup zcrrmého plynu. Na horákové rúrky g rozvodu plynu sú pripojené rúrky i prívodu zemného plynu. Prepojenie prstencov l s rúrkami g rozvodu plynu je vykonané pomocou dýz 10. Vonkajšie prstence l sú však od...

Veterná turbína a spôsob vyňatia ložiska z veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14270

Dátum: 30.03.2011

Autor: Gelmini Emmanuele

MPK: F03D 1/00, F03D 11/00

Značky: veterná, vyňatia, veternej, turbina, turbiny, spôsob, ložiska

Text:

...a je pripojená ku gondole tak, aby sa otáčala okolo osi otáčania a ložisko umiestnené medzi gondolou a rotačnou zostavou a kde gondola obsahuje prvý sektor nachádzajúci sa v mieste ložiska pričom sa daný spôsob vyznačuje tým, že obsahuje kroky na odstránenie tohto prvého sektora z gondoly, čim v mieste ložiska vznikne otvor dostatočne veľký na prechod ložiska na aspoň čiastočné uvoľnenie ložiska z rotačnej zostavy na vyňatie ložiska cez...

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01M 13/00, G01M 1/00...

Značky: elektrárnách, jednotlivých, najmä, bezkontaktnú, systém, turbin, lopatiek, diagnostiku, turbiny, parnej, plynovej

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Zariadenie na využitie odpadového tepla zo spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5384

Dátum: 08.03.2010

Autori: Veselý Stanislav, Toth Alexandr

MPK: F02C 7/08, F02C 6/18

Značky: spaľovacej, tepla, odpadového, zariadenie, využitie, turbiny

Text:

...s plynovým dúchadlom 7 na prepravu zenmého plynu vedeného plynový potrubím 8 diaľkového plynovo 10du. Kompresor 3 je priebežným potrubím 9, sčasti usporiadaným v regenerátore 10, spojený so spaľovacou komorou 11 na spaľovanie zemného plynu, ktorá je vstupným potrubím 12 prepojená s vysokotlakovou turbínou 4, medzi ktorú a nízkotlakovou turbínou 5 je prevádzací kus 13. Na výstupnú časť nízkotlakovej turbíny 5 je pripojené potrubie 14, ktoré je...

Obal na lopatku veternej turbíny a spôsob na jej zabalenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11215

Dátum: 01.02.2010

Autor: Casazza Matteo

MPK: B66C 1/62, B65D 81/05, B65D 61/00...

Značky: spôsob, zabalenie, lopatku, turbiny, veternej

Text:

...rôznym prierezom danej lopatky turbíny a je možné ju použiť na zabalenie lopatiek s rôznym0017 Podľa výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu obsahuje nafukovacia prstencová štruktúra aspoň jeden nafukovací vonkajší vak s vonkajšou opomou stenou a aspoňjeden nafukovací vnútomý vak s vnútomou upinacou stenou.0018 Vonkajší alebo vnútomý nañíkovací vak sa teda môžu nafukovať osobitne, aby sazjednodušila montáž obalu na lopatku.0019 V...

Blokovacia zostava na rotor veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11307

Dátum: 23.07.2009

Autori: Pabst Otto, Gelmini Emmanuele, Casazza Matteo

MPK: F03D 11/00

Značky: zostava, turbiny, blokovacia, veternej, rotor

Text:

...koniec hriadeľa 10 spojovacím zariadením 16, a obsahuje vnútomú valcovitú stenu 17, ktorá vo vnútri gondoly 2 ohraničuje komoru 18, do ktorej je zvonku prístup spôsobom, ktorý nie je znázomený, aby saumožnila údržba a/alebo práca na výmene vo vnútri komory 18, ako sa podrobne opisuje ďalej.0015 Ako je zreteľnejšie znázomené na obrázkoch 3 a 4, hriadeľ 10 má vnútornú prstencovú prírubu 19 na konci smerom k náboju 7 a vonkajšiu prstencovú...

Predkladaný vynález sa týka upevnenia zapaľovacích elektród na horáku plynovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11620

Dátum: 30.06.2008

Autori: Hohmann Christian, Liebe Roland, Pfeiffer Elmar, Kluge Andre

MPK: F23D 11/42, F23Q 3/00

Značky: zapalovacích, turbiny, upevnenia, vynález, hořáku, týká, plynovej, predkladaný, elektrod

Text:

...turbíny, podľa nároku 1. závislé nároky obsahujú ďalšie, výhodné uskutočnenia vynálezu.Horák podľa vynálezu zahrnuje dve zapaľovacie elektródy a držiak, pričom držiak je umiestený na vonkajšej ploche horáku. Horák sa vyznačuje tým, že zapaľovacie elektródy sú držiakom prichytené vždy V troch bodoch svojho obvodu V určenej polohe. Týmto trojbodovým upevnenim, pri ktorom sa môže vzhľadom k axiálnemu rozťahovaniu držiaku jednať obzvlášť aj o...

Spôsob na vylepšenie výkonnosti vodnej turbíny, zvlášť Peltonovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20245

Dátum: 07.09.2007

Autor: Haugen Jan Otto

MPK: F03B 11/02, F03B 1/02

Značky: vodnej, peltonovej, turbiny, výkonnosti, zvlášť, vylepšenie, spôsob

Text:

...a súčasný prístup k problému energetických strát V dôsledku rozptylu energie vo vodných turbínach v dôsledku rozstrekovania vody, je zameraný na navrhovanie a zabezpečenie bloku turbíny s fyzikálnymi vodičmiprúdenia vody a priehradkami, ako bolo opísané vyššie. Podľamodelového testovania však bolo zistené, že aj keď sú nainštalované vedenia prúdu vody, možno odstrániť iba menšiu0009 Cieľom predkladaného vynálezu je zlepšiť...

Veterný systém na premenu energie prostredníctvom turbíny so zvislou osou, ktorá je poháňaná krídlovými profilmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17655

Dátum: 13.06.2007

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: B66D 1/39, F03D 3/06, F03D 5/00...

Značky: turbiny, prostredníctvom, veterný, poháňaná, krídlovými, osou, systém, přeměnu, energie, profilmi, zvislou, ktorá

Text:

...zaťaženie lán, cez ktoré prechádza vyrobená elektrická energia, sa neprenáša do vodiacichmechanizmov draka, ale do iných súčastí veterného systému cez laná, ktoré sú vhodne používané na vykonávanie tejto funkcie. Konštrukcia veterného systému je zložitá vďakatomu, že laná na prenos sily sa nepoužívajú na pohon drakov, a preto majú nasledujúce nevýhody- draky poháňa mechanizmus, ktorý je v nich priamo namontovaný, alebo pomocou minimálne...

Veterný systém na premenu energie prostredníctvom turbíny so zvislou osou poháňanej pomocou drakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20031

Dátum: 13.06.2007

Autori: Taddei Franco, Ippolito Massimo

MPK: B65H 51/14, F03D 3/06, B66D 1/39...

Značky: drakov, prostredníctvom, turbiny, veterný, přeměnu, energie, pomocou, poháňanej, systém, zvislou

Text:

...zachytenú frontálnu oblasť vetra. Operátor ovláda tento systém zo zeme, ktorý sníma a zobrazuje údaje prenášané pomocou vhodných snímačov alebo automaticky pomocou diaľkového ovládacieho systému. Padákový drak je poháňaný v smere vetra vo vysokom počiatočnom uhle. Po dosiahnutí vrcholu je tentopočiatočný uhol zmenšený a drak plachtí proti smeru vetra. Drak je vyrovnaný do normálnej polohy, plachtí v smere vetra a cyklus sa opakuje.V...

List rotora veternej turbíny so zníženou emisiou zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15518

Dátum: 19.12.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/06

Značky: veternej, rotora, zníženou, turbiny, zvuku, emisiou

Text:

...hrot listu rotora vyrobený zkovu môže slúžiť ako bleskozvod ateda zachytené blesky presmerovať do vhodného zvodového zariadenia, aby tým bola Veternáelektráreň účinne chránená v prípade zásahu bleskom. 0013 Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0014 V nasledujúcom texte je vynález bližšie opísaný pomocou obrázkov. Pritom ukazujúobrázok 1 pohľad zhora na list rotora podľa vynálezu s ohnutou koncovou...

Usporiadanie snímača zaťaženia pre lopatky veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18880

Dátum: 17.12.2003

Autor: Aloys Wobben

MPK: F03D 11/00

Značky: snímača, zaťaženia, usporiadanie, turbiny, veternej, lopatky

Text:

...vodiče sú V závislosti od prehnutia listu rotora rozdielne ovplyvnené azodpovedajúco menia svoj odpor. Preto môže byť zrozdielnych hodnôt zmeny odporuodvodený presný priebeh prehnutia.0014 Vo výhodnej forme uskutočnenia variantu, ktorý už neprínáleží kvynálezu, vodiče vytvorené kratšie než dĺžka listu rotora môžu byť vytvorené aj ako rozvetvenía vodiča rozprestierajúceho sa cez celú dĺžku listu rotora. Za týmto cieľom sú na vopred...

Mazanie zariadenia na nastavenie uhla sklonu listu rotora veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 159

Dátum: 22.08.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 1/06, F03D 7/02...

Značky: veternej, mazanie, listů, rotora, sklonu, zariadenia, turbiny, nastavenie

Text:

...so zreteľom na priložené obrázky.Obrázok l ukazuje priečny rez zariadením podľa vynálezu na otočenie listu rotora ve temej elektrárne voči jej náboju rotora aobrázok 2 ukazuje priečny rez uložením a ozubeným kolesom zariadenia podľa obrázkaObrázok 3 ukazuje pohľad na spodnú stranu valivého ložiskaobrázok 4 ukazuje priečny rez ložiskom a ozubeným kolesom prívodu mazacieho tukuObrázok 1 ukazuje zariadenie 2 na otočenie koreňa 4 listu rotora...

Ložisko rotora spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3026

Dátum: 06.11.2001

Autori: Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Janištin Václav, Sláma Jiří

MPK: F01D 25/26, F01D 25/16

Značky: ložisko, turbiny, rotora, spaľovacej

Text:

...turbíny, ktorý by ipo zvýšení teploty umožnil súčasnú dilatáciu tak úložných turbín, tak aj ložiska, a aby sa tým zamedzilo poškodeniu britových upchávok.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery ložiska rotora spaľovacej turbíny podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že ložiskový stojan jeuchytený na spodnej ploche nosičov uložených v deliacej rovine skrine turbíny.Prehľad obrázkov na ýkreseTechnické...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Janištin Václav, Sláma Jiří, Klusáček Jiří

MPK: F16B 4/00, F01D 5/00

Značky: rotor, turbiny, spaľovacej

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Klusáček Jiří, Janištin Václav, Veselý Stanislav, Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš

MPK: F01D 25/14, F02C 7/18

Značky: spaľovacej, systém, turbiny, vnútorný, chladiaci

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Ochranný povlak oceľových častí parnej turbíny a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281564

Dátum: 08.03.2001

Autori: Hellman Bjarne, Majava Jorma, Tenkula Jaakko

MPK: C23C 4/18, C23C 4/06

Značky: parnej, turbiny, spôsob, ochranný, oceľových, částí, vytvárania, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný povlak oceľových častí parnej turbíny, najmä skrine, deliacich rovín, potrubí a predhrievačov, vystavených v elektrárni korozívnemu a erozívnemu opotrebeniu spôsobenému horúcou mokrou parou, obsahuje povlakovú vrstvu, vnútri ktorej sú oxidy chrómu a hliníka, ktoré sú obklopené oceľovou základnou hmotou vytvorenou oceľou legovanou chrómom a hliníkom. Povrch povlakovej vrstvy je vybavený filmom oxidov chrómu a hliníka, pričom povlak...

Horák spaľovacej komory spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2696

Dátum: 07.11.2000

Autori: Parýzek Stanislav, Slavík Antonín, Sláma Jiří

MPK: F23D 14/22, F23D 14/20

Značky: komory, spaľovacej, horák, turbiny

Text:

...prstence 1 s otvormi Z na výstup vykurovacieho plynu. Na horákovérúrky g rozvodu plynu sú pripojené rúrky 5 prívodu plynu. Prepojenie prstencov 1 s rúrkami g rozvodu plynu je uskutočnené pomocou dýz u. Niektoré prstence 1 sú však od rozvodu plynu z horákových rúrok g oddelené zátkami g. Medzi prstencami 1 sú usporiadané lopatkové mreDe g na prívod spaľovacieho vzduchu do zóny horenia g. Na obr. 3 je znázornený čelný pohľad na...

Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2573

Dátum: 11.07.2000

Autori: Klusáček Jiří, Veselý Stanislav, Toth Alexander, Sláma Jiří, Doležal Lubomír, Poslušný Gustav, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš

MPK: F02C 7/10, F02C 7/08

Značky: regeneráciu, 750-6, turbiny, tepla, prevádzke, zariadenie, spaľovacej, vznikajúceho

Text:

...vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri štartoch turbiny adlhou životnosťou. Zároveň možno zachovat dispozičné usporiadanie aparátov, ktoré pri zachovaní umiestnenia súčasného sacieho traktu a olejových chladičov umožňuje napojenie na potrubný systém vnútri haly s minimálnym počtom ohybov.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla postavený na valcovom predĺžení p|ášta výmenníka a naňho nadväzujúci potrubný systém je...

Zařízení pro řízenou cirkulaci vzduchu ve skříni Bánkiho turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260452

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kolář Rudolf, Jirsák Václav, Holata Miroslav, Záruba Jan

MPK: F03B 15/04

Značky: zařízení, turbiny, cirkulací, vzduchu, bánkiho, řízenou, skříní

Text:

...prostoru oběžného kola 1 turbiny a odtud opět Vytéká mezilo-patkvovýsmi kanály do odtokového prostoru 6 skříněturbiny. Na odtoukový prostor E skříně 225 turbiny plynule navazuje savka 37.0, která umožňuje maximální Využití spádu i při kolísání spodní hladiny. Za p-ředěl mezi odtokovým prostorem H skříně 28 turhíny a savky 10 je považována hladina vody V savce 1 D. jelikož lode pnotékající turbinou odvádí část vzduchu ze skříně 28 turbiny, je...

Lopatka vodnej bubnovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 277967

Dátum: 14.09.1995

Autor: Čatloš Daniel

MPK: F03B 11/04

Značky: bubnovej, lopatka, vodnej, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka turbíny je konštruovaná tak, že uhol (alfa) tvorený nábežnou hranou (5) lopatky a dotyčnicou (6) k vonkajšiemu rozmeru lopatky a kolmou na stred rotácie je v rozmedzí 22 st. až 23 stupňov.

Elektrický regulátor Kaplanovy turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270766

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lamač Jiří

MPK: F03B 15/06

Značky: turbiny, kaplanovy, regulátor, elektricky

Text:

...sekvenčního obvodu 2 je Bpoáen s čssovací výstupní svorkou gá zapojení. Spádová vstupní svorka oi zapojení je spojene se spádovým vstupom lg nelineárního členu lg. Spouštěoí vstup log nelineárního členu lg je spojen se signalizačním výstupem 25 sekvenčního obvodu 2. sesignalizační výstupní svorkou 08 zapojení a se signalizačním vstupem gg nastavovacího obvodu gy Nastavovecí výstup 22 nastsvovacího obvodu Ž je spojen s nestevovacím vstupom 72...

Zapojení zapalovacího zařízení pro spalovací turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267512

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sklenář Miloš, Divílek Milan

MPK: F02P 3/06

Značky: spalovací, turbiny, zapalovacího, zapojení, zařízení

Text:

...to, že použitím zpčtnó vazby tmožňujo dosáhnout stability frekvence výbojů na. svíöce respektive výstupniho výkonu xuěniče při zmönách provozního uapájeoího napětí a. při zxuěnách parametrů obvodových pzwrlcú měniče,zejména v závislosti na. toplotě. Dalšími ýhodwni jsou jednoduchosť. zapojení oproti používanému zapojení s pulszuhu stabilizátorem nxapötí přlpojený-m ke vstupu měničo a vy soká účinnost znpalovaoího zařízení.zapojení...

Rotor veternej turbíny typu W

Načítavanie...

Číslo patentu: 267356

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalický Alexnader

MPK: F03D 7/02

Značky: veternej, turbiny, rotor

Text:

...na povahu vykonávanej práce, resp. ak je regulácia v koncovom stupni, napr. v hydromotore. Výhody možno zhrnúť ako nízka hmotnosť a prenosnosť veterných agregátov pre dobíjanie batérií tiež pri priemeroch nad 3 metre, nizke materiálové náklady rotora, jednoduché istenie proti nadmernému vetru, výhodné kotvertie nosnej rúry lankami, umožnené kužeľo CS 267 356 Blvým tvarom opísanej plochy rotorom a tým tiež možnosť stavby vysokých...

Svařovací rozváděcí kolo turbiny na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266382

Dátum: 13.12.1989

Autori: Soldatov Boris, Mosenžník Boris, Volfovskij Leonid

MPK: F01D 25/24

Značky: turbiny, páru, rozváděcí, sytou, svařovací

Text:

...5.6 nmnapenu K úaony B M rany 9 cMnoeuMM weaMM 7 Tonbun 5 necrax conpnmennn nnnavox c oaonon 8 M TEAÚM Q. a Mexny cwnuaunm maanm 7 pacnonomenu ynnornçmmme mDM 20. Hanna TnpLwamñ menm 13 nnonu aurnyrux nuaep×nocTM 15 nonaTKM 1 nonxna cocTaanmTn nan nnMuy Toň uacvm aToñ nouep×HocTM 15. Koropan aaxanueua nexny cmnouunm maanm 7. Topwuam menb 13 anna» munyKaoň noacnxuocrm 14 nnaTKM 1 nonxua Hawmnarbcn ov cwaoro mna 7 co CTÚPDHH nxmnuux KmnuK 18 M...