Patenty so značkou «turbina»

Veterná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7190

Dátum: 01.07.2015

Autor: Branko Igor

MPK: F03D 11/00, F03D 7/02, F03D 3/06...

Značky: veterná, turbina

Text:

...spojené zvislým ramenom, ktoré je rovnobežné so základňou. Zvislé rameno je tiež na jednej svojej strane predĺžené cez spoj s vodorovným ramenom a na tomto predĺžení je umiestnený prijímač energie.Veterná turbína podľa tohto technického riešenia je vyvinutá najmä pre púštne oblasti, horské oblasti a arktické a antarktické krajiny, kde vanú premenlivé a aj silné vetry. Veterná turbína je ekonomicky veľmi výhodná - pri nízkych nákladoch na...

Dvojčinná precesná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6944

Dátum: 04.11.2014

Autor: Hanes Milan

MPK: F03B 5/00

Značky: dvojčinná, turbina, precesná

Text:

...priklonený k protiľahlej vnútomej stene statora l.Vo výhodnejšom vyhotovení je guľový kĺb 1 Q a pružný hriadel 11 nahradený kardanovým kĺbom alebo homokinetickým kĺbom tak, aby prichytenie umožňovalo precesný pohyb a súčasne prenos krútiaceho momentu rotora 5 na hriadeľ 5.V inom výhodnom vyhotovení má stator 1 taký tvar, keď je vnútomý priemer statora 1 v mieste odvaľovania rotora 5 s jedným koncom menší ako priemer statora l V mieste...

Veterná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6617

Dátum: 02.12.2013

Autor: Ottmar Martin

MPK: F03D 7/02, F03D 3/06

Značky: turbina, veterná

Text:

...zarážky a otočné hriadele vstupných smerovacích lamiel a dutého hriadeľa rotora. Medzera medzi krídlami vstupného otvoru a vodorovnými plochami musí byť minimálna (nie viac ako jeden milime 10ter), aby sa zabránilo unikaniu zachyteného vetra. Dolná, kruhová, vodorovná oceľová plocha je spevnená a vytvarovaná tak, aby niesla váhu všetkých častí otočného krytu a zároveň sa mohla voľne otáčať okolo nosného hriadeľa na rotujúcich kužeľoch a...

Tepelná kavitačná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6520

Dátum: 03.09.2013

Autor: Štaubert Adolf

MPK: F03B 11/04

Značky: turbina, tepelná, kavitačná

Text:

...technického riešenia a na obr. 2 je znázomený nárys rotora z obr. 1.Ako je zrejmé z obrázkov l a 2, vonkajší plášť rotora g je vybavený sústavou slepých dutiniek Q, ktorésú V tomto prikladnom uskutočnení valcovité, radiálne a vybavené plytkým kužeľovitým dnom. Možné sú ale aj iné vnútomé tvary slepých dutiniek l 8, napriklad polguľovité a podobne. Vzájomná vzdialenosť okrajov otvorených koncov susedných slepých dutiniek sa v tomto...

Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6418

Dátum: 03.04.2013

Autor: Tkáč Štefan

MPK: F03B 13/08

Značky: vodné, malým, prietokom, velkým, viacúčelová, spádom, turbina

Text:

...bližšie vysvetlené pomocou obrázkov.Na obr. l je v priečnom reze zobrazená zostava celého zariadenia so statorom a rotorom vo vertikálnej polohe spoločnej osi, s naznačenými smermi prúdenia média, s prerušeným výstupným hriadeľom a s naznačeným smerom jeho rotácie.Na obr. 2 je v priečnom reze zobrazené teleso statora s čiastočným pohľadom A na zakrivené štrbiny v pracovnej ploche statora a pôdorys pracovnej plochy statora B.Na obr. 3 je v...

Vodná závitovková turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19308

Dátum: 13.12.2012

Autor: Albrecht Walter

MPK: F03B 3/12

Značky: vodná, závitovková, turbina

Text:

...sú pozdĺž vodnej závitovkovej turbíny umiestnené, výhodne v pravidelných intervalových vzdialenostiach. Pri veľmi dlhé krycej rúrke je potom možné použit po celej dĺžke rúrky niekoľko takýchto remeňov, vďaka čomu je krycia rúrka chránená proti ohybe a je možné realizovať dlhé, štíhle konštrukcie.0010 Na základe ďalšej charakteristiky vynálezu sa počíta s tým, že na krycej rúrke budú umiestnené zariadenia na vedenie remeňa / remeňov, ako napr....

Horizontálna vodná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6272

Dátum: 02.10.2012

Autori: Badová Alexandra, Vejčík Michal, Vejčík Alexander

MPK: F03B 15/20, F03B 1/04

Značky: vodná, horizontálna, turbina

Text:

...deflektormi na hornej a bočnej strane. Lopatky turbíny sú spojené ramenami.Na prevádzku horizontálnej vodnej turbíny na dosiahnutie požadovaného efektu stačí menšie množstvo vody, ako je to v prípade iných vodných turbín. Tento fakt umožňuje prevádzku takejto turbíny celoročne.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomená turbína v horizontálnej polohe. Na obr. 2 je znázomený detail segmentu, ktorý určuje funkciu usmerňujúcich dýz. Na...

Prietoková turbína s otočnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287751

Dátum: 27.07.2011

Autor: Varga Peter

MPK: F03B 7/00, F03B 3/14

Značky: otočnými, lopatkami, turbina, prietoková

Zhrnutie / Anotácia:

Prietoková turbína s otočnými lopatkami je originálna svojou konštrukciou, obsahuje na aspoň jednom pevnom stojane - statore (1) uložený aspoň jeden rotačný prvok - rotor (3) s rotačným upevnením (1.1) na statore (1), pozostávajúci aspoň z jedného rotujúceho hriadeľa (3.3), s aspoň dvoma prvkami - tyčami (3.1), ktoré obsahujú aspoň dve otočné lopatky (4.1), výhodne tvarované, otáčajúce sa okolo týchto prvkov (3.1) vo vymedzenom priestore (9.1),...

Veterná turbína a spôsob vyňatia ložiska z veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14270

Dátum: 30.03.2011

Autor: Gelmini Emmanuele

MPK: F03D 11/00, F03D 1/00

Značky: veterná, veternej, ložiska, turbina, turbiny, spôsob, vyňatia

Text:

...a je pripojená ku gondole tak, aby sa otáčala okolo osi otáčania a ložisko umiestnené medzi gondolou a rotačnou zostavou a kde gondola obsahuje prvý sektor nachádzajúci sa v mieste ložiska pričom sa daný spôsob vyznačuje tým, že obsahuje kroky na odstránenie tohto prvého sektora z gondoly, čim v mieste ložiska vznikne otvor dostatočne veľký na prechod ložiska na aspoň čiastočné uvoľnenie ložiska z rotačnej zostavy na vyňatie ložiska cez...

Prietoková turbína s otočnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5510

Dátum: 07.09.2010

Autor: Varga Peter

MPK: F03B 3/00, F03B 7/00

Značky: otočnými, lopatkami, turbina, prietoková

Text:

...5 m.Podľa štúdií o možnostiach hospodámeho a ekologického využitia vodného kinetického potenciálu doteraz prevažujúcimi vodnými zariadeniami (vodné nádrže spojené s výstavbou priehradných múrov) sa nepredpokladá ich masový nárast výstavby, v porovnaní s ostatnými technikami výroby elektrickej energie.Snahou zdokonaliť turbínu pre pomaly prúdiace toky, s parametrami pomaly rotujúcej prietokovej turbíny, s možnosťou umiestnenia pod hladinou...

Malá turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5236

Dátum: 07.09.2009

Autori: Matija Rudolf, Vojtko Imrich, Marek Tomáš

MPK: F03B 3/00

Značky: turbina, malá

Text:

...založené na aplikácií rôznych tvarov lopatiek obežného kolesa turbíny, ktorému odovzdáva kvapalína svoju energiu, pričom tvar je taký, aby prúd vody obtekal lopatky bez strát. Čo na druhú stranu spôsobuje, že aj malá nečistota na lopatkách znižuje účirmost turbíny, zároveň sa zvyšuje jej vibrácia, ktorá môže spôsobiť dotyk lopatky a statora turbíny, možnost havárie.Úprava tvaru lopatiek a konštrukcie turbíny podľa technického riešenia...

Malá lopatková turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5235

Dátum: 07.09.2009

Autori: Zajac Jozef, Novák-marcinčin Jozef, Vojtko Imrich

MPK: F03B 3/00

Značky: turbina, malá, lopatková

Text:

...- využívajúce kinetickú energiu kvapalinyDoterajšie konštrukcie malých kvapalinových turbín sú založené na aplikácií rôznych tvarov lopatiek obežného kolesa turbíny, ktorému odovzdáva kvapalina svoju energiu, pričom tvar je taký, aby prúd vody obtekal lopatky bez strát. Čo na druhú stranu spôsobuje, že aj malá nečistota na lopatkách znižuje účinnosť turbíny, zároveň sa zvyšuje jej vibrácia, ktorá môže spôsobiť dotyk lopatky a statora...

Turbína a generátor v jednom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5234

Dátum: 07.09.2009

Autori: Vojtko Radovan, Vojtko Imrich

MPK: F03B 3/00

Značky: jednom, turbina, generátor

Text:

...na aplikácií rôznych tvarov lopatiek obežného kolesa turbíny, ktorému odovzdáva kvapalina svoju energiu, pričom tvar je taký, aby prúd vody obtekal lopatky bez strát. Čo na druhú stranu spôsobuje, že aj malá nečistota na lopatkách znižuje účinnosť turbíny, zároveň sa zvyšuje jej vibrácia, ktorá môže spôsobiť dotyk lopatky a statora turbíny, možnosť havárie.Uprava tvaru lopatiek a konštrukcie turbíny podľa technického riešenia umožňuje...

Turbína s uzavretým tlakovým okruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5101

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F01K 13/00

Značky: turbina, tlakovým, uzavretým, okruhom

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaTurbína s uzavretým tlakovým okruhom, podľa obr. l. pozostáva z plynovej turbíny 1, radiálneho viacstupňového kompresora 3, generátora 5, regeneračného výmenníka 6, ohrievaného výmenníka 7 chladiaceho výmenníka 8, a medzi stupňového výmenníka 9 a z prepojovacích potrubí 12. Hriadeľ turbíny 1 a hriadeľ kompresora 3 sú prepojené cez spojenie 2 a taktiež Výstupný hriadeľ z kompresora 3 je prepojený s...

Veterná turbína s vertikálnou osou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286147

Dátum: 25.03.2008

Autori: Scerbina Aleksandrs, Stecurins Mihails, Nikitins Leonids

MPK: F03D 3/00, F03D 11/00

Značky: vertikálnou, veterná, turbina

Zhrnutie / Anotácia:

Veterná turbína s vertikálnou osou obsahuje rotor (1) s množstvom ramien upevnených v rovnakých uhloch okolo vertikálnej osi a s množstvom lopatiek (4) pripevnených do bloku (2, 3) a v kaskáde, pričom obsahuje dva alebo tri lopatkové bloky. Lopatkové bloky (2, 3) sú vybavené štyrmi kaskádovými lopatkami (4). Kaskádové lopatky (4) v blokoch sú rozmiestnené vzhľadom na os súmernosti každého bloku (2, 3) v smere otáčania rotora (1).

Veterná turbína so zvislou osou s riadiacim zariadením a spôsob aerodynamického brzdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8561

Dátum: 29.01.2008

Autor: Colling Claus

MPK: F03D 7/02

Značky: riadiacím, spôsob, turbina, zariadením, brzdenia, zvislou, aerodynamického, veterná

Text:

...odstredivej sily u veternej turbíny VAWT.Spis US 4,692,095 A obsahuje listy veternej turbíny s pevnými zdvíhacími spoilermi, ktoré normálne vystupujú na vysokotlakovej strane listov a v prípade pohonu vetrom vyčnievajú na nízkotlakovej strane a tým sú veľmi efektívne, aby sa zabránilo príliš vysokej rýchlosti otáčania. Počítač riadi orientáciu zdvíhacích spoilerov a tým udržuje konštantnú rýchlosť otáčania. Pretože i toto riešenie je...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14679

Dátum: 05.09.2007

Autori: Wagner Thomas, Cesar Carlos

MPK: F02C 7/04, F01D 25/00

Značky: plynová, turbina

Text:

...prúdenia0005 Ďalším problémom je nárast nečistôt alebo cudzích častíc V turbíne najmä V kompresore, čo môže ovplyvňovať účinnosť turbíny, a tým Výstupný výkon. Stroje,ako sú plynové turbíny, spotrebovávajú veľké množstvo vzduchu. Vzduch obsahuje cudzie častice vo forme aerosólu a malých častíc, ktoré obvykle vstupujú do kompresora a priľnievajú na súčastiach V dráhe plynu V kompresore. Znečistenie kompresora mení vlastnosti mezdnej vrstvy...

Veterná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8019

Dátum: 18.03.2004

Autori: Silverton Charles Lawrence, Anderson David Ewart

MPK: F03D 9/00, F03D 9/02, F03D 1/04...

Značky: turbina, veterná

Text:

...sú vybavenéNatáčací mechanizmus 50, 150 má dve funkcie. Prvou funkciou je udržať os otáčania 26 rotora 20,120 v podstate paralelne s momentálnym smerom vzdušného toku. Na Obr. 1 je vzdušný tok schematicky znázomený pomocou šípok 15. Druhou funkciou natáčacieho mechanizmu 50, 150 je otáčať rotor 20, 120 preč od vetra vtedy, keď rýchlosť vetra prekračuje požiadavky na Výstupný výkon veternej turbíny alebo ohrozuje systémovú integritu, aby sa...

Združená veterná turbína rotujúca okolo vertikálnej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1056

Dátum: 24.01.2003

Autor: Thomas Robert Nason

MPK: F03D 3/00

Značky: združená, okolo, turbina, veterná, rotujúca, vertikálnej

Text:

...rotora. Záťaž na horné ložisko je dostatočne nízka na to, aby ložisko vydržalo po dobu životnosti turbíny. Spodné ložisko je umiestnené tak, že môže byť jednoducho vyňaté za účelom výmeny náboja. Podporné spodné ložisko sa môže voľne pohybovať horizontálne zapojením jednoduchého rámu guľôčkových ložísk.Ďalšie znaky avýhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, braného v spojitosti so sprievodnými výkresmi, na ktorých3 Obr. l...

Spaľovacia turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2990

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sláma Jiří, Chronek Oldřich, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Ecler František, Veselý Stanislav

MPK: F02C 7/268

Značky: turbina, spaľovacia

Text:

...systém je teda predstavovaný dvomi samostatnými zariadeniami, ktoré majú v priebehu najazdenia každý svoju presne určenú úlohu, ktorú plnia v danom poradí. Sú súčasťou jedného (predného) ložiskového stojanu. Každé je vybavené svojim elektromotorom, svojim zasúvacím avysúvacím zariadením na pripojenie krotoru turbiny a svojim ovládaním.Cieľom technického riešenia je predstaviť štanovacie zariadenie, ktoré by boloschopné plynule prechádzať aj...

Parná turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 279561

Dátum: 11.01.1999

Autori: Thiele Rudolf, Sparmann Rolf, Paul Bernt-joachim

MPK: F01D 17/14, F01D 17/12, F01D 17/00...

Značky: parná, turbina

Zhrnutie / Anotácia:

Parná turbína je vybavená bezolejovým uložením hriadeľa (3) prostredníctvom vnútri skrine (4) na vysokotlakovej strane (10) a na strane (12) výfukovej pary usporiadaných magnetických ložísk (6, 8, 14) a bezolejovou prevádzkou nastavovacieho ventilu (30) prostredníctvom elektromagnetického servopohonu (28). Na vysokotlakovej strane (10) skrine (4) je upevnené utesnenie (22), pričom magnetické ložiská (6, 14) sú pri pohľade zo strany (12)...

Piestová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1568

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: piestová, turbina

Text:

...nalisujeme ložiská z jednej a druhej strany valca, po ietíme Qekami, ktoré sú pripevnené skrutkami.Demontáž Fiesta sa robi uvoľnanim spojovacich skrutiek,i GV l-.ľ- -l aa turbiny.KonŠtrukćnE J dýzy Po va 1 ci.ripohonê parna iast nasadiť eswiäcevými radmi komôr piesta Ytorov rohatsový,rohatkovo-polguľový, o Š Hlavnou výhodou piestovej turb ny je jednoduchosť kon 1 I,výužitie potenciá u váhy kvapaliny, ktora je vyuovicu otáčky piesta turbíny....

Guľová vodná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1071

Dátum: 10.01.1996

Autor: Sedláček Miroslav

MPK: F03B 5/00, F03B 13/24

Značky: turbina, guľová, vodná

Text:

...osi gule turbíny. Pevná os gule turbíny vyčnieva svojim voľným koncom nad hladinu vody V komore turbíny, kde je uchytená v závesnom zariadení. Závesné zariadenie fixuje pevnú os gule turbíny pozdĺžne nad stredom vstupného priemeru dýzy turbíny a zároveň zabezpečuje prostredníctvom pevnej a pružnej osi gule turbíny výšku gule turbíny V dýze turbíny tak, že stred gule turbíny sa nachádza približne v strede vstupného priemeru dýzy turbíny....

Axiálna priamoprúdová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 73

Dátum: 07.07.1993

Autori: Šoukal Jiří, Novák Jaroslav

MPK: F03B 3/04

Značky: axiálna, priamoprúdová, turbina

Text:

...nákladech. Dosahuje se tím příznivý výkon turbíny i při malých spádech tokú, při nízkých měrných energiích. Toto řešení-je necitlivé na vláknité nečistoty, takže výkon není snižován vlivem znečištění lopatek, jakje to u známých řešení obvyklé. Ani při extrémních prútocích nedocházík podtlakovým špičkám v oblasti maximálního rozpětí lopatky.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení je blíže vysvětleno za pomoci výkresu, na kterém obr. l...

Vertikální větrná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 269831

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kilian Pavel

MPK: F03D 7/06

Značky: větrná, turbina, vertikální

Text:

...jsou vnitřními konci uložena vertikálne výkyvně nd rotoru l pomoci závěsů 2. Nosné ramena Ž směřují od rotoru l šikmo dolů a opírají se o pevný doraz lg na rotoru l. Na každém listu 2 je pomocí závěsu § uloženo vertikálne výkyvně svým vnějšim koncem regulační táhlo A listu. Regulační táhlo A listu je svým.vnitřním konoem uloženo vertikálne výkyvně na rotoru l pomocí závěsu §. Rovněž regulační táhla A listů směřujíod rotoru l šikmo dolů. Závěsy...

Axiální turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 267674

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolčanov Arnold, Stepanko Valerij, Alexejev Anatolij, Sokol Nikolaj, Seredjuk Dmitrij, Zajcev Pavel, Kumkov Pavel

MPK: F02C 1/04

Značky: axiální, turbina

Text:

...H 3 CHCTEMH 5 DHHCTKH HEPB 3 ľâ 3 UHÚÄDľPEBaTeMb 4 HU ľ 83 ÚBOŘ Marucwpamn 2. BBOÄHT HEPEG ÓDPCYHKY 7 MODWVD MHĽKDCTĎ. KOTÚPYD HOÄBDT H 3 caka 11 H 0 TPYGÚHPUBÚÄV 8 HECOCOM 10 E 983 06 P 8 THHŇ Knanan 9. PH HPOXOMREHHH CMBCBD ÄOMGHHOFU P 333 H MDDMBŘ MHAKDCTH VHBCTKH FGBDBOĚ HBFHCTPGMH 2. saxnnqeuuoro MBMHN EPEBOM conua ŇÚPCYHKH 7 H GJIÚKOH 3 HOBÚPÚTHHX nHawparM. nocrnraercsx PBBHDMEPHDE PHCHPEÄIEJIBHHC KůľleJlb HUDIIÄEŘ MHÄKDCTH H 0...

Bezlopatková turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 262707

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šenk Jaroslav

MPK: F03B 5/00

Značky: bezlopatková, turbina

Text:

...jinou polohu přívodní trysky a obr.5, 6 a 7 znázorňují jiné možné tvary oběžného kola turbíny.Podle obr.1 a 2 je oběžné kolo 1, které tvoří duté rotační tčleso s hladkou vnitřní plochou g, spojeno pomocí tyčí Ž s nábojem 3 upevněným na hřídeli Ž. K čelní ploše Q oběžného kola 1 je tečně uspořádána tryska 1 přívodu pracovní látky §, která svírá s čelní plochou Q dutého rotačního tělesa úhel áv rozmezí od nuly do 15 °. Na čelní...

Radiálno-axiálna dvojstupňová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 262616

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hosszúréty Zoltán

MPK: F03B 3/02

Značky: dvojstupňová, turbina, radiálno-axiálna

Text:

...k nábcju a výroby celého obežného kolesa.da priloženom výkrese je v reze znázornený tvar kanálu a lopatiek obežného kolesa predmetnej turbiny, kde obr. 1 je meridiálny rez obežným kolem, obr. 2 je valcový rez lopatkami prvého radiálneho stupňa, obr. 3 je rez lopatkami druhého axiálneho stupňa.Hlavnými časťami obežného kolesa v konkrétnom prevedení zobrazeného na obr. 1 až 3 je prvý radiálny stupeň lg pevne spojený bezlopatkovou prevádzacou...

Dvojkotúčová dvojstupňová vodná turbína s vonkajším prevádzacím kolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262615

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hosszúréty Zoltán

MPK: F03B 3/02

Značky: vodná, prevádzacím, dvojstupňová, kolom, vonkajším, dvojkotúčová, turbina

Text:

...do dvoch lopatkových priestorov a jedneho medzi týmito sa naohádzajúceho bezlopatkového priestoru prevádzacej časti, čím sa podstatne zjednoduší prúdenia v lopatkových priestoroch, čo umožní zjednodušiť tvar kanálov a následne technológiu ich tvarovanie, pripevnenia k vencu alebo k náboju a výroby celého obežného kolesa.Na priloženom výkrese je v reze znázornený tvar kanálu a lopatiek obežného kolesa predmetnej turbíny, kde obr. 1 je...

Průtoková turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261220

Dátum: 12.01.1989

Autori: Partzsch Peter, Ossberger Karl-friedrich

MPK: F03B 1/00

Značky: turbina, průtoková

Text:

...přímou vnitřní stěnou gg tělesa skříně 3 turbiny. Přímý horní povrch gg odtokové hrany zá vodicí lopatky gg a přímá vnitřní stěna gg skříně 3 tělesa turbiny svírají s vodorovnou úhel Q v mezích 12 ° až 20 °, zejména 16 °, přičemž za všech okolností přímý horní povrch gg odtokové hrany 35 vodicí lopatky gg a přímá vnitřní stěna gg skříně g tělesa turbiny probíhají vzájemné sbíhavě, aby první vtokový kanál 535 při zcela otevřené vodicí...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 261202

Dátum: 12.01.1989

Autor: Brobeck Helmut

MPK: F01D 5/28

Značky: turbina, plynová

Text:

...volbou materiálu tažné kotvy přizpůsobit její roztažnost velice jednoduše roztažnostiPodle dalšího význaku vynálezu je mezi zadní stranou náboje turbínového kola a čelní stranou dutého hřídele upraveno radiální tvarové ozubení, například spojení na pero a drážku. Toto ozubení působí jako pomocný prostředek při centrování.vynález bude vysvětlen v souvisloti 5 příklady provedení znázorněnými na výkrese,kde značí obr. 1 schematický řez...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256335

Dátum: 15.04.1988

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...Průměr této ucpávky je převážně větši, než je průměr labyrintové ucpávky, sloužící pro utěsněni hřidele před únikem chladného pracovniho plynu.253 335 Výhody řešení podle vynálezu spočívajív tom, že je dosaženo snížení ztráty chladného pracovního plynu labyríntovouucpàvkou pří současném omezení osových síl, působících na hřídel.Příklad uspořádání expanzní turbíny s plynovýmí ložísky a sníženou ztrátou pracovního plynu je znázorněn na...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255137

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mateja František, Vinš Martin, Liška Vladimír, Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...izolována, přičemž uspořádání izolace s válcovou dělicí rovinou odstraňuje nedostatky způsobené radiální cirkulaci plynu ve spojení bloků izolace a usnadňuje montáž expanzní turhiny do nízkoteplotní části. Vzhledem k tomu, že konstrukční délka tělesa rozváděče i krytu je stejná, nedochází k vzájemným posunům v důsledku tepelných dilatací.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém obrázku. Nízkoteplotní část zahrnuje pracovní kolo l...

Reiffensteinova diagonální turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 244202

Dátum: 15.12.1987

Autor: Slavík Vlastimil

MPK: F03B 3/12

Značky: diagonální, turbina, reiffensteinova

Text:

...celá plače od vstupníàxhrsny na tlakové straně po výstupní hranu na-secí straně a to na tlakové straně polonłrau R z 0,663 .. DS, kde DS je střední průměr oběžnáho kola, s na sací straně poloněm R 2 z R t. kde j, je tlouäřka lopstky oběžného kola.Výše uvedené zakłivení pevných lopstek oběžněho kola umožňuje vyrábät je s plechu prosn tým a poměrně levným ekružením, přičemž jejich odcłąylky od ídeálního (teeretiokéhoytvam jsou zcela nepatmá...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246659

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bagar Bronislav, Janda Jioí, Rajšner Miroslav, Bláha Ludvík, Hranoš Radomír

MPK: F25B 11/00

Značky: expanzní, turbina

Text:

...i lopatek pracovního kola, což se projeví zvýšenou účinnosti expanzní turbíny. Filtr, umístěnýv komoře nízkoteplotní části, kromě filtračního účinku, přispívá k rovnoměrnému rozdělení plynu před vstupem do šikmých usměrñovacích lopatek. Podpěry stavitelných naklápěcích segmentu radiálních kluzných ložisek umožňují nezávislým natáčenim stavěcího dorazu a stavěciho šroubu nastaveni základní ložiskové vůle s přesností 0,5 nm.Možnost přesného...

Větrná nebo vodní turbína s regulací otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 241366

Dátum: 15.09.1987

Autor: Král Zdenik

MPK: F03D 7/06

Značky: turbina, větrná, regulaci, otáček, vodní

Text:

...s regulací otáček podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že každá výkyvná lopatka na excentricky umístěné ose má své úložné pouzdro opatřeno drážkou, nebo výřezem, do kterého zasahuje jeden z ovládacích válečků upravených na vertikálních posuvných tyčích, které jsou pohybové vázány se zvedacím zařízením.Výhody turbiny s regulací otáček spočívají v plynulém nastavování lopatek v rozmezí od 0 ° až do úhlu 90 °, a tím uovlivnění...

Dvojstupňová vodná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 238410

Dátum: 15.05.1987

Autor: Hosszúréty Zoltán

MPK: F03B 1/00

Značky: dvojstupňová, turbina, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojstupňová vodná turbína, v ktorej na jednom obežnom kole sú vytvorené dva stupne tak, že voda prechádza najprv prvým pretlakovým stupňom a potom cez druhy rovnotlakový stupeň. Po výstupe z druhého stupňa voda je mimo obežného kola. Voľbou stupňa pretlaku v prvom stupni tvarom a dĺžkou kanálu sú určené hydraulické vlastnosti tohoto typu. Tento typ vodnej turbíny môže technicky a ekonomicky výhodne nahradiť Peltonovu turbínu.

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243039

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eervenko Jozef

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...okolí, pomocí tenkostěnnáho rotsčního profilu, způsobuje omezení tepelných toků k nízkoteplotní části. Demontovatelný spoj nízkoteplomí části ssjiešuje přístup k pracovnímu kolu a rozváděcím lopstkám,což umožňuje přesně nastavení jejich vzájemné polohy.Dále toto řesení umožňuje snadnou demontáž a montáž expsnsní turbiny ze zařízení, případně montáž nové expsnsní turhiny bez nutnosti rozpojovat vstupní e výstupní potrubí. Vynález současně...

Priamprietoková vodná turbína s otáčavými obežnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249881

Dátum: 15.04.1987

Autor: Petráš Anton

MPK: F03B 17/06

Značky: otáčavými, lopatkami, vodná, priamprietoková, oběžnými, turbina

Text:

...vodná turbína ,podľa vynálezu má jednoducho konštrukčne vyriešený spôsob regulácie chodu turbíny .a spôsob reverzácie chodu turbíny, pretože pre dosiahnutie regulácie a reverzácie chodu takéihoto »druhu turbíny nie je potrebné použit navyše regulačná motory na obežných lopatkách, z čoho vyplýva, že dosiahnutý účinok v porovnaní so známymi porovnateľnými turbínami je lacnejším spôsobom..priklad prevedenia prlamoprietokovej...