Patenty so značkou «tuhých»

Lamelové hrablice na odstraňovanie tuhých látok z prúdiacej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6169

Dátum: 04.06.2012

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 29/11, E03F 5/14

Značky: kvapaliny, prúdiacej, látok, odstraňovanie, lamelové, hrablice, tuhých

Text:

...vodiacimi tyčami, a ktoré sú svojimi koncami uložené v čelách 2 hrablíc. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú nosné elementy g uložené na iných častiach hrablíc, ako sú čelá 2, ktoré sú v takom vyhotovení vzájomne spojené neznázomenými nosníkmi. V znázomenom príklade uskutočnenia sú obvodové filtračné lamely l na zvýšenie stability ich polohy vedené vodiacim nosníkom ą usporiadaným na protiľahlej strane bubnovej filtračnej plochy Q...

Spôsob prípravy rovnorodých tuhých nano-časticových materiálov pomocou kontinuálneho zrážania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11895

Dátum: 22.06.2007

Autori: Schelver Morten, Abelló Cros Sonia, Waller David, Santiago Redondo Marta, Pérez Ramírez Javier

MPK: B01J 23/00

Značky: přípravy, tuhých, materiálov, nano-časticových, spôsob, kontinuálneho, rovnorodých, pomocou, zrážania

Text:

...sú jednoduchosť, reprodukovateľnosť,univerzálnosť a škálovateľnosť. Výhodne je vďaka homogenite získaných materiálov spôsob podľa tohto vynálezu veľmi vhodný pre priemyselnú aplikáciu.0022 Pred diskusiou detailných uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu, sa poskytuje deñnlcia špecifických pojmov týkajúcich sa hlavných aspektoch podľa tohto vynálezu.0023 Mikroreaktor sa v tomto vynáleze používa tak, že označuje malú reakčnú komoru s...

Zariadenie na oddeľovanie tuhých látok a kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10918

Dátum: 16.05.2007

Autor: Sasaki Masayoshi

MPK: B01D 33/00, B01D 29/25, B30B 9/14...

Značky: tuhých, kvapalín, zariadenie, oddeľovanie, látok

Text:

...výrazne zvýšená v oblasti výstupu, a preto je nutné odvádzať predmetný materiál z výstupu oddeľovacieho úseku tuhých látok a kvapalín.V dôsledku toho u známeho stavu je uhol stúpania slimákového úseku, ktorý je umiestený vo výstupnej oblastí oddeľovacieho úseku tuhých látok a kvapalín, nastavený na hodnotu približne od 8 ° do 9 °, pričom znižovanie veľkosti uhla stúpania u tohto slimákového úseku vedie na zúženie objemu výstupnej oblasti...

Zberný zásobník s vyprázdňovacím zariadením a zhrnovačom na suché sypké materiály alebo kvapalné médiá s obsahom tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13123

Dátum: 13.12.2005

Autor: Wilkes Stefan

MPK: B65G 65/48, B23Q 11/00

Značky: zberný, vyprazdňovacím, suché, kvapalné, zásobník, zhrnovačom, tuhých, látok, zariadením, sypké, obsahom, materiály, media

Text:

...na jednom úseku reťaze vybiehať - pri pohľade od stredu zásobníka - smerom von napínací prostriedok, pričom Vonkajší koniec flexibilného ramena zhmovača je potom V tomto úseku vychyľovaný viac smerom von, čo je automaticky kompenzované flexibilným stvárnením ramenazhmovača. Aj keďje uloženie vnútorného konca flexibilného ramena zhmovača situované viac-menejV strede alebo v strednej oblasti zbemého zásobníka, môže byť okrem centrického...

Rotačný bubon na aeróbne zahrievanie sypkých tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11582

Dátum: 08.11.2005

Autor: Eichler Dieter

MPK: F26B 11/04

Značky: sypkých, bubon, aeróbne, zahrievanie, tuhých, látok, rotačný

Text:

...ležiacej v priestore bubna.0015 Táto komora je zakrytá príklopkou, otvárajúcou sa do priestoru bubna, ktorá sa otvorí len potom, keď sa vďaka otáčaniu bubna nachádza komora v tom priestore, v ktorom sa tuhá látka nevyskytuje. Pri ďalšom otáčaní sa príklopka opäť uzatvorí skôr, než sa znova ponorí do0016 Podľa množstva tuhej látky, ktoré má byť privádzané, môžu byť po obvode bubnak dispozícii viaceré také zariadenia na zavážanie sypkej...

Spôsob výroby rýchlo dezintegrujúcich tuhých dávkových foriem z tuhého prášku obsahujúci krok sublimačného sušenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4057

Dátum: 27.10.2005

Autor: Bauer Kurt Heinz

MPK: A61K 9/14, A61K 9/00

Značky: obsahujúci, dezintegrujúcich, sušenia, výroby, spôsob, rýchlo, prášků, tuhého, tuhých, dávkových, sublimačného, foriem

Text:

...na aktívne látky, ktoré vydržia také podmienky. Praktický postup na prekonanie týchto nedostatkov je opísanýv európskej patentovej prihláške EP 03405901.4.Vynález sa týka spôsobu výroby tuhých dávkových foriem s rýchlym rozpadom, pričom jedna alebo viacero štruktúrnych stavebných zložiek vo forme zmiešaného tuhého prášku sa nadávkuje do dutín blistrových balení alebo do foriem,zvyšné zložky rozpustené vo vode sa nadávkujú apridajú do prášku za...

Spôsob a systém recyklovania komunálnych tuhých odpadov a použitie paliva získaného z prepracovaného tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16113

Dátum: 17.06.2005

Autor: Cerroni Manlio

MPK: B09B 3/00, B03B 9/06, C10J 3/08...

Značky: komunálnych, systém, prepracovaného, tuhého, recyklovania, spôsob, odpadov, odpadů, použitie, paliva, tuhých, získaného

Text:

...Táto operácia pozostáva z biooxidaćnej reakcie založenej na procese. ktorý sa uskutočňuje v aerobných digestoroch vo vyzrievaclch nádržiach, pozostávajúcich z pravouhlých tankov spojených paralelne alebo sériovo, so štandardnou šírkou 22 metrov a premenlivou dĺžkou až do viac ako 150 metrov, podľa denného výkonu. V oboch týchto digestoroch, s paralelne umiestnenými tankami a digestoroch s tankami umiestnenými v sérii, trvá tento...

Spôsob recyklácie tuhých podkladov na kultiváciu buniek závislých na ukotvení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3431

Dátum: 26.11.2004

Autori: Papp Frédéric, Bernard Alain

MPK: C12N 5/00

Značky: podkladov, buniek, kultiváciu, ukotvení, recyklácie, tuhých, závislých, spôsob

Text:

...systému roztokom hydroxidu sodného s požadovanou koncentráciu hydroxidu sodného. Vinom výhodnom uskutočnení sa krok (c) uskutočňuje naplnením systému vodou apridaním koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného, aby sa dostala požadovaná koncentrácia hydroxidu sodného v systéme. Požadovaná koncentráciu hydroxidu sodného je výhodne v rozsahu okolo 1 až okolo 3 hydroxidu sodného. Výhodnejšie je požadovaná koncentrácia hydroxidu sodného v rozsahu...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 7/06, F23G 5/027

Značky: spaľovanie, plyny, vypúšťané, tuhých, hořlavých, balíkov, zvlášť, splyňovací, látok, slámy, odpadové, kotol, hodnotami, optimálnymi

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Liek na dvojfázovú perioperačnú terapiu tuhých tumorov rádioimunoterapeutickými postupmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13349

Dátum: 07.04.2004

Autori: Paganelli Giovanni, Veronesi Umberto, Carminati Paolo

MPK: A61K 47/48, A61K 31/4188, A61K 39/395...

Značky: perioperačnú, terapiu, postupmi, rádioimunoterapeutickými, dvojfázovú, tuhých, tumorov

Text:

...systémového kroku, je zvlášť výhodný pri regulácii lokálnych recidív, a prekvapivo bolo pozorované, že je možné s výhodou podávať lokálnu terapiu len v dvoch krokoch, keď prvý krok je vykonávaný intraoperačne v lokoregionálnom ložisku a druhý pooperačne prostredníctvom systémovej cesty.dosiahnutie schopnosti koncentrovať sa lokálne na rakovinové bunky, alebo na najbližšie okolie, okamžite vytvára vo zvyškovom tkanive okolo tumoru...

Výroba tuhých dávkovacích foriem za použitia zosieťovaného nie termoplastického nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2551

Dátum: 09.10.2003

Autori: Berndl Gunther, Rosenberg Jörg, Mägerlein Markus

MPK: A61K 31/513, A61K 9/16

Značky: termoplastického, výroba, tuhých, použitia, nosiča, foriem, zosieťovaného, dávkovacích

Text:

...c) od 0,1 do 45,5 hmotn., výhodnejšie od 5 do 25 hmotn., minimálne jednej účinnej látky.Zosieťovaný nie termoplastický nosič pôsobí ako rozvoľňovadlo, ktoré zaisťuje rýchly rozpad dávkovacej formy vo vodnom prostredí ako sú žalúdočné šťavy. Prekvapujúco je možná úspešná výroba dávkovacích foriem, ktoré obsahujú prevažnú časť zosieťovaného nie termoplastického nosiča, v neprítomnosti rozpúšťadiel pomocou spôsobov podobných extrúzii taveniny,...

Spôsob prepravy časticových tuhých produktov medzi oblasťami s rozdielnym tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2087

Dátum: 22.07.2002

Autori: Christensen Borge Holm, Christensen Lena Holm

MPK: B01J 3/02

Značky: spôsob, rozdielnym, medzi, tlakom, produktov, tuhých, částicových, oblasťami, prepravy

Text:

...pretože je tu však iba jeden, nejde o zhora definované stavidlové ústrojenstvo. Zariadenim je zátkové prietokové plniace zariadenie, založené na schopnosti vysoko stlačenej náplne produktu znížiť únik plynu, pokiaľ je0010 V patentovom spise US-A-5 114 053 sú opísané rotačné uzávery, kde sa rotor, obsahujúci niekoľko vreciek,otáča kontínuálne vo valcovom plášti, pričom toto usporiadanie je určené pre produkt s dobrými prietokovými...

Spôsob kontroly olejového znečistenia tuhých povrchov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282331

Dátum: 11.12.2001

Autori: Kodyš Zdenko, Vojček Lorant

MPK: G01N 21/88

Značky: kontroly, tohto, spôsobu, olejového, zariadenie, vykonávanie, znečistenia, tuhých, spôsob, povrchov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontroly organického znečistenia tuhých povrchov sa vykonáva pomocou fluorescenčnej detekcie, bez nutnosti zníženia osvetlenia z okolia, kontrolovaných povrchov, viditeľných svetlom počas merania. Zariadenia na kontrolu olejového znečistenia, dodávajúce ultrafialové žiarenie formou impulzov, synchronizovaných s uzávierkou digitálnej CCD kamery, schopné vyhodnotiť množstvo a lokalitu fluoreskujúcich znečisťujúcich látok na tuhom povrchu,...

Zariadenie na spracovanie tuhých zvyškov spaľovania a produktov odsírovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2853

Dátum: 10.05.2001

Autori: Rezek Vladimír, Holubec Jan, Ivan Martin, Bílý Miroslav

MPK: B09B 3/00

Značky: spracovanie, produktov, zariadenie, zvyškov, spaľovania, tuhých, odsirovania

Text:

...nádoba sa nahradí posuvným, prípadne výkyvným dvojdielnym presypom. Nízkotlakový zdroj vody je pri oplachovani zvlhčovaciehomixéra, presypu, homogenizačno expedičnej nádoby s miešadlom a dvojdielnehopresypu nahradený vysokotlakovým čerpadlom, ktoré najmenej pätnásťkrát zvyšujetlak do pohyblivej striekacej pištole, pripojenej k vysokotlakovému čerpadlu hadicou,čím sa minimalizuje množstvo znečistenej oplachovej vody a zvýši...

Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2321

Dátum: 10.12.1999

Autori: Švancara Rudolf, Klanic Jan, Štěpánek Robert

MPK: B01F 3/14

Značky: zariadenie, kontinuálně, práškových, materiálov, tuhých, zmáčanie, kvapalinami, zrnitých, zmiešavanie

Text:

...miešacích zariadení stúpaa je požadovaná kontinuálna likvidácia škodlivých práškových odpadov. Pri kontinuálna pracujúcich miešacích zariadeniach sa stupňuje miera nalepovaniarýchlo tuhnúcích fluidných popolčekov na vnútorné steny, hriadel aj lopatky3 miesiacich zariadení. Pri kontinuálnom likvidovaní odpadov súvisí s tým aj väčšie opotrebovávanie, väčšie trecie odpory a vyššia spotreba elektrickej energie.Zaujímavú konštrukciu prináša...

Spôsob úpravy hrubozrnného bezdymového prachu alebo tuhých pohonných hmôt na povrchovú ťažbu surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280449

Dátum: 03.06.1998

Autori: Řehák Jan, Bužek Pavel, Novotný Vladimír, Klusáček Jan

MPK: C06B 45/00, C06B 25/10, C06B 21/00...

Značky: tuhých, úpravy, prachu, surovin, pohonných, hrubozrnného, bezdymového, hmot, ťažbu, spôsob, povrchovú

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrocelulózový, dinitroglykolový a nitroglycerínový delaborovaný hrubozrnný bezdymový prach a tuhé pohonné hmoty sa fyzikálne upravujú drvením, rezaním, strúhaním alebo strihaním pri teplote neprevyšujúcej 65 °C, pri normálnom tlaku, pričom výsledný produkt je zastúpený frakciou prachových zŕn, ktoré neprekračujú dĺžku 3 cm, v množstve 50 % obj. až 95 % objemových.

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278940

Dátum: 08.04.1998

Autori: Decuyper Francis, Niel Philippe, Jorget Serge

MPK: F27B 15/00, B65G 53/42

Značky: tuhých, kalcináciu, práškovitých, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín je vybavená zariadením na rozdeľovanie surovín do pece, ktoré sa skladá z prstencovej komory (32) s vertikálnou alebo takmer vertikálnou osou, ktorá je na svojom hornom konci uzatvorená. Prierez prstencovej komory (32) kolmo na os má v hornej časti konštantnú plochu, ktorá sa progresívne zmenšuje k dolnému koncu, kde je vybavená medzikruhovým výstupným otvorom (28), pričom prívodné potrubie (40)...

Spôsob čistenia a odmasťovania tuhých povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281391

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vojček Lorant, Forgáč Roman

MPK: B08B 3/04, B01D 3/36

Značky: čistenia, spôsob, povrchov, odmasťovania, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Nestabilná emulzia nasýtených alifatických uhľovodíkov C12 až C20 vo vode vytvorená mechanickým miešaním zmesi uhľovodíky-voda v objemovom pomere 1 : 1 až 1 : 50 pri teplote 20 až 60 °C sa nanáša na čistený povrch tlakovým striekaním pri tlaku 0,1 až 0,7 MPa, pričom vyhrievanie sa uskutočňuje ohrievacími telesami zapustenými vo vodnej fáze. Nasleduje opláchnutie vodou získanou rozpadom emulzie, sušenie vzduchom pri teplote maximálne o 10 °C...

Zariadenie na pyrolytické spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 216

Dátum: 09.09.1993

Autor: Křenovský Jan

MPK: F23B 1/04

Značky: zariadenie, palív, pyrolytické, tuhých, spaľovanie

Text:

...L přikládecfch dvířek L,násypkya 1 iva , jejíž spodní část je pyrolýzní komora 3. Popelníkový prostor E Je oddělen od pyrolýzní komory § pevným roštem i A otočným roštem W 5. Kodvedení pyrolýzního plynu do spalovací komory 3 slouží kanál 1 do kterého je současně zaústěn pwívodfgsekundárního vzduchu . Tepelný výměník g umístění v zadní části zařízení odebírá tepelnou Aenergii spalinám. Zařízení opouštějí spalinx kouřovodem Li.Mąnipulacc se...

Zařízení k separaci tuhých částic umístěné v tahu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270719

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23J 3/00

Značky: částic, kotle, zařízení, umístěné, separaci, tuhých

Text:

...zařízení k separaci tuhých částio podle vynálezu spočívá v tom že Vestavěné hady teplosměnné plochy přesunutá do prostoru separátoru umožní kompaktnější konstrukcí fluídního kotle s menšími nároky na obestavěný prostor.Provedení zarízení k separaci tuhých částíc ze spalín podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je príklad provedení umístění a zavěšení žaluzií, na obr. 2 je príklad zavěšení želuzií na jiná...

Kombinovaný cyklonový separátor kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270029

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/00

Značky: kapalných, tuhých, plynů, nečistot, separátor, kombinovaný, cyklónový

Text:

...vodorovný řez vetupním prostoremse svialým kanálem s kepalinovými žldbky.Ve vertikální nádobě 1 je pomocí dolní přepážky g, střední přepážky 3 s horní přepážky 1 vytvořen vstupní prostor 2, dolní prostor Q, horní prostor 1 a výstupní prostor §. Vstup 1 plynu je zsveden do vstupního prostoru 2, ve kterém je umístěn svislý kanál 2,který prochází dolním prostorem § e ústí do horního prostoru 1. Mezi vstup 13 plynu a svislý kanál g je...

Způsob přípravy vrstev oxidu manganičitého na tuhých podložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269740

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jakubec Ivo, Vondrák Jiří, Bludská Jana, Konečný Antonín

MPK: C01G 45/02

Značky: vrstev, způsob, přípravy, podložkách, manganičitého, tuhých, oxidů

Text:

...oxidu křemičitého nebo kyseliny kremičité, která jsou koloidní nebo ve formě vodou smáčitelných ultramikročáetio. Žádná z těchto přísad pri teplote přeměny dusičnanu manganatého na oxid manganičitý nenarušuje vznikající vrstvu a přitom usnadňuje nanášení na podložku.5 výhodou lze použít napríklad častice aerosolu oxidu kŕemičitého nebo produkt rozkladu esterů kyseliny kremičité (nebo jejich eměs), případně směsi s dalšími látkami, jež kromě...

Způsob zpracování tuhých nebo kapalných odpadů z výroby plochých nebo kapilárních memrán a vláken z nativního nebo modifikovaného polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268986

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štefaničáková Alena, Pechoč Vladimír, Mravčák Stanislav, Rufus Ján, Pechočová Mária

MPK: D01F 6/66

Značky: plochých, výroby, modifikovaného, kapalných, kapilárních, memrán, zpracování, odpadů, polyfenylenoxidu, vláken, způsob, nativního, tuhých

Text:

...se zbytky roztoku a tuhé odpady roztřídí podle druhu. Tuhé odpady se pořežou na kousky do velikosti 2 cm a po vysušení se rozpustí v chlorovaných uhlovodících nebo jejich směsích na roztok o koncentraci 5 až 25 hmot. a viskozitě 1 až 15 Pa.s. Na toto složení se upraví i kapalné odpady přídavkem polymeru nebo rozpouštědel. Pro zpracování tohoto roztoku na porézní vlákna nebo ploché membrány se roztok připravuje 5 přídavkem srážedla jako...

Zariadenie na nanášanie tuhých povlakov zo suspenzií na kovové telesa za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268576

Dátum: 14.03.1990

Autori: Černík Bohumil, Šalak Andrej, Škoch Václav

MPK: B05C 3/02

Značky: tepla, suspenzií, zariadenie, tuhých, nanášanie, tělesa, povlakov, kovové

Text:

...Na výstumoJ strane prechodného ohrievncioho dlolu i je podia výšky polovýrohkov preutąvitolxxý doraz iz, o ktorý na polovýrobok oprie. V tejto polohe na zmení jeho toplotn bezdotykovýu aninnňom g teploty. V prípade, že polovýrobok má nižšiu ako požadovanú teplotu, núdzové Wrýhybka 6, ovládam dvojčinným mtaumaliokýu vnlcom 1 , proklopí vnhadlo 18 tak, že polovýrobok nn dostanu v smere öinrkovąnnj šípky m obrázku 2 do grnvitačného sklzu z u tý...

Zařízení na zpracování tuhých odpadních látek z tlakového zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268246

Dátum: 14.03.1990

Autori: Husák Vladimír, Kaufman Oldřich, Hašek Miroslav, Jaroměřský Jaroslav, Dostál Jaroslav, Kučera Miloš

MPK: C10J 3/66

Značky: tuhých, zařízení, látek, odpadních, zpracování, zplyňování, palív, tlakového

Text:

...elementů, což zvyšuje jeho provozní spolehlívost o sníluje nároky na údržbu. Další výhodou je nižší energetícká nàročnost zpracqyàní tuhých odoadních látek docílenâ odstrančnín nlecího zařízení.Příklad provedení zařízení podle vynàlezu je zobrazen na příloženěm výkresu /obr. /.Generátor 1 tlakového zplynovàní tuhých palív je opatřen přívoden 3 tuhých palív,odvodem § popela a potrubím Q odvodu surového plynu. °otrubí 5 odvodu surového...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268243

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: nečistot, plynů, dvoustupňový, tuhých, kapalných, odlučovač

Text:

...dolní í horní základnou, která jsou uoíatäny souose nad sobou tak, žs disk největšího průnäru je dole A nad ní jsou postupně disky uaněího průměru. Vrěak rozdělovačs je ukončan kužolovýn diskom ve tvaru plná kužalovó plochy, ktorý ná menší průněr nał nojnoněí konolý kužslový disk. Všechny dloky jsou od seba nsvzijsn oddčlany nazaramí.Hlavní výhoda dvoustupñového odlučovača kapalných a tuhých načíatot z plynu podla tohoto vynálazu spočíva v...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hudeček Mirko, Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: tuhých, komoře, přiřazených, separátor, spalovací, kotle, částic

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Způsob měření radonové emanace tuhých hmot v pevném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267264

Dátum: 12.02.1990

Autori: Deml František, Janský Zdeněk, Šmejkal Zdeněk

MPK: G21H 3/02

Značky: emanace, radonové, způsob, stavu, tuhých, pevném, měření

Text:

...226 ve vzorku lze stanovit koeficient radonové emana ce hmoty.Nový účinek vynálezu se projevuje v tom, že je možné prová267264 dět měření radonové emanace vzorku v bloku velkého objemu aniž by bylo nutné jej drtit na prášek, nebot rozdrcený materiál vy~ kazuje jiné emanační vlastností než pevný kus hmoty. znalost plošné a hmotnostní radonové emanace resp. koeficientu radonové. emanace je nezbytně nutné k posouzení vhodnosti stavebního dil...

Oboustranné symetrické ořezávací zařízení hran tuhých pásovitých útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266945

Dátum: 12.01.1990

Autori: Polášek Antonín, Dostál Jiří

MPK: B29D 29/00

Značky: útvaru, oboustranné, zařízení, tuhých, pásovitých, ořezávací, symetrické

Text:

...nůž zůstává v daném okamžiku v záběru. Toto řešení spolu s vhodnou konstrukcí ořezávacích nožů zabraňuje možnosti zaříznutí do hrany pásovitého útvaru a tím znehodnocení výrobku. Rovněž zajištění stále stejné velikosti přítlačné síly ořezávacích nožů i při změně polohy pásovitého útvaru při převíjení. dává požadovanou stálou tloušťku sražené hrany a současně odstraňuje namáhavou a monotónní práci obsluhy. Další výhodou je rychlé a předně...

Sposob čistenia tuhých práškových, anorganických plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 266300

Dátum: 13.12.1989

Autori: Füzy Štefan, Smelík Andrej

MPK: C01F 11/18

Značky: anorganických, čistenia, plniv, práškových, tuhých, spôsob

Text:

...dvomi dielmi vodného roztoku hydroxidu amônneho s koncentráciou prevyšujúcou 3,5 hmot. ą 10,0 hmot. NH 40 H. Po 12 až 48 hodinách selektívneho vylúhovania prechodových prvkov vopri teplote 15 až 30 °C, výhodne pri 20 °C sa po filtrácii získa tuhý podiel, ktorý sana druhý krát rozmieša s prepieracou odalkalizujúcou vodou v hmotnostncm pomere 13 a potom sa sfiltruje. Tuhé, práškové plnivo po selektívnom vylúhovani prechodovýoh prvkova po jeho...

Způsob přípravy tuhých solí sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266010

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Jiří, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav, Dlouhý Ivo, Drahoňovský Jan, Hampl František, Kubeš Miroslav

MPK: C07D 275/04, C07D 275/06

Značky: tuhých, sacharinu, způsob, solí, přípravy

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že se neutralizace provádí v pevné fázi půsohením uhličitanů nebo hydrogenuhličitanů amonných, alkalických kovů nebo alkalických zemin na kyselou formu sacharinu vzorce II V ekvimolárním poměru reagujících složek při současné homogenizaci směsi, popŕípadě V přítomnosti 2 až 20 hmot. vody, vztaženo na celkovou směs. Homogenizace se provádí při teplotě 5 až 40 QC po dobu 10 až 50 hodin dokud konverze kyselé formy...

Odlučovač s filtračními prvky pro odlučování kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265272

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odlučování, tuhých, kapalných, odlučovač, plynů, prvky, částic, filtračními

Text:

...stejný tlak, takže pro převod nečistot odloučených druhým odlučovacím stupněm nemusi být použito sífonu, dále že proud plynu v děrované trubce filtrač~ ního prvku stoupá vzhůru, přičemž odloučené nečistoty stékají po stěně děrované trubky filtračního prvku dolů, a tak již vyčístěný plyn přichází do minimàlního styku s odloučenými nečjstotami. Další výhoda spočívá v tom, že všechny filtrační prvky jsou stabilizovány ve svislé poloze najednou...

Způsob laboratorního měření skladovatelnosti tuhých průmyslových hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265136

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čípa Jiří, Novosad Jan, Kozler Josef

MPK: G01N 3/24

Značky: měření, průmyslových, tuhých, způsob, laboratorního, hnojiv, skladovateľnosti

Text:

...dle vynálezu sestává ze tří vzájemně oddělitelných částí, tj. rozviratelného pláště, dna a víka. Aby porucha speku hnojiva nastala v přesně definované smykové ploše, tj. abychom měřili skutečnou hodnotu pevnosti u volného povrchu, je nutné, aby tyto plochy byly u volného povrchu válcověho speku hnojiva. Ronzolidační napětí je napětí, při jehož působení na hnojivo se v něm vytvoří mezní smyková pevnost, tzv. vnitřní tření. Smyková pevnost...

Hubice kombinované odběrové sondy pro měření koncentrace tuhých příměsí v proudicí vzdušnině

Načítavanie...

Číslo patentu: 264620

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janeczek Ondřej, Urbaczka Jan

MPK: G01N 1/02

Značky: tuhých, příměsí, proudící, sondy, měření, odběrové, vzdušnině, koncentrace, kombinované, hubice

Text:

...odsávání dílčího proudu vzdušiny na předepsaný rozdíl statických tlaků vně a uvnitř hubice.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno provedení hubice odběrové sondy dle vynálezu. Na těleso odběrově sondy je hubice napojena převlečnou maticí, umožňující její snadnou výměnu.Hubice je konstruována jako zehnutá trubice o vnitřním průměru Q, vnějším průměru Q a tlouštce 5 stěny. Čelní část je pülkulatá a V jejím středu je umístěn ve...

Zařízení k filtraci plynového kondenzátu s obsahem tuhých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263899

Dátum: 12.05.1989

Autori: Straka František, Kaufmann Oldřich

MPK: B01D 35/22

Značky: tuhých, obsahem, filtrací, látek, kondenzátu, plynového, zařízení

Text:

...jsou vždy nižší.Další výhodou je, že zrnitostní skladba tuhých látek 0 až 5 mm umožňuje snažší čištění potrubí od sedimentů.inou výhodou je, že zařízení pro hrubou filtraci je méně poruchové a vykazuje delší činnost, než zařízení pro mletí.Výhodou je (late skutečnost, že k posunu pístu je s .poinottí svamočinného systemu ventilů využilo stejné tlakové páry, jakou jsou čištěny filtrečiíí prostory pístu.inou výhodou je kontinuální funkce při...

Zařízení pro odlučování tuhých částic z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263241

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: tuhých, plynů, odlučování, částic, zařízení

Text:

...postor náatavoe s vnitřním prostorem filtračníhopvku. V místě nad přírubovým spojem je nádoba opatřena hrdlem263 241 pro výstup plynu. Filtrační prvek je ve tvaru válce, jehoždno je zaslepeno a plášť váloe tvoří filtrační přepážka. Filtrační pvek může být připevněn k přírubovému spoji oentrálním šroubem s matioí.Výhody zařízení pro odlučování tuhých částio z plynů podle vynálezu spočívají v zjednodušení výroby a snížení materiálové...