Patenty so značkou «tuhé»

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu, najmä na vykurovacie zariadenia na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 288288

Dátum: 10.06.2015

Autor: Kučera Pavel

MPK: F23N 5/00, F23N 3/00, G05D 23/30...

Značky: množstva, vykurovacie, najmä, tuhé, termostatický, paliva, regulátor, zariadenia, vzduchu, spaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu obsahuje tepelne vodivé puzdro (1), s ktorým je rozoberateľne spojené telo (2) regulátora, v puzdre (1) je usporiadaný termostatický člen (3), ku ktorému je trvalo pritláčaný ovládací driek (4), posuvne uložený v puzdre (1) a vo vnútornom priestore tela (2) regulátora. Do tela (2) regulátora zasahuje radiálne rameno (5) na upevnenie páky (6) s ovládacou retiazkou. Kývavý pohyb tohto ramena...

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu, najmä pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7105

Dátum: 05.05.2015

Autor: Kučera Pavel

MPK: F23N 3/00, F23N 5/02, F16K 35/00...

Značky: najmä, tuhé, regulátor, zariadenia, množstva, vykurovacie, termostatický, paliva, vzduchu, spaľovacieho

Text:

...plastu.V puzdre l je vložený termostatický člen 3, ktorý je pod trvalým prítlakom tlačnej pružiny Z, ktorej protiľahlý koniec sa opiera cez tanierik o Vnútorné výstupky V tele g regulátora. Tlačná pružina Z pritláča k termostatickému členu ą, napr. cez vymedzovaciu a tetlónovú podložku, ovládací driek i, ku ktorému je na jeho opačnom konci priskrutkovaný plastový ovládací, resp. nastavovací gombík g. Na vnútornej spodnej strane tohto...

Horák na tuhé palivo a spôsob spaľovania horákom na tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 287642

Dátum: 07.04.2011

Autori: Morita Shigeki, Kuramashi Kouji, Taniguchi Masayuki, Kikuchi Hitoshi, Kobayashi Hironobu, Okazaki Hirofumi, Takahashi Yoshitaka, Shimogori Miki, Tsumura Toshikazu, Kiyama Kenji, Sakai Kazuhito

MPK: F23D 1/00, F23K 3/02

Značky: tuhé, horákom, palivo, spaľovania, spôsob, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Horák (42) na tuhé palivo obsahuje palivovú dýzu (11) na vstrekovanie palivovej zmesi obsahujúcej tuhé palivo a nosný plyn, ďalej kondenzátor (33) pozostávajúci z časti, ktorá má postupne vzrastajúci priečny prierez, a časti, ktorá má postupne sa zmenšujúci priečny prierez v smere od ústia horáka (42) k jeho zadnej časti. Ďalej obsahuje člen (32) na zúženie priechodu pre prechodné zúženie priečneho prierezu palivovej dýzy (11) v smere od ústia...

Nádobka najmä na tuhé alebo krémové výrobky, spôsob výroby takýchto balení a balenie obsahujúce uvedenú nádobku a kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10482

Dátum: 04.02.2010

Autori: Adeline Laurence, Hinojosa Marc

MPK: B65D 5/42, B65D 77/04, B65D 5/20...

Značky: balení, nádobka, najmä, spôsob, takýchto, kontajner, výrobky, tuhé, uvedenú, výroby, balenie, krémové, obsahujúce, nádobku

Text:

...výrobok. Poznamenajme, že dosiahnutie roztvorenej polohy týmito poddajnými prvkami roztvorenia/pritiahnutia umožníkonzumentovi bočný pristup k výrobku, tým, že sa uvedená bočnástena oddiali smerom dohora v predĺžení uvedeného dna, potom sa výrobok znovu zakryje prehnutím tejto bočnej steny smerom nadol do pritiahnutej polohy. Najmä V prípade výrobku typu syra by sa mohol takýto zvon ešte prispôsobiť pre funkciu dozrievania tohto výrobku.0011...

Tuhé formy zahrnujúce (+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4- acetylaminoizoindolín-1,3-dión, ich prostriedky a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16689

Dátum: 27.03.2008

Autori: Man Hon-wah, Xu Jean, Schäfer Peter, Muller George, Ge Chuansheng

MPK: A61K 31/4035

Značky: +)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4, formy, prostriedky, zahrnujúce, acetylaminoizoindolín-1,3-dión, použitia, tuhé

Text:

...chronické a akútne odpovede v zvieracích modeloch0007 Zvýšená alebo neregulovaná produkcia TNF-cx má za následok vírusové, genetické, zápalové, alergické aautoimunitné ochorenia. Príklady takýchto ochorení zahrnujú, ale bez obmedzovania sa na HIV hepatitídu syndróm dychovej nedostatočnosti dospelých ochorenia kostnej resorpcie chronické obštrukčné choroby pľúc chronické pľúcne zápalové ochorenia astmu dermatitídu cystickú fibrózu septický...

Tuhé kapsuly pre kávu a iné rozpustné produkty so zlepšeným dolným utesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9700

Dátum: 13.02.2008

Autor: Rondelli Raffaele

MPK: B65D 85/804

Značky: kávu, rozpustné, dolným, produkty, utesnením, kapsuly, zlepšeným, tuhé

Text:

...schematický perspektívny pohľad na tuhú kapsulu pre kávu vyrobenú podľa predloženého vynálezu aObrázok 2 znázorňuje bočný pohľad, čiastočne znázornený vpriečnom reze tuhej kapsuly pre kávu znázornenej na obrázku 1.Na obrázku 1, číslo l označuje, ako celok, tuhú kapsulu pre kávu deñnovanú nádobou 2 uzatvorenou V plastickom materiáli na vrchole s horným povrchom 3 a uzatvorená na dne s dolným povrchom 4.Ako je znázornené na obrázku 2, dolný...

Horák na práškové tuhé palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13260

Dátum: 23.10.2007

Autori: D'agostini Mark Daniel, Milcetich Francis Anthony

MPK: F23C 6/04, F23L 7/00, F23D 1/00...

Značky: horák, tuhé, práškové, palivo

Text:

...Tretím prvkom je druhé vedenie okysličovadla, ktoré má tretiu pozdĺžnu os v podstate paralelnú s druhou pozdĺžnou osou, druhý vstup okysličovadla a druhý výstup okysličovadla vzdialený od druhého vstupu okysličovadla. Druhé vedenie okysličovadla obkolesuje vedenie tuhého paliva, a tým vytvára druhé medzikružie medzi vedením tuhého paliva a druhým vedením okysličovadla. Druhé medzikružie je prispôsobené na prenos druhého prúdu okysličovadla...

Amorfné tuhé disperzie 7-chlór-N,N,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4H-pyridazinol[4,5- b]indol-1-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15007

Dátum: 24.08.2006

Autori: Abu-izza Khawla Abdullah, Jacobs Irwin, Franson Nancy, Guillot Micael, Rocco William, Higgins John

MPK: A61K 9/14, A61K 31/5025, A61K 9/16...

Značky: 7-chlór-n,n,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4h-pyridazinol[4,5, amorfné, b]indol-1-acetamidu, disperzie, tuhé

Text:

...aj spôsoby prípravy amorfných tuhých disperzií podľa pred kladaného vynálezu a kompozície obsahujúce takéto dísperzíe, ako aj spôsoby ich použitia. STRUČNÝ OPIS VÝKRESOVObrázok l je práškový röntgenový difraktogram amorfnej tuhej dísperzíe 7-chlór-MN,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4 H-pyridazino 4,5-bindol-l-acetamídu vo ftaláte hydroxypro pylmetylcelulózy za podmienok záťaže a bez nej.Obrázok 2 je práškový röntgenový...

Tuhé, rýchlo sa rozpadajúce formulácie cetirizínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284476

Dátum: 28.03.2005

Autori: Tritthart Wolfram, Piskernig Mario André

MPK: A61K 9/00

Značky: rýchlo, rozpadajúce, formulácie, cetirizínu, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlo sa rozpadajúce šumivé formulácie na orálne použitie obsahujú cetirizín alebo jeho farmaceuticky znášanlivé soli, šumivý základ skladajúci sa z aspoň jednej kyseliny a/alebo jej soli, uhličitanov alebo hydrogenuhličitanov alkalických kovov a/alebo kovov alkalických zemín, poprípade farmaceuticky prijateľné pomocné látky.

Tuhé liekové formy ospemifénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9757

Dátum: 19.01.2005

Autori: Lehtola Veli-matti, Halonen Kaija

MPK: A61K 9/20, A61K 31/085, A61K 9/16...

Značky: formy, tuhé, liekové, ospemifénu

Text:

...farmaceuticky prijatelnej soli, v kombinácii s jednou alebo viacerými intragranulárnymi pomocnými látkami, kde aspoň jedna intragranulárnapomocná látka je rozvolňovacie činidlo.0007 Obrázok 1 ukazuje rozpustenie vzávislosti od času pre tablety ospemifénu pripravené priamou kompresiou zložky (kosoštvorce) a tablietpripravených z granulátu obsahujúceho liečivo (štvorce).DETAILNÝ OPIS VYNÁLEZU 0008 GranuláciaGranulácia je proces, ked...

Tuhé disperzie obsahujúce takrolimus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8232

Dátum: 30.08.2004

Autori: Holm Per, Norling Tomas

MPK: A61K 31/436, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: tuhé, takrolimus, disperzie, obsahujúce

Text:

...je dôležitý pretože absorpcia, a teda hladiny v plazme, môžu vo veľkej miere kolísat v závislosti od príjmu potravy. Absorpcia do krvného obehu môže byt nepriaznivo ovplyvnená do tej miery, že je pacient ohrozený nedostatočnou absorpciou, ktorá nepostačuje na liečenie stavu, kvôli ktorému sa liečivo podáva. Na druhej strane sa na lačno vyskytujú veľmi vysoké maximálne koncentrácie, ktoré môžu ľahko vyvolávať významné vedľajšie účinky,...

Teplovodný kotol na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3715

Dátum: 03.02.2004

Autor: Tomášek Albert

MPK: F24H 1/22, F24H 9/00

Značky: paliva, kotol, tuhé, teplovodný

Text:

...3715 Unej časti dutej kovovej vložky 1. Na účely predĺženia cesty spalín do neznázorneného komína zasahuje do spalinovej komory 5 známy usmerňovač 51 spalín. Na spalinovú komoru 5 je napojený zbiehajúci sa spalinový nadstavec 52,na ktorý sa pripája odvod spalín do komína.V spaľovacom priestore 4 je usporiadané duté klenbovité teleso 40, ktorého dutina je prepojená s vodným plášťom 12 v prednej stene 14 dutej kovovej vložky 1 a súčasne, na...

Stabilné nehygroskopické soli L(-)-karnitínu a alkanoyl-L(-)-karnitínov, spôsob ich prípravy a tuhé orálne podávateľné zmesi obsahujúce takéto soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 283105

Dátum: 30.12.2002

Autor: Fassi Aldo

MPK: C07C 59/285, C07C 229/22

Značky: alkanoyl-l(-)-karnitínov, spôsob, l(-)-karnitínu, stabilné, tuhé, zmesí, takéto, podávateľné, přípravy, obsahujúce, orálne, nehygroskopické

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilné nehygroskopické soli L(-)-karnitínu a alkanoyl-L(-)-karnitínov s kyselinou slizovou so vzorcom (I), kde mólový pomer medzi karnitínovou skupinou a kyselinou slizovou je 2 : 1, spôsob výroby týchto solí a tuhé orálne podávateľné zmesi obsahujúce tieto soli.

Tuhé zmesi na báze sulfonylmočovín a prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282928

Dátum: 05.12.2002

Autori: Bratz Matthias, Jäger Karl-friedrich

MPK: A01N 47/36

Značky: sulfonylmočovín, zmesí, báze, tuhé, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tuhé zmesi obsahujúce 0,5 až 75 % hmotn. účinnej zlúčeniny zo skupiny pozostávajúcej zo sulfonylmočovín a 1 až 50 % hmotn. alkylpolyglukozidu so stupňom polymerizácie 1-3. Opísaný je i spôsob kontroly nežiaduceho rastu rastlín aplikáciou herbicídneho množstva týchto tuhých zmesí.

Tuhé, stabilizované, terapeutické systémy s rýchlym a/alebo modifikovaným uvoľňovaním na orálne podanie kvapalných aktívnych látok, excipientov alebo potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17439

Dátum: 06.11.2002

Autor: Massironi Maria Gabriella

MPK: A61K 47/14, A61K 47/10, A61K 9/16...

Značky: orálne, terapeutické, rychlým, modifikovaným, stabilizované, látok, potravin, kvapalných, uvoľňovaním, systémy, podanie, aktívnych, excipientov, tuhé

Text:

...sú po stabilizácií uvoľňované zo systému so zrýchleným alebo modifikovaným uvoľňovaním.0017 Tento cieľ bol dosiahnutý podľa tohto vynálezu prostredníctvom použitia amfifilických a/alebo Iipoñlných matrlc, ktoré sa vyznačujú tým, že sa topia pri teplotách v rozsahu od 30 °C do 90 °C a sú tuhé pri teplote miestnosti najmenej do 25 °C. Do u vedených roztopených matrlc môžu byť pridané,rozpustené alebo suspendované aktívne látky majúce...

Tuhé perorálne prostriedky proti zubnému kameňu a povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3980

Dátum: 05.11.2002

Autori: Colle Roberto, Barrica Andrea, Salmoiraghi Guglielmo

MPK: A61K 8/72, A61K 8/96, A61K 8/19...

Značky: perorálne, povlaků, kamenů, proti, tuhé, zubnému, prostriedky

Text:

...dva až sedem monomérových D-glukozamínových jednotiek navzájom prepojených 84,4 väzbami, získaná najmä enzymatickou hydrolýzou chitosanu s vyššou molekulovou hmotnosťou.Hoci je tento proces známy, zdá sa, že nebol ešte aplikovaný v prostriedkoch podobných tým, ktoré sú predmetom predloženého vynálezu.Volitelne možno ako alternatívu s podobnými bioadhezívnymi vlastnosťami použit prirodzene sa vyskytujúce polysacharidové hydrokoloidy....

Tuhé perorálne prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 725

Dátum: 05.11.2002

Autori: Barrica Andrea, Salmoiraghi Guglielmo, Colle Roberto

MPK: A61K 8/30, A61K 8/19, A61K 8/11...

Značky: tuhé, přípravky, perorálne

Text:

...ako účinnost podobných známych prípravkov.Prípravky podľa tohto vynálezu obsahujú účinne množstváa. polyfosforečnanov, výhodne zmes dvojfosforečnanov a trifosforečnanov alkalickýchkovov abrazívneho činídla (výhodne hydratovaného oxidu kremíčitého) zdroja fluorídových iónov extraktov rastlinného pôvodu a voliteľne antibakteriálnych alebo dezinfekčných činidiel. Okrem aktívnych zložiek opísaných vyššie, prípravok podľa tohto vynálezu...

Suspenzné, pastovité alebo tuhé koncentráty horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2849

Dátum: 10.05.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/02, C05D 5/00

Značky: suspenzné, tuhé, pastovité, koncentráty, horčíka

Text:

...katión obsahuje aspoň jeden z biogénnych prvkov.V tejto súvislosti sa ako zvlášť výhodné ukázalo využiť pri príprave horečnatých koncentrátov v zmysle riešenia soli Iignosulfónovej kyseliny, v ktorých katiónom .je amóniová skupina,Vápnik, horčík, železo, med, mangán, zinok, kobalt, alebo titanylový katión.Vápenatú a horečnatú sol lignosulfonovej kyseliny , vhodnú pre priame použitie v zmysle tohoto riešenia, možno získať - ako bolo už...

Fluidné kúrenisko, usporiadané v kotle na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1938

Dátum: 09.09.1998

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 11/02, F23B 7/00

Značky: kotle, tuhé, fluidné, usporiadané, paliva, kúrenisko

Text:

...rez prvým riešením kotla s fluidnýmkúreniskom podľa technického riešenia, na obr.2 je schematicky znázomený rez A-Akotlom z obr.l, na obr.3 je schematícky znázornený rez druhým riešením kotla s fluidným kúreniskom podľa technického riešenia, na obr.4 je schematícky znázornený rez B-B kotlom z obr.3, na obr.5 a 6 je znázornená prepojenie privodného potrubiaV prvom príklade uskutočnenia, znázornenom na obr.l a 2, je kúrenisko vybavené...

Tuhé liekové formy so spoľahlivým uvoľňovaním terapeuticky aktívnej zložky alprazolamu-8-chlór-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3- a][1,4]benzodiazepínu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280799

Dátum: 05.02.1997

Autori: Vrečer Franc, Rotar Aleš, Gorjup Mateja, Guštin Jožica

MPK: A61K 31/41, A61K 9/20

Značky: tuhé, spoľahlivým, spôsob, zložky, formy, přípravy, a][1,4]benzodiazepínu, uvoľňovaním, alprazolamu-8-chlór-1-metyl-6-fenyl-4h-[1,2,4]triazol[4,3, liekové, terapeuticky, aktívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Liekové formy so spoľahlivým uvoľňovaním terapeuticky aktívnej zložky alprazolamu (chemický názov: 8-chlór-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]-benzodiazepín), ktoré obsahujú od 0,1 do 15 mg, výhodne od 0,25 do 5 mg alprazolamu, od 0,1 do 80 mg vodorozpustného nosiča ako sú alfa-, beta- a gama-cyklodextríny, mono-, di-, oligo- a polysacharidy alebo polyvinylpyrolidón s priemernou molekulovou hmotnosťou od 25 000 do 120 000 a...

Dávkovač na tuhé farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279956

Dátum: 05.06.1996

Autori: Landwehr Frank, Berndt Dieter, Ruthemann Hans-dieter, Reeg Reiner, Horntrich Günter, Häusler Heribert, Zimmer Thomas, Reiner Thomas, Essig Dieter, Eckert Klaus-dieter

MPK: B65D 83/04

Značky: přípravky, farmaceutické, dávkovač, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač na tuhé farmaceutické prípravky pozostáva z plochého zásobníka s odoberacou jamkou (3), ktorý sa zatvorí alebo otvorí preklopením zatváracieho člena (5) s výstupkom (6), zapadajúcim do odoberacej jamky (3).

Filtrační zařízení k separaci tuhé látky od roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269269

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šíl Karel, Rada Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: zařízení, látky, tuhé, roztoku, separaci, filtrační

Text:

...tuhé látky od roztoku odstraňuje filtrační zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že plâšč, dno se sedlem, podložka opatřená otvory vložená do sedla dna jsou vyrobeny z teflonu, nástavec pro napojení sání a trubice pro odvod filtrátu jsou skleněné.vynález lze uskutečnit na zařízení, jehož podstatou je to. že dno s teflonovým zábrusem je spojeno s nádobou pro jímání filtrátu vyměnitelným skleněným nástavcem se...

Ventil pro vnášení nebo vynášení tuhé fáze z proudícího média v uzavřené aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257980

Dátum: 15.07.1988

Autori: Karel Miloslav, Nývlt Jaroslav

MPK: B01J 4/00

Značky: media, ventil, uzavřené, fáze, vynášení, aparatuře, tuhé, proudícího, vnášení

Text:

...břity. «Hlavní výhody ventilu podle vynálezu spočívají v tom, že do aparatury s proudíoím médiem lze vnést tuhou látku, aniž by došlo k narušení proudění nebo teplotního režimu,a vzorek tuhé látky lze vynést s minimálním naruěením režimu a bez nutnosti nastavit chod aparatury. Tím se jednak zvyšuje přesnost měření a v důsledku zjednodušení manipulaoe s aparaturou lze zároveň provést za stejnou dobu větší počet měření.Dávkovací ventil...

Tuhé priemyselné hnojivo obsahujúce amidický dusík a síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kopčanová Ľudmila, Bábek Radoslav, Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05C 9/00

Značky: přípravy, hnojivo, dusík, spôsob, síru, priemyselné, obsahujúce, tuhé, amidický

Text:

...než samotná, V súčasnosti bežne používaná nločovina.Nasledujúce príklady ilustrujú, avšak V žiadnom prípade neobmedzujú predmet vynálezu.V laboratórnych podmienkach sa pre biologické skúšky dusíkato-sírnych hnojívpodla V nálezu pripravili VzorkV S 10, 20, 30 a 40 /o-ným obsahom tiomočoviny V binárnej zmesi C 0(NH-r 2 ~CSNH 22.Pri príprave vzoriek sa postupovala tak,že zmes CONH-,Q~CSNHQ o požadovanom zastúpení zložiek sa V sklenenej...

Zariadenie k zamedzeniu prekročenia najvyššej prípustnej teploty vody v kotloch na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 243776

Dátum: 15.01.1988

Autori: Elfmark Jioí, Bureš Ján

MPK: F22B 35/00

Značky: najvyššej, prekročenia, paliva, zariadenie, tuhé, kotloch, teploty, zamedzeniu, prípustnej

Text:

...jeho konštrukčná jednoduchosť zoradenie a údržby.Zariadenie podla vynálezu je schématicky znázornená na priloženom výkrese. jeho základom je ovládacie tyč 1, otočne uložená V kiznych, respektíve valivých iožiskách 2,na ktorej je umiestnený systém pák 3. Kolmo na ovládaniu tyč je pripevnená páka 12,ktorá pri pohybe nadol proti sile pružiny, 4 respektíve závažia 13, otvorí prostrednictvom laniek 4, »kladiek 5 a bowdenov G, vymetacie dvierka 7,...

Tuhé dusíkaté priemyselné hnojivo s obsahom fosforu a síry a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253425

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kopčanová Ľudmila, Hutár Eduard, Teren Ján, Gabčo Milan

MPK: C05D 9/00, C05C 11/00

Značky: hnojivo, tuhé, obsahom, fosforu, přípravy, dusíkaté, spôsob, priemyselné, síry

Text:

...dochádza k stuhnutiu kvapôčiek zmesnej taveniny do formy granül tuhéhuo dusíkatého hnojiva obsahujúceho amidický dusík, fosfor a síru.štúdiom fázovej rovnováhy binárnych systémov CONl-l 22-PSNI-l 23 a CONH 22-SPO.H 5 CaNH 22 sa zistilo, že pridavok týchto amidov tiofvosforečnej kyseliny k močovine v uvedenom rozmedzí 0,05 až 18,0 spôsobuje zníženie teploty topenia študovanej binärnej zmesi.Dusíkato-fosforečno-sírne hnojivá podľa vynálezu sú...

Tlaková propust pro tuhé sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 251188

Dátum: 11.06.1987

Autori: Straka František, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/50

Značky: propust, materiály, sypké, tlaková, tuhé

Text:

...je to, že z ovládání uzávěrů jsou vyloučeny pákové mechanismy a ovládání obou uzávěrů propusti je bez převodních mechanismů přímo připojitelné na hydraulický vflec. Další výhodou vynálezu je možnost řešení demontážního postupu obou kompletních uzávěrů bez demontáže vlastního tělesa propusti.ý 251 133 Při uspořádání, kdy oba uzávěry propusti se pohybují podél vzájemně různých os, může být u předmětu podle vynálezu ovládací táhlo výstupního...

Pohyblivý rošt kotla na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 238865

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gramata Jozef, Lapišák Ivan, Kostura Michal, Cichý Ján

MPK: F23H 13/00

Značky: kotla, pohyblivý, rošt, paliva, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý rošt je určený pre kotly, u ktorých tuhé palivá sú spaľované vo vrstvách. Pohyblivý rošt je vytvorený pevným nosičom s pevnými roštnicami, nad ktorými je umiestnený pohyblivý nosič s výkyvnými roštnicami. Pevné roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami, aj výkyvne roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami. Medzery slúžia k odstraňovaniu škváry a v(čších kusov nehorľavín z odhoreného paliva.

Termobimetalický regulátor pre kachle na tuhé palivo s priebežným odhorievaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248952

Dátum: 12.03.1987

Autor: Slatinský Alexander

MPK: F23N 5/04

Značky: termobimetalický, priebežným, palivo, regulátor, kachle, odhorievaním, tuhé

Text:

...celý povrch termobimetalického pásika v celom rozsahu prevádzkových teplôt bol v dostatočnej blizkosti a rovnobežnej polohe k povrchu plašťa kachiel a tak sa dosiahla tesná tepelná väzba medzi riadiacim povrchom a termobimetalickým snímač-om, potrebná pre zabezpečenie stabilného regulačného pochodu u kachiel s priebežným odhorievanim.Príklad termobimetalického regulatora pre kachle na tuhé palivo s priebežným odhorievraním je schematicky...

Tuhé mazivo pro tažení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232375

Dátum: 01.01.1987

Autori: Veselý Václav, Peka Ivo, Bil Arnošt, Richtar Antonín

MPK: B21C 9/00, C10M 1/10

Značky: tažení, tuhé, mazivo, drátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tuhého maziva pro tažení drátu za studena zvláště pak pro tažení drátu z nerezavějících feritických nebo austenitických ocelí. Tuhé mazivo pro tažení drátu za studena podle vynálezu je tvořeno 75 až 95 % hmot. stearátu prvků první a druhé skupiny periodické soustavy a 5 až 25 % hmot. fluorovaného grafitu (CFX)n, kde x je v rozmezí 0,7 až 1,00.

Homogenní polotuhé až tuhé emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232334

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tůma Jan, Dušek Ferdinand, Ranný Mojmír, Černý Přemysl, Souček Jiří

MPK: A23L 1/27

Značky: polotuhé, tuhé, ztekucování, emulgátory, cukrovinkářských, čokoládových, homogenní, polev

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev složené ze směsi 50 až 95 % hmot. amonných solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, připravených fosforylací acylglycerolů rostlinných olejů s 5 až 50 50 % hmot. amonných nebo vápenatých solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin připravených fosforylací acylglycerolů nenasycených živočišných nebo rostlinných tuků obsahujících esterifikované mastné...

Tuhé priemyselné hnojivo na báze dusičnanu amónneho a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247310

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rybár Alfonz, Ježek Ladislav Modra, Hinner Eduard, Makovíni Peter, Šimko Marián, Stacho Vladimír, Szemes Fridrich

MPK: C05C 1/00

Značky: amonného, tuhé, výroby, hnojivo, spôsob, priemyselné, báze, dusičnanu

Text:

...kryštalíokej formy ĺĺžlldlkll a zmes NH 4 lzSO 4 a NHmHPDí znameho pod komerčným označením PERMALEDJE.iŤeraz sa zistilo, že na báze dusičiíaníi emónneho možno pripravovať tuhé priemyselne hnojivá, ktoré sa vyznačujú dobrými iyizálno-chemickými a manipulačnými vlastnosťami, torých poiížitie je významným prínosom iagrochemického, agronomického, ped-ologiclçêho i ekologického hľadiska. Podstata vynálezu spočíva V tom, že tuhe priemyselné hnojivá...

Tuhé granulované technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229866

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav, Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: B21B 45/02, C02M 7/00

Značky: tepla, válcování, granulované, tuhé, mazivo, technologické

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla, např. pro válcování trub, sestává z 20 až 25 % chloridu draselného, 15 až 20 % síranu vápenatého, 15 až 18 % kyselého fosforečnanu vápenatého, 30 až 31 % dusičnanu amonného, 0 1 až 0,5 síranu hořečnatého 0,5 až 1,0 % chloridu sodného, 0,5 až 1,0 % křemičitanu vápenatého, 1,5 až 2,0 % fluoridu vápenatého, 0,5 až 1,0 % fosforečnanu železitého nebo hlinitého 0,1 až 0,5 % kyselého...

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221212

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kotrbatý Jiří, Pazdiora Tadeáš, Bár Josef, Gocal Jaroslav

Značky: technologické, granulované, tepla, tuhé, mazivo, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé technologické granulované mazivo pro válcování za tepla obsahuje v hmotnostních podílech 26 až 28 % dusičnanu amonného, 16 až 20 % síranu vápenatého, 15 až 16 % síranu draselného, 8 až 10 % kyselého fosforečnanu vápenatého 7 až 9 % kyselého fosforečnanu draselného, 8 až 10 % dusičnanu draselného, 0,5 až 1 % křemičitanu vápenatého, 1 až 2 % fluoridu vápenatého, 1 až 1,5 % chloridu sodného, 0,2 až 0,5 % síranu hořečnatého, 0,5 až 1 %...

Tuhé hasivo pro tavné pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219704

Dátum: 15.09.1985

Autor: Paukert Josef

Značky: pojistky, hasivo, tavné, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhé hasivo pro tavné pojistky, obsahující aktivní část s případným plnivem a/nebo pojivem, využívající ke zhášení oblouku fluorid sírový SF6, který se vytváří působením oblouku při činnosti pojistky. Hasivo je vytvořeno jako homogenní směs dvou složek, z nichž jedna obsahuje chemicky vázanou síru a druhá chemicky vázaný fluor, které se uvolňují při disociaci obou složek při teplotě vyšší, než je bod tání tavného vodiče. Využití vynálezu je...

Tuhé technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215434

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kotrbatý Jiří, Bár Josef

Značky: tepla, technologické, válcování, mazivo, tuhé

Zhrnutie / Anotácia:

Doposud se na válcovacích tratích jako technologické mazivo používá ponejvíce chlorid sodný. Toto mazivo způsobuje zvýšenou korozi technologického zařízení i válcovaného materiálu, navíc nemá dostatečnou účinnost. Podle vynálezu tuhé technologické mazivo je na bázi kysličníku vápenatého a fosforečného s obsahem fluoru, kysličníku hlinitého, železitého a křemičitého. Mazivo podle vynálezu má použití ve válcovnách kovových materiálů, ocelí, za...