Patenty so značkou «tryskový»

Tryskový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259779

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: kondenzátu, tryskový, odváděč

Text:

...je příváděn hrdlem g do válcového nátrubku 2, který je svou horní částí přiveřen ke apodni ploše dna 5 kondenzačni nádoby ł a ve své podníčáet 1 Je opatřen uzávěrnou přirubou Ž,v jejímž náboji §.je přestevně po» moci regulačniho šroubu 1 e pojistné matice § uloženo vřeteno 2 tryekové kuželky łg,.kferá prochází kruhovým otvorem łł ve dnu~ 1 a zasahuje do kuželové díry gg válcoýého tělese łg, ktoré Je volně usazeno na dnu 5 kondenzačnínádoby...

Tryskový expandér

Načítavanie...

Číslo patentu: 258319

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/36

Značky: tryskový, expandér

Text:

...na mechanické nečistoty obsažené v kondenzátu.Vynález je v příkladu provedení sohematioky znázorněn na připojenýoh výkresoch, kde obr. 1 představuje svislý oso~ vý řez expandérem a obr. 2 je příčným řezem vedeñým v místě. A - A expandéru z obr. 1.Ve válcové komoře A tělesa g expendéru je usazeno těle so 1 trysky s kelibrovaným výtokovým kanálkem A o průměru g.Válcová komora A je uzavřena shore šroubovou zátkou 5,pře cházející do válcového...

Tryskový tkací stroj s oboustranným prohozem, zejména vzduchovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 243971

Dátum: 01.07.1988

Autori: Bastenhof Dirk, Brisson Roger

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskový, stroj, prohozem, oboustranným, tkací, zejména, vzduchovým

Text:

...mísení útku ve čtyřech útkových predlohových útkových přodlohovýchPodrobnější znázornění podstaty vynálezu je uvedene na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky pŕíkladné provedení tkacího stroje, obr. 2 přifukovací trysky.K přenosu otáček z hlavního hřídele.l jsou využity ozubená kola g, Q s převodem 12 na vačkový hřídsl i. Na vačkovám hřídeli A jsou umíatěny ovládací elementy Ž, Q, například vačky, které ovládají časování...

Kryt odměřovače útku pro tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246295

Dátum: 15.12.1987

Autor: Plevak Lubomir

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, tryskový, odměřovače, stroj, tkací

Text:

...otočně uloženy duhé hřídele 12 uložené opačnými konci V pevných odměřovacích bubnech 13. Duté hřídele 12 jsou opatřený dutýmí navíjecímí rameny 14 zakončenýml vždy vodicím očkem 15 útku 3. Každé navíjecí rameno 14 je k dutému hřídeli 12 připevněno svorkou 16 a zasahuje z vnější strany k obvodové ploše 17 odměřovacího bubnu 13, z nichž každý alespoň částečně zasahuje do omezovače 1 B balónu připevněného k nosné desce 10. Duté hřídele 12...

Vodicí hřeben útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253556

Dátum: 12.11.1987

Autori: Arakawa Hiroshi, Mitsuya Kinpei

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskový, vodiči, příze, tkalcovský, útkové, hřeben

Text:

...příze X zanášena 5 pomocí neznázorněného obvyklého ústrojí. Každý vodič łł má patní část lg pevně nesenou neznázorněným bidlenem vykonávajícím přirážení, v podstatě rovnou část lg protaženou směrem vzhůru od patní části łg, a zakřivenou část łg odbočující od rovné části łł s dolní částí ohnutou, jak znázorněno na obr. 3, a s horní částí protaženou v podstatě rovně přes volný konec rovné části łâ k vytváření úzké štěrbiny łá mezi...

Tryskový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253153

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, tryskový

Text:

...partiích uvedených průmyslových tepelných agregátů.. Uvedené nedostatky dosud známých řešení hořáků pro spalování plynu a topných olejů a pracujících se zvýšenou výstupní rychlostí spalín zcela odstraňuje tryskový hořák podle n vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jedna tryska je dimenzována na minlmální a ostatní trysky na maximální tepelný příkon nebo dílčí tepelná příkony.Výhodou předmětného hořáku je především zachování plného...

Tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232213

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašíček Vladimír, Čech Miloslav

MPK: D03D 47/30

Značky: stroj, tkací, tryskový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tryskového tkacího stroje s prohozním ústrojím útku, zahrnujícím zejména hlavní trysku nosného média a prohozní kanál s přídavnými tryskami nosného média. Účelem vynálezu je především snížení spotřeby nosného média, odstranění mechanického namáhání tlakových trubic pro rozvod nosného média a zlepšení průběhu tlaku nosného média, zejména strmosti jeho náběhu a doběhu při započetí a ukončení jeho dodávky do přídavných trysek a...

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 230568

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kimbara Masahiko, Iwano Yoshimi, Umemura Yoshifumi, Suzuki Hajime

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskový, tkalcovský, vodicího, příze, útkové, lamela, hřebenu

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav, sestávající z kořenové části, prstencové části spojené nedílně s horním koncem kořenové části a tvořící otvor se štěrbinou, z průchodu pro tekutinu vytvořeného v kořenové a prstencové části, z výpustí pro tekutinu uspořádaných kolem obvodu otvoru pro vypouštění tekutiny prošlé průchody, přičemž alespoň prstencová část je,složena ze dvou konstrukčních prvků protažených jednotlivě...

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 230567

Dátum: 15.05.1986

Autori: Suzuki Hajime, Kimbara Masahiko, Iwano Yoshimi, Umemura Yoshifumi

MPK: D03D 47/30

Značky: příze, tryskový, lamela, útkové, tkalcovský, vodicího, hřebenu

Zhrnutie / Anotácia:

Lamele vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav, sestávající z kořenové části, prstencové části spojené nedílně s horním koncem kořenové části a tvořící otvor se štěrbinou pro průchod útkové příze ven z otvoru, z průchodu pro tekutinu vytvořeného v kořenové a prstencové části, z výpustí uspořádaných po obvodě otvoru pro vypouštění tekutiny prošlé průchody v kořenových a prstencových částech, a z trativodů pro tekutinu, z nichž...

Vodič útku pro tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221546

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kariya (japonsko), Umemura Yoshifumi, Kimbara Masahiko, Iwano Yoshimi, Suzuki Hajime

Značky: vodič, stroj, útku, tkací, tryskový

Zhrnutie / Anotácia:

Vodič útku na tryskovém tkacím stroji, který obsahuje základní část připojitelnou k bidlenu, dvojici ramen spojených s horním koncem základní části a rozvidlených pro vytvoření kruhovitého průchodu pro zanášený útek, základní kanálek pro přívod tekutiny vytvořený v základní části a výstupní otvory vytvořené na povrchu dvojice ramen a spojené se základním kanálkem. Vodič útku dále obsahuje dělicí stěnu, vyčnívající z horní vnitřní stěny...

Paprsek pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 219281

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stucki Peter, Sulser Heinrich

Značky: paprsek, tkalcovský, tryskový

Zhrnutie / Anotácia:

Paprsek pro tryskový tkalcovský stav, u něhož jsou útkové niti zanášeny do prošlupu s pomocí plynného prostředku vyráženého z trysek uspořádaných v odstupech přes šířku tkaní a pravidelně vnořovaných do prošlupu, je opatřen prvními paprskovými třtinami vykazujícími na své jedné hraně tvarování a ve svém celku tvořícími vodicí kanál pro útkové niti. V oblasti průmětu trysek na tkalcovský paprsek jsou upraveny druhé paprskové třtiny, u nichž je...

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217943

Dátum: 15.12.1984

Autori: Jojko Zorjan, Jirovský Ivan, Kokoška Ivan, Trojan Václav, Průšek Jaroslav

Značky: tloušťky, tryskový, mikrosnímač, měření, coulometrické, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Tryskový mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků se skládá ze zásobní komory měřicího elektrolytu, napojené pomocí pružné spojky na zdroj reverzních pulsních změn tlaku a zasahující svou spod ní zúženou částí do pracovní komory, přičemž spodní zúžená část zásobní komory přechází v měřicí trysku, zasahující do kontaktního ústí mikrosnímače. Podstatou vynálezu je, že zásobní komora je v místě přechodu ve svou zúženou část opatřena...

Zanášecí ústrojí pro pneumatický tryskový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 214855

Dátum: 15.10.1984

Autor: Mizuno Yukio

Značky: ústrojí, pneumatický, zanášecí, tryskový

Zhrnutie / Anotácia:

Zanášecí ústrojí pro pneumatický tryskový stav, jehož tryska má vysokotlaký vzduchový kanál a nízkotlaký vzduchový kanál, umístěný kolem vysokotlakého vzduchového kanálu nebo kolem jeho prodloužení. Útková nit je zanášena do prošlupu jak vysokotlakým, tak nízkotlakým vzduchovým proudem, aby se snížila spotřeba energie pro provoz stavu i jeho pořizovací náklady.

Vodní čerpadlo pro hydraulický tryskový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 216642

Dátum: 01.10.1984

Autori: Indra Jaromír, Opatřil Václav

Značky: vodní, hydraulický, tryskový, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čerpadla pro hydraulický tryskový stav, u něhož je píst během výtlačného zdvihu poháněn vačkou a během sacího zdvihu vracen pružinou a do jehož pracovního prostoru se přivádí voda radiálním kanálkem v tělese čerpadla. Podstata vynálezu spočívá zejména v tom, že prostor nad výtlačným ventilem čerpadla je spojen kanálky s plnicím kanálkem, přičemž mezi zmíněnými kanálky je nastavena nastavitelná škrticí jehla a samočinný zpětný...