Patenty so značkou «tryska»

Zvlákňovacia kombinovaná tryska na výrobu nano- a mikrovláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18576

Dátum: 04.01.2013

Autori: Rebicek Jiri, Sukova Lada, Velebný Vladimír, Pokorny Marek

MPK: D01D 5/14, D01D 5/00

Značky: kombinovaná, výrobu, nano, mikrovláknitých, zvlákňovacia, materiálov, tryska

Text:

...Avšak tento predpoklad nebol dosiaľ experimentálne dokázaný. Navyše sú tieto systémy obmedzené len na úzku oblasť veľmi ľahko zvlákňovateľných polymerov. Hlavnou, a pre väčšiu produkciu zásadnou, nevýhodou je zmena vlastností roztoku počas procesu zvlákňovania, pretože ten sa uskutočňuje v otvorených klimatických podmienkach, kde dochádza k prirodzenému odparovaniuzložiek roztoku a k neriadeným zmenám jeho fyzikálno-chemických parametrov.V...

Samočistiaca tryska pre flotačné čeriace nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12471

Dátum: 30.08.2008

Autor: Gobitto Giuseppe

MPK: F16K 1/54, B03D 1/14

Značky: flotačně, tryska, nádrže, čeriace, samočistiaca

Text:

...obsahuje usmerňovač toku 23, ktorý je usadený vo vntúri puzdra 21 tak, aby bol posuvný v pozdĺžnom smere.0016 Vstupný otvor 22 puzdra 21 je spojený s odtokovým potrubím rotačného čerpadla 24. 0017 Nasávacia strana rotačného čerpadla 24 je pomocou neznázorneného sacieho potrubia spojená s výstupným otvorom, umiesteným v dolnej časti nádrže, obsahujúcej potravinársku kvapalinu, určenú na čerenie.0018 Sacie potrubie obsahuje známym spôsobom...

Ponorná tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12350

Dátum: 03.07.2008

Autori: Schumacher Edgar, Franzky Renata, Schumacher Sagadat, Chloponin Viktor Nikolaevich, Zinkovskij Ivan Vasilevich, Farmanov Alexander Kaysimovich

MPK: B22D 41/50

Značky: tryska, ponorná

Text:

...cieľom tohto vynálezu je poskytnúť ponornú trysku, ktorá je schopná eliminovať známe bežné nevýhody v stave techniky.0013 Podľa tohto vynálezu ponomá tryska zahŕňajúca dno, bočné kanály a plášť pripevnený k spodnej časti trysky nad výpustnými bočnými kanálmi, v spodnej časti, sa vyznačuje tým,že plášť je tvorený dvoma paralelnými rovnými plochami, ktoré sú hladko spojené koncami prostredníctvom valcovítých plôch, kým tryska sa nachádza v...

Tryska pre vstrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11979

Dátum: 19.10.2007

Autor: Kim Jong-soo

MPK: B29C 45/20, B29C 45/63

Značky: vstrekovač, tryska

Text:

...koncom hriadeľa avybavený podporou vetracieho prstenca, pri ktorej je vytvorený spojovací otvor spájajúci dráhu pre roztavenú plastickú hmotu s druhou plastovou pohyblivou drážkou a väčšinu druhých vetracích prstencov, hriadel vňom vložený a prvú a druhú plastovú pohyblivú drážku vytvorené pri jeho vonkajšom obvode.Prvý vetrací prstenec môže obsahovať prvú časť výčnelku vystupujúcu pri vonkajšom obvode jednej strany prvého vetracieho...

Tryska na prívod komponentu s odľahčením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8156

Dátum: 08.05.2007

Autori: Söchtig Wolfgang, Berchtenbreiter Ernst

MPK: B29C 45/20, B29B 7/80

Značky: tlaku, přívod, tryska, odľahčením, komponentu

Text:

...rovnaký tlak komponentu, pričom plochou prvého druhu priaplikácii tlaku komponentu je vytvorená sila v smere otvárania a plochou druhého druhu pri aplikácii tlaku komponentu je vytvorená sila v smere zatvárania, teda vopačnom smere. Rozmer oboch plôch prvného a druhého druhu je pritom V svojej veľkosti zvolený tak, žetieto opačné sily sa v podstate rušia.Uzatváracie a škrtiace ústrojenstvo je pritom vytvorené ako na úplné uzavretie trysky na...

Prestaviteľne uložená ostrekovacia tryska na umývaciu kvapalinu skiel motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6714

Dátum: 26.02.2005

Autori: Beyer Matthias, Stickel Horst, Zielke Peter, Sporer Jürgen, Utz Daniel

MPK: B60S 1/46

Značky: vozidla, umývaciu, motorového, kvapalinu, skiel, uložena, tryska, ostrekovacia, přestavitelné

Text:

...prvok voblasti otvorov vedúcich kostrekovacej tryske so smerom pohľadu od čelného skla.0015 Pred čelným sklom 1 sa vjeho dolnej časti nachádza smerom hore kčelnému sklu 1 otvorený a vpredu vnútri dutým krycím prvkom 2 vymedzený kanál 3. V homej vnútornej oblasti krycieho prvku 2 je uložená ostrekovacia tryska 4 pre kvapalinu na čistenie skla, výkyvná v osi Y vozidla. Krycl prvok 2 slúži ako úložný prvok pre ostrekovaciu trysku 4.0016 Do...

Hlavní prohozní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 276259

Dátum: 13.05.1992

Autori: Chytka Vladimír, Fiala Felix

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozní, tryska, hlavní

Vstřikovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 274883

Dátum: 12.11.1991

Autori: Palacký Jiří, Fronek Vratislav

MPK: B29C 45/20

Značky: vstřikovací, tryska

Tryska pro vstřikování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274667

Dátum: 15.09.1991

Autor: Wirth Emil Joseph

MPK: C21C 7/00

Značky: drátu, tryska, vstřikování

Přifukovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 273210

Dátum: 12.03.1991

Autori: Hapl Jaromír, Winkler Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: přifukovací, tryska

Elektronová tryska in line

Načítavanie...

Číslo patentu: 270422

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hale John

MPK: H01J 29/48

Značky: elektronová, tryska

Text:

...provedení elektrody z obr. 1 a na obr. 6 je řez vzatý podél rovíny 6-6 v obr. 5.Obr. 1 a 2 znázorñují strukturální detaily zlepšené elektronové trysky 10 in line středově upevněné v brdle 11 obrazovky 13. Obrazovka 13 zahrnuje neznázorněnou vyčerpanbu obálku uzavřenou na konci hrdla skleněným zátavem 15, opatřeným soustavou vodičů nebo kolíků 17 jím procàázejících. základna 19 je přípojena ke kolíku 17 mimo obálku. Neznázorněná čelní...

Spřádní tryska pro výrobu svazkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269433

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tesař Richard, Pelc Jaromír, Kroupa Petr, Šrámek Rudolf, Šafář Václav

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádní, příze, výrobu, tryska, svazkové

Text:

...vstupu do spřádní trysky.Známa provedení neumožňují snadno nastavít optimální poměry pro různé jemnostíNěkteré tyto nevýhody odstraňuje US patent č. 3 490 219. Zařízení je provedeno tak, že na vstupu do krutně trubice je nálevka, která zasahuje do krutné trubice. Hálevka je řošena jako jeden dílec se vstupní hubící, To má tu nevýhodu, žc dílcc jc nložítý. Pří opotřebení nàlevky nebo pří nastavovàní optímálních pomčrů proudu vzduchu v horní...

Spřádací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269175

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Steklíková Jarmila, Havránek Zdeněk, Borovcová Želmíra, Talacko Oldřich, Čada František

MPK: D01H 1/13

Značky: tryska, spřádací

Text:

...upravena v trublcovém pláätl lg 5 radlálníml výstupními otvory ll.Íryskovć těleso i je svojí rozšírenou částí upevněno v nosném tělsse 3 vhodným nenáz 0 r nřným prnolľndlçnm, nnnľĺklml hnjnnnľnvým Iňvňrnut nohu jiným ryrivlnlnpĺnnnĺm prrmłľctlkrnu. Irubicuvý lášt łg opľádocí komory 5, respektíve tryskového tělesa l proníká do expansníkomory łł v nosněm tělesc 2. Expansní komora łg je tedy upravena kolem trubicového pláš tě łg s na ni novszuje...

Spřádací tryska pro pneumatickou tvorbu příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269174

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Alois, Borovcová Želmíra, Dykast Jaroslav, Talacko Oldřich, Čada František, Steklíková Jarmila, Havránek Zdeněk

MPK: D01H 1/13

Značky: tvorbu, příze, pneumatickou, spřádací, tryska

Text:

...kanály Q a rozdělovací komorou 1, napojenou na přívodní potrubí g a částí spřádací komory 5 a druhá část spřádací komory 5 je v pokračování upravena vtrublcověm pláštl lg s radlálníml výstupními otvory ll. ľryskově těleso ł je svojírozšířenou částí upevnčnc v nosném tělese 2 vhodným neznázorněným prostředkem, napříkladhnjonrtuvým zivřrrm, nebo Jlným rychloupínacím prostředkem. Irubicový plâšĺ lg spřádací komory Q, respektive tryskového...

Sací tryska pro jednosemenný výsev semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 268785

Dátum: 11.04.1990

Autori: Henkel Gerd, Walter Edgar, Severin Georg

MPK: A01C 7/00

Značky: sací, tryska, výsev, semen, jednosemenný

Text:

...nuópacuaaewca auecme 0 xunxocwbn, Hauonaeanoñ a xnmecóopnuxe,ecnu auywpenuna nonocw nopnycaowneuaemca om paepeneaua.Ceuanpueuunx, nuenmuü 3 ocnoauou xoxycooôpaauyn éopuy, coenunex c pacnonoxennuu nan nun xuxecóopxuxou nepenycxnuu xanaaou c nuauewpou ueubmmu, ueu oróupaeuue nomwyqao ceuena. muze- n cöopuux Monew npnnnuaws pasauqnoe xouuuecwao xugxocwu, u sro Amauemp suaunmexbuo donnme anauewpa nepeuycxnoro Kanana, npuueu ou ymexsmaemca 3...

Dospalovací tryska hutnických pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268643

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šplíchal Vladimír, Michalík Zdislav, Trávníček Rudolf, Mikolajek Jan, Jeník Vladimír, Michalík Stanislav

MPK: F27B 3/22

Značky: pecí, tryska, dospalovací, hutnických

Text:

...trysky, které je jako celek přlpevněna touto noanou přírubou k přírubě nosné kon strukce,která je součástí pancíře klenbového zdlva pece, přičeuž do osazeného kruhového otvoru v klenbovén zdívu je vložen ochranný plášt válcového těleaa směšovací komorya ve apodní ćéstl klenbového zdlva je do oaazeného otvoru zaeazena trysková hlavice ulov žcné v ochranné trubce. Součástí podstaty vynélezu je také to, že v tryakové hlavicí jsou v počtu 8 až...

Dospalovací tryska nístějových ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268642

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jeník Vladimír, Šplíchal Vladimír, Mikolajek Jan, Michalík Stanislav, Kalandra Vladimír, Michalík Zdislav

MPK: F27B 3/22

Značky: pecí, dospalovací, ocelářských, nístějových, tryska

Text:

...podćlných oe hnacích kyelíkových tryeek vede k ínterekcí výtokových proudd a v důeledku toho k reflexí tlakových vln v proudu. Prochodee kyelíku a vzduchu roflexí tlakových vln vznikl neapojítý, pulzační průtok plynne eaěeí vilcovoú eačěovací koaorou a její neepojítý výtok do pracovního prostoru pece e frekvencí 0,4 I 0,8 kHz. Pfí pulzečníe, neepojítóa výtoku ee podetetnö zlepiuje eaelovlní oxídeöní doepalovecí plynně eačeí e otopnýa plynee,...

Elektronová tryska elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268377

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vrátníček Emil

MPK: H01J 37/26, H01J 37/06

Značky: elektronového, mikroskopu, elektronová, tryska

Text:

...průchodky.výhody elektronové trysky elektronověho mikroskopu podle vynálezu spočívají zejména v kompaktnostl a malé hmotnosti celého řešení, což vše umožňuje použití této elektronově trysky zejména u přenosného elektronového míkroskopu. Další výhodou je zjednodušeníkrytu anody a úspora těsnění velkého průměru.vynález bude dále podrobnějí popsán podle přiloženćho výkresu, na němž je V částeč~ něm řezu schematicky znázorněno příkladné provedení...

Tryska plastikačního válce vstřikovacích strojů s automatickým čisticím tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267782

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harmanský Absolón, Škuba Andrej, Krupa Jozef

MPK: B29C 45/24

Značky: tryska, tělesem, válce, čisticím, strojů, automatickým, plastikačního, vstřikovacích

Text:

...přední částí, těla a zadní částí umožňuje jeho automatické posouvàní, přičemž mezi vnitřní těnou otvoru čepu trysky a povrchem čístícího télesa je prostor, kterým proudí plastíckà hmota. Tím, že čistící těleso trysky podle vynàlezu udržuje výstupní otvor trysky a její dosedaci plochu na formu v čistem stavu, je zabezpečeno utěsnčni vtokové seustavy a takb automaticky cyklus vstřikovàní plastické hmoty do formy. současné je odstraněno ruční...

Vzdušná výřivá tryska pro předení příze ze střižových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 267692

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bachov Dinko, Bachov Christo A .ing.

MPK: D01H 1/13

Značky: výřivá, předení, tryska, příze, vláken, vzdušná, strižových

Text:

...unununpa Hxonnuü wacrn 5. Bo Bxonnn Kanepy 1 Bxcnur qacrb nepnoepuänoü noaepxnocwu 6 Hnmuero ursmuoro namnxa 7 auxonnoü aurqmnoü napu aannxon. Uoopnnennaa n anne uHnHHnpa uxonuaa qacrn 5 oxaarunaerca auxonHoü.KaMepoü B uns xpyHeHHH. a raHreHuHanbHHe oraepcrus 9 ooopnmenu Konueurpuuecxu nan Hacrhw 5 3 3 Hne ycrvna 10 Ha teme 11 Ha Buxonuoň Kauepe B 3 npocrpancrae 12. ospaaonauuuu nemnv reach 11. B xoropon ooopumena suxcnnan Kanepa 8 H teno 13....

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Miloslav, Dvořák Antonín, Chýla Augustýn, Pařízek Bedřich, Verner Jindřich, Šimek Pavel, Konečný Petr, Kafka Jan, Holas Mikoláš, Čermák Josef

MPK: E21F 15/00

Značky: tryska, směsi, zakládkových, vzduchová, důlních, dopravy, pneumaticko-samospádové

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Tryska pro rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267003

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, tryska, tekutin

Text:

...je možno vyrábět například lisováním, vstřikovým litím a jinými postupy.Příklady provedení trysky pro rozprašování tekutín podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde na obr. l je znázorněn první príklad provedení trysky pro rozprašování kapaliny pod velkým tlakom, zobrazený v podélném řezu, na obr. 2 je podélný řez druhým příkladem provedení trysky, používající pro rozprašování kapeliny křížíoích se proudů plynu, obr. 3 znázorňuje...

Prohozní tryska pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266857

Dátum: 12.01.1990

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, prohozní, tkacího, stroje, pneumatického

Text:

...čímž však není zajištěn požadovaný a reprodukovatelný výsledek.Ukolem prohozní trysky podle vynálezu je výše uvedené nevýhody a nedostatky ve velké míře odstranit. Podstata řešení podle vynálezu spočíva především v tom, že výtoková komora je v místě před výtokovým úsekem opatřena alespoň dvěma větracími otvory s podélně po CS 266 857 B 1 2suvným pouzdrem. Výhodou navrženého řešení je vyvození po měrně vysokého tažného účinku na prohazova...

Tryska rozstřikovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266638

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volech Josef, Mareš Radim, Budín Lubomír

MPK: B08B 3/02, B05B 1/00

Značky: rozstřikovače, tryska

Text:

...poruchové a zjistit poruchu během použití rozstřikovače uvnitř nádoby 1 je zpravidla obtížné.Jsou známy i trysky s tangenciálním vstupem kapaliny do komůrky, dále konstrukčně kcmplikované trysky, které jsou pro své poměrně velké rozměry technicky a ekonomicky náročné. Uvedené nedostatky odstraňuje tryska rozstřikovače, opatřená otvorem, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v tom, že na výstupní stěně trysky, vyduté proti proudu...

Štafetová tryska pro vzduchové tryskové tkaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 266516

Dátum: 12.01.1990

Autori: Adámek Karel, Bandouch Milan, Liberec

MPK: D03D 47/30

Značky: tkání, tryskové, tryska, vzduchové, štafetová

Text:

...víry v trysoe zdurazněné ještě zmíněným tvarem vrcholového uzavření kanálu, které se nachází nad bočním vyústěním, které samo 0 sobě, jak již zmíněno, je velice krátké a neumožňuje u jednotlivých trysek dosažení stejné orientace proudění vzduchu vystupujícího z bočního vyústění.Je tedy nutno provádět třídění štafetových trysek podle směru a velikosti rychlosti vystupujícího proudu vzduchu, které zvyšuje náklady při výrobě. Při tomto...

Tryska pro přívod plynného média do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266178

Dátum: 13.12.1989

Autori: Bonczek Tadeáš, Doseděl Miroslav, Böhm Valter, Cienciala Petr, Adamec Vladimír

MPK: C21C 5/48, C21C 5/34

Značky: taveniny, plynného, přívod, tryska, media

Text:

...místě dna či stěny hutní nádoby, čímž lze významné zlepšit cirkulaoi roztaveného kovu. Nedochází zde rovněž k nadměrnému odtavování trysky V místech vyústění plynu do tekutého kovu, čímž se docílí srovnatelného opotřebení trysky a přiléhající vyzdívky hutní nádoby. To je výhodné z hlediska časové shodnosti oprav a rekonstrukcí trysky a vyzdívky hutní nádoby.Příklad provedení trysky pro přívod plynnébo média do taveniny podle vynálezu...

Tryska tkacího stroje, zejména pneumatického

Načítavanie...

Číslo patentu: 265989

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zlatohlávek Jiří, Velechovský Petr, Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, tryska, stroje, zejména, pneumatického

Text:

...podstata spočívá v tom, že výtokové komora obsahuje první přímý úsek aądruhý přímýVýhodou nového řešení je především zvýšení tahové síly na útek a že tryska tvarovàná podle nového řešení nemusí mít žádný výše popsaný převaděč tlakového média. Výhodou je také snížení konstrukční a výrobní náročnosti.úsek, které jsou spojeny minimálně jedním ohybem.Další výhody a význaky předloženého řešení jsou patrny z následujícího popisu a...

Hlavní prohozní tryska vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263832

Dátum: 12.05.1989

Autor: Nagy Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, prohozní, tryska, stroje, tkacího, hlavní

Text:

...jehla, opotřená axiálním otvorem pro přivádění útkové niti a směšovací trubice, axiálně přestavitelne vůči zanäšecí jehle. Dále je V tělese trysky vytvořena rozváděcí komůrlta mezikruhnnvého průřezu s radiálnim přívodem tiskového vzduchu. Podstatou řešení je, že rowzváděcí komůrka je oddelene od pracovního povrchu zanášecí jehly vyměnitelným rozváděcím krovužkem. Tento kroužek má na svém obvodu uspořádaný propouštěcí otvory pro tlakový...

Regulovatelná tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263671

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kalina Miroslav

MPK: B05B 1/02

Značky: regulovatelná, tryska

Text:

...nevyčíštěné pásy uaszenin. Nevyčištěné trubky se potom rychleji znovu zanášejí a mají horší prestup tepla.Uvedené nedostatky odstraňuje tryska pro čištění vnitřního povrchu trubek tlakovou vodou podle vynálezu, která je konstruována tak, že ji tvoří spodní část válcového tělesa trysky, upravená na trubce pro přívod tlakové vody, která je opatřena otvory a po obvodu ukončena plochou, šikmou k ose válcového tělesa a horní část válcovéhc...

Spřádací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262513

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šrámek Rudolf, Pavlů Miloš

MPK: D01H 1/13

Značky: tryska, spřádací

Text:

...nepravých zákrutů pri různých spřádacíoh procesech,ale při vhodném přívodu vlákenného útvaru s tzv. otevřeným koncem, také pro udělování pravých zákrutů. Další výhodou je možnost vypŕádání příze ve větším rozsahu jemností a tím zvýšené kvality.Další výhody a význaky spŕádací trysky podle vynálezu jsou patrny z popisu funkce a z přiloženého obrázku, který znázorňuje podělný řez spřádací tryskou.V základním tělese l, se vstupní části ll a...

Ostřikovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262509

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kozelek František

MPK: F01M 1/08, F01M 9/10, F01M 1/06...

Značky: ostřikovací, tryska

Text:

...je znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje přední část pístového spalovacího motoru v částečném podélném řezu s ostřikovací tryskou vytvořenou přímo v bloku motoru, obr. 2 představuje bokorys zhodné části pístového spalovacího motoru s odkrytým předním víkem bloku válců, obr. 3 znázorňuje provedení ostřikovací trysky s vloženým tělesem ve zvětšeném měřítku, obr. 4 představuje nárys schématu šroubového soukolí pohonu...

Vodní a parní injektážní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262109

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 15/00

Značky: tryska, vodní, injektážní, parní

Text:

...vířící vložky před dýzu, a proto tento stav neumožňuje operatívne přecházet podle provozních možností z páry na vodu a naopak.Stále se zpřísňující požadavky na čistotu ovzduší vyžadují zvýšenou měrou zastupitelnost obou médií u injektážních zařízení,protože tato zastupitelnost představuje rezervu, kterou je možno použít při poruše dodávky. jednoho z médií. Iednoduchost montážní záměny však komplikuje potřeba dvou nezávislých energetických...

Centrální odtahová a podávací tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, zajišťující míchání útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260635

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tesař Václav, Smolka Pavel, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/27

Značky: odtahová, podávací, tryska, stavy, míchaní, útku, zajišťující, centrální, bezčlunkové, tkalcovské

Text:

...2 vložený vyměnitelná pevné břity 23 nůžek sloužících k pře-střihávání zaneseného útku. Přestřižení se děje pohybom pohyblívých břitů 32 »přišroubovaných k tělesu nůžek 31.Na počátku proh-ozní fáze tkacího cyklu,když prošlupní ústrojí stavu vytvořilo po třebné pitošlupy v osnovnĺch nitích, procházíkonec útku 1 dutínou trysky, a sice tak, že o-d odměřovacího ústrojí nacházejícího se pod tryskou prochází útek 1 kanálkem přívodu 11, směšovací...