Patenty so značkou «trubky»

Způsob přípravy vyhřívané hadice nebo trubky a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260147

Dátum: 15.12.1998

Autori: Barta Čestmír, Hejl Milan, Pavlíček Zdeněk

MPK: F16L 11/12

Značky: provádění, hadice, způsobu, přípravy, způsob, vyhřívané, tohoto, přípravek, trubky

Text:

...je tavná teplota použité hadice nebo trubky. íJednoduehoet technologie vyroby a nižší výrobní náklady jsou předoàti popaanéhovzpůaobu vyroby vyhřívanê°hadiee nebo, trubky.Uspořádáni připravku pro provádění způsobu pripąavy vyhři~ Vané hadica nebo trubky podle vynálezu je uvodeno na přiloženém výkresu.Připravek je tvořen tyčí , na jejimž povrchu je vytvořena alespoň jedna drážka g ve tvaru šroubovice. Tyč je ukončena šestihranem 1.Tyč...

Závěsné kleště na trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 273511

Dátum: 12.03.1991

Autor: Moravec Jiří

MPK: B66C 1/56, B66C 13/04

Značky: závesné, kleště, trubky

Opěra pro uložení jedné trubky ve druhé trubce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270589

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lapšin Anatolij, Busachin Igor, Chlopkin Anatolij, Trusov Ivan Andrejevič

MPK: F16L 7/00, F16L 3/02

Značky: trubky, druhé, jedné, uložení, trubce, opěra

Text:

...zařízení vnitřní trubky ve vnější trubce má tvar radiálně a eymetricky uapořádaných opärnych evorníků. umietěnych na jedná etraně střední rovíny přímych eloupků, na nichž je v rovinê opěrnych svorníků umíetěn etnvěcí prvek, o na druhá etrene roviny operných everníků je umíetěn nopínecí prvek.Dále je popeen příkled konkrátního provedení podle připojenáho výkrceu, no nichž představuje obr. l eoheme opery pro umíetění trubky v trubce, obr. 2...

Těsnič s mechanickým ovládáním, opakovaně upevnitelný tíhou dopravní trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270565

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tatár Attila, László Rudolf, Szabó Géza, Bencsik István

MPK: E21B 33/122, E21B 33/12

Značky: upevnitelný, těsnič, mechanickým, ovládáním, opakované, tíhou, dopravní, trubky

Text:

...tvaru T spodního vychylovocího prvku łg, kterým jsou klíny 3 vedeny, přičemž na plášti horního vychylovecího prvku 1, poprípade spodního vychylovacího prvku Lg jsou radiáině vystupující a pohyb omazující tažné čepy łg, łg, ktere zesahují do podélných drážek vodicího pouzdro Q pro vedení klínů 2. Na spodní vychylovecí prvek łg je závitem připojeno okénkové pouzdro łł, v jehož vyhrání jsou unístěny třecí vložky łł, pře CS 270 565 B 2 3Mezi...

Způsob lokalizace netěsné trubky vertikálního výměníku tepla vlásenkového typu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270013

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klinga Josef, Sobotka Jiří, Matal Oldřich

MPK: F28D 7/06

Značky: zařízení, tohoto, tepla, výměníku, provádění, netěsné, trubky, způsobu, vertikálního, lokalizace, způsob, vlásenkového

Text:

...opočívú v tou zo v utůonindo prostoru nopdjooí vody zoplninol čistým kondonzàtoo slospoň po ústí vlssonkovyob trubok po notlokovlní psrního prostoru plynom no tlak 02 si 1 Mřsä so provldí onínání smísí vlnoní vzníklych notlsnootní vo vlssonkovyoh trubkáoh no spojích vlúsonkovyoh trubok s trubkovníoí. Podotstou zořízsní k provádění posobu jo to jo tvořsno oloupol sonípuldtoru vodotisnĺ proohszsjíoío uprsvsnýn víkoo prolozovoho otvoru no...

Zařízení k ohýbání trubky, například pro libelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269713

Dátum: 14.05.1990

Autori: Trunec Václav, Křivánek Emanuel

MPK: C03B 23/06

Značky: například, ohýbání, zařízení, libelu, trubky

Text:

...upreveny symetricky okolo hlavníchVýhodou tohoto zařízení je jeho konatrukční jednoduchost, protože všechny jeho hlavní prvky, to jest ram a čela, jsou provedena jako rovinné deekové útvary. Také . topné téleeo je výrobné jednoduchého tvaru, přičemž jeho uložení v zařízení zaručuje rovnomšrné ohřátí trubky. Konstrukce zařízení přitom umožňuje i vizuální měření dosaženěho průhybu, takže na témže zařízení lze ohnout trubky do různých...

Zařízení na odhrotování vnitřního a vnějšího otřepu zářezu ve stěně trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269708

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B23B 5/16, B23B 11/00

Značky: otřepů, vnějšího, vnitřního, trubky, zařízení, stěně, zářezů, odhrotování

Text:

...pružinou§ 9, opřenou o etavěcí äroub 5 łna dot 1 ačovaoíploäku 5 §s čelním dorazem 31 néstrojového drzáku 2 i Nastrojový držák 34 je opŕen dorazovou ploekou 3 jo dorazový šroub 59 posuvné pbjímkyj, v téže roćíšě opetřené regulačním šroubem§ 2 proti úkosuii. Posuvná objimkaľ ,je opetřenočelni dosedací plochou 38 proti opěrnémulořiisku 30, zakotvenému v tělese 27 vnější jednotky EAutomatická pila .se zásobníkem tyčového materiálui sestává z...

Chromniklová ocel pro bezešvé trubky, používané v jaderné energetice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268895

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kratochvíl Petr, Pačák Jan, Tomeš Miloň

MPK: C22C 38/40

Značky: chromniklová, jaderné, trubky, bezešvé, používané, energetice

Text:

...0,03 až 0,05 hmot. uhllku a 0,25 až 0,45 95 hmot. titanu.výhodou chromniklové oceli podle vynálezu je, že omezenim obsahu těchto karbidotvorných prvků se podstatné sniží výskyt drobných precipltátů karbidu titanu Tic, kterébrzdí rekrystalizačni proces. Dále se zlepšila struktura trubek a omezil se vznik protežených nerekrystalizovaných zrn a zvýšilo se využít vysokolegované chronniklove oceli.Kruhové provrtané tyče průměrů 340/100 mm,...

Topné těleso s topnou spirálou uloženou v dutině ochranné keramické trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265146

Dátum: 13.10.1989

Autori: Štěpánek Vladislav, Štolc Ivo

MPK: H05B 3/44

Značky: dutině, spirálou, topnou, trubky, keramické, uloženou, ochranné, topné, těleso

Text:

...trubkou. takže se manipuluje s celým topným tělesem v prostoru pece, kde je nedostetek místa.Výše uvedené nedostatky odstraňuje topné těleso podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vývodní svorníky jsou volně uloženy v dutině ochranné keramické trubky a jsou mechanicky propojeny elementem z elektricky nevodivého materiálu.Výhody vynálezu spočívají v tom, že lze ochrannou keramickcu trubku plynotěsně uzavřít a tím použít toto...

Zařízení pro zavedení konce příze do odtahové trubky spřádací jednotky bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265081

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zemskov Genadij, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: bezvřetenového, stroje, konce, zavedení, jednotky, spřádacího, odtahové, příze, spřádací, zařízení, trubky

Text:

...a zavede ji do odtahové trubkyo Souměrné uspořádání vidlicového vybraní k podélné ose zaváděcí tyče pak usnadňuje lepší a bezpečnější vyrovnávání smyčky příze v odtahovém kanále, kde je jinak málo prostoruo Vidlicové vybraní může být Vytvořeno alespoň na jedné boční straně rozváděcí tyče, s výhodou však na obou bočních stranách V takovém případě je však výhodné, když vidlicové vybrání dosahuje svým koncem k ose nebo až za osu zaváděcí...

Kapilární struktura tepelné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264030

Dátum: 12.05.1989

Autori: Antonenko Vladimir, Tolubinskij Vsevolod, Ostrovskij Jurij, Antonenko Alla

MPK: F28D 15/00

Značky: tepelně, kapilární, struktura, trubky

Text:

...aepaneucwna 0,1 r»cos 0/R 1,0, rue R - nonoanna mpnnu nepůopannn n cnery, Q - yron cuaqnuanua axpaua 1. Meny skpanou 1 u çweuxoň 2 rpýñu paauen men cnoň 3 wennonocnmenn. Yron~Q coornewcmayew rpannne Menucxa panycou R na saxpyrnennux yqacrxax nepůopaunn skpaua 1, Kannnnnpaax cmpykwypa Tennonoň Tpyóu paöowaew cnenymmnn o 6 pasoMHpn non BOÄG H OTHOHG rerma B COOTBGTCTBYIOIEHX 301181( TGIIHOBOŘ rpyüu ~TEHHDHOCHTEJIIIanxercn no xannnñapnoü...

Striekacia hubica s obojstranným postupným stláčaním stien lisovanej trubky z uhlikového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262769

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tarina Pavol, Tarina Emil

MPK: B05B 1/06

Značky: lisovanej, trubky, striekacia, stláčaním, hubica, postupným, materiálů, obojstranným, uhlíkového, stien

Text:

...požadovaný profil atrúbky.Konštrukčná prevedenie takejto hubice je znázornená na upripojenom nákrese. Uthlíkový materiál 1 je vsunutý do telesa vytláčacieho lisa 2 a usmerňovaný medzivložkou 3. Centrovaci nosič 4 tvarovacieho tŕň-a má vonkajšiu stredia-cu plochu operného medzikružia s guľoviit-ou plochou, Na úchytnej skrutke tvarovaciehroi tŕňua 5 je niaskrutko 4vany vnútorný tvarovaci tŕň 8 osobitného vlnovitéhvoprofil-u. V nosnej...

Zařízení pro postupné vytahování kovové trubky z kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262678

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gourmel Yves, Pierrel Michel

MPK: B22D 11/04, B22D 11/128

Značky: zařízení, kokily, postupné, trubky, vytahování, kovové

Text:

...postupné výtahování kovové trubky z kokilý, které sestává ,podle vynálezu v- prvního prstence, umístěného pevne v přímém sousedstiví kokilý a z druhého prstence, svislo vrvatně posuvného, které kovovou trubku vobklopují a mají vnitřní plochu ve tvaru komoleho kužele s otevřením nahoru v rozmezí 10 až 20 ° a malou základnou obríicenou směrem dolů, přičemž v lnezeře mezi vnějším povrchem kovové trubky a vnitřní plochou prstenců jsou kuličký o...

Plastové šroubení pro plastové trubky a hadičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262588

Dátum: 14.03.1989

Autori: Solar Jiří, Lichtenberg Jaroslav

MPK: F16L 33/00, F16L 27/08

Značky: plastové, šroubení, hadičky, trubky

Text:

...šroubeni je konstrukčně i výrobně jednoduché s minimálnĺmi vnějšimi rozměry a je složeno z malého počtu součástí. Oproti dosavadnim stavitelným šroubením odpadá přítužná matice a těsnici kroužek. Montáž äroubeni je snadné a rychla. vynález umožňuje automatizovanou výrobu šroubeni ve vicenásobných formách,čímž ae dosahuje nízké ceny.vynález je zobrasen na přilošeném výkrese, ktorý znázorňuje sestavu stavitelného plastověho...

Zařízení k upnutí ručního odjehlovače řezu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261042

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bednář Arnošt

MPK: B23D 67/12

Značky: trubky, řezu, upnutí, zařízení, odjehlovače, ručního

Text:

...tak, že ho lze snadno vyjmout k ostření nebo k výměně za jiný. Upínací lišta spolupusohí při odjehlení tím,že stírá, uhlazuje nebo současně i čistí plášť trubky V blízkosti řezu. Zpravidla plní tuto funkci i trh. To je výhodné zejména při odjehlování řezu např. korodovaných trubek, které mají být spojovány tvarovkami s pružným těsnicím kroužkem. Kroužek dobře těsní pouze v tom případě, že obepíná čistý a hladký plášť trubky V blízkosti...

Spoj pro trubky, zejména z oceli nebo slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258111

Dátum: 15.07.1988

Autor: Plaquin Bernard

MPK: F16L 15/00, F16L 15/04

Značky: oceli, trubky, zejména, slitin

Text:

...plocha 3 vnitřního lzásuvnéh-o prvku 1 o komolokuželová těsnicí ,plocha 4 vnějšího» olbjímkového prvku z.Podle vynálezu -musí k prvnímu dotyku mezi těsnící ~oblřasti na konci vznítljn-íhot zásuvného prvku a těsnicí plochou na konci vnějšíhouobjímkového prvku dojít na komolokužeiové těsnicí jplorše 4 vnějšího -objímkověho prvku 2, jak je to znázornenie v ürovini 5 no obr. 1.~ se naopak první dotyk mezi koncom vnitř lního zásuvneho prvku a...

Pasivní viřič pro trubky trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257974

Dátum: 15.07.1988

Autori: Němčanský Jan, Král Dalibor

MPK: F28F 1/40

Značky: aparátu, trubky, trubkových, pasivní, viřič

Text:

...středový prvek l vytvořen jako zkroucený úzký pásek, s nímž jsou bezprostŕedně spojeny obvodové prvky g ve tvaru částí kruhových výsečí,natočené kolem své podélné osy, resp. podle osy souměrnosti tak, aby vytvořily přerušovanou šroubovicovou plochu. Jak v uspořádání podle obr. 1 a 2, tak i v provedeních podle obr. 4 a 5 jsou vždy použity čtyři obvodové prvky 3 pro jedno stoupání šroubovice. Celkové uspořádání obvodových prvků g na jednom...

Model ukončení trubky do trubkovnice obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244384

Dátum: 11.06.1988

Autori: Brichta Jaromír, Zenzinger Kurt, Nepala Miloslav, Dvooák Antonín

MPK: G21D 5/12, G21C 17/02

Značky: model, ukončení, trubkovnice, trubky, obráceného, parního, generátoru

Text:

...teplosměnné trubky zasunuta vložka s víčkem tak, že víčko překrývá svar teplosměnné trubky s trubkovnicí a vložka ohraničuje relativně malý objem sodíku mezi teplosměnnou trubkou s vložkou. V druhém případě je použito stejněho řešení imitujícího poruchu těsnosti svaru teplosměnná trubka - trubkovnice, avšak bez použití vložky.Výhodou zařízení podle vynálezu je zabezpečení stejných podmínek modelu jako u skutečného parního generátoru, nebot je...

Způsob lokalizace netěsné trubky výměníku tepla, zejména parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef

MPK: G21C 17/06

Značky: parního, trubky, způsob, tepla, lokalizace, netěsné, výměníku, generátoru, zejména

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že u z provozu odstaveného výměníku se postupně měří v prvním vyústění každá trubky diference tlaku mezi jejím vnitřním prostorem a-vnějším okolím při aoučaeném, avšak doćaenám uzavření druhého vyúetění trubky po dobu měření a při zsplněném mezitrubkovém prostoru výměníku tepla libovolným plynom o tlaku alespoň dvakrát vyšším než Je tlak okolí.Jak ukázalyprvní experimenty lze touto metodou...

Zařízení k mechanickému snímání nánosu z vnitřního povrchu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255799

Dátum: 15.03.1988

Autori: Červinka Jiří, Šíma Aleš, Bár Jaromír, Figlovský Jan

MPK: F16L 55/00, F28G 1/08

Značky: snímání, povrchu, mechanickému, trubky, vnitřního, nánosu, zařízení

Text:

...výběžku äkrabky L je pŕipojeno táhlo Q spojem 2. Škrabky l Jsou v blízkosti hrany g zaobleny tak, že hrana g je vybroušena do ostří mířící do směru Lg svírajícího s asou 1 trubky 5 úhel Á 10 °, viz obr. 2. Tři äkrabky l jsou v trubce i sestaveny tak,jak je ukázáno na obr. 3 a 4. Hrany škrabek se navzájem překrývajío Délka Q škrabky l měřená od spoje 2 přes osu 1 trubky l do hrany g je 8 mm a poloměr 1 světlosti ll mm» Táhla jsou u škrabek ...

Ukládací a přepravní přípravek na trubky, zejména trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255069

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palička Karel

MPK: B65D 85/20, B65D 8/22, B65D 19/08...

Značky: zejména, přepravní, trubkového, přípravek, trubky, lešení, ukládací

Text:

...na staveništi, V rychlé nakládce a skládce z přepravního vozidla a V tom, že v maximální míře zabraňuje nedovolené manipulaci s uloženým materiálem. Kromě toho sestavení i demontáž přípravku je anadná a rychlá.Príklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,kde obr. 1 představuje svařenec nosného rámu, obr. 2 a 3 jsou pohledy na nosný rám v osovém řezu v bokoryse, obr. 4 je detail uchycení spojovací...

Zařízení k ovládání polohy posuvné nátokové trubky stahovacího přístroje, zejména pro scezovací kádě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254441

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlíček Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: polohy, trubky, posuvné, kádě, ovládání, prístroje, nátokové, scezovací, zařízení, stahovacího, zejména

Text:

...stahovacího přístroje, zejména pro scezovaeí kádě, které sestává z motoriekéht) dílu k posunování nátokové trubky pomocí šroubu a dále z Jláštč, Podstata vynálezu je V tom,s horním okrajem pOSLIVHČ nátokové trubky jsou pevnč sjojenv o vzdálenost a v rozmezí lU až, 5 tl mm Vý. ovč přesazené snímače hladiny, jejichž horní části s přívotlními vodiči jsou vyvedeny prostupkou mimo stahovací přístroj. V krajních polohách VýŠktn/Óllt) přesazení...

Vyústění trubky snižující únos kapek do zpětného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236174

Dátum: 01.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bureš Zdeněk

MPK: B01D 5/00

Značky: plynů, snižující, kapek, únos, trubky, vyústění, zpětného, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústění trubky je možno použít u všech dvoutrubkových aparátů, kde je třeba zabránit zpětnému strhávání, například kapek kondenzátu do zpětného proudu plynu, nebo kde je třeba snížit tlakovou ztrátu vznikající kontrakcí proudu tekutiny při vstupu do zmenšeného průřezu. U dvoutrubkových aparátů je výhodné rozšíření vnější i vnitřní trubky, protože kapky kondenzátu pokračují původní rychlostí ve směru svého pohybu, a tím se odstraní jejich...

Zařízení pro uložení vzorku tvaru válečku nebo trubky pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eermák Josef, Chýla Augustin, Miho Ján

MPK: G01N 25/00

Značky: tvaru, vzorků, zařízení, uložení, dilatace, měření, válečků, trubky

Text:

...je, že zajiščuje volný povrch vzorku a dostatečný okolní prostor pro odvod ochlazovacího média. Z hlediska přesností měření a okamžitě reakce materiálu vzorku na okolní teplotu zařízení zajišťuje v podstatě volně uložení vzorkú. které umožňuje provádět zkoušení při aplikaci jakýchkoliv režimu ohřevů a ochlazování. Uvedený způsob uložení vzorků může být poułit i bez chlazení plynem pro pomalé rychlosti ohrevu a ochlazování s tím, že omezení...

Vběhový žlab rovnacích zařízení pro trubky a tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241849

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dušek Niels, Martišovie Jozef

MPK: B21D 43/16

Značky: rovnacích, trubky, vběhový, tyče, zařízení, žľab

Text:

...pásy.Výhodou vběhového žlabu po-dle vynálezu je podstatné snížení hluJku za současného prodlouženi životnosti jeho vyložení. Vylvožení má sendvičovou .konstrukcí a je provedeno ~v segmenątech z důvodů snadné montáže do stávajíicích zařízení bez .nároků na rekonstrukoi .nebo jiné zásahy do konstrukce stroje. Tunery a rozměry jednotli 4vých segmentů jsou určeny dle konkréttního provedení vběłi-ového žlabu rovnacího zařízení.vv příčném řezu...

Termoplastické trubky pro pneumatické nabíjení náložkované trhaviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gunkel Werner, Witzgall Manfred, Vanevenhoven Peter Watson, Sättler Günther, Wallace John Michael, Look Reinhard, Hyzak Daniel

MPK: F42D 1/02, C08L 27/06

Značky: pneumatické, jejich, trhaviny, způsob, trubky, náložkované, termoplastické, nabíjení, výroby

Text:

...náložkované trhaviny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto trubky jsou zhotoveny z polyvinylchlorildové směsi, která vedle 45 až 65 °/0 hmo.t. polyvin-.ylchloridu, případně Inodifikovaného až 15 9/0 hmot. modifikační polymerní slož ky, zejména na bázi chlorovanéhopolyethy-f lenu nebo terpolymeru metakrylát-butadiensazí .s velikosti povrchu 300 až 1 200 .mZ/g,3 až 6 hmot, retardéru hoření, především kysličníku...

Způsob připojení a zabezpečení tenkostěnné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246234

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sažin Gennadij Vasiljevie

MPK: B21D 39/06

Značky: trubky, připojení, tenkostěnné, zabezpečení, způsob

Text:

...se například o tenkostěnnou trubku z plastů, může krátká trubka zasunutá do tenkostěnné trubky nahradit rozpěrný kroužek.Hlavní výhoda zpüsobu připojení tenkostěnných trubek do otvorů podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že při zasouvání tenkostěnné trubky do otvoru, a zvláště při utěsňování rozpěrným kroužkem, nedojde k poškození tenké stěny trubky. U tenkostěnné trubky například z plastů je tento způsob jedinou možností, jak nasunout tuto...

Zařízení pro vytažení hořákové trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239214

Dátum: 01.08.1987

Autori: Prokop Emil, Lanča Erich

MPK: F27B 9/36, C21D 9/46

Značky: vytažení, zařízení, hořákové, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, kterým se z žárových rour vyprošťují deformované hořákové trubky, používané k ohřevu žíhacího prostoru průbežné linky při výrobě transformátorovýcb a antikorozních plechů. V podélné ose hořákové trubky je umístěna opěrná tyč, která se jedním koncem dotýká dna žárové roury a druhým koncem se opírá o píst hydraulického válce, jehož druhá strana je připojena k příčníku. Ten je pomocí táhel spojen s objímkou a objímka je spojena s...

Zařízení pro dotahování šroubových spojů, zejména nátrubků na trubky větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251139

Dátum: 11.06.1987

Autor: Penn Karel

MPK: F16L 15/00, B23P 19/06

Značky: zařízení, průměru, šroubových, zejména, dotahování, spojů, trubky, větších, nátrubků

Text:

...jako jedny konce vyvažovacích pružin 32 jsou uchyceny k horní přední části výkonné jednotky Ž.V přední části této výkonné jednotky Ž jsou ze spodu přípevněny vodící kladky gg a hlavní siloválec 32, který je druhou stranou přípevněn ke konzole 3, jenž je součástí základního rámu L. Vodící kladky ga jsou uloženy ve vedeních 3 přioevněných k rámu 1.V přední části je k základovému rámu L připevněna upínací vidlice 1 opetřená horními kladkami...

Elastický spojovací kus z pryže nebo podobné elastické hmoty pro trubky nebo potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237309

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartha Zoltán, Haraszti József, Ször Péter

MPK: F16L 51/02

Značky: pryže, elastické, potrubí, elastický, podobně, spojovací, hmoty, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elastický spojovací kus z pryže nebo podobné elastické hmoty, který slouží ke kompenzaci dilatací nebo nepřesností v potrubích. Spojovací kus je tvořen elastickou trubkou se zahnutými konci tvořícími příruby, v jejímž materiálu je uložena alespoň jedna zesilovací vrstva, a která ve své střední části vykazuje nejméně jednu dilatační vlnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na okrajích dilatační vlny jsou uspořádány kroužky...

Způsob dělení trubky palivového článku jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrčka Jaroslav, Trčka Josef, Jelínek Eduard

MPK: G21C 3/02

Značky: způsob, reaktoru, jaderného, palivového, dělení, trubky, článků

Text:

...znázorněno nia přiloženém obrázku.Dělení trubky 2 palivového článku probíhá ve zvláštním prípravku, jehož hlavní částí je nosník 1, opatřený dvěma koncovými čelistmi 3 s podporami, mezi kterými je umístěn hydraulický dvojčinný zatěžovaci válec 5. Trubka 2 palivového článku je jeřäbem vyjmuta ze zásobníku a uložena do přípravku. Hydraulicky ovládané koncové če listi 3 s podporami přitáhnou tělo trubky 2 k podporám, současně je trubka 2...

Spojení pružné trubky se spojovacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250436

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dubravský František

MPK: F16L 15/00

Značky: pružné, spojovacím, prvkem, spojení, trubky

Text:

...prstenec a převlečnou matici je na povrch trubky ulrožen jisticí kro-užek z tvrdého, pružného materialu. Tento je opatřen segmentya jeho vnitřní, kruhová část stěny svírá s povrchem trubky ve směru jejího nasunutí ostrý úhel. Část čelní stěny prstence, přivrácená k jisticímu kroužku, je zkosena pod stejným úhlem.Přidáním uvedeného jisticího kroužku se dosáhne toho, že nasunutou trubku nelze z hrdla spojovacího prvku nebo koncovky...

Zařízení pro spojení alespoň jedné trubky s trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250232

Dátum: 15.04.1987

Autor: Villeval Denis

MPK: B21D 39/06

Značky: zařízení, trubky, jedné, trubkovnicí, spojení, alespoň

Text:

...a nákružků 21 těsnícího prvku 17 odpovídají V příslušné rovině různým trubkám 11 obr. 2.Trubka 11, odpovídající dvojici tvořené nákružkem 19 trubkovníce 15 a nákružkem 21 těsnlcího prvku 17 - obr. 7, je navlečena svým odpovídajícím koncom do nákružku 21 těsnicího prvku 17, který je sám nasazen do nakružku 19 trubkovnice 16.Trilbkovnice 11 je s výhodou deformována tak, že má alespoň jedno rozšíření 22 v sousedství nákružku 19 trubkovníce 16...

Trubky pro přestup tepla u parního generátoru jaderné elektrárny s vodně vodním energetickým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238055

Dátum: 01.04.1987

Autor: Košťál Miroslav

MPK: F28D 7/00, G21C 1/08

Značky: jaderné, vodné, přestup, vodním, energetickým, trubky, generátoru, reaktorem, elektrárny, parního, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Bimetalické trubky podle vynálezu jsou zhotovené ze dvou vrstev ocelí: z vrstvy sousedící s prostorem primárního okruhu, zhotovené z vysocelegované slitiny, nebo austentické nerezavějící oceli a z vrstvy sousedící s prostorem sekundárního okruhu, zhotovené buď ze středně nebo nízkolegované oceli, nebo i oceli uhlíkaté, přičemž obě vrstvy jsou vůči sobě navzájem metalicky spojeny. Metalického spojení lze dosáhnout tím způsobem, že se trubky do...

Způsob úpravy polotovarů pro trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239613

Dátum: 16.03.1987

Autori: Soukup Ladislav, Dlabaja Emil

MPK: C21D 9/08, C21D 1/74

Značky: úpravy, polotovarů, trubky, způsob

Text:

...Po žíhání v ochranné atmosféře před válcováním za studena se odstraní vnitřní povrchová vrstva elektrochemicky nebo chemicky, například ve směsi kyselín.Výhodou řešení podle vynálezu je především vyšší kvalita výrobku z takto připraveného polotovaru. To má za následek širší uplatnění a poskytuje vyšší záruky bezpečnosti při uplatñování výrobku, například pro účely jaderné energetiky. Další výhodou je snížení materiálových a energetických...

Zařízení k nanášení práškové hmoty na vnitřní stěnu dutého tělesa, například trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232847

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chvátal Antonín

MPK: C23F 15/00

Značky: například, práškové, hmoty, zařízení, stěnu, nanášení, trubky, tělesa, dutého, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení zařízení pro povlékání vnitřních stěn dutých těles, zejména kovových trubek, ochrannými povlaky z práškových hmot jak organických, tak i anorganických. Zařízení sestává ze vstupní a rozviřovací komory, opatřené v horní části trubkovitým nástavcem, který je s rozviřovací komorou spojen přepouštěcím potrubím. Trubkovitý nástavec je opatřen uzavíracím členem, například plovákem,...

Žáropevné součásti zejména trubky, výkovky a plechy pro namáhané části energetických a chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247706

Dátum: 15.01.1987

Autori: Drastich Karel, Kopečná Otýlie, Foldyna Václav, Jakobová Anna

MPK: C22C 38/24

Značky: částí, součástí, plechy, namáhané, zařízení, výkovky, chemických, trubky, zejména, žáropevné, energetických

Text:

...0,003 až 0,025 0/0 kovového hliníku, 0,005 až 0,025 0/0 titanu tak.,aby obsah hliníku a titanu byl do 0,040 0/0,do 0,040 0/0 forsforu a do 0,040 síry, Vyjádřenio V procerntech hmotnosti, zbytek železo a obvyklé nečistoty.Výhodou tvářených součástí pradlo vynálezu je, že nízký obsah miolybdenu V uvedenêm množství 0,09 až 0,16 hmot., omezený obsah kovového hliníku a přísada titanu výrazně zvyšují hodnoty žáropevneosti V oblasti teplot 480...

Ohýbací stroj na trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236927

Dátum: 15.11.1986

Autori: Suchovejev Oleg Afanasjevič, Nikolajenko Sergej Vasiljevič, Kovtun Jakov Semjonovič, Grebennikov Valerij Ivanovič, Bannikov Jurij Alexandrovič, Bederov Savelij Petrovič, Šterman Semen Abramovič, Gedmin Leonard Fjodorovič, Akopjan Vladimír Leonovič, Čuženěnko Alexandr Vasiljevič

MPK: B21D 7/12

Značky: ohýbací, trubky, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Ohýbací stroj na trubky k ohýbání trubek způsobem navíjení nebo zakulacení. Cílem vynálezu je automatizace vykládání ohnutých trubek na ohýbacích strojích. Ohýbací stroj obsahuje ohýbací mechanismus s šablonou, instalovanou ve směru vodicích ploch a vybavenou upínacím pouzdrem v jezdci podélného podávání trubky. Novým ve stroji je to, že je vybaven otáčivým nosníkem, jehož otáčivá osa je rozmístěná paralelně k ose podélného podávání, na nosníku...

Koncovka trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230384

Dátum: 15.11.1986

Autor: Tížek Jaroslav

MPK: B21D 41/00

Značky: trubky, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka trubky, tvořená rozšířením kuželovitého tvaru, nad kterým je vytvořen lem pro zachycení šroubení, nad nímž je vytvořena konečná část koncovky, vyznačující se tím, že v dutině (11) koncovky trubky je po celé vnitřní ploše konečné části (8) koncovky trubky uspořádána vložka (5).