Patenty so značkou «trubkový»

Trubkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 276719

Dátum: 12.08.1992

Autor: Westberg Torsten Alvar

MPK: F16L 15/00, F16L 17/00, F16L 15/04...

Značky: trubkový

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269901

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C23F 1/02

Značky: meandr, patra, teplosměnného, krystalizátoru, trubkový

Text:

...rovno zhruba trojnáeobku průměru trubek. To vede k tomu, že v kruhovén prdřezu krystelizátoru lze dosáhnout zabudovéní jen určité velikosti teplosuěnná plochy. z procesné-technologického hlediska je tato velikost nepostačxxjící.Uvedené nedostatlq odstraňuje trubkový meandr teploasětmého petra krystslizátoru podle vynálezu, jeho podstata spočívá v ton, že spojovací trubkově oblouky, spojující sousední přínálvíseky, Iají etředový úhel větší...

Trubkový výmeník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269522

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kozolka Ľudovít

MPK: F28D 7/06

Značky: výměník, tepla, trubkový

Text:

...priestoru zaústenia trubiek do zbernej komory. Deliaca prepážka je opatrená snímatelným prielezom a takto umožňuje rýchly a pohotový priechod do oboch priestorov zbernej komory.Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornený celkový pohľad na výmennik tepla,na obr. 2 je jeho bočný pohľad a na obr. 3 je jeho pďdorys.Spodná časť l plášte je opatrená výstužnými prstencamí 3, do ktorých je prívarená zberná komora 2, na ktorej je osadený vstupný...

Tepelný trubkový výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 269418

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rymel Jaroslav, Fojt Antonín, Foretník Alois, Ramík Petr

MPK: F28D 7/08

Značky: trubkový, tepelný, výměník

Text:

...hermetičnosti spojů v olejové části výměníku.výměník podle vynálezu je v příkledu provedení znázorněn na výkresoch na nichž obr. l je půdorysnym pohledem, obr. 2 je řezem A-A z obr. 1 a obr. 3 je řezem B-B z obr. 2.výměník se skládá z pláätových sskcí ,I. shodného provedení, které jsou shore uzavŕeny válcovou kopulí g. Spodní díl 1 výměníku je konstrukčně upraven pro usazení na stavebním základu. Pláäłové sekce l, válcová kopule g i spodní...

Dvouchodý trubkový kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269307

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F28D 7/12

Značky: dvouchodý, rekuperátor, trubkový, kovový

Text:

...trubkami a středními trubkami je vyplněn tepelnou izolací a střední trubky jsou obklopeny vnějšími trubkami s konci zaslepenými dny na jedné straně e opačnými konci zasahujícími do vnitřního prostoru sběrné komory.Výhodou dvouchodého trubkového kovového rekuperétoru podle vynálezu je zejména to, že na úseku vstupu ochlazovaného média je konstrukce provedena tak, že v důsledku- chybu proudu vzduchu o l 80 ° a díky zvýšení teplosměnné plochy...

Trubkový krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267713

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: B01D 9/00

Značky: trubkový, kryštalizátor

Text:

...l) a hladké trubky g uvnitř válcového tělese g, přičemž minimální vzdálenost mezi jejich vnějšími výměnnými plochami je důležité pro dobrou selektivitu dělení. Ležatá válcovétěleso g je na vnější straně (obr. 6) opatřeno přivařenými hladkými trubkami 2.Trubkový krystalízátor .je možno výhodné konstruovat tak, že materiál žeber žebrovaných trubek 1 a hladkých trubek g a trnů i má vyäší tepelnou vodivost než materiál válcového tělesa 2...

Trubkový výměník tepla s reflektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263697

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stach Jindřich

MPK: F28F 9/20

Značky: výměník, trubkový, tepla, reflektorem

Text:

...plocha § však použite být nemusí a obě pŕestavitelná odrazové plochy 3 jsou pak umístěny těsně vedle sebe. odrazové plochy 3, 2 jsou opatženy na své vnitřní i vnější straně povrchem s vysokou odrazivoetí pro tepelné záření. Mohou být nepř. vyrobeny z hliníkového plechu nebo jiného materiálu s vysokou odrazivostí pro tepelné záření,nebo mohou být vyrobeny i z jiných materiálů a na svém povrchu opatřeny vrstvou materiálus vysokou...

Trubkový konvekční kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262943

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hynčica Václav

MPK: F23J 13/00

Značky: rekuperátor, konvekční, kovový, trubkový

Text:

...K těmto nosníkům jsou připevněny boční stěnové panely, které současně plní i tepelně izolační funkci. Trubkovnice ze strany vstupu a výstupu vzduchu jsou opatřeny komorami vstupu a výstupu a u vícechodého provedení též komorami převodu. Komory převodu slouží k převodu ohříveného média z jednoho chodu do dalšího. vnější povrch těchto komor je opatřen vrstvou tepelné izolace.Výhodou rekuperátoru podle vynálezu je jeho vyšší životnost zejména...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262382

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zlomek Antonín, Novotný František, Štefaník Miroslav, Hájek Miroslav

MPK: F28F 1/32

Značky: tepla, trubkový, výměník

Text:

...straně otvoru v chladící lamele pro chladící trubku, přičemž je vyšší než ostatní prostřihy a jeho konec je vyhnut a tvoří dosedací plochu sousední lamely.Takto umístěně mezerníky nezmenšují svým profilem průchozí otvory tvořené chladicími łamelami a chladicími trubkami pro vzduch, určený k odvcdu tepla z chladicích lamel a chladicích trubek. Nevytvářejí zdroje zachytávání nečistot. Plní svůj účel dodržení vzájemné rozteče rovinnosti a...

Třízávitový trubkový induktor pro vysokofrekvenční letmou pásmovou tavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262270

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zbořílek Aleš, Zamastil Jaroslav, Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan

MPK: H05B 6/10

Značky: pásmovou, třízávitový, induktor, letmou, trubkový, vysokofrekvenční, tavbu

Text:

...mezikružím o šířce 5 až 12 mm. Stabilizační závit je umístěný pod vnějším ohřívacím závitem a vnitřním ohřívacím závitem. Je tvořenkruhovou cívkou souoscu 5 vnějším ohřívacím závitem.Výhodou třízávitového trubkového induktoru podle vynálezu je dosažení bezpečného pretavení střední části pásma, potlačení vzniku dentrických výrůstků a možnost přípravy monokrystalů nad průměr 60 mm při relativně nízká indukčnosti vnitřního ohřívacího...

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260803

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučera Stanislav, Zálabák Miroslav

MPK: C13F 1/02

Značky: meandr, patra, trubkový, teplosměnného, krystalizátoru

Text:

...zmenšít řečenou rozteč jen za cenu dalších dvou trubkových oblouků v každé zesmyček tvořících meandr. Nevýhodou takového řešení je jeho vět ší pracnost výroby a zní plynoucí větší výrobní cen) petra.uvedene nedostatky odstreňuje trubkový neandr teplosněn~ ného petra krystalízátoru podle nového řešení, jehož podstate spočívá v ton, že příne úseky trubek meandru jsou rqznobčžne, přičemž sousední příne ůseky trubek se ve směru od jejich...

Plynový trubkový hořák se stabilizátorem plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 260650

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fíková Jana

MPK: F23D 14/10

Značky: horák, trubkový, plynový, plamene, stabilizátorem

Text:

...až 1,2 t 2,k~de tz je obvodové vzdálenost hořákových otvorů. . .Výhodou řešení .plynagvého trubkoyého hořáku podle vynálezu jsou .nižší výrobní náklady a nižší náklady na čištěníJa údržbu a tim i vyšší stabilita plemene ajpezpečnost provozu hořäků, při vysoké účinnosti spalování plynných. paliv.j Provedení plvnovéhb trulőłlfčového hořáku,trpbkovým ąs orakem a obr. 2 znázorňuje ŤIłQhĺeàna,č st. plynověho trubkoveho hořáku. Plynový trubkovýi...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257026

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šalý Jaroslav, Šebetka Ladislav

MPK: F28B 1/02, F28D 7/00

Značky: výměník, tepla, trubkový

Text:

...přídavného výměníku tepla přehřátých par, čímž vzniká úspora materiálu, energie i zastavěného prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení trubkového výměníku tepla podle vynálezula to na obr. 1, 2 a 3.Trubkový výměník tepla sestává z pláště É výměníku, v němž jsou trubky 1 výměníku,tvořící teplosměnnou plochu, které jsou připojeny do dutých vík 3 výměníku, opatřených přepážkamí Q vík rozdělujících dutá víka 3 na...

Trubkový svazek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256123

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ťok Pavel, Šimáček Ladislav

MPK: F28F 1/00

Značky: aparátu, svazek, trubkových, trubkový

Text:

...v trubkovém svazku se docílí lepšího obtákání jednotlivých trubek, které je důsledkem změny hybnosti média. Při střídavém průtoku média těsnými a širšími kanály totiž dochází k dokonalejšímu usměrnění proudu média mezi žebry trubek. Tyto skutečnosti pak mají příznivý gliv na hodnotu součinitele přestupu tepla.Příkladné uspořádání trubkového svazku podle vynálezu je dále blíže objasněno na připojeném výkrese, na němžobr. 1 představuje příčný...

Trubkový válec pro stroj k plynulému lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 244668

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ocásek Josef

MPK: B22D 11/10, B22D 11/128

Značky: plynulému, lití, stroj, trubkový, válec

Text:

...elektronegneticw induktore i. Po obou stranáchtěchto součástí trubkováho válce je velivá lołisko 2, která obsahuje válečky á, 5, je upevněno na stojanu 1 stroje a soístäno ne protilehló straně ne odlitek z trubkovd pouzdro n, která tvoří prodlouiení váloového plášte e je ulołeno ve velivon loiisku i,válcovy nástavec 2, ktorý je prodloulen centrální krídel 1 a který prochází s nspatrnou vůlí otvoren v trubkoven pouzdru a, nosné lołe m, na...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254873

Dátum: 15.02.1988

Autori: Veselý Vít, Matev Milen, Pivoňka Ivan, Trávníček Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: tepla, trubkový, výměník

Text:

...jednu nebo druhou stranu, tj. směrem k rohům šestiúhelníku je též vystřídané uspořádání, avšak s jinou příčnou a podélnou roztečí. V takovém svazku jsou tudíž vytvořeny pravidelně se střídající rozdílně podmínky pro protékánílátky mezi trubkami v různých směrech. Tato nerovnoměrnost je ještě někdy zvýrazněna i nestej ným počtem řad trubek v různých směrech. vznikají tím rozdíly v odporech a tudíž i v protěkajících množstvich a tím i v...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stejskal Michal, Horníeek Zdenik

MPK: F28D 7/00, C03B 5/16

Značky: zejména, tavicí, trubkový, keramický, rekuperátor, sklářské

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Trubkový výměník či kotel na odpadní teplo s děleným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 237170

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vít Pavel, Mojžíš Vratislav

MPK: F28D 3/02, B23K 9/00

Značky: děleným, pláštěm, kotel, odpadní, trubkový, výměník, teplo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešen konstrukční uzel trubkového výměníku či kotle na odpadní teplo s děleným pláštěm. Tento konstrukční uzel se týká svarového spojení děleného pláště s trubkovnicí či s deskovým víkem. Účelem vynálezu je spojit vrstevnatost použitého materiálu, zejména plechů. Svarové spojení je provedeno pomocí známých koutových svarů nebo V svarů, nebo U svarů nebo 1/2 V svarů, nebo 1/2 U svarů. Návarovou plochu svarového spojení tvoří celá...

Trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247116

Dátum: 28.09.1987

Autori: Svirák Tomáš, Koivánek Josef, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Pác Jioí, Kratochvíl František, Šesták Zdenik, Douda Vlastimil

MPK: F23L 15/04, F28D 7/00

Značky: trubkový, rekuperátor

Text:

...paöowaer cneymmnú oőpa 30 MHarpesaewàra 5 npoxonm npnmomoqnym cexumm 1, qacruqno Harpenaucb Tennon rpemméro rasa, npoxonmero no rpyőau 5, H no Tpyőonposony 6 nocrynaer n npowunoroqnym cekunm 2, re orpenaewcn no sanaaaoü ŕeunepałypm. qáCTb Harpeaaenoro rasa qepes nepenycxume orsepcwua 7 B oómeň rpyöuoä nocxe 4 nepewexaer B nmxonnoü xoneu npornnoroqnoň cexunu 2.Hpu svou, xax noxasanu uccnenonauuk, ncnencraue ynyqmeuna ounanua Tpyö5 B sonax...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241672

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brändström Arne Elof, Schnur Rodney Caughren, Eder Ulrich, Krähmer Hansjörg

MPK: F28F 9/20

Značky: výměník, tepla, trubkový

Text:

...plech tvořící v řezu přímku či lomenou přímku, případně obecnou křivku a dosahující až k čelu trubkovníce. Stínioí plech vytváří dílčí izolační prostor, který může být vyplněn tepelně izolačniím materiálem nebo stagnující pracovní látkou. .Výhodou řešení .podle vynálezu je to, že se dosáhne omezení přenosu tepla přestupem z pracovní látky pouze na přenos tep 4la vedením materiálu z trubkovníce do-plaště či naopak. Příznivým důsledkem tohto...

Protiproudý konvekční trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239219

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lacina Lubomír

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: konvekční, protiproudý, trubkový, rekuperátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protiproudého konvekčního trubkového rekuperátoru vestavěného do spalinového kanálu průmyslových ohřívacích pecí, který slouží k předehřevu spalovacího vzduchu přiváděného k pecním hořákům. Protiproudý konvekční trubkový rekuperátor sestává ze dvou sekcí, opatřených ve své horní části rozváděcími vzduchovými skříněmi a ve své spodní části sběrnou vzduchovou skříní, která je v části nacházející se pod čelní rekuperátorou sekcí...

Trubkový nástavec s plynule měnitelnou délkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243850

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dáoa Bruno, Francik Waldemar, Bohuslav Václav

MPK: A47L 9/00

Značky: plynule, trubkový, měnitelnou, délkou, nástavec

Text:

...s plynule měnitelnou délkou podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadají pomocné posilující pružné prvky a trubky jsou spojeny kov na kov, což zajišťuje dokonalé spojení.Na výkresu je na obrázku naznačeno V náryeu v částečném řezu spojení vnější a vnitřní trubky podle tohoto vynálezu. Trubkový nástavec s plynule měnitelnou délkou je v příkladu provedení seetaven ze dvou kovových trubek.vnější trubka l má na konci nastříknutý...

Trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234500

Dátum: 01.03.1987

Autori: Noga Zdeněk, Vlček Věroslav

MPK: F28F 13/18

Značky: rekuperátor, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trubkového rekuperátoru, u něhož se řeší zvýšené využití tepla spalin přiváděných k rekuperátoru. Trubkový rekuperátor umístěný ve vodorovném spalinovém kanálu, sestávající z několika řad rekuperačních trubek řazených za sebou buď v nepřetržitém sledu nebo rozdělených do několika samostatných rekuperátorových sekcí řazených za sebou, přičemž povrch vnějších rekuperátorových trubek je někdy opatřen žárovým plazmovým nástřikem...

Stojatý vysokotlaký trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221463

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vašíček Eduard

Značky: trubkový, stojatý, vysokotlaký, výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání stojatého vysokotlakého trubkového výměníku tepla určeného obecně pro nepřímé chlazení horkých technologických či procesních plynů v chemickém a petrochemickém průmyslu pomocí chladicí vody. Výměník má svazek přímých teplosměnných trubek, oboustranně zabudovaných do pevných trubkovnic, z nichž alespoň trubkovnice na straně nátoku horkého média je provedena jako tenkostěnná a je opatřena výztužným...

Trubkový kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224542

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svoboda František, Kuchynka Petr, Pavlíček Jiří

Značky: kondenzátor, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Trubkový kondenzátor s přívodem par do mezitrubkového prostoru, opatřený podpěrnou přepážkou pro trubky umístěnou v mezitrubkovém prostoru, vyznačený tím, že osa (7) přepážkových otvorů pro trubky (4) v podpěrné přepážce (5) je vyosena oproti ose (6) trubkovnicových otvorů pro trubky (4) v trubkovnici (3) o 0,05 až 0,0001 délky trubky (4).

Trubkový dopravník s nekonečným dopravním pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219865

Dátum: 15.09.1985

Autor: Lerebours Guy

Značky: dopravník, dopravním, nekonečným, pásem, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trubkových dopravníků s nekonečným dopravním pásem, opatřený vodicí drahou dopravní větve pásu ve tvaru trubicového členu, jímž dopravní větev prochází při klouzání svými okraji po vnitřním povrchu trubicového členu, a obsahující unášecí buben a vratný buben pro pohon a vedení pásu, umístěný každý u jednoho konce trubicového členu. Horní tečná rovina unášecího bubnu a vratného bubnu protíná trubicový člen v úrovni ležící mezi...

Trubkový svorník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218966

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kiczmer Jan, Kašpárek Jiří

Značky: svorník, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je trubkový svorník k vyztužování důlních děl. Podstata vynálezu spočívá v novém tvaru a rozříznutí trubky svorníku, která svojí pružnou deformací zajišťuje vyztužení vrtného otvoru ihned po instalaci. Konstrukce svorníku umožňuje injektáž okolní horniny přes svorník.