Patenty so značkou «trubek»

Sběrné kapsy ke shromažďování trubek nebo kruhových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270605

Dátum: 12.07.1990

Autor: Stařík Eduard

MPK: B65B 13/14

Značky: trubek, sběrné, kapsy, kruhových, shromažďování, tyčí

Text:

...kolmou, vrcholy rovnovstranných trojúhelníků. vedle snížení pádově výšky tyčí na minimální možnou míru, respektují předmětné sběrně kapsy jako jediné poznání z praxe, tj. rozměrově minimální vstupní otvory tyčí do nich jako nutnou podmínku, aby možnosti vzájemného zkřízení tyčí, po vstupu do sběrných kapes byly minimální. Tím prakticky odpadla nutnost dodatečného rovnoběžného urovnání tyčí, což úzce souvisí s malým příkonem stejně tak, jako...

Modul pro vyhledávání netěsných trubek parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 270462

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sobotka Jiří, Holý František, Klinga Josef, Matal Oldřich, Wagner Stanislav

MPK: G21C 17/00, G01M 3/26

Značky: modul, generátoru, vyhledávání, parního, trubek, netěsných

Text:

...spodního pouzdra snímače přes těsnicí podložku tak. že je v něm jednak utčsněn obvodovým těsněním a eoučas ně do něj zatlačován přes těsnlcí vložku hornín-n pouzdrem. opatäným nátrubkem. Dále je v tělese detekční hlavy na prvním a na druhém ložlskovém věncl axlúlně íixováno a současně na více než jedná pružině radlálně pružně uloženo plovoucí těleso s nástavcem opatřeným zvonem a centrál ním otvorom. na jehož konec těeně navazuje trubkový...

Pružná upínací hlavice válcovačky trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269240

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čížek Miloš

MPK: B23Q 15/22

Značky: trubek, upínací, hlavice, valcovačky, pružná

Text:

...umožňuje korekcí nepřeeností,která vznikají například nepřeeným vyvrtáním otvoru V trubkovnici, vůlí mezi velkým a malým průmčrem trubky a otvorem v trubkovnici, nepřesnými trubkami a podobne. Další výhodou je ochrana válcovečky při chybnám nejetí nebo přetížení, kterou zastává náboj tvořící pevná ložko pro exiálně posuvná pouzdro. Zachycuje reekci točivého momentu pomocí euvnš uloženého pera o zároveň je nosičem mikroupínače, na který je...

Způsob odkoksování trubek výměníku tepla pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268974

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nájemník Jiří, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Oháňka Vlastimil, Dvořák Luděk

MPK: C10G 9/16

Značky: odkoksování, pyrolýzní, výměníku, trubek, způsob, tepla

Text:

...opět anontovat a psc vyhřát na pracovni teplotu. uvedená operace je časovč velai náročnú a nákladná ak na spotřebu energií pre odatavení e nejetí poce, tak z hladiska vynaložené práce a Ió negativní vliv na délku životnosti zařízení. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velai riziková a možností úrazu.Postup odkoksovaní chladiče pyrolýzniho plynu byl již v literatuře popsón. Například Bulletin of the Japan Petroleun...

Zařízení pro vyhledávání netěsných teplosměnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268037

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matal Oldřich, Kollman Rostislav, Fabián Stanislav, Sobotka Jiří, Holý František, Klinga Josef

MPK: G01M 3/26

Značky: teplosměnných, trubek, zařízení, netěsných, vyhledávání

Text:

...truhok ve druhém svislám kolektoru.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pracuje pouze a plynem, bez nutnosti použití cizích látek. které nejsou povolené pro primární a sekundární strnnu pamüzo generátom na blocích elektrárny typu VVER, zmenšuje počet taktorů ovlivŠujícícb výsledky měření. vyžaduje minimÁlní přístrojová vybavení. Celé zařízení podle vyndlezu Je poměrně lemądostatsčnč spolehlivá a nenáročné na obsluhu....

Zařízení pro tvarování podélně svařovaných tenkostěnných profilových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268003

Dátum: 14.03.1990

Autori: Březina Milan, Halamíček Jiří

MPK: B21C 37/30

Značky: svařovaných, podélné, trubek, tenkostenných, profilových, tvarování, zařízení

Text:

...které jsou poháněné, tak i boćní válce, které jsou unášenć. Segmentové provedení válců umožňuje použití stejných válcć při výrobě několika profilorozměrů, zatímco tvarové válce mají pouze jednoúčelové použití. Další výhodou zařízení s rovnými válci podle vynálezu je tedy úspora nástrojové oceli pro výrobu válců profilovacího pořadí.Zařízení podle vynálezu je znázcrněno na přiložených obrázcích. Na obrázku l je řada I až V kalibrü l Z...

Zařízení pro kruhové tvarování tyčí a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267618

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šustr Jan

MPK: B21D 7/08

Značky: kruhové, tvarování, zařízení, tyčí, trubek

Text:

...vynálezu spočívají v tom, že jednoduchou výměnou funkčních částí zajišřuje universálnost použití, odstraňuje výrobu tvarovacích segmentú, čímž podstatné snižuje výrobní náklady a umožňuje automatizaci celého výrobního procesu a tím snižuje pracnost.Na výkresu je na obr. la naznačen v pohledu príklad provedení zařízení 2 na obr. lb v částečném řezu, na obr. 2 je toto zařízení zobrazeno při ohyhu topné tyče ve tvaru V a na výkresu obr. 3 je...

Zařízení pro kontrolu vzorků umělých etalonů vad trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267146

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brodský Bohumil, Hoření Miroslav, Říha Jiří

MPK: G01N 29/04

Značky: umělých, etalonu, kontrolu, zařízení, trubek, vzorků

Text:

...defektoskopu.Zařízení pro kontrolu umělých etalonů vad trubek podle vynálezu umožňuje zjistit nevyhovující akustické vlastnosti pro ultrazvuková vlny u jednotlivých vzorků umělých etalonů před jejich spojením. odpadá tedy vyjmutí vzorku z etalonu, výroba nového vzorku a následné včlenění do etalonu. Tím se výrazně zvýši produktivita prá ce při výrobě etalonů, aníží se náklady na jejich výrobu a zvýší se kvalita etalonů vad...

Unášeč pro čelní srovnávání tyčových profilů a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267140

Dátum: 12.02.1990

Autor: Linke Vladimír

MPK: B21B 39/14

Značky: tyčových, unášeč, trubek, čelní, profilů, srovnávání

Text:

...lopatkami, přičemž čelní plocha každé z unášecích lopatek je zakřivena konkávně a hřbetní plocha každé unáěecí lopatky je zakřivena konvexně.Unášeč pro čelní srovnávání tyčovýoh profilů a trubek podle vynálezu podstatně zkracuje dobu potřebnou pro zerovnání čel profilů či trubek, zmenšuje potřebu pracovních sil a jejich fyzickou námahu, zvyšuje produktivitu práce a zmenšuje opotřebení dosedacích ploch svazkovací linky. J uPříkled...

Zařízení k ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266885

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horák Miroslav, Pšenica Jan, Horák Jiří, Červenka Juraj

MPK: B21D 9/07

Značky: ohýbání, trubek, zařízení

Text:

...vnějším konci hlavního lože 6 je upevněna po 3honová jednotka, která je pohybovým šroubem kinematicky spojena s tlačným vozíkem. I( roItovćnttt konci hlavního ložc 6 je se strany v pravćnt úhlu připevněitý rohový konec p 0 niocnőlto lOÝF 7 s jmstívttč tlložcnýní snportcttt K.Stavčci ústrojí sestava z telesa 9, nn ktcrćttl jsou přcstavitelttć ttpravcítć vodicí kladky 5,mczi nintiž je valivč ttložcrta osovč přcsuvná trubka l o vnčjšínt průměru...

Způsob zalisovávání trubek pomocí elektrických nábojnic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266736

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rynděnko Viktor, Mazurovskij Boris, Školnikov Vadim, Drumireckij Vjačeslav, Vovk Ivan

MPK: B21D 26/10

Značky: provádění, elektrických, způsob, zalisovávání, způsobu, tohoto, zařízení, nábojnic, pomocí, trubek

Text:

...prvního součinovéhohrad 1 a k řízení nabíjení kondenzátorové baterie a s přímým vstupem druhého součinového hradla k řízení pohybu elektrod, jehož invérzní vstup je propojen s přímým vstupem prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, který představuje první řídící vstup logické jednotky, přičemž výstupy prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, druhého součinového hradla k řízení...

Držák na uzavírání a utěsňování konců trubek vystavených vnitřnímu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266587

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mynarz Leszek, Tarasiuk Tadeusz, Friedrich Pawel, Placzek Wieslaw, Karpinski Krzysztof, Gaszewski Jerzy

MPK: G01N 3/12

Značky: utěsňování, konců, uzavírání, vnitřnímu, tlaku, trubek, vystavených, držák

Text:

...ze segmentu rozpínaných uvnitř tělesa držáku elastickým elementem. Takový návrh kuželového prstence nevyžaduje přítomnost příslušných výŕezů v tělese, jako u druhého provedení. Existence různých provedení držáku podle vynálezu umožňuje volbu návrhu, který by na jedné straně odpovídal stávajícím výrobním možnostem výrobců a na druhé straně by vytvořil možnost provádět pokusné zkoušky při vždy různých vlastních para metrech...

Stroj pro rovnoměrné matování vnější stěny skleněných trubek pískováním několika tryskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266535

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandejský Josef, Kurel Jiří

MPK: C03C 19/00

Značky: stěny, vnější, matování, sklenených, tryskami, stroj, pískováním, několika, trubek, rovnoměrné

Text:

...o vzdálenost rovnou podilu posuvu suportu během jedné otáčky upínací hřídele a počtu trysek.Na upínací hřídel lze navléknout i několik kratších skleněných trubek současně. Pryžová nafukovací hadice se upne za vnitřní průměr a zároveň otvory trubek utěsní proti možnému zalétnutí zrnitého materiálu, zpúsobujícímu poškrábání a znečištění vnitřnich stěn. Trysky svými účinky vytvářejí na skleněné trubce pomyslnou vicechodou šroubovici s rovnoměrně...

Zařízení pro zavěšení výhřevných trubek pomocí nechlazených tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265998

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Rostislav, Šarbort Martin, Mašek Milan, Cigánek Jan

MPK: F28F 9/00

Značky: trubek, pomocí, nechlazených, zavěšení, tyčí, zařízení, výhrevných

Text:

...jinak komplíkovaly celkové zapojení parní soustavy. Další výhodou je snadná vyměnitelnost libovolné výhrevné trubky. Pokud je výhřevná plocha v tomto uspořádání umístěna V samostatném rámu, je blokově jako celek dopravována a v případě poruchy demontována ze spalinového prostoru.zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese na obr. 1,Zařízení sestává z nosného stropu l opatřeného prvními otvory ll sezávěsnými...

Kombinovaná tepelná izolace vodou chlazených trubek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265918

Dátum: 14.11.1989

Autori: Adamec Zdeněk, Šmahlík Josef, Borek Jaroslav

MPK: F27D 3/02

Značky: kombinovaná, vodou, tepelná, trubek, izolace, pecí, chlazených, průmyslových

Text:

...armatury, na níž je ohtočena druhá vrstva vláknitého keramického materiálu, jejíž vnější povrch je obdusán žáruvzdornou plastickou hmotou. K vnějšímu povrchu plechové armatury jsou připevněny trny s kotevnímipodložkami ve dvou délkových odstupech.Kombinovaná tepelná izolace podle vynálezu vyniká vysokým tepelným odporem, snižujícím energetické ztráty odvodem tepla z pecního prostředí do chladící vody. Vzhledem ke kompaktnos ti a vysoké...

Zařízení pro tvarování podélně svařovaných tenkostěnných profilových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265661

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kopřiva Jaroslav, Halamíček Jiří

MPK: B23K 31/06

Značky: podélné, profilových, svařovaných, tenkostenných, trubek, tvarování, zařízení

Text:

...stejného obvodu o 50 až 70 .Příklad konkrétního uspořádání zařízení podle vynálezu je zndzorněn na přiloženém výkresu.Zařízení, které je umístěno ve svařovací lince za svařovacím zařízením§, sestává ze základové desky 1,na níž jsou upevněnyčtyři stojany g s poháněnými vá 1 cig kruhových kalibru, které jsou připojeny k pononům pro vyvození válcovací síly, a jeden hotovní stojan 5 s tvarovacími válci 5 bez pohonu.Svařená trubka kruhového průřezu...

Nátokový element se vtokovými otvory k rozvádění kapaliny na vnitřní stěny technologických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265372

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dočkal Miloslav, Hodek Jiří

MPK: F28D 3/04

Značky: rozvádění, kapaliny, stěny, vnitřní, nátokový, vtokovými, otvory, technologických, element, trubek

Text:

...kapolina vytókala na vnitřní tónu technologickú trubky. ~Toto řoioni nozojiůřujo dokonalú rozvodcni kapaliny, trubičko snižuje průtoćny průřoz pro plyn proudici tochnologickou trubkou vzhůru. Pracnoot tohoto řoioni Jo značná. přičemž lze těžko zajistit Jodnotnó provodoni u viooh kuoů nútokových olononto. Dàlo Jo nooo řoäoni oo optrúlou zocunutou do nútokovàho olonontu. Novýhody Jsou ctojnó Jako u řołoni o trubičkou malého prončru,Znúnó...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 265103

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tausk Pavel, Tomeš Miloň, Hamerle Robert, Jebas Jiří, Střeska Emil

MPK: B21B 21/00

Značky: oceli, vysokolegované, trubek, bezešvých, chromniklové, způsob, výroby

Text:

...1 070 OC. Dále se bezešvá trubka žíhá při teplotě 1 060 až 1 090 °C po dobu 10 až 30 minut s následným prudkým ochlazením.výhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vyaokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní struktura materiálu těchto trubek se zrny, jejichž velikost a tvar jsou ve většině případü srovnatelné. Podstatné vyšší jsou dosažené hodnoty mechanických vlastností materiálu trubek. Zvýšily se užitné vlastnosti trubek a...