Patenty so značkou «trosky»

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky (LF trosky) v primárnom tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288354

Dátum: 15.04.2016

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21B 5/00, C21B 3/04

Značky: trosky, sekundárnej, recyklácie, primárnom, spôsob, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa, pričom sekundárna troska je upravená nasledujúcimi krokmi – prirodzené chladnutie, demetalizovanie, mechanické spracovanie a triedenie, zhutnenie jej časti do kompaktného tvaru, pričom sekundárna troska sa najprv mechanicky spracuje a triedi na sitách do veľkosti oka 12 mm pričom podsitná troska frakcie 0–12 mm sa následne zhutňuje do kompaktného tvaru vibrolisovaním s pridaním 2–3...

Hydraulické spojivo na báze granulovanej vysokopecnej trosky a kremičitého úletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288323

Dátum: 09.12.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 7/14, C04B 7/26, C04B 7/147...

Značky: trosky, spojivo, báze, vysokopecnej, hydraulické, křemičitého, úletů, granulovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je hydraulické spojivo na báze granulovanej trosky a kremičitého úletu, ktoré obsahuje 60 % až 95 % hm. jemne zomletej vodou chladenej vysokopecnej granulovanej trosky a 5 % až 40 % hm. kremičitého úletu, tzv. mikrosilika.

Spôsob prípravy stavebných materiálov na báze slinku alebo cementu s obsahom mletej granulovanej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7219

Dátum: 04.08.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 28/00, C04B 7/14, C04B 7/147...

Značky: cementů, přípravy, trosky, mletej, spôsob, stavebných, obsahom, materiálov, granulovanej, báze, vysokopecnej, slínku

Text:

...na meliteľnosť VPT vplýva viacero faktorov. I keď samozrejme SAMVPT nie je lineárne závislý na svojich troch činiteľoch v celom rozsahu od nulovej hodnoty a presne proporcionálne v 1/3, s určitým priblížením sa dá povedať, že v užšom pracovnom rozsahu použitia mletej VPT v bežne používaných hraniciach 350 až 450 mZ/kg a v definičnom obore podľa STN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecná troska na použitie do betónov, mált a injektážných...

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7191

Dátum: 01.07.2015

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21C 7/00, C21B 3/06, C21B 3/00...

Značky: recyklácie, primárnom, trosky, sekundárnej, tavení, spôsob, železa

Text:

...rafinačnejtrosky, ktoré je tvorené zmesou trosky, vápna a sódy V rôznych pomeroch. Takáto zmes je mechanickou úpravou spracovaná na požadovanú frakciu od 0,5 do 3 mm, ktorá sa následne briketuje do kusového tvaru. Dokument CN 101845536 A definuje niekoľko kombinácií koncentrácií vstupných materiálov tak, aby bolo výsledné chemické zloženie vhodné na použitie V LF peci pri rafinácii surovej ocele. Nedostatkom riešenia je nutnosť udržiavania...

Postup slúžiaci na kondiciovanie trosky nachádzajúcej sa v rámci metalurgie železa a ocele v metalurgickej nádobe na kovovej tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20309

Dátum: 02.12.2013

Autori: Cepak Alexander, Zach Oliver, Kirschen Marcus, Kollmann Thomas

MPK: C21C 7/00

Značky: nachádzajúcej, tavenině, postup, kondiciovanie, ocele, metalurgickej, metalurgie, nádobě, železa, slúžiaci, trosky, rámci, kovovej

Text:

...nosiča uhlíka. Troska napenená metódou slag-foaming je označovaná ako tzv. penivá troska.0011 Okrem ošetrenia konvertora peniacou troskou má tento postup ďalší priaznivý účinok. Penivá troska vykazuje izolačné vlastnosti, takže sú znížené tepelné straty z taveniny a môže tak byť docielená úspora energie. Ďalej môžu byť súčastimetalurgické nádoby, v ktorej sa nachádza železná tavenina, chránené peniacutroskou pred tepelným žiarením.0012 Aby...

Proces čistenia pre trosky z ušľachtilej ocele a trosky oceliarní na spätné získavanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16876

Dátum: 11.11.2010

Autori: Wulfert Holger, Dardemann Frank, Langel Jörg, Gerold Carsten

MPK: B02C 15/00, C21B 3/04, C04B 5/00...

Značky: čistenia, proces, získavanie, ocele, ušľachtilej, oceliarni, trosky, špatně

Text:

...horizontálnym mlecim taníerom a s kónickými mlecími valcami odvaľujúcimi sa na mleoej dráhe mlecieho taniera, ktorým plocha plášta prebieha takmer rovnobežne k mlecej dráhe, je mimoriadne vhodné na suchý proces čistenia podľa vynálezu, pretože sa dá použit tlakové drvenie so strižným podielom ako aj čisté tlakové drvenie, ktoré sa dá nastaviť cez polohu osi mlecieho valca k bodu otáčania mlecieho taniera.0021 Zistilo sa, že sa dosiahne účinné...

Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286943

Dátum: 06.07.2009

Autori: Palou Martin, Jaklovský Štefan

MPK: C04B 7/00

Značky: využitím, portlandského, kryštalickej, vysokopecnej, spôsob, výroby, slínku, trosky

Zhrnutie / Anotácia:

Spoločne sa melie zmes cementárskych surovinových zložiek ako vápenec, železitá prísada a íly na takú jemnosť, že zvyšok na site 009 je maximálne 25 % hmotn., a oddelene sa melie kryštalická vysokopecná troska na rovnakú jemnosť ako cementárske surovinové zložky a zomletá zmes cementárskych surovinových zložiek postupuje do vysokokapacitného miešača, kde sa mieša so zomletou kryštalickou vysokopecnou troskou v množstve až do 35 % hmotn....

Zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286449

Dátum: 24.09.2008

Autor: Siek Horst

MPK: F27B 3/10, C21C 5/46, B22D 41/50...

Značky: odpichu, zariadenie, kovovej, prúdenia, spoločného, trosky, zamedzenie, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny z metalurgickej nádoby, na ktorej je odpichový otvor (4) vytvorený z výmenných rúrok (7, 7') umiestnených nad sebou, pozostávajúcich z oteruvzdorného žiaruvzdorného materiálu, obklopených odpichovými rámovacími tvárnicami (8). Dolný koniec (2) takto vytvoreného odpichového výmenného systému je vytvorený hrnčekovou tvárnicou (10), na ktorú dosadá posuvná...

Spôsob kontinuálneho alebo diskontinuálneho získavania kovu alebo viacerých kovov z trosky obsahujúcej kov alebo zlúčeninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5940

Dátum: 25.10.2007

Autori: Degel Rolf, Kunze Jürgen

MPK: F27B 3/08, C22B 15/00, F27B 3/00...

Značky: obsahujúcej, kovov, kontinuálneho, viacerých, spôsob, získavania, diskontinuálneho, zlúčeninu, trosky

Text:

...je usporiadné množstvo mechanických miešadiel, aby bolomožné roztavený materiál miešať, 0010 Z patentu US 6 436 169 je známy spôsob prevádzkovania pece na tavenie medi, pričom sa pridáva látka obsahujúca železo, s obsahom železa viac než 80 hmotnostných percent, ktorá má hustotu medzi 3,0 a 8,0 priemer častíc pritom je medzi 0,3 a 15 milimetrami. Železo obsahujúca látka sa pridávak troske obsahujúcej meď. Potom sa uskutočňuje redukcia Fe...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne ďalšie spracovanie kvapalnej hutnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11389

Dátum: 14.02.2007

Autor: Hulek

MPK: C21B 3/10, C21B 3/06, C21B 7/14...

Značky: kontinuálně, spôsob, spracovanie, trosky, kvapalnej, hutnej, zariadenie

Text:

...stále v pohybe.0011 Objem SRS nádoby zodpovedá nárazovitému nábehu trosky pri zohľadnení súčasne uskutočñovaného vyprázdňovania a preklenuje čakacie doby až k budúcemu odpichu.0012 Naklápací alebo otočný pohyb SRS nádoby okolo osi naklápania,prebiehajúci v oblasti prepadu, sa uskutočňuje prostredníctvom reťazového prevodu alebo hydraulického cylindra cez reguláciu lejacej hladiny alebo množstva.0013 Na dne SRS nádoby zhromaždená kovová...

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny, spôsob vytvárania tesniacej steny a použitie vysokopecnej trosky na suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284619

Dátum: 29.06.2005

Autor: Vattement Hubert

MPK: C04B 28/08, C04B 7/153

Značky: spôsob, suspenzia, vytvárania, vysokopecnej, tesniacej, samotvrdnúca, trosky, tesniace, suspenziu, použitie, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny je tvorená zmesou obsahujúcou vodu, prírodný alebo modifikovaný íl, vysokopecnú trosku, majúcu maximálnu veľkosť zrna od 50 µm do 100 µm, a aktivačné činidlo. Ďalej je navrhnutý spôsob vytvorenia tesniacej steny, pri ktorom sa vŕtanie uskutočňuje pomocou uvedenej suspenzie, ako i použitie vysokopecnej trosky na prípravu suspenzie.

Spôsob a zariadenie na granulovanie trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2019

Dátum: 17.09.2004

Autor: Vuletic Bogdan

MPK: C21B 3/00

Značky: spôsob, granulovanie, trosky, zariadenie

Text:

...z kondenzačného priestoru pod miestom pre vháňanie vody a H 2 S0011 Pri spaľovaní H 2 S sa tvori menej škodlivý S 02, ktorý má vyšší limit(limit HZS 3 ppm limit S 02 350 ppm) a ešte je aj ľahko vyprateľný.0012 Podľa prednostnej formy uskutočnenia vynálezu sa spaľovanie H 2 S na S 02 uskutočňuje v spaľovacej komore. Takáto sa môže bez ďalšieho pripojit0013 Aby sa prednostne zmenšil taktiež obsah S 02 v odpadových plynoch odvádzaných do...

Spôsob účinného odstraňovania trosky z roztaveného železa a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15886

Dátum: 05.04.2004

Autor: Sheng Fuchun

MPK: F27D 3/15, B22D 43/00, C21B 7/14...

Značky: účinného, vykonávanie, spôsobu, odstraňovania, roztaveného, trosky, spôsob, železa, zariadenie, tohto

Text:

...pracovať. Spustí sťahovacie členy dole do tekutého železa a pod povrch do istej hĺbky prostredníctvom ramena(3) Sťahovacie členy, ktoré sú hydraulický poháňané olejovým valcom, vykonávajú kyvný pohyb na zberanie trosky(4) Keď sa dva sťahovacie členy pohybujú k okraju panvy stekutým železom, zdvihací hlavný hriadeľ (olejový valec) zdvihne rameno, čím sa zdvihnú zberacie členy hore a nadpovrch do výšky 30 až 100 mm(5) Plošinový vozík, ktorý je...

Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283257

Dátum: 19.03.2003

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/36, C04B 7/14, C04B 7/17...

Značky: výroby, spôsob, vysokopecnej, slínku, trosky, využitím, cementového

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby cementového slinku v zariadení (10), podľa ktorého sa môže pridávať drvená a preosievaním triedená vysokopecná troska (80) do suroviny (76) na výrobu cementu do plniaceho konca rotačnej cementárskej pece (12), aby sa vytvoril cementový slinok (82). Vysokopecná troska sa drví a triedi na site na vytvorenie častíc trosky s veľkosťou do maximálneho priemeru 51 mm alebo menšieho. Zariadenie (10) obsahuje rotačnú pec (12)...

Podkladové vrstvy vozoviek s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 940

Dátum: 14.09.1995

Autori: Korpa-ondo Igor, Rákoš Stanislav

MPK: E01C 3/00

Značky: trosky, podkladové, využitím, vozoviek, vysokopecnej, vrstvy

Text:

...použitím vysokopecnej troskyDchranná vrstva vozovky je navrhnutá z troskového kameniva s plynulou zrnitosťou s maximálnou veľkosťou zrna 63 mm, nadsitné maximálne 15 . Ochranná vrstva musí mať fyzikálnomechanické vlastnosti dané tabuľkou l.Číslo nerovnozrnnosti Súčiniteľ priepustnosti NamŕzavosťPoznámky 1. Pri väčšej nasiakavosti ako 4 rozhodne o vhodnosti výsledok skúšky odolnosti proti mrazu.2. Číslo nerovnozrnnosti sa stanovi podľa...

Zmes na cestnú vrstvu z elektrooceliarenskej trosky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280498

Dátum: 14.09.1995

Autor: Todaro Pierre

MPK: C04B 28/08, C04B 18/14

Značky: trosky, výroby, spôsob, elektrooceliarenskej, cestnú, vrstvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje piesok, a/alebo zmes drviny a štrku, vyrobený z elektrooceliarenskej trosky, ktorý sa zmieša s jedným alebo viacerými spojivami zvolenými z hydraulických spojív, z puzolánových popolčekov, z derivátov puzolánových popolčekov a z ich zmesí, a aspoň s jedným aktivátorom alebo s jedným, alebo s viacerými spojivami/aktivátormi.

Zariadenie na odstraňovanie trosky a zvyškov kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280443

Dátum: 15.01.1992

Autori: Lilleby Jorn Bjarne, Meisingseth Leif

MPK: B22D 43/00

Značky: trosky, kovov, zariadenie, zvyškov, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstraňovanie trosky a zvyškov kovov z odlievacích panví a iných odlievacích nádob je tvorené rámom, vybaveným nosným rámom, pohyblivým smerom šikmo hore po vodiacich pomôckach, pričom nosný rám je vybavený reznými prostriedkami s hlavou a prostriedkami na pridržiavanie odlievacích nádob a ich presun do polohy, koaxiálnej s reznými prostriedkami. Hlava (20) zariadenia s plným profilom je vybavená radom nástrojov (24a) prvého typu...

Spôsob doredukovania trosky z výroby rafinačného ferochrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267151

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svorenčík Štefan, Borák Arnošt, Holub Pavol

MPK: C22C 35/00

Značky: trosky, rafinačného, spôsob, výroby, doredukovania, ferochrómu

Text:

...až do zníženia obsahu kysličníka chromitého v odvalových troskách pod 2 5 hmot., pričom sa získava medziprodukt vo forme silikochrômu s obsahom chrómu nad 30 hmot. Na úpravu fyzikálnych vlastností a chemického zloženia odvalovej trosky sa môžu pri procese doredukovania pridávať do 20 troskotvorné prísady najmä vápno a surovinyobsahujúce hliník alebo jeho zlúčeniny.Postup oproti doteraz známym postupom je jednoduchý, menej náročný na...

Zaridenie na odstraňovanie trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267921

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hlaváčik Ladislav, Pacala Jozef, Nagy Peter

MPK: B23K 5/22

Značky: zaridenie, odstraňovanie, trosky

Text:

...drahých zväčša numericky riadených portálových páliacich zariadení. Umiestnenie zberných nádob mimo priestor pâlíacich roštov umožnuje ich vyprázdnovanie pomocou dielenských mostových žeriavov a to bez odstávky páliaceho zariadenia.Na pripojených výkresoch je znázornená zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je pôdorys, na obr. 2 pozdĺžny rez a na obr. 3 priečny rez zariadenia.reťaze 3 sú vybavené hrablami É. Hrablá sú vyrobené z...

Zariadenie pre úpravu oceliarenskej trosky počas vylievania do troskových vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262650

Dátum: 14.03.1989

Autori: Takáč Karol, Bodík Rudolf, Olejár Martin, Zeť Stanislav, Uhliar Milan, Rusín Milan

MPK: C21C 5/36

Značky: vozov, úpravu, troskových, oceliarenskej, zariadenie, počas, trosky, vylievania

Text:

...v podstate V rozsahu teplôt od 1 520 OC do 920 °C. Množstvo pridávaného vápenca, a tým aj množstvo vypáleného vápna v troske je mimo iného dané vyššie uvedeným množstvom tepla, ktoré je v troske. pri súčasnej technológii nevyužité, k dispozícii. samočinné nastavovanie prúdu vápence do prúdu trosky zabezpečuje vysokú intenzitu premiešania oboch substancii, čím sa dosiahne maximálna pružnosť ztuhlej trosky. súčasne nevznikajú dalšie nároky...

Zariadenie pre reguláciu úpravy oceliarskej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261700

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bodík Rudolf, Olejár Martin, Rusín Milan, Zeť Stanislav, Uhliar Milan, Takáč Karol

MPK: C21C 5/36

Značky: oceliarskej, úpravy, reguláciu, trosky, zariadenie

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v tom, že bez použitia vody ako chladia-ceho média sa jednoduchým a velmi bezpečným spôsobom, ktorý vylučuje vodíko-vé explozie, dosiahne úplne rozpadová a použitelná troska so zvýšeným podielom bázických zložiek takmer úplne disociovaanýcha tým vysokoefekitívne použiteľných pri výrobe sur-ovéiho železa. Najvýznamnejším účinkom zariadenia podľa vynálezu je využitie odpadového tepla tekutej trosky na účinný rozklad...

Spôsob úpravy užitnej oceliarskej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255327

Dátum: 15.03.1988

Autori: Olejár Martin, Bartko Ladislav, Zeť Stanislav, Rusnák Ján, Gabáni Štefan, Uhliar Milan, Janok Jan, Telecký Ľudovít

MPK: C21C 5/36

Značky: trosky, oceliarskej, úpravy, spôsob, užitnej

Text:

...»o rôznej zrnibosti s výskytom až 50 pod 20 mm s možnostmi využitia do agjlomeratžntaj vszidzlçy po pomletí na požadovanú zrnitosť do 3 mm. V tejto frekcii je aj Väčší podiel chemicky neviazaných pridávaných karbonábov odrolených, čo je pre eglomeračný proces výhodné a umožňuje zvýšiť podiel spotreby upravenej voči neupravenej oceliarenskej troske do 55 0/0 a pri vysoknopecnom procese o 20 0/0 pri využití wostávaajúcełro výskytu...