Patenty so značkou «trolejových»

Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288400

Dátum: 01.08.2016

Autor: Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/16, B60L 5/28

Značky: trolejového, rovnobežnej, zberača, zariadenie, vozidla, tyčí, trolejových, polohy, ustavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na ustavenie trolejových tyčí (3) trojelového zberača spojeného s točňou (5) natáčavo ustavenou na ráme (1) vozidla do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z tyčí (3) je ustavená na samostatnej točni (5), ktorá je vybavená vencom (51). Na ráme (1) je ustavený pohonný mechanizmus (2) vybavený pastorkom (21). Veniec (51) je s pastorkom (21) spoločne opásaný ťažným elementom (4).

Závesná paleta na tvárnice trolejových závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260275

Dátum: 15.12.1998

Autori: Máriássy Gustáv, Časný Tibor, Bratinka Igor, Chalupka František

MPK: B65D 85/46

Značky: paleta, závaží, trolejových, tvárnice, závěsná

Text:

...tvárnicami trolejových závaží a s čiastočným rezom, znázorňujúcim radlálne Apripevnenie výstužného prstenca ku koncomramien podstavca detailným rezom strediacou objímkou. Na obr. 4 je nárys »betónovej tvárnice trolej-ového závažia a na obr. 5 je znázornený jej pôdorys.Tiahlo 11, závesné oko 12 a ohnutá koncová část 15 tiahla 11 sa môžu vyrobiť z jediného kusa hutníckeho polotovaru, najvhodnejšie z oceľovej tyče kruhového prierezu....

Zapojení pro elektrické ovládání automatizovaných trolejových dopravních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255993

Dátum: 15.04.1988

Autori: Waidhofer Lubomír, Brandýs Květoslav

MPK: B66C 13/30

Značky: zapojení, zařízení, automatizovaných, ovládání, elektrické, trolejových, dopravních

Text:

...ovládacích povelů vytváří určovací diody X 5, yg, přičemž ovládací povelystřídavé jsou dány sepnutím povelových kontaktů SA Í, SB Í.Ovládací povely §, §, nebo §Ě jsou připojeny na trolejový vodič 5 nebo na sběrací kroužek, a ovládací povely §, §, nebo §É jsou připojeny na trolejový vodič Ě nebo na sběrací kroužek. společný trolejový vodič g nebo společný sběrací kroužek je součástí ochranného vedení pro silové elektrické obvody na...

Izolační vložka trolejových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250514

Dátum: 15.04.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: B66C 13/22

Značky: trolejových, vložka, izolační, vodičů

Text:

...vzpěrové deformaci těchto vodičü.Uvedené nedostatky odstraňuje izolační vložka trolejových vodičů a podstata vynálezu spočíva v tom, že kolmo na rovinu podložky trolejových vodičů jsou V místě jejich dilatačini mezery připevnětny »dvě paralelní bočnice zhotovené z izolantu, jejichž náběhová čela jsou zaoblena pod rádiusem,který je roven nejméně třem čtvrtinám výšky tnolejového vodiče.Izolační vložka podle Vynalezu dovoluje zvětšení dilatačni...

Prohlížecí kabina kolejových vozidel pro revizi trolejových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219538

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bílek Zdeněk, Hübscher Rudolf, Deml Jan, Holík Miloslav

Značky: prohlížecí, vedení, revizi, vozidel, trolejových, kolejových, kabina

Zhrnutie / Anotácia:

Podlaha kabiny umístěná v podélné ose vozidla má na obou bočních stranách zasouvatelně zavěšena schodiště, na jedné čelní straně přechází do středního schodiště vedoucího na střechu vozidla a na druhé čelní straně přechází do svislé stěny, v níž je vytvořen stupeň sloužící k umístění sedadel. Na boční kryty středního schodiště navazují vodorovné kryty, na jednom z nichž je na otočném rameni upevněn sedák.