Patenty so značkou «trojsodná»

Trojsodná soľ kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 287324

Dátum: 11.06.2010

Autori: Halama Aleš, Petříčková Hana, Dostálová Jana, Jirman Josef

MPK: A61K 31/66, C07F 9/00

Značky: kyseliny, 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, trojsodná

Zhrnutie / Anotácia:

Amorfná forma trojsodnej soli kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, t. j. alendronátu trojsodného, chemického vzorca (IV) s obsahom sodíka od 20 % do 25 % hmotn. v bezvodej substancii a obsahom vody v množstve 1 až 20 % hmotn., bez pozorovateľných charakteristík kryštalickej fázy vo forme ostrých maxím v RTG difraktograme. Opísané sú tiež liekové formy s jej obsahom a spôsob jej prípravy.

Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278476

Dátum: 07.12.1994

Autori: Biely Peter, Mislovičová Danica

MPK: C07D 251/52

Značky: trojsodná, 4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy, 1,3,5-triazín-2-yl, 3,6-bissulfonaft-1-yl, amino, galaktomananů, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Farebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu, použiteľný na stanovenie aktivity endo-beta-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50°C) s obsahom 2 až 3 % hmotn. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino]-1,3,5-triazínu a 1 až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny...

Trojsodná sol 0-(4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261080

Dátum: 12.01.1989

Autori: Markovič Oskar, Kalač Vladimír, Mislovičová Danica, Biely Peter

MPK: C08B 31/12

Značky: 0-(4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1, trojsodná, hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Text:

...zlúčenina sa pripraví z čiastočne hydrolyzovaného škrobu reakciou vo vod nom prostredí s obsahom 1 až 2 °/o hmot. hydroxidu sodnéhio alebo draselného za prítomnosti soli ako octan, siran alebo chlorid sodný alebo draselný pri teplote 40 až 60 °C počas 1 až 2 hodin s tro-jsodmou soľou 2-ch 1 ór-4-N-etyl-N-fenylamíno-6-4-metyl-Z-sultobenzén-l-azo-Z- 1-hydroxy-3,6-bissultonaft-l-yamínoj-LBE-triazínu pri hmotnostných pomeroch...

Trojsodná soľ 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)] anilino-4-(x-sulfoanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylcelulózy a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233088

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mislovičová Danica, Gemeiner Peter

MPK: D08B 15/06, C08B 15/00

Značky: přípravy, anilino-4-(x-sulfoanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylcelulózy, spôsob, trojsodná, 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino

Zhrnutie / Anotácia:

Trojsodná soľ 6- [2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinónamino)] anilino-4-(x-sulfoanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylcelulózy, kde x je poloha substituenta 2 alebo 4 vzorca I kde R predstavuje hydroxyetylcelulózu so stupňom substitúcie 2,5 a priemernou molekulovou hmotnosťou 2.104 až 5,4.105.

Trojsodná soľ 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)]-anilino-4-(x- sulfanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylškrobu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229094

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gemeiner Peter, Mislovičová Danica

MPK: C07D 251/26, C08B 31/12

Značky: přípravy, 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)]-anilino-4-(x, sulfanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylškrobu, trojsodná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Trojsodná soľ 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)] anilino-4-(x-sulfo-anilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylškrobu, kde x je poloha substituenta 2 alebo 4 vzorca I kde R predstavuje hydroxyetylškrob so stupňom substitúcie 0,63 až 0,67 a priemernou molekulovou hmotnosťou 5.104 až 2.106.

Trojsodná soľ 4-(N-etyl-N-fenylamíno)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl)amíno]-1,3,5-triazín-2-ylhydroxyetylcelulózy a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240463

Dátum: 16.07.1985

Autori: Krennbauer Franz, Feige Fritz

MPK: C12N 9/42

Značky: trojsodná, 4-(n-etyl-n-fenylamíno)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy, 3,6-bissulfonaft-1-yl)amíno]-1,3,5-triazín-2-ylhydroxyetylcelulózy, přípravy, spôsob

Text:

...gramov trojsodnej soli Z-chlórd-N-etyl-N-fenylamíno-6-4-metyl-Z-sultobenzén-l-azo-Z- ( l-hydroxy-3,6-bissulfonatt-1-yl amino-1,3,5-triazínu Ostazinová Červeň bril. H-3 B rozpustenej v 5 m 1 dest. vody. Po dôkladnom premiešaní sa pridá 5 ml 6 hmot. vodného roztoku chloridu sodného a 10 ml 15 O/o hmot. vodného roztoku hydroe xidu draselného. Mieša sa 2 h pri teplo-te 20 °C. Po zneutralizovani reakčnej zmesi 3- mol.l 1 °kyselinou...