Patenty so značkou «trojfázový»

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288037

Dátum: 17.12.2012

Autori: Slavkov Ján, Slavkov Juraj

MPK: F04C 2/063, F04C 2/00, F03C 2/00...

Značky: vnútorným, ozubením, trojfázový, rozvodom, axiálnym, hydromotor-generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom obsahuje tri zostavy priečne delených pastorkov (1) prostredníctvom hlavových plôšok zubov a dvojosových vyvažovacích servomechanizmov (11, 12) letmo uložených v prerušených valcových dutinách (Dd) pravidelne rozmiestnených po obvode statora (2) valcového tvaru s osami rovnobežnými s osou (Z) rotácie systému. Pritom zostavy pastorkov (1) sú v zábere s vnútorným ozubením...

Trojfázový orálny antikoncepčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287931

Dátum: 02.04.2012

Autori: Shangold Gary, Upmalis David, Rubin Arkady

MPK: A61K 31/565, A61K 31/567

Značky: orálny, prostriedok, trojfázový, antikoncepčný

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový orálny antikoncepčný prostriedok s 21 samostatnými dávkovými jednotkami na postupné denné orálne podanie obsahuje 5 až 8 dávkových jednotiek obsahujúcich oddelene alebo v zmesi kombináciu estrogénu a progestagénu v antikoncepčne účinných dávkach zodpovedajúcich estrogénovej aktivite 25 µg 17alfa-etinylestradiolu a progestagénovej aktivite 0,180 mg norgestimátu ako prvú fázu ďalej 7 až 11 dávkových jednotiek obsahujúcich oddelene...

Trojfázový elektromer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15650

Dátum: 10.01.2009

Autor: Hardtstock Heiko

MPK: G01R 21/133, G01R 21/06

Značky: trojfázový, elektroměr

Text:

...jedného stvárnenia vynálezu je navrhované, aby bol detektor spojený s prepínačom, ktorý voliteľne spája výstup merania prúdu fázy pripojenej k napätiu alebo výstup korekčného stupňa so stupňom merania výkonu počítača. Pri výkonovej korektúre na rozdiel od tohto prepínač spája prepínací kontakt voliteľne s výstupnýmvýkonom výkonového stupňa počítača alebo s výstupom korekčného stupňa výkonu.Detektor je výhodnejšie stvárnený ako prahový stupeň,...

Trojfázový modul meniča s tlakovými kontaktmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9717

Dátum: 31.05.2008

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 23/48, H01L 25/07, H01L 23/495...

Značky: modul, trojfázový, meniča, kontaktmi, tlakovými

Text:

...dráhami a súčasne vykonávajú tlak na podložku a tak vytvárajú jej tepelný kontakt s chladičom. Tlak sa pritom privádza napriklad vyššie uvedenými prostriedkami podľa stavu techniky. EP 1467406 A 1 uverejňuje výkonový polovodičový modul so smerom von vedúcimi výkonovýmiO 7 vynález si kladie za úlohu predstaviť trojfázový modul meniča vyhotovený s tlačnými kontaktmi, pričom pomocné a výkonové pripojné prvky sú obzvlášť vhodne vzájomneO 8 Táto...

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Martinec Josef, Doubek Pavel, Burda Martin, Fuchs Pavel, Novák Jaroslav

MPK: H03K 17/00, B61L 5/00, H02M 5/00...

Značky: bezpečný, spínač, bezkontaktný, trojfázový

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Napájací spínač pre trojfázový asynchrónny motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 377

Dátum: 30.01.2004

Autor: Jakob Karl

MPK: H02P 25/16

Značky: motor, napájací, trojfázový, asynchrónny, spínač

Text:

...sinusovým napätím, takže nevydáva žiadne bzučivé zvuky. Pri tomto posledne uvedenom spínači možno ale ešte stále pozorovat stratu na činnom transformátore, pretože ten je stále na plnom sietovom napätí, ako i vysokénáklady na spínače a ich riadenie.0007 Od prihlasovateIa v úvode uvedeného DE 201 04 721 U 1 je známy trojfázový spínač pre trojfázový asynchrónny motor, ktorý je zvlášť vhodný na pohon s kvadratickou krivkou momentu otáčok,...

Trojfázový elektródový kotol s automatickou reguláciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Tichý Pavel

MPK: F24H 1/48

Značky: kotol, automatickou, trojfázový, výkonu, reguláciou, elektródový

Text:

...od seba navzájcxn a najmä od uzlovej elek-trody. Horné čelo kotla má zabudovaný odvod ohriatej kvapaliny.obr.3 a 4 znázorňujú zariadenie v rezoch,v ktorom sú tri hlavné elektrody ulo žexué symetricky v strede kotla a uzlom ich spojenia do hviezdy je elektrickyvodivý plášť kotla.V obidvoch prípadoch znázorňuje šípka smer prúdenia ohrievanejkvapaliny a zariadenia sú umiestnené zvisle.Zariadenie podľa obr. l a 2 pozostáva z držiaka ...

Zariadenie na elektrický trojfázový elektródový ohrev nedestilovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 411

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kučera Stanislav

MPK: H05B 3/03, H05B 3/00

Značky: elektricky, elektródový, nedestilovanej, ohrev, zariadenie, trojfázový

Text:

...plochého materiálu a voči sebe sú eymetricky natočené tak aby medzera medzi nimi bola po ich dlžke rovnaká.Každá elektróda je upevnena tak aby ju bolo mozne posúvať podľa požadovanej a povolenej hodnoty výkonu.Zmenou vzdialenosti medzi elektródami pri zachovaní ich tvaru je možne meniť výkon kotla pri zachovani jeho geometrických rozmerov.Vnútorné usporiadanie ako i vonkajsl geometrický tvar elektrodoveho kotla je zobrazený na obr.cl.0 brazok...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257895

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 21/14, H02K 21/08

Značky: motor, trojfázový, synchronní, bezkartáčový

Text:

...točivým momentem a s elektronickou komutací podle vynálezu je tvořen statorovým svazkem ł z listěného feromagnetického materiálu,po jehož vnitřním obvodě jsou pravidelně rozložena pásma jednotlivých fází statorového vinutí Q, která jsou na obr. 1 od sebe rozlišena různým vyznačením šrafování. Rotor 3 je rovněž vytvořen z feromagnetického materiálu a po jeho vnějším obvodě jsou v pravidelných rozestupech uspořádány čtyři póly A...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257882

Dátum: 15.06.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/08, H02K 21/14

Značky: synchronní, trojfázový, motor, bezkartáčový

Text:

...rozteče 2, vztažené nagvod rotoru 3.Pro zajištění požadované funkce bezkartáčového synchronního motoru podle vynálezu je potom nutné, aby velikost vzduchové mezery gĺ mezi póly 5 rotoru 3 a statorovým svazkem l byla po obvodě rotoru Q konstantní a fáze statorového vinutí 3 byly spojený do trojúhelníka.Bezkartáčový synchronní motor trojfázový podle vynálezu lze vytvořit v řadě variant provedení, jako například podle obr. 2, kde jeho rotor g...

Trojfázový taktovaný tyristorový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231752

Dátum: 15.12.1986

Autor: Višnyi Ľudovít

MPK: H02P 7/36

Značky: motor, taktovaný, tyristorový, trojfázový

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový taktovaný tyristorový motor vyznačený tým, že každá statorová fáza motora je vytvorená z troch rovnakých, súčasne trifilárne vinutých vinutí (4), (8), (12) resp. (5), (9), (10) a (6), (7), (11), izolovaných od seba na plné napätie, pričom začiatky týchto trojíc vinutí (13), (14), (15) resp. (16), (17), (18), ako aj (19, (20), (21) sú navzájom spojené do uzlov (22), (23), (24), ktoré sú pripojené na tri fázy napájacej siete (25),...

Trojfázový výkonový transformátor obzvlášť pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230693

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vasilev Ljudmil, Rychtera Josef

MPK: H01F 33/00

Značky: transformátor, výkonový, trojfázový, zdroje, jednosměrně, zváracie, obzvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru stavby trojfázových transformátorov určených predovšetkým pre zváranie oblúkom. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, u ktorého vždy dve a dve protiľahlé bočné časti sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásu transformátorového plechu. Podľa vynálezu vinutia nižšieho napätia sú vyhotovené ako kotúčové jednocievky, ktoré sú prehnuté uprostred ich čelných častí tak, aby vonkajšie plochy...

Trojfázový výkonový obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219560

Dátum: 30.09.1985

Autori: Škultéty Karol, Janošťák Vincent

Značky: trojfázový, obvod, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový výkonový obvod, tvorený triangulárnym a bifilárnym usporiadaním elektrických výkonových vodičov vyznačujúci sa tým, že výkonové vodiče (1) sú umiestnené vždy v párnom počte na fázu do vrchov štvoruholníkov (3), napríklad štvorcov, ktorých stredy súmernosti (4) ležia na lúčoch (5) súmernej trojlúčovej hviezdy a sú rovnako vzdialené od stredu hviezdy (6), pričom výkonové vodiče (1) všetkých troch lúčov hviezdy ležiace na najbližšej z...

Trojfázový elektromagnetický stroj netočivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 216854

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef, Vasilev Ljudmil

Značky: trojfázový, stroj, netočivý, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby transformátorov určených predovšetkým pre oblúkové zváranie. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, pri ktorom vždy dve a dve protiľahlé strany sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásov transformátorového plechu. Prstence z pásov transformátorového plechu sú umiestnené vo vodorovnej polohe a celé dutiny prstencov sú vyplnené vodičmi a izolačnými materiálmi, pričom v čelných...