Patenty so značkou «trojfázového»

Obvod na monitorovanie koncových spínačov 4-vodičového trojfázového pohonu výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10662

Dátum: 29.05.2009

Autori: Hundt Reinhold, Tschorn Stephan, Otto Ralf, Pasternok Thomas

MPK: B61L 7/08, B61L 5/10

Značky: pohonů, obvod, trojfázového, výhybky, 4-vodičového, monitorovanie, spínačov, koncových

Text:

...vľavo a dve pre polohu vpravo, a jeden sledovač výhybky na hlásenie polohy vľavo, jeden sledovač výhybky na hlásenie polohy vpravo a jeden sledovač výhybky na hlásenie nájazdu, pričom tieto štyri koncové spínače výhybky sú napájanć monitorovacím napätím a pričom tieto štyri koncové spínače výhybky vytvárajú zodpovedajúc polohe týchto štyroch koncových spínačov výhybky budiace napätie aprivádzajú reflcktovaním monitorovacieho napätia do...

Spôsob regulácie trojfázového stroja bez mechanického otočného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286265

Dátum: 23.05.2008

Autor: Schrödl Manfred

MPK: H02P 21/14

Značky: regulácie, trojfázového, mechanického, spôsob, snímača, otočného, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie trojfázového stroja (8) bez mechanického snímača, pri ktorom sa meria jediná merateľná premenná hodnota pomocného vradeného obvodu (zk), ktorou je prúd (Izk) alebo napätie (Uzk). Pritom sa zisťuje vzťah medzi nárastom fázového prúdu a indukovaným prúdom pomocou skutočného stavu zopnutia meniča (1), ktorý zodpovedá magnetickému toku alebo polohe rotora trojfázového stroja (8). Menič (1) je na vstupe (2) napájaný striedavým...

Systém meniča so zapojením prúdového meniča na spojenie trojfázového generátora s elektrickou sieťou a s riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10059

Dátum: 13.01.2005

Autori: Schreiber Dejan, Heilbronner Heinrich

MPK: H02J 3/18, H02M 5/458, H02J 3/38...

Značky: systém, trojfázového, riadením, zapojením, prúdového, spojenie, generátora, elektrickou, sieťou, meniča

Text:

...prerušení siete, resp. aby sa umožnilo mäkké odpojenie pri dlhodobejšom prerušení siete, je vytvorený okamžitý obmedzovač prepätia, V ktorom sa táto (prebytočnáenergia) mení na tepelnú energiu.0007 Systém meniča podľa DE 101 O 5 892 uverejňuje zapojenie prúdoveho meniča na spojenie trojfázoveho generátora s elektrickou sieťou a reguláciou, pričom toto zapojenieprúdového meniča pozostáva z prveho priameho spojenia generátora s elektrickou...

Frekvenčný menič na prevádzku asynchrónneho trojfázového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283106

Dátum: 27.12.2002

Autor: Willers Frank

MPK: H02P 7/63, H02P 5/41, H02M 7/527...

Značky: frekvenčný, asynchrónneho, motora, trojfázového, měnič, prevádzku

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenčný menič s riadiacim členom (19) na vyhodnocovanie signálov modulovaných šírkou pulzov a na ich ďalšie vedenie k jednotlivým výkonovým polovodičovým ventilom sa podľa vynálezu získa tak, že na prispôsobovací člen (13) charakteristiky je privedený signál, odpovedajúci zadanej menovitej hodnote bez spätnej väzby, že prispôsobovací člen (13) charakteristiky má zaťažovaciu charakteristiku so zapamätanými hodnotami na zisťovanie riadiacich...

Zapojenie trojfázového diódovo-tyristorového usmerňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 277993

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kováčová Irena, Kováč Dobroslav

MPK: H02M 7/162, H02M 7/145

Značky: trojfázového, zapojenie, diódovo-tyristorového, usmerňovača

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonové tyristory (1, 2, 3, 4, 5, 6) vytvárajú trojfázový riadený mostíkový usmerňovač. Výkonové tyristory (1, 2, 3) spolu s výkonovou diódou (10) usmerňujú kladné polvlny fázových napätí a výkonové tyristory (4, 5, 6) spolu s výkonovou diódou (9) usmerňujú záporné polvlny fázových napätí. Spoluprácou uvedených dvoch častí zapojenia do spoločných výstupných svoriek získame jednosmerné šesťpulzné výstupné napätie s maximálnou veľkosťou...

Zapojenie ochrany trojfázového striedača voči nesymetrickej záťaži

Načítavanie...

Číslo patentu: 262791

Dátum: 11.04.1989

Autor: Floch Jozef

MPK: H02H 7/122

Značky: zapojenie, nesymetrickej, ochrany, striedača, záťaži, voči, trojfázového

Text:

...konkrétnej realizácie predmetu vynálezu.Výstup zo snímača 21 prúdu jednosmerného medziobvodu striedača zapojeného do obvodu, jednosmerný zdroj 27 - striedač 28 je spojený so vstupom oddelovača 22. Výstup oddelovača 21 je spojený so vstupom selektívneho zosilňovače 23, ktorého výstup je spojený so vstupom usmerňovača 24. Výstup usmerňovača 24 je spojený so vstupomfiltra 25. Výstup filtra 25 je spojený so vstupom komparátora 26 s hysteréziou,...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253899

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ledr Zdeněk, Zajíc Vladimír

MPK: H01F 27/24, H02P 1/26

Značky: motorů, obvod, rotorového, trojfázového, asynchronního, spouštěče, magnetický, kroužkového, indukčního

Text:

...má nevýhodu, že výroba magnetických obvodů pláščového typu je pracná, protože jednotlivé plechy obvodu je nutno razit a skládat je do svazků.zminěné nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodem trojfázového indukč~ ního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru. Podstata vynálezu spočívá V tom. že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvořen třemi stejnými magnetickými obvody typu C, které jsou uspořádány vedle...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253893

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ledr Zdeněk, Zajíc Vladimír

MPK: H01F 27/24, H02P 1/26

Značky: indukčního, asynchronního, magnetický, rotorového, kroužkového, motorů, obvod, spouštěče, trojfázového

Text:

...jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodom trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynohronního kroužkuvéhc motoru. Podstata vynálezu spočíva V tom,že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvožeñ tŕemi stejnými magnetickými obvody plášEového typu, které jsou uspořádány vedle sebe. Jejich krajni sloupky jsou na každé straně společně obemknuty závitem nakrátko A vnitřní sloupky jsou opatženy vzduchovými mezerami...

Zapojenie trojfázového rezonančného striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 253403

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vrabec Dominik, Bareš Milan, Hrabovec Ladislav

MPK: H02M 7/48

Značky: rezonančného, zapojenie, trojfázového, striedača

Text:

...strana komutačného kondenzátora 19 a záťaže 23. Katóda tyrist-ora 3 s anódou diódy 9 sú cez ko amutačnú tlmivku 14 a anódu tyristora 4 s katódou diódy 1,0 cez komutačnú itlmivku 17 pripojené na .svěŕku z~v,. käeiâje pripojená aj je,dnastrana komutačného kondenzátora 20 a záťaže ĺgłfŤKatödálftyristovra 5 s anödou diódy 11 sú cez ko-mutačnú tlmivku 15 a anóda tyristoradřš lľatödou diódy 12 cez komutačnú tlmivku 18 pripojené na svorku W,kde je...

Zapojení číslicového generátoru trojfázového signálu, zejména pro frekvenční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 253152

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: H02P 7/42

Značky: frekvenční, zapojení, trojfázového, zejména, signálu, číslicového, generátoru, měnič

Text:

...výstupem a čítač,které jsou vzájemně spojený tak, že generátor zadávacích ~ impulsů je svým výstupom připojen na první vstup pdsuvného registru a na vstup čítače,jehož výstup je připojen k nastavovacímh vstupu posuvného registru.Výhodou tohoto řešení je obvodové jednoduchosł a samooprava v každém cyklu, čímž je odstraněna možnost rušení při řízení moüoru o celkovém výkonu.Príklad provedení vynálezu je v blokovém schématu znázorněn na...

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238762

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26

Značky: asynchronního, trojfázového, rozbeh, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru, zejména s klecovou kotvou a se statorovým vinutím navrženým pro spojení do trojúhelníku. Zapojení obsahuje trojfázovou tlumivku, jejíž každá fáze je zapojena do série s jednou fází statorového vinutí. Každá fáze trojfázové tlumivky je přemostěna jedním pólem trojpólového spínače.

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého sroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kopecký Zdeněk, Hála Bohumil, Hlavatý Zdeněk

MPK: H02P 7/40

Značky: zkouškách, zatížení, střídavého, sroje, trojfázového, zapojení, točivého, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkonů. Zapojení sestává z trojfázového transformátoru se dvěma sekundárními vinutími, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu prvního sekundárního vinutí každé fáze trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního...

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232501

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kopecký Zdeněk, Hlavatý Zdeněk, Hála Bohumil

MPK: H02P 7/46, H02P 7/62

Značky: zkouškách, trojfázového, zatížení, zapojení, tepelných, stroje, střídavého, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkon Zapojení sestává ze dvou trojfázových transformátorů, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu sekundárního vinutí každé, fáze prvního trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního vinutí je připojen vstupní...

Zapojenie obvodu pre rekonštrukciu indukovaného napätia trojfázového indukčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231150

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jurkovič Michal, Packa Vojtěch, Zajac Milan, Janiš František

MPK: H02P 7/14

Značky: indukovaného, zapojenie, indukčného, napätia, trojfázového, rekonštrukciu, obvodů, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Výhodou zapojenia je, že správne pracuje nezávisle na vnútornom vinutí motora, ako aj pri nesymetrických zaťaženiach v širokom frekvenčnom rozsahu napájania neharmonickými prúdmi a napätiami. Indukované napätie sa vypočítava zo svorkového napätia tak, že konce sekundárneho vinutia snímacích transformátorov /Tl/, /T2/, /T3/ sú pripojené jednak na kompenzačný obvod tvorený sériovo zapojenými indukčnosťami /Ll/, /L2/, /L3/ a odpormi /R1/, /R2/,...

Priestorový magnetický obvod trojfázového elektromagnetického stroja netočivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220992

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vasiljev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: obvod, trojfázového, elektromagnetického, netočivého, stroja, priestorový, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia priestorového magnetického obvodu obzvlášť pre transformátory, ktorý je skladaný z odstrižkov plechov a jeho jadra majú štvorcový prierez. Podľa vynálezu plechy jadier sú uprostred pozdĺžne rozdelené a odizolované izolačnou doskou a k vonkajším bočným hranám plechov jadier sú odizolované priložené hranami šikmých rezov pod uhlom 30° plechy dielov hornej...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215271

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: trojfázového, nádoba, chladením, kvapalinovým, transformátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši nádobu trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením, ktorá je určená predovšetkým pre priestorové vyhotovené aktívne časti transformátorov. Nádoba pozostáva zo spodného dielu hranolovitého tvaru a vrchného dielu zvonového tvaru navzájom spojených prírubami. Príruba vrchného dielu nádoby, má na jednej svojej strane vytvorenú rozšírenú časť, na ktorú dosadá príruba spodného...

Zapojení pro docílení ploché momentové charakteristiky trojfázového asynchronního klecového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218982

Dátum: 15.06.1985

Autor: Ledr Zdeněk

Značky: zapojení, momentové, motorů, docílení, charakteristiky, ploché, asynchronního, trojfázového, klecového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení pro docílení ploché momentové charakteristiky trojfázového asynchronního klecového motoru. Zapojení se týká těch případů, kdy se od motoru elektrického pohonu požaduje, aby měl v širokém otáčkovém rozsahu přibližně stálý moment, jak je tomu zejména u pásových dopravníků, které se mají plynule rozbíhat pohybem rovnoměrně zrychleným, aby nedocházelo k nepříznivému namáhání jejich pásu, například momentovými rázy....

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216875

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef, Vasilev Ljudmil

Značky: trojfázového, nádoba, transformátora, chladením, kvapalinovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nádoby, určenej pre trojfázové transformátory, pri ktorých magnetický obvod pozostáva z ovinutých prstencov z pásov transformátorového plechu okolo strán obdĺžnikového vinutia. Nádoba je vytvorená spodným dielom hranolovitého tvaru a horným dielom zvonového tvaru, ktoré sú navzájom spojené prírubami a na hornom diele nádoby sú usporiadané chladiace...

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224306

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pokorný Imrich

Značky: transformátora, rekuperačného, meniča, trojfázového, zapojenie, frekvencie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie pre rekuperáciu periodicky sa opakujúcich impulzov prebytočnej energie z komutačných obvodov a z obvodu induktívnej záťaže výkonového trojfázového tyristorového meniča do napájacieho zdroja vyznačené tým, že prvý vývod prvého primárneho vinutia /1/ rekuperačného transformátora je spojený s katódovým uzlom mostíka /4/, prvý vývod druhého primárneho vinutia /2/ rekuperačného...

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224305

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pokorný Imrich Košice

Značky: meniča, transformátora, trojfázového, zapojenie, rekuperačného, frekvencie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie pre rekuperáciu periodicky sa opakujúcich impulzov prebytočnej energie z komutačných obvodov a z obvodu induktívnej záťaže výkonového trojfázového tyristorového meniča do napájacieho zdroja vyznačené tým, že prvý vývod prvého primárneho vinutia /1/ rekuperačného transformátora je spojený a katódovým uzlom mostíka /4/, prvý vývod druhého primárneho vinutia /2/ rekuperačného...

Zapojení pro měření hodnoty fázového odporu elektrického trojfázového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213586

Dátum: 01.03.1984

Autor: Ledr Zdeněk

Značky: odporu, měření, hodnoty, stroje, elektrického, trojfázového, zapojení, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro měření hodnoty fázového odporu elektrického trojfázového stroje, jehož vinutí je zapojeno do hvězdy s přístupným nulovým bodem. Měření je možno provádět za chodu stroje a z naměřených hodnot se určí oteplení jeho vinutí. K měřenému stroji je paralelně připojena pomocná trojfázová tlumivka zapojená do hvězdy s přístupným nulovým hodem. Mezi nulový bod vinutí trojfázového stroje a nulový bod pomocná trojfázové...