Patenty so značkou «triedenie»

Zariadenie na kvantifikáciu parametrov a triedenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7006

Dátum: 07.01.2015

Autori: Hrehová Stella, Balara Milan, Mižáková Jana

MPK: G06F 19/00

Značky: výrobkov, triedenie, kvantifikáciu, parametrov, zariadenie

Text:

...predpísaných dovolených limitov je tento stav indikovaný blokom signalizácie. Súčasne sú tieto údaje presunuté do bloku indikácie výrobkov. Z tohto bloku postupujú údaje o nadlimitných výrobkoch do triedičky, ktorá z postupnosti meraných výrobkov vyradí nadlimitné exempláre. Z bloku indikácie výrobkov postupujú údaje o nadlimitných výrobkoch do analyzátora príčin, ktorého úlohou je podľa veľkosti a konfigurácie nameraných prekročení...

Zariadenie na optické triedenie zmesi námeľa a obilniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5668

Dátum: 04.03.2011

Autori: Raška Jiří, Švehlík Zdeněk

MPK: B07C 5/00, G01N 21/00, B07B 9/00...

Značky: zmesí, triedenie, námeľa, zariadenie, obilniny, optické

Text:

...princípe Do zásobníka l je dopravovaná zmes materiálu, ktorý má byť vytriedený, ktorým je zmes námeľu a raže. Cez vibračnú jednotku z, ktorou sú výhodne vibračné pláty, je zmes rovnomerne rozprestretá do jednej vrstvy, t. j. žiadna častica (zmo) neleží na sebe a je dopravená do sklzu i uskutočneného formou troch dopravných kanálov, ktoré zmes dopravia do nižšie položenej optickej jednotky A. Na každý dopravný kanál je napojená...

Zariadenie a spôsob na pneumatické triedenie drevených triesok a nanesenie lepidla na drevené triesky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17086

Dátum: 23.12.2010

Autor: Speidel Hannes

MPK: B27N 3/14, B27N 1/02, B27N 3/00...

Značky: triesok, dřevěných, lepidla, triedenie, triesky, zariadenie, dřevěné, spôsob, pneumatické, nanesenie

Text:

...oddeliť a naglejovať trieskové frakcie vjednom kroku spracovania bez kontaktu so senzitivnymi strojnými časťami. Na tento účel je vhodná predovšetkým fáza pádu trieskových frakcii nadväzujúcana pneumatické triedenie. Tým, že hrubá a jemná triesková frakcia pri alebo po pneumatickom triedeni ležia v oddelených oblastiach, je možné nanesenie lepidla na príslušnú trieskovú frakciu mimoriadne jednoducho prispôsobiť na jej strednú velkosť častíc...

Systém na triedenie a zachytávanie zásobníka paliet panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5561

Dátum: 07.10.2010

Autori: Chiang Cheng Fan, Chin-fu Huang

MPK: B65G 59/02, B65G 61/00

Značky: panelov, zachytávanie, paliet, zásobníka, systém, triedenie

Text:

...1 triedenia do oblasti 4 nastavenia umiestnenia, ako je znázornená na obrázkoch 9, 10 a 12, a na prepravu vložky 91 do palety 8 Z oblasti 1 triedenia do tranzitriej oblasti 2, ako je Znázomené na obrázkoch 6 až 8 na zavedenie vložky 91 do prázdnej palety 8 urniestnenej v tranzitnej oblasti 2.Senzor 612 je umiestnený na druhom záchytnom zariadení 6, tak ako je Znázornené na obrázkoch 6 a 7.Snímač 613 je rotačne pripojený k druhému snimaciemu...

Spôsob a zariadenie na triedenie produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20137

Dátum: 17.11.2008

Autori: Berghmans Paul, Ruymen Marc

MPK: B07C 5/342

Značky: zariadenie, triedenie, spôsob, produktov

Text:

...sa uvedený svetelný lúč pohybuje nad produktom, signál vygenerovaný uvedeným detektorom ako dôsledok svetla svetelného lúča Vstupujúceho doň,ako rozptýlený produktom, sa použije len na identiñkovanie produktu, keď rušenie toku svetla prichádzajúceho z uvedeného svetelného zdroja dosiahne Vopred určenú úroveň detekcie, pričom uvedený signál sa už nepoužije na identíñkovanie produktu ked uvedenáúroveň sa znovu prekročí ako rastie uvedené...

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286089

Dátum: 20.02.2008

Autori: Hornung Bernd, Binder Hans

MPK: B07C 5/04, B27M 1/00

Značky: trámov, zariadenie, triedenie, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie dosiek alebo trámov ako medziproduktu na výrobu vrstveného dreva má dotrieďovaciu stanicu (208) na vizuálnu, prípadne manuálnu doklasifikáciu takých dosiek alebo trámov, ktoré v meracom zariadení (200), predradenom triediacemu zariadeniu, neboli oklasifikované alebo boli oklasifikované len nedostatočne. Doklasifikovateľné dosky alebo trámy sa pomocou prepravného zariadenia (206) automaticky privádzajú do dotrieďovacej...

Spôsob a zariadenie na triedenie schránok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7018

Dátum: 08.05.2007

Autori: Winkelmüller Serge, Schmutz Urs, Büchi Jakob

MPK: B65G 47/31, B07C 5/00

Značky: schránok, triedenie, spôsob, zariadenie

Text:

...do dopravnej špirály sa schránky už takmer vyj ednotia pomocou danejštruktúry zvlnenia dopravnej špirály. Pri odovzdávaní schránok z jednej dopravnej špirály doinej dopravnej špirály, ktorá je poháňaná vyššou rýchlosťou otáčania, sa významnejšiezväčšuje pravdepodobnosť toho, že odovzdane schránky pristanú vždy V rôznych závitoch špirály, resp. že sa značne zvýši vzdialenosť medzi schránkami zo susedných závitov špirály. Tým sa zaručí...

Systém a spôsob na kontrolu a triedenie tvárnených zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6610

Dátum: 20.09.2005

Autor: Daniel Benjamin

MPK: B07C 5/04

Značky: tvárnených, kontrolu, zásobníkov, spôsob, systém, triedenie

Text:

...Kontrolné linky 10, 12, 14 sú použité najmä na kontrolu rôznych typov znakov alebo komerčne závažných zmien zásobníkov a na vyslanie kontrolných údajov do zberača 16 kontrolných dát (IDA). Zberač IDA 16 je obojsmerne spojený s radičom alebo výrobným informačným počítačom (PIC) 18, ktorý je pro gramovateľný na vytvorenie prahovej hodnoty prijateľnej komerčnej zmeny alebo homej a/alebo spodnej medze, ktorý musia konečné zásobníky dosiahnuť....

Zariadenie a spôsob na strojové triedenie dosiek alebo hranolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 487

Dátum: 04.03.2004

Autor: Binder Hans

MPK: B07C 5/04

Značky: spôsob, hranolov, dosiek, zariadenie, triedenie, strojové

Text:

...od rôznych premenných. Naproti tomu V prípade predloženého vynálezu je pevnosť prostredníctvom modulu pružnosti odvodená od vlastnej frekvencie pozdĺžneho kmitania dosiek alebo hranolov, čo pri znalosti hustoty a dĺžky dosiek alebo hranolov vedie kjednoznačným a výstižným hodnotám pevnosti. Na základe mimoriadne spoľahlivého klasifikačného parametra pevnosť bolo možné ešte ďalej zvýšiťPodstatným prvkom vynálezu je kombinácia zariadenia na...

Zariadenie na triedenie pochutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3567

Dátum: 05.08.2003

Autor: Toporka Marek

MPK: A23N 4/12, A23N 4/00, A23N 3/00...

Značky: triedenie, zariadenie, pochutín

Text:

...riešenie podľa obr. č. 1, je tvorené pružným pohyblivým pásom 2, na ktorý sú voľne umiestnené rozdrvné pochutiny 6, na jadrá pochutín 61 a škrupiny pochutín 62. Proti smeru pohybu pružného pohyblivćho pásu 2 je otáčaný triedič pochutín 1, ktorým je triediace koleso 1 s napichovacími ihlami 11. Na napichovacie ihly ll sú napichovanéjadrá pochutín 61, umiestnené na pružnom pohyblivom páse 2. Pri rovnakej napichovacej sile na napichovacie ihly...

Analýza a triedenie drevených dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 65

Dátum: 29.08.2002

Autor: Kairi Matti

MPK: B07C 5/14, B07C 5/342

Značky: analýza, dřevěných, triedenie

Text:

...homogenity a/alebo vláknitejštruktúry jednotlivých drevených dýh z veľkého počtu rôznych bodov na povrchu drevenej dyhy na základe optickej odrazivosti uvedeného povrchu, ktorá je vyjadrená jeho tmavosťou, akeď optická odrazivosť indikuje v jednotlivej drevenej dyhe I) množstvo lokálnych prvých oblastí, ktoré sú podstatne tmavšie ako prevládajúca tmavosť povrchu dyhy/dýh, vypočítaná hodnota hustoty suchej hmoty skúmanej drevenej dyhy pre...

Zariadenie na triedenie pevných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281973

Dátum: 23.07.2001

Autor: Uwa Marian

MPK: B07B 1/18, B07B 1/22

Značky: predmetov, triedenie, zariadenie, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje modulárny otočný bubon (10), ktorý je zložený z množiny individuálnych sekcií (10a, 10b, 10c, 10d, 10e), pričom každá sekcia má tvar zrezaného kužeľa, ktorého steny sa zbiehajú v smere postupu predmetov, ktoré sa majú triediť. Steny jednotlivých sekcií sú vybavené kalibrovanými triediacimi otvormi (26), ktorých veľkosť sa zväčšuje v smere od vstupu každej sekcie k výstupu tejto sekcie. Na vnútorných stenách jednotlivých...

Zariadenie na triedenie semena rumančeka kamilkového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2030

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01F 12/44, B02C 4/06

Značky: semena, zariadenie, rumančeka, triedenie, kamilkového

Text:

...je nevyhnutné, abytáto hmota rovno padala na vibračnú triedićku, lebo ak je rovnomerné dávkovanie, tak aj triedenie tejto hmoty je vysoko kvalitné a nedochádza k zbytočným stratám vplyvom zlého roztriedenia.Je prirodzené, že kvalita roztriedených zložiek súvisí od veľkosti dier na site a frekvencie vibrácie, preto je nevyhnutné, aby tieto dve podmienky sa dali menit.Prehľad obrázkov na ŇkreseTechnické riešenie bude bližšie...

Zariadenie na úpravu a triedenie rumančeka kamilkového po vysušení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2028

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01F 12/44, A01F 29/08

Značky: kamilkového, rumančeka, triedenie, úpravu, vysušení, zariadenie

Text:

...sa kĺžu po site do nádob, alebo na dopravné pásy a drobnejšie častice prepadávajú pod sito.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.Zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené pracovné valceg so štvorcovými otvormi po celom plášti valca a s pohyblivým obojstranným nožom 5. V hornej časti je násypka g, umožňujúca...

Zariadenie na triedenie a úpravu komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 791

Dátum: 10.05.1995

Autori: Badida Miroslav, Hajduk Mikuláš, Šebo Dušan, Majerník Milan, Anna Vojtech

MPK: B07C 3/08

Značky: odpadů, úpravu, zariadenie, komunálneho, triedenie

Text:

...triediacim dopravníkom sú umiestnené poloautomatické, prípadne automatické separátory napríklad ferromagnetický na triedenie kovových odpadových materiálov, vizuálny na triedenie plastov, odstredivý separátor na triedenie skla a iné. Triediaci dopravník je umiestnený na sústave plošín, po jeho stranách sa nachádzajú pracovné miesta pre prácu ľudskej manuälnej obsluhy.Strojnü časť zariadenia na triedenie a úpravu komunálneho odpadu v...

Zariadenie na zber, triedenie a likvidáciu separovaného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 67

Dátum: 07.07.1993

Autor: Macalík Libor

MPK: B09B 5/00

Značky: likvidáciu, zariadenie, triedenie, separovaného, zběr, odpadů

Text:

...vysokáknncetrace obyvatel na sídliätích a pmdmbně.uvedene nevýhmdy jemu do značne míry odstraneny zařízením.ktere tvari alespoň jeden vstupní zásobník 5 Prindjitelnüu5 düprnvníľ onaľřüüŕ plnľinnn, priřpmř na dopravní Iu|n.|..l n- rI~ľ-(--~r 1.-- un.u--.|-Iu. I. l Ina 12-21 Lrvcrnj i I -r- I na nur-tri Iní r 1 rlz.i u. , pon-r. je napojon na valkoohjomový kontojnar.Ja výhodné, když do třídící linky je vraaen vstupní zaaobník. jelikož toto...

Zariadenie na triedenie bankoviek a iných listov z papiera, umelej hmoty, kovu alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278841

Dátum: 15.04.1992

Autor: Litschel Dietmar

MPK: G07D 7/00, G09B 21/00

Značky: listov, papiera, hmoty, iných, zariadenie, podobně, umelej, triedenie, bankoviek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie bankoviek a iných listov z papiera, plastu, kovu alebo podobne s najmenej dvoma navzájom rovnobežnými hranami, s dorazom na jednu z obidvoch hrán triedeného listu a s indikačnými a meracími mechanizmami na zisťovanie vzdialenosti k druhej protiľahlej rovnobežnej hrane. Aby sa umožnilo spoľahlivé triedenie, pozostáva zariadenie z najmenej jedného listového telesa (1), ktoré má na doraz rovnobežnú ohybovú hranu (4), okolo...

Zariadenie na elektrooptickú kontrolu, triedenie a značenie drevných povrchov s laserovým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236224

Dátum: 01.02.1988

Autori: Požgaj Emil, Žilinec Ján, Kyška Rudolf, Orech Július Tibor, Garaj Jozef, Rajczy Ladislav, Georgiev Ivan, Kleskeňová Miroslava

MPK: G01N 21/01

Značky: zdrojom, laserovým, povrchov, triedenie, světelným, drevných, kontrolu, zariadenie, elektrooptickú, značenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vykonávanie objektívnej kontroly drevných povrchov, dosiahnutie optimálnej rozlišovacej schopnosti, najmä vád menších rozmerov a vykonávanie neštandartných triedení podľa špecifických požiadaviek. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne umiestnením funkčných prvkov zariadenia na nadstavbách s presnými priečnymi a pozdĺžnymi suportami pohybujúcimi sa po optickej hlavici justažneho rámu, čím je umožnená ich presná justáž s...

Zapojenie na triedenie otestovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246408

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hajduk Jaroslav Ing

MPK: H03K 23/40

Značky: zapojenie, otestovaných, súčiastok, triedenie

Text:

...výstupy sú pripojené na vstupy akčných členov 5 a, 5 b 5 u zarážok kvalitatívnych tried.Výstup snímača prítomnosti 6 otestovanej súčiastky je paralelne pripojený na hodinové vstupy 7 a, 7 b 7 i posuvných registrov 3 a, 3 h. . . ii a na štartovací vstup 3 jednotky riadenia 9 pohonu dopravníka. Výstup snímača 1 D polohy dopravníka je paralelne pripojený na blokovací vstup 11 jednotky riadenia 9 poho-nu dopravníka, na vstup komunikačného...

Zariadenie na triedenie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238569

Dátum: 01.12.1987

Autor: Olejár Martin

MPK: B07B 1/10

Značky: materiálov, triedenie, sypkých, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre triedenie materiálov v úpravniach rúd, uhlia, v lomoch a pod. Pozostáva z nekonečného pásu tvoreného dvojicou Gallových reťazí 3, pričom v protiľahlých okách reťazí sú otočne uložené konce hriadelok 4. Kolmo k pozdĺžnej osi hriadelok 4 sú k nim pripevnené tyče 5. S výhodou sú hriadeľky 4 na jednom konci opatrené vačkou 6. Postupnou zmenou polohy tyčí 5 dochádza k samočisteniu roštu.

Zariadenie na dÍžkové triedenie rúrok s nepretržitou poloautomatickou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239813

Dátum: 15.06.1987

Autori: Smolek Petr, Štichauer Josef, Eernohorský Vladimír

MPK: B07B 13/04

Značky: nepřetržitou, poloautomatickou, dížkové, rúrok, triedenie, prevádzkou, zariadenie

Text:

...nedostatky sú odstránené zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že dn-o buniek .pozostáva z p-osuviného ramena, ktoré je na jednom konci upevnené na tiahle posuvným čapom a na druhom Ikonci spojovacim čapom na pevnom ramene, ktoré je spojené pevným čapom smedzistenou, pričom na medzislelíu je upev nený aj priamočlary hydrom-outor, ktorého piestnica je čapom napojená na tlahlo uposuvne uložené vo...

Zariadenie na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov hlavne od lúpačiek dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 235583

Dátum: 15.02.1987

Autori: Munka Štefan, Michalka Štefan, Mánik Emil Žarnovica

MPK: B27B 25/00

Značky: triedenie, dĺžkové, automatické, valčekov, zbytkových, lúpačiek, zariadenie, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov, hlavne od lúpačiek dýh v drevospracujúcom priemysle. Zariadenie je skonštruované pre triedenie od štyroch lúpačiek do dvoch združených rozmerov bez nároku na pracovné sily. Triediace zariadenie pozostáva z ťažnej vetvy dopravníka pre dlhé a zvlášť pre krátke zbytkové valčeky, zbernej kapsy pre krátke a dlhé valčeky vybavenej sklopným ramenom a preklápacím ramenom,...

Vyplavovacie zariadenie na frakčné triedenie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235242

Dátum: 15.02.1987

Autor: Makovník Ján

MPK: B03B 5/28

Značky: triedenie, zariadenie, vyplavovacie, materiálů, sypkého, frakčné

Zhrnutie / Anotácia:

Vyplavovacie zariadenie na frakčné triedenie sypkého materiálu je tvorené najmenej dvoma do série zapojenými frakčnými nádobami, pričom podstata vynálezu spočíva v tom, že plocha vstupného otvoru v dne prvej frakčnej nádoby je 0,04 až 0,08 násobok jej maximálnej prietokovej plochy a plocha vstupných otvorov v dne za ňou zariadených frakčných nádob je 0,12 až 0,28 násobok maximálnej prietokovej plochy príslušnej frakčnej nádoby a prvá frakčná...

Združený nástroj na triedenie súčiastok a odstraňovanie fólie zo súčiastok, najmä zo sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232628

Dátum: 15.12.1986

Autor: Benák Rudolf

MPK: F17C 5/00, F17C 5/06

Značky: bombičiek, združený, súčiastok, fólie, najmä, sifónových, odstraňovanie, triedenie, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je roztriedenie demontovaných sifónových bombičiek s prilisovaním fólie od bombičiek bez fólie a strhávanie fólie jedným združeným nástrojom. Uvedeného účelu sa dosiahne vynálezom, ktorého podstatou je, že vo vnútornom šmýkadle je svojou hornou časťou uložený vnútorný tŕň a na spodnom konci vonkajšieho šmýkadla je prostredníctvom zachytávacieho člena upevnená dutá objímka, v ktorej je uložený feromagnetický člen s vytvoreným...

Zariadenie na odoberanie a triedenie dutých valcových súčiastok, najmä žiarovkových pätíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 235694

Dátum: 01.06.1986

Autor: Mikulec Vladimír

MPK: B65G 29/00, B65G 47/86

Značky: dutých, triedenie, pätíc, najmä, zariadenie, súčiastok, válcových, žiarovkových, odoberanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia je roztriedenie žiarovkových pätíc, čím sa odstráni nepodarkovitost zariadenia až o 50 % a predlženie doby chladnutia pätíc. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením ktorého podstatou je, že pozostává z odoberacieho rotora, na obvode ktorého sú vytvorené vybrania pre odoberané duté valcové súčiastky. Do každého vybrania zasahuje upínacia páčka uložená na odpruženom tiahle opatrenom kladkou korešpondujúcou s vačkou na telese...

Zariadenie na odstránenie nežiadúcich prímesí a triedenie rajčiakov po kombajnovom zbere

Načítavanie...

Číslo patentu: 223091

Dátum: 15.03.1986

Autor: Andrášik Jozef

Značky: odstránenie, příměsí, triedenie, kombajnovom, zariadenie, rajčiakov, nežiadúcich, zbere

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstránenie nežiadúcich prímesí a triedenie rajčiakov po kombajnovom zbere prispôsobené najmä pre príjem rajčiakov bezobalovou inverznou dopravou, sa vyznačuje tým, že pozostáva z násypky (1) s prvou sústavou pohyblivých remeňov (4) pre naplnenie zmesi rajčiakov a nežiadúcich prímesí na ňu naväzujúcej druhej sú stavy pohyblivých remeňov (20) pre oddeľovanie zmesi vňate, buriny a rajčiakov, pod ktorou je umiestnený zásobník (2)...

Zariadenie na triedenie presných súčiastok najmä ložiskových krúžkov podľa tolerancie priemeru diery

Načítavanie...

Číslo patentu: 222014

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bočej Peter, Sidor Ján

Značky: diery, ložiskových, tolerancie, podľa, triedenie, přesných, priemeru, zariadenie, krúžkov, najmä, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie presných súčiastok je určené k automatickému triedeniu presných súčiastok, najmä ložiskových krúžkov podľa požadovanej tolerancie priemeru diery krúžkov. Jeho podstatu tvorí jednostranne uzatvorený presúvač opatrený vo vzdialenosti väčšej ako šírka meranej súčiastky od jeho vnútorného čela výsuvným kolíkom a jednostranne zhora od vnútorného uzatvoreného čela presúvača po výsuvný kolík šikmým násypným otvorom pre jeden...

Zariadenie na drvenie a triedenie nerastných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 218647

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čep Hynek, Režný František, Hladký Viliam, Chudý František

Značky: zariadenie, nerastných, surovin, drvenie, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na drvenie a triedenie nerastných surovín a je určený najmä na úpravu lomového kameňa, vyťažených štrkopieskov a podobných surovín. Zariadenie podľa vynálezu obsahuje vibračnú triediacu jednotku s vynúteným kmitaním a drviacu jednotku, ktoré sú vzájomne prepojené medzioperačným šikmým dopravníkom. Podstatou vynálezu je, že pohyblivý mechanický triedič je vo svojej nadsitnej časti spojený horným usmerňovacím sklzom pre...

Skrutkový triedič pre jemné triedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215475

Dátum: 01.01.1985

Autori: Čiško Vojtech, Piroch Peter, Beňa Vojtech

Značky: triedič, skrutkový, triedenie, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického triedenia a odvodňovania. Vynález rieši jemné triedenie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov, odvodňovanie pieskov a zrnitých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prepad skrutkového triediča je tvorený paralelnými šikmými lamelami o úklone 30° až 75°, výhodne 55° od horizontálnej roviny, ktoré smerujú k dopravnej skrutke, pričom horná krycia lamela prečnieva úroveň prepadovej hrany. Vynález je...