Patenty so značkou «třídiče»

Segmentová třídicí plocha vibračního třídiče z nekovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263664

Dátum: 11.04.1989

Autori: Turek Otakar, Harna Milan

MPK: B07B 1/48

Značky: třídiče, segmentová, vibračního, plocha, třídicí, nekovového, materiálů

Text:

...na vyobrazení. kde obr. 1 představuje třídicí plochu při pohledu shore a obr. 2 znázorňuje tuto tľídicí plochu zpředu. obr. 3 uvádí detail spojení dvou segmentu na stykových koncích pomocí do sebe zapadajících výstupkň s otvory, do nichž je zasazen čep, při pohledu shore. obr. 4 znázorňuje toto spojení podle řezu A-A na obr. 3. obr. 5 uvádí výhodné provedení, kdy segmenty na jednom konci mají vybraní, které umožňuje jednoduché zaklesnutí za...

Upevnění deskových stíračů třídicího válce třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263133

Dátum: 11.04.1989

Autor: Svorba Stanislav

MPK: B07B 1/46

Značky: válce, upevnění, třídiče, stíračů, třídicího, deskových

Text:

...přičemž jedna sekce obsahuje jeden třídicí válec a jeho pohon. Při montáži nebo opravě je možnost demontovat každou sekci zvlášt, položit ji na bok,vyjmout přídržnou tyč a šikmo dolů na doraz na mezikroužky mezi třídicí kotouče nasunout deskové stírače a znovu nssadit přídržnou tyč opatřenou kuželovým náběhem. Za provozu se-deekové stírače pohybují do stran podle nerovnosti kotoučů, čímž se zmenšuje síla potřebné k pohonu třídícího válce....

Omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262842

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich, Krautová Dagmar

MPK: B07B 1/46

Značky: omezovač, vibračního, pružného, sypké, třídiče, podavače, závěsu, látky

Text:

...dosedání tlačných talířů pružných závěsů na pryžové nárazníky. V daném případě pak pro získání požadované vůle musí být přikročeno k rekonstrukci pružných závěsů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače sypkých látek eestávající nejméně ze dvou ocelových vinutých pružin uložených na lůžkunosné konstrukce, z přítlačného talíře přiléhajícího na horní dose~ dací plochu pružin, opatřeného v horní...

Uchycení vibrátoru na skříni vibračního třídiče nebo dopravníku pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261947

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: vibračního, uchycení, třídiče, vibrátorů, materiály, skříní, sypké, dopravníku

Text:

...je nevýhodná nejen z hlediska nutnosti současné manipulace s oběma polovinami objímky, s jedním nebo dvěma vibrátory a příslušným počtem šroubových epojů, avšak i z hlediska fyzické náročnosti vzhledem k relativně velké hmotnosti zejména vibrátorů. Uvedené nevýhody jsou odstraněny v uchycení vibrátorů na skříni vibračního třídiče nebo dopravníku podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že délka objímky ve směru podélné osy hlavního...

Elektricky vyhřívané síto vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244059

Dátum: 01.06.1988

Autori: Cimpl Zdenik, Kosek František

MPK: B007 0/6

Značky: síto, třídiče, elektricky, vibračního, vyhřívané

Text:

...plochy Zvýšit. V důsledku toho je.zkvalitněno třídění materiálu, přičemž je rovněž možno zvolit vhodnou velikost štěrbiny podle požadavků techno~ logie. Jinou výhodou je to, že napínací zařízení pro vyrovnání tepelné dilataoe potahu není potřebné e zjednodušuje se jak výroba, tak údržba při zvýšení spolehlivosti zařízení. Výhodou. je také, že dráty sita klínovitého, dolů se zúžujícího.profilu znemožňují nadměrné zaklínění tříděného materiálu,...

Úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256816

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bičánek Bedřich, Kubín Sáva, Heřmánek Pavel

MPK: B07B 1/42

Značky: vibračního, třídiče, vibrátorů, úchyt, skříň

Text:

...rozvedení trakčních sil vibrátoru do bočníce, avšak« kritickým místem zůstává čelo profilu směrem dovnitř plochy ~bočnice a to bez ohledu na to, je-li výše uvedená kolmá pří ložka na čele tohoto profilu přívařena k bočnici či nikolív,nebot V každém případě v tomto místě dochází opět k vytvoření vrubu a konoentraci napětí V místě blízkém ke šroubu.Uvedené nedostatky odstraňuje úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídíče sypkých látek,...

Stěrač třídicích disků stupňovitého třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236286

Dátum: 01.02.1988

Autori: Chytka Lubomír, Hodek Oldřich, Vaňout Pavel

MPK: B07B 1/46

Značky: třídiče, stupňovitého, stěrač, třídicích, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stěrače třídicích disků stupňovitého třídiče k odstraňování zrn uhlí. Stěrač je zhotoven z umělé hmoty, což umožňuje bezhlučný provoz a snížení hmotnosti vlastních stěračů: Stěrač (l) má tvar nepravidelného protáhlého šestihranu, jehož tloušťka (s) je menší o O,5 mm než je rozteč (t) třídicích disku (4). V nejširší části je stěrač (l) opatřen čtvercovým otvorem (2) pro nasazení na osu (5) čtvercového průřezu. Kolem čtvercového...

Příčný trámec skříně vibračního třídiče nebo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239102

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: skříně, trámec, vibračního, podavače, třídiče, příčný

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit příčný trámec skříně vibračního třídiče nebo podavače s vysokou tuhostí a odolností proti únavovému namáhání kmitovým pohybem a malou hmotností. Za tímto účelem je trámec vytvořen ze dvou válcových pravoúhlých úhelníků, které jsou navzájem po své délce spojeny koutovým svárem, v jehož dvou protilehlých stěnách jsou upraveny otvory pro pevné spojení s rozpěrnými trubkami, sloužícími pro vedení spojovacích šroubů...

Třídicí plocha vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 251411

Dátum: 16.07.1987

Autor: Turek Otakar

MPK: B07B 1/46

Značky: vibračního, třídicí, plocha, třídiče

Text:

...vzhledem k je jich provedení a požadavkům na oprecování vysoké e výrobe rámů náročná na přeenost.Nevýhody dosud známých třídicích ploch toho druhu jsou odstrem näny třídicí plochou vibračního třídiče z pružného materiálu ulo ženou na nosnén rámu z U profilů, podle vynúlezu, jehož podstata spočívá v tom, že díly třídicí plochy jsou opetřeny na obou svých~ podělných stranách drúžkou pro nosný rám a vytvarovenými otvory pro sponu. Spona má nad...

Zapojení paměťového ústrojí třídiče pro nepřímé vytřiďování měřených součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248529

Dátum: 12.02.1987

Autori: Košvica František, Otoupalík Karel

MPK: G06F 15/46

Značky: součástí, nepřímé, měřených, zapojení, paměťového, třídiče, ústrojí, vytřiďování

Text:

...obvodů 20,Q 1,2 K k identifikaci skupiny, ktoré budí přes přizpůsobovací obvody výkonové spínače 20, 21,2 K k ovládání vytřidovacích magnetů go, 1,K třídiče. Synchronizace spínání vytřidovacích magnetů 5 °, 1,k s mechanickou částí třídičeje řízena spínnči §l, § 2, přičemž k posuvněmu registru 3 je připojen prostřednictvím synchronizačního vstupu gl eĺnač §l synchroniznce e spínač § 2 doby trvúní sepnutí vytřidovecích magnetů go, 1,K...

Skříň a rám vibračního třídiče pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 233149

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/48

Značky: materiály, třídiče, vibračního, sypké, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit skříň a rám vibračního třídiče pro sypké materiály, které umožňují vytvořit třídící plochu buď pouze z tyčových roštnic, síta a nebo obojích. Rám třídící plochy je uložen na patkách bočnic skříně a na rámu jsou pevně uchyceny opěrky, ve kterých jsou uložena lůžka pro tyčové roštnice, kde lůžka jsou k rámu připevněna přítlačnými tyčemi. Skříň je opatřena přítlačnými a současně napínacími upínkami rámu a současně...

Hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, podavače nebo skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232272

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: hlavní, podavače, skluzu, skříně, vibračního, příčný, třídiče, trámec

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, dále podaveče nebo skluzu, který vykazuje vysokou tuhost jak v příčném, tak podélném směru a slouží k uchycení vibrátoru. Za tím účelem sestává hlavně příčný trámec z pásnic a stojin, kde pásnice jsou opatřeny otvory pro průchod spojovacích šroubů vibrátoru. Otvory v pásnicích jsou upraveny v mezerách mezi dvěma stojinami, vzdálenými od okrajů otvorů o rozměr menší, než...

Třídicí plocha vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227595

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kubín Sáva

Značky: třídicí, třídiče, vibračního, plocha

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí plocha vibračního třídiče, zejména pro sypké těžko tříditelně a abrazivní materiály, sestávající z kaskádovitě uspořádaných sekcí, kde každá sekce je tvořena tělesem tvaru plochého hřebene, jehož zuby jsou orientovány ve směru postupu tříděného materiálu, kde těleso je svou celistvou částí připevněno k nosnému trámci skříně vibračního třídiče, vyznačená tím, že celistvá část (2) tělesa tvaru plochého hřebene, protilehlá vůči jeho zubům...

Spoj volné příruby s úložnou hřídelí roštnic roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236415

Dátum: 01.06.1986

Autori: Pastrňák Josef, Košťál Jiří, Kosek Jiří

MPK: B07B 1/46

Značky: príruby, hřídeli, úložnou, volně, roštnic, třídiče, roštového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojení volné příruby s čelem otáčivé roštnice roštového třídiče, který se používá při hrubém třídění koksu vyráběného v hutních a důlních koksovnách. Spoj volné příruby s úložnou hřídelí roštnic roštového třídiče, kde připojovací protisoučást volné příruby tvoří kotouč s drážkami pro uložení připevňovacích šroubů, přivařený k úložné hřídeli, je proveden podle v nálezu tak, že na čepu úložné hřídele (3) je odsazena od čela...

Zařízení pro čištění síta třasadlového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 231641

Dátum: 01.05.1986

Autor: Nesrovnal Jan

MPK: B07B 1/46

Značky: třasadlového, třídiče, čištění, zařízení, síta

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit samočinné čistění sít třasadlových třídičů, například sít třasadlových třídičů tryskacích strojů v metalurgických provozech. Vynález řeší tento úkol tím, že na tělese žlabu třasadlového třídiče je k uchycenému bodu proti sítu třasadlového třídiče kyvně ustaveno kladivo jehož těžiště hmoty je ve smyslu dopředného pohybu síta třasadlového třídiče před úchytným bodem a horizontálně pod úchytným bodem. Hmota kladiva je v...

Stěrač třídiče s otáčivými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229399

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/46

Značky: otáčivými, třídiče, stěrač, disky

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit stěrač třídiče s otáčivými disky sypkých lepivých materiálů, který sestává z tyčí připevněných k držákům a zasahujících do mezer mezi jednotlivými disky třídiče. Tyče stěrače jsou za účelem jednoduchého připevnění k držákům provedeny ve tvaru vidlic s roztečí ramen rovnou rozteči mezer mezi dvěma otáčivými disky třídiče.

Třídicí plocha vibračního třídiče pro jednorozměrové třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229040

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/30

Značky: vibračního, třídicí, třídiče, sypkých, třídění, jednorozměrové, materiálů, plocha

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí plocha vibračního třídiče pro jednorozměrové třídění sypkých materiálů, sestávající z podlouhlých roštnic ve tvaru tyčí, situovaných svými podélnými osami paralelně nebo šikmo vůči směru postupu tříděného sypkého materiálu po třídicí ploše a z příčných vodorovných lišt, jimiž jsou jejich konce uchyceny k příčným trámcům skříně vibračního třídiče, vyznačená tím, že nejméně k jedné příčné vodorovné liště (3), k její boční straně situované...

Spoj volné příruby s úložnou hřídelí otáčivé roštnice roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221365

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří, Jankiel Jiří

Značky: volně, roštnice, otáčivé, úložnou, třídiče, hřídeli, roštového, príruby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o spojení volné příruby s čelem otáčivé roštnice roštového třídiče, který se používá při hrubém třídění koksu vyráběného v hutních a důlních koksovnách. Nedostatky stávajících konstrukcí odstraňuje spoj volné příruby s úložnou hřídelí otáčivé roštnice roštového třídiče, kde jsou podélně k úložné hřídeli přivařeny v odstupu 120° tři kruhové tyče, uložené ve vrcholech sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka dutiny...

Spoj úložné hřídele s roštnicí roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221364

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří, Jankiel Jiří

Značky: roštnicí, roštového, třídiče, hřídele, úložné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spoje úložné hřídele a její volné příruby s roštnicí rotačního roštového třídiče, který je určen k hrubému třídění koksu na přípravnách uhelné vsázky na koksovnách. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje spoj úložné hřídele s roštnicí roštového třídiče, u něhož jsou roštnice svou středovou dírou tvaru sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka nasunuty na kruhové tyče, přivařené podélně v rozteči 120° k úložné hřídeli a...

Přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220701

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kosek Jiří, Jankiel Jiří, Pietraszek Leon

Značky: roštnicí, úložné, roštového, otáčivou, třídiče, přírubový, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního spojení, úložného hřídele volné příruby a krajního dílu otáčivé roštnice roštového třídiče, používaného pro hrubé třídění vysokopecního nebo slévárenského koksu. Vynález řeší přírubový spoj úložné hřídele s otáčivou roštnicí roštového třídiče, kde na úložné hřídeli jsou podélně přivařeny v odstupu 120° tři kruhové tyče zapadající do vrcholů sférického nebo epitrochoidálního trojúhelníka dutiny roštnice a podstata...

Stěrač diskového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227232

Dátum: 15.11.1985

Autori: Libor Ostrčil, Sáva Kubín

Značky: třídiče, stěrač, diskového

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je provést stěrač diskového třídiče sypkých materiálů s obsahem vody nebo jiných příměsí, způsobujících nalepování sypkých materiálů na části diskového třídiče, který má minimální třecí plochy mezi bočními stěnami prstů stěrače a bočními stěnami disku třídiče. Za tím účelem mají prsty (3) stěrače po celé své délce lichoběžníkový průřez, jehož delší strana tvoří náběhovou hranu stěraného materiálu z hřídele (4) disků (5) třídice.

Přírubový spoj převodové skříně pohonu s ložiskovou skříní hřídele diskového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220527

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: převodové, pohonů, přírubový, hřídele, ložiskovou, skříně, diskového, skříní, třídiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přírubového spoje převodové skříně (7) pohonu s ložiskovou skříní (3) hřídele (4) diskového třídiče, a to prostřednictvím mezipříruby (6), rozebíratelně spojené buď s ložiskovou skříní (3), anebo s přírubou (11) převodové skříně (7) pohonu. Mezipříruba (6) je opatřena nosnými drážkami (8) svorníků s hlavou, které jsou v nich uloženy přestavitelně. Tohoto přírubového spoje lze použít ve strojírenství všeobecně všude tam, kde je...

Úprava kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220526

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: dopravníku, kaskádovité, plochy, podávací, vibračního, podavače, třídiče, úprava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku, sestávající ze sendvičových desek s funkčními vrstvami z kovového nebo jiného otěruvzdorného materiálu, například pryže. Nosné vrstvy mohou být navíc opatřeny tuhými spojovacími deskami pro jejich pevné spojení s nosnou částí vibračního třídiče, podavače a dopravníku. Jednotlivé sendvičové desky jdou uspořádány tak, funkční vrstva jedné sendvičové...

Roštnice pro roštové třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220500

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří, Jankiel Jiří

Značky: roštnice, roštové, třídiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roštnice pro roštové třídiče s otáčivými roštnicemi, používané pro hrubé třídění vysokopecního nebo slévárenského koksu a řeší u ní spojení pracovního těla roštnice s hřídelí. Ve vynálezu se popisuje roštnice pro roštové třídiče sestávající z několika dílů navlečených na společnou hřídel, kde volný prostor mezi hřídelí a vnitřní dírou roštnice je vyplněn betonovou zálivkou a podstatou vynálezu je to, že k hřídeli jsou podélně...

Zapojení paměťových, indikačních a ovládacích obvodů magnetů třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Havel Stanislav, Mašek Antonín

Značky: indikačních, třídiče, obvodů, zapojení, paměťových, magnetů, ovládacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zpracování a vyhodnocování elektrických signálů získaných ze tří různých měřicích kanálů, pomocí kterých je zjišťována kvalita povrchových vrstev ložiskových tělísek. Řeší ovládání posuvných pamětí a magnetů třídicího zařízení v souladu s prioritou přiřazenou zmetkům jednotlivých měřicích kanálů. Informace o kvalitě povrchu získané v jednotlivých měřicích kanálech jsou zaznamenávány v paměťových obvodech, které jsou řízeny signály...

Elektricky vyhřívané síto vibračního třídiče sypkých, vlhkých a lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215907

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kolář Jiří

Značky: lepivých, elektricky, sypkých, materiálů, třídiče, vlhkých, vyhřívané, vibračního, síto

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektricky vyhřívané síto vibračního třídiče sypkých, vlhkých a lepivých materiálů, které sestává z jednotlivých drátů, jejichž jedny konce jsou spojeny se společným držákem a jejich druhé konce s individuálními přestavitelnými držáky, které umožňují výměnu a napínání každého drátu zvlášť. Po délce všech drátů jsou napříč drátům upraveny podpěry opatřené drážkami pro vedení drátu atd., čímž je zaručena stejná vzdálenost...

Uspořádání pohonu budičů kmitů samobalančního třídicího síta třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227448

Dátum: 01.06.1984

Autori: Rambousek Josef, Hakr František

Značky: pohonů, třídiče, budičů, síta, třídicího, kmitů, samobalančního, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání pohonu budičů kmitu samobalančního třídicího síta třídiče kamene se dvěma dvouhřídelovými spojenými budiči kmitů na něm přimontovanými se dvěma protiběžnými budicími hřídelemi s excentrickými závažími v každém z obou jednotlivých budičů, vyznačený tím, že mezi dvěma sousedními budiči kmitů (13) je na každém budícím hřídeli (l6) uspořádána nejméně jedna pružná spojka (22) a na vnějších koncích každého z budicích hřídelů (16) je...