Patenty so značkou «tří»

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F22B 37/00, F15D 1/14, F28F 9/22...

Značky: kapalin, zařízení, plynů, tří, proudu, rozdělení, směsi

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Modul pro paralelní řazení nejméně tří výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268282

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janče Jiří, Casanova Rudolf, Kamenický Jan, Ryant Jiří, Kratochvíl Arnošt

MPK: H01L 25/02

Značky: řazení, paralelní, polovodičových, výkonových, tří, prvků, nejméně, modul

Text:

...pol výkonového polovodičového prvku je připevněn také symetricky k podélné ose distančního ölenu, přes sériovou kombinaci nejménä jedné pojistky a dilatačního člena, k druhé elektrodě. Přitom na vnějěích plochách sběmých elektrod, v jejich středu, jsou připevněny vyrovnávací členy úbytku napětí, ke kterým je pfŕipojsn plochýHlavní výhodou modulu podle vynálezu je. že uspořádání skupiny paralelnš řazených výkonových polovodičových prvků. s...

Zařízení pro registraci a opakovatelnou reprodukci rovin v protetické stomatologii pomocí tří volitelných bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265565

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nečas Jaromír, Korábek Ladislav

MPK: A61C 19/04

Značky: registraci, opakovatelnou, tří, volitelných, reprodukci, protetické, rovin, pomocí, zařízení, stomatológii, bodů

Text:

...která přispívá po zatažení k aretaci vzájemné polohy horizontálních ramen l, l. Horizontální ramena Q, A jsou opatřena na boku milimetrovou stupnicí. Na horizontálních rameneoh l, 1 se volně posunují aretovatelné jezdce §, §, kterými jsou vedeny vertikální tyčinky 1, 5 s milimetrovou stupnicí a opatřené hroty 2, lg. Poloha jezdců §, 6 na horizontálních ramenech 3, l je zajištována aretačními šroubky ll, l§ a polo ha vertikálních tyčinek 1, §...

Kontrolní obvod přítomnosti tří fázově odlišných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264457

Dátum: 14.08.1989

Autori: Srb Stanislav, Pšenička Pavel

MPK: G01R 19/155

Značky: fázové, kontrolní, napětí, odlišných, tří, přítomnosti, obvod

Text:

...činnosti kontrolního obvodu přítomnosti tří fázově XÍ gyl fázovým sběrnicím Ä, X, g, které mají logicky jednotkovou hodnotu, dochází k inicializaci prvého optronu gpł, 2 jehož pracovního obvodu je příveden spouštěcí kanál na řídící elektrodu gg třetího tyristoru EQ, čímž je ověřen jednak současný průnik fázově odlíšného prvéhonapětí gx s fázově odlišnými druhým napětím gv, jednak je prověřován prüběh fázově odlišného druhého napětí gv tím, že...

Tří a vícevrstvový svarový spoj slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256110

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pilous Václav Člen Korespondent Čsav, Václav Jan

MPK: B23K 9/23

Značky: slitin, vícevrstvový, svarový, bázi, niklu, tří

Text:

...způsobují, že pokud dojde k tećení svarovéhokovu za provozu konstrukce, pak se jedná o creep visközního charakteru s velmi malými rychlostmj tečení l 07 až 10-9 sme-1. Tím, že je navařována krycí housenka s mčrným tepelným příkonem vyšším než 35 kJ.cml, pak všechny složky svarového kovu v teto a předcházejicí vrstvě zůstávají rozpuštěny v tuhám roztoku, což je příznivý stav pro vznik kysličníku A 12 NiO 3 spinelového typu na povrchu svaru...

Zařízení k zvednutí jednoho ze tří opěrných bodů uložení spodní stavby z podvozku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250965

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šimůnek Jiří, Pecha Emil, Dočkal Lubomír

MPK: E02F 9/02

Značky: spodní, zemního, podvozku, jednoho, zařízení, opěrných, tří, stavby, zvednutí, stroje, uložení, bodů

Text:

...s výkyvně uloženým vyvažovacím výložníkem na otočné desce, přičemž na obr. 1 je zemní stroj připraven k nadzvednntí spodní stavby, na obr. 2 je zemní stroj po zvednutí spodní stavby a na obr. 3 je půdorys zemního stroje z obr. 1, 2 a znázorňuje tříbodové uložení spodní stavby a polohu výložníku při zvedání příslušného bodu tříbodového uložení spodní stavby z příslušné části podvozku.zemní stroj je opatřen tříbodovým uložením spodní stavby Q...

Zařízení pro spojování dvou z nejméně tří stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250225

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reist Walter

MPK: B65G 35/00

Značky: nejméně, spojování, zařízení, stanic, tří

Text:

...podélnou štěrbinou v petrubním vedením 5 a rsouží pro vytváření spojení mezi přenášecím prvikem l a mezi jednou z cílový-ch stanic 2, 3, případně 4. Na konci, který je protilehlý ke spojovacímu ústrojí 16, je přenášecí prvek 12 trvale spojen s hlavní stanici 1.Dále je upraveno blíže neznázornenfě ovládání pohonu, ktere je Vytvořeno tak. že pohon 13 může přesouvat článkový řetěz 6 s kulovými klouby mezi různými polohami,v nichž je...

Pojistný ventil pro tří až pětiokruhový brzdový systém automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245043

Dátum: 16.03.1987

Autori: Švancar Ján, Kováeik Vladimír, Rumanovský Maximilián, Kulifay Štefan

MPK: B60T 17/04

Značky: pětiokruhový, automobilů, systém, brzdový, ventil, pojistný, tří

Text:

...oüomc OCHOBłíbDZ KoHTypoB, a Taxsxe IIOJIHOG Bupaanxmaxme nannenm Memminmn, npeąue qenq nonasaenmü cxcawuñ 303.11 n yímem qepes Texas noBpexJICHHOPO KoHTypa.Kpome TOPO, nemam nsoópecrenm museum cosnanne ycTpoñcTBa m nepBlrqx-Ioro sanonaexłm ne BCeX KOHTyPOB n oóecnéqeame nepeuana Jzmanemn oTiçpHT 1 m.4 Iľocwomaxme HOTGpH yweqzcm qepes upoccenn npn Ixwxlmm HeMcnpaBHoro KOHTypa, a Tałoxçe SŕlBIICIďI-JOCTL ou noToua cxcawoñ cpeJzu noumnu ÓHTL...

Dvoutoká tří až čtyřstupňová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228977

Dátum: 01.02.1986

Autori: Půr Ladislav, Sýkora Jan, Dostál Jan

MPK: F16H 3/62

Značky: převodovka, dvoutoká, tří, čtyřstupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schema dvoutoké tři až čtyřstupňové převodovky pro motorová vozidla a stavební stroje se dvěma nezávislými větvemi toku výkonu s předvolbou, jež umožňují řazení převodových stupňu pod zatížením bez hydraulického členu u mechanické převodovky. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí mechanické převodovky se dvěma třecími vstupními spojkami a dvěma větvemi toku výkonu umožňující řazeni jednotlivých...

Zapojení pro fázové řízení tří i vícefázových výkonových tyristorových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222320

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hofman Vojtěch, Bejvl Jaroslav, Kühnel Jindřich, Štěpař Vratislav, Štárek Petr

Značky: zařízení, zapojení, tří, fázové, výkonových, vícefázových, řízení, tyristorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nutnost výběru součástek s vysokou přesností a stabilitou parametrů a zavádění dolaďovacích prvků v zařízeních. Toho se podle podstaty vynálezu dosáhlo tím, že na výstup posouvače fáze, připojeného přímo nebo pomocí monostabilního multivibrátoru k tvarovači pulsů připojeného k napětí elektrovodné sítě, je zapojen fázový diskriminátor spojený přes regulátor s...

Spojení tří rámů vibračního tandemového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219006

Dátum: 15.06.1985

Autor: Teplý Jiří

Značky: spojení, rámu, tandemového, válce, vibračního, tří

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojení tří rámů vibračního tandemového válce, používaného k hutnění zemin a živice. Spojení je provedeno dvěma čepy, jedním svislým a jedním vodorovným. Svislý čep propojuje přední rám opatřený běhounem a střední rám, na němž je umístěno místo obsluhy. Vodorovný čep propojuje střední rám se zadním rámem opatřeným druhým běhounem. Spojení podle vynálezu nahrazuje běžně používaný kloub a je možné jej použít u tandemových válců s...

Zařízení na sesazování dýh opracovaných ze tří a více stran

Načítavanie...

Číslo patentu: 216556

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zapletal Jan, Vaněk Miloš

Značky: opracovaných, stran, sesazování, tří, více, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na sesazování dýh, zejména dýhových přířezů opracovaných ze tří, čtyř i více stran. Účel zařízení: Možnost v jediném průchodu sesazovat dýhové přířezy opracované ze tří, čtyř i více stran. Umožňuje použít ke spojování materiál, který při nalepování sesazenky na konstrukční desku může být aplikován do kližné spáry. Zařízení se může použít pro sesazování jakkoliv náročných sesazenek. Je vhodné pro sesazování dýhových přířezů malých...

Zařízení k dvou a tří rozměrovému spojování slepitelných, svařovatelných nebo vulkanizovatelných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214501

Dátum: 28.02.1984

Autori: Karste Eberhard, Reuner Wolfgang, Ziebell Günter, Klage Rudolf

Značky: plošných, svařovatelných, vulkanizovatelných, tří, rozměrovému, slepitelných, útvaru, zařízení, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení dosud používaných spojovacích zařízení a možnost výroby třírozměrových přeplátování. Podle vynálezu je v podlažní kolejnici /3/ upravena pružná, koncová, přímočará nebo zakřivená hadicová membrána /2/ a přívodní hrdlo /6/ s předřazeným pružným tvarovým kusem /5/ a nad ní je umístěn tvarově odpovídající horní nástroj /4/, výškově přestavitelný vůči kolejnici /3/.

Zapojení pro sdružování dvou nebo tří vysílačů nebo přijímačů s vertikální polarizací do společného anténního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 215830

Dátum: 20.12.1983

Autor: Závodský Jaromír

Značky: tří, vertikální, společného, anténního, vysílačů, zapojení, přijímačů, systému, polarizací, sdružování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sdružování kmitočtově velmi blízkých vysílačů bez přídavných ztrát v umělých zátěžích do společného anténního systému. Podstata vynálezu spočívá ve vhodném fázovém napájení čtyř vertikálních dipólů pomocí čtyř 180( hybridních obvodů. Výsledná vyzařovací charakteristika pro všechny vysílače je všesměrová, kruhová, přičemž vysílače jsou navzájem elektricky izolovány. Použije se pro sdružování dvou nebo tří vysílačů či přijímačů v...