Patenty so značkou «trhavin»

Zariadenie na výrobu tabliet z trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2707

Dátum: 07.11.2000

Autori: Poljak Svorad, Šedivý Oto, Šimočko Pavol, Kukučka Ján

MPK: B02C 4/00

Značky: trhavin, výrobu, zariadenie, tabliet

Text:

...na esochNa pripojených výkresoch je na obr. l a 2 znázornený príklad uskutočnenia zariadenia na výrobu tabliet z trhavín. Príklad uskutočneniaZariadenie na výrobu tabliet z nhavín, pozostáva z vyhrievaného kotla g naroztavemí trhavinu l , ktorý je opatrený otáčajůcim sa miešadlom Q poháňaným pohonom H .Na kotli g je regulačný ventil g , ktorý je riadený regulačným zaria 7 dením 1. Vspodnejčastikotla 2 je ventilový otvor g .- Kotol 2 je...

Způsob sušení granulovaných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265489

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doležel Zdeněk, Vetlický Boris

MPK: C06B 21/00

Značky: sušení, trhavin, granulovaných, způsob

Text:

...hmotnosti v daných podmínkách, jednotlivé granule se navzájem dotýkají, což má za nâsledek, že požár nebo detonace vzniklé na jednom místě se rozšíří na celé množství trhaviny s katastrofálními důsledky.Výška vrstvy granulované trhaviny je za podmínek sypná hmotnosti vždy v oblasti nadkritické, to znamená, že je vyšší než mínimâlní, při které již detonace zaniká. Podkritickásíla vrstvy má u brizantních trhavin zpravidls sílu jen několik...

Zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243928

Dátum: 15.11.1987

Autori: Braun Stanislav, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav Doc:, Tintira Milan, Jiráková Dagmar, Halámová Kvitoslava

MPK: C06B 31/42

Značky: zložka, zmesných, trhavin

Text:

...lab-orované do niektorých druhov leteckých pum, trinitrotoluén je nahradzovaný kva-palnými kompoziciami na báze vodných roztokov hydrazín nitrátu a pod..Mnohé zo zložiek zmesných trhavín nachádzajú samotné čo raz významnejšie a ekonomicky atraktiuvnejšie použitie v rôznych odvetviach národného hospodárstva(napr. nafta, topné oleje a iné) na druhej strane sa však upúšia od aplikácie niektorých tradičných senzibilizátorov z toxikologiokých...

Zložka zmesných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239514

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jelínek Miloš, Haramija Stanislav, Růžek Josef, Plachý Josef, Budník Josef

MPK: C06B 23/00

Značky: zložka, trhavin, zmesných

Text:

...alebo plyn uvolňujúcimi aditívami.V trhavinách typu S 1 urry sú ako donory kyslíka niekedy aplikované i dusičnan vápenatý a chloristan sodný - druhý predovšetkým v aluminizovaných kompozicíach. Nízkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacích prác sú však predovšetkým charakterizované výbušné zmesi na báze dusičnanu amőnneho. To je hlavným dôvodom, prečo v...

Modifikujúca zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232873

Dátum: 01.01.1987

Autori: Adamec Jozef, Polievka Milan, Zeman Svatopluk, Sakaloš Štefan, Dimun Milan, Macho Vendelín, Dimun Andrej

MPK: C06B 23/00

Značky: zmesných, zložka, trhavin, modifikujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia vedľajších produktov procesu 2-etylhexanolu oxoprocesom z propénu a syntézneho plynu ako modifikujúcej zložky zmesných trhavín. Vynález môžu využiť výrobcovia, resp. spotrebitelia priemyselných trhavín.

Způsob snížení nebezpečí vzniku horských otřesů v uhelné sloji za pomoci výbuchu trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221859

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bartoš Josef, Raszka Jan, Šlachta Milan

Značky: výbuchu, vzniku, způsob, nebezpečí, horských, pomocí, sloji, otřesů, snížení, trhavin, uhelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení nebezpečí vzniku horských otřesů v hlubinných dolech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před dobýváním uhelné sloje se ve vývrtech v uhlí, rovnoběžných s porubní frontou, kratších než její délka, s průměrem větším než 42 mm provede výbuch trhaviny velkého rozsahu.