Patenty so značkou «trenažér»

Trenažér násilných vstupov osôb dverami do objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6861

Dátum: 05.08.2014

Autori: Turoň Anton, Olexík Slavomil

MPK: A63B 17/04, E04B 1/348, A63B 71/02...

Značky: trenažér, násilných, objektov, vstupov, osôb, dverami

Text:

...vnútomej strany na prevažnej časti dĺžky oproti sebe vytvorené priečne vrúbkovanie Q. Medzi dvojicou vertikálnych nosnikov Q je na homom horizontálnom nosníku 1.l na horizontálnych vodiacich kladkách 31 posuvne osadený pojazd 5 priečnika g. Priečnik g je pritom spojený upevňovacimi skrutkami Q cez výsuvné aretačné prvky Q s priečnym vrúbkovaním Q homého a dolného horízontálneho nosníka , g a k jednému vertikálnemu nosníku Q a priečniku g...

Výcvikový trenažér, hlavne na výcvik vojakov, policajtov a záchranárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6080

Dátum: 03.04.2012

Autori: Olexík Slavomil, Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: A63B 9/00, E04B 1/343, A63B 17/00...

Značky: vojakov, výcvikový, hlavne, policajtov, trenažér, záchranárov, výcvik

Text:

...g, ktorá je otvorená do troch strán výcvikovej budovy l, čo umožňuje nástupy a výstupy cvičencov zo všetkých strán výcvikovej budovy l. Po stranách má terasa § istiace body 2 vo forme štandardných oceľových rúrok a oceľových ôk.Strecha 2 výcvikovej budovy l je tvorená z jednej časti rovnou strechou a z druhej častí polovicou sedlovej strechy. Plochá strecha obsahuje výcvikový stropný otvor a sedlová strechaje vybavená strešným oknom,ktorým...

Hasičský výcvikový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4819

Dátum: 02.08.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: E04H 14/00, A63B 17/00, A62C 39/00...

Značky: hasičský, trenažér, výcvikový

Text:

...nehorľavým materiálom 6.Všetky elementy hasičského výcvikového trenažéru sú umiestnene rozoberateľne, aby bolo možné hasičský výcvikový trenažér previesť na iné pôsobisko.Medzi výcvikovým priestorom 4 a nosnou konštrukciou l je dištančná medzera 5 veľkosti cca 0,25 m, napojená na vzduchotechniku 7, ktorá slúži jednak na odvetranie dištančnej medzery 5 a jednak na dovetranie výcvikového priestoru 4. Dištančná medzera 5 je aj na strope a...

Výsadkový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4215

Dátum: 01.07.2005

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: A63B 17/00, B64D 23/00, A63B 17/02...

Značky: trenažér, výsadkový

Text:

...je V oblasti nad dopadovou plochou 11 umiestnený dojazdový doraz 7 (pom obr. 2 a 3). K pojazdovému vozíku 6 je pripojené pomocné lano 4 na brzdenie, zastavovanie alebo vracanie pojazdového vozíka 6 do východiskovej pozície. Brzdenie či navíjanie pomocného lana 4 na neznázomený bubon je ovládané z výsadkovej plošiny 5.Každý závesný popruh 10 je vybavený predlžovacím prvkom 13, ktorý po nabehnutí pojazdového vozíka 6 na dojazdový doraz 7 zaistí...

Prenosný golfový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2825

Dátum: 09.04.2001

Autor: Struk Ján

MPK: A63B 69/36

Značky: trenažér, golfový, prenosný

Text:

...g. ochrannou vrstvou 11 je koberec. Na spodnú dosku j sú zo spodnej strany pripevnená nôžky 12. Na spodnú dosku 11 sú z bočnej strany pripevnené bočné stĺpiky g. Bočné stĺpiky g sú vzájomne prepojené stĺpikovými príečkami Q. Zadná doska g je pripevnená zo spodnej strany na spodnú dosku 1 a z bočných strán na stĺplkové priečky gl. V zadnej doske 2, na ktorú je nalepená ochranná vrstva 11, sú vytvorené otvory a. ochrannou vrstvou u je...

Výsadkový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2806

Dátum: 12.03.2001

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: B64D 23/00

Značky: trenažér, výsadkový

Text:

...výsadku z vrtuľníka(lietadla) na padákoch (činnosť pred zoskokom, vyskočenie, riadenie pádu, pristávací manéver, vypnutie padáka nad vodnou hladinou a pod.),výsadku zlanením po slabom horolezeckom lane alebo po silnom lane (Fast Rope), výsadku z prízemného letu rýchlosťou do 30 hn/h z výšky 2 Im alebo výsadku s pristávaním vrtuľníka (lietadla). Trenažér tiež umožňujevýcvik zosadnutia za jazdy z dopravných a bojových vozidiel.Ďalej trenažér...

Mechanický stolnotenisový trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 260293

Dátum: 15.12.1998

Autori: Švancarová Jana, Švančara Marian

MPK: A63B 69/38

Značky: mechanicky, trenažér, stolnotenisový

Text:

...nakreslený v hokoryse z lava, kde šablóny .sú nankreslené v polohe pre individuálny nácvik, aj ne motív detských rozprávkových hier, na obr. 6 je trenažér nakreslený taktiež v hokoryse zprava, kde šablóny sú nakreslené v nácvikovej polohe, pre individuálny nácvik jednotlivcov, aj na motív rozprávkových hier, na obr. 7 je trenažér nakreslený vhokoryse zľava, kde šablóny sú nakreslené .v polohe pre nácvik vo dvojicíach, na obr. 8 je...

Výcvikový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1853

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: A63B 17/02, A63B 17/00

Značky: trenažér, výcvikový

Text:

...na trenažér, obr. 2 pôdorys trenažéra, obr. 3 znázorňuje bočnú stenu v pohľade a naobr. 4 je bokorys tejto bočnej steny, naobr. 5 je ďalšia bočná stena V pohľade a natrenažéra. Príklady uskutočnenia technického riešeniaVýcvikový trenažér, podľa obr. 1, pozostáva z nosnej konštrukcie obdĺžnikového tvaru, ktorá je vyhotovené z rúrok,vytvárajücich priestorovú konštrukciu. Nosnú konštrukciu tvoria steny l, g, 1 a g, v ktorých sú umiestnené...

Posilovací trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 270754

Dátum: 12.07.1990

Autori: Berdich Jiří, Tlapák Petr

MPK: A63B 21/06

Značky: posilovací, trenažér

Text:

...ze dvou posuvných krajních částí gl, které jsou posuvně uloženy na kyvné plošině gpomocí hlavních pojezdových kol gg. V příčném směru jsou fixovény k hlavní podélné ose kyvné plošiny g pomocí podpürných kol 22. Na přední části pevného nosného rámu l je umíetěna kladka go. Kyvné střední část gâ jezdce §je vzhledem k posuvným krajnim částem gg uložena kyvně v čepech ll. V její ose jsou vytvořeny otvory a v nich umístěny vodicí tyče lg a hlavní...

Trenažer pro boxery

Načítavanie...

Číslo patentu: 266394

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rose Dieter, Soeldner Rolf, Kubusch Karl-heinz, Woeckel Alfred, Renneberg Lothar, Schmalz Hans-dieter, Punga Siegfied

MPK: A63B 69/34

Značky: boxery, trenažér

Text:

...aoKpy× aepTuKanm a aaa cropouu Ha SĽFZBas onmcaunue no cux nup no-ornenuuocru Aamxenmn KyAaKa Moryr our» conpnxÉHu npyr c npyrun Ten. HTO Hecxoubxo appermpoaowuux nunoxcnmň neanuKmpyoTcn onumapenennn. a npyrma npmsunuue aneMenTu ocranrca B appermpoaannou mnm Meappevmpoaaunon nonmxenmm. Ynpnsnanme nmaunanm npannowTwTenbHo np 6 uaannmTca nMcTaHumuHo na panna. Kaaenn w T.n. 310 ynpaanenme Homer TaK×e UCyWeCTBh 9 TbCH B coneranmm c nocrowanunm...

Programové zařízení pro tenisový trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 263474

Dátum: 11.04.1989

Autor: Cholin Boris

MPK: A63B 69/38

Značky: trenažér, programové, zařízení, tenisový

Text:

...12, nponànonnr pannanbHoenepeMémeHne Ha Bcex HcKax 6 Bcex DOHMKOB 8, KDTODHG n aHHOMOCTąHOBneHHQM nonoxennu ncxoa 6 Kouraxrupymw c puuaramú 14 3 TH nepenemeúnn ponàon 8, pmmáros 14 H Tnr IJ npousnonr raxnm o 6 pa 3 oM qroöu xaxnan Tara 17 Hymnumĺoöpasou nepeMecTuna xamnuň DEPYHHPVEMHŘ opraH. V V . ĽTaKHM oöpaaoM ocTHĽamTca nmöme menaemme napaMefpmnoneTa Mnua H mmőoe MCCTO ero naneuua na cnopvnanoň nnomaxe. 370 nponepnewca...

Trenažér pro míčové hry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260974

Dátum: 12.01.1989

Autor: Cholin Boris

MPK: A63B 69/38

Značky: trenažér, míčové

Text:

...oM.Hpn Bpamenuu nncxa 12 c yapunxom 10 c saanuoñ qacToToň Bpamenun omnoBpeMeHHo Bxnmqaercn cnuxpounsnpymmmü MeXaHH 3 M 17, KoTopLů HaTHPHBáeT ruöxym Tnry 16 K orsonnr nneqo 15 n puqar 1 B ucxonoe nonomeHHe (®HP.1). Hpu 3 ToM npymnna 14 3 aBonnTcn, a npymnunuů 3 HeMeHT 7 yHHpaeTcH 3 Hnxnmm nonepxhócwb narpyöxa 5 H paccwonnue Memny npymnnnunn snemenrama 7 n nnocxocrnm pmuara 1 Crauonurcn ôonbme nHaMeTpa Mana 9, KOTODHŘ non neñcwnnem cnnm...

Rehabilitační trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: 256697

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Petr

MPK: A63B 23/04, A61H 1/00

Značky: trenažér, rehabilitační

Text:

...provádět rozhýbání nohou v horizontální poloze, to je vleže. Vhodným sklopením a nastavením pedálů lze docílit libovolný úhel při pohybu kyčelního kloubu. Je možné nastavit rozsah úhlů potřebných pro optimální oblast rehabilitace. Nastavení zátěže pomocí brzdy napomáha k většímu účinku zařízení.Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení rehabilitačního trenažéru pro opti~ mální rozhýbání kyčelního kloubu vleže podle vynálezu, kde...

Svařovací trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: 255959

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ševčík Robert, Vránek Miloš

MPK: G09B 9/00, B23K 9/00

Značky: trenažér, svařovací

Text:

...elektrodu imituje tyč, která je umístěna V trubce a na konci je opatřena permanentním magnetem. První magnetický spínač l a druhý magnetický spínač l jsou umístěny na protilehlých stranách proti permanentnímu magnetu a jsou spojený se vstupem první kombinační logiky l. Na výstup první kombinační logiky l jsou napojený výkonové členy 3, spojené s indikačními žárovkami §.První magnetický spínač l i druhý magnetický spínač g jsou dále spojený s...

Trenažér pre modely lietadiel rádiom riadených s vlastným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252549

Dátum: 17.09.1987

Autor: Knoll Jozef

MPK: G09B 9/08

Značky: vlastným, riadených, trenažér, rádiom, pohonom, lietadiel, modely

Text:

...je usmernený na krídelká modelu lietadla osmerñovačom prúdu vzduchu.Zariadenie podľa Vynálezu má hlavnú výhodu v tom, že umožňuje lietadlo uviesť do akejkolvek polohy ako pri pilotaži V prie 4store, bez nebezpečie havárie. Pilot riadi vysielačkou model lietadla s.malej vzdialenosti a môže sledovať reakcie lietadla na povely pilota, alebo naopak nacvičit si reakcie na jednotlivé polohy lietadla.Na výkrese je znázornená zariadenie v...

Trenažér na výcvik ručného zvárania elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235579

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zámečník Ján

MPK: B23K 9/00, G09B 19/24

Značky: ručného, oblúkom, výcvik, elektrickým, trenažér, zvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trenažéra na výcvik ručného zvárania elektrickým oblúkom, ktorý umožňuje nacvičovať požadovaný pohyb a citlivosť vedenia elektródy, a ktorého signálky sú určené na oznámenie neprípustného skrátenia fiktívneho oblúka. Tohoto účelu sa dosiahne trenažérom, ktorý pozostáva z puzdra, v ktorého v jednej časti je pevne uložený kontaktný kolík pre uchytenie trenažéra do zváracích kliešti a v druhej časti je uložený výsuvný čap. Tento je...

Trenažer pro výcvik řízení nepřímé dělostrelecké palby pozemního dělostřelectva

Načítavanie...

Číslo patentu: 234138

Dátum: 01.10.1986

Autori: Emmich Jan, Pěkný Josef

MPK: F41F 27/00

Značky: dělostrelecké, dělostřelectva, nepřímé, řízení, palby, trenažér, pozemního, výcvik

Zhrnutie / Anotácia:

Trenažer je určen pro výcvik řízení dělostřelecké palby pozemního dělostřelectva, který simuluje matematický model polohy cíle a výbuchu prostředky výpočetní techniky.

Trenažér pro rozvoj silové vytrvalosti horních končetin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226816

Dátum: 01.09.1985

Autor: Lukeš Jiří

Značky: rozvoj, horních, končetin, trenažér, vytrvalosti, silové

Zhrnutie / Anotácia:

Trenažér pro rozvoj silové vytrvalosti horních končetin, vyznačený tím, že sestává z rámu /1/ s hřídelí /2/ poháněnou navíjecími cívkami /4/, které jsou opatřeny spirálovými pružinami /6/ pro zpětné navíjení lanek /11/ přes volnoběžky /5/, přičemž na hřídeli /2/ je připevněna řemenice /9/ pohánějící setrvačník /8/ brzdícího dynama /3/ řízeného elektronickým dílem /12/.

Vrutový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: 217911

Dátum: 15.12.1984

Autori: Tůma Zdeněk, Somolík Vít

Značky: trenažér, vrutový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyučovacího zařízení pohybového simulátoru, které zefektivní proces učení jedné z nosných pohybových struktur, která může být obsahem akrobacie nebo výkonově nosnou částí pohybového obsahu disciplín sportovní gymnastiky Účelem vynálezu je simulování pohybu člověka v situacích, kdy dochází k současné rotaci okolo jeho více os těla, a tím napomoci rozvoji obratnosti jako pohybové schopnosti za současného zefektivnění procesu učení...

Trenažér pro nácvik pohybů kmihem kružným na koni našíř

Načítavanie...

Číslo patentu: 217910

Dátum: 15.12.1984

Autori: Somolík Vít, Tůma Zdeněk, Syrový Petr

Značky: našíř, nácvik, trenažér, pohybu, kružným, kmihem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyučovacího zařízení, které zefektivní proces učení jedné ze stěžejních pohybových struktur na koni na šíř. Způsob řešení pohybového úkolu, v našem případě kmihu pohybem kružným, je možné nahlížet z různých aspektů. Účelem vynálezu je zvýšení efektivity učebního procesu ve vztahu k jeho potřebám časovým a pohybově kvalitativním. Uvedeného účelu se dosáhne prostřednictvím navrhovaného zařízení. Toto zařízení se skládá ze stojanu,...