Patenty so značkou «třemi»

Mikrovlnné ohřívací zařízení se třemi magnetrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 269364

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kadlecová Lenka, Zadníček Petr

MPK: H05B 6/64

Značky: zařízení, mikrovlnné, ohřívací, magnetrony, třemi

Text:

...otvorům ytvořeným ve spodní částí zadní stěny ohřívací dutiny, zatímco v přední části stropu ohřívací dutiny jsou vytvoreny výstupní otvory, proti kterým je umístěno ústí výstupního vzduchovodu a nad kterými jsou v horním krytu mikrovlnného ohŕívacího zařízení vytvoreny otvory, přičemž před ventilátory je opatřen zadní kryt mikrovlnnáho ohřívacího zařízení nasávacími otvory.Výhody docílené vynálezem spočívají zejména v malých požadavcích...

Zapojení pro spínání napěťových úrovní se třemi stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264101

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bartos Imre, Hámori Iván, Molnárka Zoltán, Lajkó Lázsló, Székely István, Száraz György

MPK: H03K 19/08

Značky: napěťových, úrovní, zapojení, spínání, třemi, stavy

Text:

...zesilovače připojené nepřesytitelne tranzistorové spínače. Pro první a druhý diferenoiální zesilovač dodávají spínané napětové úrovně napájecí napětí,pročež napětové úrovně objevující se na společném výstupu prvního a druhého spínče souhlasí se spínanými napětovými úrovněmi, popřípadě jsou tyto HĚŽŠÍ o zbytkové napětí na prvním a druhém spínači.Když se nyní objeví povelový signál pro přepnutí do třetího stavu, stupeň přenášení úrovně se...

Mykací stroj s nejméně třemi pevnými víčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261857

Dátum: 10.02.1989

Autori: Löffler Walter, Schmolke Karl-heinz, Finsterbusch Joachim

MPK: D01G 15/08

Značky: mykací, třemi, pevnými, nejméně, víčky, stroj

Text:

...šroubovitě pilkový povlak 5. Pilkově úseky 13 až 18 Víček 9 až 12 jsou umístěny s nepatrnou mezerou od pilkového povlaku 5 hlavního bubnu 4.Rozvolňovací valec 3 i snímací valec 6 mají povlak z jediného šroubovitě navinutého drátu.Obr. 2 je půdorysný pohled na hlavní buben 4 ve směru šípky A z obr. 1 při sejmutých Víčkách 9 až 12. K názornějšímu zobrazení je pilkuový povlak 5 znázorněn prehnaně šikmo a s velkou roztečí sousedních závitů,...

Podvozek se třemi nápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261219

Dátum: 12.01.1989

Autor: Smith Roy

MPK: B61F 3/06

Značky: podvozek, třemi, nápravami

Text:

...posuvného pohybu třetí nápravy tvořeny zalomenými pákami, uloženýmí na rámu podvozku otočně kolem pátých svislých os otáčení a spojenými jedněmi konci otočné s vodicími skříněmi horizontálních ložisek třetí nápravy a druhými konci otočně s jedněmi konci řídicích tyčí, jejichž druhé konce jsou spojeny otočně s volnými konci řídioích pák.Ještě podle dalšího význaku vynálezu prostředky pro přeměnu a převod bočního posuvnéhopohybu třetí nápravy...

Okno, zejména dřevěné, se třemi za sebou uspořádanými okenními tabulemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261184

Dátum: 12.01.1989

Autori: Coufal Rajmund, Kamrla František

MPK: E06B 3/28

Značky: okno, sebou, okenními, dřevěné, zejména, tabulemi, uspořádanými, třemi

Text:

...ostění atd. Přitom řešení umožňuje bezproblémové čištění všech tří okenních tabuli z obou jejich stran a ve srovnání s některými dosavadními konstrukcemi trojitě zasklených oken znamená i úsporu materiálu. Z hlediska už zabudovaných dvojitě zasklených oken vlastně znamená jen jejich jednoduchou úpravu, která dodá stávajícímu oknu lepších vlastností, často í ve srovnání s některými typy nových trojitěJak už bylo podotknuto, předmštné...

Zařízení pro záznam časů průchodů amplitudy seizmologického signálu třemi a více amplitudovými úrovněmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239489

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sochor Jioí, Peiger Pavel

MPK: G01V 1/24

Značky: více, zařízení, amplitudy, úrovněmi, amplitudovými, třemi, času, záznam, signálu, seizmologického, průchodu

Text:

...přesností emplitudy aigndlu za strmoetí prdběhůmeřených seizmologicldchsignálu v okolí zvolełüch emplitudových úrovní. Zařízení je jednoduche, modulární konstrukce. Jako výstupní zařízení noino připojit dłrovač demá plsky, magnetický záznamník i přímo pamet vyhodnocovecího počítače.Na přilolenem výkresu je uvedene příkladno provedení zařízení podle vyndlezu. Komperatory LL, Ľ .u, .u úrovní jsou připojeny k bloku 39 výhodnocení, který...

Způsob provádění přenosu hmoty difuzním způsobem mezi třemi kapalnými fázemi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248037

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bojadžijev Ljubomir

MPK: B01J 19/00

Značky: způsob, fázemi, přenosu, difuzním, provádění, způsobu, způsobem, tohoto, zařízení, hmoty, třemi, kapalnými

Text:

...použití aditiv.Podle tohoto příklaclu provedení byl zpracovaván vodný roztok, který obsahoval 0,200 gramu/l mědi, 0,130 g/l kobaltu a 0,130 g/l hořčíku, přičemž průtočná rychlost byla 350 cm 3/h a zařízení bylo vybaveno třemi filmovými nosičovými plochami pro zpracovávanou tázi F a čtyřmi filmovými nosičovými plochami pro obohacovanou fázi R. ako obohacovaná fáze R sloužil roztok obsahující 140 g/l kyseliny sírové. Průtoková rychlost tohoto...

Regulátor jalového výkonu s třemi komparátory a logikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232662

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kohoutek Pavel, Vacík Jan

MPK: G05F 1/68

Značky: komparátory, regulátor, třemi, jalového, výkonu, logikou

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor jalového výkonu je určen pro stupňové spínání kompenzačních kondenzátorů. Sestává ze třech komparátorů a logiky, jejichž vzájemné propojení je takové, že na základě vstupních signálů proudu a napětí regulované soustavy a nastavených regulačních mezí dostáváme výstupní signály pro připojování nebo odpojování jednotlivých stupňů kompenzačních kondenzátorů tak, že výsledný jalový výkon regulované soustavy je regulátorem udržován mezi...

Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226112

Dátum: 15.04.1986

Autor: Plachý František

Značky: soustavami, tkacího, člunku, kontinuálního, třemi, stavu, lamel, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon člunků kontinuálního tkacího stavu se třemi soustavami lamel vyznačený tím, že šroubovitě a protichůdně seřazené prohozní otvory (2) v prohozních lamelách (1) jsou opatřeny ozuby (12), zasahujícími do šikmých drážek (13) na vrchních a spodních stranách zanášečů útku (9).

Okno se třemi skly

Načítavanie...

Číslo patentu: 218904

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bauer Jaroslav, Mužík Václav

Značky: třemi

Zhrnutie / Anotácia:

Okno sestává z jednoduchého rámu se dvěma polodrážkami, kde mezi vlysy vnitřního zaskleného křídla a vnějšího zaskleného křídla je vložen rámeček se sklem, spojený s vnitřním a vnějším zaskleným křídlem tak, že lze vložený rámeček se sklem při otevřeném rozpojeném křídle přiklopit na vnitřní stranu vnějšího křídla, nebo na vnější stranu vnitřního křídla, a při opření případně po připojení o tato vnější nebo vnitřní křídla lze skla vloženého...

Způsob selektivní hydrogenace pyrolysní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225435

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kubička Rudolf, Weiser Otto, Zelenka Jan, Navara Milan, Mostecký Jiří

Značky: třemi, frakce, hydrogenace, způsob, pyrolysní, uhlovodíkové, uhlíky, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky se zakoncentrovaným metylacetylenem a propadienem, vyznačený tím, že se hydrogenace pyrolyzní uhlovodíkové frakce se třemi uhlíky provádí ve směsi s pyrolyzním benzinem na katalyzátoru, obsahujícím jako aktivní složku vzácné kovy VIII.skupiny periodické soustavy, zejména paladium, nanesené na nosiči, s výhodou na aktivním kysličníku hlinitém, a to při teplotách v...

Zapojení programovatelného předděliče kmitočtu se třemi přepínatelnými dělicími poměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 217754

Dátum: 15.08.1984

Autor: Němec Alexej

Značky: předděliče, třemi, programovatelného, poměry, zapojení, dělicími, přepínatelnými, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení programovatelného předděliče kmitočtu podle vynálezu je složeno z pevného děliče kmitočtu, pomocného klopného obvodu a jen jednoho programovatelného předděliče kmitočtu základního typu. Tímto zapojením jsou vyřešeny potíže s minimalizací počtu integrovaných obvodů a částečně s minimalizací příkonu při realizaci druhého, případně i prvého předděliče pomocí obvodů vyráběných technologií TTLS, TTL, TTLLS nebo LOC MOS.