Patenty so značkou «třecím»

Tlmič s vylepšeným trecím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20492

Dátum: 12.07.2012

Autor: Kaniöz Adil

MPK: F16F 7/09, D06F 37/20

Značky: vylepšeným, tlmič, prvkom, třecím

Text:

...uvedenej prvej a druhej časti (12 a 13) uvedeného tlmiča, kde relatívny pohyb uvedeného puzdra (12) vzhľadom na uvedený piest (13) v najdlhšom alebo najkratšom stave uvedeného tlmiča je obmedzený tak, že uvedené dve časti vždy zostávajú zaberať navzájom do seba. Kužeľové tvary vo forme kužeľového dorazu puzdra a recipročného kužeľového dorazu piesta môžu výhodne túto funkciu plniť.(16), pričom dorazové ložiská (18 a 19) vodia vo vnútri...

Spojovací prvok určený na spojenie trecím zváraním prinajmenšom dvoch platničkových konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18798

Dátum: 21.06.2011

Autori: Zebisch Sebastian, Oschmann Nico, Christ Eberhard, Dubiel Gerhard, Maiwald Mario, Werkmeister Marco, Thiem Jörg

MPK: B21J 15/02, B23K 20/12

Značky: dvoch, platničkových, určený, prinajmenšom, konštrukčných, třecím, zváraním, dielov, spojovací, prvok, spojenie

Text:

...zvárania vychádza určitý centrovací účinok. Avšak možné je aj uskutočnenie tŕňa 2 s rovinnou koncovou plochou. Cez obidve šikmo sa rozprestierajúce línie 5 a a 5 b zobrazené pozdĺž tŕňa 2 sú naznačené zaoblené rohové oblasti, medzi ktorými ležia voľné priestory, čo sa týka účinku a uskutočnenia, ktorých podrobnosti budú uvedené v súvislosti sobrázkom 4. Rohové oblasti 5 a a 5 b sa rozprestierajú šikmo kpozdĺžnej osi spojovacieho prvku...

Zariadenie na spojenie prinajmenšom dvoch platní trecím zváraním prostredníctvom spojovacieho prvku so zariadením na meranie aplikovanej sily a dĺžky posunu počas spájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15015

Dátum: 16.08.2010

Autori: Werkmeister Marco, Thiem Jörg, Christ Eberhard

MPK: B23K 20/12, F16B 37/06, B29C 65/06...

Značky: zváraním, prvků, spojenie, zariadenie, zariadením, třecím, dvoch, prinajmenšom, spájania, prostredníctvom, dĺžky, posunu, počas, spojovacieho, meranie, platní, aplikovanej

Text:

...požadované spojenie medzi platňami. Proces spájania je podľa vynálezu rozdelený do troch stupňov, ktoré prebiehajú z východiskovej polohy rotačného posuvu, pri ktorom sa cez spojovací prvok uskutoční zakaždým odlišné spracovanie materiálu platni. Pri východiskovej polohe ide o to,aby sa rotačný posuv najskôr dostal z počiatočnej polohy tým, že pri dosadnutí spojovacieho prvku na nesenú platñu vznikne na rotaćnom posuve nárast tlaku, ktorý...

Spojenie trecím zváraním viacerých, na sebe ležiacich platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19425

Dátum: 06.06.2008

Autor: Christ Eberhard

MPK: B23K 20/12

Značky: třecím, spojenie, platní, viacerých, ležiacich, zváraním

Text:

...a po vychladnutí potom vytvára dodatočne spojenie medzi nákružkom a platňou, pričom toto spojenie okrem toho vytvára ochranu proti korózii.0012 Často je potrebné vystužiť predovšetkým zvlášť tenkú platňu. Vtomto prípade je možné výhodne použiť spojenie trecím zváraním tak, že jedna platňa vytvára vystuženie druhej platne. Obidve platne sú potom prostredníctvom spoja trecím zváraním pevne spojené, čím je platni rozprestierajúcej sa po...

Nosič obloženia pre brzdové zariadenie, najmä pre bubnové brzdy, jednotka s nosičom a trecím obložením a držiak nosiča obloženia lisovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6111

Dátum: 27.03.2007

Autor: Junge Klaus

MPK: F16D 69/00

Značky: brzdy, bubnové, najmä, nosiča, lisovacieho, nosič, držiak, brzdové, jednotka, zariadenie, obloženia, zariadenia, třecím, obložením, nosičom

Text:

...matrice pre vytvárajúcu sa útlmovú vrstvu.0009 Keď sa vychádza zuvedeného, spočíva vynález vzáklade úlohyvytvoriť nosič obloženia svpredu uvedenými znakmi, pomocou ktorého jemožné realizovať jednotku snosičom obloženia astrecim obložením, ktorá dlhodobo umožňuje prevádzkovo spoľahlivé a bezporuchové brzdenie. Ďalej je navrhovaný držiak nosiča obloženia pre lisovacie zariadenie, pomocou ktoréhoje možné vyrobiť na nosiči obloženia...

Spôsob spájania koľajníc trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3571

Dátum: 12.10.2005

Autor: Pfeiler Johann

MPK: B23K 20/12

Značky: koľajníc, spôsob, zváraním, spájania, třecím

Text:

...energie na čelných plochách avysokohodnotnć, prierezovo konformné kovové spojenie koľaj nic.-3 Tento cieľ sa pri spôsobe tohto druhu dosiahne tým, že V kroku zahrievania sa konce koľajnic, kmitajúc s najväčšou amplitúdou, pohybujú voči sebe navzájom kolmo na smer hlavnej osi s maximálnym momentom zotrvačnosti prierezovej plochy.Budujúc na poznatkoch technickej mechaniky, podľa ktorých na ohyb namáhané profilovane tyče, ako koľajnice,...

Skľučovadlo na upnutie upevňovacích prvkov na spojenie trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15784

Dátum: 19.07.2005

Autor: Mauer Dieter

MPK: B23K 20/12

Značky: upevňovacích, skľučovadlo, zváraním, třecím, upnutie, spojenie, prvkov

Text:

...neotočné zdvíhadlo, ktoré je axiálne posúvateľné do prstencového upnutia, a ktoré saxiálnym unášaním a rozpojiteľným spôsobom zaberá do prítlačného kusu na jeho strane odvrátenej od upevňovacieho prvku, a že prítlačný kus sa pri dosiahnutí polohy trecieho zvárania upevňovacieho prvku s prstencovým upnutím zablokuje tak, že prstenoové upnutie prenáša na prítlačný kus na seba pôsobiace rotačné sily spoločne s tlakovýmí silami, pričom zdvihadlo...

Spôsob spájania čelných strán dielcov trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6096

Dátum: 15.03.2004

Autor: Pfeiler Hans

MPK: B23K 20/12

Značky: dielcov, zváraním, spôsob, třecím, spájania, stran, čelných

Text:

...spočívajú vtom, že ktreciemu pohybu dochádza bez rotácie dielcov a tým nevznikajú vysoké sily pri zmenách pohybu.Konce dielcov z vytvrdzovateľnej ocele sa pri prítlačnom tlaku pohybujú voči sebe oscilačne vrovine čelných plôch. Po dosiahnutí spájacích parametrov na trecích plochách je pre nastavenie do súosovej polohy potrebná len relatívne malá sila. Vo výhodnom uskutočnení sa konce dielcov pohybujú ksebe za elastického ohybu koncov dielcov...

Spôsob kovového spojenia tyčí oscilujúcim trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2505

Dátum: 24.09.2003

Autor: Pfeiler Hans

MPK: E01B 11/00, B23K 20/10, B23K 20/12...

Značky: zváraním, tyčí, kovového, spojenia, spôsob, třecím, oscilujúcim

Text:

...a oneskorenia, ktoré vznikajú pri lineárnom oscilujúcom pohybe koncov koľajníc. Orbitálnym pohybom sa zvýši prísun energie do oblasti blízkych plôch prierezu koľajníc, pretože nevznikajú negatívne zrýchlenía azastavenia trecích plôch v oscilačnom0012 Koľajnice sa zafixujú v držiakoch V kľude, ich konce sa pomocou pohybového zariadenia oproti sebe ohnú aorbitálne pohybujú stou istou uhlovou rýchlosťou, čím sa dosiahnu vysoko kvalitne...

Spôsob výroby hláv na kovových tyčiach a rúrkach trecím tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278779

Dátum: 04.02.1998

Autori: Minárik Roman, Turčan Ľubomír, Labus Pavol, Krajkář Václav, Michalko Ján

MPK: B21D 21/00, B21K 21/00, B21K 1/46...

Značky: tvárnením, kovových, výroby, spôsob, třecím, rúrkách, tyčiach, hláv

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob využíva známy princíp vzniku výrobku polotovarov v trecích zváracích strojoch, keď jeden z upnutých polotovarov (2) rotuje a na druhý pôsobí v pozdĺžnom smere axiálna prítlačná sila, až do okamihu, keď ohriaty materiál radiálne vytláčaný do strán v tvare výronku (4) vytvorí uzavretím výronku (5) konečný tvar hlavy. V tejto chvíli nastane vypnutie otáčok vretenníka, súčasne sa preruší prítlak a následne sa ráznym oddialením suportu...

Poháněcí jednotka důlních lanových drah s třídrážkovým třecím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267150

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ecler Zdeněk, Bichler Jaroslav

MPK: B66D 1/22, E21F 13/02

Značky: důlních, třídrážkovým, lanových, třecím, jednotka, poháněcí, kotoučem

Text:

...kinematiokým uspořádánim samostatných třeoíoh kotoučů s pohonem,lze zcela odstranit převáděoí lanovnice, což spolu s účelným rozdelením hnaoí sily jednotlivých třeoích kotoučů příznivě ovlivní životnost lana,obloženi třeoích kotoučů a instalovaného výkonu.Na připojeném výkresu je znázorněno přikladné provedení poháněoí jednotky s třídrážkovým třecím kotoučem podle vynálezu. Na obr. l je znázorněn její nárys a na obr. 2 půdorys.Hlavní funkční...

Pojezdové zařízení s třecím přenosem síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 231409

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štos Libor, Boráň Vlastimil

MPK: B66C 9/02

Značky: síly, přenosem, pojezdové, třecím, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru dopravy břemen na závěsné dráze v dole. Týká se pojezdového zařízení s třecím přenosem síly na závěsné dráze s využitím zejména pro dopravu materiálu při ražení dlouhých důlních děl a při seřazování materiálu v překladištích. Podstata spočívá v tom, že zařízení sestává z poháněcího orgánu, který je tvořen jedním poháněcím kotoučem, jedním vratným kotoučem a alespoň jedním přítlačným kotoučem, které jsou opásány housenicovým...

Můstkové kontakty s třecím pohybem pro elektrické spínací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221483

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kožíšek Zdeněk, Nový Karel

Značky: kontakty, elektrické, třecím, můstkové, prístroje, spínací, pohybem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrických spínacích přístrojů a řeší provedení kontaktů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v držáku můstku je vytvořen nejméně jeden kosodélníkový výběr, v němž je suvně uložen můstek kosodélníkového průřezu. Ten spodní plochou dosedá na pevné kontakty. Mezi horní plochou můstku a vnitřní horní částí držáku můstku je rozepřena pružina. Podstatu vynálezu nejlépe charakterizuje obr. č. 2.

Zařízení k přívodu oleje k těsnicím a třecím plochám rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218125

Dátum: 15.02.1985

Autor: Jan Jiři

Značky: těsnicím, rotační, oleje, třecím, zařízení, plochám, vývěvy, přívodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přívodu oleje k těsnicím a třecím plochám rotační vývěvy tvořené statorem, rotorem a šoupátky, přičemž v ose rotoru je vytvořen kanálek pro přívod oleje, u kterého je rotor (2) vývěvy opatřen vývrtem (9) kolmo ke směru osy rotace, a ve vývrtu (9) je posuvně uloženo tělísko ventilku (5), které je spojeno se závažím (6), uzavírající kanálek (4) a tlačná pružina (3).