Patenty so značkou «trecia»

Trecia brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15942

Dátum: 10.05.2010

Autori: Auer Daniel, Putz Michael

MPK: F16D 65/66, F16D 65/14

Značky: brzda, trecia

Text:

...snízkou energiou. Týmto a najmä kompaktnou konštrukciou môžu byt realizované aj veľmi malé zdvihy piestu, čo umožňuje veľmi krátku reakčnú dobu trecej brzdy.excentrickou osou otáčania ovládacej časti a čapu je možné zabezpečiť, aby bolo trecie obloženie pevne upevnené na držiacej časti, čím sa umožní Samozosilnenie. Samozosilnenie sa však v trecej brzde podľa vynálezu nevyužíva ako základný princíp, ale len občasne ako prospešný účinok....

Trecia spojka vybavená predtlmičom, ktorý obsahuje trecie systémy s hysteréziou a so závislým posúvačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14892

Dátum: 01.07.2008

Autori: Minereau Hugues, Fafet Olivier

MPK: F16F 15/123

Značky: závislým, predtlmičom, systémy, vybavená, trecie, hysteréziou, posúvačom, trecia, spojka, ktorý, obsahuje

Text:

...Potom sú nárazy, ktoré sú občas relatívne veľké, zdrojom neželaných zvukov, ktoré samotný trecí systém svariabilnou hysteréziou nedokáže potlačiť, pretože produkované trenie nie je dostatočné na to, aby zabránilo nárazom medzi ozubením clony a náboja.0011 Takáto trecia spojka nie je úplne uspokojivá, predovšetkým z dôvodu pretrvávania neželaných zvukov, produkovaných ozubeniami, ked o seba narážajú.0012 Takisto je potrebné poznamenať, že...

Trecia spojka, predovšetkým pre motorové vozidlo, so zlepšeným tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14080

Dátum: 28.02.2008

Autori: Graton Michel, Giroire Jean-pierre

MPK: F16F 15/123

Značky: trecia, vozidlo, zlepšeným, spojka, predovšetkým, motorové, tlmičom

Text:

...vibrácie pochádzajúce z motora sú odlišné podla toho, či sa vstupný avýstupný rotačný prvok navzájom uhlovo posúvajú vpriamom smere alebo v spätnom smere.0011 Napríklad v prípade motora na benzínové palivo sú vibrácie pochádzajúce zmotora zanedbatelné vpriamom smere avelké vspätnom smere. Vprípade naftového motora majú vibrácie pochádzajúce zmotora rovnakú veľkosť vpriamom aspätnom smere, pričom sú vibrácie vspätnom smere mierne väčšie ako...

Trecia časť v mazacom prostredí pracujúca pri dotykových tlakoch vyšších ako 200 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13378

Dátum: 19.10.2007

Autori: Ledrappier Florent, Maurin-perrier Philippe, Donnet Christophe, Mourier Louis, Audouard Eric, Mazuyer Denis

MPK: B23K 26/00, B23K 26/06, C23C 14/06...

Značky: vyšších, tlakoch, mazacom, část, trecia, pracujúca, dotykových, prostředí

Text:

...správanie. Mazivo teda mení stav a správa sa spôsobom blízkym správaniu sa tuhej hmoty než média. K úplnému oddeleniu kontaktných povrchov potom dochádza pružnou deformáciou protiľahlých povrchov účinkom maziva, ktoré sa stáva extrémne viskózne. Tým sa dostávame k elastohydrodynamickému režimu. Fyzikálne správanie sa maziva a protiľahlých povrchov je V elastohydrodynamickom režimepovrchu pre kontakt sa upravuje značne odlišne od iných...

Zdokonalená trecia spojka, predovšetkým pre motorové vozidlo, vodiaci krúžok tlmiča trecej spojky a spôsob montáže trecej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13133

Dátum: 26.04.2007

Autor: Poirier Gaël

MPK: F16F 15/129

Značky: zdokonalená, trecej, trecia, vozidlo, predovšetkým, spojky, spôsob, spojka, vodiaci, krúžok, montáže, tlmiča, motorové

Text:

...k vodiacemu krúžkuotvor je predĺžený vybratím uloženia voľného konca ramena zasadeného do tohto otvoruvodiaci krúžok obsahuje prostriedky rotačného znehybnenia pNéhopružného krúžku vzhľadom na tento vodiaci krúžokprostriedky rotačného znehybnenia obsahujú dve protilahlé uhlové zarážky,nesené vodiacim krúžkom. medzi ktoré sú vložené dve komplementárne uhlové zarážky, ktoré sú nesené prvým pružným krúžkom. pričom sú uhlové zarážky...

Trecia spojka, zvlášť pre motorové vozidlo, so zdokonalenými tanierovými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3162

Dátum: 11.08.2006

Autori: Graton Michel, Minereau Hugues, Fafet Olivier

MPK: F16F 15/12, F16F 15/121

Značky: zvlášť, spojka, trecia, motorové, vozidlo, zdokonalenými, tanierovými, pružinami

Text:

...prostriedkami predtlmiča alebo hlavného tlmiča, prvý a druhý pár komplementárnych trecích plôch, na ktoré pôsobí prvá a druhá tanierová pružina, tvoria prvé dva alebo posledné dva trecieprostriedky štyroch stupňov tlmenia.0012 Trecia spojka opisaná vo FR 2 854 671 A obsahuje teda štyri tanierovépružiny, príslušne pridružené k trecím prostriedkom štyroch stupňov tlmenia.0013 Obvykle majú tanierové pružiny kónický tvar, ktorý sa splošťuje počas...

Trecia spojka, predovšetkým pre motorové vozidlo, ktorá obsahuje diferencované trecie prostriedky a vopred zmontovaný modul pre túto treciu spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12387

Dátum: 02.08.2006

Autori: Fafet Olivier, Minereau Hugues, Graton Michel

MPK: F16F 15/123, F16F 15/129

Značky: trecia, ktorá, spojku, predovšetkým, motorové, spojka, vopred, túto, obsahuje, trecie, modul, zmontovaný, vozidlo, treciu, diferencované, prostriedky

Text:

...má predovšetkým za cieľ poskytnúť trecí krúžok pre trecie prostriedky s podmienečnou aktiváciou, ktorý má zlepšenú účinnosť0010 Preto je predmetom tohto vynálezu trecia spojka vyššie menovaného typu, ktorej trecí krúžok je vyrobený z kovového plechu, pričom trecí mechanizmus obsahuje plastový krúžok, pevne rotačne spojený s plechovým krúžkom, ktorý je axiálne vložený medzi prvý vodiaci krúžok a plastový krúžok, pričom majú trecí krúžok...

Trecia spojka, obzvlášť pre motorové vozidlá, s rozdielnymi trecími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7717

Dátum: 02.08.2006

Autori: Minereau Hugues, Graton Michel, Fafet Olivier

MPK: F16F 15/00

Značky: prostriedkami, vozidla, obzvlášť, motorové, spojka, rozdielnymi, třecími, trecia

Text:

...stlačením, čo tiež obmedzuje jeho životnosť.0013 Tento vynález má predovšetkým za cieľ zvýšiť životnost prvého trecíeho krúžku trecej spojky vyššie spomenutého typu.0014 Preto je predmetom tohto vynálezu trecia spojka vyššie uvedeného typu, ktorá obsahuje prostriedky vystuženia, ktoré vytvárajú axiálnu vôľu medzi dvoma protiľahlými plochami prvého trecieho krúžku a clony prvého tlmiča.0015 Plocha trecieho krúžku oproti clone prvého tlmiča...

Trecia spojka pre motorové vozidlo vybavená riadeným zariadením na vymedzenie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2143

Dátum: 02.10.2002

Autori: Marie Eric, Payraudeau Gilles, Osman Hafiz, Saint-martin Yves

MPK: F16D 13/58

Značky: spojka, motorové, riadeným, trecia, vybavená, vôle, vymedzenie, zariadením, vozidlo

Text:

...trecích0008 Bola tiež navrhnutá, hlavne v dokumente FR-A 2 750 467, spojka vyššie uvedeného typu, ktorá májednoduchšiu konštrukciu, pretože má menší počet súčastí.0009 Podľa tohto dokumentu je navrhnutá trecia spojka hlavne pre motorové vozidlo typu zahŕňajúceho reakčný kotúč určený na to aby bol rotačne usadený na hnacom hriadeli,trecí kotúč, ktorý nesie na svojom vonkajšom okraji trecie obloženia, určený na to aby bol rotačne usadený na...

Trecia odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262623

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 13/10

Značky: trecia, odstredivá, spojka

Text:

...sa uvedie prostrednictvom výstupku A, vytvorenom na vstupnom hriadeli l, a pružiny Q, ktorá je uložená do medzery vzniklej medzi drážkou vytvorenou v náboji spojky §a výstupkomi,gde pohybu náboj §, na ktorom sú pomocou čapu 1 upevnené a pomocou pružiny g prichytené ramena g. ĺmajúce pomocou čapuä uchytené trscie segmenty g. Pri vošnobežných otáčkach, pri ktorých hnaci strojprekonáva iba zotrvačné sily hnacej časti spojky je pružinaäv...

Lamelová trecia spojka s brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254190

Dátum: 15.01.1988

Autor: Blaško Silvestr

MPK: F16D 13/75

Značky: brzdou, trecia, spojka, lamelová

Text:

...trecej spojky a brzdy a na obr. 2 detail lamelovej trecej spojky a brzdy.Lamelová trecia spojka a brzda obr. 1,kde poloha telesa 20 brzdy je voči tlakovému valcu 15 vymedzená V jednom smerestaviteľnými členmi 12 a tlakový valec 15 je spojený s telesom 7 spojky skrutkami 13 a odtláčacimi členmi 18. Medzi tlakovým valcom 15 a telesom 2 D brzdy sú uložené distančně členy 11.Funkcia lamelovej trecej spojky s brzdou je nasledovná. Otvorom 16...

Trecia lamelová uzávierka diferenciálu radená pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244996

Dátum: 15.11.1987

Autor: Weiss Siegfried

MPK: F16H 1/44

Značky: radená, uzávierka, lamelová, trecia, diferenciálu, zaťažením

Text:

...cez piestne krúžky a odvádza sa potrubím na odpadový systém stroja.Nevýhodou takéhoto riešenia je technicky náročné a nespoľahlivé utesnenie prívodu tlakového o-leja, čo zapríčiňuje zníženie účinnosti uzávierky a vyžaduje si napojenie priestoru presakovania na odpadový systém stroja.Podstata riešenia trecej lamelovej uzá 4vierky podľa vynálezu spočíva v~tomy~že piest uzávierky je súčasťou pevného telesa nápravy a je delený na rotačná...

Mechanická trecia spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252029

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kúdelka Ivan, Briedik Mikuláš, Kralovič Vincent

MPK: B62D 13/58

Značky: spojka, pružinou, mechanická, trecia, membránovou

Text:

...pružiny na obvode opornej kružnice, čo má nepriaznivé vplyvy na životnosť spojky.Tieto nevýhody odstraňuje mechanická trecia spojka s membränovou pružinou podľa vynálezu tým, že membránová pružina je uložená medzi opornými segmentami lisovanými z pásov, Podstata vynálezu spočíva v tom, že doterajšie vrchné a spodné oporné krúžky sú nahradené dvomi alebo tromi samostatnými segmentvami lisovanými z plechových pásov, ktoré je možné uložiť atým...

Lamelová trecia spojka s brzdou, najmä pre mechanické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234741

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ertler Jozef, Tománek Adolf

MPK: B30B 15/12

Značky: najmä, mechanické, spojka, brzdou, trecia, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lamelovej trecej spojky s lamelovou trecou brzdou, kde všetky rotujúce časti spojky a brzdy spolu s hnacím členom sú uložené na spoločnom nosníku, ktorý je pevne uchytený na hnanom hriadeli. Na časti nosníka, ktorý je vytvorený ako kotúč je presuvne uložená spojková lamela, pri čom časť kotúča tvorí brzdovú plochu o ktorú je pritláčaná pevná brzdová lamela prostredníctvom presuvnej brzdovej lamely. Otvormi v kotúči a presuvnej...

Trecia spojka mechanicky viazaná s brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213584

Dátum: 01.03.1984

Autor: Voroňák Jozef

Značky: spojka, brzdou, viazaná, trecia, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Trecia spojka mechanicky viazaná s brzdou, hlavne pre tvárniace stroje, ktorej činné i ovládacie časti sú usporiadané na prednej prístupnej strane zotrvačníka, ovládaná tlakovým médiem prostredníctvom valca s piestom a pružinami, obsahujúca prítlačný spojkový, kotúč, spojený axiálne posúvne a neotočne so zotrvačníkom a umiestnený za strednou lamelou a oporný spojkový kotúč spojený pevne so zotrvačníkom a umiestnený pred strednou lamelou,...