Patenty so značkou «třecí»

Trecí člen trecieho disku spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288361

Dátum: 29.04.2016

Autori: Delage Laurent, Vatin Géraud, Duno Erick, Drevet-cadet Jean-christophe

MPK: F16D 13/64

Značky: člen, spojky, disků, trecieho, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Trecí člen disku suchej spojky, ktorý obsahuje trecie obloženie (3) nalepené na vložku (6), kde sa otvory vytvárajú po zlepení uvedeného obloženia a uvedenej vložky, aby sa umožnilo upevnenie nitmi (7), a ktorý obsahuje prvú časť s hrúbkou e1 v obložení (3) a s konštantným priemerom d1 a druhú časť s hrúbkou e2 + e3 a s priemerom menším ako d1 tak, aby sa vytvorila plocha zahĺbenia (31) na opretie jedného konca nitu (7) po montáži, kde hrúbka...

Použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho krúžku pre trecí disk spojky a trecí krúžok pre trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288314

Dátum: 14.10.2015

Autori: Fleury Guy, Amilien Francis, Alix Isabelle, Pavallier Pierrick

MPK: C08L 61/06, C08L 29/04, C08J 5/14...

Značky: použitie, krúžku, třecí, spojky, výrobu, krúžok, trecieho, polyvinylalkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho materiálu, obzvlášť trecieho krúžku pre trecí disk spojky. Trecí krúžok obsahuje aspoň jeden prameň tvorený na báze vlákien, predovšetkým minerálnych, ako sú sklené vlákna, organické vlákna, vlákna polyakrylonitrilu alebo derivátov, pričom vodný tmel obsahuje plnidlá, fenolovú živicu a/alebo latex a polyvinylalkohol.

Trecí tlmič vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19411

Dátum: 29.11.2011

Autor: Kaniöz Can

MPK: F16F 7/09, D06F 37/20, F16F 9/32...

Značky: třecí, vibrácií, tlmič

Text:

...chladiacich rebier (18). Uvedené chladiace rebrá(18) vyčnievajú z vonkajšieho povrchu obklopujúceho plášť (24) piestu, pod ktorými je trecí prvok(19). Navyše trecie teplo sa taktiež odvádza cez pravouhlé Vetracie otvory (25) vytvorené na vnútornej časti plášťa piestu. Uvedené vetracie otvory (25) bránia stlačeniu vzduchu v tlmiči (10) kvôli výmene vzduchu s vonkajškom plášťa (24) piestu počas prevádzky.0014 Tlmič (10) podľa tohto...

Trecí kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18504

Dátum: 04.08.2011

Autori: Boutaud Jean-pierre, Alix Isabelle, Juillard Eric, Denis Pascal, Victor Thierry, Brault Cyril

MPK: F16D 13/64, F16D 13/68

Značky: spojky, kotúč, třecí

Text:

...kotúča o príslušný držiak obloženia alebo prechod sústavy elektród,ktorá obsahuje dve sústredné elektródy, podľa zvoleného spôsobu výrobytrecleho kotúča. 0018 Kotúćje prednostne progresívnym kotúčom.0019 Jeden príklad progresívneho kotúčaje známy z dokumentu FR l 304 067.0020 Z druhého hľadiska sa tento vynález týka takisto spôsobu výroby trecieho kotúča spojky z prvého hľadiska tohto vynálezu, pričom tento spôsobobsahuje etapy...

Trecí horninový svorník

Načítavanie...

Číslo patentu: 286735

Dátum: 20.03.2009

Autori: Koláček Augustin, Hanzlík Česlav, Paloncy Libor

MPK: E21D 21/00

Značky: horninový, svorník, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie trecieho horninového svorníka spočíva v tom, že jeho kotevná časť je tvorená jednou alebo niekoľkými tyčami (1) z plného prierezu a k nim paralelne priľahlým rozpínacím elementom (2) na ich pritlačenie ku stene vrtu (13). Rozpínací element (2) je tvorený napríklad tenkostennou expanznou rúrkou (3) so zboreným prierezom v tvare pozdĺžneho žliabku na umiestnenie každej tyče (1).

Trecí tlmič nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15419

Dátum: 17.03.2009

Autor: Kaniöz Adil

MPK: F16F 7/09, D06F 37/22, D06F 37/20...

Značky: nárazov, tlmič, třecí

Text:

...tlmiča nárazov na pieste (13) tlmiča nárazov po osi X je regulovaný dvomi spôsobmi v závislosti od pohybu bubna (1)- v prvom stave, keď sa bubon (1) pohybuje hore od základne (7) práčky ako sa bubon (1) blíži k najvrchnejšiemu bodu telesa (4) práčky, sa teleso (11) tlmiča nárazov pohybuje k samotnému koncovému bodu piestu (13) tlmiča nárazov v smere osi X. Obmedzenie uvedeného pohybu súvisí s konštrukciou telesa (4) práčky. Keď bubon (1 )...

Trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11751

Dátum: 30.10.2007

Autori: Adamczak Loic, Viola Paolo, Walter Philippe, Duno Erick

MPK: F16D 13/64

Značky: třecí, spojky

Text:

...vyššie menované nevýhody a navrhnúť trecí disk s ekonomickejšou výrobou. Tento ciel sa dosiahne trecím diskom suchej spojky podla patentového nároku 1.0016 Takýto trecí disk je výrazne menej nákladný na výrobu ako trecie disky opísané vyššie, v súčasnom stave techniky.0017 Vynálezcovia prekvapivo avrozpore so všeobecne prijimanou náukou konštatovali, že je takto možné priamo montovať obloženia, vložku aprstenec, bez ohrozenia kvality...

Trecí zvarový spoj s viacerými na sebe ležiacimi plochými konštrukčnými časťami a spojovacím telesom s deformáciou nákružku spojovacieho telesa po trecom zváraní; spôsob výroby takéhoto trecieho zvarového spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16935

Dátum: 14.09.2007

Autori: Thiem Jörg, Dubiel Gerhard, Fuchs Torsten, Christ Eberhard

MPK: B23P 19/06, B23K 35/02, B23K 20/12...

Značky: zvarového, takéhoto, zvarový, zváraní, trecom, časťami, výroby, spojovacím, ležiacimi, spoja, spôsob, třecí, deformáciou, telesom, trecieho, plochými, tělesa, konštrukčnými, spojovacieho, viacerými, nákružku

Text:

...podľa obrázka 1 s dutým hnaclm priečnym profilom a prstencovou plochouObrázok 6 uskutočnenie podobné uskutočneniu podľa obrázka 1 s nasadeným prítlačnýmnástrojom a vytvorenou zónou trecieho zvárania-3 Obrázok 7 usporiadanie podľa obrázka 6 po pritlačení prítlačného nástroja a zdeforrnovaní nákružkuObrázok 8 modifikované uskutočnenie prítlačného nástrojaObrázok 9 spojovacie teleso vytvorené ako maticová súčiastkaObrázok 10 spojovacie teleso...

Trecí disk spojky a spojka s takýmto diskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3531

Dátum: 18.12.2003

Autori: Marchisseau Michel, Alas Jacques

MPK: F16D 13/64

Značky: spojka, takýmto, třecí, diskom, spojky

Text:

...spomenutýmivyššie navyše v tejto strednej zóne je veľký tlak. 0011 Tento vynález má za ciel vyhnúť sa týmto nevýhodám.trecieho disku, predovšetkým pre motorové vozidlo, typu, ktorý obsahuje centrálnu časť a okrajovú časť, ktorá je vhodná na to, aby prijala trecieobloženia a obsahuje aspoň jednu zónu záberu pre kontakt s aspoň jedným z trecích obložení a ich fixáciu, uvedená okrajová časť je pritom axiálne pružná a prispôsobená na...

Univerzálny trecí kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3188

Dátum: 04.04.2002

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 5/12

Značky: třecí, univerzálny, kotúč

Text:

...a sklolaminátu. Výhody sa vrámci vykonaných overovacích prevádzkových skúšok prejavili najmä pri rezaní tvarovaných plechov. Požadované technologické úkony prebiehajú plynule pri súčasnom zachovaní kvality reznej plochyPrehľad obrázkov na yýkresochPríkladné vyhotovenie univerzálneho trecieho kotúča je znázomnené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázomený trecí kotúč s rovnou pracovnou plochou kruhového obvodu kotúča v čelnom...

Spôsob výroby lepeného trecieho prvku, zariadenie na jeho vykonávanie a lepený trecí prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279596

Dátum: 07.08.1996

Autor: Baldwin Douglas

MPK: F16D 69/04, F16D 69/00

Značky: třecí, zariadenie, prvků, výroby, spôsob, lepený, prvok, lepeného, vykonávanie, trecieho

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdová čeľusť, v ktorej je trecie obloženie (16) upevnené k plošnému základnému dielu (12) telesa (11) čeľuste iba termosetickou živicou (20) lepidla vytvrdenou pri zvýšenej teplote, má trecí materiál, zahŕňajúci vláknité výstužné materiály a nevytvrdené termosetické spojivo, ktorý je valcovaný na vytvorenie východiskového prvku obloženia. Tento prvok obloženia sa sendvičovite uloží s lepidlom medzi základný diel a opornú plochu, ktorý vyvíja...

Trecí materiál na obloženie bŕzd koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279788

Dátum: 10.05.1995

Autori: Koch Wilfried, Eckert Armin

MPK: C08L 9/02, F16D 69/02

Značky: obloženie, vozidiel, brzd, materiál, třecí, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Na výrobu obloženia bŕzd bez azbestu na koľajové vozidlá so zlepšenými súčiniteľmi trenia pri brzdení za mokra sa navrhujú trecie materiály na obloženie bŕzd, ktoré ako spojivo obsahujú zmes nitrilkaučuku a peroxidom zosieťovanej polybutadiénovej kvapalnej živice a ich časť je nahradená alkalickými fosforečnanmi, fosforečnanmi alkalických zemín a/alebo fosforečnanom amónnym.

Třecí brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 271384

Dátum: 12.09.1990

Autor: Krábek Bohumil

MPK: B30B 15/10

Značky: brzda, třecí

Vrstvené třecí obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270041

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šmída Zdeněk

MPK: F16D 69/02

Značky: třecí, obložení, vrstvené

Text:

...na bázi gebeetu a modifikované fenolicke prvakyřico e noenou čdetí třeciho dilce vretvu aměei obsahující 30 až 60 hmotnoatních dílo asbeetu, 20 až so hmotnoetnioh díla bruanóho prachu z třecích materíllů e 12 až 25 dílo fenolickě pryskyříoe.Dvcuvretve třecí obložení podle vyndlazu umožňuje zpracovet doeud obtížný a ekologicky nevhodně likvidovaný odpad e eoučaeně plně využít v něm obeaženě dcvozní euroviny. Novým a překvapujícím ůćinkem,...

Třecí talíř spojky, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268802

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovács István, Tőrőcsik László, Geiger Gyula

MPK: F16D 13/64

Značky: motorová, spojky, zejména, třecí, talíř, vozidla

Text:

...kotoućl É uzavřenám v operných kotoučích 1, Q jsou provedeny výřezy 33, v nichž jsou uloženy pružiny lg pro prenos kroutlcího momentu. Pružiny lg jsou tangencíálně predpjaté.CS 268802 B 2 3 U jedné pružiny iz je výřez 23 v nosnem kotoući É a v opěrných kotoučích 1, 8 del ší než v pouzdrech ł, 5. V tomto dalším výrezu lg je na konci pružiny łg uspofádán spojovací prvek, jímž je v tomto případě první rozpěrný klín ii, přičemž o opěrnou plochu...

Radiální třecí spojka s patkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265225

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nedeljković Miloje, Bilen Branislav

MPK: F16D 25/065

Značky: třecí, radiální, patkami, spojka

Text:

...krouticí moment.Podstata konstrukčního řešení spojky podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z tělesa spojky připovněného na hřídeli navijáku, v jehož komorách jsou posuvně uloženy písty zatížené vratnými pružinami, na nichž jsou umístěny opěry s třecím obložením, přičemž trubky pro přivádění tlakového média jsou spojeny s komorou.Tim byla vytvořena spojka s patkami, která sa po konstrukční stránce liší od všech dosavadn(ch spojek. Je...

Hydraulicky ovládaná třecí spojka vřetenového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265216

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ronge Dietrich, Estreicher Marian, Hilgers Klaus

MPK: B30B 15/12

Značky: hydraulický, třecí, vřetenového, spojka, ovládaná

Text:

...po předem stanovené přestavovací dráze § je vyznačena dvojitou šipkou na obr. 3.Z tohoto obr. 3 je také zřejmě, že celková přestavovací dráha § sestávâ z pracovníhozdvihu H a z montážního zdvihu H . Pracovní zdvih Ě je na výkresech zvětšen, aby byl patrný,-A -M A přičemž montážní zdvih ÉM je podstatne větší než pracovní zdvih gA a je roven nejmáně jehodesetinásobku. Montážnímu zdvihu É odpovídá v prostoru třecí spojky Q montážní prostor,...

Impulsová třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264285

Dátum: 13.06.1989

Autori: Popova Sofka Gergijevna, Bakalov Ivan Atanassov

MPK: F16H 21/12

Značky: impulsová, třecí, spojka

Text:

...znázorněny dvě možnosti pro realizaci na 2pinacích prostředlků a prostředků pro upinání ohebných prvků.Impulsová třeci spojka sestává z výstupníh-o hřídele 1, který je obepnut dvěma ohebnými prvky 2 a 3, které jsou na svém jednom konci upevněny na klikových zalomeních 15 a 16 vstupniho hřídele, vzdálených niavzájem od sebe o 180 ° a na svém druhém konci jsou upevněny na napínacim prostředku I. V pásmu mezi koncovými body přiléhání 7 ohebných...

Třecí materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263235

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cekota Bohuslav, Postava Miroslav

MPK: B29C 35/02

Značky: způsob, materiál, výroby, třecí

Text:

...materiálu. Zajiětění těchto požadavků je u této materiálové báze velmi obtížné a prakticky téměř nedosažitelné. Vznikají technické obtíže,a to jak při přípravě plstěných desek přesné t 1 ouštky,tak i při zamezení změny tlouštky vliven opakovaného stlačování obložení při funkční činnosti stroje. Extrěmní případ vzniká v takových aplikacích, kde jsou plstěným materiálem opatřeny lamely v počtu několika desítek a uloženy na společné nosné...

Třecí kuželová brzda pro servomotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263090

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čakan Dušan, Mikluš Dušan

MPK: F16D 55/00

Značky: kužeľová, třecí, brzda, servomotory

Text:

...je možno nastavit rozsah požadovaného brzdného momentu. U servomotorů s toutobrzdou je možno použít převody s co nejvyssi ucinností, při stoprocentním zajištění samosvornostiPříklad uspořádání podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. l je třecí brzda v zabrzděném stavu, v nárysném řezu. Na obr. 2 je část brzdy s kuličkami v drážkách ve tvaru V, v bokorysném řezu, Na hřideli Q brzdy je otočně uloženo hnací kolo Ž. V...

Hmota pro třecí obložení, zejména pohonu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263083

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: F16D 69/02

Značky: zejména, pohonů, strojů, hmota, třecí, textilních, obložení

Text:

...v přesné určité poloze, čehož při použití známých hmot nelze spolahlive dosáhnout.Pro zvýšení životnosti obložení a dosaženi přijatelných parametrů se v některých případech stykovô plochy obložení občas mažou tukovými nebo olojovými suspenzemi tuhých kluzných částio, například graľítu. Namazâni těchà to plech okamžitě ovlivňuje funkci obložení, která se však s ubývánim tohoto povrchového maziva neustále mění. Tato operace mazání také znanená...

Rozběhová třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263057

Dátum: 11.04.1989

Autor: Běhal Antonín

MPK: F16D 13/16

Značky: rozbehová, spojka, třecí

Text:

...část tvoří řemenice jg, která je volně otočná na hřídeli Á nensznačeného elektrického motoru. Může však být nahrazens ozube~ným převodovým kolem, epojeným s poháněnou částí stroje nebo příkstrojeä Na čelní stěně táto řemenice ŽQ je pevně uchycena třecí lamelave tvaru plochého prstenceHlavní frmkci hnaoí části 1 vykonává. přírube 1 q, která je svou vélcovou částípevnä uohyccm khřídelí i. Její čelní stěnakruhového tvaru je zasunuta do...

Třecí spojka – brzda pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262916

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ovesný Karel

MPK: D03D 51/00

Značky: brzda, tkací, třecí, spojka, stroje

Text:

...tkací stroje. Výhodou je rovněž to, že přívod tlakového vzduchu se děje přes nepohyblivou část spojky - brzdy. Ve srovnání s elektromegneticky ovládanou spojkou s brzdou odpadá zde poměrně nákladný elektromsget s potřebným příkonem elektrické energie a pevné pouzdro přišroubované na rámu tkacího stroje, vyráběné z nemagnetického materiálu, což V konkrétním případě je nerezavějící ocel.Příklad řešení třecí spojky - brzdy ovládané...

Bezazbestový třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262505

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štach Pavel, Bartoš Otakar, Stavař Zdeněk, Lysoněk Antonín, Václavek Miroslav, Kopčil Milan

MPK: C04B 30/02

Značky: materiál, třecí, bezazbestový

Text:

...Jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje 10 až 60 hmotnostních, s výhodou pak 20 až 35 hmotnostnich směsi alespoň dvou druhú anorganických vláken křimičito-hlinitanového typu s rozdilným poměrem oxidu křemičitého a hlinitého, 10 až 30 hmotnostních polykondenzačnĺho produktu fenolu, resp. jeho homoloqů, popř. jejích derivátů, s aldehydy,samotného nebo modifíkovaného až 40 hmotnostními nitrilového kaučuku, dále 2 až 40 hmotnostních...

Třecí obložení pro lamely spojky a způsob výroby lisovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262389

Dátum: 14.03.1989

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: směsi, lamely, výroby, třecí, spojky, obložení, lisovací, způsob

Text:

...vznílá drt s přísadou zbytku korku se vyznačuje vysokou lepivostí za studena,takže zcela odpadá stávající běžná praxe, kdy je často nutná lepivost za studena zvyšovat přídavkem trichloetylenu a tím se vylučuje vznik toxických exhalací při manipulsci s takovouto směsí.Ve srovnání se stávající praxi výroby směsi s kombinovaným pojivem je výhodný i způsob płíprsvy v gumarenském hnětaöi, kdy lze do hnětače začátkem míchání spolu s kaučukem přidat...

Svazek lamel třecí spojky nebo brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260687

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mikýsek Milan

MPK: F16D 25/062

Značky: spojky, brzdy, svazek, lamel, třecí

Text:

...ý delů, způsobovanému zbytkovým mnmentem spoâky. Brzdy pakązpů sobují zbytečný ohřev stroje protože jsqu po většinu doby rozepñuté.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny svazkem.1 amel.třecí spojky nebo brzdy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnější ocelové lamely jscu.opatřepy nejmênědyěma prořezy, jdoucimi od jejich vnítřních průměrů až čás tečně do jejich ozubů, přičemž vnitřnilemely jsou opatřeny kovokeramickou vrstvou....

Bezazbestový třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259402

Dátum: 17.10.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: C08J 5/14, F16D 69/02, B22F 5/00...

Značky: bezazbestový, třecí, materiál

Text:

...hmotnostně 15 až 35 skle.něných nekonečnýchči staplových vláken, 12 až 30 0/0 piojiva,tvořeného 0,7 až 10 0/0 butadienstyrenověho či butadienakrylonitrilového kaučuku a 6 až 25 femolformaldehydové, močovinové čiVýztužná vlákna skleněné lze v množství do 15 0/0 hmotnostních nahradit vläkny oxidovaněho polyakrylonitrilu, uhlík-atými vlákny či přírodními nebo syntetickýmí vlákny. U bezazbestových třecích materiálů předchozího složení se...

Třecí spojka s jednostranným obložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244905

Dátum: 15.07.1988

Autori: Krings Josef, Borosz Zygmunt, Ambrózek Marian

MPK: F18D 13/26

Značky: třecí, obložením, spojka, jednostranným

Text:

...straně nosiče tělesa spojky.Třeci spojka podle vynálezu je dále popsána na jednom příkladu provedení znázorněném na výkresech, kde značí obr. 1 řez třeci spojkou podle vynälezu a obr. 2 pľužllý prstenec třecí spojky podle vynálezu v náryse.ľěleso spojky obsahuje nosič 3 spojený šrouby 14 se setrvačníkem 8, s nimž tvoří jednotnou část. K nosiči 3 tělesa spojky je připevííěna nýty 5 desková pružina 2. Po obou stranách deskové pružiny 2 je...

Kovokeramický třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 257937

Dátum: 15.06.1988

Autor: Spáčilová Josefína

MPK: F16D 69/02

Značky: třecí, kovokeramický, materiál

Text:

...praškové metalurgie podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 45 až 55 hmot. mědi (ou), 2 až 5 nmot.oinuo(sn), 0,1 až 10 hmot. železa (Fe). 7 až 13 hmot.grafitu (C) a 15 až 35 hmot.Základní výhodou tohoto materiálu je zvýšená otěruvzdornost při dostatečně vysokém součiniteli tření a dostatočné stabilita v různých teplotníoh podmínkách. Vhodnou kombinací základní kovové kostry se složkou kluzní (C) a třecí...

Prášková směs pro kovokeramické třecí materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244381

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kováo Antonín, Žatecký Jan, Dvooák Ludvík, Macků Vladimír

MPK: F16D 69/00

Značky: prášková, materiály, směs, třecí, kovokeramické

Text:

...v tom, že směs obsahuje 3,5 až 10 hmot, cínu (Sn), 0,08 až 8 hmot, olova (Pb), 0,1 až 10 hmot, železa (Fe), 5 až 15 hmot, uhlíku (C), 1,3 až 8 hmot, oxidu křemičitého (S 102), 1,5 až 10 hot, oxidu hlinitého (A 1203), 1 až5 hmot, tetraboritanu sodného (Na 2 B 407), 0,1 až 2,5 hmot, kyseliny boríté (H 3 B 04), 0,09 až 2 hot, glycerínu (H 0,CH 2-CH/OH/-CH 2,0 H) pa zbytek v hmotnostních mědi (Cu), § 21 244 331 Výhodou spojování ocelového...

Trecí uzáver diferenciálu s tlakovým ovládaním, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256951

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ondra Jozef, Okrasa Marian, Dzikowski Witold

MPK: B60K 23/04

Značky: traktory, poľnohospodárske, diferenciálu, hlavne, uzáver, tlakovým, ovládáním, třecí

Text:

...konštrukcie ostatných elementov zadnej nápravy.Príklad riešenia uzáveru diferenciálu podľa vynálezu je zobrazený na pripojenom výkrese, ktorý znázorňuje diferenciál s trecím uzáverom v reze pozdĺž osi hnacieho hriadeľa. Diferenciál sa skladá z delenej klietky l a veka 3 spojených skrutkami 3. vnútri klietky 1 a veka 2 sa nachádzajú dve kužeľové kolesá.4, spojené drážkovým spojom s hnacim hriade Iom §, ktoré spolupracujú so satelitmi É...

Vypínací zařízení třecí vícelamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254575

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pohl Zdeněk

MPK: F16D 13/52

Značky: třecí, vícelamelové, vypínací, zařízení, spojky

Text:

...správnou funkci odstředivéhc zařízení i manuálně vypnuté spojky za všech podmínek. Vypínací zařízení dle vynálezu může být využite i u jednoduchého typu spojky, kde hnané i hnaoí lamely jsou opřeny z jedné strany o spojkový buben a z druhé strany jsou při-tlačovány tlačítkem ovládaným odstředivým závažím.Na připojených víkresech je znázorněn příklad provedení vypínacího zařízení třecí vícelamelové spojky motocyklu podle vynálezu, kde...

Třecí kotoučová spojka s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254324

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nagy István, Tőrőcsik László, Kovács István, Geiger Gyula

MPK: F16D 13/70

Značky: třecí, spojka, pružinou, membránovou, kotoučová

Text:

...2 detail pohledu ze strany na provedení jednokotoučové spojky podle vynälezu s memlbránovou píružinou, obr. 3 detail pohledu ze strany na provedení dvoukotoučové spojky podle vynálezu s .mem-bránovou .pružinou.Pläšť skříně 1 jednokotoučové spojky, znázorněné na obr. 2, je opatřen třemi oky 2 uspořárdanými vzájemné v úzhlové vzdálenosti 120. V oku 2 je na straně protilehlé vzhledem k setrvačníku 10 připevněna pružinami 5 tlačná deska 3 opatřená...

Kotoučová třecí spojka s membránovou pružinou, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254323

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tőrőcsik László, Geiger Gyula, Lehoczki Gyula, Ötvös István

MPK: F16D 13/52

Značky: zejména, vozidla, motorová, spojka, membránovou, pružinou, kotoučová, třecí

Text:

...spojkovou skříň 1, přítlačnou .desku 2, mesmbránovou .pružlnu 3 a třecí kotouč 6. Spojková skřĺň 1 je upevněna .pomocí šroułbů 4 na serrvačníku 5 spalovancího imotoru. Přítlačná deska 2 je spojene se spojkovou skříni 1 pásky 7. V popisovaném příkladném provedení je spojka opatřena třemi pásky 7, avšak v případě potřeby může být použito i více pásků 7. Pásky jsou .připevněny jak ke spojkové skřívni 1, tak i k -přítlačné desce 2...

Třecí lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240888

Dátum: 01.01.1988

Autor: Janku Petr

MPK: F16D 69/00

Značky: spojka, lamelová, třecí

Text:

...rovinností, dochází při oboustranném broušení k tomu,že se přislinovaná vrstva Diafriktu na některých místech nežádoucím způsobem ztenčí a celkově je nestejnoměrná. Důsledkem jepotom zhoršená funkce a zvýšené opotřebení lamel.Pro zlepšení daného stavu se navrhuje podle vynálezu třecílamelová spojka, u níž jsou na hnaném hřídeli mezi vnejsí a vnitřní lamely vloženy kotouče z kovokeramického třecího materiálu, např. z Diafriktu.Řešením podle...

Brzda třecí mokré spojky zvláštního pohonu převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246795

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Jílek Jioí

MPK: F16H 47/00

Značky: brzda, zvláštního, spojky, třecí, mokré, pohonů, převodovky

Text:

...V dutině víka zvláštního pohonu a vedený vodicím kolíkem. Mezi mezikruhový přítlačný píst a mezikus jsou umístěny vratné pružiny. Do dutiny, ve které je uložen mezikruhový píst ústí přívod média.Provedením brzdy třecí mokré spojky zvláštního pohonu převodovky podle vynálezu se docílí zabrzdění mokré spojky zvláštního pohonu, když tato není sepnuta a na 4opak. Vzájemná funkce této mokré spojky a brzdy je automatická.Na výkrese je na obr. 1...

Spojka třecí lamelová, nebo brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 238561

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kosmák Josef

MPK: F16D 13/00

Značky: brzda, spojka, lamelová, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odlepování vnitřních a vnějších lamel od sebe při vypnuti spojky uspořádáním pružin unášeče nebo vývrtu pláště a příruby, zasahujícími svými závity mezi vnitřní lamely nebo vnější lamely. Ve vývrtu unášeče nebo vývrtu pláště a příruby je alespoň jedna pružina, jejíž závity jsou uloženy mezi vnitřními lamelami unášeče nebo vnějšími lamelami pláště a tloušťka drátu je menší než tloušťka vnitřní lamely nebo vnější lamely na...