Patenty so značkou «tratí»

Metóda a zariadenie na detekciu defektov koľají, najmä defektov na hornej ploche koľají u železničných tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17609

Dátum: 29.07.2010

Autori: Molodova Marija, Li Zilli

MPK: B61L 23/04, B61K 9/10

Značky: železničných, defektov, hornej, najmä, zariadenie, detekciu, metoda, ploché, tratí, koľaji

Text:

...1 a 2 relatívne silne. Tieto zdroje môžu byť každopádne rozlišované vďaka ich rozdielnym frekvenčným charakteristikám.Pre menej vážne defekty koľají sa signály vibrácií stávajú menejsilné a zdroj vibrácií č. 3 sa môže stať relatívne dominantnejší, než ostatné zdroje vibrácií. Oba aspekty prispievajú k zhoršeniu odstupu signálu od šumu, ktorý sťažuje detekciu ľahkých alebo stredných defektov koľaji, predovšetkým defektov na hornej ploche...

Spôsob a zariadenie na zisťovanie stavu obsadenia trati u traťového obvodu na železničnej trati pomocou postupného dekódovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15594

Dátum: 28.05.2010

Autori: Morelli Maurizio, Trentini Daniele

MPK: B61L 1/18

Značky: zariadenie, postupného, dekódovania, pomocou, tratí, spôsob, obvodů, železničnej, stavu, obsadenia, zisťovanie, traťového

Text:

...a záporných polovičných vĺnstriedavého napätia pre napred stanovenú postupnosť.0006 Tento signál je získavaný pomocou prijímaciehobloku a je následne porovnávaný s jedinečným a vopredstanoveným kódovým slovom pre overenie, či informácie súsprávne alebo či prijatý signál V skutočnosti predstavuje šum alebo hluk.0007 I keď je účinný, tak tento systém nepredpokladáprípad kedy šumom je šum v pásme tzn. šum, ktorý máspektrálny obsah vo...

Zariadenie na sanovanie železničných tratí pre vlakovú dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17294

Dátum: 25.08.2009

Autor: Zürcher Ralf

MPK: E01B 27/10

Značky: dopravu, tratí, sanovanie, železničných, zariadenie, vlakovú

Text:

...je bez štrku, umiestnené zariadenie na zdvíhanie koľajnice a prípadne zariadenie na rovnanie koľajnice. Prípadný prebytočný štrk môže byť pomocoudopravných pásov ukladaný v pripojenom vozni.0009 Úloha tohto vynálezu spočíva v tom, vytvorit kompaktné zariadenie na sanovanie železničnej trate vybratím, čistením a zabudovaním štrku železničného spodku, ktoré môže jazdiť po koľaji tejto železničnej trate pre vlakovú dopravu,...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí a dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3645

Dátum: 04.11.2003

Autori: Konvičný Zdeněk, Berg Karel, Vita Vladimír, Vičan Pavel, Navrátil Pavel

MPK: E01B 9/68

Značky: tratí, dráh, podložka, koľajových, kolajnice, pätu

Text:

...potrebného predpätia v bočných západkách a ich homých príchytkách je žiaduce, aby vnútomý povrch bočnej západky bol sklonený k stojke koľajnice a ďalej potom, aby vnútomý povrch homej príchytky bol sklonený k homej dosadacej ploche podložky. Taktiež je potrebné, aby prechod medzi telesom podložky a vnútor SK 3645 Uným povrchom bočnej západky bol zaoblený a prechod medzi vnútomým povrchom bočnej západky a vnútomým povrchom homej...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283329

Dátum: 02.05.2003

Autori: Moravčík Milan, Fixel Jozef, Vičan Pavel, Berg Karel, Navrátil Pavel, Kačica Ján, Joska Vladislav, Bryda Emanuel

MPK: E01B 9/68, F16F 1/376

Značky: pätu, koľajových, podložka, tratí, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka pre pružný bezpodkladnicový alebo tuhý, prípadne pružný podkladnicový upínací systém koľajnice koľajových zvrškov, v ktorom zaisťuje tlmenie dynamických účinkov koľajových vozidiel na podvaly, zvršok a podložie. Plocha (4) orientovaná k povrchu podvalu alebo podkladnice je hladká, prípadne vybavená pružným dezénom. Plocha (5) orientovaná k päte koľajnice je vybavená dezénom s pružnými tvarovými výstupkami (9), ktoré sú od seba oddelené...

Spôsob detekcie prítomnosti vozidla pohybujúceho sa na trati železničného typu a súvisiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 277

Dátum: 19.07.2002

Autori: Lechevin Eric, Franckart Jean-pierre, Rousseau Michel

MPK: B61L 23/00

Značky: pohybujúceho, železničného, vozidla, detekcie, tratí, přítomnosti, spôsob, súvisiace, zariadenie

Text:

...po celej trati, kde sú teda použité kmitočty typu nízkeho kmitočtu, to znamena0011 Problém detekcie prítomnosti vlaku alebo presnejšie povedanéneprítomnosti je tým kritickejši voblastiach veľkej koncentrácie výhybiek, akov staniciach alebo tam, kde sa vzdialenosti medzi dvoma nasledujúcimi výhybkami0012 Za tohto predpokladu je predovšetkým dôležitá možnosť určit spresnostou, hlavne zdôvodu bezpečnosti na železnici uvažovaného typu,...

Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1786

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hundáková Adriana, Mikšík Milan, Kačica Emil, Mach Marián

MPK: E01B 1/00

Značky: podložia, tratí, železničných, podvalového, materiál, podkladných, vrstiev, stanic

Text:

...tom, že materiál do podkladných vrstiev podvaloveho podložiafrakcie veľkosti zŕn 0.125 mm až 63 mm, zároveň obsahfrakcie veľkosti zŕn 0.25 mm až 63 mm je 72 Ž až 90 hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 0.5 mm až 63 mm je 51 Ž až 84 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 1 mm až 63 mm je 40 Ž až 74 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 2 mm až 63 mm je 31 Ž až 64 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 4 mm...

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1785

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mikšík Milan, Kačica Emil, Hundáková Adriana, Mach Marián

MPK: E01B 1/00

Značky: kamenivo, lôžka, tratí, koľajového, konštrukcie, železničných, stanic

Text:

...veľkosti zŕn 8 mm až 45 mm. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 16 mm až 45 mm je 85 až 100 Z hmotnosti. zároveň Obsah frakcie veľkosti zŕn 32 mm až 45 mm je 0 Z až 10 Z hmotnosti. Pritom musí byť splnená podmienka. že žiadne zo zŕn nie je väččieVlastnosti kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc umožňujú jeho použitie do koľaje kategórie 1. až 9. rádu ako aj do súvisiacich výhybiek, ale iba výhybiek na...

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1784

Dátum: 04.03.1998

Autori: Kačica Emil, Mach Marián, Hundáková Adriana, Mikšík Milan

MPK: E01B 1/00

Značky: koľajového, konštrukcie, kamenivo, železničných, tratí, stanic, lôžka

Text:

...ako 90 mm. Zároveň zŕn menších ako 22 mmje O Z až 7 Ž hmotnosti. Vlastnosti triedy 3 kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžka -železničných tratí a stanic umožňujú jeho použitie do koľaje kategorie 6. až 9. rádu akoaj do súvisiacich výhybiek.Triedu 2 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc možno použit v náročnejších kategóriách koľaji. ako sú koľaje kategórie 1. až 5. rádu a súvisiace výhybky. s výnimkou hlavných...

Podložka päty koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1516

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vičan Pavel, Berg Karel, Moravčík Milan, Kačica Ján, Fixel Jozef, Joska Vladislav, Bryda Emanuel, Navrátil Pavel

MPK: E01B 9/68, E01B 9/36

Značky: paty, koľajových, tratí, podložka, kolajnice

Text:

...ktoré sa opierajú o uhlové vložky obmedzujúce priečny posun koľajnice. Ale ani tento spôsob stredenia podložky v upínacom systéme nie je spoľahlivý, pretože v tratiach stále dochádza k pozdlžnemu a priečnemu posunu týchto podložiek a niektore z nich po určitej dobe prevádzky celkom opustia medzeru medzi pätou koľajnice a podvalom.J e možné konštatovať, že nedostatočná fixácia polohy podložky v upínacom systéme je znač nou nevýhodou v...

Podbíjačka štetového lôžka koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278105

Dátum: 10.01.1996

Autor: Havlíček Miloslav

MPK: E01B 27/17

Značky: koľajových, lôžka, štetového, podbíjačka, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka má v strednej časti základného rámu (1), výkyvnú nápravu (9) a pevnú nápravu (8), v ktorej je vertikálne uložený vodiaci stĺp (2) s hydraulickým valcom (3) na zvislý pohyb saní (4). Je vybavený na bokoch dvoma dvojicami podbíjacích ramien (11), medzi ktorými sú umiestnené hydraulické valce (13). Vibračné zariadenia (15) sú poháňané hydromotormi (14). Predná časť základného rámu (1) je vybavená pomocným aretačným zariadením (16) s...

Panel tramvajové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 268098

Dátum: 14.03.1990

Autori: Friedmann Karel, Zahradník Zdeněk, Horský Jan

MPK: E01B 3/38

Značky: panel, tratí, tramvajové

Text:

...podkladní vrstvu.Uvedená nedostatky odstraňuje panel trsmvsjové trsti,se zabetonovanou dvojicí průběžných ocelových kolejových žlabů. Dokažděho žlabu je vložen pružný pás pro uložení blokové kolejnice, utěsněná a upevněné po stranách pružnými vložkami. Panel je-opatřen nejměně jedním-průběžným injektážním otvorem napojeným na soustavu rozvodnýchžlábků, vytvorených na spodním líci panelu.Výhodou panelu tramvajové trati je, že zaručuje dokonalé...

Zapojení pro zadávání žádaných hodnot otáček řízeným pohonům válcovacích stolic spojité válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 265617

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kalášek Pavel, Novotný Miroslav, Drnek Vladimír, Veselý Karel

MPK: H02P 7/67

Značky: žádaných, stolic, tratí, zapojení, pohonům, otáček, válcovací, zadávání, válcovacích, spojité, řízeným, hodnot

Text:

...spojen s výstupem bloku lg sledování průchodu materiálu válcovacím pořadím. První výstup bloku g komunikace s pohony je spojen s prvním vstupem pamětového bloku 1 skutečných hodnot otáček a další výstupy gl až gg bloku g komunikace s pohony jsou spojený se vstupy žádaných hodnot otáček regulátorů otáček tyristorových měničů. Výstupy gl až gg bloku 2 technologických regulací jsou spojený S dalšími vstupy bloku § komunikace s pohony. signály...

Válečkové trati dopravníkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261166

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pecuchová Markéta, Čajánek Bohumil

MPK: B65G 13/07

Značky: systému, válečkové, tratí, dopravníkových

Text:

...řetězy po obou stranách dopravních válečků v půdorysu a montážní schéma hnacího řetězu v nárysu.Dle prvního příkladného provedení na obr. 1 jsou na jedné straně dopravních válečků Q vně jejích uložení nasunuta na hřídel každého válečku Q za sebou hnací řetězové kolo Q a volné řetězové kolo A. Hnací řetězové kolo á je spojeno s hřídelem válečku 3 pomocí pera, volné řetězové kolo A je uloženo na tomto hřídeli na valivém ložisku. Konfigurace...

Zařízení ke kompenzaci poruchy tahu v pásu u válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259957

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hercik Petr, Frydrych Milan

MPK: B21B 37/06

Značky: kompenzaci, válcovacích, zařízení, tratí, pásu, poruchy

Text:

...jehož zadávací vstup je epojen s výstupom regulátoru ryohlosti.Přinosem zařízení podle vynálezu je to, že při eplněni předpokladu správneho parametrickóho návrhu dojde k citelnému potlačeni projevu poruchy změny rychlosti, závislé na regulovaą né veličině tahověho servosyàtému. Přitom neni rozhodujici. zda , vektor měřitelných složek stavu obsahuje vlastni veličinu tehu, při tzv. přimé regulaoi tehu, nebo z určitých důvodůZařízení ke...

Článek trati pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256107

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stuchlík Milan, Černý Josef

MPK: B65G 21/06

Značky: článek, tratí, pásového, dopravníku

Text:

...usazování prachu výhodnější než profil U stejné hmotnosti a spolehlivá spojení trati pásového dopravníku bez pomoci šroubů. Vytvořením lůžek pro osy válečkú na stojaneoh odpadá nutnost vyrábět náročné profilované držáky os válečků. Situováním nosniků výše vzniká mezi dolní větví pásu a nosníkem větší mezera,čímž je umožněno vynášení nečistot z dolní větve pásu stěračem, případně snadnější čištění prostoru pod tratí.Na přiloženém výkresu...

Križovatka dvoch vzájomne kolmých valčekových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254912

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rudenko Ivan

MPK: B65G 47/54

Značky: kolmých, vzájomne, valčekových, tratí, dvoch, križovatka

Text:

...môže byt výhodne odvodený od pneumatického zdvihacieho zariadenia s pružnou membránou, ktorá je v porovnaní s pneumatickými valcami podstatne jedno 4Príklad vyhotovenia križovatky podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pôdorys križovatky valčekových trati a obr. 2 zná zorňuje rez križovatky rovinou A-A podľa obr. 1.Pracovná rovina 15 prvej valčekovej trate 1 je Voči pracovnej rovine 21 druhej...

Zařízení k uchycení tažného prvku řetězového dopravníku k trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242081

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kejhar Jindoich, Ratislav Jaromír

MPK: E21F 13/06

Značky: zařízení, řetězového, dopravníku, uchycení, tratí, prvků, tažného

Text:

...podle vynálezu,jehož podstatou jo, že je vytvořeno z desky, jejíž plocha přivrá~ ceně kluzníci žlabu, je opatřena lůžkem pro tažný prvàk a v blízkosti každé z kratších stranrdesky alespoň jedním úchytom, zabíra jícím se záchytem, vytvořeným v bočníci žlabu. Proti dosud používaným zařízením k témuž účelu se zařízenípodle vynálezu projevuje vyšším účínkem, především snadnější montáží a demontáží což se projeví í na zkrácení prostojů při opravě...

Zařízení pro měření teploty proudicího vzduchu v cejchovní trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242376

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slavík Miroslav, Jakl Ladislav

MPK: G01K 15/00

Značky: měření, teploty, vzduchu, zařízení, proudícího, cejchovní, tratí

Text:

...nosiče vyústuje do prostoru za expanzní dýzou.K dalšímu zvýšení účinku přispfvá provedení takové, že na výstupní části nosiče teplotnfch čidel je upraven regulační ventil a průtokoměrTímto uepořâdâním zařízení pro měření teploty proudícího vzduchu v oejchovní trati se podstatně zvýší přesnost mčření teploty vzduchu ve vyrovnàvací komořą a to v celém průřezu. Zařízení je výrobně jednoduché a provoznč spolehlivê a nevyžaduje žádné další...

Zařízení pro dopravu svitků a navíjecích cívek mezi válcovací tratí a převíjecím úsekem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234535

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kropík Jan, Jonák Jan

MPK: B21C 47/24, B21B 39/00

Značky: úsekem, tratí, dopravu, válcovací, zařízení, převíjecím, cívek, navíjecích, svitku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je přemísťovat svitky a prázdné navíjecí cívky mezi válcovací tratí a převíjecím úsekem stále v osách navíjedla a rozvíjedla, při současném zajištění závitů svitků proti jejich uvolnění a shodné orientaci povrchu pásu jak na navíjedle, tak i rozvíjedle. Uvedeného účelu se dosáhne přiřazením visuté dopravní dráhy s vozíkem kolmo k navíjecím cívkám navíjedla a rozvíjedla.Vozík je pak opatřen zdvihacím prvkem, se...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zastinker Georgij Naumanovie Csc, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: F16N 7/14, B21B 27/06

Značky: soustav, válcovacích, technologického, mazání, tratí, chlazení, zařízení, plnění

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Způsob montáže trati pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243365

Dátum: 15.09.1987

Autor: Romaniak Petr

MPK: E21F 13/00

Značky: tratí, vleku, pásového, způsob, montáže

Text:

...montáž dřevěné části trati a zaručuje potřebnou pŕesnost uložení dvou souběžných průvodnic, jejichž vnější plocłw slouží pro strunové vedení pásováho nosiče a vnitřní plo chy pro semočínně brzdicí zařízení při případnem přetržení tažného lane.část prací se s výhodou provádí na povrchu dolu, což odstraňuje obtíže vzniklé při jejich provádění v dülních podmínkách. Způsob montáže treti pásováho vleku podle vynálezu zabraňuje posunutí trati...

Zařízení pro rozdružování podélně dělených profilů na profilové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 252158

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adamus Jiří, Martinka Jaroslav, Sirsch Miroslav

MPK: B21B 39/14, B21B 39/16

Značky: rozdružování, podélné, profilů, zařízení, tratí, profilové, dělených

Text:

...rozdružení a doprava podélně dělených kusů na každou stranu chladniku.Výhodou zařízení je kromě dopravy jednotlivých kusů na chladník to, že odpadá synchronizace chodu kotoučových nüžek a rovnačky a zvyšuje se produktivita prace.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení pro rozdružování podélně dělenýclí proiilů, kde na obr. 1 je zobrazena výhybka, na obr. 2 je nakreslen příčný řez této výhybky, na obr. 3 je podélný řez rozdružovačem, na...

Zabezpečovací zařízení proti přetížení tratí závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmida Ladislav, Koižka Bedoich

MPK: B65G 43/00

Značky: zařízení, dráhy, proti, zabezpečovací, závesné, přetížení, tratí

Text:

...trubkami spojenými s pojišĺovecím ventilem, je zajištěno dílčí poklesnutí funkční části trati při přetížení.Dílčím poklesnutím funkční části-trati je zabráněno průjezdu vozidel zavěsné dráhy. Zavääená břemeno musí být poeunuto zpět na nakládací zařízení e odlehčeno. Funční část trati závesné dráhy je uvedene do původní polohy pomocí ručního hydraulického čerpadla.Břemeno o přípustné hmotnosti je pak možno pcsunout přes funkční část trati na...

Způsob úpravy výtluku v povrchu panelu tramvajové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 250292

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horský Jan, Votavová Jaroslava, Zahradník Zdeněk

MPK: E01C 23/06

Značky: povrchu, tramvajové, výtluku, způsob, tratí, panelu, úpravy

Text:

...a zaplní drceným kamenivem o zrnitosti 4/3 mm, které se udusá a zarovná až k hornímlu povrchu panelu, načež se celá Upravovaná plocha rovnomerné zaěvá plłastifikovaným rychle tuhnoucím cementovým mlêkem, až do ponoření horního povrchu kameniva. Uvolněnou povrchovou ocelovou výztuž lze případně vyříznout, například autogenem. Do drceného kameniva o zrnitosti 4/8 mm je možno přimíchat drcené kameniva o zrnitosti 5/16 v množství do 50 9/0...

Hladicí lišta pro úpravu lyžařských tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232157

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hasník Miroslav, Zagura Jiří

MPK: E01C 19/42

Značky: úpravu, hladicí, tratí, lišta, lyžařských

Zhrnutie / Anotácia:

Hladicí lišta je určena ke konečné úpravě lyžařských terénů ve spojení se sněžným pásovým vozidlem. Vlastní lišta je s vozidlem spojena výkyvně a přizpůsobuje samočinně svoji polohu momentálnímu sklonu upravovaného terénu. Lišta je opatřena odnímatelnými utvářeči běžeckých stop pro úpravu běžeckých tratí.

Zařízení pro zadávání technologických parametrů válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 235891

Dátum: 01.03.1987

Autori: Žák František, Novotný Ladislav, Šíp František

MPK: G05D 5/03

Značky: zařízení, parametrů, zadávání, technologických, tratí, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zajistit efektivní přizpůsobování válcovací trati skutečným parametrům technologického procesu a materiálu a oblasti pracovních válců, což je zejména vhodné u jednostolicových reversních válcovacích tratí. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle řešení, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, dvou transformačních bloků, zpracovacího bloku, dvou zadávacích bloků, dvou informačních bloků, porovnávacího...

Mechanické upínací zařízení pro výměnu poškozených žlabů hřeblového dopravníku v trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 234479

Dátum: 01.03.1987

Autori: Rojíček Petr, Navrátil Jaroslav

MPK: B65G 47/74

Značky: poškozených, dopravníku, žlabu, výměnu, tratí, zařízení, mechanické, hřeblového, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického upínacího zařízení pro výměnu poškozeného žlabu hřeblového dopravníku v trati za nový u všech typů hřeblových dopravníků, zejména ve stísněném pracovním prostoru, který existuje při mechanizovaném dobývání nízkých a velmi nízkých slojí užitkových nerostů, zejména uhlí. Sestává z třecího excentru uloženého v horní části tělesa držáku na čepu excentru, přičemž držák upínacího zařízení sestává z horní části tělesa...

Bezpečné upevňovadlo koleje úzkorozchodných tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233928

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hapala Stanislav, Pařenica Jaroslav

MPK: E01B 9/38, E01B 9/02

Značky: úzkorozchodných, bezpečné, tratí, upevňovadlo, koleje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru dopravy úzkorozchodných kolejových tratí. Týká se bezpečného upevňovadla koleje úzkorozchodných tratí, zejména vhodného pro těžké provozy v hlubinných dolech. Jeho podstata spočívá v tom, že kolejnice (5) jsou uloženy na šikmých dosedacích plochách (12) ocelových podkladnic (1), které jsou uloženy na pražcích (4), ke kterým jsou kolejnice (5) připevněny vrutovými šrouby (3) prostřednictvím klínových svorek (2).

Způsob brzdění vývalků za rovnačkou u válcovacích profilových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232799

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kocourek Jan

MPK: B21B 43/00

Značky: profilových, vývalků, brzdění, válcovacích, tratí, způsob, rovnačkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu brzdění vývalků za rovnačkou u válcovacích profilových tratí, při kterém se pohybová energie rovnaného vývalku mění v rovnací deformační práci.

Mechanické upínací zařízení pro výměnu poškozených žlabů hřeblového dopravníku v trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 234922

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rojíček Petr, Navrátil Jaroslav

MPK: B65G 47/74

Značky: hřeblového, dopravníku, zařízení, žlabu, upínací, mechanické, výměnu, poškozených, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického upínacího zařízení pro výměnu poškozeného žlabu hřeblového dopravníku v trati za nový u všech typů hřeblových dopravníků, zejména ve stísněném pracovním prostoru, který existuje při mechanizovaném dobývání nízkých a velmi nízkých slojí užitkových nerostů, zejména uhlí. Sestává ze dvou kleštin spojených spolu spojovacím čepem, kolem kterého se kleštiny natáčejí, přičemž jedny konce kleštin jsou neceně vedeny pomocí...

Mechanické upínací zařízení pro výměnu poškozených žlabů hřeblového dopravníku v trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 234921

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rojíček Petr, Navrátil Jaroslav

MPK: B65G 47/74

Značky: dopravníku, tratí, upínací, hřeblového, zařízení, poškozených, výměnu, žlabu, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického upínacího zařízení pro výměnu poškozeného žlabu hřeblového dopravníku v trati za nový u všech typů hřeblových dopravníků, zejména ve stísněném pracovním prostoru, který existuje při mechanizovaném dobývání nízkých a velmi nízkých slojí užitkových nerostů, zejména uhlí. Sestává ze dvou kleštin otočných kolem spojovacích čepů, zastrčených do dvojitého plochého příčníku, přičemž ku kratším koncům kleštin jsou připojené...

Čistička štěrkového lože železničních tratí, zejména pod výhybkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232550

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pospíšil Bedřich, Topol Jindřich

MPK: E01B 27/10

Značky: lože, tratí, výhybkami, železničních, štěrkového, zejména, čistička

Zhrnutie / Anotácia:

Pro daný účel je čistička tvořena nosným rámem se spodním rámem který pojíždí podvozky po kolejnicích. Nezávisle na sobě jsou ze stran kolejnic na nosném rámu stavitelně zavěšeny zvedací zařízení, rozrývací válce a hrabací lišty. Pod hrabacími lištami jsou stavitelně uspořádány výklopné hlavice připojené k dopravním žlabům. Výklopné hlavice sou opatřeny bočními křídly. Z dopravních žlabů se štěrk transportuje násypkami na žlabový dopravník, z...

Zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 229239

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hick Zdeněk, Oplová Galina, Ovsjannikov Vladimír

MPK: G05D 5/03

Značky: automatickou, tloušťky, pásu, tratí, zařízení, tandemové, valcovaného, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati je zajištění vysoké přesnosti výstupní tloušťky pásu i při změnách technologických parametrů tratě v průběhu válcování. Toho se dosahuje řízením poměru rychlostí pohonů posledních dvou stolic tandemové tratě. Zařízení je opatřeno dvěma paměťovými posuvnými registry, které slouží pro vzájemné přiřazení vstupní a výstupní tloušťky pásu, dále je...