Patenty so značkou «transformátor»

Transformátor s podvojným výstupným vinutím a variabilnými výstupmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7544

Dátum: 05.09.2016

Autori: Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Balara Milan

MPK: H01F 30/04, H01F 30/00

Značky: variabilnými, transformátor, vinutím, výstupným, podvojným, výstupmi

Text:

...vinutia transformátora, N 21 - počet závitov vnútorného výstupného vinutia transformátora, N 22 - počet závitov vonkajšieho výstupného vinutia transformátora, 121 - Výstupný prúd transformátora prechádzajúci celou vrstvou výstupného vnútorného vinutia a sekciou AB cievky výstupného vinutia vonkajšieho (tam tečie v opačnom smere), I - Výstupný prúd transformátora prechádzajúci sekciou CB výstupného vonkajšieho vinutia, 1 DUxy - napätie na...

Transformátor s podvojným výstupným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7171

Dátum: 01.07.2015

Autori: Balara Milan, Piteľ Ján, Hošovský Alexander

MPK: H01F 30/00, H01F 30/04

Značky: výstupným, vinutím, podvojným, transformátor

Text:

...podvojným výstupným vinutím s jednou odbočkou, pričom význam jednotlivých veličín a označení je nasledovnýUl - vstupné napätia transformátora,I - vstupný prúd transformátora,N 1 - počet závitov vstupného vinutia transformátora, N 21 - počet závitov vnútorného výstupného vinutia transformátora,N 22 - počet závitov vonkajšieho výstupného vinutia transformátora,121 - Výstupný prúd transformátora prechádzajúci celou vrstvou výstupného vinutia...

Regulačný transformátor s podvojným výstupným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6072

Dátum: 03.04.2012

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: H01F 29/08

Značky: výstupným, transformátor, vinutím, podvojným, regulačný

Text:

...pričom obr. 1 zobrazuje funkčnú schému regulačného transformátora s podvojným výstupným vinutím, obr. 2 znázorňuje celkové usporiadanie fun l 0kčných častí zariadenia. l( tomuto obrázku je uvedený príklad uskutočnenia vynálezu a sú definované patentové nároky.Na obr. l je znázornený princíp technického riešenia vo forme konkrétnej funkčnej schémy regulačného transformátora s podvojným výstupným vinutím. Význam jednotlivých veličín a označení...

Prúdový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19166

Dátum: 13.01.2012

Autor: Brookes Matthew

MPK: H01F 38/30, G01R 19/15, H01F 38/32...

Značky: transformátor, prúdový

Text:

...vinutie skladá z jediného vodiča prechádzajúceho uzatvoreným magnetickým jadrom, na ktorom je navinute sekundáme vinutie, pričom medzi sekundárne vinutie a zmienený vodič je umiestneneuzemneně oddeľovacíe kovové tienenie, kde sekundárne vinutie má podobu cievky, ktorá jenavinutá iba na jednej strane jadra. Konce sekundárneho vinutia vedú ku konektorovej zástrčke primontovanej ku krytu transformátora.CN 201319314 Y opisuje prúdový...

Spôsob výroby transformátora zaliateho do živice, odolného proti vzniku trhlín, a transformátor zaliaty do živice, odolný proti vzniku trhlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15786

Dátum: 26.05.2009

Autori: Sorg Fritz, Scheuer Christoph

MPK: H01F 41/12

Značky: transformátor, transformátora, odolný, výroby, proti, živice, zaliaty, vzniku, zaliateho, spôsob, trhlin, odolného

Text:

...uskutočnenia sú uvedené v patentových nárokoch, závislých na tomto patentovom nároku.0011 Z hľadiska transformátora zaliateho do živice sa tento úkol rieši podľa vynálezu charakteristickými znakmi patentového nároku 8. Výhodne formy uskutočnenia sú uvedené v patentových nárokoch závislých na tomto patentovom nároku.0012 Podľa vynálezu sa pri výrobe transformátora zaliateho do živice a odolného proti vzniku trhlín pridá k tekutej zalievacej...

Toroidný transformátor s prstencovými jadrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5533

Dátum: 06.10.2005

Autor: Hanser Volker Werner

MPK: H01F 27/06, H01F 30/06

Značky: jadrami, transformátor, toroidný, prstencovými

Text:

...susediacimi fázovými Vinutiami malé rozdiely potenciálu, takže Vzhľadom naelektrické fázové posunutie redukované mechanické pretočenieprstencového jadra postačuje, aby sa zabránilo napäťovým preskokom medzi fázovými vinutiami tiež pri redukovaných alebo úplne odpadávajúcich izolačných opatreniach. Požiadavky na presnosť pri zhotovení viacfázového transformátora sú týmto redukované a zhotovenie zjednodušene.0012 Forma vyhotovenia toroidného...

Spôsob plynulej úpravy a regulácie prevodu transformátora, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a transformátor vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284738

Dátum: 23.09.2005

Autori: De Haan Sjoerd Walter Hero, Griffioen Jan Hendrik, Bauer Pavol, Van De Water Cornelis Josephus, Paap Gerardus Christoffel, Asselman Paulus Gerardus Johannes Maria

MPK: G05F 1/20

Značky: plynulej, takýmto, tohto, úpravy, převodů, transformátor, spôsobu, zariadenie, zariadením, vybavený, vykonávanie, spôsob, transformátora, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe a zariadení na spojitú úpravu, v istom regulačnom rozsahu, prevodu medzi primárnym vinutím (4) a sekundárnym vinutím (6) výkonového transformátora (2), ktorý má aspoň jedno regulačné vinutie, je prvá z odbočiek (6a6b6c6d) zapnutá počas časti periódy striedavého napätia transformátora (2) a druhá z odbočiek (6a6b6c6d) je zapnutá počas inej časti periódy striedavého napätia. Na tento účel obsahuje zariadenie elektronické spínače (8a,...

Napäťový transformátor pre železničnú lokomotívu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3943

Dátum: 15.10.2004

Autor: Brockmann Olaf

MPK: H01F 27/00, H01F 38/22, H01F 27/02...

Značky: transformátor, železničnú, napäťový, lokomotívu

Text:

...nachádzajúce sa pod tlakom odvádzané prostrednictvom zariadenia na dekompresíu plynu prednostne do prostriedku vozidla, aby sa zabránilo pripadnej tlakovej vlne smerujúcej na nástupište, pre ochranu osôb nachádzajúcich sa na tomto nástupišti.0011 Pomocou dekompresného kanála môžu byt plyny nachádzajúce sa pod tlakom nasmerovane do požadovaného smeru. Dekompresný ventil uzatvára dekompresný otvor,pokiaľ sa vo vnútornom priestore puzdra...

Indukčná elektronická súčiastka plochej konštrukcie, najmä planárny transformátor alebo planárna cievka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1033

Dátum: 11.09.2002

Autor: Gulden Christof

MPK: H01F 27/28, H01F 27/32

Značky: planárny, plochej, konštrukcie, cievka, najmä, transformátor, planárna, elektronická, súčiastka, indukčná

Text:

...izolačnou lepiacou fóliou. Zodpovedajúce čiastočné oblasti môžu byť tiež lepiacou fóliou celkom obklopené. Kolemovaniu prvkov vinutia môžu byť použité napríklad nasledujúce lepiace pásky polyesterová lepiaca páska, lepiaca páska PEN (Kaladex 2000),polyimidová lepiaca páska (Kapton). Jedná sa o bežné izolačné lepiace pásky používané pri vytváraní transfomiátorov a cievok.0016 izolačné fólie môžu byť jednak vytvorené jednovrstvové, a...

Tlumivka nebo transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 270638

Dátum: 12.07.1990

Autori: Dolejší Milan, Hrstka Pavel, Svárovský Aleš, Luňáček Miroslav, Janovský Jiří

MPK: H01F 29/00, H01F 37/00

Značky: transformátor, tlumivka

Text:

...tlumivky nebo transformátoru a jejich vnějších rozmeru, snížení materiálov-ých nákladů, odatraní ee upevňovací a- stahovací elementy, podstatnése sníží wettové ztráty oproti jiným konstrukcímtlumivek. Univerzálnost použití tlnmivky nebo transformatoru, zejména jako předřadného prvku pro zářivkově světel né zdroje, je dana měnou rozmeru dietanční vložlq, ktera ovlivňuje příčný rozměr bočních jader, dále úpravou počtu závitů...

Izolační pulsní transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269147

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šálek Robert

MPK: H01F 27/40

Značky: izolační, pulsní, transformátor

Text:

...sekundámího vinutí odpovídajícího optimélnímx přenosu energie. Vkomponováním rekuperační diody do odlitku primáru ,je snížen počet přívodů do primára, a tím i sníženo vyzařování vyšších hamonickych lonitočtú do okolí. Oboustranryn stíněním primárních vinu tí ,je podstatně snížen kapacitní přenos rušivých kmitočtů na sekundámí stranu transfornáteru.vynález blíže obJasní výkres, kde na obr. 1 je znázorněno elektrické schéma a na obr. 2 jeho...

Regulovatelný transformátor pro oblouková a plazmová zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268789

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sazonov Viktor, Troickij Vladimir, Švenc Gennadij, Dondyš Arkadij, Kalinnikov Semen, Ditler Franc, Olenič Vasilij

MPK: H01F 31/06

Značky: zařízení, regulovatelný, oblouková, plazmová, transformátor

Text:

...Hpu awom nuemaa xapaxwepucwuxa c (®mr.3) npm axnmuenxux s meqexme ncero nepmona rnpucwopax 8 mueew Hannes Haoöxonmuuñ Ana aouunaxhaoro pexmua cnapnu. Mcnonbaoaanme A 15 cnapxu odenx ecwecwnennu anemuux xapaxmepncmmx a u c (éur.3) a auaqmwensuoü mepe cauxaew ucxamenne mopuu upuaoñ woxa. Oxaxo nosumeanoe uarnumuoe puąeuenue npnsoauw K öonsmmu nedaaounuu nomepnu u uoamouy nnu uarcmoaueuun xozyxa wpancàopnawopa wpeôynmcs Aoporne M...

Jednofázový prstencový transformátor s rotačním sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 266204

Dátum: 13.12.1989

Autori: Arutjuňan Vladimir, Děmitrčan Galik, Ogaňan Usik, Čitečan Vigen

MPK: H01F 31/00

Značky: transformátor, sekundárním, rotačním, vinutím, prstencový, jednofázový

Text:

...ycrauonneau B coorsercrnymmeKanLueBme Kauanm (nasu) crawopa u p 0 Topa. Haxerm craropa 1 B pauanbnom Hanpannennu samnxcnpóaanm Ha.Kopnyce 5 H MOFYT ÓHTB ononnHTenbHo apuuposanm pasnnqumu cnocoöaun HaKeTu p 0 T 0 pa 2 B pananbuou Hanpasnennn sawnxcnposanm na cwynuąe 6, Haca~ keunoü Ha áan 7,.n Taxme MOPYT őHTb nononnnwenhno apMupoBaHu.HononuuTenLAHMM Marunronpoaonou craŕopa HBHHETCH Bmcwynamman qàcTb,pacnonomeHHaz nan Marnnwonpoaoom poropa...

Budící transformátor pulsního zdroje malých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266014

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 27/30, H01F 19/08

Značky: výkonu, zdroje, budicí, transformátor, pulsního, malých

Text:

...splnit současné vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi vinutími a jádrem transformátoru, snižuje hlučnost a technologickou výrobní náročnost, umožňuje opravitelnost a snižuje výrobní zmetkovitost. zvýšením účinnosti se snižuje oteplení transformátoru.Na obrázku je zobrazen příklad řešení podle vynálezu. Cástečný řez budicim transformá torem l pulsního zdroje malých výkonu, kde zástřik elektricky izolační plastickou hmotoulg je...

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260063

Dátum: 15.11.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 29/12

Značky: napětí, vysílače, pracujícího, hromadného, vazební, sítí, transformátor, vysokého, dálkového, ovládání

Text:

...je svisle posuvná,zatímco mezi dolní cívkou vinutí vysokého napětí a cívkou napájecí je umístěno souose další vinutí stínicí a tyto tři cívky jsou pevně spojený s nosnou izolační konstrukcí a cívka budicího vinutí je provedena speciálním způsobem, kdy ke kmenovému vinutí jsou pripojeny symetricky na obou koncích vždy dvě stejné regulační cívky s počtem cca 6 až 10 3 závitů cívky kmenového vinutí.Na nosném izolačním válci l je upevněna zalitím...

Transformátor s diodami zapojenými mezi vrstvami vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258447

Dátum: 16.08.1988

Autori: Held Andress, Pudimat Holand, Weigand Heine, Bärwinkel Wilhelm, Richter Volkhard

MPK: H02M 3/195

Značky: zapojenými, diodami, transformátor, vinutí, vrstvami

Text:

...as H 3 necrnorousonxuuoHHoro Marepuana c aucoxóü nusnexrpuqecxoü nocronuuoü, 5 uacrHocwąnsnonn 3 THneH 1 epeQTanarau nsonnuns Meny cauuu HHWHM unu canmu nepxunm cnoeu H cepneunuxon unn axpauupymmen nnenkoň cocronm na usonnunonuoro Mawepuana c oueuh Manoü nuánexrpnuecuoü nocroanuoň, aanp. us nonurerpaàropsruneua, nan Torn, qwoůu epxaTb Ha HH 3 xon yponue sneprn H nnanexrpnuecxue norepu euxocwu, nonpexueMy narpyxeuuoñ nepeneunuu...

Vícevinuťový olejový vazební transformátor pro sítě 110 kV s izolovanou neutrálou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257883

Dátum: 15.06.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 39/00

Značky: olejový, vazební, vícevinuťový, sítě, transformátor, neutrálou, izolovanou

Text:

...5, která jsou souosá. Kolmo k ose těchto vinutí je umístěno regulační vinutí §, a to uvnitř dolní části pracovního vn vinutí Q. Pracovní 110 kv vinutí 3 je vyvedeno na 110 kv průchodky g a g umístěné na hliníkovém víku Q izolační nádoby 33, pracovní vn vinutí g, stínící vinutí A a regulační vinutí Q jsou vyvedeny vn prüchodkami lg v hliníkovém dnu ll izolační nádoby g. Pracovní vn vinutí 3 a regulační vinutí Ž jsou zapojeny...

Topný transformátor velkého výkonu pro konduktivní ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Křiváček Ladislav

MPK: H01F 27/10, H01F 29/04

Značky: topný, transformátor, konduktivní, velkého, ohrev, výkonu

Text:

...vodiče g je volen s ohledem na požadovaný sekundární proud a jeho průměr vyplňuje spolu s izolační vrstvou lg celý vnitřní prostor transformátorovýoh sekci l. Jeho délka je shodná se vzdálenosti připojovacich míst požadovaného odběru sekundárního proudu. Primární vinuti je měděné nebo hliníkové a je vinuté z dynamopásů nebo ploštěného pletiva. Sekundární vinutí, vytvořené průvlekem chlazeného vodiče 3 transformátorovými sekcemi l, je...

Miniatúrny transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polka Milan, Gulán Milan, Felcan Tibor, Švancara Rudolf

MPK: H01F 27/06

Značky: miniatúrny, transformátor

Text:

...výkresoch je axonometricky znázornená príkladné .riešenie miniatúrneho transformátora, kde na obr. l je na~ kreslený držiak s fixačným klinom čivastoč~.túrný tnansformátor v čiastočnom reze. Itranstormátor .pozostáva z kostričky 5, .ktorá ořbisahuje primárnu a sekundárnu ciev-ku B, 7, pričom kostrička 5 je uložená na. jadre 8. andro 8 je tvorené t-rafoplechmi, aleibo fexitom. Vonkajší .povrch jadra 8 je uložený v držiaka 4. Držiak 4 je...

Usměrňovačový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254393

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kadlec Zdeněk, Paderta Bedřich, Pavelka Jiří, Janoušek Josef

MPK: H01F 31/08, H01F 27/38, H01F 15/18...

Značky: usměrňovačový, transformátor

Text:

...a případně lze statickou kompenzaci účiníku realizovat přímo na výstupním napětí filtračního vinutí.Příklad usměrňovačového transformátoru podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese. Na obr.l je náhradní schéma pro vysvětlení funkce a na obr. 2 je znázorněn řez oknem usměrñovačového transformátoru s pohledem na uspořádání jedné fáze.Vzhledem k velkým výkonům je zpravidla usměrňovačový transformátor řešen se dvěma výstupními vinutími Q,...

Jádrový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254374

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fotul Ilja, Křiváček Ladislav, Pospíšil Josef

MPK: H01F 27/08, H01F 15/10

Značky: jadrový, transformátor

Text:

...pomoci chladicich desek, které jsou svisle orientovány, způsobuje tzv. kominový efekt takto vytvořeného chladiče jadrového transformátoru. Počet chladícich desek odpovídá počtu vývodnich pásníc, přičemž plocha chladícich desek se volí co největší, jak to umožňuje konstrukce nebo obrys jádrového transformátoru. Mezery mezi jednotlivými chladicími deskami odpovídají nejméně tlouštce vývodních pásnic sekundárního vinuti jadrového...

Impulsní zapalovací transformátor paralelně řazených výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243114

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šatka Augustan, Antala 1ubomar, Mojžiš Jozef

MPK: H01F 27/26, H01F 27/06, H01F 27/00...

Značky: zapalovací, tyristorů, transformátor, paralelně, výkonových, ražených, impulsní

Text:

...júdrem.Výhodou uspořádání impulsního nepelovecího trsneformitom podle vynilesu je, že pro každé sekunddrní vinutí je vytvoŕen scels ,uzevřený isolovený prostor, včetne vyústění vývodů. co semčuje vysokou spolehlivost galvenickćho oddelení od eetetních vinntí trenstormdtoru. Delií jeho výhodou je dosełení shodnosti výkonu zepelovscích impuleů pro všechny tyristor-y, jejich vysoká str-most je menlí ne 1 nec bes vsdjqsneho posunutí del....

Transformátor pro šestipulsní měnič v uzlovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252411

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/17, H01F 33/02

Značky: zapojení, uzlovém, transformátor, šestipulsní, měnič

Text:

...Součesně se sníží velikoati jednotlivých hanmonických síšového proudn na ąlomekĺhodnotyodebírané běžnými šeetipuleními měníčí, e to ze cenu jen nepatrného zvýšení efektivních hodnot proudů.Na připojených výkresech je v obr, 1 znázorněn příklad trensformátoru poöle vynálezu, na obr. 2 fázorový díàgram funk» ce transformátoru, na obr, 3 průběh primárního napětí transformátoru a na obr. 4 jsou průběhy dalších důležítých veličín v obvbdech...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dittrich Josef, Stuchlik Peter

MPK: H01F 31/00, H01F 17/02

Značky: odděleným, hermetický, výstupní, vysokofrekvenční, transformátor, ohrev, sekundárním, plošný, vinutím

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 241248

Dátum: 15.09.1987

Autori: Letko Pavel, Markalous František

MPK: H01F 17/02, H01F 27/10

Značky: vysokofrekvenční, transformátor, plošný, výstupní, ohrev

Text:

...vynechání kompenzačních kondenzá 4torů paralelne pripojených k sekundárnímu vinutí.Na pripojených výkresech je znázorněn plošný vysokofrekvenční výstu ní transformátor podle vynálezu, kde na o r. 1 je znazorněno jeho primární vinutí a na obr. 2 je znázorněno sekundární vinutí.Primárni vinutí 1 plošného vysokofrekvenčniho výstupního transformátoru je navinuto do spirály tvořené dvěma mčděnýml trubkami nestejného průřezu. Vstupní trubka 3 o...

Transformátor pro dvojpulsní měnič v uzlovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249601

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 31/06, H01F 19/08

Značky: transformátor, měnič, zapojení, uzlovém, dvojpulsní

Text:

.../obr. 1/.Tranaformátor pracuje náeledovně 0 běms.sekundárními vinutími 1 prochází puleující proud takového eměru, že v pomoc» ných jádrech vybudí stejnoeměrný magnetický tok. Protože je tento tok stejnosměrný, nejsou s jeho existcncí spojeny reaktanční úbytky napětí, jak by tomu bylo u toku rozptylověho,nýbrž akumulace energie stejně jako v jádřs tlumivky, protókané atejnoaměrným proudem. Sekundární napětí uz transformátoru/obr. 1, obr. 3/ má...

Jednofázový zvárací transformátor pre strednofrekvenčné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234160

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kukučka Vendelín, Čierny Pavel, Bartek Ján

MPK: H01F 31/06

Značky: strednofrekvenčné, zdroje, jednofázový, transformátor, zváracie, zvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby transformátorov pre strednofrekvenčné zváracie zdroje. Transformátor pozostáva z feritového magnetického obvodu na jadrá ktorého sú umiestnené cievky vinutia. Chladiace kanály medzi cievkami a jadrami sú vymedzené vnútornými a vonkajšími kruhovými tyčami, umiestnenými pravouhlými výrezmi na bočné hrany jadier. Podľa vynálezu konce vonkajších kruhových tyčí prečnievajú cez konce jadier a sú prostredníctvom na ne...

Oddeľovací transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235870

Dátum: 01.03.1987

Autori: Klimeš Milan, Ďurčanský Ján Ing, Bederka Štefan, Plávka Ján, Mráz Jaroslav, Fekete Jozef

MPK: H01F 27/28, H01F 27/36

Značky: transformátor, oddeľovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby vysokonapäťových elektrických zariadení a týka sa oddeľovacieho transformátora na prenos výkonu do zariadenia nachádzajúceho sa na veľmi vysokom potenciále voči potenciálu vstupného vinutia. Podľa vynálezu cievka výstupného vinutie je vyhotovená v tvare prstenca s kruhovým prierezom a je opatrená dvomi izolačnými vrstvami z tvrditeľnej živice. Vnútornú izolačnú vrstvu vytvára náliatok spolu s dištančnými vložkami,...

Pecový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232601

Dátum: 15.12.1986

Autor: Samek Ernest

MPK: H01F 39/00

Značky: pecový, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná sa o pecový transformátor, ktorého primárne vinutie pozostáva z dvoch do série zapojených sekcií, ktorých stred je pripojený cez kontakt stykača a cez dve diody, alebo cez tyristory na sieťový prívod. Transformátor je prevediteľný ako jednofázový i ako trojfázový, s možnosťou prepínania sekundárneho napätia až v pomere 1 : 2 a výkonov v pomere 1 : 4.

Bezkontaktní polohový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230025

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: transformátor, bezkontaktní, polohový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktní polohový transformátor, zejména lineární transformátor nebo rozkladač, obsahující stator se statorovým svazkem a vinutím a rotor s rotorovým svazkem s drážkami a vinutím, vyznačující se tím, že v drážkách statorového svazku (2) je uloženo budicí vinutí (3) i výstupní vinutí (4), jejichž osy jsou vzájemně posunuty o 90° elektrických, přičemž v drážkách válcového rotorového svazku (8) v základ ní poloze rotoru s rotorovým svazkem (8)...

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229812

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: lineární, transformátor, výroby, rozkladač, pohyb, polohový, způsob, rotační, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor s magnetickým obvodem obsahujícím stator, rotor a vzduchovou mezeru, s budicím vinutím, výstupním vinutím a kompenzačním vinutím a odporem, který je zapojen paralelně s kompenzačním vinutím, vyznačený tím, že za účelem snížení rozdílu transformačního poměru mezi sériově vyráběnými polohovými transformátory kompenzační vinutí (7) je uložené v drážkách...

Širokopásmový výkonový diferenciální transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232902

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fukač Zdeněk

MPK: H01F 41/06

Značky: výkonový, transformátor, diferenciální, širokopásmový

Zhrnutie / Anotácia:

Transformátor je určen pro dvojčinné koncové zesilovače pracující ve třídě AB nebo B. Na cívku transformátoru je nejprve navinuto první vinutí, na nějž je pak navinuto druhé vinutí ve dvou částech v jedné vrstvě. Vodiče první a druhé části druhého vinutí jsou uloženy střídavě těsně vedle sebe. Začátek každého ovinutí první části druhého vinutí je připojen na druhou vodivou plochu destičky z izolantu, přiložené mezi čely cívky na první vinutí....

Vícevinuťový olejový vazební transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232483

Dátum: 15.06.1986

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 33/00, H01F 39/00

Značky: transformátor, vícevinuťový, vazební, olejový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hromadného dálkového ovládání v rozvodu elektrické energie. Řeší budování vysílačů i měničů s dvojnásobným výkonem proti stávajícím s možností přesného nastavení potřebných parametrů indukčností a jejich přizpůsobení indukčnosti vedení 110 kV vazebního transformátoru ke skutečné kapacitě kondenzátorové baterie 110 kV. Kompenzuje změnu kapacity teplotou. Řeší napájení všech fází měniče frekvence ze společného napájecího...

Transformátor pro usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231460

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žák Miloslav, Kotora Ivan, Lopata Luděk, Stuchl Pavel

MPK: H01F 27/26, H01F 27/24

Značky: usměrňovače, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transformátorů pro usměrňovače používané v elektrických lokomotivách. Vynález řeší problém feromagnetických pomocných spojek jader magnetického obvodu. Pomocné feromagnetické spojky, vložené mezi izolační vodicí desky, jsou vložené volně a posuvně ve směru os jader feromagnetického obvodu transformátoru s malou neferomagnetickou mezerou do okna feromagnetického obvodu transformátoru mezi skupiny vinutí. Všechny skupiny vinutí a...

Trojfázový výkonový transformátor obzvlášť pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230693

Dátum: 01.06.1986

Autori: Rychtera Josef, Vasilev Ljudmil

MPK: H01F 33/00

Značky: zváracie, transformátor, zdroje, výkonový, jednosměrně, trojfázový, obzvlášť

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru stavby trojfázových transformátorov určených predovšetkým pre zváranie oblúkom. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, u ktorého vždy dve a dve protiľahlé bočné časti sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásu transformátorového plechu. Podľa vynálezu vinutia nižšieho napätia sú vyhotovené ako kotúčové jednocievky, ktoré sú prehnuté uprostred ich čelných častí tak, aby vonkajšie plochy...

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227819

Dátum: 15.04.1986

Autor: Balík Miroslav

Značky: ovládání, silových, zejména, vazební, spínačů, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů, vyznačující se tím, že na jedné straně izolační desky (50) je technikou plošných spojů provedeno jedno jeho vinutí (10), přičemž na druhé straně téže izolační desky (50) je stejnou technikou provedeno alespoň jedno další vinutí (20), které se nachází v magnetickém poli vinutí (10) na opačné straně izolační desky (50).

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230432

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vaculíková Polina, Novotný Miloslav

MPK: H02H 7/04

Značky: omezení, rušení, síření, transformátor, přes, zapojení, radiového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor, který má alespoň v jednom rozptylovém kanále mezi funkčními vinutími zabudovány dvě či více stínící, elektricky vodivé a od všech ostatních části transformátoru konstrukčně izolované mezivrstvy, přičemž první mezivrstva je vřazena mezi prvním funkčním vinutím a druhou mezivrstvou a druhá mezivrstva je vřazena mezi první mezivrstvou a druhým funkčním vinutím, vyznačující se tím, že...

Vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230063

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lipský Vladimír, Havaši Peter

MPK: G01R 19/155

Značky: merací, vysokonapäťový, vodivosti, meranie, transformátor, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti v inštrumentácii pre elektroforetické techniky. Jeho podstata je v tom, že na izolačnej kostre meracieho transformátora s tvarovaným izolátorom je umiestnené vinutie pre vyhodnocovaciu elektroniku, ktoré je vyvedené z meracieho transformátora pomocou vývodu vinutia pre vyhodnocovaciu elektroniku a vinutie pre vodivostný detektor,...