Patenty so značkou «transformácie»

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288242

Dátum: 18.12.2014

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: hybridný, transformácie, hybridného, spôsob, dopravného, súš, prostriedok, prostriedku, dopravný, vzduch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch zahŕňa tieto transformačné a recipročné kroky. Odklopenie kompenzačného krytu. Vyklopenie oboch celých krídiel (1) z pozdĺžnej polohy dopravného prostriedku okolo dvoch vertikálnych osí do letovej polohy. Vyklopenie zadných častí krídiel (1) z horných predných častí krídiel (1) do rozprestretej letovej polohy. Vzletové a pristávacie naklopenie krídiel (1) o uhol alfa = 0 až...

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6347

Dátum: 02.01.2013

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: dopravného, prostriedku, transformácie, vzduch, dopravný, hybridný, prostriedok, spôsob, hybridného, súš

Text:

...obsahuje recipročné transformačné mechanizmy na transformácie do plnohodnotného dvoj alebo štvorstopového automobilu alebo do plnohodnotného lietadla na vzlet a pristátie na súši alebo vode. Pritom každý prvý recipročný transformačný mechanizmus sklopenia - roztvorenía pravého a ľavého predného krídla je umiestnený v stredovej častí trupu a obsahuje Vertikálna os sklopenia - roztvorenia krídla z letovej polohy do polohy pozdĺžnej osi...

Derivát pyridín-1-oxidu, jeho použitie a spôsob jeho transformácie na farmaceuticky účinné zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287606

Dátum: 07.03.2011

Autori: Jegesné Csákai Zita, Tóth József, Schneiderné Barlay Mária, Tömösközi István, Szakácsné Schmidt Anikó, Reider Ferencné, Gruber Lajos, Ötvös László, Ürögdi László

MPK: C07D 213/89

Značky: transformácie, pyridín-1-oxidu, derivát, použitie, spôsob, účinné, zlúčeniny, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-pyridín-1-oxid-3-karboxamidín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, ako aj jeho opticky aktívne enantioméry ( R)-(-)-N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-pyridín-1-oxid-3- karboxamidín a (S)-(+)-N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-pyridín-1-oxid-3- karboximidín alebo ich farmaceuticky prijateľné soli a použitie týchto zlúčenín. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy...

Dekódovanie viackanálových audio kódovaných bitových tokov použitím adaptívnej hybridnej transformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16702

Dátum: 28.10.2010

Autor: Ramamoorthy Kamalanathan

MPK: G10L 19/008, G10L 19/02

Značky: tokov, transformácie, adaptívnej, hybridnej, bitových, použitím, kódovaných, viackanálových, audio, dekódovanie

Text:

...na tieto zmeny. Jednoduchšie algoritmy sa budú zdať ako poskytujúce výhodu v obmedzení výpočtových zdrojov potrebných pre spracovanie rámcaNanešťastie tento prístup vyžaduje, aby dekódovací algoritmus čítal a skúmal dáta vo všetkých audio blokoch dvakrát. Každá iterácia čítania a skúmania dát audio bloku v rámci je tu označovaná ako prechod cez audio bloky. Prvý prechod vykonáva rozsiahle výpočty na určovanie polohy kódovaných audio dát v...

Zapojenie transformácie relatívneho smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259354

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zamba Juraj

MPK: H03K 19/00

Značky: směru, zapojenie, absolútneho, relatívneho, informácie, grafickej, zobrazovania, transformácie

Text:

...programovom ošetrení takejto zmeny. Ďalšou výhodou zapojenia je jeho jednoduchosť a použitie bežne dostupných súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia podľa vynálezu.Blok 2 vstupnej kombinačnej logiky je napojený na blok 3 hradiel, ďalej nasleduje pamäť 4 absolútneho smeru a blok 5 výstupnej kombinačnej logiky. Vstupné svorky 1 sú pripojené k bloku 2 vstupnej kombinačnej logiky, vstupné svorky IA a IB k pamäti 4...

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231242

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 277/64, A01N 43/86

Značky: spôsob, rastlín, bôbovitých, usmernenej, dediferenciačnej, transformácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na rastlinný organizmus sa pôsobí derivátmi kyseliny 2-oxo-3-benzotiazolín octovej všeobecného vzorca I kde R je kyslík Rl je metylester kyseliny octovej, etylester kyseliny octovej, 2-chlóretyĺester kyseliny octovej, alylester kyseliny octovej, hydrazid kyseliny octovej o koncentrácii l0-4 až 10-3 mol.dm-3....

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231241

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor

MPK: C07D 277/64, A01N 43/86

Značky: dediferenciačnej, bôbovitých, usmernenej, transformácie, rastlín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie bôbovitých rastlín vyznačujúci sa tým, že na rastlinný organismus sa pôsobí derivátmi kyseliny 2-ozo-3-benzotiazolínoctovej všeobecného vzorca I kde R je metoxykarbonylmetyl, allykarbonylmetyl, 2-chloretoxykarbonylmetyl, allykarbonylmetyl nebo hydrazinokarbonylmetyl, o koncentrácii 10-4 až 10-3 mol/l.

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie rastlinného organizmu pomocou 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245313

Dátum: 16.12.1985

Autori: Szász György, Breining Tibor, Horváth Ágnes

MPK: C07D 277/62

Značky: spôsob, pomocou, rastlinného, organizmu, 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu, transformácie, dediferenciačnej, usmernenej

Text:

...organizácie.Amorfné kalusy vznikajú dediferenciáciou v podmienkach in vitro. V štádiu primokalusu pletivo je rozpadavé na bunky. Po preočkovani na čerstvé médium analogického zloženia ako bolo médium počas dediferenciácie, kalus zachováva typický neorganizovaný rast. Po aplikácii predmetnej látky na kalusové bunky čerstvá hmotnosť biomasy počas pretrvávajúcej dediferenciácie sa zvyšuje v závislosti od koncentrácie a času pôsobenia látky...