Patenty so značkou «transdermálny»

Transdermálny terapeutický systém na podávanie účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19233

Dátum: 14.12.2010

Autori: Schurad Björn, Schröder Britta, Hausner Heike

MPK: A61K 31/27, A61K 9/70, A61K 9/00...

Značky: systém, transdermálny, účinnej, látky, podávanie, terapeuticky

Text:

...obsahuje jednotky kyseliny akrylovej alebo kyseliny metakrylovej s definovaným obsahom karboxylových skupín, čím sa má zvýšiť schopnosť pohlcovať vodu a tiež tolerancia kyslýchpolyakrylových tlakových lepidiel voči vlhkosti.0011 WO 2007/064407 Al zverejňuje TTS s adhêznou vrstvou na báze silikónu, čím sa má docieliť zlepšenie adhéznych vlastností, znášanlivosti a bezpečnosti pri terapii rivastigmínom. Podľa W 0 2007/064407 A 1 je obzvlášť...

Transdermálny terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5009

Dátum: 05.02.2008

Autori: Klokkers Karin, Schlüter Hans-jürgen, Kibele Ralf

MPK: A61L 15/16

Značky: transdermálny, systém, terapeuticky

Text:

...čiarou. Povrchová vrstva môže byť ďalej vybavená údajom o účinnej látke, ktorá je obsiahnutá vo vrstve nesúcej účinnú látku.Údaj alebo údaje o účinnej látke alebo látkach môžu byť uvedene na oboch stranách poliacej deliacej čiary, Povrchová vrstva môže ďalej niest údaj alebo údaje o množstve účinnej látky alebo látok, prednostne ako množstvo účinnej látky za časovú jednotku, napríklad v g/h. Tento údaj alebo údaje o množstve účinnej...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie účinnej látky buprenorfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19186

Dátum: 07.11.2007

Autori: Horstmann Michael, Müller Walter, Hille Thomas

MPK: A61K 9/70, A61K 31/485

Značky: terapeuticky, buprenorfinu, podávanie, účinnej, systém, transdermálny, látky

Text:

...na podávanie buprenorfínu na kožu, pričom TTS zahŕňa zadnú vrstvunepriepustnú pre účinnú látku, aspoň jednu na tlak citlivúadhéznu matricovú vrstvu, obsahujúcu účinnú látku buprenorfín a aspoň jednu karboxylovú kyselinu, a poprípade ochrannú vrstvu oddeliteľnú pred použitím. Matricová vrstva je vytvorená na báze polysiloxánov alebo polyizobutylénu. Buprenorfín je rozpustený V karboxylovej kyseline alebo karboxylových kyselinách a tento...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie rivastigmínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14911

Dátum: 10.10.2006

Autori: Theobald Frank, Wall Bettina, Platt Beatrix, Gargiulo Paul, Lane Roger Michael

MPK: A61K 9/70, A61K 31/27

Značky: systém, rivastigmínu, podávanie, transdermálny, terapeuticky

Text:

...a TTS, ktorý nemá žiadnu prídavnú silikónovú adhezívnu vrstvu (TTS č. 1).Obrázok 2 ukazuje graf ilustrujúci rôznu rýchlosť priepustnosti rivastigmínu cez všetky vrstvy ľudskej kože, podávaného pomocou TTS,ktorý má prídavnú silikónovú adhezívnu vrstvu (TTS č. 2) alebo TTS,ktorý nemá žiadnu prídavnú silikónovú adhezívnu vrstvu (TTS č. 1).Obrázok 3 ukazuje graf ilustrujúci rôznu rýchlosť priepustnosti rivastigmínu cez EVA membránu, podávaného...

Pevný transdermálny terapeutický systém obsahujúci absorbér UV žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17543

Dátum: 28.04.2006

Autori: Langguth Thomas, Bracht Stefan

MPK: A61K 9/70, A61K 31/57

Značky: pevný, transdermálny, obsahujúci, žiarenia, systém, terapeuticky, absorbér

Text:

...2,4,6-trianilín-p-(karbo-ľ-etylhexyl- 1 -oxy)-1,3,5-tríazín,3-imidazol-4-yl-akrylová kyselina, ester 3-imidazol-4-yl-3-imidazol 4-yl-kyseliny akrylovej,2-fenylénbenzimidazol-S-sulfónová kyselina a/alebo jej K-, Na- a trietanolamín (TEA ) soli,2-kyán-3,B-difenylakrylová kyselina, tereñaloylidćn-digáfor sulfónová kyselina, butylmetoxy-dibenzoyl metán, benzofenón a/alebo deriváty benzofenónu, výhodne benzofenón-3a/alebo benzofenón-4. Nevýhodou...

Transdermálny prípravok na vonkajšie použitie obsahujúci nesteroidné protizápalové/analgetické činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10510

Dátum: 24.02.2006

Autori: Kuwahara Tetsuji, Yoshitake Kazuhisa, Tsuruda Kiyomi, Hashimoto Yoshiaki, Atarashi Kenji, Sakai Michinori, Ikesue Koichi

MPK: A61K 31/381, A61K 31/196, A61K 31/192...

Značky: použitie, obsahujúci, nesteroidné, prípravok, vonkajšie, transdermálny, činidlo

Text:

...NSAID a UV filter, ktorý migruje do kože, pričom UV filter je zvolený zo súboru zostávajúceho z 4-terc-butyl-4-metoxydibenzoylmetánu, n-hexyl-2-(4 dietylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoátu, 4-hydroxy-3 -metoxyškoricovej kyseliny,rozvetveného alkylesteru 4-hydroxy-3 -metoxyškoricovej kyseliny, tereftalylidén-3,T-digáfor 10,l 0-disulfón 0 vej kyseliny, 2-(2 H-benzotriazol-2-yl)-4-metyl-6-2-metyl-3-1,3,3,3...

Transdermálny terapeutický systém s adhéznou vrstvou, spôsob silikonizovania zadnej vrstvy systému a použitie zadnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13927

Dátum: 06.09.2005

Autori: Leonhard Johannes, Müller Walter

MPK: A61K 9/70, C08K 3/34

Značky: vrstvy, transdermálny, systém, zadnej, adhéznou, systému, vrstvou, spôsob, použitie, terapeuticky, silikonizovania

Text:

...Teplota predstavuje asi 80 °C až 100 °C, EP 1 791 533 34 4 m, môže byť ale tiež pod 80 °C.0009 Každý samolepiaci systém, či už transdermálny terapeutický systém,náplasť bez účinnej látky, etiketa alebo lepiaca páska, musí byť pred použitím chránený pomocou vždy odtrhnuteľnej ochrannej vrstvy. Ochranná vrstva môže pozostávať z rôznych materiálov, ako je napr. PET, polyetylén alebo polypropylén a je na strane, ktorá prichádza do kontaktu s...

Transdermálny terapeutický systém na ošetrovanie Parkinsonovho syndrómu obsahujúci D2-agonistu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284618

Dátum: 29.06.2005

Autori: Peck James, Müller Walter

MPK: A61K 9/70

Značky: výroby, transdermálny, ošetrovanie, parkinsonovho, syndrómu, systém, obsahujúci, d2-agonistu, spôsob, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s rubovou vrstvou inertnou proti látkam obsiahnutým v matrici, so samolepiacou vrstvou matrice majúcou v účinnom množstve (-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-{propyl-[2-(2-tienyl)etyl]amino}-1-naftol a s ochrannou fóliou, ktorá sa pred použitím odstraňuje, obsahuje matricu na báze nevodného lepivého polymérneho systému na akrylátovom alebo silikónovom základe s rozpustnosťou => 5 % hmotn. pre...

Transdermálny stereoidový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8017

Dátum: 28.04.2005

Autori: Kamiyama Fumio, Wülfert Ernst, Murray James Robert

MPK: A61K 31/5685, A61K 9/70, A61P 19/10...

Značky: transdermálny, stereoidový, prípravok

Text:

...aj pri iných liečivách za predpokladu, že tieto liečivá dokážu prenikať cez kožu dostatočne účinne adostatočne predvídateľne. Dokumenty W 0 96/36 339 a US 2001 /0023 261 publikujú transdermálne podávanie steroidov zahrnuté vtejto prihláške. Tietodokumenty neuvádzajú lepiacu kompozíciu nárokovanú touto prihláškou.Teraz sme prekvapujúco objavili lepiacu náplasť alebo lepiacu kompozíciu na transdermálne dodávanie niektorých steroidov vrátane...

Transdermálny systém pre podanie hormónov bez prísad na zlepšenie penetrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15811

Dátum: 10.12.2004

Autori: Schenk Dirk, Dittgen Michael, Bracht Stefan, Huber Petra, Langguth Thomas

MPK: A61K 9/70, A61K 31/565

Značky: hormónov, zlepšenie, transdermálny, penetrácie, podanie, systém, přísad

Text:

...na hmotnosť vrstvy, a vrstva obsahujúca liečivo môže pozostávať z adhezív, ako napríklad polyakrylátov, silikónov, styrén-butadíénovýchkopolymérov a polyizobutylénov. Predovšetkým vhodné sú polárne polyméry, ako napriklad polyakryláty.DE 199 06 152 sa týka systému transdermálneho podania liečiva, vktorom je gestodén zabudovaný vpolámom polymére, akým sú napríklad polyvinylpyrolidón, metylcelulóza,etylcelulóza a hydroxypropylcelulóza,...

Transdermálny farmaceutický prípravok na minimalizáciu reziduí na pokožke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11296

Dátum: 06.10.2004

Autori: Carrara Dario Norberto, Besse Celine, Grenier Arnaud

MPK: A61K 47/10, A61K 9/06

Značky: farmaceutický, minimalizáciu, pokožke, reziduí, transdermálny, prípravok

Text:

...zvyčajne obsahujú písomnú informáciu pre používateľov, V ktorej sa jasne uvádzajú vyššie opísané riziká. Napríklad pri prípravku OXYTROLTM (oxybutynínová náplasť predávaná spoločnosťou WATSON Pharmaceuticals, Inc. USA) sa nachádza písomná informácia pre používateľov, ktorej súčasťou je nasledujúce upozornenie Keďže náplasť bude obsahovať zvyšky oxybutynínu, zahoďte ju, aby ju nemohla náhodne použiť alebo prehltnúť iná osoba, najmä dieťa....

Transdermálny terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1137

Dátum: 04.02.2004

Autori: Dittgen Michael, Schumacher Jochen, Kaffl Hubert, Süsse Manfred, Mletzko Stephan, Ingwersen Jan-peter, Langguth Thomas, Schenk Dirk

MPK: A61K 9/70

Značky: terapeuticky, transdermálny, systém

Text:

...zadnou vrstvou a naticou s účinnou látkou, odvrátenou čo najďalej od povrchu kože, je usporiadaná aspoň jedna lepiaca vrstvas obsahom absorbéra UV-lúčov a medzi lepiacou vrstvou s obsahomabsorbéra UV-lúčov a maticou s účinnou látkou, odvrátenou čo najdälej od povrchu kože, je obsiahnutá aspoň jedna oddeľovacia vrstva, ktorá je nepriepustná. pre účinnú látku. a nepriepustná pre absorbér UV-lúčov.0006 Podľa vynálezu môže transdermálny...

Zdokonalený transdermálny dávkovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1409

Dátum: 28.07.2003

Autori: Wolff Hans Michael, Schacht Dietrich Wilhelm, Hannay Mike

MPK: A61K 31/38, A61K 9/70

Značky: transdermálny, dávkovací, zdokonalený, systém

Text:

...medzibunkovou) aletiež cez hydrofilné póry (napr. potnú žľazu).0008 Dané ciele boli vyriešené poskytnutím TDS obsahujúceho zadnú vrstvu inertnú ku ZlOŽkáH 1 matrice, samolepiacu matricu obsahujúcu liek s funkčnou aminoskupinou a ochrannú fóliu alebopovlak, ktoré sa odstránia pred použitím, vyznačujúci sa tým, že samolepiaca matrica obsahuje tuhý alebo polotuhý polopriepustný(1) V ktorej sa nachádza liek obsahujúci funkčnú aminoskupinu vo...

Transdermálny terapeutický systém vo forme náplasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 282640

Dátum: 23.09.2002

Autor: Müller Walter

MPK: A61K 31/46, A61K 9/70

Značky: transdermálny, formě, systém, terapeuticky, náplastí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný transdermálny terapeutický systém vo forme náplasti s vrstvenou štruktúrou, skladajúci sa zo zadnej vrstvy prilepenej na zásobník účinnej látky, prípadne membrány riadiacej tok účinnej látky alebo dodatočnej vrstvy prilepovanej na kožu a uvoľniteľnej ochrannej fólie, obsahujúci skopolamínovú bázu ako účinnú látku, v ktorom vrstvy náplasti obsahujú ako základný polymér kopolyméry derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej s...

Transdermálny matricový systém a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282613

Dátum: 20.09.2002

Autori: Math Marie-christine, Teillaud Eric, Bevan Bruno

MPK: A61K 9/70

Značky: spôsob, systém, přípravy, matricový, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny matricový systém na perkutánne podanie hormónu, zahrnuje nosič a adhéznu matricu, pričom matrica zahrnuje 36 až 61 hmotnostných častí etylén/vinylacetátového kopolyméru, 12 až 17 hmotnostných častí 2-oktyldodecyl-myristátu, 5 až 17 hmotnostných častí dietylftalátu, 10 až 16 hmotnostných častí zlúčeniny zvolenej z N-alkyl-2-pyrolidónov, v ktorých alkylová skupina je skupina obsahujúca 4 až 15 atómov uhlíka a 1 až 12 hmotnostných...

Transdermálny systém (TTS) s účinnou látkou fentanylom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7226

Dátum: 10.07.2002

Autor: Müller Walter

MPK: A61K 9/70

Značky: látkou, účinnou, fentanylom, systém, transdermálny, tts

Text:

...vrstvy a uzatvárajúce ochranné vrstvy odstraňované predpoužitím. Vrstva obsahujúca účinnú látku je vytvorená z polyméru, do ktorého jezabudovaný veľký počet kvapalných mikrorezervoárov. Tieto mikrorezervoáre obsahujú účinnú látku.0009 Ako sa ukázalo, je vrstva obsahujúca účinnú látku - aj ked je vnej účinná látka obsiahnutá vkvapalnom prípravku - samotná pri mechanickom poškodení (rez, prasklina, oder a pod. ) absolútne bezpečná proti...

Transdermálny terapeutický systém s fentanylom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1690

Dátum: 10.07.2002

Autori: Hille Thomas, Müller Walter

MPK: A61K 31/4468, A61K 9/70

Značky: transdermálny, systém, fentanylom, terapeuticky

Text:

...vinylacetát asice vmnožstve až 50 hmotn. Takto vyrobené polyméry sa označujú tiež ako štatistické kopolyméry, lebo rozhoduje samotné rozdelenie množstva použitých monomérov a náhoda o zložení polymérnych reťazcov.0008 Ked polyméry obsahujú voľné hydroxylové skupiny, existuje možnosť dodatočne zosietiť polymérne reťazce pomocou viacmocných kátlónov, ako jeAle alebo Ti alebo reaktivnymi substanciaml, akou je melamín. Táto možnosťsa môže...

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282230

Dátum: 18.10.2001

Autori: Horstmann Michael, Seibertz Frank, Meconi Reinhold, Lichtenberger Rainer

MPK: A61K 9/70, A61K 31/565

Značky: spôsob, systém, výroby, transdermálny, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s obsahom účinnej látky na kontrolované uvoľňovanie estradiolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných derivátov samotných, alebo v kombinácii s gestagénmi, najmä s levonorgestrelom, obsahuje zadnú vrstvu, s ňou spojený rezervoár obsahujúci účinnú látku, ktorý je vyrobený použitím adhéznych lepidiel a obsahujúci jednu alebo viac vrstiev, v ktorom adhézne lepidlo obsahuje estery kolofónie alebo estery hydrogénovej...

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282073

Dátum: 27.08.2001

Autori: Kindel Heinrich, Horstmann Michael, Hoffman Gerd

MPK: A61K 31/60, A61K 9/70

Značky: systém, transdermálny, spôsob, přípravy, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém, obsahujúci kyselinu acetylsalicylovú ako účinnú látku, s vrstvenou stavbou zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku a pre vlhkosť a jednej alebo viac vrstiev matrice obsahujúcich účinnú látku, ktorý aspoň v jednej matricovej vrstve obsahuje účinnú látku - kyselinu acetylsalicylovú v množstve viac ako 50 % v kryštalickej forme. Spôsob prípravy transdermálneho terapeutického systému spočíva v tom, že sa...

Transdermálny terapeutický systém s obsahom estradiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281626

Dátum: 02.04.2001

Autori: Müller Walter, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: estradiolu, terapeuticky, systém, obsahom, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s obsahom estradiolu ako účinnej látky, s vrstvenou výstavbou zadnej strany neprepúšťajúcej účinnú látku a vlhkosť, s matricou obsahujúcou účinnú látku a prípadne s uvoľniteľnou ochrannou vrstvou kryjúcou matricu, pričom matrica obsahuje glycerín s obsahom vody maximálne 1 % hmotn.

Náplasť ako transdermálny terapeutický systém, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280996

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hoffman Annegrete

MPK: A61M 37/00

Značky: spôsob, výroby, použitie, systém, transdermálny, terapeuticky, náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť, pri ktorej dimenzovanie nastavenia zásoby účinnej látky v styku s matricou je zvolené tak, aby prinajmenšom v jednom smere bola vzdialenosť zásoby (23) od okraja matrice (22), ktorý je v styku s plochou uvoľňovania, väčšia ako cesta difúzie najmenej jednej účinnej látky zo zásoby (23) do matrice počas trvania aplikácie. Množstvo obsahu účinnej látky v okamihu aplikácie sa zvolilo tak, aby čas trvania uvoľňovania až do konečného...

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280299

Dátum: 09.07.1997

Autori: Horstmann Michael, Franke Hanshermann, Pontzen Thomas, Müller Walter

MPK: A61K 9/70

Značky: výroby, systém, transdermálny, terapeuticky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s estradiolom ako účinnou látkou a prípadne ďalšími účinnými látkami má vrstvenú výstavbu zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku a vlhkosť. Matricová vrstva obsahuje účinnú látku, vodu viažucu prídavnú látku a prípadne uvoľniteľnú ochrannú vrstvu.

Transdermálny dodávací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 281076

Dátum: 04.06.1997

Autori: Eriksen Peter Bonne, Weibel Helle

MPK: A61K 31/445, A61K 47/12, A61K 47/06...

Značky: dodávací, systém, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje jednu alebo viac zlúčenín na zvýšenie permeácie vybraných, zo skupiny zahrňujúcej nasýtené a nenasýtené mastné kyseliny a ich estery v propylénglykole, bisabololu v etanol/vode, cineolu v etanol/vode, hydroxypropyl-D-cyklodextrínu v etanol/vode alebo decylmetylsulfoxidu v etanol/vode a zlúčeninu vybranú z tiagabínu, jeho farmaceuticky prijateľných solí, farmaceuticky prijateľných C1-6-alkylesterov alebo iónových párov tiagabínu...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie galantamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281339

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hille Thomas, Deurer Lothar

MPK: A61K 31/55, A61K 9/18, A61K 9/70...

Značky: podávanie, systém, galantamínu, terapeuticky, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Tento terapeutický systém na podávanie galantamínu na kožu obsahuje zadnú vrstvu neprepúšťajúcu účinnú látku a samolepiacu rezervoárovú vrstvu, kde rezervoárová vrstva obsahuje 40 až 80 % hmotn. polymérneho materiálu na báze akrylátov, 0,1 až 30 % hmotn. zmäkčovadla vybraného zo skupiny alkoholov, esterov a (poly)etoxylovaných zlúčenín a 0,1 až 30 % hmotn. galantamínovej bázy alebo jej prijateľnej soli.

Transdermálny terapeutický systém na podávanie fyzostigmínu kožou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280185

Dátum: 08.05.1996

Autori: Profitlich Thomas, Stanislaus Fritz, Walter Kersten, Hille Thomas, Deurer Lothar

MPK: A61K 31/40, A61K 47/10, A61K 9/70...

Značky: podávanie, kožou, spôsob, systém, přípravy, transdermálny, fyzostigmínu, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný transdermálny terapeutický systém na podávanie fyzostigmínu kožou, pozostávajúci zo zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku, samolepiacej rezervoárovej vrstvy obsahujúcej 40 až 90 % hmotnostných polymérneho materiálu a 0,1 až 20 % hmotnostných fyzostigmínovej bázy alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, ako aj z odstrániteľnej ochrannej vrstvy pokrývajúcej rezervoárovú vrstvu, ktorý obsahuje v rezervoárovej vrstve polymérny...

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280081

Dátum: 10.01.1996

Autori: Dzekan Horst, Horstmann Michael, Kursawe Marion

MPK: A61K 9/70, A61K 31/565

Značky: transdermálny, systém, výroby, spôsob, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný transdermálny terapeutický systém, obsahujúci ako účinnú látku 17-beta-estradiol vrstvovito usporiadaný na zadnej vrstve, ktorá v podstate neprepúšťa účinnú látku a vlhkosť, jednej alebo viacerých matricových vrstiev a prípadne vrstvy lepivej, kde aspoň jedna matricová vrstva alebo lepivá vrstva obsahuje bezvodý 17-beta-estradiol v kryštalickej forme. Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému spočíva v tom, že sa najprv...

Transdermálny terapeutický systém dávkujúci 17-ß-estradiol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279911

Dátum: 08.11.1995

Autori: Hahn Sylvia, Meconi Reinhold, Klein Robert-peter, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: terapeuticky, 17-ß-estradiol, dávkujúci, systém, transdermálny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahujúci účinnú látku 17-beta-estradiol a prípadne ďalšie účinné látky má vrstevnaté usporiadanie a pozostáva zo zadnej vrstvy v podstate neprepúšťajúcej vlhkosť, rovnako ako neprepúšťajúcej účinnú látku, ďalej z jednej alebo viac matricových vrstiev a v prípade nelepiacich matricových vrstiev z ďalšej vrstvy lepiacej. Koncentrácia rozpusteného estradiolu vo všetkých matricových vrstvách a v prípade prítomnosti vrstvy lepiacej i v...

Samolepiaci transdermálny matricový systém na podávanie hormónu perkutánnou cestou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281234

Dátum: 11.10.1995

Autori: Teillaud Eric, Sawaya Antoine, Math Marie-christine

MPK: A61K 9/70, A61M 35/00

Značky: hormonu, samolepiaci, spôsob, transdermálny, přípravy, matricový, perkutánnou, podávanie, cestou, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Samolepiaci transdermálny matricový systém na podávanie hormónu perkutánnou cestou, obsahujúci podklad a samolepiacu matricu, pričom matrica obsahuje: a) 40 až 60 hmotnostných dielov kopolyméru etylénu a vinylacetátu, b) 5 až 20 hmotnostných dielov derivátu celulózy, c) 35 až 55 hmotnostných dielov aspoň jednej zlúčeniny vybranej zo skupiny zahrnujúcej: krotamiton, N-substituované 2-pyrolidóny vzorca (I), kde R predstavuje C1-C15alkylovú...

Transdermálny terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 277758

Dátum: 16.12.1992

Autor: Becher Frank

MPK: A61M 37/00

Značky: transdermálny, terapeuticky, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém má zásobník účinnej látky, ktorý tvorí viackomorový systém, v ktorom sú usporiadané rozdeľovacie komory (14). Tieto rozdeľovacie komory (14) sú oddelené a obsahujú aspoň jednu účinnú látku, pričom medzi rubovou vrstvou (10) a fixačným zariadením je aspoň jedna samolepiaca vrstva (19).

Transdermálny systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279357

Dátum: 12.11.1991

Autor: Müller Walter

MPK: A61M 37/00

Značky: použitie, transdermálny, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa transdermálny systém s účinnou látkou, na riadené, odstupňované podávanie účinných látok na kožu, pri ktorom permeabilita membrány (13, 23) na účinnú látku alebo účinné látky, ktoré sa majú uvoľňovať, je rovná nule alebo je väčšia ako nula a plocha membrány (13, 23) je menšia ako plocha uvoľňovania účinnej látky zo systému.

Transdermálny teraupeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280782

Dátum: 15.10.1991

Autori: Herrmann Fritz, Horstmann Michael

MPK: A61M 35/00, A61L 15/16

Značky: teraupeutický, transdermálny, výroby, spôsob, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s vrstvenou výstavbou sa skladá zo zadnej vrstvy (11, 21) neprepúšťajúcej účinnú látku a vrstvy (13, 23) kontrolujúcej prístup vlhkosti ku koži. Matrica (12, 22) tohto systému sa skladá zo základného materiálu (15, 25), ktorý prepúšťa vodnú paru, nerozpustný vo vode a bez účinnej látky. V tomto sú rozdelené ostrovčeky (14, 24), ktoré sa skladajú z pevného roztoku účinnej látky liečiva v základnom materiáli (15,...