Patenty so značkou «tramvají»

Obvod pro kontinuelní přepojení odporů a zrychlovače tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 266611

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: přepojení, kontinuelní, zrychlovače, obvod, tramvají, odporu

Text:

...třetího stykače a přes náběhový odpor 55. Na zápornýpól generovaného napětí gg je zapojen jednak začátek gg druhé poloviny ggglzrychlovačepřes první kontakt łgg druhého stykače, jednak konec gg téže poloviny zrychlovače přes první kontakt łgg čtvrtého stykače a přes brzdovy odpor gg. Paralelně k náběhovému odporu BMje zapojen kontakt łgł prvního rozjezdového stykače, paralelně k brzdovému odporu je zapojen kontakt łgg druhého rozjezdového...

Zapojení pro sério-paralelní přepojení trakčních motorů tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 264205

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: sério-paralelní, přepojení, zapojení, tramvají, trakčních, motorů

Text:

...1 T 1 přepojovacího relé, k němuž je paralelné připojen první kontaktZR 1 zrychlovače sériově řazený s kontaktem 1 PR paměťového relé, jsoupřipojeny jednak paralelně řazené cívky S 1, S 2 prvního a druhého skupinového stykače, jednak cívka PR paměťového relé, jednak cívka UR přerušovacího relé přes druhou diodu D 2 a přes kondenzátor C 1, k němuž je paralelně připojen vybíjecí odpor RV zapojený v sérii -s třetí diodou D 3, jejíž Ěnoda je...

Zapojení tramvají s odporovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250073

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 7/04

Značky: odporovým, řízením, tramvají, zapojení

Text:

...obvodu původního zapojení, na obr. Za je vyznačeno v trakčních obvodech vozů typu T zapojení podle vynálezu, na obr. 2 b je schéma části ovládacího obvodu podle vynalezu.Podle obr. 1 a jsou kotvy k 4 a k 3 Čtvrteho a třetího trakčuího motoru trvale zapojeny v sérii se svými magnety m 4, m 3 přesproudovou cívku DR a kotvy k 1, k 2 prvního a druhého trakčniho motoru jsou trvale zapojeny v sérii se svými magnety m 1,m 2, přičemž obě...