Patenty so značkou «traktora»

Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288346

Dátum: 26.02.2016

Autori: Kosiba Ján, Kunkel Fedor, Tulík Juraj, Tkač Zdenko, Majdan Radoslav

MPK: B01D 35/06, B01D 35/02

Značky: traktora, hydraulických, kvapalín, univerzálnych, filtráciu, zariadenie, filtračné, prevodových

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (1) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a  spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na...

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Messingerová Valéria, Hnilica Richard, Dado Miroslav, Stanovský Miroslav, Hnilicová Michaela, Slugeň Jozef, Ferenčík Michal

MPK: A01M 21/02, A01B 39/22, A01G 23/00...

Značky: kolesového, lesného, pôdna, adaptér, traktora, fréza

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hnilica Richard, Stanovský Miroslav, Dado Miroslav, Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria, Ferenčík Michal, Slugeň Jozef

MPK: A01G 23/06, A01B 39/18, A01B 43/00...

Značky: adaptér, nežiadúcich, kolesového, drvič, lesného, traktora, nárastov

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Hnilicová Michaela, Hnilica Richard, Ferenčík Michal, Stanovský Miroslav, Slugeň Jozef, Messingerová Valéria, Dado Miroslav

MPK: A01G 23/00, B62D 49/06, B27B 25/00...

Značky: adaptér, traktora, lesného, kolesového, nadstavba, lanovková

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6422

Dátum: 03.05.2013

Autori: Majdan Radoslav, Tkač Zdenko, Kosiba Ján

MPK: B01D 35/02, B01D 35/16

Značky: hydraulického, spôsob, kvapalín, prevodových, traktora, okruhu, prostredníctvom, hydraulických, univerzálnych, filtrácie, vnútorného

Text:

...filtračného zariadenia na ráme traktora. Vloženie T-kusu do výstupného tlakového potrubia hydrogenerátora je na obr. 3.Navrhnuté technické riešenie uvedené na obr. 1 je určené najmä pre traktory nižších výkonových tried,ktoré disponujú neregulačným hydrogenerátorom, ktorý je v činnosti hned po naštaitovaní traktora. Technické riešenie bolo realizované na novom traktore Zetor Forterra l 2 44 l. Použité bolo dodatočne filtračné zariadenie §,...

Navijak ľahkého agrolesníckeho traktora na približovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6241

Dátum: 02.10.2012

Autori: Ronec Rudolf, Pancák Jozef

MPK: B66D 1/02

Značky: agrolesníckeho, traktora, dřeva, ľahkého, naviják, približovanie

Text:

...mimo záberu, zaistený aretačným pružinovým mechanizmom dovtedy, kým obsluha potiahnutím páky túto polohu nezmení.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad technického riešenia navijaka ľahkého agrolesníckeho traktora na približovanie dreva je znázornený na obrázkoch l - 7. Na obrázkoch l a 2 je zobrazené celkové usporiadanie hlavných komponentov zariadenia. Na obr. 3 je pohľad zospodu na napínaci mechanizmus reťaze. Obr. 4 znázorňuje aretačný...

Stabilizátor pre spodné a/alebo horné tiahlo poľnohospodárskeho traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16991

Dátum: 20.12.2011

Autor: Sauermann Hans

MPK: A01B 59/041

Značky: spodné, horné, stabilizátor, poľnohospodárskeho, tiahlo, traktora

Text:

...najmenej jednu protioporu piestu. Pod aretačnou polohou sa pritom rozumie každá poloha,v ktorej je teleskop najmenej čiastočne blokovaný. Nepatrná pohyblivostteleskopu v aretačnej polohe nehrá žiadnu úlohu. V uvoľnenej polohe neovplyvňuje aretačný strmeň naproti tomu teleskop vôbec, takže tento je pôsobením najmenej jednej pružiny pohyblivý. Takto stabilizátor vyhovie takpožiadavkám počas prevádzky na poli. ako aj vo verejnej cestnej...

Odpružený pásový podvozok traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277810

Dátum: 08.03.1995

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B62D 55/08, B62D 11/18, B62D 55/06...

Značky: pásový, podvozok, odpružený, traktora

Zhrnutie / Anotácia:

Hnacie kolesá odpruženého pásového podvozka traktora sú poháňané kužeľovým prevodom umiestneným medzi diferenciálnymi planétovými reduktormi, za ktorými sú zaradené portálové prevody. Rameno pása je začapované v čape upevnenom na telo alebo rám stroja. Čap (49) napínacieho kolesa (50) je upevnený k dvojramennému vahadlu (51) s dolným ramenom (52) začapovaným v ramene (2) pása a s horným ramenom (53) začapovaným v napínači (54) ukotvenom na...

Mechanizmus ručných ovládačov traktora umiestnených po bokoch panela volantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270174

Dátum: 13.06.1990

Autori: Urbánek Henrich, Krajewski Tadeusz

MPK: G05G 5/18

Značky: traktora, ručných, panela, mechanizmus, ovládačov, bokoch, volantu, umiestnených

Text:

...g, Z jeuložený v telesa jg, gg valcorveho lol-lake upevnenon na rano l g panela 5. Hrisdele g, g,gž, ž sú na vnútornej strane panela g opatrenć ranenani ll, lg, 39, 52 s gulovým unáäao čom lg, ll, gg alebo s unašačom lg. Guĺove unaäače lg, lg ranien ll, lg sú vodorovnjni tiahlemi lg, lg spojene s ramenami lg, lg svislých hriadeĺov lg, gg ulolenýoh otočnev horných lošisktoh gg upoinonycu na som stene g kebiny. zum hriadele l. lg sú nedsi...

Predné závažie traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261060

Dátum: 12.01.1989

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: A01B 63/11

Značky: traktora, predné, závažie

Text:

...je pridŕžaný-skrutkou 7,preohádzajúcou dutinou 8 medziuzávažiami,opierajúcou sa V ích spodnej stene 13 o zahĺbenú dosadaciu plochu 9. Na zadnej stene 10 závažia 1 pod výstupkom 2 sa nachádza šípovité vybraníe 11, ktorého steny 41, 40 sú rovnobežne s čelnou stenou 15 a zrazením 14 a nad výstupkom 2 je sklonená navádzacia plocha 12. Na spodnej stene 13,ktorá v. predu prechádza do zrazenia 14,sú umiestnené dve polovice kruhovej zahĺbenej...

Horná vzpera trojbodového závesu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 255337

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotný Lubomír

MPK: A01B 61/02

Značky: vzpěra, horná, trojbodového, závěsu, traktora

Text:

...reze a obr. 2 hornú vzperu trojbodového závesu traktora v pôdumryse z obr. 1. K telesu 2 dvojčinného hydraulického valca 1, na ktorého piestnici 4 je vytvorený horný prípojný kĺb 5 je privarená pätná matica 3, zasunutá vovodiacej kulise 10 upevnenej na priečnom čape Sl, v ktorom je uložená nadstavovacia skrutka (i zaskrutltovaná jedným koncom v pätnej nízatici 3 a druhým koncom vo vratidle 11 polohovo zaistenom poistným kolikom 12,...

Kľukové ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244981

Dátum: 15.11.1987

Autor: Svinarenko Nikolaj Michajlovie

MPK: A01B 63/16

Značky: traktora, súpravy, náradia, reguláciu, závesnej, ručnú, kľukové, ústrojenstvo

Text:

...obr. 1 je schematicky znázornená kluk-ové ústro 4jenstvo na pozadí zadného kolesa traktora a na obr. 2 je časť ústrojenstva s doplnkovou klukou.Kľukové ústrojenstvo sa skladá z ovládacieho kolieska 1 s klukou 2, ktoré je uložené V gulovom čape 3 pripevnenom na zajdnú stenu 4 kabíny traktora. ovládacie -kvoliesko 1 s klukou 2 tvori trubka s mn-ohouholníkovým lôžkom, vnútri ktorej je uložená rnnohouholnílková tyč 5 spojená prostrednictvom...

Rám pre adaptáciu traktora na terénny vysokozdvíhací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 236830

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mazánik Anton, Kučera Jan, Špaček Miloslav, Urbánek Vendelín

MPK: B66F 9/075

Značky: adaptáciu, terénny, traktora, vozík, vysokozdvíhací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania rámu umožňujúceho adaptáciu traktora na terénny vysokozdvíhací vozík. Rám pozostáva z priečnika, ku ktorému je pripojené vysokozdvíhacie zariadenie a ktorý je pevne spojený s pozdĺžnymi bočnicami. Pozdĺžne bočnice sú pevne spojené konzolou, upevnenou na bloku motora a na ich voľnom konci je umiestnené protizávažie. Podstata riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že zahnuté vidlicové konce priečnika sú...