Patenty so značkou «trakčního»

Zařízení pro zkoušení a oživování regulátoru trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270043

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kolenský Miroslav

MPK: G05B 23/02

Značky: regulátoru, oživování, trakčního, zařízení, vozidla, zkoušení

Text:

...řízení vozídle během zkoułení rsgulatoruc Dale, vytvořenín rozhraní nezí regulitoren e zdrojí vetupníoh velíčín je eozno rychle uröít, v ktere částí výzbroje vozídla zavada vznikla. Setří ae alektrícká ensrgíe pro pohon trakčních motorů a zvyuje ee bezpečnost práce, protože ee pracuje na etojícín vozídle e odpojeným nepčtín trolejo.vynález bude v dalším textu blíže objaenůn na příkladu provedení, jehož schéma zapojení Je zndzorněno na...

Model pohonu trakčního vozidla pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268329

Dátum: 14.03.1990

Autori: Měsíček Jan, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/00

Značky: účely, model, trakčního, vozidla, diagnostické, pohonů

Text:

...druhé,třetí, štvrté, páté a šesté hradlo hl, Ez, 52, EA, 52, 55 přípojeny na anody první a druhe diody Ql, Q a současně na první a druhý odpor 55, 53. Katody první a druhé diody gł,Q 3 jsou připojeny na vstup sumátoru âl.Model pohonu podle vynálezu pracuje tak, že regulační obvod L na základě zadání na svorce A zadání vytváří na svém prvním, druhém. třetím, čtvrtém výstupu lg, lg. ll, lg spínací pulsy pro ětyřzónová řízení kotevního...

Zapojení trakčního tyristorového pohonu lokomotivy s ochranným a blokovacím systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267723

Dátum: 12.02.1990

Autori: Raba František, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/10

Značky: pohonů, trakčního, tyristorového, lokomotívy, ochranným, blokovacím, systémem, zapojení

Text:

...proudů n jednak přes obvod 2 výběru mnxima nn první vstup Ěł obvodu É kontroly anulogových veličín, jehož výstup je připojen nn první Vstup gl vyhodnocovacího obvodu §. Druhý vstup §g vyhodnocovacího obvodu § je připojen k výstupu obvodu Z kontroly logických signálů. Výstup vyhodnocovccího obvodu § je připojen k výstupní svorce E, zutímco druhý výstup já bloku É tyristorovćho mčniče je připojen ke čtvrtému vstupu łž regulútoru 2...

Zařízení k regulaci napěí trakčního generátoru motorové lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267660

Dátum: 12.02.1990

Autori: Filippov Lev, Borzov Alexandr, Uliarczyk Augustýn, Gazdra František

MPK: B60L 3/10, B60L 11/02

Značky: generátoru, regulaci, motorové, trakčního, zařízení, lokomotívy, napěí

Text:

...aoxcuaanus H T.n.Enox 4 xoppexuun cnymur nan sauna B cxeny sanaunoñ Benuunuu Heuyucrnureubnocru K cxopocwu Hapacranua Hanpnmeuuu rnroaoro FeHepaTopa. ůynxunonaubuo cnox 4 xoppexuun HPBJICTEBJISIET 0060 i CYHHETOP.Huwerparop 7 npennaauaueu nan oopnuposaunn nuneňno Hnuenunmeracn uo speueuu cnrnaua. uananuero Bennqnuy Maxcnuanbnoro Tenna PUCTB Hanpamennn reueparopa npn orcywcrsun curuama n aoxcoaanuu n ynenbueuuu renna na curnamy umoxa 6...

Zapojení regulátoru brzdného momentu cize buzeného trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266619

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: brzdného, motorů, momentu, buzeného, regulátoru, trakčního, zapojení

Text:

...si jej z požadovaného budicíhc proudu. zapojení umožňuje diaqnostikovat zařízení pomocí diagnostického vstupu v případě, že nejsou k dispozici signály o skutečně hodnotě kotevního proudu. .Příklad praktického provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese.zapojení podle vynálezu sestava z regulátoru A opatřeného šesti vstupy,na jehož zadávací vstup il je připojena první vstupní svorka 5 a na ní vstup prvního indikačního obvodu g....

Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266544

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kropáček Jan, Skala Václav

MPK: B60L 3/00, B60L 15/10

Značky: zvýšení, proti, trakčního, samovolnému, vozidla, kontrolní, síly, tažné, zařízení

Text:

...obvodu gg logiky parkování, jehož druhý výstupłgg je spojen se svorkou g blokování měničů při parkování a jehož první výstup lgâ je spojen se čtvrtým vstupem ggg součtového obvodu lg, jehož výstup lgj je spojen se svorkou E signálu poruchy. Výstup gg paměti Q je spojen s druhým vstupem ll obvodu ll logiky kontroly signálu tahu.Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla pracujetak, že podle zadání ze svorky g...

Brzdová soustava mnohočlánkového železničního trakčního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266208

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zubov Alexej, Morozov Alexandr, Svrkin Anatolij, Kramarenko Pavel, Tereščenko Valerij, Berežnoj Nikolaj, Abaškin Igor, Renkunas Vladislav, Titarenko Vitalij

MPK: B60T 15/60

Značky: prostředků, brzdová, železničního, mnohočlánkového, trakčního, soustava

Text:

...cnenymmHM.o 6 pa 3 oM. Bo Bcex nanoxeauñx Kpanapymmero oprana 14 3 annMaeT Kpaňuee npasoe nonomenHe(gaK usoôpaxeno Ha uepTema). Hopmenb 16, Bosneñcwsyn xnocwosnxou Ha Knanaa Ž 3,COeHHHET nonoçrnÍ 20 H 22, npn swan nonocru 24 H 22 pasoömeuu. HOHOČTB 18 pasoőmeua c nonqcárbm 20 YHHOTHMTEHBHOŘ MQHKBTOŘ 17. . . V 1 HpucnymeöuuxropuomemunxBosyxna aanacnoro pesepsyapa Boąuyxopacnpeennrenn 8 nocwynaew K HOKOMOTHBHOMY Kpany 9 ~H, Bosneücrsyn...

Zařízení pro řízení tyristorového pulsního měniče pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266169

Dátum: 13.12.1989

Autori: Raba František, Janda Josef, Kýr Ladislav

MPK: B60L 15/08, H02M 7/519

Značky: měniče, trakčního, tyristorového, pulsního, pohonů, řízení, zařízení, vozidla

Text:

...íg připojen na první vstup i pátého součinového hradla lg, jehož druhý vstup je přes sedmý negátor łg připojen na výstup čtvrtého časovacího obvodu li a jehož výstup je přes devátý negátor gg a šestý časovací obvod 33 připojen na druhý vstup 3 sedmého součinového hradla gi, jehož první vstup m je připojen na výstup prvního součinového hradla l a jehož výstup je připojen jednak na vstup čtvrtého časovacího obvodu łi a jednak přes druhý...

Měřič spotřeby energie trakčního vozidla stejnosměrné trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265665

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horák Pavel

MPK: G01R 22/00

Značky: měřič, stejnosměrné, trakčního, trakce, vozidla, spotřeby, energie

Text:

...vstupem akustickéhoVýhody měřiče spotřeby energie frakčního vozidlastejnosměrné trakce podle vynálezu spočívají zejména vtom že něřič Je zabudovątelný do každého provozovanéhovozidla, eutomaticky měří okamžitou spotřebu energievěetněztrát na vrchním vedení a na napájecích kabelech, je Jednoduchý a rozměrově nenáročný a je schopen optickou d zvukovou signalizaci upozornit řidiče na připadný-neekonomický způsob jízdy, ktorý vyvolává zbytočné...

Zapojení pro brzdění trakčního stejnosměrného elektrického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263915

Dátum: 12.05.1989

Autori: First Miroslav, First Antonín

MPK: H02P 3/14

Značky: zapojení, trakčního, elektrického, stejnosměrného, brzdění, motorů

Text:

...zajištěno vyzkratovaní sériového motoru a jeho nabuzení v brzdovém režimu. Zapojení je použitelná při odporovém i rekuperačním brzdění. Umožňuje používat zpětně vodivých tyristorů, které zjednodušují tyristorový pulsní měnič o diody zapojené paralelné k tyristorům a využít lepších dynamických vlastností zpětně vo 2divých tyristorů a tím sunížit vypínací kapacitu.Vynález bude v dalším textu blíže objas něn na příkladu provedení, znázorněného...

Zapojení pro zadávání žádané hodnoty proudu trakčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261158

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hazdra František, Pohl Jiří

MPK: B60L 15/20, H02P 9/10

Značky: hodnoty, zadávání, trakčního, zapojení, generátoru, proudu, žádané

Text:

...žádané hodnoty výkonového omezení jízdním řadičem Q a jeho druhý vstup je spojen s výshąem sumátoru lg, který je svým prvním vstupem jednak spojen s výstupem funkčního měniče lg zadání žádané hodnoty výkonového omezení otáčkami, jehož vstupje spojen s výstupem převodníku gg otáček tepelného motoru A a svým druhým Vstupem je spojen s výstupem čidla § vlastní spotřeby vozidla. V dalším provedení zapojení podle vynálezu je na vstup sumátoru lg...

Řídicí obvod elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260855

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hofschnaidr Jiří, Filip Zdeněk, Eret Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: trakčního, elektrického, řídící, obvod, vozidla

Text:

...s výstupem nepřimeho- řídícího kontroléru, přičemž mezi ovládač jízdy a relé regulace výkonu nahoru, je zapojen blokovací člen, jehož vstup je spojen s výstupem ze stykačů zeslabování buzení.Výhodou řešení podle vynálezu je kromě podstatne zjednodušene konstrukce, vyloučena- možnost nespravných manipulací ohrožujících přístroje a trakční stroje. Toto uspořádání současně vytváří predpoklady pro zavedení automatízace řízení vozidla.Příkladné...

Zařízení pro zadávání požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244079

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koeeek Jan, Hrdý Ivan

MPK: B60L 15/06

Značky: požadované, proudu, zařízení, pohonů, zadávání, vozidla, trakčního, hodnoty

Text:

...žádné přídavné aktivní prvky, což zajištuje vysokou spolehlivost v provozu.Zařízení pro zadávaní požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla,realizované podle vynálezu,je zřejmě podle přiloženěhovýkn 5 u na kterém je jeho blokové uspořádání.Zařízení pro zadávaní požadované hodnoty proudu pohonu trakčního vozidla sestává z vozové baterie l, která je připojena k šířkově modulovanému střídači g,realizovaného např. pomocí...

Odbrzďovací mechanismus trakčního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257256

Dátum: 15.04.1988

Autor: Desplats André

MPK: F16P 3/42

Značky: prístroje, mechanismus, trakčního, odbrzďovací

Text:

...ovládacími táhly kleští, a druhou osu A pro spojení s ovládacími táhly rovněž neznázorněných druhých klečtí.V polovině mezi osami ga 1 nese spouštěcí páka g prostřední osu §, která prochází prvním protáhlým otvorem Q v předním konci odbrzčovací páky 1, která je uložená uvnitř skříně l kluzně ve směru své délky. zadní konec odbrzčovací páky 1 je pevně spojen s ovládací odbrzdovací rukojetí g, která při stlačení rukou klouže...

Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242136

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hetflejš Jioí, Vleková Kvituše, Chlup Vladimír

MPK: B60L 15/38

Značky: elektrickou, nezávislou, řízení, pohonů, trakčního, zařízení, brzdou, stejnosměrného

Text:

...blokové uspořádání řídících obvodů pro řízení pohonu trakčního vozidla s pulsní regulací.Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou sestává z ovládacích obvodů l s výstupem lg požadované hodnoty, výstupom lgg povelového signálu jízda, výstupom ggg povelového signálu brzda výstupom lgg povelového signálu průjezd mycím boxom, Ovládací obvody l jsou realizovány např. vačkovým kontrolerem,...

Pružná ojničková spojka mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241444

Dátum: 01.02.1988

Autor: Frank Wilhelm

MPK: B60B 37/06

Značky: vozidla, dutým, spojka, trakčního, pružná, kolejového, hřídelem, ojničková, kolem

Text:

...pružným členem umistěným centricky okolo nápravy. Je výhodné, aby pružný člen byl pružný v části obepínajici nápravu a v části uchycení ojniček.Příkladné provedení pružné ojničkové spojky podle vynálezu je na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled na ko lo vozidla, obr. 2 řez rovinou A-A, obr. 3 řez rovinou B-B, obr.4 řez rovinou C-C, obr. 5 deformaci pružného členu při tlakových si 1 ách~v ojničkách a obr. 6 deformaci při t...

Zařízení pro řízení trakčního pohonu s tyristorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254533

Dátum: 15.01.1988

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 9/08

Značky: měničem, řízení, tyristorovým, zařízení, pohonů, trakčního, pulsním

Text:

...připojen přes vstupní filtr lg na vstupní blok lg, realizovaným soustavou diodových usměrňovačů, k němuž je na prvnívstup 5 připojena svorka gul prvního napájecího napětí, na druhý vstup Ě svorka QN 2 druhého napájecího napětí a na třetí vstup g svorka QN 3 třetího napájecího napětí. Výstup obvodu 5 logického součinu je přes generátor gg řídicích impulsü s prvním výstupom g a druhým výstupem Ě připojen k tyristorovému pulsnímu měničí łł s...

Zařízení pro ovládání zdrojové sítě nízkého napětí a ventilačního systému trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241626

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mauk Gerhard, Tétényi Péter

MPK: H02J 7/14

Značky: systému, ovládání, trakčního, zdrojové, vozidla, napětí, nízkého, sítě, zařízení, ventilačního

Text:

...druhý odpor 52 a akční člen lg připojen ke kolektcru druhého tranzistoru E . Prvá oddělovací dioda Ql je zapojena mezi kolektor prvého tranzistoru 11 a bázi druhého tranzistoru 12. Emitory prvého a druhého tranzietoru 11,12, jsou připojeny přes třetí odpor 3 k minus pćlu 5 trakční baterie Q. Výstup 3 proudověho bočníku Q je přes prvý zesilovač 8 a druhou oddělovací diodu Q 2 připojen na bázi druhého tran241 525 žietoru v , ke ktoré je též...

Zapojení cize buzeného trakčního motoru pro případ poruchy jeho buzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253957

Dátum: 17.12.1987

Autor: Uliarczyk Augustin

MPK: H02K 23/12

Značky: poruchy, buzeného, motorů, buzení, zapojení, případ, trakčního

Text:

...jízdy do režimu náhradní havarijní jízdy pouhým přepnutím bloku přepíhačů a dopravit pak porouchanê vozidlo sníženou rychlostí do nejbližšího místa opravy. K omezení proudu kotvy je s výhodou použito stávajícího brzdového odporníku vozidla. Energetické ztráty, způsobené omezovâním.proudu tímto zatěžovacím odporem, jsou při havarijní jízdě méně nákladné, než odtahování vozidla jiným vozidlem. Současně je dosaženo rychlého zvládnutí havarijní...

Zařízení k elektrodynamickému brzdění elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241776

Dátum: 10.08.1987

Autori: Karlík Josef, Domácí Pavel, Budíšek Ludvík, Koneená Alena

MPK: B60L 7/04

Značky: zařízení, elektrického, brzdění, elektrodynamickému, vozidla, trakčního

Text:

...na ňižší hodnotý a rázy v brzdhé aí 1 e,. de ke snížení nodnot odporníků àł, 32-CL Výhodou zařízení podle vynálezu je, že zajišřuje brzdnou sí 1 u do nízkých rychlostí vozidla při jednoduchém a nenáročném zařízení pro snižování hodnoty brzdových odporníků.Příkladné uspořádání zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojených vyobrezeních. Obr. 1 zobrazuje sohematické zapojení podle vynálezu, obr. 2 zobrazuje brzdové charakteristiky...

Zařízení pro vytvoření sítě malého napětí a dobíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242982

Dátum: 15.04.1987

Autori: Otýpka Jioí, Eidner Dieter

MPK: H02J 7/10, H02M 7/155

Značky: napětí, zařízení, malého, dobíjení, vytvoření, sítě, baterie, vozidla, trakčního

Text:

...502 rozdě 1 ovače 5 impulsü ke galvanic ky oddělenému blokovacímu výstupu čidla § vstupního napětí. Výstup 106 regu 1 átoruł napětíje přes obvod 3 omezení frekvence připojen k převodníku 3, jehož výstup je spojen s prvním vstupem 501 rozdělovače ł impulsů.Jeho první výstup 503 je připojen k prvnímu spínacímu obvodu 5, jehož výstup s galvanickým oddělením a výkonovým zesílením spínacích impulsů je spojen s prvním tyristorem El,druhý výstup...

Zařízení k řízení pneumatické a elektrodynamické brzdy elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250366

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eret Václav, Hofschneidr Jiří

MPK: B60T 13/00

Značky: zařízení, elektrodynamické, řízení, brzdy, trakčního, vozidla, elektrického, pneumatické

Text:

...členu, zařazenému mezi rozvaděč a brzdový valec. Zařízením podle vynálezu k řízení pneumatické a elektrodynamické brzdy elektrického trakčního vozidla se dosáhne Vyššího brzdného účinku brzdových systémů při rychlobrzdě, neboť vynález zajišťuje současné působení obou brzd.Příkladné uspořádání zařízení podle vynúlezu je schernaticky zobrazeno na připojeném výkrese.., .Brzdič samoičinné pneumatické brzdy 1 ří dí tlak v potrubí samočinné...

Zařízení pro ovládání pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janda Josef, Kýr Ladislav

MPK: B60L 15/20

Značky: zařízení, pohonů, vozidla, ovládání, trakčního

Text:

...z prvního povelového členu g§, jehož výstup je připojen jednak na vstup prvního tvarovaoího členn gg, jednak na vstup prvního výkonového spínače ąg, jehož výstup je připojen na trakční pohon §. Výstup prvního tvarovacího členu gg je připojen na první vstup Éprvního logického součínu lg, jehož výstup je přes druhý izolačnípřevodnk gta druhý zesilovač 3 připojen na druhý vstup Q regulátoru. Dále zařízení sestava z třetího povelového č 1 enuQ...

Zařízení k rozjezdu a elektrodynamickému brzdění osmimotorového elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239680

Dátum: 13.03.1987

Autor: Stoyanov Stoyan Borissov

MPK: B60L 15/22

Značky: zařízení, osmimotorového, brzdění, vozidla, trakčního, elektrodynamickému, rozjezdu, elektrického

Text:

...kontakt 31. Mezi svorku za druhou dvojici trekčnich motorů 9,1, M a zemni vodič je zařazen vykonový kontakt 25 a mezi svorka před výkonovým kontaktom g a zemnim vodičom jezařazen výkonový kontakt 22.Na obr. I je za prvni vstupni svorku obvodu zařazen výkonový kontakt al, prvni dvojiceptrakčnich motorů m, R, výkonový kontakt aá, odpornik 32, výkonový kontakt až, odpor-nik Q 6, druhá dvojice trakčnich motorů 91, 94, výkonový kontakt 32, třetí...

Pružná spojka s tlumením mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235133

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vohradský Jiří, Eichinger Miroslav

MPK: B60B 37/06

Značky: hřídelem, kolem, kolejového, tlumením, spojka, trakčního, vozidla, dutým, pružná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružné spojky s tlumením mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla, kde se používá pro přenos krouticího momentu a motoru na dvojkolí dutý hřídel objímající nápravu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružné členy obloukového tvaru jsou složeny nejméně ze dvou plochých, k sobě přiléhajících pružinových pásů, stažených sponami.

Zapojení obvodu pro řízení proudu trakčního motoru vozidla závislé trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 234777

Dátum: 15.01.1987

Autori: Musil Josef, Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 15/08

Značky: obvodů, vozidla, závislé, proudu, trakce, zapojení, motorů, trakčního, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zapojení obvodu řízení proudu trakčního motoru vozidla závislé trakce při krátkodobých ztrátách napájecího napětí řeší řízení tyristorového pohonu trakčního vozidla při jízdě pod trolejovým vedením s námrazou. Řízení požadované hodnoty momentu vozidla je realizováno pomocí obvodu obsahující dvě časové konstanty, z nichž jedna je určena požadavkem na strmost nárůstu vozidla a druhá se uplatňuje při ztrátě napájecího napětí a jeho obnově....

Regulátor skluzu hnané nápravy trakčního vozidla pro jízdu na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 236554

Dátum: 15.11.1986

Autori: Danzer Jiří, Sluka Josef

MPK: B60L 3/10

Značky: skluzu, nápravy, vozidla, trakčního, hnané, jízdu, regulátor, adheze

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor skluzu hnané nápravy trakčního vozidla pro jízdu na mezi adheze, jehož podstatou je, že výstup generátoru rozdílu rychlosti otáčení nápravy je připojen jednak na vstup proporčního regulátoru, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru pohonu nápravy a jednak na vstup nelineárního obvodu, jehož výstup je připojen na vstup integrálního regulátoru. Na vstup integrálního regulátoru je připojen také zpětnovazební odpor připojený druhým...

Zapojení pro nadproudovou ochranu trakčního motoru elektrického vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230217

Dátum: 15.08.1986

Autor: Šulc Vladimír

MPK: H02H 7/085

Značky: motorů, trakčního, nadproudovou, zapojení, ochranu, vozidla, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší indikaci a vypnutí nadproudu trakčního motoru napájeného pulsním měničem při selhání funkce měniče pomocí proudového bočníku ve spojení s cívkou proudového relé s dvěma magnetickými obvody, z nichž jeden ovládá jazýčkové relé. Zapojení je, zvlášť vhodné pro zabudování do akumulátorových vozíků, jejichž trakční motor je napájen pulsním měničem.

Zařízení pro řízení dvojice pohonů trakčního vozidla s pulsními měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 233027

Dátum: 15.08.1986

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 15/32

Značky: dvojice, trakčního, zařízení, pohonů, vozidla, měniči, pulsními, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení trakčního vozidla, kde pro pohon je použito dvou trakčních motorů. K tomuto účelu je použito jednoho zadávacího členu pro režim "jízda" i režim "brzda" ovládaného dvěma mechanickými ovládači. Pro regulaci proudu trakčními motory je použito tyristorové regulace se dvěma pulsními měniči a dvěma regulátory. Z jednoho regulátoru je řízeno zeslabování budicího pole obou trakčních motorů. Zařízení podle vynálezu zajišťuje souběh...

Zařízení se dvěma alternátory pro vytvoření stejnosměrné sítě nízkého napětí a nabíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232410

Dátum: 15.07.1986

Autori: Raba František, Eret Václav, Čermák Václav

MPK: H02J 7/14

Značky: alternátory, stejnosměrné, trakčního, napětí, sítě, vytvoření, baterie, vozidla, nízkého, dvěma, nabíjení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché zapojení dvou alternátorů na trakčním vozidle, které splňuje všechny požadavky pro síť malého napět a nabíjení baterie. Zapojení se realizuje pomocí dvou třífázových usměrňovačů, dvou tranzistorových regulátorů spínače a necitlivostí, ovládacího spínacího členu, úrovňového ochranného obvodu, rozpínacího členu, blokovací diody a usměrňovače. Zapojení umožňuje nabíjení baterie trakčního vozidla zvýšeným napětím,...

Soustava trolejového sběrače trakčního proudu a obloukové trolejové svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231314

Dátum: 15.05.1986

Autor: Nesiba Zdeněk

MPK: B60L 5/04

Značky: soustava, obloukové, svorky, sběrače, proudu, trolejové, trolejového, trakčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší soustavu odběru trakčního proudu zejména trolejbusu u níž se řeší trolejový sběrač a oblouková svorka trolejová s drážkou a osazením k zabránění nežádoucího vysmeknutí sběrače z troleje. Podstatou vynálezu je takové provedení, kde bočnice sběrače jsou opatřeny vnitřní drážkou, zatímco levý i pravý svorkový díl nebo profil jádra trolejového křížení či výhybky jsou opatřeny vnějším osazením, tvarově odpovídajícím drážkám v bočnicích...

Zapojení pro napájení trakčního elektromotoru elektrického vozidla v režimu jízdy a elektrodynamické brzdy pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229734

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klusák Radimír, Šulc Vladimír, Zborník Jan

MPK: H02P 13/32

Značky: trakčního, pulsním, brzdy, elektromotorů, vozidla, elektrodynamické, jízdy, napájení, zapojení, režimu, měničem, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je pro napájení trakčního elektromotoru pomocí pulsního měniče, pracujícího jednak v režimu regulace napájení elektromotoru, jednak v režimu regulace brzdného momentu elektromotoru, nezávisle na napájení. Zapojení řeší silovou část regulace vzájemným uspořádáním pulsního měniče, elektromotoru a napájení pomocí diod a stykače ve spojení s uspořádáním vypínacího obvodu pulsního měniče. Zapojení je vhodné pro trolejbusy tramvaje,...

Zapojení regulátoru pohonu trakčního vozidla s tyristorovým pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228677

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: H02P 13/16

Značky: regulátoru, tyristorovým, vozidla, měničem, zapojení, pohonů, trakčního, pulsním

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen k regulaci pohonu trakčního vozidla s tyristorovou pulsní regulací. Pomocí oddělených zpožďovacích obvodů v obvodech řízení a logických členů je umožněno velmi variabilním způsobem v maximální míře respektovat vlastnosti použitého tyristorového pulsního měniče. Toto umožňuje i optimální využití všech ostatních komponentů pohonu. Pro zapalování tyristorů je užita série impulsů a použitím startovacího obvodu je za všech okolností...

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222503

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rabiška Miloš, Uliarczyk Augustin

Značky: zapojení, motorů, trakčního, obvodů, stejnosměrných, trakčních, alternátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru s regulací k udržení konstantního výkonu naftového motoru u vozidel nezávislé trakce, sestávající ze dvou galvanicky oddělených statorových vinutí trakčního alternátoru, vždy ze dvou spínacích zařízení, hlavních usměrňovačů, přidružených usměrňovačů a skupin stejnosměrných trakčních motorů, vyznačené tím, že k prvnímu statorovému vinutí (1) trakčního alternátoru jsou...

Zapojení řídicího bloku tyristorového pulsního regulátoru pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226878

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

Značky: vozidla, trakčního, zapojení, tyristorového, řídicího, pulsního, regulátoru, pohonů, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího bloku tyristového pulsního regulátoru trakčního vozidla, kde tyristorový pulsní regulátor je připojen k napětí z troleje přes usměrňovač s filtračním kondenzátorem, vyznačené tím, že první vstupní svorka (a) usměrňovače (5) je při pojena na první vstup (e) logického členu (4), na jehož druhý vstup (f) je připojena druhá vstupní svorka (b) usměrňovače (5), jehož kladná výstupní svorka (e) je připojena na třetí vstup (g)...

Zapojení nezávislé elektrické brzdy trakčního vozidla s pomocným zdrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219730

Dátum: 15.09.1985

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: nezávisle, pomocným, vozidla, zapojení, elektrické, brzdy, zdrojem, trakčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení na troleji nezávislé elektrické brzdy s pomocným zdrojem určeným pro prvotní nabuzení trakčního motoru pracujícího v režimu elektrického brzdění. Jako pomocného zdroje se používá alternátoru mechanicky spojeného například s trakčním motorem. Alternátor je určen i jako zdroj nabíjení vozové baterie trakčního vozidla. Potřebná energie pro prvotní nabuzení je odebírána ze střídavého výstupu alternátoru, transformována na...

Zapojení tyristorového regulátoru budicího proudu trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219647

Dátum: 15.08.1985

Autori: Štekl Miloslav, Kýr Ladislav, Raba František

Značky: motorů, proudu, budicího, zapojení, tyristorového, regulátoru, trakčního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tyristorového regulátoru budicího proudu trakčního motoru nebo víc trakčních motorů, pracujícího v režimu elektrodynamického brždění, kde kotvy jednoho nebo více motorů jsou připojeny na své brzdové odporníky, obsahující tyristorový pulsní měnič, sestávající z jednoho nebo více hlavních tyristorů, vypínacího tyristoru, komutačního kondenzátoru a přebíjecího obvodu, vyznačené tím, že výstup regulátoru (1) brzdného momentu je připojen na...