Patenty so značkou «trakčních»

Zařízení pro automatické odpojení trakčních motorů při tažení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268319

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kropáček Jan, Štěrba Ladislav, Šnebergr Jiří, Danzer Jiří

MPK: B60L 15/10, B60L 3/04

Značky: automatické, tažení, trakčních, vozidla, motorů, odpojení, zařízení

Text:

...obvodu 3 logiky težení, jehož třetí vstup 3 je přípojen k prvniuu výstupu gł bloku g rychlosti vozidla, jehož vstup je přípojen ke evoroe 5 rychlosti vozídle.«Ke svorce § zvoleného sněru je připojen jednak druhý vatup gg obvodu § logiky připojení. jednak druhý vstup gg obvodu g logiky odpojeni, jehož první vstup gł je připojen k výstupu paměti 5. vstup odpojovacího ventilu 1 je připojen k výstupu obvodu § 1 ° 91 kY °dP°J° 1 a Jłhož třetí...

Zapojení pro automatické přepínání řízení trakčních pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266897

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kropáček Jan, Měsíček Jan

MPK: B60L 15/38

Značky: automatické, řízení, přepínání, zapojení, trakčních, pohonů

Text:

...rozdělovače 12, ednak ke čtvrtému vstupu 114 prvního rozděiovče 11, jehož první vstup 111 je připojen jednak ke svorce E vstupního ovládacího signálu, jednak k prvnímu vstupu 121 druhého rozdělovače 12, jehož čtvrtý vstup 124 je připojen jednak k druhému vstupu 112 prvního rozdělovače 11, jednak k prvnímu výstupu 11 prvního odpojovače 1, jehož vstup je připojen ke svorce C ovládání prvního odpojovače 1Druhý výstup 12 prvního odpojovače 1...

Zapojení pro rychlé nabuzení stejnosměrných trakčních motorů při elektrodynamickém brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265887

Dátum: 14.11.1989

Autori: Holub Přemysl, Peroutka Ivan

MPK: B60L 7/08, B60L 7/04

Značky: nabuzení, motorů, stejnosměrných, brzdění, elektrodynamickém, zapojení, rychle, trakčních

Text:

...ze silových obvodú,i když je k napájení pomocné sítě použito stejně akumulâtorovêbaterie, jako pro zdroj budicího proudu. Předností tohoto zaD 0jení je spolehlivost elektrodynamickê brzdy při jednoduché úpravě brzdovêho obvodu a zařízení, nevyžadující velkych nakladu.Oproti dosud obvykle používanêmu zapojení s připojeným pomocným kondenzâtorem k hlavnímu tyristoru je naopak odstraněna nutnost dobrzdovâní vozidla při nízkych otáčkach motoru...

Zařízení pro snímání otáček trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265582

Dátum: 13.10.1989

Autori: Raba František, Šebek Zdeněk

MPK: H03K 7/06, G01P 3/481

Značky: otáček, snímání, trakčních, vozidel, zařízení

Text:

...napřKjako tranzistorový oscilátor s oscilačním obvodem v kolektoru tranzistoru,s nímž do série je připojeno vazební vinutí Q a přes magnetický obvod tvořený tyčovým magnetickým jádrem 3 vinutí snímací cívky 5, k níž je paralelné pŕipojen kondenzátor Q. Dále sestává 2 detektoru Q se signálovým vstupem Ě a napájecím vstupem 5, který je realizován např. jako emitorový sledovač s velkým vstupním cdporem, který pracuje jako demodulátor. Tvarovací...

Zapojení pro sério-paralelní přepojení trakčních motorů tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 264205

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: trakčních, sério-paralelní, tramvají, zapojení, motorů, přepojení

Text:

...1 T 1 přepojovacího relé, k němuž je paralelné připojen první kontaktZR 1 zrychlovače sériově řazený s kontaktem 1 PR paměťového relé, jsoupřipojeny jednak paralelně řazené cívky S 1, S 2 prvního a druhého skupinového stykače, jednak cívka PR paměťového relé, jednak cívka UR přerušovacího relé přes druhou diodu D 2 a přes kondenzátor C 1, k němuž je paralelně připojen vybíjecí odpor RV zapojený v sérii -s třetí diodou D 3, jejíž Ěnoda je...

Zapojení zdroje budicího proudu trakčních motorů při elektrodynamickém brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259968

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hazdra František, Pohl Jiří

MPK: H02P 3/04

Značky: elektrodynamickém, zdroje, budicího, brzdění, proudu, trakčních, motorů, zapojení

Text:

...budicího proudu. K těmto výstupním svorkâmje současně připojenc jednak napěřovê čidlo a jednak jsou k nim připojena sěriově spojená budicí vinutí trakčních motorů, včetně k nim seriově připojenêho čidla budicího proudu. Paralelně k vinutí pomocných pölů. trakčního generátoru je připojeno dekompaudní budicí vinutí budiče. Podstatou vynâlezu je, že k výstupním svorkám zdroje budicího proudu jsou ještě kontaktně připojeà ny konce derivačního...

Zapojení pro adaptaci regulátoru kotevního proudu cize buzených trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259477

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hazdra František, Pohl Jiří

MPK: B60L 7/04, B60L 15/20

Značky: motorů, buzených, kotevního, proudu, zapojení, adaptaci, regulátoru, trakčních

Text:

...s příslušným bezkontaktním elektronickým spínačem 144, 143, 143, jehož řídící vstup je spojen s výstupem odpovídající ho adaptačního komparátoru 8.1, .2, 8.n.Ke vstupu každého z komparátorů 8.1, 8.2, 8.n je připojen výstup jeho sčítacího členu 9.1, 9.2, 9.n. do jehož jednoho vstupu je zapojen výstup příslušného zdroje 5.1, 5.2, 5.nreferenčních členů § 4 ł, § 43, § 43 je zapojen výstup prvního obvodu ll výběru max. hodnoty kotevního proudu a do...

Zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 258795

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štekl Miloslav, Beránek Vladimír, Svoboda Václav

MPK: B60K 11/06

Značky: lokomotiv, elektrických, motorů, trakčních, zapojení, ventilátorových, chlazení

Text:

...projaví V omezení hlučnosti na stanovišti lokomotivy a tím i zlepšení pracovních podmínek obsluhy lokomotivy.zapojení ventilâtorových motoru pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv je achcmaticky znázorněno na připojeném vyobrazení.Ke společné první napájecí svorce l jsou pripojeny dva základní obvody. První obvod napájený zo svorky Ä tvoří v sérii zapojená pojistka El, ovládací stykač gl, ventilátorový motor gł, omezovací...

Pákový mechanismus elektrických přístrojů, zejména trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258334

Dátum: 16.08.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: trakčních, pákový, mechanismus, elektrických, vozidel, přístrojů, zejména

Text:

...je na obrázku ořiloženého výkresu.První dvouramená klika g, uložeàá vrcholem na pohonném hřideli l. má jedno rameno ooatřeno tažnou pruänou L 3 a druhé rameno, uložené na orvnim onodlouženém čepu 3, je opatřeno prv nim táhlem 3 Jeho druhý konec je spojàn druhým prodlouženýmčepem j s klikou Q. ua je druhým koncom spojena s hnaným hřidelem 1. na němž je umísfěn mechanismus 15 zadávacího členu ,Na prodlouženćm druhém čepu Ž jo dále uloženo...

Ventilační jednotka brzdového odporníku trakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257682

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahoun Miroslav, Pohl Jiří

MPK: F01P 5/06, H01C 1/08

Značky: jednotka, ventilační, brzdového, vozidel, trakčních, odporníku, kolejových

Text:

...pásů, se snižuje, protože odporník je ochlazo ván nerovnoměrně. Tento jev bývá řešen neustálýmzvětšovánímmnožství vzduchu zvyšováním výkonu motorventilátoru, což je energeticky i konstrukčně nákladné a ekonomicky nevítanêVýše uvedené-nedostatkvjodetranuje ventilačnf jednotka brzdových odpornfků trakčnfch kolejových vozidel sestávajfcf z elektromotoru, axiálnfho ventilátoru a mezikusu podle vynâlezu,jehož podstata epočívâ v tom, že ve vnitřní...

Zařízení pro řízení momentu motorů trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257636

Dátum: 16.05.1988

Autor: Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: trakčních, momentu, řízení, motorů, zařízení, vozidel

Text:

...Druhý vstup 302 prvního hradlovacího obvodu Q je připojen na první výstup 503 rozho dovacího bloku 5. Výstup 303 prvního hradlovacího obvodu Q je přípojen na první vstup 601 bloku 6 omezení derívace, jehož výstup 603 je připojen na první výstupní svorku Q zařízenía současně na pátý vstup 505 rozhodovacího bloku §.Druhý vstup 602 bloku 6 omezení derivace je připojen na výstup 403 druhého hradlovacíhoobvodu Q, jehož prvni vstup 333 je připojen...

Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256844

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Václav, Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/28

Značky: proudu, sběrač, vozidel, polopantografový, elektrických, trakčních, pantografový

Text:

...pracovního zdvihu sběrače. Tlakový válec kromě uvedené činnosti plní i funkci ovládací manipulace. Do provozně funkčního stavu je sběrač proudu uveden přivedenim vzduchu do tlakového válce. Stažení sběrače proudu nastane po vypuštěni vzduchu, působením gravitačních sil mechanismu.Hlavni výhodou polopantografového nebo pantografového sbě 2 - 256 844rače proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu je podstatné snížení hmotnosti...

Zařízení pro optimální využívání adhezních podmínek u trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254596

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B60L 15/10

Značky: podmínek, adhezních, zařízení, vozidel, využívání, trakčních, optimální

Text:

...členu A je připojen jednak na vstup přesného omezovače §, jehož výstup je připojen na omezovací vstup Ě součtového členu A a jednak na signálový vstup É řízeného zesilovače §. Regulační vstup 5 řízeného zesilovače § je připojen na výstup druhého spínacího obvodu g na jehož vstup je připojena první vstupní svorka g. Výstup řízeného zesilovače Ě je připojen současně na vstup indikačního obvodu 1 a na výstupní svorku E.Zařízení podle vynálezu...

Zapojení pro indikaci skluzu nebo smyku železničních trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254553

Dátum: 15.01.1988

Autor: Danzer Jiří

MPK: B60L 3/10

Značky: smyku, skluzu, vozidel, trakčních, zapojení, indikaci, železničních

Text:

...pokluz nebo smyk všech náprav jako důsledek rozdílu mezi kmitočtem každé nápravy a kmitočtem na výstupu kmitočtu srovnávací nápravy obvodu fázového závěsu, který je vytvořen v odčítacím obvodu a vyhodnocen ve vyhodnocovacím obvodu.Dalšího účinku podle vynálezu se dosahuje spojením vstupů blokování obvodu fázového závěsu s výstupy vyhodnocovacího obvodu. Tím se dosáhne toho, že po indikaci skluzu se zablokuje zcela nebo v potřebné velikosti...

Kontaktní lišta smykadla sběrače proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254421

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hiršl Václav, Sýkora Hynek

MPK: B60L 5/08

Značky: sběrače, vozidel, smýkadla, elektrických, trakčních, proudu, lišta, kontaktní

Text:

...je vložena vodivá spojka. Podstata vynálezu spočíva v tom,kovový nosič, uhlíkové teleso, vodivá spojka a šrouby jsou až na kontaktní plochu tlhlíkového telesa spojený vrstvou umčlć pryskyřice, ktorou jsou vytvořeny boky a spodok kontaktní lišty. S výhodoumožné do umělć pryskyřice přidat plnidlo,jako například mastek.Takto vytvořena kontaktní lišta dokonale zpovňuje uhlíkovć tčleso a chrání zejména hrany uhlíkovćht) tělesa před důsledky...

Zařízení pro zadávání tažné síly trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253867

Dátum: 17.12.1987

Autori: Skala Václav, Raba František

MPK: B60L 15/10

Značky: tažné, síly, trakčních, zařízení, vozidel, zadávání

Text:

...ggg a druhým výstupem ggg, je realizována rovněž číslicovými obvody. Výstup derivačního členu 1 je realizován operačním zesilovačem a je přes třetí komparátor 2 a čtvrtý komparátor lg připojen ke kontrolní logice ll. Druhý komparátor g s prvním vstupem 801 a druhým vstupom ggg je připojenk výstupu bloku automatického řízení tažné síly lg, který může být realizován například jako regulátor rychlosti.Q je svorka vstupu požadovaného nárůstu...

Polopantografový sběrač proudu trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253808

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mašek Václav, Palík František

MPK: B60L 5/30

Značky: proudu, polopantografový, sběrač, vozidel, trakčních

Text:

...horní páka. Podstatou vynálezu je, že sekundární člen tvoří sekundární páka, ke které jsou přikloubeny pružící jednotky.Hlavní výhoda polopantografového sběrače proudu trakčních vozidel podle vynálezu spočívá v tom, že pružící jednotky jsou přikloubeny z obou stran,proto se na polopantoqrafový sběrač přenáší i reakční síla pružících jednotek. Pružící jednotky mohou mít přibližně poloviční sílu, která podstatné snižuje hmotnost pružících...

Zapojení pro měření teploty kotev trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238578

Dátum: 01.12.1987

Autori: Caničov Vlado, Kopřiva Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: motorů, měření, kotev, trakčních, zapojení, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká silnoproudé elektroniky a řeší měření teploty kotev trakčních motorů. Výstup proudového bočníku je spojen se vstupem napěťového zesilovače proudového signálu. Výstup napěťového zesilovače proudového signálu je připojen na první a druhý vstup násobicího členu, jehož výstup je připojen na vstup převodníku napětí - proud. Výstup převodníku napětí - proud je připojen na vstup fyzikálně teplotního modelu, jehož výstup je připojen na...

Zapojení elektronické ochrany proti skluzu a smyku trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242297

Dátum: 15.09.1987

Autori: Postava Miroslav, Mioanský Jioa

MPK: B60L 3/10

Značky: zapojení, elektronické, skluzu, smyku, proti, trakčních, vozidel, ochrany

Text:

...nahrazen derivační člen zpčtnovazebním jednosměrným integrátorem 10, 11 brzdy nebo jízdy. Integrační konstanta RC vytvořena integračním odporom 38 a íntegračním kapacitním prvkem 4 U je zvolena tak,aby integrátor 10, 11 brzdy a jízdy stačil sledovat vstupní analogovou hodnotu rychlosti do mezní hodnoty, která je v případěintegrátoru 11 jízdy dan-a maximálním zrychlením vozidla, n-apř. Zmsů. Výstup 112 integrrátoru jízdy 11 sieduje bez zpoždění...

Tyristorový stejnosměrný napaječ trakčních měníren

Načítavanie...

Číslo patentu: 250869

Dátum: 14.05.1987

Autori: Straka Jaromír, Flieger Jiří

MPK: H02M 7/12

Značky: měníren, trakčních, tyristorový, napáječ, stejnosměrný

Text:

...se řídijcími výstupy 53, 54 řídicího obvodu 5, který je dále opatřen ovládaním vstupom 51 s indilkačním výstupom 52, které jsou propojeny s centrálním řídicím systémem 100.Ke stejnosměrným výlstupům 103, 104,které jsou připojeny ke Sp-Olečllýll výstupínm výsuv-ným ,kontaktůrn 114, 213 třííázových tyristoro-vých blołků 31, 32, jsou ,pak,přes vývody 101, 102 trolej-oveho vedení palľaleldlě jiřipojeny ú-selkove ddIpoj-ovawíe 71, 72, 73,...

Kapalinový chladicí systém polovodičových měničů, zejména elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249176

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hampl Václav, Štekl Miloslav

MPK: H01L 23/34

Značky: chladicí, vozidel, trakčních, měničů, kapalinový, zejména, elektrických, polovodičových, systém

Text:

...celý obsah chladící kapaĺĺnľ V BY stému nad úrovní vypouětěcí nádrže 1. Dále pak pomocný kon v 3 2 c 91 nn zervátor 2 5 plovákovou signalizací Q hladiny kapaliny konzervá-, toru Ž. Spojení jednotlivých obvodů chladícího systému je zřejmě z přiloženého schemetu.Při plnění chledícího systému kapalinou se k napouštěcímu kohoutu ll připojí plnící hadice. Plnící kohout ll, uzavírací kohout čerpadla ll,-uzavírací kohout chladiče lga pomocný...

Řízení ventilačního systému trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232512

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čermák Václav, Štekl Miloslav, Raba František

MPK: B60K 11/06

Značky: ventilačního, řízení, vozidel, systému, trakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení ventilačního systému trakčních vozidel řeší potřeby chlazení na elektrických lokomotivách z hlediska optimálního chlazení a minimální spotřeby elektrické energie. K chlazení je použito stejnosměrných motorů napájených řízeným tyristorovým usměrňovačem. Řízení respektuje výkony chlazených agregátů, teplotu okolí a oteplení různých dalších komponentů elektrického pohonu lokomotivy a zajišťuje i jejich dochlazování. Zapojení je...

Zapojení regulačních obvodů pro automatickou regulaci tahu trakčních vozidel na mezi adheze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231731

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rejent Jan, Sluka Josef

MPK: B60L 15/18

Značky: automatickou, vozidel, obvodů, regulačních, zapojení, trakčních, adheze, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulační a automatisační techniky zvláště v oblasti elektrických trakčních vozidel. Řeší problematiku automatické jízdy na mezi adheze. Vynález řeší úkol zapojením dvou regulátorů skluzu (1), (2) porovnávajících na vstupech signál o skluzu s příslušnou hladinou K1 resp. K2, přičemž výstup G1 prvého regulátoru skluzu je omezen signálem žádaného poměrného tahu W a je zapojen na vstup součtového členu (3) spolu se signálem...

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222503

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uliarczyk Augustin, Rabiška Miloš

Značky: trakčního, zapojení, motorů, obvodů, alternátoru, stejnosměrných, trakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru s regulací k udržení konstantního výkonu naftového motoru u vozidel nezávislé trakce, sestávající ze dvou galvanicky oddělených statorových vinutí trakčního alternátoru, vždy ze dvou spínacích zařízení, hlavních usměrňovačů, přidružených usměrňovačů a skupin stejnosměrných trakčních motorů, vyznačené tím, že k prvnímu statorovému vinutí (1) trakčního alternátoru jsou...

Zařízení pro ohřev strojovny a trakčních motorů elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229249

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bárta Miloslav, Eret Václav, Hampl Václav

MPK: B60H 1/02

Značky: strojovny, ohrev, zařízení, motorů, lokomotívy, elektrické, trakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro ohřev strojovny a trakčních motorů elektrické lokomotivy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup ventilačního okruhu odporníku je opatřen uzavíratelnými žaluziemi, před kterými je umístěna alespoň jedna klapka výstupu, spojující výfukový prostor ventilačního okruhu odporníku s prostorem strojovny. Ventilační okruh trakčních motorů je opatřen alespoň jednou klapkou sání, která spojuje prostor strojovny s nasávacím...

Paralelní zapojení trakčních transformoven se symetrizací a kompenzací účinníku napájecích proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219396

Dátum: 15.08.1985

Autori: Matěna Štěpán, Zima Josef, Rada Josef

Značky: paralelní, účinníku, trakčních, symetrizací, transformoven, napájecích, proudu, kompenzaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení a chod trakčních transformoven se symetrizací a kompenzací účinníku trojfázových proudů odebíraných z napájecí sítě velmi vysokých napětí. Účelem vynálezu je paralelní zapojení a chod trakčních transformoven elektrické dráhy na střídavý proud při napětí např. 25 kV, které jsou umožněny symetrizací a kompenzací účinníku napájecích trojfázových proudů odebíraných staničním transformátorem ze sítě velmi vysokých napětí. Tím je...

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení cize buzených stejnosměrných trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214185

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hazdra František, Uliarczyk Augustin

Značky: buzených, stejnosměrných, regulaci, obvodů, plynulou, buzení, trakčních, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení nejméně dvou cize buzených stejnosměrných trakčních motorů bez kompenzačního vinutí u vozidel nezávislé trakce, sestávajíce z trakčního generátoru se stejnosměrným výstupním napětím, k němuž jsou paralelně připojeny čidlo napětí a obvody kotev trakčních motorů, kde v každém z těchto obvodů je seriově zapojena blokovací dioda, kotva motoru a čidlo proudu kotvy, dále ze samostatných obvodu buzení...

Zapojení protiskluzové a protismykové ochrany trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217730

Dátum: 15.02.1985

Autori: Štekl Miloslav, Skala Václav, Raba František

Značky: trakčních, protismykové, protiskluzové, ochrany, zapojení, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení protiskluzové a protismykové ochrany trakčních vozidel je jednoduchá realizace zařízení a sloučení dosud odděleně užívaných protismykových a protiskluzových ochran kolejových vozidel. Pro vyhodnocení skluzu a smyku hnaných nebo brzděných náprav se vužívá impulsních čidel na každé nápravě, jejichž výstupní signály jsou vzájemně porovnávány, přičemž je samostatně pro každou nápravu vyhodnocován skluz a společně pro...

Zapojení elektronické ochrany trakčních a napájecích baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217870

Dátum: 15.11.1984

Autori: Laňka Zdeněk, Malec Václav

Značky: zapojení, trakčních, napájecích, batérií, elektronické, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronické ochrany trakčních baterií, kde řeší signalizaci poklesu napětí trakční baterie za provozu pod nominální hodnotu a samočinné odpojení trakční baterie pří poklesu napětí pod minimální povolenou hodnotu. Problém je řešen vřazením kontaktu výkonového stykače mezi trakční baterii a svorku pro připojení motoru s napojenou oddělovací diodou, sériově připojenou ke kompenzační diodě, napojené přes startovací tlačítko na...

Zapojení centrálního napáječe normalizované frekvence pro napájení přístrojů a zařízení trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224125

Dátum: 01.11.1984

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: vozidel, zapojení, frekvence, trakčních, přístrojů, napájení, centrálního, zařízení, normalizované, napaječe

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení centrálního napáječe normalizované frekvence pro napájení přístrojů a zařízení trakčních vozidel se dvěma výkonovými stupni, kde první stupeň je tvořen pulsním stabilizátorem stejnosměrného napětí a druhý stupeň je tvořen výkonovým stupněm střídače, vyznačené tím, že svorka napájecího napětí (1) je připojena na vstup pulsního stabilizátoru (2), jehož výstup je připojen jednak na výkonový vstup (a) výkonového stupně střídače (3) a...

Zapojení řídicích obvodů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224563

Dátum: 01.10.1984

Autori: Malát Jaromír, Štekl Miloslav

Značky: trakčních, vozidel, obvodů, zejména, elektrických, zapojení, lokomotiv, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv, prostřednictvím centrálního řídicího členu, vyznačené tím, že v centrálním řídicím členu je generátor impulsů (1) připojen přes čítač (2) a převodník (3) na přepínač (4), jehož výstup je spolu s výstupem logického členu (5) zapojen přes hradlo (6) a omezovací člen (7) do trakčního regulátoru.

Pracovní pohon pohybu kolejnicových trakčních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217422

Dátum: 01.05.1984

Autori: Strobach Herbert, Rüger Rolf, Sichting Wolfgang

Značky: pohybu, prostředků, pracovní, kolejnicových, pohon, trakčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního pohonu pohybu kolejnicových dopravních prostředků, zejména trakce pokládače kolejí s malou pracovní rychlostí. Účelem vynálezu je vytvořit pracovní pohon, pomocí něhož lze uskutečňovat v kombinaci se sériově vyráběnými trakčními prostředky jak pracovní chod se zpomalenou rychlostí, tak i s velkou rychlostí pro zvládnutí přechodových jízd. Podle vynálezu je toho dosaženo tím, že je k sériově vyráběnému trakčnímu...