Patenty so značkou «trajektórie»

Systém autonómnej kontroly trajektórie robota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7198

Dátum: 04.08.2015

Autori: Horváth Dušan, Nikitin, Šimák Vojtech, Pokorný Peter, Pirnik Rastislav, Božek Pavol, Halenár Igor, Pivarčiová Elena

MPK: B25J 13/08, B25J 9/16, B25J 19/02...

Značky: robota, kontroly, systém, autonómnej, trajektórie

Text:

...riadenia robota, naprogramovaná poloha bude neustále porovnávaná s jeho reálnou polohou v pracovnom priestore. Poloha robota bude kontinuálne kontrolovaná a kalibrovaná prostredníctvom navigačného počítača s využitím sériového periférneho rozhrania. Odchýlka tak nenarastie, čím nevzniknú rozdiely medzi reálnou a naprogramovanou polohou robota.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený spôsob realizácie systému autonómnej...

Osvetľovacie zariadenie pre motorové vozidlo s anticipáciou trajektórie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4888

Dátum: 20.05.2005

Autori: Godbillon Vincent, Herbin Anne

MPK: B60Q 1/04

Značky: trajektórie, anticipáciou, vozidlo, motorové, osvetľovacie, zariadenie

Text:

...predmet z priručnej schránky, dôjde k výraznej modifikácii orientácie svetlometov a to pri tom, ked geometria dráhy vozidla0006 Iné známe osvetľovacia zariadenie využíva vnútorné informácie zmotorového vozidla, ktoré umožňujú určitú mieru anticipácie. Napriklad bezprostredne pred tým, než vodič vyjde zo zatáčky, a to aj v prípade, že volantsa nachádza stále v uhle, ktorý zodpovedá zakriveniu zatáčky, je obvyklé, ževodič zrýchli, pretože sa...

Způsob adaptivního řízení trajektorie řezného procesu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270004

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hampl Jan, Valenta Jiří, Taraba Oldřich

MPK: B23Q 15/12

Značky: způsob, řízení, tohoto, trajektórie, procesu, adaptivního, způsobu, řezného, zařízení, provádění

Text:

...se některý ze signálů pracovních snímačů ž může vyskytovat, čímž se zamezí poruchovým stavům. Z uvedeného vyplývá, že počítačový systém lg řídí jednak snímání ultrazvukováho stochastického signálu z pracovních snímačú Ž, dále řídíultrazvukového signálu přípevnění měrnáho snímače 1 a pracovních snímačů Ž a prověřuje správnou funkci akustickěho a elektrického pŕenosového kanálu. ,Pro vyhodnocení průběhu technologického procesu je možné podle...

Zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254022

Dátum: 17.12.1987

Autori: Radler Alfréd, Haviar Igor, Černák Milan, Kaliský Vladimír

MPK: B23K 9/32

Značky: zvárov, snímača, odklápanie, zariadenie, trajektórie

Text:

...na zvarovacom automate.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov adaptívnych zváracích systémov, ktorého podstata spočíva V tom, že snímač je umiestnený na nosiči, ktorého prstenec obklopujüci valec obsahuje vodiaci prvok zapadajúci do drážky valca a v spodnej časti má zuby zapadajúce do výrezov dna pneumatického valca, pričom nosič je mechanicky spojený s piestom valca, pod ktorým sa nachádza vratná...