Patenty so značkou «toxických»

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5680

Dátum: 04.03.2011

Autori: Hartung Rolf, Kinzig Volker, Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/00, F23G 7/00

Značky: procesov, plynov, výrobných, čistenie, zariadenie, toxických

Text:

...dvomispriahnutými reaktorovýrni komorami a príslušnou pracou kolónou na následné spracovanie tepelne spracovaných toxických spalín.Príklad uskutočnenia technického riešeniaObr. l znázorňuje schematický rez zariadením na čistenie toxických plynov z výrobných procesov s reaktorovou komorou l, ktorá pozostáva z vonkajšej a vnútomej steny g, g. Vnútomá stena g sa pod dopredu zadaným uhlom na spôsob lievika zužuje smerom dole.Pozdlž smerom dole sa...

Použitie L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu na prípravu lieku na liečenie toxických alebo vedľajších účinkov vyvolaných inhibítorom HMG-CoA reduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285900

Dátum: 17.09.2007

Autori: Carminati Paolo, Peschechera Alessandro, Arduini Arduino

MPK: A61K 31/21, A61K 31/351, A61K 31/185...

Značky: vyvolaných, toxických, lieku, použitie, reduktázy, vedľajších, inhibítorom, l-karnitinu, alkanoyl, liečenie, účinkov, přípravu, hmg-coa

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie L-karnitínu alebo alkanoyl L-karnitínu, v ktorom priamy alebo rozvetvený alkanoyl má 2 až 6 atómov uhlíka, alebo jednej z ich farmakologicky prijateľných solí na prípravu lieku na liečenie toxických alebo vedľajších účinkov vyvolaných podávaním inhibítora HMG-CoA reduktázy, najmä simvastatínu, lovastatínu, pravastatínu a fluvastatínu.

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3682

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/78, B01D 53/46, B01D 53/68...

Značky: plynov, zariadenie, procesov, čistenie, výrobných, toxických

Text:

...tým, že tryska horáka bola v spaľovacej komore usporiadaná hore, ako vyplýva z dokumentu EP O 803 042 B 1, a že plameň teda horí smerom dole. Takto boli podstatne zredukované usadeniny pevných produktov reakcie na horáku a dosiahla sa tým výrazne predĺžená životnosť. Zostal však zachovaný problém tepelného namáhanla reaktorovej komory. Dôsledkomsú značné náklady na údržbu.Dokument US 5123836 A opisuje zariadenie na čistenie toxických...

Zariaďovanie na odstraňovanie toxického materiálu z projektilov toxických zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9484

Dátum: 08.11.2004

Autor: Osterloh James

MPK: F42B 33/06

Značky: toxických, toxického, odstraňovanie, materiálů, projektilov, zariaďovanie, zbraní

Text:

...piest preráža vnútorné komponenty projektilu pri vysunutí smerom nahorObrázok 11 B je perspektívnym priestorovým zobrazením projektilu zobrazeného na Obrázku 11 A, pričom zobrazuje, akým spôsobom je projektil otáčaný pri vymývaní vnútorných častí projektilu pomocou vymývacej kvapaliny pod vysokým tlakomObrázok 11 C je perspektívnym priestorovým zobrazením projektilu zobrazeného na Obrázku 11 A a 11 B, pričom zobrazuje vnútorné časti...

Desorpcia toxických organických a prchavých anorganických látok z pevných odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282355

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kaštánek František, Kaplánek Rudolf, Kaštánek Petr

MPK: B09B 3/00, B01D 3/40

Značky: prchavých, anorganických, organických, odpadov, toxických, látok, desorpcia, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené riešenie spočíva v desorbovaní organických a prchavých anorganických látok v inertnej atmosfére dusíka pri zníženom tlaku a teplote 150 až 800 °C.

Kultivačné prostredie na určovanie toxických látok vo vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1136

Dátum: 08.05.1996

Autor: Nikš Milan

MPK: C12Q 1/02

Značky: prostredie, určovanie, toxických, roztokoch, látok, kultivačné, vodných

Text:

...a jednak v jeho póroch. Indikácia rastu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, s výhodou pomocou redox indikátora (napríklad soľ tetrazóliového farbiva). Mikroterčíky sa pred použitímVýhodou kultivačného prostredia podľa technickéhoriešenia je predovšetkých jednoduchosť, spočívajúca V nenáročnej príprave blokových zostáv testovacích terčíkov s vysokým počtom rôznych mikroorganizmov a následne V spoľahlivom a rýchlom určovaní toxických látok vo...

Zariadenie na cementáciu toxických a rádioaktívnych odpadov v transportnom sude

Načítavanie...

Číslo patentu: U 242

Dátum: 09.09.1993

Autori: Hazucha Eduard, Tittlová Elena, Maco Vladimír

MPK: G21F 9/00

Značky: toxických, odpadov, rádioaktívnych, cementáciu, transportnom, zariadenie

Text:

...sudom3 odpadom pomocou vysokozdvižného vozíka. Dialkové ovládanie zariadenia podla tohoto technického riešenia umožňuje prácu s to xickými a rádioaktívnymi odpadmi s minimalizáciou rizika obsluhy.Príklad zhotovenia technického riešeniaZariadenie na cementáciu toxických a rádioaktívnych odpadov v transportnom sude znázornená na obrázku pozostáva zo zdvihového vozíka g a na nom upevneného miešacieho agregátu 1 s hriadeĺom 1,ktorý je delený...

Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4

Dátum: 16.12.1992

Autor: Faltus Miroslav

MPK: C04B 18/04, B09B 3/00

Značky: zabezpečení, zejména, toxických, ochranná, směs, odpadů, skládek

Text:

...užívaným materiálům tvoří popílkovê suspenze nerozbřídatelný podklad pro pojiždění doprav prostředků, např. při navážení další vrstvy kontejnerů. Soućasně dobře chráni kontejnery před mechanickým poškozením.e) ro výstavbu skládek se využívají výsypky a jiné málo vhodné plochy z hlediska zakládání. Broto je výhodná nízká objemováhmotnost suspenzních směsí, které jsou součástí zatížení.Dále uváděné příklady provedení obsahují experimentální re...

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Petříková Vlasta, Püschel Petr, Maloch Jan, Formánek Zdeněk, Trýzna Pavel

MPK: B01J 20/22, B01J 20/28, B01J 20/30...

Značky: toxických, sorbent, fixáciu, znečisťujúcich, látok, rádioaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Způsob přípravy nízkomolekulárních látek obsahujících imunomodulační aktivity z buněčných lyzátů lidských a zvířecích tkání, vylučující přítomnost infekčních agens a jejich toxických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270021

Dátum: 13.06.1990

Autori: Čech Karel, Pekárek Jan, Barnet Karel

MPK: A61K 35/26, A61K 35/14, A61K 35/28...

Značky: jejich, aktivity, tkání, nízkomolekulárních, produktů, buněčných, látek, agens, toxických, způsob, lyzátů, infekčních, imunomodulační, lidských, přípravy, vylučující, zvířecích, přítomnost, obsahujících

Text:

...agens, schopných vyvolat onemocnění u lidí nebo léčených zvířat. Základní podmínkou v tomto smyslu je cílený výběr vhodných, zdravých (tj. choroboplodných zárodků prostých) dárců, a to jak lidí, tak i zvířat. Další ne cs 270021 si T 3zbytnou podmínkou je oílená kontrola zíekaneho materiálu na prítomnost vybraných závažných intekoi (napr. viru hepatitidy B. prítomnost púvodce AIDS epod.). Vlastní výrobní postup musi bezpečne zajistit bud...

Zariadenie pre fixáciu kvapalných rédioaktívnych a toxických odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267175

Dátum: 12.02.1990

Autori: Breza Milan, Kucharik Dušan

MPK: G21F 9/20

Značky: zariadenie, fixáciu, rédioaktívnych, odpadov, kvapalných, toxických

Text:

...regulačného ventilu. Kondenzát brýdových pár je vytváraný v kondenzátore 5. a vypúšťaný do odpadovej kanalizácie ll, s možnosťou odberu vzoriek pomocou ventilu lg. Fixačné médium vyhrievané na požadovanú teplotu vo vyhrievacej nádobe 1 sa dávkuje do odparky pomocou zubového čerpadla lg vyhrievaného v čerpadlovom bloku pomocou prvního ohrievača 3, ktorý ohrieva aj fixačné médium v nádobe 1. Otáčky zubového čerpadla lg, je možné plynule meniť...

Způsob detoxikace průmyslových odpadů s obsahem toxických komplexů solí těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pivooka Petr, Trmae Jioí, Argay Vladimír, Vavoín Petr, Mazae Rudolf, Schwarz Vladimír, Vojta Vladimír, Kebhart Miloslav

MPK: C02F 11/14

Značky: obsahem, solí, způsob, kovů, průmyslových, detoxikace, toxických, těžkých, komplexu, odpadů

Text:

...za přít-orhnosťľkyseliny sírové. 7 ľi možugojjsgąůspěcłtem provddět přiĺ původní tep lotě suspenze, při vyšší Šteploťěyšak dochánzízikeązvýšení- raąkční ryb-hlasu.P-o ukončení reakce, jejíž rychlost je závisláýíía teplote, .se .suspenze ,zahusty například tak, že se ionty těžkêhĺo ko fvyĺrríyjí vodou nebo zředěnou kyselinou síŕbvom zbytek se neutralizuje hašeným vápnem a pak se z roztoku oddělí. .trujijwvysrážení-m a pak se skladují ...

Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Imhof René, Kyburz Emilio

MPK: B01D 53/14

Značky: exhalátov, obsahujúcich, toxických, rozpúšťadiel, organických, zneškodňovania, spôsob

Text:

...organických rozpúšťadiel na vhodnom adsorbente - napriklad aktívnom uhlí. Známe sú i spôsoby zachytávania pár organických rozpúšťadiel z ich plynných zmesí za použitia absorpčných činidiel, ako metanol, etanol alebo pyridín.Každý z uvedených postupov umožňuje za vhodných podmienok dosiahnuť významné zníženia obsahu pár organických rozpúšťadiel V plynných zmesiach.Vysoké energetické náklady, problematické spätné získavanie organických...

Způsob výroby dialyzovaných toxických kultur mikroorganismu Clostridium septicum

Načítavanie...

Číslo patentu: 248764

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lettl Aleš, Hnátek Josef, Hnátková Zuzana

MPK: C12M 1/12

Značky: toxických, výroby, způsob, dialyzovaných, clostridium, septicum, kultúr, mikroorganismu

Text:

...mikroorganismu Clostridíum septicum použita.Přednost navrženého postupu spočívá v tom, že Clostridium septícum se v uvedené aparatuře pomnožuje. Poměr mezi kultivačnim a nutríčním objemem je přibližně 12, takže při užití přímé dialyz ní trubice o velké ploše je média dobře využito i při krátkodobé kultivaci..Další předností navrženého postupu je skutečnost, že při přiměřené spotřebě kapalného živného média je toxický protein...

Zařízení na zpracování radioaktivních, toxických a jinak životní prostředí ohrožujících odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247747

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zámek Miroslav, Ditl Pavel, Škába Václav, Šmíd Jaroslav, Nápravník Jiří, Přikryl Petr

MPK: C02F 11/12, G21F 9/16

Značky: toxických, zpracování, odpadů, zařízení, životní, jinak, radioaktivních, ohrožujících, prostředí

Text:

...radioaktivní odpad. se ve styku s vytápěnott rnitřni plochou tělesa michaného reaktoru zahřívá, vovda- se přitom z. materiálu odpařuje, ta. tak se vytvářejí podmínky pro průběh poža dované chemcké reakce. Listy rçztoru je materiál rozestiráxn po vytápěné ploěe, .a tak se dále zahřívá a díky sklonu listů FCČICŤU je transportovän směrem k~ druhému výstupu 9. Odpařená voda ve formě brýxdových par cdchází z nííchaného reaktoru 5 Jýstupem 11...

Způsob odčerpávání vysocereaktivních, toxických plynů nebo par vývěvou a lamelovým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231108

Dátum: 01.04.1985

Autori: Möller Rainer, Krödel Gunter, Schmidt Günter, Fabian Lutz

MPK: F04C 25/00

Značky: toxických, rotorem, odčerpávání, lamelovým, vysocereaktivních, plynů, způsob, vývěvou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odčerpávání vysocereaktivních, toxických plynů nebo par vývěvou s lamelovým rotorem pro úče1y použiti pro chemické zpracování podložek v oblasti mikroelektrotechniky. Úkolem vynálezu je zabránit uvnitř vývěvy tvorbě nežádoucích reakcí produktů, korozí oleje a také zahušťování odčerpávaných plynů nebo par bez významných technických nákladů a rovněž nalezení způsobu výroby čerstvého oleje v samotné vývěvě. Podle vynálezu...

Způsob bezpečného skladování pevných toxických odpadů s obsahem kyanidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214445

Dátum: 01.07.1984

Autori: Soukup Miloslav, Zoltán Pavel, Ruml Vladimír

Značky: způsob, bezpečného, skladování, odpadů, pevných, kyanidů, obsahem, toxických

Zhrnutie / Anotácia:

Při skladování odpadů s obsahem kyanidů se tvoří vlivem kysličníku uhličitého z ovzduší kyanovodík, který smrtelně ohrožuje pracovníky skladu, popřípadě celé okolí skladu. Překrytím kyanidových odpadů hydroxidem vápenatým se zamezí styku kysličníku uhličitého s kyanidem, a tím i vzniku prudce jedovatého kyanovodíku.