Patenty so značkou «tovarů»

Skladací viacposchodový obal s vkladacími bunkami na prepravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7333

Dátum: 07.01.2016

Autori: Szmuc Cezary, Knob Josef

MPK: B65D 19/36, B65D 88/54

Značky: vkladacími, prepravu, skládací, viacposchodový, buňkami, tovarů

Text:

...závesné profily a prepojenie prvého a druhého poschodia vkladacích buniek pomocou flexibilného materiáluobrázok 6 - znázorňujte detail A z obrázka 6 - prichytenie flexibilného materiálu v kedrovom profileobrázok 7 - znázorňuje zavesenie vkladacích buniek pomocou háku za okraj vonkajšieho obalu obrázok 8 - znázorňujte zavesenie vkladacích buniek pomocou háku na vnútornú stranu vonkajšieho obaluNa obrázku 1 až 5 je znázornený skladací...

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru na palete a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: 288193

Dátum: 22.05.2014

Autor: Toušek Radek

MPK: B65B 51/00, A01F 25/00, B65B 11/00...

Značky: fixáciu, spôsob, tovarů, viacnásobnej, viacnásobnú, paletě, fixácie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru (2) na palete (1) a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru (2) na palete (1) zahŕňa uloženie tovaru (2) na základnú dosku (3), prekrytie tovaru (2) vzduchotesným neformovateľným obalom (4), rozoberateľne a vzduchotesne spojeným so základovou doskou (3), a odsatie vzduchu z obalu (4) ventilom (5). Voľné konce obalu (4) sa pred odsatím vzduchu vložia do drážky (6), ktorá prebieha po celom obvode základnej...

Dotykové balenie spotrebného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6428

Dátum: 03.05.2013

Autori: Suchet Virginy, Mermod Jacques, Weiss Jacques

MPK: B65D 65/42, B23B 7/00, A24F 15/12...

Značky: balenie, tovarů, spotrebného, dotykové

Text:

...vytvorený z jedného alebo viacerých skladaných vrstvených listov, výhodnejšie zjedného alebo viacerých skladaných vrstvených lepenkových listov.Nesúvislý dotykový povlak môže byť vytvorený nanesením jedného alebo viacerých lakov na vonkajší povrch obalu akýmkoľvek vhodným spôsobom. Napríklad jeden alebo viacej lakov môže byť nanesených rytinovou alebo valcovou hĺbkotlačou, gumotlačou, litograñckou tlačou, ofsetovou tlačou alebo...

Obal tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6033

Dátum: 02.03.2012

Autor: Voss Farina

MPK: B65D 5/20

Značky: tovarů

Text:

...potreby - úplne alebo čiastočne vynechať. Taktiež plochy nemusia byť pravouhlé alebo kvadratické, možné sú aj trojuholníkové obaly a iné tvary.Ako je zrejme z obrázka l, pozostávajú podstatné plochy obalu z hornej strany L obalu ako aj zo zadnej strany g obalu. Tieto obdive plochy sú navzájom spojene cez prvú pozdĺžnu ohybovú drážku L ako aj cez druhú pozdĺžnu ohybovú drážku Ľ, pričom obidve tieto ohybové drážky sa rozprestierajú navzájom...

Automatický skladový regál a skladový nosič tovaru s kontrolou prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15983

Dátum: 05.04.2011

Autor: Krawczyk Dariusz

MPK: A61J 7/00, G07F 11/62

Značky: automatický, kontrolou, nosič, skladový, regál, tovarů, přístupu

Text:

...podľa patentového nároku0010 Predkladaný skladový nosič produktu umožníprístup do určitých komôr len V prípade, že je tak pomocou ovládanianapríklad ked oprávnený užívateľ požaduje prístup do uzavretých komôr.nastavený, 0011 Uzatváracie prostriedky sú opatrené indikátorom. Ako bolouvedené vyššie, môžu byť skladové nosiče produktov veľmi veľké, atak môže byť hľadanie práve otvorenej komory pre užívateľazložité. Pomocou indikátora, zvlášť...

Spôsob balenia baleného tovaru a obal pre balený tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17173

Dátum: 27.09.2010

Autori: Wagner Hugo Junior, Wagner Hugo Senior

MPK: B65B 53/06, B65D 71/00, B65B 53/02...

Značky: tovar, baleného, tovarů, balený, balenia, spôsob

Text:

...adhézneho spojenia pozdĺž prvého úseku sa tam jednak dosiahne tesné spojenie archov baliaceho materiálu, jednak môžu byť na sebe uľpievajúce prvé oblasti oboch archov baliaceho materiálu na otvorenie obalu pozdĺž prvého úseku manuálne od seba uvoľnené. Inak uspôsobené spojenie prvých a druhých archov baliaceho materiálu pozdĺž druhého úseku obvodu nosného elementu prispieva výhodne k tomu, aby sa oba archy baliaceho materiálu pri otvorení...

Spôsob balenia baleného tovaru a obal pre balený tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14379

Dátum: 27.09.2010

Autori: Wagner Hugo Senior, Wagner Hugo Junior

MPK: B65B 53/06, B65B 53/02, B65D 71/00...

Značky: tovar, balený, spôsob, tovarů, baleného, balenia

Text:

...obvodu nosného materiálu spojené tak, že prvýa druhý úsek baliaceho materiálu nie sú v dmhej oblasti od seba uvoľniteľné bez zničenia0011 Myšlienka daného vynálezu spočíva v tom, spojiť spolu prvý a druhý hárok baliaceho materiálu pozdĺž dvoch rôznych úsekov obvodu nosného elementu rôznym spôsobom. Zatiaľ čo oba hárky baliaceho materiálu sú spolu pozdĺž prvého úseku obvodu V prvej oblasti adhézne a uvoľniteľne spolu spojené, prebieha spojenie...

Nádoba na uloženie tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14397

Dátum: 20.07.2010

Autor: Widdison Leon

MPK: A47J 47/01

Značky: nádoba, tovarů, uloženie

Text:

...Prednostne sú výsypka, otočná os a uzavieracia klapka vyrobené ako jeden diel z plastickej hmoty, a teda najmä vstrekovacím Iiatím, alebo z kovu.0011 Podľa variantu vynálezu môžu byť na okrajoch nádoby umiestnené časti Iožiskovej panvy na uloženie otočnej osi.0012 Prednostne slúži stena veka smerujúca dovnútra nádoby akovymedzujúci doraz pre otočný pohyb uzavieracej klapky a tým súčasne ako vymedzujúci doraz pre otočný pohyb...

Zapojenie on-line systémového zariadenia na identifikáciu služieb a tovaru v zdravotníctve, obchode, službách a priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5338

Dátum: 07.01.2010

Autor: Števica Marek

MPK: G06Q 50/00

Značky: tovarů, zariadenia, službách, systémového, zapojenie, identifikáciu, on-line, zdravotníctve, služieb, priemysle, obchode

Text:

...spracovanie dát. Vstupným kanálom je pripojenie na dátovú sieť - Intemet. Na druhej strane pozostáva z ďalej rozširujúcej sa množiny 2561 externých hardvérových prostriedkov 3 na území Slovenska, ktoré pozostávajú z 12000 čitačiek 4 čiarových kódov, z 12000 PC a/alebo registračných pokladni 5, z 2561 elektronických smerovačov 6 napájania a dát a z 2561 prenosových blokov 7 dát. Každý elektronický smerovač 6 napájania a dát je svojimi jednými...

Spôsob výroby vriec na dopravu a uskladnenie sypaného tovaru a vrece zhotovené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16973

Dátum: 22.12.2009

Autor: Schinasi Piero

MPK: B65D 88/16, D05B 13/00

Značky: dopravu, sypaného, tovarů, zhotovené, vrece, uskladnenie, vriec, spôsob, týmto, spôsobom, výroby

Text:

...vyprázdňovania. Napokon, plášte z polyetylénu podľa povahy dopravovaných práškov sa môžu ukázať nákladnými, čo značne zvyšuje výrobné náklady vreca. Práve tak sú skôr uvedené kombinácie nití nedokonalými riešeniami, ktoré nezabezpečujú dostatočnú tesnost pre veľmi jemne prášky. Okrem toho prinášajú tieto nite v dôsledku svojej vláknitej povahy rizikoznečistenia obsahu vreca a tvoria značné nebezpečenstvo znečistenia.Úlohou predloženého...

Doprava tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14629

Dátum: 09.10.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/12, B65D 19/00

Značky: tovarů, doprava

Text:

...môže zahŕňať doplnkové horné a dolné oporné útvary konligurované tak, že keď sa viacero rovnakých kontajnerov uloží do stohu, dolné oporné útvary jedného kontajnera budú vsúčinnosti s hornými opornými útvarmikontajnera umiestneného pod ním.Vodiaceuzostavy zdvíhacích prvkov môžu byť konñgurované tak, že do nich možno zasunúť vidlicu vysokozdvižného vozíka alebo paletového vozíka. Vidlice vysokozdvižného vozíka majú spravidla výšku 45 mm...

Zariadenie na uloženie kusového tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9772

Dátum: 13.11.2008

Autori: Cornet Harald, Feurer Markus

MPK: B65D 25/00, B65D 19/06

Značky: zariadenie, tovarů, uloženie, kusového

Text:

...Pritom je možné, aby záves bol pripevnený na podstavci, napríklad tak, že pripevňovacia tyč je pevne spojená s podstavcom. Ak sú oddeľovacie steny spojené s tuhou hornou stenou, je tiež možné, že záves jefixovanlm pripevňovacej tyče na hornej stene pripevnený na tejto hornej stene.0009 V nasledujúcom je vynález bližšie vysvetlený na základe príkladuuskutočnenia, ktorý je schematicky znázornený na výkrese. Výkres znázorňuje naobr. 1...

Papierové palety na premiestňovanie tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15091

Dátum: 04.11.2008

Autor: Suda László

MPK: B65D 19/00

Značky: papierové, palety, premiestňovanie, tovarů

Text:

...používané tiež V automatizovaných manipulačných systémoch. 0012 Ďalšou výhodou je to, že prvky špeciálne konštruovanej ložnej plochy a opomýchnôh sú ľahko vyrobiteľné a montovateľné s využitím výrobnej technológie tradičnejpapierovej palety. Nie je teda nutne meniť alebo nahrádzať výrobný proces a zariadenie na výrobu papierových paliet.0013 Ďalšou výhodou je, že vďaka špeciálnemu spojeniu medzi ložnou plochou a prvkami opomej nohy sa...

Zariadenie a spôsob spracovania povrazcovitého textilného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11730

Dátum: 29.07.2008

Autor: Christ Wilhelm

MPK: D06B 3/28

Značky: spôsob, textilného, spracovania, tovarů, zariadenie, povrazcovitého

Text:

...tovaru nenastáva žiadne neprípustné silové pôsobenie na zväzok tovaru. Príklady takých strojov s dlhýmzásobníkom pracujúcich na hydraulickom princípe sú opísané V spisoch FR-PS 2 778 417 a DE-OS 2 207 679, pričom však vo vstupe tovaru do zásobníka nie je upravené žiadne Skladacie zariadenia povrazca tovaru. Zásobníková časť spracúvacej nádoby podľa spisu FRPS 2 778 417 obsahuje v podstate priamočiare klzné dno, ktoré je usporiadané v odstupe...

Spôsob skladovania tovaru v skladovom regáli s viac regálovými jednotkami a transportnou šachtou, ako aj taký skladový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8162

Dátum: 10.04.2008

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: šachtou, jednotkami, skladový, transportnou, regál, regálovými, tovarů, skladovania, skladovom, regáli, spôsob, taký

Text:

...V každej dopravnej Šachte je usporiadaný dopravník na uskutočňovanie vertikálnych a horizontálnych pohybov. Každýmz dopravnikov je možné zavážať resp. vyprázdňovaťVšetky skladovacie miesta regálových stĺpcov. Ďalej je možné, za využitia voľných skladovacích miest v regálových stĺpcoch, uložiť nosiče tovaru v za sebou zoraďených regálových stĺpcoch. Každé skladovacie miesto regálových stĺpcov medzi dvoma dopravnými šachtami je možné...

Skladacia nádoba pre transport ľadom chladeného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17582

Dátum: 26.03.2008

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 81/26, B29C 45/00, B65D 8/14...

Značky: skladacia, ľadom, transport, tovarů, nádoba, chladeného

Text:

...blanovité závesy na hranách, t.j. v zmysle vytýčenej úlohy sa má zabrániť zmontovaniu a oddeľovaniu stenových a podlahových prvkov. Iné ako takéto blanovité závesy sú pri známom stave techniky iba všeobecne diskutované.0010 Na hornej hrane každého škrupinového obalu sa môže zapečatiť,nalepit alebo navariť fólia. Táto fólia je prednostné plynotesná a vodotesná, tak ako má byt plynotesný a vodotesný celý skladací škrupinový obal.0011...

Skladacia nádoba na prepravu ľadom chladeného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10758

Dátum: 26.03.2008

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 81/26, B65D 8/14, B29C 45/00...

Značky: chladeného, skladacia, tovarů, nádoba, ľadom, prepravu

Text:

...bočnýcha čelných stien, ale tieto nie sú vysvetlené.0008 Ako spojenie čelných stien a bočných stien s dnom sa uprednostňujúpyskovité pásové závesy, čiže sa má podľa účelu použitia vyhnúť montovaniua odpájaniu prvkov steny a dna. lné závesy ako tieto pásové závesy sú v tomto stave techniky riešené iba všeobecne.0009 Na hornej hrane každého skladacieho obalu je možné zapečatiť, nalepit alebo navarit fóliu.Fólia je výhodne nepriepustná...

Podvozok, najmä pre vagón na prepravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9870

Dátum: 14.03.2008

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 1/12

Značky: prepravu, podvozok, vagón, najmä, tovarů

Text:

...technológie,obrázok 2, už uvedený, znázorňuje priečny čap podvozku podľa obrázku 1,obrázok 3 znázorňuje prvý spôsob výroby priečneho čapu podľa tohto vynálezu, aobrázok 4 znázorňuje druhý spôsob výroby priečneho čapu podvozku podľa tohto vynálezu.-2 0018 Priečny otočný čap 34 podľa vynálezu znázornený na obrázku 3 má podobný tvar, takmer identický s priečnym otočným čapom 4 podľa staršej výroby, znázorneným na obrázku 2. Napriek tomu sa...

Spôsob a zariadenie na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8694

Dátum: 04.03.2008

Autori: Tsui Tak Ming William, Christ Wilhelm

MPK: D06B 3/28

Značky: tovarů, zariadenie, spracovanie, mokra, spôsob, povrazca, textilného, formě

Text:

...prostriedku na spracovanie nastáva do transportnej Venturiho trysky v oblasti jej prstencovej štrbiny a/alebo, videné vždy V smere transportu povrazca, V oblasti pred alebo za transportnou tryskou. Konečne sú u stroja na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra, známeho z DE 103 49 374 Al, upravené prostriedky na nanášanie kúpeľa na spracovanie na povrazcc V úseku dráhy behu povrazca medzi motacím zariadením, predradeným...

Výškový regál s voľbou skladovaného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10869

Dátum: 02.07.2007

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/137

Značky: tovarů, regál, voľbou, výškový, skladovaného

Text:

...vyberal zo zoznamu alebo podobného abstraktného prostriedku. Taký priamy výber je podstatne ľahšie obslužný než číslicové informácie alebo tabuľky. Ďalej môže obsluha jedným pohľadom zistiť skladový stav V celkovo zobrazenom nosiči skladovaného tovaru. Ukazovacie zariadenie je spoločne s monitoromupravené ako dotyková obrazovka. Tým sa ušetrí zavedeniesamostatného ukazovacíeho zariadenia, čo je výhodné najmä potom, ak nie je kdispozícii...

Paleta na skladovanie a transport tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3871

Dátum: 06.12.2005

Autor: Pisano Roberto

MPK: B65D 19/22, B65D 19/00

Značky: tovarů, paleta, skladovanie, transport

Text:

...2, oba konce základu 14 každej podpery obsahujú zošikmenie 15.D 015 Bočné steny 12 trubicových podpier 4 obsahujú vyrezané diery 22 na zapadnutie hrotov zdvíhacích vidlíc. Vyrezané diery 22 majú všeobecne nižšiu výšku ako je výška bočných stien 12 podpery 4, t.j. každá vyrezaná diera 22 je ohraničená smerom dolu a nahor pásikom bočnej steny 12 podpery. Navyše, aby sa uľahčilo vloženie vidlice, leží dolný okraj 24 každej vyrezanej diery na...

Skriňa na prezentáciu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6404

Dátum: 21.05.2005

Autori: Ernst Peter, Ochsenschläger Robert

MPK: A47F 3/04, A47F 3/00

Značky: prezentáciu, skriňa, tovarů

Text:

...Pritom môžu byť tieto vstupné otvory usporiadané naprotiľahlých stranách svietidlového telesa, a siceV smere prúdu chladiaceho vzduchu. Napriklad sa odporúča upraviť vstupné otvory na oboch čelných stranách svietidlového telesa a/alebo na dvoch bočných stranách. Spravidla je svietidlové teleso vytvorené ako pozdĺžne V tvare kvádra, pričom v priereze na základnú plochu v tvare U nadväzuje na uzavretie na hornej strane transparentný krytV...

Systém na elektronický bezhotovostný nákup tovaru a služieb prostredníctvom platobných kariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 284504

Dátum: 14.04.2005

Autor: O'hayon Eliahou

MPK: G07F 7/10, G07F 19/00

Značky: tovarů, kariet, nákup, systém, služieb, elektronický, platobných, bezhotovostný, prostredníctvom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je systém na elektronický bezhotovostný nákup tovaru a služieb prostredníctvom platobných kariet, prípadne aj verejnej počítačovej siete, obsahujúci blok (3) operátora predajcu, najmenej jeden blok (4) dodávateľa tovaru alebo služby, blok (1) bankových operácií s platobnou kartou a blok (2) držiteľa platobnej karty. Blok (1) bankových operácií s platobnou kartou je spojený s blokom (2) držiteľa platobnej karty na odoslanie...

Spôsob zabalenia tovaru, konkrétne potravín, balenia a sady pre ich realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4067

Dátum: 20.01.2005

Autori: Esposito Giuseppe, Stelliferi Carlo

MPK: B65D 88/00, B65B 31/04

Značky: tovarů, spôsob, realizáciu, konkrétne, zabalenia, potravin, balenia

Text:

...spôsobu V praxi umožní napr. vytvorenie kontrolovanej atmosféry vnútri ochranného vaku (napr. pri vákuu, alebo čiastočne inertného, napr. pomocou dusíka), pričom bude umožnené adaptovať súčasnépostupy pre obaly menšej veľkosti.Obaly s dvojitou stenou sú široko známe v oblasti, čo je preukázané V príkladoch napr. V patentoch č. US-A-4515692, USB-6312742, EP-A-0097391, EP-A-1120357 alebo W 0-A-92/16439. Väčšina z týchto dvojstenných obalov je...

Stroj na spracovanie za mokra textilného tovaru vo forme povrazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8453

Dátum: 19.10.2004

Autori: Cordes Carl, Widmer Thomas

MPK: D06B 3/28, D06B 3/24, D06B 3/26...

Značky: mokra, povrazca, formě, stroj, textilného, tovarů, spracovanie

Text:

...za mokra pracujúceho na aerodynamickom princípe, je obmedzené. Kvapôčky kvapaliny spracúvacieho kúpeľa privádzané do prúdu dopravného média totiž musia byť urýchľované v smere pohybu povrazcatovaru, k čomu je potrebná značná energia prúdu dopravnéhomédia, ktorá musí byť dodávaná dúchadlom, ktoré ho dopravuje. Najmä pri oplachovaní povrazca tovaru by však bolo Žiadúce mať vysoký prietok kúpeľa dopravnou dyzou, aby sa doba oplachovania...

Priestorový pult na výber tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3910

Dátum: 08.09.2004

Autori: Hermánné Fogarassy Éva, Hermán Ferenc

MPK: A47F 9/00

Značky: priestorový, tovarů, výběr

Text:

...obsahuje najmenej jeden osobný vagón na usadenie dieťaťa.V tomto prípade je potom výhodné, ak v osobnom vagóne sú uložené hračky.Technické riešenie vzniklo na základe poznatku, že je treba vytvoriť priestorový pult, slúžiaci na výber tovaru,ktorý bude vyhotovený ako konštrukčná jednotka, ktorá je schopná prilákať pozomosť detí a dokáže ich zamestnať,takže dospelí v sprievode detí sú odľahčení a môžu si pokojne a pohodlne vyberať tovar, robiť...

Vozeň s posuvnými stenami na transport tovaru citlivého na teplotu po železnici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 983

Dátum: 10.09.2003

Autor: Homes Günter

MPK: B61D 19/00, B60P 3/20, B61D 27/00...

Značky: citlivého, vozeň, tovarů, posuvnými, železnici, transport, stenami, teplotu

Text:

...vnútorne platne 14 vždy privrátené k nákladnému priestoru 3 a vonkajšie platne15 od neho odvrátené, medzi ktorými sú plánované dutiny 16, ktoré sú vždy úplne vyplnené-3, izolačnou penou 17. Na tepelné oddelenie sú vnútomé platne 14 a vonkajšie platne 15 navzájom vždy spojené plastovými proñlmi 31, ktorých časti viditeľne zvonka môžu byt priPosuvné steny l l, 12 sú vždy v pozdĺžnych smeroch nákladného priestoru 3 posuvne uložené po jeho celej...

Elektronický systém na poskytovanie bonusu pri nákupe tovaru alebo služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3559

Dátum: 01.07.2003

Autori: Čupa Michal, Babický Petr, Dobrovský Jan, Novák Pavel, Klimpl Martin

MPK: G06F 17/60

Značky: elektronický, bonusu, služieb, tovarů, poskytovanie, nákupe, systém

Text:

...pridelené číslo účtu a individualizované heslo. To bloku 12 spotrebiteľa umožňuje, aby v akejkoľvek transakcií 14 identiíikoval blok 17 spotrebiteľského účtu pri uskutočnení nákupu, prípadne využívaní služby. Na obr. 2 môže blok 12 spotrebiteľa uskutočňovať transakciu 14 u obchodníka, prípadne prostredníctvom intemetu s využitím bloku 13 poskytovateľa internetovskýeh služieb. Hned ako do transakcie 14 vstúpia bloky 10 obchodníkov, ohlási to...

Spôsob a zariadenie na označenie tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14933

Dátum: 16.05.2003

Autori: Bremond Olivier, Seto Myron, Tiller Thomas

MPK: G06K 5/02

Značky: spôsob, označenie, tovarů, zariadenie

Text:

...vytlačená na prevzatie stávky, kontrolovaná, a porovnaná s pôvodnou informáciou.0008 EP O 997837 A pojednáva o integrovanom systéme tlačenia/skenovania používajúcom neviditeľný atrament na sledovanie dokumentu, obsahujúci skener na použitie pri0009 Nakoniec W 0 9513597 pojednáva o zariadení ochrany proti kopírovaniu, ktoré obsahuje pár atramentov, kde dva atramenty reagujú rôzne, keď sú vidieť pod viditeľným svetlom alebo infračerveným...

Spôsob balenia tovaru a prístroj na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 326

Dátum: 07.10.2002

Autori: Rasmussen Johannes, Ahrenfeldt Henrik

MPK: B65B 43/26, B65B 43/00, B65B 9/06...

Značky: uskutočnenie, prístroj, tovarů, spôsob, balenia

Text:

...vzniknúť v súvislosti s vysokým umiestnením oblasti bočných okrajov blany, ktoré sa pritláčajú medzi dopravné pásy, ktoré môžu byť dôležité, keď ide o naplnenévrecúška, ktoré sú úplne uzatvorené v mieste na tento účelV DK PA 1998 00548 je opísaná zostava, ktorá používa jednoduchú rovnú blanu vrecúška, kde sa uvedený otvorený okraj úplne uzatvorí, keď sa blana dostane na jednoduchý nosný pás a kontinuálne sa rezovito otvára na mieste, kde sú...

Zariadenie na udržanie tyčového tovaru na plochých paletách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279898

Dátum: 07.05.1999

Autor: Holztrattner Heinrich

MPK: B65D 19/44

Značky: udržanie, tovarů, paletách, tyčového, zariadenie, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na udržanie tyčového materiálu na plochých paletách, pozostávajúce z upínacej a pridržiavacej časti, ktorého upínaciu časť tvorí lišta spodná (3) a lišta vrchná (4) navzájom pevne spojené spojovacím členom (5) tak, že šírka štrbiny (6) medzi lištou spodnou (3) a lištou vrchnou (4) je najmenej rovnaká a najviac o 5 % väčšia, ako je hrúbka nosných dosiek (9) a (10) palety (12), pričom os spojovacieho člena (5) je umiestnená od konca...

Zariadenia prekládky prevažne kusového tovaru v kontajneroch a výmenných nadstavbách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1286

Dátum: 06.11.1996

Autor: Smešný Jozef

MPK: B66F 7/00

Značky: kusového, nadstavbách, převážně, výmenných, tovarů, kontajneroch, překládky, zariadenia

Text:

...prepravnej dosky upevnené v základnom ráme spolu s panelom ovládania manipulácie manipulačnej plošiny alebo jednotlivých manipulačných rámp.Je výhodné, ak manipulačná rampa má základný a vysúvacíram, ktoré sú upravené do tvaru proti sebe ležiacichJe výhodné, ak vysúvaci rám je opatrený spodnou výstužou, spodnými prepravnými valcami, čelným rámom s obmedzujúcou lištou a tažným mechanizmom vysúvacieho rámu na vozeň upevneným V základnom...

Závesné dopravné zariadenie na závesnú dopravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280459

Dátum: 10.05.1995

Autor: Gärtner Franz

MPK: B65G 47/61, B65G 47/36

Značky: závesnú, dopravu, zariadenie, závesné, tovarů, dopravné

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné dopravné zariadenie na závesnú dopravu tovaru zaveseného na hákoch, najmä kusov odevov, je vytvorené so závesnými vozíkmi (11 až 14) zavesenými na koľajnici (9, 10) a dopravovanými na nej, ktoré pozostávajú z nosných tyčí (15) na zaháknutie hákov (20), s aspoň jednou odhadzovacou tyčou (5) s klesajúcim priebehom, ktorá svojím horným koncom je bočne susedná s dráhou pohybu nosných tyčí (15) závesných vozíkov (11 až 14), na ktorých tovar...

Zásobník na vyloženie tovaru doskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 65

Dátum: 07.07.1993

Autori: Balcar Jan, Binder Petr

MPK: A47F 1/04

Značky: tovarů, zásobník, doskového, vyloženie, tvaru

Text:

...horním nosíčem 21 a dolním nosičem 32 . V nosném rámu l jsouv otvorech v horním nosiči zl a dolním nosiči Zg otočně vetknuté stojiny ll svislých rámů l. Z každé stojiny ll vystupuje rameno lj , které zasahuje do vidlicového vybrání 2 ustaveného na nosném rámu l. Rameno lł přiléhá do vybrání Zł vlastní vahou. Ze stojiny ll vystupují oka lg pro držení zboží §V jednom případě jsou oka lg tvořena průhledným pouzdrem lgg.a v druhém případě...

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kluka Ján, Zvara Ján, Hrnko Tibor, Mičušík Peter

MPK: B65G 57/24

Značky: ukladanie, tovarů, pracovisko, kusového, palety, automatické, robotizované, stavebnicové

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Zařízení pro přemisťování těžkých tovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244919

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalomoun Vladimír

MPK: B65G 47/52

Značky: přemísťování, zařízení, tovarů, těžkých

Text:

...nejdále vysunuté části. Tím zcela nebo zčásti vysunutá teleskopicky roztažitelná ramena 13 tvoří v závislosti na poloze obráběcího stroje můstek mezi přemisťovacím zařízením a obráběcím strojem a po tomto můstku je možno přemisťovat v žádaném sledu palety 2 s tovary ze stolu 9 k příslušnému ob raběcímu stroji a zpět na stůl po provedení operace.V rámci vynálezu je možno podpěru 14 rozmanité uspořádat. V jednom z alternativních provedení...