Patenty so značkou «torkretovací»

Torkretovací a injektážní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270779

Dátum: 12.07.1990

Autori: Reich Bořivoj, Berger Jiří, Jeřábek Zdeněk, Ondráček Stanislav, Říkovský Blahoslav, Hlávka Radko, Brzák Vladimír

MPK: B65G 53/32

Značky: torkretovací, injektážní, zařízení

Text:

...v těsných prostorech, například v tunelech,a která usnadňuje obsluze doplňování cementu do bubnu aktivační jednotky. Další výhodou je možnost plynulého náběhu otáček aktivaćní jednotky bez dynamických rázú a možnost zařazení domíohávacích otáček bez nutnosti složité regulace. Jinou výhodou je možnost široké regulace otáček šnekového čerpadla, a to včetně možnosti reversačního chodu pro odtlakování šnekového čerpadla. Uložení výstupu...

Několikatrysková hlavice torkretovací dmyšny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266392

Dátum: 13.12.1989

Autori: Malachov Michail, Zelcer Alexandr, Cibin Igor, Kugušin Alexandr, Žavoronkov Jurij, Dudnikov Valerij, Juzefovskij Izrail, Lipuchin Jurij, Šeršněv Alexandr, Čemeris Oleg

MPK: C21C 5/44

Značky: hlavice, dmyšny, torkretovací, několikatrysková

Text:

...Maoapumaua roaouxa oypnu. npaaonhnun paapua. nuurocmnnnaan ronouxn oynnu conepxM 1 Konuenvpuwno cMoHTMpoaaHMue vpyauu Tpyaa nmuawM nannawnaro na oyrapoaxy MuTapMana c connann 2. Tpysa 3 1 - nan Inn nonawM KMcna 9 oxa c Tpýaa 5 - nan nonaww nopomxooapaanorc yrneponconapxnmeraPaaoTa npomcxonmr cnsnynmmn aapaaoh.Kmmmeprep ycTamannMaanT uaprmkanqhn M naonnT oypny. 3 aTeM.Hapsa Tnyaonpouonu 3 M G M canna 7. 5. 4 naxanv TonnMaa M Kmcnopon....

Několikatrysková hlavice torkretovací dmyšny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266388

Dátum: 13.12.1989

Autori: Juzefovskij Izrail, Šeršněv Alexandr, Lakuncov Anatolij, Kugušin Alexandr, Učitel Lev, Cibin Igor, Čemeris Oleg

MPK: C21C 5/44

Značky: několikatrysková, hlavice, dmyšny, torkretovací

Text:

...CMBÄYDNMMM npuwmuanu.TúPKPeTHaCCu. TaK KQK B KůMBFV HOCTMUBGT TOPKPGT-MBCG 8 óůhbmů. HGM MDFVT HPUHýGTMTb ENXDÄHNG QTBÉPCTMH. ÉCJM UTHONeHMů yKä 33 HHH׫nJONaÄEň 6 DJbNE 1.5.TÚPKP 8 TMaCCB pacnpenannarca HÚ DTBBPCTMQM HłLCFIIJRII-HZDMÚFFGEI . VHa HUQTGMH ü× 3 MñTMH 8 CKM M 30 ñPäMBH nPDROñhHOŇ PESPBQ UůŇTPIMbHOF 0 TPBKTG Müůľüůůñhůuúů PÚJÚBKM TÚPKFúT~OyPMN. Vaarnymxanm 2 M 3. B aaraymke 3 MMEBTCH oTnapcTma 4 nan axuna TupKpeT~Mnccu. u Ha...

Žárovzdorná torkretovací a vrhací bazická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250708

Dátum: 14.05.1987

Autor: Skovajsa Ladislav

MPK: C04B 35/62

Značky: bazická, hmota, žárovzdorná, torkretovací, vrhací

Text:

...pálené vápno, vápenný hydrát,sádru v množství, které splňuje podmínku obsahu nejméně 0,1 volného vápna v aktivní jemnozrnné složce.Plastifikační přísadou jsou anorganické neho organické přísady, vykazující plastifikační účinek, zejména bentonit, kaolín, jíly, hektorit, sulfitový louh, karhoxymetylcelulosa,škroh, dextrin, polyvinylalkohol, saponáty sq. samotné neho ve směsíoh.Žárovzdornou bazickou výplní jsou zásadité žárovzdorné složky,...