Patenty so značkou «topný»

Elektrický elektrodový třífázový topný systém s volitelnou stupňovou regulací výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270285

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: elektródový, volitelnou, topný, výkonu, regulaci, elektricky, třifázový, stupňovou, systém

Text:

...trojúhelníke, ve kterých jsou uspořádány elektrody dmhě třífázové soustavy, přičemž elektrody prvé třírázová soustavy jsou na souatředných roztečných kružnicícn pootočeny vůči elektrodám druhá třífázové soustavy o středový úhel 60 °Rozdílné průřezy rázových elektrod prvá a druhé třífázově soustavy mají rozdílná elektrické vodivosti a tedy i rozdílná třírázová elektrické výkony obou elektrodových soustav, napájených ze společné třírázové...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 269701

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: elektródový, systém, třifázový, topný, elektricky

Text:

...tapného systému v poměrech Š N Š N N à N Š N Š N Š N Š N, kde Nje maximálně dosažitelný výkon topneho systému.Na výkresu je na obr. l v podélném lomeněm řezu A-A znázorněno rozdělení délek elektrod druhé soustavy na krátké elektrody 3 a dlouhé elektrody 2, na obr. 2 v příčném řezu B-B topným systémem je znezorněna vzájemná poloha elektrod 1 první soustavy s krátkými elektrodami2 a na obr. 3 v přičném rezu C-C je znázorněna...

Elektrický odporový topný článek s topnou částí na bázi disilicid u molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269093

Dátum: 11.04.1990

Autori: Holec Jiří, Knap Milan

MPK: H05B 3/40

Značky: odporový, topnou, částí, topný, elektricky, článek, bázi, disilicid, molybdenu

Text:

...003 B 1raaioká vložka uvnitř topne Eáeti topnáho článku aá podpornou funkci. Topný článek o topnou čáeti e přivodniai konci va tvaru trubky je anedno vyrobitelný a a aenłi poruchovoet v provozu. Topný článek a přivodniai konci, u nich je elektricky vodivý apoj pro vedon ve atajná plole a trubkovitou topnou ćaati. vykazuje delli provozni zivotnoet,zejaena při periodiokea provozu.Přikledná provedeni je popaáno dále a je eohoaetioky znázornůno na...

Zařízení k přípravě směsi pro topný přístroj nezávislý na motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258466

Dátum: 16.08.1988

Autori: Langen Herbert, Kenner Erich, Reiser Peter

MPK: F23D 11/34

Značky: topný, nezávislý, prístroj, motorů, přípravě, směsi, zařízení

Text:

...deskou upnut na nosném dílu, nasazeném na předkomoře. Konstrukcí podle vynálezu se dosáhne velice spolehlivého upnutí ultrazvukového vibrátoru. což je důležité pro jeho provoz.Jako výhodné se ukázalo přivádět palivo dâvkovacim čerpadlem k ultrazvukovému vibrátoru otvorem v hrdle vyčnívajícím do předkomory. Hrdlo je podle dalšího význaku vynálezu z čelní strany uzavřené, má výstupní otvor pro palivo a je skloněno vůči vibračnímu talíři pod...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém se stupňovou regulací výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245201

Dátum: 01.07.1988

Autor: Vanik Milan

MPK: H05B 3/48

Značky: elektródový, regulaci, výkonu, třifázový, stupňovou, topný, systém, elektricky

Text:

...výhodu v tom, že stupňofvá regulace-výkonu je docílena elektrodovým systémem bez pohyblivých částí, bez nutnosti měnit objem kapaliny mezi elektrodamik docílení regulace výkonu i bez nutnosti měnit velikost napětí mezi elektrodami, přičemž napájecí elektrická třífázová soustavaje při každém regulačním stupni zatěžována třífázově i symetricky. Proto je zařízení, které je předmětem vynálezu konstrukčně jednoduché, snadno technicky...

Topný pás k impulsnímu svařování obalových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244257

Dátum: 01.05.1988

Autor: Tesao Jaromír

MPK: B29C 65/38

Značky: impulsnímu, topný, materiálů, svařování, obalových

Text:

...pás. na obr. 2 je v řezu. obr. 3 představuje konstrukcí topného kantalováho pásu a obr. 4 znázorňuje topný kantalovýpás s funkčnim umistěnim na evařovacivčelietiaTopný kantalový pás g podle vynálezu je vylieován a ná sledně zbrušován z plochého pasu 5 Kanthal A 1330 ° C, s 4 × t 0,3 mm. kupř. délky 165-nn. Výhodné je vodivé pokovani střibrnou pájkou obou konoů.topného pásu g do vzdálenosti 35 mm od krajů. aby nedocházelo k...

Topný transformátor velkého výkonu pro konduktivní ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Křiváček Ladislav

MPK: H01F 29/04, H01F 27/10

Značky: konduktivní, ohrev, výkonu, velkého, topný, transformátor

Text:

...vodiče g je volen s ohledem na požadovaný sekundární proud a jeho průměr vyplňuje spolu s izolační vrstvou lg celý vnitřní prostor transformátorovýoh sekci l. Jeho délka je shodná se vzdálenosti připojovacich míst požadovaného odběru sekundárního proudu. Primární vinuti je měděné nebo hliníkové a je vinuté z dynamopásů nebo ploštěného pletiva. Sekundární vinutí, vytvořené průvlekem chlazeného vodiče 3 transformátorovými sekcemi l, je...

Topný odpor s malou setrvačností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240921

Dátum: 01.10.1987

Autor: Tolar Miroslav

MPK: H01C 3/02, H05B 3/40

Značky: setrvačnosti, malou, odpor, topný

Text:

...médiu dokonale ořukovet jednotlivé úseky odporu. Aktívní úseky odporu činí 98 celkového odporu,a tim je dosaženo vysoké tepelné účinnosti topného odporu Rozložení jednotlivých aktivních úseků prakticky nezpůsobuje hydraulickou ztrátu a přispívá k vytvoření turbulentního charakteru proudění mědia,a tim k účinnějšimu tepelnému přestupu.Přiklad provedení topného odporu s malou setrvačností. podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je...

Topný element pro elektricky vyhřívanou vařidlovou desku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252125

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vybíral Ladislav, Pek Alexander, Jelínek Vladimír, Strnad Zdeněk, Perný Pavel

MPK: H05B 3/16

Značky: element, vyhřívanou, desku, vařidlovou, topný, elektricky

Text:

...pŕívodní konce A topnćho elementu 2 v délce cca 3 cm. Tato paste obeehovele (v i hot.) 70 etřibre Ag, 20 oxidu stf-íbrného A 320, 7,2 oxidu olovnatého PbO,1,7 oxidu kremićiteho S 102 e 1,1 oxidu boritého B 203 ve směsi e dočasxgým orgenickým pojivem.ou bylm eklokeremickd doske 1 znovu zshřivána, a to rychlostí 10 °C za minutu na teplotu 520 °C e po äminutováprodlevě na této teplotě byla ochlazene rychlostí 10 °c za minutu ne pokodovou...

Topný článek v miniaturním provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232579

Dátum: 01.01.1987

Autori: Fukátko Vladimír, Vohralík Stanislav, Rybář Vladimír

MPK: H05B 3/06

Značky: topný, článek, miniaturním, provedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší topný článek v miniaturním provedení, zejména pro ruční elektrické páječky s regulací pájecí teploty vhodné zvláště pro pájení mikroelektronických a ostatních integrovaných obvodů, kde je bezpodmínečně nutné dodržení předepsané pájecí teploty. Na kovovém pouzdře (2) je navinut isolovaný topný vodič (1), opatřený přídavnou isolační fólií (15) a jehož měřicí konec je připevněn v měřicím bodu (6) kovového pouzdra (2) a jeho vývod (13)...

Topný radiátor průběžné cyklometrické nebo elektrické pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 231137

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kolář Jaromír, Černík Jiří, Valenta Oldřich, Mázl Josef

MPK: A21B 1/14

Značky: elektrické, radiátor, cyklometrické, topný, pekařské, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci dolního topného radiátoru průběžné cyklometrické nebo elektrické pekařské pece s nepřímym ohřevem a vytápěním pomocí spalin z plynných nebo tekutých paliv nebo elektricky. Řešení dolního radiátoru pekařské pece podle vynálezu spočívá v tom, že vrchní kryt radiátoru je opatřen množinou ochranných návarových bodů, po nichž se pohybuje síťový dopravní pás pečným tunelem. Ochranné návarové body mají s výhodou tvar vrchlíku,...

Topný radiátor pro první těleso pásových pekárenských cyklotermických pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236429

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bunda Jaroslav, Černík Jiří, Mázl Jasef, Dobřichovská Libuše

MPK: A01B 1/02

Značky: cyklotermických, topný, pekárenských, pecí, těleso, radiátor, pásových, první

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká topného radiátoru pro první těleso pásových pekárenských cyklotermických pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrazným zvětšením průřezu topného radiátoru horního ohřevu prvního tělesa pekárenských pecí poklesne jeho tlaková ztráta při proudění spalin. Topný radiátor horního ohřevu prvního tělesa je nejužším místem celého cyklotermu pece a tím i určujícím prvkem pro celkovou tlakovou ztrátu. Vynález je zvláště vhodný pro...

Elektrický topný panel zejména pro sušárny prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222379

Dátum: 15.08.1985

Autori: Polanský Alois, Peterka Milan, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila, Rehbergerová Gabriela

Značky: elektricky, prádla, zejména, sušárny, topný, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úsporný topný panel zejména pro sušení prádla při podstatném snížení spotřeby elektrické energie i kovů. Uvedeného se dosáhne tím, že topný panel je vytvořen elektrickou topnou folií, která je v horní i v dolní části opatřena elektrodami k napojení na síť a je kontaktně překryta zavlněným reflexním plechem, při čemž je upevněna v rámu, v jehož střední části je umístěna reflexní fólie.

Způsob výroby monokrystalů z taveniny a topný element k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225237

Dátum: 01.12.1984

Autori: Bendl Jiří, Liška Oldřich, Svobodová Blanka, Gilar Oldřich, Mlíka Václav, Pavlíček Zdeněk, Ryttnauer Emil, Barta Čestmír, Trnka Jaroslav, Žemlička Jan, Fojtík Ladislav, Richter Otakar

Značky: způsobu, tohoto, topný, monokrystalů, element, způsob, provádění, taveniny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monokrystalů z taveniny s krystalizací řízenou plošným topným elementem, vyznačený tím, že se topnému elementu uděluje příčně vratný nebo kruhový pohyb.

Topný a izolační panel, zejména pro elektrické odporové průmyslové pece s drátovým topením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213698

Dátum: 01.04.1984

Autori: Remeš Miroslav, Jakeš Jan

Značky: izolační, průmyslové, topný, zejména, elektrické, topením, panel, odporové, drátovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového řešení topného a izolačního panelu pro elektrické odporové průmyslové pece s drátovým topením vhodné pro zatížení nad obvyklých 1 350 °C. Účelu je dosaženo tím, že topný izolační panel se skládá z vrstvy z hutné keramiky, spojené pevně s izolační vrstvou z lehčeného žárobetonu, přičemž vrstva z hutné keramiky je vytvořena soustavou mozaikově složených destiček, opatřených soustavou podélných lůžek pro uložení drátového...