Patenty so značkou «topné»

Topné zariadenie pre krytiny stien, stropov a podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7644

Dátum: 08.02.2005

Autori: Zorn Heinz, Döhring Dieter, Macher David, Kremer Gerhard

MPK: H05B 3/00, F24D 13/00

Značky: krytiny, zariadenie, topné, podláh, stien, stropov

Text:

...zapracovaná plošná štruktúra alebo pletivo, ktoré zahrnuje slabe vodivé drôty alebo šnúry. Takej plošnej štruktúre resp. pletivu sa má dat predovšetkým prednosť v pripade vrstvenej konštrukcie krytiny, tvorenej kamennou doskou, dlaždicou, prvkom parkiet alebo laminátovým panelom. Vykurovacíprostriedok, ktorý je príkladne k dispozícii vo forme plošnej štruktúry, môže byť porovnateľným spôsobom spracovaný ako ostatné vrstvy, čoPlošná...

Způsob stanovení teploty krajního topného kanálku topné stěny koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269443

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chocholáč Miroslav, Kažusznik Tadeáš, Noga Zdeněk

MPK: C10B 5/00, G05D 23/00

Značky: teploty, koksovací, kanálků, topného, stanovení, krajního, způsob, topné, stěny

Text:

...pece a při používané koksovecí vsázoe.nastaví se teplote krajního topného kanálku a udržuje se na konstsntní výši alespoň tři koksovaoí doby teplote se měří ve vhodných časových intervaloch, aby se obdržel Její časový průbčh během tří kcksovscích dob, kdy na konci třetí koksovací doby se odebíré vzo 2 GS 269 443 B 1 rok useoenin. Dbá ee ne souoaé noeezení dveří ne koksoveoí komoru, aby se vyloučil vliv nesymetricky umístänýoh dveří a...

Způsob ohřevu hlavního kondenzátoru a topné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 267677

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ioffe Vladimir, Kosjak Jurij, Pereverzev Anatolij, Bušler Ilja, Stanislavskij Vladimir, Virčenko Michail, Simma Fedor

MPK: F01K 17/00

Značky: kondenzátorů, ohřevu, hlavního, topné, způsob

Text:

...HHKUBOFD HEPHDÄH TEHJIOBDŘ HHFPYBKH nana-w CETBBDŘ B 0111 B PeľEHEPaTHBHHñ IIOIIDFPEBETEJU 1 D HPEKPEIIIJIJIJT H 1100 MB CCIDTBETCTBVRIIIXEĚ UHHCTKH JIHGD HPOMHBKH HDÄDFPBBaTEJISl noaanw B HEFD OCHDBHOŘCHOCO 6 Harpeaa OCHOBHOFÚ KOHÄEHCäTa H CETEBOŘ BOÄH B HÚADFPEBHTEBñX TeHMOGHKaHHUHHUü GPOTYPGHHHÚŘ YUTHHDBKH HyTEM HOÄHHH CETEBOĚ BÚIIH B CGTEBNE HCIIIOFPEBGTBJIH. a ÚCHDDHTJFU KÚHÄÉHCBTH B PEFGHEPHTHBHHG HOÄOFPEBHTEJIH C OĽHĽIBPBHEHHDĚ...

Izolační keramická trubka pro topné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 267232

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zuna Zdeněk, Štolc Ivo

MPK: H05B 3/44

Značky: keramická, těleso, izolační, trubka, topné

Text:

...odporové pece a sušárny, podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že má stěnu opatře~ nou nejméně jedním otvorem tak, že součet ploch prům chozich prüřezü všech otvorů ve etěně izolační kera»mícké trubky je roven nejméně jedné dvacetině plochy vnitřuího povrchu stěny izolační keramické trubky.Výhodou vynálezu je zejména podstatné snížení rozdílu teplot mezi povrchem topnćho tělesa a topným drátem a následné prodloužení životnosti...

Sestava pro přenos topné elektrické energie do ohřívaného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265434

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bendlová Alena, Holec Jiří

MPK: F27D 11/02, H05B 3/00

Značky: prenos, sestava, energie, elektrické, prostoru, ohřívaného, topné

Text:

...když mezi nosným členem a průchodkou, v níž jsou uloženy zesílené přívody topných článků je vloženo těsnění. Pro těsnění je zvláště vhodná keramická plst.Výhodou tohoto řešení je možnost snížení ohřívaného prostoru, jehož výšku v podstatě ovlivñuje zvolený průměr spirály topného článku. Spirála topného článku o jednom a více závi 2 umožní vybavit několikanásobně větší množství a energie než např. odporový topný článek dosud nejčastčji...

Topné těleso s topnou spirálou uloženou v dutině ochranné keramické trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265146

Dátum: 13.10.1989

Autori: Štolc Ivo, Štěpánek Vladislav

MPK: H05B 3/44

Značky: topnou, dutině, topné, těleso, spirálou, keramické, trubky, ochranné, uloženou

Text:

...trubkou. takže se manipuluje s celým topným tělesem v prostoru pece, kde je nedostetek místa.Výše uvedené nedostatky odstraňuje topné těleso podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vývodní svorníky jsou volně uloženy v dutině ochranné keramické trubky a jsou mechanicky propojeny elementem z elektricky nevodivého materiálu.Výhody vynálezu spočívají v tom, že lze ochrannou keramickcu trubku plynotěsně uzavřít a tím použít toto...

Topné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 264180

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kostura Michal, Pokorný Pavel

MPK: D06F 71/34

Značky: topné, těleso

Text:

...1 schematicky znázorňuje priečoy rez plochým žehličoin textilií. Obr. 2 znázorňuje umiestnenie topných telies žehliacej časti plochého žehliča toxtillí. Obr. 3 znázorňuje čiastočný rez topným telesom. Obr. 4 znázorňuje priečny rez topným telesom z obr. 3. Obr. 5 znázorňuje detail upevnenia topného odporovéhovodiča na nosník z obr. 3.Topné teleso 10 podľa riešenia je tvorené nosníkom 11, na ktorý z jednej strany je navinutý topný odporový...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topné přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264113

Dátum: 13.06.1989

Autori: Götz Dieter, Gayserd Gerhard

MPK: F23D 11/34

Značky: rozprašovací, prístroje, menší, ultrazvukový, topné, horák

Text:

...vrstva může eestávat například z keramiky, nsnášené stříkáním v plameni, z tenkých rohoží z vláknové keramiky nebo kovového pletiva, jakých se obvykle používá u odpařovacích hořáků jako knotu. Tyto rohože mají následkem svého nasávacího účinku a velké plochy,dané vláknitou strukturou, kromě izolačního účinku ještě tu výhodu, že účinně upravují kapičky paliva, dopadající případně na stěnu, a přivádějící je do plamene, kde eho~ ří beze...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kretschmer Horst, Dittmann Paul, Gartner Berthold, Schingnitz Manfred, Tietze Günter, Göhler Peter, Löblich Klaus, Walther Bernd, Fuhrmann Wolfgang

MPK: F22B 1/18

Značky: sušení, uhlí, obsahujícího, topné, páry, technologické, výroby, účely, způsob, surového, hnědého, současné

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Rozebíratelný držák topné molybdenové elektrody sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260716

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládek Vladislav, Holec Jiří

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: topné, tavicí, elektrody, rozebíratelný, držák, sklářské, molybdenové

Text:

...zasunuté do otvoru zdí, nebo stěny pece, a to prostřednictvím natavené skloviny. Rozebíratelný držák elektrody sestává z jednoduchých konstrukčních součástí s nenáročným sestavením .a není u něho použito vodního chladiče ani jiného způsobu chlazení. Topná molybdenová elektrodxa s tímto noze-bíratelným držákem se instaluje za horkého provozu pece.Příkladne provedení vynálezu je popsáno dále aj je schematicky znáz-orněno na připojenem...

Topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259612

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bartes Vladimír

MPK: F23C 6/04

Značky: paliva, topné, tuhá, zařízení, násypnou, šachtou

Text:

...jako je méněhodnotné hnědé uhlí, hruboprach, dřevo, drtiny a dřevní odpad a tím šetří palivo kvalitní.Provedení topného zařízení podle vynálezu je znázorněno na příloženém schematickem výkrese, který znázorňuje topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva v řezu.Topné zařízení podle vynálezu sestava ze4 šikmě dyšny 1 ústící do středu nasypné šachty B, přičemž rovina tohoto ústí dyšny 1 je horizontální.Šikmá dyšna 1 je vedena do...

Vestavba podchlazovače kondenzátu topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259611

Dátum: 17.10.1988

Autor: Křížek Vladimír

MPK: F28D 7/06, F28D 7/10

Značky: topné, kondenzátu, podchlazovače, vestavba, páry

Text:

...vlásenkového ohříváku vody je Limístěn svazek teplosměnných trubek tvaru obráceného U. Do prveho tahu 2 trubek vstupuje voda, z druhého tahu 3 trubek vystupuje ohřátá voda. svazek trubek je zakotven ve spodníhorizontáiní trubkovnici 4, na kterou navazuje vodní komora 5 s dělici mezistěnou(i. Do roduí komory 5 je vstup vody otvorem 7, výstup ohřáté vody otvorem 8. Voda v teplosměnných trubkäch se ohřívá kondenzujíci parou, Která vstupuje do...

Topné keramické elementy pro elektrický odporový a indukční ohřev a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258943

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brožek Vlastimil, Baláž Milan, Tesařík Bohumil, Oboril Ján, Hubáček Milan, Nágr Jindřich

MPK: C04B 35/58

Značky: jejich, způsob, indukční, ohrev, keramické, výroby, topné, elementy, elektricky, odporový

Text:

...ve směsi pre přípravu elektricky vodivé keramiky zastáva funkci pojiva,vodivost materiálu zajišiují boridy titanu a zirkonia. Halogenidy kovů alkalických zemin nebo alkalických kovů, s výhodou fluorid lithný zvyšují hutnost, respektive snižují pôtovi~ test keramického materiálu. Keramika připravená podle vynâlezu obsahuje maximálně 5 obj. pôrů. Vyšší pčrovitost je pro aplikace s roztavenými kovy nepřípustná.Způsob výroby a vlastnosti...

Zařízení pro určení místa kondenzace páry v topné spirále

Načítavanie...

Číslo patentu: 245407

Dátum: 01.07.1988

Autor: Tureány Jozef

MPK: F28B 9/00

Značky: zařízení, určení, páry, místa, spirále, topné, kondenzace

Text:

...kondenzátu u protíproudých ohřívačů se svíslými topnými spirálamí.Na přípojeněm výkresu je znázorněno schéma zařízení podle vynálezu.Zařízení se skládá ze dvou okruhů.První okruh zajišťuje ochlazování topnć spirály a tvoří hoazásobní nádrž 2,šoupě lg nádrže,průtokoměr 1 §,napouštěcí šoupě 11 čerpadlo gg,tep 1 oměr li přívodní vody,plášt Q topnć sp 1 rá 1 y,tep 1 oměr 15 ohřátě vody,šoupě 2 přepadu a přepad 1 ohřátě vody.Druhý okruh zajišťuje...

Trubkové topné těleso zejména pro elektrické odporové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257437

Dátum: 16.05.1988

Autor: Zuna Zdeněk

MPK: H05B 3/44

Značky: těleso, trubkové, elektrické, topné, zejména, odporové

Text:

...kdy je při výměně topného odporového drátu nutno těleeo demontovat, protože není alespoň jedno z míst přivaření odporověho drátu ke svorníkům bez de-. montáže keramických součástí přístupné. V Výše uvedené nevýhody odstraňujentrubkové topné těleao podĺe vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nejméně jeden z kovových svorníků je ohnut a umístěn tak, že jedno jeho rameno.prochází tepelné izolační částí ve směru podélné osy keramického...

Statické topné zařízení k ohřevu povrchu rotačního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256298

Dátum: 15.04.1988

Autori: Balcárek Jaroslav, Ženožička Milan, Baják Karel

MPK: C14B 1/54

Značky: statické, zařízení, povrchu, ohřevu, topné, válce, rotačního

Text:

...nosné jednotky jsou pery pevně uloženy v nábojích otočně uložených v pravém e levém víku. Na pravém víku je uchycen stavěcí čep s ryskou k nastavení polohy ohřívacích jednotek vzhledem k segmentovému otvoru.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že statickétopné zařízení s ohřívacími jednotkami umístěnými uvnitř rotačního válce pracuje s minimálními tepelnými ztrátami a s nízkou tepelnou setrvačností při ohřívání a chladnutíy Dále umožňuje...

Přenosné topné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254456

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Otakar, Stelzer Otto

MPK: F28D 1/047

Značky: topné, zařízení, prenosné

Text:

...odstraňuje problémy s vyprazdňováním obsahu cisteren, použitím přenosného topného zařízení.Přenosné topné zařízení pro roztavení například obsahu železniční cisterny spočivá podle vynálezu V podstatě v tom, že je tvořeno topným hadem ve tvaru šroubovice, jenž vytváří ve spodní části smyčku. Na jeho horní části je připojena ohebná hadice pro přívod páry. Uvnitř šroubovice je umístěno míchadlo poháněné nevýbušným elektrickým motorem. Svařením...

Rozváděcí vestavba topně páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244221

Dátum: 15.12.1987

Autori: Král Jaroslav, Schwarzrock Pavel, Formánek Karel

MPK: F22D 1/32

Značky: rozváděcí, topné, páry, vestavba

Text:

...plechu a ke spodnímu ąsměrnovacímu plechu se připojí vnitřní plášť s příčnými přepážkami a mesistěnou. Páre proudí v prvém případě od spodu nahoru, v druhém případě od shore dolů.Výhodou rozváděcí vostavby topné páry podle vynálezu je především rovnoměrné rozvedení vstupní páry na vnější okraj Lrubkového svazku. Rozváděci vestavba dále znemožňuje přívod páry o vstupních parametrech do vnitřního neotrubkovaného prostoru svazku pod...

Topné zařízení pro spalování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253557

Dátum: 12.11.1987

Autor: Biró Ernö

MPK: F23H 9/02, F24B 13/02

Značky: kusového, topné, zařízení, spalování, paliva

Text:

...pro přívod vzduchu a obr. 4 řez v rovině B-B na obr 3.Na znázorněném provedení topného zařízení má konstrukce roštu tvar vodorovného válce,umístěného V prostoru obklopeném bočními stěnami g. Konstrukce roštu sestává z trubkových prvků A uspořádaných ve směru tvořící přímky z desek Ž bubnu, tvořících čela konstrukce roštu, z prstenců lg a z hřídele Q. Hřídel É je připojen k hnacímu mechanismu pro pohánění roštu (není znázorněn). Obvykle se...

Topné zařízení na tekutá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252935

Dátum: 15.10.1987

Autori: Linka Petr, Leimer Jaroslav, Kořínek Jiří

MPK: F24H 3/12, B60H 1/22, F24C 5/10...

Značky: tekutá, topné, zařízení, paliva

Text:

...stěnami výměníku a válcovou výstupní částí usměrňovací vložky tvoří kanály s odlišným prouděním spalín.Výhodné podle vynálezu je válcová výstupní část usměrňovací vložky kakončena stranovými deflektory, které na straně, přivráoené k výfuku přecházejí do šikmého výstupku a na protilehlé straně do šikmého seříznutí.Do podstaty vynálezu spadá též to, že kuželový přechod je upraven v blízkosti výfuku.Hlavními výhodami takto provedeného...

Topné zařízení pro místní vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244428

Dátum: 15.07.1987

Autor: Drábek Dušan

MPK: F24C 1/14, F24B 7/04

Značky: topné, vytápění, místní, zařízení

Text:

...umíetěn v rekuperátcw rové části ned reaktorem 1. Vnitřní plášĺ 2 ekumulujíoí teplo je výškově zhodný s vnějším pléštšm Q eknmulujícím teplo, sestává všek z menších kruhovitých keramických modulovýoh prvků u jeho vnitřní prostor ulústí bezprostředně do ,vytâpěného prostoru. Výhodné jsou jak ve vnějším plášti Q, tak i vo vnitřním pláští 9, vytvoreny ve stenách modulovýchprvků v sxíálním, podělném smeru dutiny LL, která lze vyplnit plnící...

Zařízení na ohřev topné vody teplem spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240153

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pychtar Leonid Konstantinovie

MPK: F28D 7/00

Značky: zařízení, topné, ohrev, spalin, teplem

Text:

...rozvod.Zařízenínľpodle vynálezu se umožní využití odcházejícího tepla k ohřevu vody pro otop přilehlé míatnosti bez obsluhy při lepším využití paliva. Možnost regulace klapkou umožňuje bud zcela vyŕadit teplovodní okruh (např. v zině při krátkodobém pobytu, kdy je teplovodní eyatém vypuštěn), nebo přitápět dle potřeby pŕilehlou míetnoet,a to 1 e možnoetí automatické regulace topného režimu v závislosti na teplotě vytápěné...

Větrací a topné zařízení se snímačem teploty pro osazenstvo, zejména ve vysokých halách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238615

Dátum: 15.05.1987

Autor: Makara György

MPK: F24F 7/00

Značky: teploty, vysokých, zejména, snímačem, větrací, zařízení, osazenstvo, topné, halách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nejméně jedné jednotky pro ohřev vzduchu a z nejméně jedné jednotky pro vytápění prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jednotka pro ohřev vzduchu vedoucí do pásma pobytu osazenstva prostoru je opatřena větracími otvory pracujícími v létě jako otvory pro přívod vzduchu a v zimě jako otvory pro odsávání vzduchu, popřípadě jednotka pro ohřev vzduchu vedoucí mimo pásmo pobytu osazenstva do stropního...

Zapojení, zejména pro přenos tepla z horké vody v primární části potrubí do topné vody v sekundární části potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250729

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hrobař Radim, Vašák Jaromír, Plhoň Aleš

MPK: F24D 17/00

Značky: zejména, potrubí, topné, tepla, sekundární, zapojení, částí, horké, primární, prenos

Text:

...větvemi jednak do prvního směšovače gg a jednak do druhého směšovače glýa dále do prvního a druhého oběhového čerpadla Ž, Q. Sekundární část Q potrubí tvoří ještě vratná větev gg,do které je napojena odbočka ga. Vratná větev g§ je současně propojena s první a druhou vyrovnávací komorou lg, li přes třetí a čtvrtou zpětnou uzavírací armaturu gl, gg. oPo uvedení do chodu prvního a druhého oběhového čerpadla Ž, Q proudí médium vlastním tlakem do...

Zařízení pro ohřev síťové topné vody a regenerační ohřev kondenzátu elektráren s odběrem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238167

Dátum: 01.05.1987

Autori: Křížek Vladimír, Král Bohuslav, Král Ivan

MPK: F28D 7/00

Značky: elektráren, tepla, odběrem, ohrev, topné, zařízení, síťové, kondenzátu, regenerační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení umožňující dodávku tepla i v případě poruchy výhřevné plochy dvouúčelového ohříváku a nepřerušený provoz okruhu regenerace i v případě poruchy výhřevné plochy regeneračního okruhu. Zařízení dále umožňuje jednoduchým způsobem v případě potřeby podstatně zvýšit dodávaný tepelný výkon v síťové topné vodě. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že výhřevná plocha hlavního kondenzátu regeneračního okruhu je zapojena na ohřev...

Zapojení topné instalace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250251

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houšť Karel, Konečný Jaroslav, Soukup Antonín, Kadleček Jaroslav, Tesař Jaroslav

MPK: F24D 3/08, F24D 11/00

Značky: zapojení, topné, instalace

Text:

...směšovače 4 a druhá větev je představována přívodním potrubím 16, které je zapojeno na prvý vstup 13.1 třícestného směšovače 13. Čtyřcestný směšovač 4 je pak svým druhým vstupom 4.2 zapojen ke společnému vratnému vedení 8 od otápěcíoh těles 7, svým prvým výstupem 4.3 na společné vstupní vedení 6 k otápěcím tělesům 7 a druhým výstupem 4.4 jednak přes vedení lll na druhý vstup 13.2 třícestného směšovače 13 a jednak na jeho spojku 11 s hlavním...

Topné těleso se stejnosměrnou povrchovou teplotou, zejména pro tepelnou úpravu plošných termoplastických útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249727

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B32B 31/20

Značky: stejnosměrnou, zejména, topné, těleso, úpravu, plošných, termoplastických, teplotou, tepelnou, útvaru, povrchovou

Text:

...dooahují sice mnohem větší stavební délky, ale Jejich přívodní konce nehřejí v dělce asi 150 nn. Při aestavovíní topněho tělesa z těchto elektrickýchtyčí je potřebné vždy každou tyč v některém místě podepřít,tím dochází k zaetínění tepelného vyzařování v místě podpěry, což vede k nežádoucímu pruhování na povrchu zpracovávaněho ploěného útvaru.Použití topných tělee v podobě plynových hořáků má své ekonomické opodstatnění, ale nelze je s...

Zařízení k zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233875

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čuda Pavel

MPK: B01D 9/02

Značky: horní, krystalizátoru, trubkovnice, sedimentace, zařízení, zamezení, odpařovacích, komory, topné, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů. Zařízení tvoří kuželový plášť, pevně spojený s pláštěm aparátu nebo s přečnívajícím okrajem pláště topné komory a s horní trubkovnicí topné komory, na které jsou připevněny zakrivené kuželové lopatky. Zařízení je určeno pro aparáty s pevnou topnou komorou, kde dochází ke krystalizaci suspenzí o nízké viskozitě nebo...

Podchlazovač kondenzátoru topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249425

Dátum: 12.03.1987

Autori: Martoch Josef, Kugler Vladimír, Křížek Vladimír

MPK: F28F 9/22

Značky: topné, podchlazovač, páry, kondenzátorů

Text:

...na dn trubkovnice se srovnoněrní.Příklady provedení podcblasovače kondensátu topnć páry do ohŕíváku se svislým tělesem Jsou na obr. l, 2 a 3. Na obr. l je případ se dvěma horizontálníni vodícíni deskami u ohříváku e tsplosnänąýni trubkami tvaru obrioenúho U synetriclq radiílnä umístänými nasi dvěma vdlcovýni plooheni, jejichž osa je shodná s osou telesa ohříváku.łłe obr. 2 je obdobnj případ, avsak se čtyřmi horizontálními vodícíni deskemi,...

Topné víko, zejména pokovovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235140

Dátum: 15.02.1987

Autor: Chromec Alois

MPK: C23C 1/14

Značky: víko, topné, zejména, pokovovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se otázka úspory energie při ohřevu pokovovací lázně a snazší manipulace při jejím čištění. Podstata řešení spočívá v tom, že dělicí příčka (5), ze které se víko sestává, je v tělese (1) tohoto víka uložena hybně. Výhodné dále je, zejména z důvodu snazší manipulace, je-li tato dělicí příčka (5) připojena na zdroj (7) pohybu. Dělicí příčka (5) může být s výhodou hybně uložena ve vedení (8), které je hybně uloženo v tělese (1) topného víka.

Elektrické topné těleso s termoelektrickým čidlem teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235716

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šlegr Josef

MPK: G01K 7/02

Značky: elektrické, těleso, čidlem, topné, teploty, termoelektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické topné těleso s termoelektrickým čidlem teploty, jehož okruh je sestaven ze dvou různorodých materiálů, která slouží současně k vytápění i ke generování termoelektrického napětí a je připojeno pouze dvěma přívodními vodiči, společnými pro přívod topného proudu i pro přenos termoelektrického napětí. Najde uplatnění zejména tam, kde při malých rozměrech elektrického topného tělesa je třeba sledovat jeho teplotu.

Topné zařízení pro automobily pracujíci s tekutým palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236907

Dátum: 15.11.1986

Autori: Wodrich Herbert, Pniok Dietr, Penske Werner, Schattenberg Frank

MPK: B60H 1/22

Značky: zařízení, automobily, palivem, tekutým, pracující, topné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká topného zařízení pro automobily, pracujícího s tekutým palivem, které má jenom jednu v podstatě plochou přírubu přijímající všechny nutné detaily hořáku a znamená největší osové prodloužení hořáku do výměníku tepla.

Ovládací mechanismus ventilu pro topné soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231916

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slanec Miroslav, Šmíd Josef, Dražan Jiří

MPK: F16K 47/08

Značky: ovládací, topné, soustavy, ventilu, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je ovládací mechanismus ventilu pro otopné soustavy, zejména k ventilům s tak zvanou předregulací. Vynález řeší dokonalé utěsnění ovládacího prostoru ventilu proti pronikání otopného média vně ventilu a odstranění možnosti nežádoucí manipulace s nastavenou předregulací průtoku topného média.

Zapojení pro řízení oběhu topné vody z akumulačního bloku s tlakovým přepouštěcím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221069

Dátum: 15.01.1986

Autori: Petr Bohumír, Janeček Jiří

Značky: zapojení, akumulačního, topné, bloků, řízení, přepouštěcím, oběhu, ventilem, tlakovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení oběhu vody z akumulačního bloku do systému teplovodního vytápění tlakovým přepouštěcím ventilem při regulaci teploty vratné vody teplotně závislým ventilem. Podstatou vynálezu je zapojení tlakového přepouštěcího ventilu do směšovací větve, vřazené mezi výtlačnou stranu oběhového čerpadla a výstupní potrubí. Rovněž na výtlačné straně oběhového čerpadla ve vratném potrubí je zařazen teplotně závislý ventil. Přepouštěcí ventil...

Topné ústrojí sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225671

Dátum: 01.07.1985

Autori: Doubravský František, Žilka Miloslav

Značky: ústrojí, sušárny, topné

Zhrnutie / Anotácia:

Topné ústrojí sušárny, zejména pro sušení rostlinných produktů v zemědělství, např. sena, které pracuje s ohřívaným vzduchem, u kterého je proudění sušicího vzduchu zajišťováno činností ventilátorů osazených ve stěně prostoru pod sušicími rošty sušárny, pro které je zdrojem pohonné energie spalovací motor, jehož tepelné ztráty jsou využívány k předehřevu sušicího vzduchu, vyznačené tím, že ventilátory (3) s elektromotory (4) jsou překryty...

Zařízení k rozprašování paliva pro topné agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 214560

Dátum: 30.03.1984

Autori: Brožek Milan, Linka Viktor, Kořínek Jiří, Valter Otakar

Značky: zařízení, rozprašování, paliva, topné, agregáty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozprašování paliva pro topné agregáty, které sestávají z ventilátoru topné agregáty, které ného vzduchu, ventilátoru spalovacího vzduchu, k jehož hřídeli je souose připojen kuželový rozprašovač a z pohonu obou ventilátorů, přívodu paliva k rozprašovači, spalovací komory a výměníku tepla. Vynález řeší problematiku chlazení hřídele a dokonalého spalování. Podstatou jsou vstupní a výstupní otvory ,do prostoru kuželového rozprašovače....