Patenty so značkou «tohoto»

Nástroj použiteľný na autentifikáciu dokumentov, spôsoby použitia tohoto nástroja a dokumenty vytvorené týmto spôsobom alebo týmito spôsobmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8495

Dátum: 19.12.2008

Autori: Norlain Marc, Bouvier Christian, Wary Jean-philippe, Despagne Guillaume

MPK: G06F 21/00, G06K 17/00, G06K 9/20...

Značky: spôsobmi, týmto, dokumenty, autentifikáciu, dokumentov, spôsobom, tohoto, vytvořené, použitelný, spôsoby, nástroj, použitia, nástroja, týmito

Text:

...použiteľný pre autentifikáciu dokumentu alebo nositela prenosného predmetu alebo pre získavanie informácií potrebných pre autentifikáciu zahŕňa aspoň prostriedky na čítanie prvku pre autentifikáciu uživateľa, ktorý je organizáciou oprávnený zahájiť a ukončiť reláciu vyslania certifikátu a záznam prečítaných údajov- optomagnetické čitacie prostriedky na čítanie optických alebo magnetických prúžkov dokumentov, ktoré umožňujú overovat identitu a...

Spôsob výroby sklenených baniek so stopkou a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5099

Dátum: 12.09.2005

Autor: Granzer Jan

MPK: C03B 9/00

Značky: sklenených, spôsob, baniek, tohoto, zariadenie, výroby, spôsobu, stopkou, vykonávanie

Text:

...nad fükacou fonnou, ktorého os rotácie leží v jednej priamke s pozdĺžnou osou fúkacej formy. Následne sa koláč pritlačí pridržiavačom ñíkacieho zariadenia k rotujúcemu krúžku a pôsobením vlastnej tiaže koláč voľne odtekácez otvor krúžku a mení svoj tvar do tvaru banky. Predlisok predtvarku stopky dosadne do dutiny dolnej formy rotujúcej súhlasne s krúžkom, ktorá sa vysunula do priestoru otvorenej ñíkacej formy tesne pod rotujúci...

Spôsob povliekania skleného výrobku a prostriedok na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282141

Dátum: 24.09.2001

Autori: Russo David, Florczak Glenn, Dirkx Ryan

MPK: C03C 17/245

Značky: spôsobu, spôsob, skleného, prostriedok, výrobků, povliekania, vykonávanie, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povliekania skla kontaktovaním s plynnou zmesou obsahujúcou prostriedok s obsahom prekurzora oxidu cínu, ako je monobutylcíntrichlorid, prekurzora oxidu kremičitého, ako je tetraetylortokremičitan, a urýchľovač, ako je napríklad trietylfosfit, pričom táto zmes je plynná pri teplote pod 200 °C a umožňuje povliekať sklo s teplotou v rozmedzí od 450 °C do 650 °C rýchlosťou ukladania väčšou ako 35,0 nm/sekundu. Táto vrstva naneseného...

Spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279725

Dátum: 11.02.1999

Autor: Heck Alfred

MPK: C23G 5/00, C23G 3/00, C10M 175/04...

Značky: uskutočňovanie, materiálov, zariadenie, spôsob, feromagnetických, tohoto, spôsobu, obrábania, úpravy, zvyškov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na úpravu zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov. Zvyšky z obrábania feromagnetických materiálov sa privádzajú do prvej oddeľovacej nádrže (13), kde sa zmiesia s pracím roztokom, čím dôjde k uvoľneniu oleja alebo emulzie oleja a vody priľnutej na zvyškoch. Potom sa v oddeľovacej nádrži (13) pomocou magnetického poľa vytváraného vonkajšími magnetmi (14) oddeľujú feromagnetické podiely a ostatné podiely sa...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krčová Zuzana, Vacík Jiří, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: zařízení, provádění, polymeračního, způsobu, odlévání, gelů, předmětů, tohoto, hydrofilních, čoček, způsob, zejména

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Způsob přípravy vyhřívané hadice nebo trubky a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260147

Dátum: 15.12.1998

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Hejl Milan

MPK: F16L 11/12

Značky: trubky, způsob, přípravek, hadice, provádění, tohoto, způsobu, přípravy, vyhřívané

Text:

...je tavná teplota použité hadice nebo trubky. íJednoduehoet technologie vyroby a nižší výrobní náklady jsou předoàti popaanéhovzpůaobu vyroby vyhřívanê°hadiee nebo, trubky.Uspořádáni připravku pro provádění způsobu pripąavy vyhři~ Vané hadica nebo trubky podle vynálezu je uvodeno na přiloženém výkresu.Připravek je tvořen tyčí , na jejimž povrchu je vytvořena alespoň jedna drážka g ve tvaru šroubovice. Tyč je ukončena šestihranem 1.Tyč...

Spôsob čistenia plynov, najmä dymových plynov, za mokra a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279330

Dátum: 07.10.1998

Autor: Berthold Hermann

MPK: B01D 47/04

Značky: spôsob, mokra, plynov, dymových, vykonávanie, najmä, zariadenie, čistenia, tohoto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na čistenie plynov, najmä dymových plynov, za mokra, pri ktorom sa plyn uvádza pôsobením turbulencie do styku s penotvornou čistiacou kvapalinou. Aby sa znížil náklad na energiu a zlepšila sa tvorba peny, navrhuje sa viesť čistený plyn do primárneho reakčného priestoru, ktorý má v smere prúdenia meniaci sa prierez priechodu a v smere prúdenia je bočne ohraničený aspoň jednou pohyblivou stenou, ktorá má...

Spôsob termálnej a/alebo katalytickej dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279397

Dátum: 08.04.1998

Autor: Maďar Ivan

MPK: C08F 8/50, C08J 11/10, C08B 17/00...

Značky: depolymerizácie, dekompozície, termálnej, látok, organických, spôsob, vykonávanie, spôsobu, katalytickej, zariadenie, tohoto, nízkohodnotných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nízkohodnotné organické látky podrobia pri teplote 150 °C až 700 °C a tlaku 0,1 MPa až 2,5 MPa pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc látky vykonávajúcich vírivý pohyb, pričom pevné častice látky tvoriace pohyblivé lôžko sa dostávajú do vírivého pohybu intenzívnym miešaním. Zariadenie je tvorené reakčnou komorou (1) s rotačným mechanizmom (2), kde rotačný mechanizmus (2) umiestnený otáčateľne v čelách...

Spôsob utesnenia rotorového hriadeľa voči puzdru turboagregátu a turboagregát na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279552

Dátum: 08.11.1995

Autori: Krumm Wolfgang, Leiner Hans Ludwig

MPK: F01D 11/04, F04D 29/12

Značky: spôsob, hriadeľa, turboagregát, utesnenia, voči, vykonávanie, tohoto, puzdru, rotorového, turboagregátu, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob utesnenia rotorového hriadeľa (2) vzhľadom na puzdro (1) turboagregátu (15) so suchým plynovým tesniacim systémom (3) medzi rotorovým hriadeľom (2) a puzdrom (1), pričom do plynového tesniaceho systému (3) sa z vnútornej strany puzdra (1) privádza vyčistený prepravovaný plyn a z vonkajšej strany puzdra (1) záverný plyn a odvádza sa zmes unikajúceho prepravovaného plynu so záverným plynom. Zmes unikajúceho prepravovaného plynu so záverným...

Spôsob prerušenia toku média v potrubí a zariadenie na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280050

Dátum: 11.07.1995

Autori: Jakabský Štefan, Lovás Michal, Šúšor Rudolf, Lazar Tobiáš, Hredzák Slavomír, Sekula Félix

MPK: F17D 3/01, F16L 55/10

Značky: media, potrubí, spôsob, uskutočnenie, zariadenie, prerušenia, tohoto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Tok média v potrubí sa preruší tak, že médium sa obohatí feromagnetickými časticami, na ktoré sa pôsobí elektromagnetickým alebo magnetickým poľom. Zariadenie na prerušenie toku média pozostáva zo zásobníka (4) s prstencovou tlakovou komorou (4.1), perforačnou stenou (4.3) a elektromagnetom (2) alebo magnetom, ktoré sú upevnené na potrubí za zásobníkom (4). Medzi prstencovou tlakovou komorou (4.1) a perforačnou stenou (4.3) je výplň (5) z...

Spôsob výroby jednotlivo zabalených plátkov potravinového výrobku a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280327

Dátum: 07.06.1995

Autori: Meli Vincent, Shaft David

MPK: B65B 9/12, B65B 51/30

Značky: spôsobu, jednotlivo, zariadenie, tohoto, vykonávanie, zabalených, potravinového, výrobků, plátkov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenia sú určené na vytvorenie obalu s príchytnými spojeniami účinkom tepla na plátok potravinového výrobku. Pás termoplastického materiálu sa najprv sformuje do tvaru rúrky (21) s pozdĺžnym príchytným spojením účinkom tepla. Na vytvorenie tvaru rúrky (21) je upravená spojovacia stanica (16) na prehýbanie plynulého pása termoplastického materiálu do tvaru rúrky (21) a na plynulé vytváranie príchytného spojenia účinkom tepla pozdĺž...

Spôsob potiahnutia prstencového nosného elementu na náhradu srdcovej chlopne a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279501

Dátum: 09.11.1994

Autori: Religa Zbigniew, Cichon Romuald, Krzyskow Marek, Stozek Jolanta, Stolarzewicz Bogdan

MPK: A61F 2/24

Značky: náhradu, elementů, prstencového, zariadenie, vykonávanie, chlopně, spôsobu, potiahnutia, spôsob, nosného, srdcovej, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Náhrada (1) srdcovej chlopne pozostáva z prstencového nosného elementu (1a), vybaveného nosnými ramenami (4) a je potiahnutá textilným poťahom (3), pričom pri poťahovaní sa najprv vytvorí golierový tvar textilného poťahu (3). Textilný poťah (3) je pružný aspoň v jednom smere (A'). Vloží sa do prstencového nosného elementu (1a) a prevráti alebo sa prehne svojimi vyčnievajúcimi axiálnymi koncami (15, 16) cez vonkajšie plochy prstencového nosného...

Spôsob naprašovania vrstiev a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277865

Dátum: 08.06.1994

Autori: Musil Jindřich, Kadlec Stanislav

MPK: C23C 14/34

Značky: vykonávanie, spôsob, spôsobu, tohoto, vrstiev, naprašovania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu naprašovania tenkých oteruvzdorných vrstiev, najmä typu nitridu titánu sa zvyšuje hustota a homogenita iónového a elektrónového prúdu na substráty a umožňuje sa iónové plátovanie. Charakteristika plazmy je ovplyvňovaná tvarom magnetického poľa. Zariadenie pozostáva z elektromagnetov, posuvného anódového nadstavca alebo pomocnej elektródy.

Spôsob dotvarovania sklenených trubičiek alebo tyčiniek a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277715

Dátum: 17.06.1992

Autori: Bublík Vladimír, Hoffman Josef, Zappe Werner

MPK: C03B 15/14, C03B 23/04, C03B 23/045...

Značky: tohoto, tyčiniek, spôsob, trubičiek, dotvarovania, vykonávanie, spôsobu, zariadenie, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dotvarovania sklenených trubičiek alebo tyčiniek nerotačného vonkajšieho a/alebo vnútorného povrchu do ozdobnej vonkajšej alebo vnútornej špirály sa uskutočňuje tak, že na vonkajší povrch sklenenej trubičky (1) alebo tyčinky sa pôsobí dotykovo silami kolmými na pozdĺžnu os sklenenej trubičky (1) alebo tyčinky. S výhodou sa táto sila vyvolá natočením pozdĺžny osí ťažných valcov (3) v uhle zhodnej veľkosti a v rozmedzí do 45° vzhľadom na...