Patenty so značkou «točivého»

Listěný stator točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260447

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ordáň Jan, Vodička Zdeněk

MPK: H02K 1/20, H02K 1/16

Značky: lištěný, točivého, elektrického, stator, stroje

Text:

...statoru točívěho elektrického stroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom,že chladící kanály přilehle k ose hlavního pólu mají stejný radíální odstup od rnějsí strany plechu.Takto je vnější strana kanálů přileblýchk ose hlavního pólu přesunuta směrem k ose stroje a o stejnou míru lze zvětšit radíální tloušťkrt stahovací desky v ose hlavních polů. Tomu úměrné zesílení stahovací desky sníží cleformace středícílío osazení. To zvyšuje...

Stator horizontálního elektrického stroje točivého s dělenou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260318

Dátum: 15.12.1998

Autori: Topol Jaroslav, Benda Břetislav, Poštolka Miroslav, Süss Jaroslav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/14

Značky: stroje, elektrického, kostrou, točivého, dělenou, stator, horizontálního

Text:

...LADISLAV, LEVICE(54) Zariadenie na uchytenie lmpulzných poistných ventilov u parných geuerátorovPodstatou riešenia je osadenie impulzných poistných ventilov. priamo na parné potrubie tak, že sú uchytené do zariadenia, ktoré je navarené na parné potrubie. Použitím tohoto zariadenia vylúčlme prívodná potrubia k lmpulzným poistným ventilom la tým úplne odstránime prídavné sily a momenty vzni kajúce z ich dilatácií, ktoré nepriaznivo vplývajú...

Sběrací ústrojí elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260123

Dátum: 15.12.1998

Autori: Cahel Ladislav, Liška Jaroslav

MPK: H01R 39/40

Značky: sběrací, ústrojí, stroje, elektrického, točivého

Text:

...sběrecího ústrojí podle obr. 1 e 2 V axiálním směru stroje v částečném řezu A-A, provedeném v úrovni komůrek pro vedení kertečů, vyznačenémSběraoí ústrojí elektrického stroje točivého podle vynálezu, předstsvované na obr. 1 až 3 v provedení pro vysokonepěřové esynohronní motory s vinutým rotorem, je tvořeno jednak sběracími kroužky 1, uspořádanými na rotoru elektrického stroje točivého o počtu, odpovídejícím počtu fází vinutí roa toru a...

Zubový rotor, zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260102

Dátum: 15.12.1998

Autori: Liška Václav, Ráčil Jiří, Frček Vojtěch, Čáslava František

MPK: H02K 19/20

Značky: točivého, stroje, elektrického, rotor, zejména, vysokootáčkového, zubový

Text:

...mechanické spojení,výhodně vytvořerxými v těchto bočních stěnách výplní 1 zubů rotoru ve vhodném tvaru do sebe zapadejících výstupků a zahlouubení, popřípadě 1 ve tveruproti sobě vytvořených a příelušněvhodně tvarově provedených podélných prvních drážek, do kterých se ukládá jim tvarově odpovídající fixovací první zajištovací lišta přičemž 1 dno každéz výplní a k němu přivrácené dno vybrání mezi zuby rotoru mohou být s přihlédnutím na...

Komutátor točivého elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1525

Dátum: 09.07.1997

Autor: Fuciman Klement

MPK: H01R 39/06, H02K 13/10

Značky: stroja, točivého, elektrického, komutátor

Text:

...hrúbka elektroizolačnej hmoty V celom priestore medzi priľahlými povrchmi puzdra ua lamiel zaisťuje optimálnu, rovnomernú a vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť zakotvenialamiel. Tu sa úspešne aplikuje kritérium pevnosti celejsústavy podľa pevnosti jej najslabšieho článku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnmké Hešenm je zrejmé z výkresov kde na obr. 1 a 2 je časť komutátora točivého elektrického stroja V pozdĺžnom reze a na...

Izolovaný nosný díl sběracího ústrojí elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269132

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žlebek Stanislav, Landovský Karel, Máša Josef, Svoboda Václav

MPK: H01R 39/04, H01R 39/16

Značky: nosný, ústrojí, elektrického, izolovaný, stroje, sběracího, točivého

Text:

...ústrojí elektrického točivćho stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že na kovový nosný člen rotačního tvaru s přípojnýn nísten na prvním konci a s aretační drážkou na druhém konci je uchycena izolační vrstva, oddčlující elektricky vnější kovové pouzdro ve tvaru trubky opstřené stobilízačními otvory, od nosného členu.Ve srovnání s dosavadnía stavem techniky v táto oblasti přináší řešení podle vynálezu hlavní výhody v ton, že...

Zařízení pro měření průběhu točivého momentu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268387

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: G05D 17/02, G01L 3/10

Značky: měření, momentu, průběhu, spalovacího, motorů, točivého, zařízení

Text:

...je svým prvním vstupem §ł spojen 5 výstupem čítače §, jehož signálový vstup §ł je spojen s výstupem hradla g. jehož první vstup gł je připojen na výstup generatoru 4 hodinových impulsů, přičemž druhý vstup 33 hradla 3 je připojen na prvnívýstup řídícího generátoru g a druhý výstup gg řídicího generétoru g je spojen s řídícím vstupem Q čítače Q. Výstup číslicového snímače ł polohy klikového hřídele je spojen jednak se vstupem kruhového čítače §...

Zapojení pro měření dynamické momentové charakteristiky elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268380

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudec Miroslav, Lomovciv Michail

MPK: G01R 31/34, H02K 15/02

Značky: měření, elektrického, točivého, charakteristiky, stroje, momentové, zapojení, dynamické

Text:

...podstata spočíva v tom, že mezi derivační obvod a inkrementální snímač je začleněn sněšovač, jehož první vstup jepřipojen k výstupu ínkrementálního snímače, druhý vstup je připojen k výstupu pomocného-oscilatoru a jehož výstup je připojen ke vstupu derívačniho členu.Zapojením podle vynálazu je možno s výhodou něřit dynamickou momentovou charakteristiku elektrického stroje točivého, metodou měření doby periody mazi impulsy z výstupu...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Zdeněk, Rakus Jaroslav, Šrámek Karel

MPK: H02K 15/02

Značky: způsob, elektrického, točivého, výroby, stroje, stator

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Svorkovnice elektrického stroje točivého pro leteckou techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267118

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skypala Zdenek, Dresler Jaromír

MPK: H02K 5/22

Značky: stroje, elektrického, svorkovnice, techniku, leteckou, točivého

Text:

...točivého pro leteckou techniku podle vynálezu, jehož podstata spcčívá v tom, že nálitek a kryt jsou k sobě připevněny ve stykové dělicí ploše, která má rovinný tvar, provedený souběžně s osou rotace stroje, přičemž konektor je ve stykové dělicí ploše uspořádán svou podélnou osou sou měrnoetí.Další podstate vynálezu spočívá v tom, že konektor zasahujn svými přípojí do vestavného prostoru svorkovnice a je k nálitku a ke krytu připevněn...

Stator elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266149

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kujaník Stanislav, Nyárády Karol

MPK: H02K 5/04

Značky: stator, stroja, točivého, elektrického

Text:

...spočíva v tom, že vonkajší rez statorového zväzku má tvar n-bokého hranola,pričom plášť kostry je vytvorený z tvarovaných ocelových pásov, tvaru profilu U, ktoré vnútornou stenou dna dosadajú na statorový zväzok a susedné Časti tvarovaných ocelových pásovvytvárajú rebrá, ktoré sú spojené v tuhý celok.Výhodou navrhovaného riešenia podľa vynálezu je rovnomernost hustoty tepelného toku prestupujúceho stykovou plochou statorověho zväzku plášťa a...

Zařízení k odrušení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265622

Dátum: 14.11.1989

Autori: Daniel Jiří, Šildberger Miloš, Dresler Jaromír

MPK: H02K 11/00

Značky: odrušení, točivého, stroje, zařízení, elektrického

Text:

...členu je pod svorkovnicí elektrického stroje, kde je nosná základna odrušovacího členu uchycena k nálitkúm svorkovnice a miniaturní elektronické odrušovací prvky i prvky řídící jednotky elektrického stroje zasahují do vzduchového chladicího kanálu kostry elektrického stroje.Výhodou zařízení k odrušení elektrického stroje točívého pole vynálezu je vyšší účinnost odrušení daná zejména umístěním odrušovacího členu v blízkosti zdroje rušení,...

Radiální ventilátor, zejména elektrického stroje točivého v uzavřeném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265414

Dátum: 13.10.1989

Autori: Strakoš Ladislav, Liška Josef

MPK: H02K 9/04, H02K 9/06

Značky: zejména, točivého, provedení, ventilátor, radiální, elektrického, stroje, uzavřeném

Text:

...3, souměrného podle své axiální osy 3, je vytvořen deflektor É aerodynamického tvaru, rozšiřující se od svého vstupního hradla él po svou výstupní část gg, na kterou navazují mezižeberní prostory 2 žebrované kostry elektrického stroje. Mezi čelními hranami Äl lopatek § je jen štěrbina gg, která musí mít jen mínimální možnouvelikost, aby bylo co nejvíce zabráněno zpětnému prouděni chladiciho vzduchu.Prostor za lopatkami Ä je vytvořen vhodne...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žák Zdeněk, Vodička Zdeněk, Rákos Jaroslav, Vrábel Ondřej

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, hlavních, způsob, statoru, výroby, pólů, stejnosměrného, točivého, elektrického, rotoru, plechů, pomocných

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Trn zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264611

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: svazků, elektrického, zatlačování, klínu, drážek, uzavíracích, točivého, stroje, vinutí, zařízení, statorového

Text:

...vedení vnitřního průměru statorového svazku elektrického stroje točivého, napěchování vinutí a uzavření klíny po zasunutí lamel trnem do jeho drážek.Príklad provedení trnu zařízení pro zatlačování uzavíracích klínü do drážek statorového svazku elektrického stroje točívého je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je jeho podélný řez v náryse a obr. 2 je zvětšený cástečný pohled a řez trnem v bokoryse.Trn l zařízení pro zatlačování...

Rotor zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264610

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: točivého, uzavíracích, rotor, zařízení, elektrického, svazků, vinutí, statorového, drážek, zatlačování, klínu, stroje

Text:

...tělesa 3 a do vnitřního průměru 5 kotouče rohatky A je osazenými konci lg vložena soustava párů vodicích tyčí Q uvnitř v radiálních osách gg po celé délce opatřených drážkováním ll. Boky lg párů vodicích tyčí É jsou ze vně v radiálni ose lg podélně opatřeny vybráními lg a mezery lg mezi páry vodicích tyčí § jsou vytvořeny vložením distančních plechů 1 a unášecího plechu g, jež s osazenými konci gg soustavy párů vodicích tyčí § jsou...

Stator zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264609

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: statorového, svazků, elektrického, vinutí, točivého, klínu, stator, zatlačování, stroje, zařízení, uzavíracích, drážek

Text:

...nedostatky jsou odstraněny u statoru zařízení pro zatlačování uzavíracích klínú vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že plášł statoru je opatřen zadním mezikružím a alespoň jedním výřezem krokování mezi předním mezikružím a přírubou, ke které je šrouby a kolíky upevněno víko aretace přecházející v plášč rotorového zásobníku, který je v radiální ose opatřen vpustí...

Zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264608

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: vinutí, elektrického, svazků, statorového, drážek, klínu, zařízení, uzavíracích, zatlačování, točivého, stroje

Text:

...osách lg axiálně vedeného vodicími tyčemi gg statorového svazku 3 elektrického stroje točivého v profilovaných drážkách gg párů vodicich tyčí li rotoru 3 kotcučem rohatky gg krokově natáčeného.Zařízení l pro zatlačování uzaviracích klĺnů vinutí sestavujeme z předem smontovaných dílčích celků tak, že do mezikruži 2, lg statoru 3 náboji ll, lg s ložisky gg, gg, nasuneme rotor 4 a šrouby lg upevníme k mezikruží 2. Na páry vodicích tyčí lg...

Hlavní pól elektrického stroje točivého s tvarovaným pólovým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264452

Dátum: 14.08.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/14, H02K 1/08

Značky: tvarovaným, točivého, stroje, hlavní, nástavcem, pólovým, elektrického

Text:

...mezní velikost ň 3 pod špičkou pôlového nástavce, střed křivostl pólového oblouku leží na oso hlavního pôlu, přičemž poloměr křivosti ps je dán nerovnostispojnice lg středu §Výhodou je, že pro obvyklé poměry 53/5 ° 2 až 2,5 se lamely s maximálním lamelovým napětím ul vzdalují od kartáčů směrem k ose hlavního pôlu. max Nevýhodou je nárůst ztrát v železe zvláště při nižším zatížení stroje a poměrně vysoké špičkové lamelové napětí U 1 , i když...

Zařízení pro přenos točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264127

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dolenszky József, Csörgö István

MPK: F16D 7/06

Značky: prenos, momentu, točivého, zařízení

Text:

...relativního pohybu obou polovin l, l proveden jako mikrospínač lg, jehož váleček gg je uložen na zevní ploše prstence ll. Mikrospínač lg je elektricky spojen s poháněcí jednotkou hnacího hřídele, v tomto pří kpadě 5 elektropneumatickým ventilem ll, který je ovládán neznázorněnou poháněcí jednotkou. Toto elektrické zapojení může být využito také ke kontrole funkce celého zařízení.V provozu se provedení z obr. l a 2 uspoŕádá například...

Kostra elektrického stroje točivého a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263948

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staniček Zdenko, Šrámek Karel, Červinka Miloslav

MPK: H02K 5/173, H02K 5/16

Značky: výroby, kostra, točivého, způsob, stroje, její, elektrického

Text:

...zhotoveny zvlášť, též z lehkého kovu tvářením nebo odlitím, což zjednodušuje technologii lisování. Napríklad druhý ložiskový náboj 7 z lehkého kovu může být pomocí předlitých výstupků nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3. Druhý ložiskový náboj 7 může být též tvářen ze silnějšího ocelového plechu samostatné a nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3 při montáži na montážním trnu.U znázorněnéhou provedení priléhají ramena 12 druhého pásu 3 k...

Odrušení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263744

Dátum: 11.04.1989

Autori: Daniel Jiří, Krejčí Karel, Dresler Jaromír

MPK: H02K 11/00

Značky: elektrického, točivého, odrušení, stroje

Text:

...statoru šrouby.Výhodou odrušení podle vynálezu je zmenšení vzdálenosti odrušovacího členu od zdroje rušení,což má za následok zvýšení účinnosti odrušení,velmi dobrá ochrana odrušovacího členu proti mechanickému poěkození,zejména vibracemi,proti klimatickým vlivům,provedená jeho zalitím do vytvrditelné plastické hmoty,která má za následok i značné zvýšení dlouhodobé spolehlivosti odrušení a vytvoření cdrušovecího členu v kompaktním ce 1...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263670

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šrámek Karel, Rakus Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/18

Značky: výroby, stroje, elektrického, způsob, stator, točivého

Text:

...osy vrtání statoru přímá čela gg pôlového nástavce g. Příčný profil pólového nástavce je uzavřen vůči části gł oblouku válcem výseče pravidelným alespoň dvoustěnem gg, vytvoženým mezi konci přímých čel gg, přičemž spoj mezi dvěma stenami dvoustěnu gł je blíže ose vrtánl statoru než-li konce přímých čel gg. Pôlový nástavec Q má při svém obvodu tvořeném dvěma přimými čely 33 a dvoustěnem 3 uspořádány tedy alespoň čtyři permanentní magnety l....

Dvoukruhový chladicí systém elektronického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263657

Dátum: 11.04.1989

Autor: Olejšek Oldřich

MPK: H02K 9/18

Značky: točivého, elektronického, dvoukruhový, stroje, systém, chladicí

Text:

...sekundárního okruhu 3, který je otevłený a s proudícím studeným vzduchom. výměníku tepla 5 a dvouokruhového ventilátoru 1 hnaného poháněcím motorem §. Dvouokruhový ventilátor § sestává ze společného nosného kotouče ál płecházejícího v dvoustranné lopatkovémolos lopatkami § 1 primárního okruhu 3 a s lopatkami §§ sekundárniho okruhu 3 ve společné ventilátorové ekłíni rozdelené přepáikou gg tvaru prstence na komoru gg primárního okruhu 3 a konoru...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263483

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rjazanov Vjačeslav, Novoselcev Michajl, Argunov Jurij, Maslennikov Konstantin

MPK: H02K 1/20

Značky: stator, elektrického, stroje, točivého

Text:

...1 nonyuąmrcn syñuąrmun./Hr 2/, oöpasyx c OÓMDTKOŘ 4 B KamnoM nas 3 A 53 pana PanH 8 HbHbB BeHTHH 3 ° ׹Ť».B Kaqecrne npoonhnoň neperoponxn 7, pasenammeň axcuánbume xaHanu 6 Ha nnume cepneąnuxa 1 Ha aaa nonyxauana 8 H 9, MOXGT HCHOHB 30 BaTbC 8, Hanpnmçp,Bucwyn, oTmTaMnoBaHHuñ B HHCTe-/CeľMeHT 2/ çràropa. .- .~nnenecooőpasno YCTaHaBnHBaTbC Haxnouou K Tobuan 10 H 1 cepneqnuxa I, npH~npoTHBononomHmMH őoxonumà CTeHKáMH Kanana 6. B 3...

Rotor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263344

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nepustil Tomáš, Dresler Jaromír, Daniel Jiří

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrického, stroje, točivého, rotor

Text:

...ovlivňude požadovanou nízkou úroveň momentu setrvač253 344 nosti rotujících hmot soustavy střídavého generátoru elektrického proudu v kaskádním uspořádání. Za další závažnou nevýhodu,je pek nutno považovat i skutečnost, že plastická hmota neníu otevřenâ čelní strany ventilátoru nijak chráněna proti mechaniekým vlivům, kdy působením odstředivých sil dochází k její mechanické deformaci, převážně popraskání, a k jejímu vytlačevání do...

Diskový rotor synchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263279

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 1/18

Značky: rotor, diskový, elektrického, stroje, synchronního, točivého

Text:

...musí být v souladu se střižnými silami v edhezní vrstvě lepidla.Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady provedení diskověho rotoru synchronního elektrického stroje točivého s permanentními magnety, kde na obr. 1 je v čelním pohledu,výřez unašeče s označením řezu A-B a na obr. 2 v řezu A-B znázorněno provedení unašeče pro nízké a střední obvodové rychlosti, na obr. 1 v čelním pohledu, výřezu unašeče s označenímA-C a na obr. 3 v...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ráčil Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 1/18

Značky: výroby, vysokootáčkového, magnetického, stroje, elektrického, točivého, obvodů, malého, rotoru, způsob

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Štíty elektrického stroje točivého bezkostrového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263079

Dátum: 11.04.1989

Autori: Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/16

Značky: točivého, stroje, elektrického, bezkostrového, provedení, štíty

Text:

...obdélníkových zubů.Vzájemné spojení těchto částí i jejich spojení se svazkem statorových plechů může být provedeno sváry.Výhodou štítů elehrického stroje točivého bezkostrověho provedení podle vynálezu je,že štíty vylisované z hlubokotažného plechmpřípadně i s náboji pro uložení 1 ožisek,svařené vzájemně a současně i přivařené ke svazku statorových plechů v odpovídajících místech zámků,tvoří set statorovým svazkem ohybově i torzně...