Patenty so značkou «tlumící»

Tlumicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268994

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fojcik Richard

MPK: B23Q 7/02

Značky: tlumící, zařízení

Text:

...zařízení bubnu obráběcího stroje.Na společném hřideli 3 je upevněn buben lg, tlumíci rohatka ł a hnací rohatka 3 s ozuby uspořádanými vzájemě v opačném smyslu, přičemž V dosahu ozubů tlumící rohatky l je uspořádána tlumící západka ll, tvoříci součást plunžru 3 suvně uloženého v plunžrové komoře É, která je výkyvně zavěšena na tělese stroje a na níž je umístěna na ramenio otočná kladka Z, která je v záběru s tvarovou vačkou 8 umistěnou na...

Tlumicí soustava vibrací klínu šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268992

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matal Oldřich, Barák Miroslav, Rybák Martin

MPK: F16K 3/12

Značky: soustava, tlumící, klínu, vibrací, šoupátka

Text:

...Pak lze poměrně jednoduchým konstrukčňímopatrením podle vynálezu podatetnü utlumit vibrece klinu šoupátka zmenšit opotřebení vodicich drážek. vodicích tyčí, vřetena e těenici armetury e podetatně zlepšit podmínky pro činnost diagnostických systémů detekce volných části ne bezpečnost provozu jederné elektrárny. uložení tlumicí pružiny do uzavřeného prostoru vylučuje transport úlomků pružiny při jejim přípedném praeknutí za provozu...

Tlumicí zařízení nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259941

Dátum: 15.11.1988

Autori: Palík František, Eichinger Miroslav

MPK: B61F 5/26

Značky: ložiska, nápravového, vozidla, kolejového, zařízení, tlumící

Text:

...na rozsochu. Třecí tlumič je součástí uzlu ložiska a jeho systému vypružení. Jeho kontrola a údržba je proto složitá. Rozsochové vedení se u trakčních vozidel vyskytuje jen ojediněle.Výše uvedené nevýhody odstraňuje tlumíoí zařízení nápravového ložiska kolejového vozidla podle vynálezu. Zařízení je paralelné pžiřazeno k vypružení skříně nápravového ložiska. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno alespoň jednou půlenou...

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Eermák František, Koivánek Josef, Petrůj Jaroslav, Pác Jioa

MPK: H02K 3/04

Značky: tlumící, synchronních, napájených, výkonu, vinutí, strojů, frekvence, hladkým, rotorem, dvoupólových, mezních, měničů, polovodičových

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Tlumicí vinutí synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243978

Dátum: 01.07.1988

Autor: Swalwell John Edward

MPK: H02K 3/04

Značky: hladkým, tlumící, vinutí, synchronních, strojů, rotorem

Text:

...nemohou být zeslabeny, například vývrty pro vlast nf ventilaci vinutf, protože jsou značně mechanicky namâhány.Uvedené nedostatky jsou podle vynálezu odstreněny tlumfcfm vinutfh synchronníbh strojů s hladkým rotorem. Podstata vynâlezu spočívâ V tom, še vnější strana každého rotorovêho zubu je ve smyslu podělnê osy stroje a po celé svê dělce opatřena k nf těsně připevněným pásom z elektricky vodivêho materiálu. Na vých čelnfch stranách jsou...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/20, H02K 3/16, H02K 3/487...

Značky: kontaktních, motorů, dvoupólových, synchronních, klece, stabilizaci, zařízení, tlumící, ploch

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Tlumicí a řídicí blok pro zatěžování stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256755

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zelenka Miroslav, Pavlíček Josef, Kudrnovský Stanislav

MPK: G01L 25/00, G01G 23/06

Značky: zatěžování, řídící, tlumící, stroje

Text:

...poauvně ve směru kolmém na základnu e e horní deskou a základnou je spřažen nejménä jeden snímač deformaoe tlačně pružiny. V jednom-případě je snímač deformaoe tlačné. pružiny výhodně proveden jako tenzometrický snímač v druhém případě jako odporový nebo induktivní snímač dráhy. Pro kvýšení tlumioíoh schopností je mezi základnou e horní deakou uložen hydraulický tlumič. 4kłvýhodejtlumicího a řídícího bloku podle vynálezu epočívá V fom,v že...

Tlumicí nosná konstrukce elektromotoru, zejména u domácích spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256473

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/24, H02K 15/14

Značky: zejména, konstrukce, spotřebičů, elektromotorů, tlumící, domácích, nosná

Text:

...pružina 1 je vloženo do oelistvé pevné objímky A, která je sevřena čelistmi É upevňovacího ústrojí. Protože objímke A není přerušena a je celistvá a pevná, nedochází sevřením čelistí É k její deformaoie tím ani ke stlačení pryžové pružiny 1. Čelieti É jsou zde sevřenypomooí stahovacích líšt 1, jimiž jsou opatřeny, a tyto stahovaoí lišty 1 jsou k sobě přitaženy stahovacími šrouby Q.Neprotáčivého uložení pryžové pružiny 3 v objímce A je...

Tlumicí jednotka převodného ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255688

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sirotek Jiří, Šantora Vladimír, Šváb Pavel, Kubínek Jiří

MPK: F16H 57/12

Značky: ústrojí, tlumící, převodného, vozidel, motorových, jednotka

Text:

...dvojice ozubených kol. Počet otvorů na vnitřním boku jednoho nebo obou ozubených kol je více než jeden, maximálně tři a jejich poloha vzhledem k ose zubů je různá. Axiální vytvarování pružiny je upraveno tak, aby svojí pružností vyvozovala potřebný přítlak na třecí příložce k vytvoření žádoucího třecího momentu tlumioího kmitání ozubených kol tlumioí jednotky. Výhodou zařízení dle vynúlezu je účinné řešení problémů týkajících se...

Podvozková pružicí a tlumicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245982

Dátum: 01.03.1988

Autor: Lötzsch Peter

MPK: B60G 17/10, F16F 9/00

Značky: tlumící, pružicí, podvozková, jednotka

Text:

...změnou tuhosti u různých náprav lze potlačit klonění vozid~ la kolem příčné osy při akcelereci a brzdění a vyloučit nebezpečné rozhoupání následuje-li brzdění vzápětí po akceleraci. Změnou~ tuhosti závěsů na různé straně téže nápravy pak lze zmenšít naklánění vozidla ze zatáčky a tím Zvýšit stabilitu a bezpečnost pro~Možnost elektricky řízeného tlumení nebo odpružení s tlumením lze s výhodou využít i v jiných úvodem zmíněných...

Hmota pro tlumící vrstvené kovové materiály zejména vrstvené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254508

Dátum: 15.01.1988

Autori: Peremský Pavel, Vondrášek Otakar, Vlastník Jiří, Bojda Břetislav, Čada Oldřich, Mec Karel, Zvoníček Josef

MPK: B32B 15/00

Značky: hmota, plechy, vrstvené, zejména, materiály, kovové, tlumící

Text:

...sestavy nizkouhlíkový ocelový plech tlouštky 1 mm, samolepící fólie tlouštky 0,5 mm, druhý stejný ocelový plech. Fólie PVC ze 60 hmotnostních plněná mikromletým vápencem. Lepidlo 2-etyl-hexyl-akrylát v nánosu po 40 g.m 2 na obou stranách fólie. Vyrobeno lisováním při 23 °c, tlak 1,0 MPa. Koeficient vnitřního tlumení při 25 °c 60 s, při 50 °c 45 0.složení sestavy ocelový hlubokotažný plech tlouštky 0,3 mm, samolepící fólie tloušłky 0,5 mm,...

Kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246258

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lalov Vitalij Viktorovie

MPK: F01P 7/16

Značky: tlumící, kmitů, termoregulátor, kapalinový, hydraulickými

Text:

...připojeném obrázku je znázorněn kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů podle vynálezu, kde na obr. 1 je vyobrazen ustavený termoregulátor při studeném chladivu a na obr. 2 je zachycen termoregulátor při prohřátém chladivu.Skříň 2 je opatřena vstupem 3 chladiva do vnitřního prostoru a výstupem 4 vnitřního okruhu. Skříň 2 má uvnitř opracovanou dosedací rovinu 11 s otvorem 15 k uzavírání a otevíraní průtoku chladiva. Otvor 15...

Tlumící vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241888

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ježek Karel, Sladký Jan, Landa Václav

MPK: F02M 55/04

Značky: vložka, tlumící

Text:

...nedostatky jsou odstrančny tlumící vloškou přívodního nízkotlakêho potrubního systému vstřikovacích čerpadel naftových motorů podle vynâlezu, sestâvající ze vetupního a výstupnfho čŕoubení, prušnê hadice e dvoudílnêho utčsnčnêho pouzdra. Jeho podstata spočívâ V tom, še uvnitř dvoudílnêho utčenčněho pouzdra opatřenêho vstupníh a výstupníi čroubením je uspo 2 241 saařâdâna pružná hadice epojující obě tato šroubení a ve etěnš pouzdra je...

Tlumicí štít v přesypu pásového dopravníku dálkové pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252767

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: B65G 47/16

Značky: štít, tlumící, pásového, přesypu, pásové, dopravníku, dálkově, dopravy

Text:

...ocelové konstrukcí poháněcí stanice.Horní i dolní díl tlumícího štítu lze naklápět pomocí hydraulického válce a spodniho hydraulického válce oproti rovinč středního dílu tlumícího štítu.Použití tlunícího štítu v pŕesypu páaového dopravníku dálkové pásové dopravy podle vynilozu je univerzální a lze jej použít jak pro schazovací vozy, tak pro rýpadla a zakladače. Tlumícím štítom v přeoypu pásováho dopravníku so sníłí jak počet závalů horní...

Tlumící vinutí hladkého rotoru synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252415

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hrdina Jiří, Pergler Ivan

MPK: H02K 3/11

Značky: vinutí, hladkého, stroje, synchronního, tlumící, rotoru

Text:

...rotoru podle vynálezu, které je určeno pro synchronní stroje e těžkými rozběhovými podmínkami nebo napâjenê ze střídeče. Je Beetaveno z drâžkových klínů e pevnostního vodivěho materiálu 0 patřených ne«obou koncíbh vodivými nâstavci tangenciálně rozšf~ řenými až do vzdálenosti drážkově rozteče rotoru, jejichž vâlcovitê povrchy vytvâřejí kontaktní plochy s kruhem nakrátko. Podstatou vynâlezuje, že ke každému konci jednolitěho dŕäžkověhoklínu...

Pryžový tlumicí blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242044

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kralinský Ján

MPK: F16F 7/12

Značky: pryžový, tlumící

Text:

...otvorem.Výhodou uvedeného pryžového tlumicího bloku je malá počáteční deformační sila,jejíž velikost vychází z velikosti síly nutné pro trvalý přítlak vypínacího ložiska spoj lky a omezený krok vypínacího mechanlsmu,který je dan velikosti spáry oddělujíci lempryžového bloku od jedné z kovových misek a prostorem ve stavěci misce, vyplňovaným stlačeným materiálem pryžového bloku.Přiklad provedení pryžového tlumicího bloku podle předmětu je...

Tlumicí vinutí s ventilačními kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241194

Dátum: 15.08.1987

Autor: Hetflejš Jioí

MPK: H02K 3/04

Značky: vinutí, tlumící, kanály, ventilačními

Text:

...vinutí jsou pak napojený na vstupní kanál kolem hřídele.Konstrukcí tlumicího vinutí s ventilačními kanály podle vynálezu je dosaženo zjednodušení výroby rotoru, zejména jeho čelních části, při zajištění jejich dostatečného odvětrávání a zachování mechanické pevnosti. S výhodou lze pevné spojit kliny s vodivými spojkami a tyto spojky opatřit izolací mimo rotor, čímž zároveň odpadá nutnost dalšího odizolování čelných částí budicího...

Kompozice drti kůže tlumící zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 251773

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moskó Károly, Czeininger Csaba, Gyurkó István, Nagy Ferenc

MPK: E04B 1/80, E04B 1/78, E04B 1/84...

Značky: tlumící, kompozice, kůže

Text:

...pro drt kůže je její jemná vláknitá struktura. Elementární vlákna mají průměr 0,2 až 0,8 mikronů a jsou 5 až 15 mikronů dlouhá. Roztroušeně obsahuje drt kůže 1 častice brusného materialu 3 až 4 mikrony velké.Pro výrobu kompozice je rovněž vhodná drž kůže 2 telecích, hovězíoh, vepřových a kozích kůží a to ve stejné míře. Požadavek na kvalitu spočíva v tom, že drt kůže musí být suchá a její podíl brusných zrn nesmí přesáhnout 5 ...

Tlumicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238977

Dátum: 01.07.1987

Autori: Houša Jaromír, Bach Pavel

MPK: B23Q 1/26, F16F 9/00

Značky: jednotka, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlumicí jednotky pro vedení s řízenými vlastnostmi, s ovládáním tlakovým olejem. Sestává z nejméně jednoho pístu (2), uloženého v tělese (1) s obvodovou vůlí 0,05 až 0,25 mm a těleso (1) je upevněno k pohyblivé části (6) vedení s vůlí 0,05 až 0,25 mm vůči nepohyblivé části (13) vedení. Výška pístu (2) je stejná jako tělesa (1), včetně 2 mm tlusté vrstvy kluzného materiálu. Pístek (2) je opatřen 0-kroužkem (3). Těleso (1) je...

Rozběhové a tlumicí vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233643

Dátum: 01.03.1987

Autori: Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Süss Jaroslav, Argay Vladimír

MPK: H02K 3/11, H02K 3/06

Značky: rozběhové, synchronních, tlumící, veľkých, strojů, vinutí, středních, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci uvedeného vinutí k dosažení vyšší odolnosti rotoru proti mechanickému a tepelnému namáhání. Toto vinutí je určeno pro synchronní stroje s vyjádřenými póly složenými z lamel, z nichž koncové lamely jsou z elektricky vodivého materiálu a tvoří obě celé čelní stěny každého pólu, jež jsou axiálně propojeny vodivými tyčemi, umístěnými v pólových nástavcích. Podstatou vynálezu je, že koncová lamela (2) je ve své spodní části...

Tlumicí jednotka s omezenou výchylkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232690

Dátum: 15.12.1986

Autor: Florián Karel

MPK: F16F 3/08

Značky: výchylkou, jednotka, omezenou, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumicí jednotka s omezenou výchylkou složená ze dvou pryžových pružin, kde hlavní pružina sestává z pryžového prstence, který je navulkanizován mezi primární a sekundární plochý kotouč a omezovací pružina sestává ze dvou pouzder, mezi kterými je navulkanizována pryžová vložka. Pryžová vložka je připevněna svým vnějším pouzdrem k sekundárnímu kotouči a vnitřní pouzdro je s vůlí navlečeno na středový čep primárního kotouče.

Mmota tlumící hoření, zvláště pro kabelové průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229579

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ožana Pavel, Žila Bohuslav, Dorda Svatopluk, Fojtík Josef, Chmelík Karel, Kučera Jaromír

Značky: kabelové, hoření, průchodky, tlumící, mmota, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení směsi, odolné vůči působení ohně. Hmota je sestavena z 10 až 40 % disperze na bázi akrylátů, vinylických sloučenin a jejich kopolymerů, 5 až 60 % anorganického nevláknitého plniva, tepelně zpracovaného alespoň při 600 °C a vodou netvrdnoucího 3 až 15 % anorganického vláknitého plniva, 0,1 až 1,0 % ve vodě rozpustného filmotvorného derivátu celulózy, do 8 procent aditiv pro disperzní systém, další plniva a pigmenty a...

Tlumicí spojovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 228326

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pšenička Josef, Ráfl Jan

Značky: tlumící, element, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojení motoru s rámem omezující přenos vibrací, především pro jednostopá vozidla. Řeší problém nepříznivého přímého přenosu vibrací z motoru do jednotlivých částí podvozku včetně stupaček a řidítek u dosud známých pružných uložení. Pružné spojení podle vynálezu sestává ze dvou tlumicích spojovacích elementů pevně spojených, přičemž jeden je spojen s rámem a druhý s motorem a oba elementy mají přesně definovaný tvar. Vynález...

Dilatující tlumicí a rozběhové vinutí synchronních strojů s masivními póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 235686

Dátum: 01.06.1986

Autori: Pergler Ivan, Synek Jan

MPK: H02K 3/11

Značky: masivními, rozběhové, póly, synchronních, tlumící, dilatující, strojů, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zmenšení pevnostního namáhání rotorové soustavy, zejména při těžkých rozbězích. Je určen pro čtyř až osmipólové synchronní stroje. Podstatou vynálezu je konstrukční řešení uvedeného vinutí, které je realizováno vzájemným spojením čelních stran hlav masivních pólů pomocí radiálních pasů, jejichž konce jsou propojeny dilatující pružnou spojkou, tvořenou vrstvami navinutého vodivého pásu do tvaru čtyřúhelníku či víceúhelníku, která je...

Látka tlumící projevy nemoci z ozáření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228742

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pospíšil Milan, Nováček Libor, Pipalová Iva

MPK: A61K 31/495

Značky: látka, projevy, tlumící, nemoci, ozáření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší použití derivátu chínoxalin-1,4-dioxidu jako látky tlumící projevy nemoci z ozáření. Doposud se v tomto případě používalo antibiotik a dlouhodobou aplikací vysokých dávek, na které často vzniká rezistence. Podle vynálezu lze jako tlumicí látky použít derivátu chinoxalin-1,4-dioxidu daného vzorce. Látka se aplikuje perorálně v určitém množství na živou tělesnou hmotnost.

Způsob udržování stálé hladiny kapaliny v tlumiči hydraulických rázů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222746

Dátum: 15.03.1986

Autor: Věk Vladimír

Značky: hladiny, způsob, tlumící, tohoto, rázů, provádění, udržování, zařízení, hydraulických, kapaliny, stálé, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti proudění kapalin a řeší automatické udržování stálé hladiny v tlumiči hydraulických rázů. Přebytečný plyn se odvádí ze vzdušného polštáře tlumicí zóny a rovnoměrně rozptyluje do hlavního proudu dopravované kapaliny, přičemž jako hnacího prostředí se používá dopravované kapaliny. Uvnitř tlumiče (1) je uspořádána trubka (2), jejíž jeden konec je umístěn v místě hladiny (11) kapaliny v tlumiči a druhý konec je zaveden na...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Benda Břetislav, Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Argay Vladimír

MPK: H02K 3/20

Značky: strojů, veľkých, tlumící, výkonu, vinutí, synchronních, rozběhové, středních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Tlumicí zařízení pro tiskací kladívkové ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225141

Dátum: 15.02.1986

Autori: Treiber Dieter, Heider Ulrich, Kling Adam

Značky: kladívkové, tiskací, zařízení, tlumící, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumicí zařízení pro tiskací kladívkové ústrojí v psacích a dálnopisných strojích, obsahující cívku s kotvovou pákou uloženou v magnetickém poli cívky a zatíženou v klidové poloze vratnou přužinou, a elektronickou jednotku k buzení cívky, zahrnující obvod pro vytváření budicího proudu, a obvod pro vytváření přídržného proudu, vyznačené tím, že obsahuje doraz ve tvaru výkyvné lomené páky (5) pro zabrzdění tiskacího kladívka (1) při vratném...

Tlumicí zařízení na pouzdře osového ložiska opatřeného spirálovými pružinami pro železniční dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233337

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zähr Hans Joachim, Menzel Karl-heinz, Reichel Bernard

MPK: B61F 5/24

Značky: pružinami, pouzdře, ložiska, zařízení, železniční, tlumící, osového, dopravu, spirálovými, opatřeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálet se týká tlumicího zařízení osového ložiska opatřeného spirálovýmí pružinami pro železnici. Cílem a úkolem vynálezu je vytvořit tlumicí zařízení, vhodné pro rozebíratelná i nerozebíratelná pouzdra osového ložiska a při kterém je možná rychlá a lehká montáž i demontáž tlumiče, a které vytváří kmitavé technicky vhodné podmínky, jak pro strmější (?) a ponornější (?) pohyby rámu ohassis, tak i pro rotační pohyby pouzdra osového ložiska....

Tlumicí vrstva pro tramvajové tratě a vozovky z velkoplošných panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218140

Dátum: 15.02.1985

Autor: Listík Josef

Značky: tramvajové, vozovky, tratě, velkoplošných, vrstva, panelu, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumicí vrstva je určena pro ochranu tratí a vozovek proti vibracím a hluku. Provádí se tak, že na vyrovnaný a zatvrdlý povrch se nanese zahorka vrstva amorfního polypropylenu.

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225523

Dátum: 01.12.1984

Autori: Benda Břetislav, Süss Jaroslav, Argay Vladimír, Maloušek Antonín

Značky: vyjádřenými, tlumící, póly, synchronních, vinutí, strojů, rozběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými poly, sestávající z tyčí rozběhového vinutí axiálně umístěných v pólových nástavcích a nerozebiratelně spojených s plochými vodivými segmenty či vodivými lamelami, které tvoří vodivé čelní plochy obou stran pólového nástavce, ze dvou svorníků s maticemi a dvou vodivých spojek pro každý pól stroje, vyznačené tím, že v obou postranních koncích pólových nástavců je souběžně s tyčemi (1)...

Dilatující tlumící vinutí rotoru synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224596

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pergler Ivan

Značky: póly, tlumící, dilatující, rotoru, stroje, synchronního, vinutí, vyniklými

Zhrnutie / Anotácia:

Dilatující tlumící vinutí rotoru synchronního stroje s vyniklými póly,z nichž každé je umístěno na jedné čelní straně stroje, sestávající ze spojovacích pasů z nemagnetického vodivého materiálu obdélníkového průřezu, jejichž počet je souhlasný s počtem pólů rotoru, ze stejného počtu párů závěsných ramen a ze spojovacích prvků, vyznačené tím, že každý spojovací pas /1/ je nejméně jednou třetinou své šířky umístěn v podélném vybrání spodního...

Tlumící štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 213894

Dátum: 01.05.1984

Autor: Dostál František

Značky: štít, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumící štít, tvořeny dopadovou deskou, která je uchycena k příčníku uloženému otočně kolem vodorovné osy na rámu dopravního zařízení, vyznačující se tím, že k příčníku (2) je pevně uchycena stojina (6), okolo jejíž svislé osy jsou otočně uloženy horní úchyt (11) a spodní úchyt (12), přičemž k hornámu úchytu (11) a spodnímu úchytu (12) je připevněna dopadová deska (1) a k příčníku (2) je ve svislé rovině otočně připojena páka (3), jež je...

Tlumicí soustava pro elektromagnety s vtažným jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218894

Dátum: 09.04.1984

Autori: Flechtner Volker, Mandel Walter

Značky: vtažným, elektromagnety, tlumící, soustava, jádrem

Zhrnutie / Anotácia:

Systém tlumení pro elektromagnety s vtažným jádrem. Takové systémy se s výhodou používají v takových soustavách vtažných jader, které se používají jako tiskací magnety v zařízeních mozaikového bodového tisku. Cíl vynálezu tkví v podstatě v tom, že při použití elektromagnetů s vtažným jádrem v zařízeních, mozaikového bodového tisku se dosahuje stálé kvality tisku i při vysokých pracovních četnostech. Vycházeje z těchto cílů tkví úkol vynálezu v...