Patenty so značkou «tlumení»

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivových ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269435

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16F 15/16, F16C 35/077

Značky: ložiscích, uložených, hřídelů, tlumení, tlumič, vibrací, olejový, valivových

Text:

...ŕešený tlumíč využívá hydrostatíckého principu uložení tak, že se při vybočení pouzdra vůči statoru větší na jedne straně mezera,vtakže se v odpovidajicich komůrkách sníží hydrostatícký tlak, zatímco na protílehlé strane se odtoková mezera 2. menší e tlak v odpovídající míře vzroste. Tento tlakový vzrůst působí proti vybočenítakže se pouzdro vrací do původního smeru e zachovává se souosost. soułasnč vzhledmk poměrně velke plože na...

Olejový tlumič pro tlumení vibrací hřídelů uložených ve valivých ložiscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269434

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neruda Josef

MPK: F16C 35/067, F16F 15/16

Značky: valivých, vibrací, tlumič, tlumení, uložených, ložiscích, olejový, hřídelů

Text:

...vytlečovânío olejověho filmu z nezery mezi pouzdrem a statorem, které převežuje při vysokých frekvencích otáčení.Tlulič podle vynálezu není konstrukčně ani provozně náročný, protože se využívá.olejoveho systemu stroje, jehož hřídel se v tlumeném ložisku otàčí.Tlumení pokrývà rozaáhlou škálu otàček, takže ho hřídel nohou být eplikovàny různé zátěže s různoufrekvencí otâčení. Tlumič není nutné vyvíjet pro konkrétní aplikaci, takže vynález...

Ústrojí hydraulického tlumení nárazu s konstantním průtočným průřezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267422

Dátum: 12.02.1990

Autori: Opava Karel, Berka Pavel

MPK: E05F 3/04, F16F 9/16

Značky: průřezem, nárazů, ústrojí, konstantním, tlumení, průtočným, hydraulického

Text:

...nevýhodná. tNevýhody provedení s prütokovými kanálky konstantního průře~ zu jsou odstraněny provedením dle vynálezu. kde je otvor většího průměru upraven na potřebný průřez vložením jehly. tvořené prohnutým ocelovým drátem. Hlavní výhodou tohoto řešení je uklidnění protékající kapaliny. která nepění a tím zajištění rovnomerné funkce nezávisle na frekvenci cyklu. Další výhodou je snadnějšívyrobitelnost otvorů většího průměru.Na obrázku...

Zařízení k tlumení kmitání palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265420

Dátum: 13.10.1989

Autor: Manďák Josef

MPK: F41F 23/26

Značky: palné, tlumení, kmitání, zařízení, zbraně

Text:

...motorů náměru,jedná-li se o zvedání elevačních částí palné zbraně, ev. nad písty přímočarých hydraulických motorů náměru, je-li prováděno snižování polohy elevačních částí palné zbraně, sestává z rozváděče 4/3, který vzájemně propcjuje výstupy z přímočarých hydraulických motoru náměru se vstupy hydraulických akumulátorů, mezi přímočaré hydromotory náměru a hydraulické akumulátory jsou zařazeny regulační škrticí ventily, necitlivé na...

Zařízení pro tlumení kmitů rámu regálových zakladačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265021

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavíček Jiří

MPK: B66F 17/00

Značky: tlumení, rámu, zakladačů, regálových, kmitů, zařízení

Text:

...a vodící lištu spojenou s regály skladu pomocí dvouàřelísřové elektromechanické brzdy suvně uložené na nosné tyxi a středěné vratnými pružinami. Na přípojeném výkresuje na obr. 1 znázorněno navržené zařízení,insta 1 ované mezi rám zakladače a vodící 1 ištu spojenou s regály skladu.Zařízení sestává z hydraulického dvojäínného tlumiře l, vodicí tyřell s vratnými pružinami§a elektromechanícké brzdy složené z plovoucích Kelistí s třecím...

Zařízení k tlumení kmitů v uzavřených dopravních systémech pro kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264334

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kigyós Zsuzsanna, Farkas Mátyás, Dezsö György, Lakatos Tibor

MPK: F17D 1/20

Značky: kapalinu, zařízení, systémech, uzavřených, kmitů, tlumení, dopravních

Text:

...zvýši na přibližně 1,6 MPa, tlak v třetímbodě g se z přibližně 0,66 MPa zvýši na přibližně 1,45 MPa. Tlak v prvním bodě l zůstal ve sledovaném časovem intervalu zásluhou větrníku 6 konstantní.Na obr. 3 je znázorněno provedení dopravního systému pro kapalinu zdokonalené podle vynálezu, rovněž na příkladu systému pro dodávání tepla. Systém z obr. 1 je zde doplněn dvěma ilumicími zásobníky lg, ll, které jsou k systému připojeny ve čtvrtěm bodě...

Zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264077

Dátum: 12.05.1989

Autor: Fiala Jaromír

MPK: B24B 19/06

Značky: vibrací, mechanismu, zařízení, kmitacího, tlumení

Text:

...zvýšené hlučnosti.Uvedené nedostatky v dosud nejvyšší známé míře odstraňuje zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu, zejména u strojů pro dokončováni oběžných drah kroužků kuličkových loži sek nebo plášíů soudečků a kulových čel valivých těles podlevynálezu Podstata vynálezu spočivá v tom, že ve vnitřním po vrchu setrvačniku, uspořádaného otočné prostřednictvím alespoňdvojice ložisek ve skříní kmitacího mechanismu,je...

Zařízení pro tlumení kmitání cívkových rámů, zejména na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263341

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šimůnek Josef, Kubata Milan

MPK: B65H 54/52, F16F 11/00, D01H 1/18...

Značky: dopřádacích, zejména, bezvřetenových, zařízení, tlumení, kmitání, rámu, cívkových, strojích

Text:

...stroji ovládáním z jednoho místa stroje regulačnim ventilem, zajištění stejné hodnotě tlumení na každém cívkovém rámu stroje, případně namožnosti individuální volby hodnoty třecich ůčinků u jednotlivých cívkových rámů,přičemž pneumatický člen obsahuje pružnou membránmoddělující pomocí pístnice tlakový vstup od pohyblivé třecí čelisti.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení a ze...

Zařízení pro tlumení kmitání cívkového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263051

Dátum: 11.04.1989

Autori: Talach Jaroslav, Marek Jiří, Malach František, Vajda Andrej

MPK: B65H 54/54, B65H 54/42

Značky: zařízení, kmitání, cívkového, tlumení, rámu

Text:

...je vyrobené tak, že nevyžaduje žádné nestavení hodnot, v provozu má dlouhou životnost, 265 051jednoduchost konstrukce bez zvláštních požadavků na údržbu zaručuje vyšší provozní spolehlivost navíjeoích zařízení. Možnost dosažení vysokého stupně tlumení zvyšuje hustotu navíjené přízą a tím zvyšuje produktivitu práce. Cívky navinuté s pomocí tlumícího zařízení podle vynálezu jsou navi~v nuty v požadovaném ĺgyaru, tvrdosti a jsou vhodné pro...

Zařízení pro tlumení pohybu těles, zejména těles válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262364

Dátum: 14.03.1989

Autori: Truhlík Jiří, Slezák Ladislav

MPK: F16F 7/12

Značky: těles, zařízení, zejména, válcového, tlumení, pohybu, tvaru

Text:

...dokonalou funkci s mlnimem poruch. zamezuje možnosti příčení dutlnek ve zúžené epodní časti skluzového žlabu a odskakovéní dutínek, nekontrolovatelně narážejících na ekluzovou etěnu.Schéma zařízení pro tlumení pohybu täles. je uvedene na přiloženém výkrese. zařízení sestávâ ze zásobníku dutlnek ł, dopravního pásu s vynášecími lopatkami 3, nésypky 3, shore otevřeného skluzového žlabu 1 se stranovým otevienín na konci a s płlpojenou...

Zařízení pro tlumení dynamických účinků vibrace na základ formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261595

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kučera František, Tyrala Vlastimil, Musil Milan

MPK: B28B 1/08

Značky: dynamických, formy, tlumení, účinků, základ, zařízení, vibrace

Text:

...naklonění fcry. Změnou tlaku vzduchu ve sviele orientovaných, vzájemné propoJených vzduchových vaoích v kombinaci e kluzným uložením, plnícím zároveň funkci mechanického tlumiče, se v důsledku elastické deformace mění tuhostní parametry kmitající scustavy.Výhodou zařízení pro tlumení dynamických účinků vibrované formy na základ podle vynálezu je to, že použitím jednoduchého nenékladného vzduchcvéhc vaku a mechanického tlumiče se v dů...

Zařízení pro tlumení hluku odpadního vzduchu u pneumatických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260995

Dátum: 12.01.1989

Autori: Falk Ose, Radtke Gerd, Heerde Klaus, Bauke Albrecht

MPK: G01N 1/10

Značky: tlumení, pneumatických, vzduchu, zařízení, hluku, odpadního, stavu

Text:

...TaKHM o 6 pa 3 oM nueamarnuecxoro CTaHKa.Maoôpewenue noxcnnewca name na ayx npnmepax ocymecTnneHHH.Hpennaraemme qepremn nokasunamw Vmur. 1 - Hsoôpameune B paapeae 1-ro Bapuanra ocymecTBneHHa, mur. 2 - Hsoöpamenue B paapeae 2-ro BapHaHTa ocymecrnnenux ycTpoücTna nnn rnymennx myna orxonmero nosyxa.Y nuenmaruqecxnx craxxoa, ocuameunum cornacHou 3 o 6 peTennm ycrpoücmnom nn rnymeuuz myua orxonnmero aosnyxa B COOTBGTCTBHH c nr.1 nan...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258968

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F16F 15/10

Značky: torzních, zařízení, tlumení, kmitů

Text:

...potřebné pro dosažení optimální teploty, během níž vlivem vyšší viskozity kapaliny je tlumicí účinek zařízení zhoršen, dochází ke zvýšenému opotřebení kmitajících částí a zvýšení hluku.Vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom, že prstenec je na povrchu opatřen vrstvou,jejíž materiál má menší tepelnou vodivost než materiál prstence.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán ne základě připojeného...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258370

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F06F 15/10

Značky: zařízení, tlumení, torzních, kmitů

Text:

...prstenci je připojen další prstenec z materiálu s větší teplotní roztažností, než jsou teplotní roztažnosti materiálů prstence a skříně.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě připojeného výkresu,kde vyobrazení představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitú V podélnémV hermeticky uzavřené skříni l je uložen seismický prstene g, k němuž je připojen další prstenec Q. Teplotní roztažnost materiálu dalšího...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258369

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F16F 15/10, F02B 75/06

Značky: torzních, zařízení, tlumení, kmitů

Text:

...torzních kmítů.vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom. že mezi styčné plochy spojovacích elementů příruby zařízení pro tlumení kmitú a hřídele je vložen izolačníelement Z materiálu, jehož tepelná vodivost je menší, než tepelná vodivost materiálu příruby.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě přípojeného výkresu, kde vyobrazeni představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitů V...

Zařízení pro tlumení kmitání cívkového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257678

Dátum: 16.05.1988

Autori: Houšť Václav, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/52

Značky: tlumení, zařízení, cívkového, rámu, kmitání

Text:

...výkrese. kde značí obr. 1 - bokorys uspořádání tlumícího zařízení e navíjecím ústrojím a obr. 2 - detail tlumícího zařízení v příčném řezu.Na obr. 1 je znázorněna příze 3 vypřádaná ze spřàdací komory ł a která je navíjena na cívku 5 uloženou v cívkovém rámu 5, kyvně uloäném na čepu 55. Pevnou eoučástí cívkového rámu 5 je objímka §, do které zapadá kulový čep Z, ktorý je pevně přípevněn k třecí čelístí Q. Třecí čelíst g a łg obepínejí táhlo § a...

Způsob tlumení přenosu mechanických účinků , zejména sil přenášených z kol vozidla na jeho karoserii a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245975

Dátum: 01.03.1988

Autor: Franke Bernd

MPK: FMF9 0/, B60G 17/10

Značky: přenášených, vozidla, způsob, způsobu, zařízení, provádění, mechanických, přenosu, tlumení, karoserií, účinků, zejména, tohoto

Text:

...odpor napojený na výstup tohoto převodníku, podle vynálezu. Jehopodstata spočívá V tom, že v tělese hydraulického odporu je vytvořena dutina pro průtok kapaliny a toto těleso je alespoň zčásti zhotoveno z nemagnetického materiálu a umístěno v megnetickém poli elektromagnetu, jehož vinutí je připojeno na přívody řídícího elektrického signálu a dutina v tělese leží mezi pólovými nástavci elektrommgnetu, přičemž kapalina obsahuje zejména...

Zařízení pro tlumení dopadajícího materiálu u přesypových stanic pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254824

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: materiálů, přesypových, tlumení, zařízení, dopravy, stanic, dopadajícího, pásové

Text:

...vlivom kusovitostivdopadajíoího materiálu. zýroveň se tím sníží negativní následky působící na činnou plochu vlivem ostrosti hran balvanů a jiných předmětů. Dále se sníží tlaky ve styku mezi spodní plochou pásu a pryžovými disky válečků, čímž se zvětší životnost vrohní a spodní krycí pryžové vrstvy dopravního pásu. Uvedené řešení lze instalovat na přesypech všeho druhu s minimálnímí náklady.Na připojených výkresoch je znázorněn schematicky...

Magneticko-absorpční rohož pro tlumení hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253755

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/84

Značky: rohož, magneticko-absorpční, tlumení, hluku

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje magneticko-absorpčni rohož se značnou tlumicí schopností, skládajici se z nosné kostry, magnetú, akusticky pohltivé rohože a jeji podstata spočivá v tom, že magnety jsou upevněny ke kostře šaohovnícově, přičemž volné plochy kostry jsou buč plné, nebo děrovaná, aby zvuk mohl procházet do pohltivé rohože umístěné nad kostrou a zabalené do tkaniny přichycené ke kostře.Výhody magneticko-absorpční rohože podle...

Zařízení pro jištěné plynulé tlumení dojezdu otočného bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245150

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szücs Tamás, Mándi Attila

MPK: B02C 23/00

Značky: plynule, otočného, dojezdu, zařízení, tlumení, jištěné, bubnu

Text:

...se seřiditelnou tyčkou 16, v jejíž spodní častí je seřizovací kostka 17, spojená pálkou 18 s regulačním čepem 10. Regulační čep 1 I je ve styku s těsnlcííni kroužky 24 a zajištovací maticí 23. Na druhém rameni západky 4 je na boční straně připevněn šrouby 13 držák 12, v němž je na čepu 11 otočná upevněna jisticí kladka 5, jež je v alternativnírm styku s rolíatkovotl dráhou B se zaoblenými v-ýběhy,vytvuořenou na vačce 2. Západka 4 je svou...

Zařízení na tlumení víceosých horizontálních kmitů a rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244235

Dátum: 15.12.1987

Autor: Krueková Jitka

MPK: B60N 1/00, F16F 7/08

Značky: horizontálních, kmitů, tlumení, zařízení, víceosých, rázů

Text:

...obr. 2 znázorňuje řez A-A z obr. 1 a obr. 3 je detaílem velívéhoulolení středové kostlq zařízení.Zékladnu zařízení tvoří spodní upínací deska l, za kterou je zařízení přichyceno, např. k podlaze vozidla nebo k horní ploée nosné konstrukce stroje nebo sedadla. Na upínací deece l jsou upevnlny kulisy z, např. pomocí nýtů 3. Zvednuté okraje i kulis g vytvéřejí dve páry podélnych sbíhavých ploch Lg a dva páry příčąých sbíhavých plech 12,...

Zařízení na tlumení nárazové energie především pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246592

Dátum: 20.08.1987

Autori: Trojan Miroslav, Kulhánek František

MPK: B60R 19/02

Značky: automobily, především, nárazové, tlumení, energie, zařízení

Text:

...pemeuuů, npH svou c Hanemnocrbm Hcxnmuaercn. H 5 HMep ocymecTnneHHH H 30 őpeTeHHHH 3 oőpeTeHHe noncúnercn HHme nopoönee Ha npHMepe ero ocymecTaneHHn. Ha npHnaraeMbm pHcyHKax noKa 3 aHomur. 2 Bn cöoxy Ha 3 amHTHym öanxy c onopHo~KpenexHoH cHcTeMoH®HF 3 BMnnoKoca c öammaxon. . Ha maccu 1 anwomoônnn Da 3 beMHHMH coeHHeHHaMH zaxpenneum BeDTHKanbHHe pac nopKH 2, KDTODNE caapenm HnH paszemno coenHHeHu c HSBECTHOĚ 3 amHTHoň öanKoü 3.C STHMH...

Zařízení pro tlumení hydraulických rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240734

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hulík Jaroslav, Polák Štefan

MPK: F16F 15/00, G01F 15/02

Značky: tlumení, hydraulických, zařízení, rázů

Text:

...podle vynále.zu je na přiloženěm vyobrazení.V základním tělese 1 opatřeněm chladícími žebry 12 je tlumicí prostor 2, do kterého ve vstupním kanálu 4 je upraven jednosměrný ventil 10. Palivo se z tlumicího prostoru 2 odvádí výstupním kanálem 3. Toto provedení slouží i k připojení bočního přívodu paliva přídavným vstupním kanálem 5 přes přetlakový ventil 11. Základní těleso 1 je uzavřeno jednak víkem nesoucím přetlakový ventil 11 a...

Zařízení pro tlumení vibrací prstencové lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243878

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ledl Rudolf, Mrázek Dušan, Zamastil Jaroslav

MPK: D01H 1/36

Značky: lavice, vibrací, zařízení, tlumení, prstencové

Text:

...3 je spřežen s mechanismem tvorby návinuNa ovládacím segmentug je pevně s přestavitelně uložena jednoramenná páka á. U příkladného provedení je jednorsmenná páka uložena na hřídeli A spolu s ovládaním seqmentem g aj s ovládacím segmentem 3 je pevně spojena pomocí svěrné kostky Q, čímž je zabezpečena neměnnost vzájemné polohy jednorsmenné páky á a ovládacího segmentu Ä během práce stroje a přitom je dâna možnost vzájemného přestavování...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242783

Dátum: 15.05.1987

Autor: Manev Vesselin Georgiev

MPK: F01P 11/12

Značky: tlumení, spalovacího, vzduchem, motorů, zařízení, chlazeného, hluku

Text:

...skříni g opatřen dvěma řadami válců g a hlavami g, uspořádanými ,do V. V přední části motoru je mezi řadami válců g a hlavami i uložen ventilátor g pro hasávání chladlcího vzduchu. Hlavy i jsou opatřeny sacím potrubím 6 a výfukovým potrubím l. Klikova skříñ g je na přední stěně g kolem ventilátoru g opatřena předním krycím plechem g a na zadní stěně lg zadním krycím plechem ll. Mezi ventilátorem á a zadním krycím plechem ll je uspořádán...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242781

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chocholáeek 1udovat, Žedényi Mikuláš

MPK: F01P 11/12

Značky: hluku, vzduchem, spalovacího, chlazeného, motorů, zařízení, tlumení

Text:

...krycím plechem, směřujícím pod motor.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pro vytvoření krytovâní za účelem snížení hluku od výfukového a secího potrubí, hlav a válců je,využito přlrozené kapotáže pro vedení chladicího vzduchu a umožňuje s dalšími krycími plechy vytvořit velmi účinné zařízení ke tlumení hluku, které nezvyšuje tlakové ztráty a nemá tak podstatný vliv na účinek chlazení. Zařízení zlepšuje přístupnost k motoru...

Sedadlo s ústrojím pro tlumení vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249119

Dátum: 12.03.1987

Autor: Thompson Raymond Dennis

MPK: B60N 1/02

Značky: vibrací, ústrojím, tlumení, sedadlo

Text:

...otvory pro uložení opačných konců první soustavy vodicích přímých tyčí, obsahující dvě první tyče 53, 53. Obě první tyče 56,58 .jsou v nosném rámu 4 d uspořádaný vzájemné rovnobežne ve vzájemném odstupu. jedna z prvních tyčí 56 je tak umístěna V blízkosti ,první čelní příčky 36 a druhá Z prvních tyčí 58 se nachází v blízkosti druhéčelní přičky 38. Oba protilehlé konce prvních tyčí 56, 58 jsou uložený V krycích kloboučcích 50, které jsou...

Sedadlo s ústrojím pro tlumení otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249118

Dátum: 12.03.1987

Autori: Thompson James, Elliott Marc Allan, Sandvik Leonard

MPK: B60N 1/02

Značky: otřesů, ústrojím, tlumení, sedadlo

Text:

...ústrojí 43 je viditelné ozubení 48, které je Vytvořeno na okraji spodní kolejnice 44 a do kterého zabírají zuby 54 sta 2491173věcí západky 52, která je ovládána posuvovon blokovací pákou 30, aby se poloha sedadla 10 aretovala v požadované podélné poloze vůči spodní vodicí kolejnici 44.Na horních kolejnicích posuvového ústrojí 40, 42 je přišroubovana podlahová deska 60,která tvoří společně s posuvovým ústrojím podlahovou část nebo podlahovou...

Vlákenná vrstva k tlumení rázů, otřesů a vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 233920

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krejčír Oldřich, Krčma Radko

MPK: F16F 1/36

Značky: otřesů, vibrací, tlumení, vrstva, vlakenná, rázů

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákennou vrstvu k tlumení rázů, otřesů a vibrací při mimořádných tlakových a tepelných nárocích tvoří vlákna krátkodobě odolná vůči teplotě alespoň 300 °C jako jsou příkladně vlákna polyakrylnitrilová, vlákna z aromatických polyamidů nebo polybenzimidazolová, uspořádaná do soudržného tvaru tak, že alespoň 15 % vláken ve formě svazků, obvykle po 10 až 40 vláknech provazuje horizontálně uspořádanou soustavu v úhlu blízkém 90°, v četnosti nejméně...

Zařízení pro tlumení vibrací vyvrtávací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247684

Dátum: 15.01.1987

Autor: Petrů Ladislav

MPK: B23Q 11/00, B23B 29/02

Značky: zařízení, vyvrtávací, vibrací, tlumení, tyče

Text:

...měnit svoji tuhost. Uvnitř vyvrtávací tyče dálkově ovládané mechanicky, případně hydreulickm lze pružiny v širokém rozsahu vyložení vyvrtávací tyče ladit na optimální frekvenci.Praktická provedení zařízení pro tlumení vibrací vyvrtávecí tyče podle vynálezu je v řezu znázorněno na výkresuJak je z výkresu zřejmě, na konci vyvrtávací tyče v bezproetřední Ďlízkosti nožového držáku 5 je vytvořena dutina,v níž je umíatěno těleso válcového...

Zařízení k tlumení vibrací s automatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236941

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rosin Genrich Solomonovič, Ustělencev Lev Josifovič

MPK: F16F 15/03

Značky: tlumení, vibrací, zařízení, ovládáním, automatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tlumení vibrací s automatickým ovládáním obsahuje elektrodynamický vibrátor, který je umístěn mezi vibrujícím základem a objektem a je spojen se zesilovačem. Novým je to, že zařízení je opatřeno akcelerometry, které jsou spojeny s integrátory, předzesilovačem, sčítacími jednotkami, z nichž je jedna spojena s integrátory a s předzesilovačem, ke kterému je připojena druhá sčítací jednotka, spojená s regulovatelným zdrojem stálého...

Nástavec pro tlumení vibrací ručního vibračního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229836

Dátum: 15.09.1986

Autor: Štrbík Jan

MPK: B06B 3/02

Značky: nářadí, vibračního, nástavec, vibrací, tlumení, ručního

Zhrnutie / Anotácia:

Nástavec pro tlumení vibrací ručního vibračního nářadí, například pneumatického kladiva, vytvořený z antivibračního materiálu, například z pryže, tvaru silnostěnné trubky, který je nasunut na konci tělesa ručního vibračního nářadí a překrývá jeho pracovní nástroj, například sekáč, v místě jeho výstupu z tělesa ručního vibračního nářadí, vyznačující se tím, že vnitřní otvor nástavce (11) je v místě styku s povrchem tělesa (12) ručního vibračního...

Zapojení pro tlumení rezonančních jevů krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229255

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dušek Tomáš, Reljič Jakša, Šindelář Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: jevů, motorů, tlumení, krokových, rezonančních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlumení rezonančních jevů při krokování motorů, zejména při nízkých krokovacích kmitočtech. Paralelně s vinutími fáze jsou zapojeny tyristory, polované vůči napětí napájecího zdroje v nepropustném směru, buzené při nízkých kmitočtech krokování, například do 150 kroků/s. Při vybuzení fáze, například AI, je při nízkých kmitočtech krokování zkratováno vinutí fáze A2, čímž se zpomalí nárůst proudu v buzené fázi A1. Vynález lze...

Zařízení k tlumení pádu rotujících kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 232968

Dátum: 15.07.1986

Autor: Stloukal Ivan

MPK: B07C 5/02

Značky: pádu, tlumení, kuliček, rotujících, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém rychlého útlumu pádu rotujících kuliček s minimálními odrazy u automatických třídiček pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček, kde kuličky se třídí do více než dvou skupin a odvádějí se vývody s optimální rychlostí bez vzájemného srážení. Zařízení má šikmý žlábek ve tvaru písmene V umístěný pod každým kanálem třídiče je zhotoven z lehkého materiálu a jeho oba konce jsou volně uloženy v drážkách stejného tvaru. Pro...

Zapojení pro tlumení rázů při doběhu hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223293

Dátum: 15.03.1986

Autor: Coufal Stanislav

Značky: doběhu, hydromotoru, tlumení, zapojení, rázů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru stavebních a zemních strojů. Cílem vynálezu je zabezpečit plynulé zastavení pohybujících se pracovních a pohybových orgánů, například výložníku hydraulického zemního nebo stavebního stroje a předejít tak rázům v hydraulické soustavě a mechanismech stroje. Vynález řeší tento úkol tím, že do příslušné větve hydraulického ovládání je mezi ovládač a rozváděč hydromotoru vřazen prvek škrcení, který při vracení ovládače...