Patenty so značkou «tloušťky»

Mikrosnímač pro coulometrické měření tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269125

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jirovský Ivan, Jojko Zorjan, Kokoška Ivan, Průšek Jaroslav, Trojan Václav

MPK: G01N 27/42, G01B 13/02

Značky: tloušťky, měření, povlaků, mikrosnímač, coulometrické

Text:

...enodického rozpouětční povleku po celou dobu měření a doaežení vysoké reprodukovatcl z cs 259125 B 1 noati výnledků. ae rovněž výhodné, jeetliže vnitřní reverzní komora je vyměnitelná.vynález je dále blíłe objoaněn na popieu jedná z možných variant konetrukčního provedení míkroanímeče pemoeí výkreau, kde je znbzorněn podélný řez zařízením podle vynálezu.základní částí mikroonímača pro coulometrlckć měření tlouiřky povlekůje měřicíenímaě 3,...

Způsob měření tloušťky galvanoplasticky vyloučené vrstvy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268970

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Zeman Václav

MPK: C25D 1/00, G01B 5/06

Značky: galvanoplasticky, měření, provádění, zařízení, tohoto, tloušťky, vyloučené, způsob, vrstvy, způsobu

Text:

...zapadají okrajové čepy příčníku opatřeného ve zvolených vzdálenostech měřicími otvory pro zasouväní úchylkoměru.Způsob měření umožňuje jednoduché a přesné měření tlouätky a plošného rozložení galvanoplasticky vyloučeně vrstvy vytvořené na zakřívená ploše velkorozměrné strojní součástí. Měřící zařízení podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a ekonomicky výhodné. způsob í zařízení lze s výhodou použít pro plochy rovínné, konvexní i...

Způsob bezdotykového měření tloušťky ocelového pásu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268701

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 15/02, G01B 7/02, G01B 7/06...

Značky: provádění, způsob, pásu, zařízení, měření, ocelového, tloušťky, bezdotykového

Text:

...měření.Zařízení k bezdotykovéau měření tlouěľky ocelového pasu znázorněné na obr. 1 sestavá sa z vyaílacího čidla l e z přijímscího čidla 3, ktera leží souose proti sobě, vs vhodné vzdálenosti, dané výkony elektronických abvodů. Obě čídla mají obdobnou konstrukcí a jsou tvořeno cívkami s jednostranné otevřeným magnetickým obvodom v podobě poloviny hrníčkovćho jadre. Vysíleoí čidlo l je spojeno e vysílacím elektronickým blokom 5 obsehujícím...

Způsob stanovení tloušťky tenkých skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 267121

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cidlinský Miroslav, Kvítek Jiří

MPK: C03B 37/07

Značky: tenkých, vláken, způsob, tloušťky, sklenených, stanovení

Text:

...rozdíl je úněrnýůtlouštce sklenených vláken.267121 Výhodou způsobu podle vynalezu je to, že je možné orovhdět kontinuàlni nedestruktivni něřeni tlouštky skleněných vláken v průběhu jejich taženi. Důsledken je vyšší efektivita výroby, ooněvadž nedochazi k prostojům a přerušeni vláken za účelen něřeni tlouštky starým způsobem. Další výhodou je možnost autonatízovat proces taženi sklenených vláken, protože průběžnà hodnota tlouštky vláken...

Zařízení pro průběžné určování optimální korekce výstupní tloušťky pásu při válcování v zadaném tolerančním pásmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264595

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ovsjannikov Vladimír, Hick Zdeněk, Oplová Galina

MPK: B21B 37/00

Značky: výstupní, určování, optimální, korekce, průběžné, zadaném, tloušťky, válcování, pásu, tolerančním, pásmu, zařízení

Text:

...jednak na logický vstup prvého bloku výpočtu statistik a jednak na logický vstup druhého bloku výpočtu statistik. Výstup bloku vyhodnocení ofsetu je připojen na prvý hodnotový vstup součtovéo ho bloku, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru tlouštky pásu.Zařízení podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody oproti dřívějším zařízením. Hlavní výhodou je skutečnost, že zařízení umožňuje průběžně určovst korekci výstupní tlouštky pásu při...

Univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262080

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Brož Jaroslav, Škába Václav

MPK: B29K 77/00, B29C 39/26

Značky: desek, nastavitelné, odlévání, polyamidových, univerzální, forma, tloušťky

Text:

...vlastní polymeraci, tak následné temperacl odlitku, se promítají negativně do kvality odlitků.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky technologií Stacionárního lití reakční směsi pro aniontovou aktivovanou polymeraci G-kaprolaktamu podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rámu 1 jsou umístěny nejméně dvě svisle orientované desky 2, z nichž každá sestava z výztužné kostry 3 z...

Zařízení pro regulaci tloušťky válcovného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261499

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hercik Petr, Frydrych Milan

MPK: B21B 37/12

Značky: zařízení, pásu, tloušťky, válcovného, regulaci

Text:

...zapojení s analogových násobiček, resp. děliček, druhého řídícího bloku łg. což je např. mikropočítač, prvního upravovacího bloku §,což je v daném případě analogový omezovač strmosti vstupniho signálu a druhého upravovacího bloku §,realizovaného kombinací operačních zesilovačů. násobičky a děličky. Dále pak zařízení podle vynálezu sestává zo dvou úrovňových bloků Z,§, tvořených operačními zesilovačí s externá přepinstelným zesílením....

Způsob pro měření průměrné tloušťky filtračního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259406

Dátum: 17.10.1988

Autor: Majer Ladislav

MPK: G01B 13/02

Značky: filtračního, materiálů, způsob, průměrné, měření, tloušťky

Text:

...jen neduokon-ale nasákavý k měření použitou kapalinou.Použití kapaliny na níž je vzorek nenasákavý, nebo téměř nenasákavý a tím měření zredukovat jen na měření výšky vzorkem vytlačené kapaliny Aho, nebot Ahi by mělo nulovou hodnotu,- je zcela nevhodné, protože.povrch íiltračních materiálů je nerovný a členitý a zůstavaly by na něm bublinky vzduchu a takto stanovená tlouštka by tedy byla vyšší než skutečná průměrná tloušťka filtraàního...

Zařízení pro měření tloušťky stlačitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257939

Dátum: 15.06.1988

Autor: Čekan Jiří

MPK: G01B 3/38

Značky: měření, tloušťky, materiálů, zařízení, stlačitelných

Text:

...Do komory zasahuje plunžr opatřený horní čolistí směřující proti dolní čelisti spo jené s pohybovým šroubem. Tento je uložen v matici v dolním ramenu třmenu.Odstraněním gravitačního zdroje sí 1 ynamísto kterého je zdrojem pohybový šroub,jehož síla je změřitelná stlačením média v komore je zaručeno spolehlivá vzájemné porovnatelné a jednotné získání hodnot o stlačitelnosti materiálu známou silou v jakékoliv poloze.Příkladné provedení...

Zapojení k měření tloušťky stěny výrobků z dielektrického materiálu, zejména skleněných výrobků, pomocí kapacitního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257670

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novák Aleš

MPK: C03B 5/16, G01B 7/08

Značky: pomocí, dielektrického, snímače, materiálů, kapacitního, zejména, stěny, sklenených, výrobků, měření, zapojení, tloušťky

Text:

...procesů.j Příkledné provedení vynálezu je popeápno dále a sohemeticky znázoměno na. pripojených výkresech, z nichž předsta» je .obr. 1. blokově schema. zapojení, obr. 2. čaeovýprůběh korekčního měření e. obr. 3. časový průběh inspekčního měření .Kepecitní snímač 1 (obr- 1) sestávąjící ze dvou elektrod, jejichž čelnzí plochy .přilěhejžĺ k měřenému místu stěny výrobku,na př. skleněne lahve, .je napojen ne. vstup měříoího...

Zařízení pro testování adaptivních regulátorů tloušťky pásu pro kvartostolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244299

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kaminský Róbert

MPK: G05B 23/02

Značky: testování, zařízení, kvartostolice, adaptivních, regulátoru, pásu, tloušťky

Text:

...Další výhodou je to, že zařízeníĺ umožňuje odlačovat případné nové řídící algoritmy edeptivního~ regulátoru ještě před připojením regulátoru k reálne válcovací trati, tedy bez rizika případného poškození technologického zařízení při nepředpokládaném chování regulátoru. Výhodou je i e to, že zařízení generuje všechny potřebné signály~ve vzájomných poměrech odpovídajících konkrétní válcovací trati, což usnadňmje testovací postup. Přitom...

Způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 236352

Dátum: 01.11.1987

Autori: Benc Ivo, Landar Josef, Kopecký Josef, Kříž Josef, Urbanec Jan

MPK: G01B 7/06

Značky: nanášených, nárůstu, tloušťky, způsob, vrstev, měření, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Řesení se týká způsobu měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášených vrstev odpařovaného materiálu na substrát pomocí krystalového čidla. Účelem řešeni je přesnější a jednodušší způsob měření rychlosti nárůstu tloušťky nanášené vrstvy a možnost současného měření celkové tloušťky nanesené vrstvy při použití jediného krystalového čidla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se měří ve dvou následných časových intervalech změna frekvence čidla,...

Zařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tloušťky válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246988

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mattausch Pavel, Kolliner René, Coufal Mojmír, Uhlío Karel

MPK: B21B 37/02, B21B 37/00

Značky: valcovaného, tloušťky, optimalizaci, minusového, využití, tolerančního, pásu, zařízení

Text:

...pro obsluhu trati, sledovaných ŕídícím systémem s sledovaných uživatelemZařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tlouštlcy válcovanáho pásu je příkladně schematicw znázorněno blokovým schšmatem na připojenám výkresu.Zařízení podle vynálezu sestává z měřících bloku l, g, což jsou odohylkové tlouäĺko-v měry a měřicích bloku 2, g, což jsou v daněm případě impulsní vysílače včetně vyhodnoconí elektroniky. Dále zařízení...

Zařízení pro měření tloušťky kontinuelně vyráběných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237161

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sokolovský František, Pitra Ladislav

MPK: G01B 5/06

Značky: kontinuelně, zařízení, měření, vyráběných, tloušťky, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření tloušťky kontinuálně vyráběných materiálů, tvořené dvojramennou pákou, ke které je na jednom konci připojeno čidlo, přiléhající k povrchu měřeného materálu a na druhém konci je opařena soustavou vyrovnávacích protizávaží. Páka je dále opatřena dotykem, který ovládá snímač. Systém protizávaží umožňuje plně vyvážit toto zařízení a výrazně zvyšuje přesnost a spolehlivost zařízení. Zařízení je určeno pro výrobny plošných výrobků...

Roztok pro coulometrické měření tloušťky galvanických povlaků stříbra a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241780

Dátum: 10.08.1987

Autori: Gorgoo Oldoich, Živanský Josef

MPK: G01N 27/42

Značky: stříbra, tloušťky, slitin, galvanických, coulometrické, měření, povlaků, roztok

Text:

...250 až 990 g. Vodivá anorganická sloučenina jepodle vynálezu kyselina fluorovodíková nebo její-sůl s alkaliokými kovy, například fluorid draselný, komplexotvorná. látka se současnou funkcí regulátoru hodnoty pH je sloučenina ze skupiny zahrnující alifatickéhydroxypolykarboxylovéo počtu atomů uhlíku l až 4 V alkylenové skupině, například kyselina ethylendieminotetraoctová, aminomonoe nebo polyal V Vkylenkarboxylové kyseliny o počtu...

Zařízení pro regulaci tloušťky stěny polotovaru taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251438

Dátum: 16.07.1987

Autor: Greguš Radan

MPK: B29C 49/04

Značky: regulaci, stěny, tloušťky, taveniny, polotovarů, zařízení

Text:

...spolu tříčlenný mechanismus. Mezi horními rameny je otočně upevněn příčník nosiče trnu a s ním je pak pevně spojen vlastní nosič trnu. Příčník nosiče trnu může být upraven pro požadovaný počet nosičů trnu podle počtu cest vytlačovací hlavy.Hlavní výhody zařízení pro regulaci tlouštky stěny polotovaru taveniny podle tohoto vynálezu spočívají v možnosti použití lineárního servopohonu pro dosažení vícebodové regulace tlouštky stěny, torzní...

Stroj na štípání kůži podle tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244417

Dátum: 15.07.1987

Autor: Štefka Samuel

MPK: C14B 1/18

Značky: kůži, štípání, podle, stroj, tloušťky

Text:

...g.Právě tak známým způsobem je pásový nůž á plynule ostřen, před příchodem do řezné p 9143115)s pomoci známého, zde neznázorněného vybavení, a následkem toho je plynule redukovén ve svém příčnám rozmeru v poměru k opotřebení, jemuž je podrobován. Vylepěovàní opotřebení nožeje kromě toho prováděno známym způsobem s známymi prostředky, vynechnnymi zde za ůčelem zjednodušení výkresu.Podélrxa lavica j, nesoucí pásový nůž 6, sestava z dolního...

Zařízení k měření tloušťky, šířky a k defektoskopu povrchových trhlin pásové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 245472

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kamenceva Larisa Petrovna, Butyloekin Michail Ivanovie, Sacharov Konstantin Konstantinovie, Brjuchanov Viktor Petrovie

MPK: B21D 43/00, G01B 5/02

Značky: tloušťky, šířky, trhlin, pásové, defektoskopu, oceli, zařízení, měření, povrchových

Text:

...nu neurpupymmero ycwpnñcwsa óouxooópaaen I Hnxuuü J uunuunmnuecxoü mopnu nu uaoőopowoÄnnonunramsuuu npuaąaxou ąaodýergąą annaąrea,.cunacnn naoąpereunn, oxàôj 5 hop Váhsú 9 ýAąäñgúàn 6 ñhn ąapkaórov A morca ueurpnpymlłišerőycŕfpoücrsm Angnuep ncnonuegua ngpnagra nsoőpereguaB nanbueümel eymuocwą naoőpewenna nąacaaewca npnuçpon ncnanueuna napuaara uaáöý Íúun. Ha uao 6 pa 3 uuáiy®à 3 äšb§puc. I - ucnonueune yççpoücrna coggącao...

Zařízení pro zajištění přípustných úchylek tloušťky řeziva při řezání rozřezávací kotoučovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251173

Dátum: 11.06.1987

Autor: Prokeš Stanislav

MPK: B27G 23/00, G01B 5/14

Značky: řeziva, úchylek, zajištění, kotoučovou, přípustných, zařízení, řezání, rozřezávací, pilou, tloušťky

Text:

...ůchylek tlouštky řeziva,případně požadované polohy řezné spáry při řezání prize nebo hranolů rozřezávací vícekotoučovou pilou podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton,«že na rozřezávacín stroji je unístěný stojan s pohyblivýn nosníkem, ve kterém jsou prostřednictvím držáků upevněny světelný zdroj, fotočlánek a pružně uložené tuhé ocelové deatičky se clonnni, přičemž destičky jsou umíatěny v řezné spáře ve vzdálenosti poloviční hodnoty...

Zařízení pro vyhodnocování tloušťky pásu válcovaného za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 238249

Dátum: 01.06.1987

Autori: Baráček Miroslav, Šíp František, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/00, B21B 37/02

Značky: pásu, tloušťky, vyhodnocování, zařízení, valcovaného, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpřesnit seřizování regulačních vlastností jednotlivých regulačních obvodů válcovací trati a tím zvýšit stabilitu tvářecího procesu při snížení tolerančního odchylkového pole, čímž se zvýší výtěžnost válcovaného pásu v nejvyšších kvalitativních třídách. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává ze tři informačních bloků, dvou měřících bloků, tři transformačních bloků, dvou...

Testovací zařízení regulátoru tloušťky pásu pro dvacetiválcovou stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 239790

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pivooka Václav

MPK: G05B 23/02

Značky: testovací, regulátoru, tloušťky, dvacetiválcovou, zařízení, stolici, pásu

Text:

...zařízení regulátoru tlouštky pásu pro dvacetiválcovou stolici je možno realizovat z diskrétních elektronických součástek, popřípadě pomocí mikropočítače. Při použití mikropočítače v bloku vyhodnocení je možné zpracovávat větší množství dat, a tím získávatTestovací zařízení regulátoru tlouščky pásu pro dvacetiválcovou stolici je zřejmě z připojeného vyobrazení. Zařízení podle vynálezu sestává z bloku 3 vstupní tlouštky pásu,který generuje...

Zjišťování střední tloušťky skleněných mikrovláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 250104

Dátum: 15.04.1987

Autor: Líbal Jaroslav

MPK: G01B 13/00

Značky: sklenených, zjišťování, tloušťky, střední, mikrovláken

Text:

...volné k průtoku, existuje vztahv výtoková rychlost vody (m.s 1 V objem proteklékapalíny m 5 A, plocha, kteíćou voda preteká m 2 t . . doba výtoku vody sp . . hustote vody kg . m 3F. . hnací sila výtoku vody NHnací sila F je součtem gravĺtační sílyFG a v opačném smyslu působící síly Fp, zpü-.sobovaííé interakcemi mezi silanolovými skupinami Si-D-H na povrchu sousedních vláken přes proměnnoíí vrstvu níolekul. vodYd střední tloušiĺka níikrovlákna...

Zařízení pro měření tloušťky vyztužených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232025

Dátum: 01.04.1987

Autor: Batík Jan

MPK: G01B 5/00

Značky: vyztužených, vrstev, měření, tloušťky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení je určené pro měření tloušťky měkkých vyztužených vrstev laminovaných nátěrů či plastů, případně jiných materiálů. Podstatou měření je pohyblivá tyč, která prochází tělesem zařízení fixovaným proti formě několika tupými hroty, jejíž ploška se přikládá k povrchu nezpolymerovaného laminátu. Rozdíl výšek je vynesen na stupnici v milimetrech.

Způsob tvrzení plochého skla, zejména tloušťky pod 3,5 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249270

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Vladimír, Kavka Jan

MPK: C03B 27/04

Značky: skla, způsob, tloušťky, zejména, tvrzení, plochého

Text:

...kdy v první části je sklo ochlazováno nejvyšší možnou intenzitou a v druhé části již pomaleji dochlazeno. Tento postup je například předmětem patentu USA č. 4 043 782.Nevýhodou uvedeného postupu je nejasné určovaní doby, po kterou se má udržovat zvýšená intenzita ochlazování v první části. Přitom tato doba je velmi důležitým parametrem její příliěné zkrácení vede ke snížení výsledného trvalého napětí a nedosažení požadovaného...

Tepelná ochrana pro detektor gama-záření u zařízení při měření tloušťky stěn trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248297

Dátum: 12.02.1987

Autori: Eulenfeldt Heinz, Hammer Wilfried, Baumgarten Jürgen, Damm Christian, Wolf Volkmar

MPK: G01B 13/02

Značky: trubek, detektor, stěn, tepelná, gama-záření, tloušťky, zařízení, měření, ochrana

Text:

...0 P 0 MEKAY reňnousnyqammeň rpyöoň 3 nerexTopoMcraMMansnyqeH 5 npn STOM Taxxe nocvrnraewcx cnenene no Mnnnuyua paCCTOHHHa Memny oösexwom usnepenna H nerexropom ranma-usnyuenn B pesynbwawç qeronnTeHcnnHocwb pannoaxrnanoro íncroquxa Momer noepmnnawbcs nocwarouuo HečonbmoňgHanec cprnacno Hsoőpçmenmm sůůexrnpnan samra nerexropa raMMa-HSHYHGHH.or TGHHOBOFO usnyueaanocrnraeTcx npe 3 ynbraTe woro, uwo B Mecwe nsnepeHMÉ B Texnonoruqeckou npouecce...

Roztok pro měření tloušťky zlatých povlaků na základním materiálu z mědi, mosazi, niklu a jeho slitin a stříbru coulometrickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247836

Dátum: 15.01.1987

Autori: Trojan Václav, Zika Zdeněk

MPK: G01N 27/42

Značky: materiálů, niklu, roztok, metodou, stříbru, mosazi, základním, tloušťky, mědi, měření, coulometrickou, povlaků, zlatých, slitin

Text:

...síry V molekule, tvořící se zlatem dobře rozpustné a stälě komplexy jednoznačného typu, v množství 10 až 400 9/1, regulátory pH roztoku v oblasti 9 až 14 v množství 10 až 300 g/l. aktivátory anodického rozpouštěcího děje v množství 0,02 až 200 g/l, případně i povŕchově aktivní látky v množství do 1 g/1. a do 1 1 rozpouštědla, například vody.Jako komplexotvorné látky obsahuje roztok tiosírany, například tiosíran sodný, tiokyanatany,...

Zapojení pro měření extrémní tloušťky předmětu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232534

Dátum: 15.08.1986

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01B 15/00

Značky: extrémní, měření, tloušťky, zapojení, ultrazvukem, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stanovit skutečnou maximální tloušťku předmětu, bez ovlivnění vady v materiálu. Uvedeného účelu je dosaženo zapojením podle vynálezu, kde čítač impulsů hodinové frekvence je připojen přes hradlový obvod ke generátoru hodinové frekvence, přičemž druhý vstup hradlového obvodu je připojen na výstup ultrazvukového měřiče tloušťky, jehož první synchronizační výstup je připojen na vstup prvního zpožďovacího obvodu, který je svým...

Roztok pro měření tloušťky slitinového povlaku nikl-železo na podkladu z oceli, mědi a jejích slitin elektrolytickým odleptáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231663

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zmeškal Josef, Řehák Antonín, Svačina Oldřich, Trojan Václav, Čapoun Karel

MPK: C25F 5/00, G01N 33/20

Značky: měření, slitin, tloušťky, odleptáním, podkladů, povlaků, nikl-železo, oceli, roztok, jejich, slitinového, elektrolytickým, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Měření tloušťky slitinových povlaků nikl-železo vyloučených galvanicky na oceli, mědi a jejich slitinách coulometrickou metodou umožňuje roztok, který obsahuje v 1 l 400 až 600 g dusičnanu amonného a 40 až 55 g rhodanidu amonného. Pro povlaky s větším obsahem železa ve slitině nebo měřené po delší době od vyloučení je, výhodné přidat k roztoku dále neionogenní tenzid s malou pěnivostí, jako je například směs vznikající etylenoxidací kalafuny, v...

Přístroj na měření tuhosti a tloušťky tvarovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228756

Dátum: 15.04.1986

Autor: Fleissig Jan

MPK: G01N 33/36, G01B 5/06

Značky: prístroj, výrobků, měření, tvarovaných, tloušťky, tuhostí

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj je určen zvláště pro měření klobouků
při měření se výrobek neznehodnotí. Sestává z nosného a měřícího členu. Čidlem vystupujícím z měřidla, na které dosedá závaží, se měří prohnutí, to znamená tuhost klobouku, položeného na dvou výstupcích nosného členu. Tloušťka se měří mezi jedním výstupkem nosného členu a čidlem.

Měřič tloušťky vody pro zpevněné pohybové plochy letišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 227952

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dudáček Lubomír, Němeček Jiří, Staněk Oldřich

Značky: měřič, pohybové, plochy, letišť, tloušťky, zpevněné

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič tloušťky vody pro zpevněné pohybové plochy letišř, vyznačený tím, že sada vodivých měřicích hrotů (1), navzájem elektricky izolovaných je upevněna k nosnému rámu (6) tak, že vzdálenosti vrcholů hrotu od vodorovné plochy pro ustavení měřiče, vymezené pomocí aretačních šroubů (7) jsou odstupňovány, přičemž je provedeno elektrické spojení jednotlivých hrotů se vstupy předzesilovacích stupňů (2), jenž jsou svými výstupy spojeny k zesilovacím...

Způsob měření tloušťky skleněné pájky u miniaturních feritových součástí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227882

Dátum: 15.04.1986

Autor: Krupička Václav

Značky: skleněné, tloušťky, zařízení, měření, feritových, způsob, miniaturních, součástí, provádění, pájky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření tloušťky skleněné pájky u miniaturních feritových součástí, vyznačený tím, že měřená součást se posouvá mezerou mezi konci souosých optických vláken a transmise záření, které prochází mezi vlákny a skleněnou pájkou, se průběžně elektronicky vyhodnocuje.

Zařízení pro regulaci tloušťky pasu při válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229042

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ženíšek Josef, Bouchner Bohuslav

MPK: B21B 37/02, B21B 37/00

Značky: regulaci, válcování, tloušťky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno alespoň jedním regulačním členem, tvořícím model celkové pružnosti poddajnosti válcovací stolice ve směru kolmém k rovině pasu. Zařízení je určeno pro válcovací stolice na válcování plechu a pasů, zejména za studena.

Zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 229239

Dátum: 01.03.1986

Autori: Ovsjannikov Vladimír, Oplová Galina, Hick Zdeněk

MPK: G05D 5/03

Značky: automatickou, tratí, pásu, regulaci, tandemové, zařízení, tloušťky, valcovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zařízení pro automatickou regulaci tloušťky pásu válcovaného na tandemové trati je zajištění vysoké přesnosti výstupní tloušťky pásu i při změnách technologických parametrů tratě v průběhu válcování. Toho se dosahuje řízením poměru rychlostí pohonů posledních dvou stolic tandemové tratě. Zařízení je opatřeno dvěma paměťovými posuvnými registry, které slouží pro vzájemné přiřazení vstupní a výstupní tloušťky pásu, dále je...

Coulometrický měřič tlouštky povlaků, zejména pro měření na drátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228832

Dátum: 01.01.1986

Autori: Jojko Zorjan, Průšek Jaroslav, Trojan Václav, Kokoška Ivan, Jirovský Ivan

MPK: G01B 7/06

Značky: coulometrický, drátech, měřič, povlaků, měření, tloušťky, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření tloušťky povlaků, zejména galvanických. Řeší zdokonalení snímače měřiče tloušťky povlaků coulometrickou metodou, která umožňuje měření povlaků na drátech. Coulometrický měřič obsahuje zdroj proudu, indikační a řídící obvod, řízený zdroj změny tlaku a měřici snímač, sestávající ze zásobní komory měřícího elektrolytu, napojené pomocí pružného přívodu na zdroj tlakových změn a zasahující svou spodní zúženou částí do pracovní...