Patenty so značkou «tlmič»

Tlmič hluku výstrelu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7393

Dátum: 01.04.2016

Autori: Timár Štefan, Pivko Štefan, Štrba Ján

MPK: F41A 21/30

Značky: výstrelu, tlmič, hluku

Text:

...Významné zníženie tlaku a rýchlosti prachových plynov. Podstatou riešenia tlmiča hluku výstrelu je spojenie viacerých fyzikálnych princípov na ich Využitie V utlmení hluku pri výstrelu palnej zbrane. Ide o spoločné pôsobenie fyzikálnych princípov - expanzie prachových plynov do voľného priestoru, zmeny toku prúdenia plynov, vírenia prachových plynov a ich odrazu a princíp zmeny frekvencie zvuku. Tlmič hluku výstrelu sa upevňuje na zbraň...

Tlmič s vylepšeným trecím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20492

Dátum: 12.07.2012

Autor: Kaniöz Adil

MPK: D06F 37/20, F16F 7/09

Značky: třecím, vylepšeným, tlmič, prvkom

Text:

...uvedenej prvej a druhej časti (12 a 13) uvedeného tlmiča, kde relatívny pohyb uvedeného puzdra (12) vzhľadom na uvedený piest (13) v najdlhšom alebo najkratšom stave uvedeného tlmiča je obmedzený tak, že uvedené dve časti vždy zostávajú zaberať navzájom do seba. Kužeľové tvary vo forme kužeľového dorazu puzdra a recipročného kužeľového dorazu piesta môžu výhodne túto funkciu plniť.(16), pričom dorazové ložiská (18 a 19) vodia vo vnútri...

Trecí tlmič vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19411

Dátum: 29.11.2011

Autor: Kaniöz Can

MPK: F16F 9/32, F16F 7/09, D06F 37/20...

Značky: třecí, tlmič, vibrácií

Text:

...chladiacich rebier (18). Uvedené chladiace rebrá(18) vyčnievajú z vonkajšieho povrchu obklopujúceho plášť (24) piestu, pod ktorými je trecí prvok(19). Navyše trecie teplo sa taktiež odvádza cez pravouhlé Vetracie otvory (25) vytvorené na vnútornej časti plášťa piestu. Uvedené vetracie otvory (25) bránia stlačeniu vzduchu v tlmiči (10) kvôli výmene vzduchu s vonkajškom plášťa (24) piestu počas prevádzky.0014 Tlmič (10) podľa tohto...

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287803

Dátum: 23.09.2011

Autori: Todescat Márcio Luiz, Possamai Fabrício Caldeira, Feuser Filho José, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/00

Značky: tlmič, piestového, nasávací, hermetického, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora obsahuje dutú základnú časť (10) vybavenú prívodom (12) plynu a vývodom (14) plynu, kryt (60) umiestnený vo vnútri dutej základnej časti (10), ktorej vnútrajšok vymedzuje najvnútornejšiu prvú akustickú komoru (50), ktorá je v tekutom spojení s vývodom (14) plynu a obsahuje tiež vývodný otvor (61). Ďalej obsahuje najmenej jednu druhú akustickú komoru (51) umiestnenú zvonku krytu (60) a vnútri...

Výtlačný tlmič hluku pre hermeticky zapuzdrený chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18560

Dátum: 04.05.2011

Autori: Kohl Michaela, Zippl Günther, Kulmer Herwig, Freiberger Alfred

MPK: F04B 39/00

Značky: chladiaci, kompresor, hermetický, tlmič, výtlačný, hluku, zapuzdrený

Text:

...rozmerom, vždy vyhotovené so zakrivením v rovnakom smere.0009 Okolnost, že výtlačný tlmič hluku má dve v rovnakom smere zakrivené bočné steny, umožňuje usporiadanie okolo rohu/hrany alebo ohybu jednotky piest-valec a/alebo súčastí elektromotora. Výtlačný tlmič hluku sa môže z dôvodu obidvoch zakrivení podľa tohto vynálezu jednou bočnou stenou,na jednej strane, tesne priložiť k jednotke piest-valec alebo k elektromotoru a druhou stenou sa...

Tlmič rotačného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12429

Dátum: 21.09.2009

Autori: Künkel Rolf, Kornsteiner Walter, Lenherr Reinhold, Thome Axel

MPK: F16D 7/02

Značky: rotačného, tlmič, pohybu

Text:

...5 moditikáciu stvárnenia podľa obrázku 4 sprírubamizaoblenými na čelnej straneobrázok 6 samostatnú vonkajšiu objímku obrázok 7 vonkajšiu objímku zobrazenú na obrázku 6 v perspektivnom pohľadeobrázok 8 pohľad zhora na vonkajšiu objímku podľa obrázku 6 z otvorenej strany ozubenia ozubeného kolesa podľa obrázku 6obrázok 9 rez cez vonkajšiu objímku podľa obrázku 8 pozdĺž linie lX-lXobrázok 10 rez obdobný rezu podľa obrázku 9 so...

Tlmič hluku pre kompresor a kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12025

Dátum: 18.06.2009

Autor: Fagotti Fabian

MPK: F04B 39/00

Značky: hluku, tlmič, kompresor

Text:

...prúdenie vstupujúce do prvého konca smerom k druhému koncu,prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť znížený odpor toku prednostného prúdenia a prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť zvýšený pdpor v opačnom smere k tokuprednostného prúdenia. 0019 Druhý spôsob dosiahnutia cieľu tohto vynálezu je poskytnutie kompresora pre chladiaci okruh, ktorý obsahuje tlmič hluku ako je definovaný v tomto vynáleze.Prehľad...

Trecí tlmič nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15419

Dátum: 17.03.2009

Autor: Kaniöz Adil

MPK: D06F 37/22, F16F 7/09, D06F 37/20...

Značky: třecí, nárazov, tlmič

Text:

...tlmiča nárazov na pieste (13) tlmiča nárazov po osi X je regulovaný dvomi spôsobmi v závislosti od pohybu bubna (1)- v prvom stave, keď sa bubon (1) pohybuje hore od základne (7) práčky ako sa bubon (1) blíži k najvrchnejšiemu bodu telesa (4) práčky, sa teleso (11) tlmiča nárazov pohybuje k samotnému koncovému bodu piestu (13) tlmiča nárazov v smere osi X. Obmedzenie uvedeného pohybu súvisí s konštrukciou telesa (4) práčky. Keď bubon (1 )...

Kvapalinový tlmič na redukciu vertikálnych a/alebo horizontálnych vibrácii na konštrukcii stavby alebo stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12426

Dátum: 26.09.2008

Autori: Kluibenschedl Andreas, Reiterer Michael

MPK: F16F 7/10

Značky: redukciu, stavby, vibrácií, konštrukcií, tlmič, kvapalinový, vertikálnych, stroja, horizontálnych

Text:

...tlmič , ktorý s nepatrnou spotrebou energie umožní bezproblémovú adaptáciu chovania tlmiča na očakávanúzáťaž stavebnej alebo strojnej konštrukcie.Úloha je riešená tak, že pri kvapalinovom tlmiči, uvádzaného v úvode. budevzduchotesne uzavretá iba jedna z oboch komôr a druhá komora bude mať v hornej Ačasti otvor na odvádzanie vzduchu. Uzavretý vzduchový priestor je rozdelený na minimálne dva čiastkové vzduchové priestory, pričom jeden...

Spätný ventil pre tlmič nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19126

Dátum: 22.05.2007

Autor: De Kock Paul

MPK: F16F 9/348

Značky: spätný, nárazov, tlmič, ventil

Text:

...pri väčších vytlačeniach, bude dosiahnutý tlmiaci účinok, ktorý zodpovedá účinku bežného0011 V súlade skonkrétnym uskutočnením vynálezu je miska pružiny ventilu plochá miska, ktorá je dištančnou vložkou umiestnenou naproti sedluventilu držaná v určitej vzdialenosti od sedla ventilu. Pre sedlo ventilu jevýhodné, aby bolo tiež konštruované ako plochá miska, v ktorej je prítomných niekoľko otvorov, výhodne protiľahlo orientovaných otvorov....

Tlmič nárazov so segmentovými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10024

Dátum: 24.01.2007

Autor: Urlberger Karl

MPK: E01F 15/14

Značky: tlmič, segmentovými, doskami, nárazov

Text:

...si kladie za úlohu nákladovo priaznivým spôsobom ubrzdiť vozidlá tak pri nárazoch spredu, ako aj zo strán, chrániť ich pred prekážkami a/alebo znovu kontrolovane ich naspäť priviesť do pozdĺžneho smeru do jazdnej stopy.0008 Táto úloha je riešená typovo zodpovedajúcím tlmičom nárazovprostredníctvom znaku nároku 1.0009 Týmto spôsobom sa dosahuje ziepšené pohltenie energie nárazua zabráni sa prevaleniu karosérie pri bočných nárazoch.0010...

Akustický tlmič hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5827

Dátum: 01.11.2006

Autori: Ramsdorf Roberto, Provessi Salvio

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresora, akustický, hermetického, tlmič

Text:

...osadených obvodových obrúb 11,21 je umiestnený tesniaci pás 30, injektovaný na vonkajšej strane oblasti spojenia daných častí, obvykle obkolesujúci vonkajšiu obvodovú hranu páru obvodových prírub ll, 21.0010 Napriek tomu, že takéto riešenia zabezpečujú hermetické uzavretie akustického tlmiča, dané uzavretie nie je dostatočnéna vytvorenie bariéry na zamedzenie výskytu prudkéhovzplanutia, ktoré sa obvykle vyskytuje počas prebytočného...

Tlmiace zariadenie a hydraulický tlmič obsahujúci toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8818

Dátum: 13.09.2006

Autor: Mennesson Dominique

MPK: F16F 9/34, F16F 9/348

Značky: tlmiace, hydraulický, zariadenie, tlmič, obsahujúci

Text:

...vynález týka takisto ďalej uvedených charakteristík, posudzovaných jednotlivo alebo v ich akejkoľvek technicky možnej kombinácii- obmedzovač sa polohuje vzhľadom na piest pomocou prostriedkov, ktoré tvoria zarážku, ktorá spolupracuje s prostriedkami, ktoré tvoria zárez,ktoré sú príslušne umiestnené na obmedzovači a pieste, alebo naopak- obmedzovač je vyrobený z toho istého materiálu ako piest- obmedzovač obsahuje na obvodovej strane...

Tlmič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9241

Dátum: 28.07.2006

Autori: Pelczer Andreas, Peuker Thomas

MPK: D06F 37/20, F16F 7/09

Značky: tlmič

Text:

...1, b)obr. 5 pohľad zhora na piest podľa obr. 4.obr. 6 perspektívny pohľad na uzavieraciu misku tlmiča podľa obr. l, obr. 7 osový rez tlmičom podľa druheho prikladu uskutočnenia, obr. 8 perspektivny pohľad na piest tlmíča podľa obr. 7, obr. 9 axiálny rez tlmičom podľa tretieho prikladu uskutočnenia,aobr. 10 osový rez tlmičom podľa štvrtého príkladu uskutočnenia.Následne bude so zreteľom na obr. l až 6 popísaný prvý príklad uskutočnenia...

Tlmič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3494

Dátum: 16.08.2005

Autori: Weder Michael, Peuker Thomas, Pelczer Andreas

MPK: F16F 7/00, D06F 37/20

Značky: tlmič

Text:

...spočíva V tom, že elastické trecie tlmiace obloženie leží v axiálnom smere aspoň čiastočne voľne, takže dorazový element v prípade väčších amplitúdkmitania priamo spolupracuje s týmto trecím tlmiacimobložením. Toto trecie tlmiace obloženie takže plní súčasne funkciu tlmiča nárazov. To vedie k jednoduchému konštrukčnémuĎalšie výhodné uskutočnenia vynálezu vyplývajúĎalšie znaky, podrobnosti a výhody vynálezu sú znateľnéz nasledujúceho opisu, V...

Piestna tyč na tlmič kmitov s tlmiacou silou závislou od amplitúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2872

Dátum: 09.08.2005

Autori: Breun Wolfgang, Eberlein Ludwig, Wilhelm Ralf, Sauer Klaus

MPK: F16F 9/32

Značky: silou, tlmiacou, amplitud, kmitov, piestna, závislou, tlmič

Text:

...tyče, ktorý je najmenej na časti svojej dĺžkyvytvorený ako dutý. Otvorený koniec úseku 7 piestnej tyče sa uzatvára vekom 9. Tri opísané komponenty 3, 7, 9 piestnej tyče 1 sa vyrábajú ako jednotlivé diely s určitým prebytkom rozmeru anásledne sa zvárajú. Potom nastane rozmerovo konečné opracovanie, ako aj pokrývanie povrchu vrstvou, napríklad pochrómovanie, Ako spôsob zvárania sa používa zváranie trením. Veko 9 sa navaruje už pred rozmerovo...

Tlmič s elastickou vodiacou/tlmiacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8247

Dátum: 03.02.2005

Autori: Pelczer Andreas, Peuker Thomas

MPK: D06F 37/20, F16F 15/04, D06F 37/22...

Značky: tlmič, jednotkou, elastickou

Text:

...na podstavec § stroja stojaci na podlahe a tvoriaci základný rám. Prídavne je prací agregát g zavesený pomocou vinutých ťažných pružín Z na podstavci § stroja tak,že je schopný kmitania. Prací agregát g tak spolu s tlmičmi Ž a vinutými ťažnými pružinami Z tvori pružinovú tlmiacu sústavu uloženú v podstavci § stroja tak, že je schopná kmitania, natlmenie nevyvážeností pri odstreďovacích chodoch pracieho0008 Každý tlmič Ž má v podstate...

Nízkofrekvenčný tlmič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3703

Dátum: 03.02.2004

Autor: Kortán Jozef

MPK: F24F 13/24, G10K 11/16

Značky: tlmič, hluku, nízkofrekvenčný

Text:

...uskutočnení tým, že zvuk pohlcujúca výplň je zložená z jednotlivých dosiek 92 a 9 b zvuk absorbujúceho materiálu, narezaných na mieru a vstavaných do rámu 3 tak, že doska 9 a s voľnou stenou 6 sa striedajú s doskami 9 h krycím plechom 8 ako na lícnom,tak aj na rubovom povrchu V šachovnicovom usporiadani,pričom vnútomć k sebe priliehajúce stranyjednotlivých dosiek 9 a a 9 h sú bez akéhokoľvek pokrytia.Na obr. 5 je znázomený schematický...

Viskózny tlmič torzného kmitania s chladiacimi kanálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1050

Dátum: 16.10.2003

Autori: Kiener Wolfgang, Sandig Jörg

MPK: F16F 15/16

Značky: kmitania, torzného, viskózny, kanálmi, tlmič, chladiacimi

Text:

...kotúča. Kotúč ventilátora je konštrukčne jednoduchým a lacným spôsobom vyrobený z tenkého plechu s dobrou tepelnou vodivosťou, pričom chladiace kanály sa vystrihávajú na dvoch - vztiahnuté k osi otáčania tlmiča tangenciálnych stranách a hlboko sa ťahajú z roviny kotúča chladiča von na spôsob klenby. Pozdĺžne rozprestretie každého chladiaceho kanála je tak trvalo menšie než šírka kotúča. Radenie vyklenutých chladiacich kanálov po celej...

Tlmič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283501

Dátum: 21.07.2003

Autori: Oetken Joachim, Brück Eduard

MPK: G10K 11/172

Značky: tlmič, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič pozostáva z dna (3) a štruktúrnej časti (2), v ktorej sú vytvorené duté komory (4), ktoré sú vybavené komorovými stenami (5, 5', 6, 6') a majú tvar skriniek alebo nádobiek, pričom dno (3) je spojené, napríklad zvarené, so štruktúrnou časťou (2) a duté komory (4) sú na jednej strane otvorené. V záujme zlepšenia zvukotechnických vlastností a zjednodušenia výroby je navrhnuté riešenie spočívajúce v tom, že medzi dnom (3) a štruktúrnou časťou...

Tlmič pre hydraulické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3166

Dátum: 07.05.2003

Autori: Zimpfer Michael, Merkel Ralph Peter, Hilgert Andreas Richard

MPK: F16L 55/04

Značky: hydraulické, systémy, tlmič

Text:

...Pritom je tlmič funkčne spoľahlivý a vyžaduje lenTlmiaca nádoba je rúrkové teleso, ktoré je s výhodou vytvorené ako valcová rúrka. Valcová rúrka obklopuje vnútorný priestor, ktorý je až na tlmiacu rúrku bez akýchkoľvek vstavieb, tzn. držiakov, prietokových telies a podobne. S výhodou je tlmiaca rúrka vytvorená ako pružná hadica, tzn. že pozostáva s výhodou z elastického alebo roztiahnutêho materiálu. Môže byt použitý plastový materiál...

Tlmič nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 707

Dátum: 06.11.2002

Autori: De Kock Paul, De Ruiter Andrianus Antonius Wilhelmus

MPK: F16F 9/50, F16F 9/44

Značky: tlmič, nárazov

Text:

...uvedeného vynálezu je k dispozícii pomocná komora premenného objemu. Kvapalina pritekajúca do tejto pomocnej komory zväčší objem pomocnej komory a posunie pohyblivú časťventilovej zostavy smerom k pevnej Časti ventilovej zostavy, výsledkom čoho sa dosiahne škrtiaci účinok. Objem pomocnej komory je minimálny v kľudovej polohe a jej objem je zväčšovanýlen plnením tlmiacou kvapalinou.Pretože dostatočné naplnenie pomocnej komory a...

Tlmič nasávania piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1425

Dátum: 29.10.2002

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 35/00, F04B 39/00

Značky: hermetického, piestového, kompresora, nasávania, tlmič

Text:

...a výfukovejV prípade opätovného uvedenia kompresora do činnosti dochádza ku náhlemu nárastu tlaku vo vnútri nasávacieho potrubia a vo vnútri flexibilného spojovacieho prvku, čin 1 sa opäť dosiahne rozdiel tlaku, ktorý je väčší, ako tlak vo vnútri obalu kompresora počasnečinnosti kompresora, pričom dochádza ku vzniku určitéhostlačeniu flexibilného spojovacieho prvku a zostavenie kompresora sa nahne smerom do obalu, pričom dochádza ku...

Tlmič výfuku spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3092

Dátum: 03.12.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F01N 1/10

Značky: spaľovacieho, výfuku, tlmič, motora

Text:

...v dutom telese je umiestnený deflektor. Tlmičom výfuku podľa technického riešenia sa dosiałme podstatne zníženie hluku bez zníženia výkonu. Ďalšie zníženie hluku je možné dosiahnuť deflektorom, avšak v tom prípadePrehľad obrázkov na užkresoch. Technické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov, na ktorých je naobr. 1 znázomený tlmič výfuku, tvorený dutým telesom, ktorého stena pozostáva z odrazovejvrstvy a dvoch pevnostných...

Tlmič kmitov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2009

Dátum: 02.12.1998

Autori: Valient Günter, Volf Bohumil

MPK: B32B 15/18, B60G 11/00

Značky: tlmič, kmitov

Text:

...materiálu. Vlastný tlmič môže mať tvar kruhovej dosky, medzikružia,pásku alebo akýkoľvek iný, ktorá optimálne zodpovedá tvaru kmitajúceho hmotného telesa. Ku kolesu koľajového vozidla,ktoré sa vyznačuje veľkou amplitúdou kmitov. je tlmičuchytený pomocou poistných vzperných krúžkov, skrutkami.Výhoda tohoto tlmiča kmitov a hluku spočíva v tom, že tlmí kmity v širokom pásme frekvencií a útlm kmitov nastáva v krátkom časovom úseku, čo podstatne...

Tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1885

Dátum: 08.07.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Bednár Miroslav, Štrbka Peter, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav

MPK: F16F 7/12

Značky: rámu, lokomotívy, tlmič, agregátov, vibrácií

Text:

...Obr.2 zobrazuje rez vrstvou tvrdenej gumy a jejnárys. Obr.3 zobrazuje umiestnenie tlmiča vibrácií medzizákladným rámom lokomotivy a rámom agregátov. Obr.4 zobrazuje detail tohoto umiestnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je opisovaný tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotivy zobrazený na obr.l. Pozostáva z troch vrstiev l z tvrdenej gumy. Medzi prvou a druhou vrstvou z tvrdenej gumy sa nachádza prvá plechová doska g. Medzi...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1802

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Beňo Eugen, Pavlásek Pavel, Kakus Slavomír, Kováčik Stanislav, Matula Vladimír, Cetl Marian

MPK: F01N 1/00

Značky: tlmič, výfuku

Text:

...3 až 5 mm so vzájomným rozostupom 0.5 až 10 mm, pričom otvory môžu byt presadené.Tlmič výfuku podľa technického riešenia preberá výhody jednak rezonančných typov tlmičov a jednak aj výhody absorbčných typov tlmičov. Tým sa výrazne zníži úroveň hluku výfuku a zároveň sa neprehrieva vzduch v okolí výfuku. Napokon tlmič výfuku je možné dolaďovať na maximá v hlukovom spektre podľaPrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej...

Expanzný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1501

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vala Josef, Jánský Jiří

MPK: F01N 7/00

Značky: expanzný, tlmič, výfuku

Text:

...profilu u výstupnej rúrky zaistí plynulejší prechod výfukových plynov do výstupnej rúrky, zníženie odporu výfukových plynov, a tým i zvýšeniePrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1, na pravej strane výkresu, je znázornený reflexný tlmič v pozdĺžnom osovom reze podľa obr. 2, kde jereflexný tlmič znázornený v priečnom reze A ~ A podľa obr. l.Ako je znázornené na obr. 1, je teleso...

Reflexný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1500

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jánský Jiří, Vala Josef

MPK: F01N 7/00

Značky: reflexný, tlmič, výfuku

Text:

...reflexný tlmič v priečnom reze A - A podľa obr. 2, kde je reflexný tlmič znázornenýAko je znázornenê na obr. 2, je teleso reflexněho tlmičavymedzuje vnútorný priestor tlmiča, ktorý je rozdelený dvomi prepážkami na prednú komoru 5, expanznú komoru 5 a zadnú komo 5 jeru 5. Medzi prednou komorou 5 a expanznou komorou usporiadaná prvá prepážka 55 a medzi zadnou komorou 5 a expanznou komorou 5 je usporiadaná druhá prepážka 55. Pomer objemov...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 939

Dátum: 14.09.1995

Autori: Koliba Pavel, Vidlář Josef, Petrák Peter, Kamenický Milan

MPK: F01N 1/04

Značky: tlmič, výfuku

Text:

...plášta štvrtej komory vybavená zvukovo tlmiacou vrstvou.Je výhodné, ak je na vonkajšej strane plášta tlmiča výfuku, ku ktorému je pripevnený vstupný nátrubok, umiestnená vrstva zvukovo tlmiacej hmoty, na ktorej je plávajúcim spôsobom uložený vonkajši akustický kryt, ku ktorému je pripevnený Výstupný nátrubok.Prehľad obrázkov na výkresochNa .priložených výkresoch je bližšie vysvetlený priklad vyhotovenia technického riešenia, kde obr. 1...

Tlmič hluku výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277730

Dátum: 05.10.1994

Autori: Baran Štefan, Procházka Dušan

MPK: F01N 1/08

Značky: výfuku, tlmič, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku výfuku je tvorený dvoma plášťami (P a V), z ktorých vnútorný plášť (P) je čiastočne tvorený z dierovaného plechu alebo pletiva. Médium, ktorého hluk má byť tlmený, vstupuje do komory (D) tangenciálne, kde je uvedené do rotačného pohybu a postupuje plášťami (V a P), ktoré sú rozdelené do komôr priehradkami (4, 5, 9 a 11). Priehradkami (5 a 9) i predným vekom (10) prechádza výstupná rúra (7), ktorá ústi do okolia.

Tlmič výfuku motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278804

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kullander Urban, Bergquist Karl

MPK: F01N 7/18, F01N 1/24

Značky: vozidiel, výfuku, motorových, tlmič

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič výfuku motorových vozidiel pozostáva z výfukového vedenia obklopeného výplňou a umiestneného v puzdre, ktorého dve polovice (1, 2) majú šírku a dĺžku väčšiu ako hĺbku a majú najmenej jednu vzperu (13), ktorá prechádza touto hĺbkou a spája obidve polovice (1, 2) a ich dná. Výfukové vedenie má dva konce (5, 6) bezpečne zaistené k puzdru, pričom výfukové vedenie vnútri puzdra je iba v kontakte s výplňou puzdra. Vzpera (13) má tvar doštičky a...

Hydraulický tlmič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265344

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuzan Ján, Staško Jozef, Hudák Milan

MPK: F16F 9/19

Značky: energie, tlmič, hydraulický

Text:

...príklad hydrauliokého tlmiče energie. V telese l tlmiča sa nachádza pracovný priestor lg, v ktorom je posúvne uložený piest l a v ňom je vytvorená dutina l piesta. V dutine 3 piesta sa nachádza jednosmerný ventil 3 s pružinou § jednosmerného Ventilu. V jednosmernom ventile l je posúvne uložená škrtiaca rúrka Q, na ktorej je vytvorená drážka 1 nábehu. Na škrtiacej rúrke É je posúvne uložená kužeľka 5 prepúštacieho ventilu, opierajúca sa...

Tlmič energie s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261693

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šoltys Vincent, Janoško Milan

MPK: F16F 9/19

Značky: energie, tlmič, ovládáním, diaľkovým

Text:

...do ktorého sa privádza ovládacie tlakové médium (vzduch, kvapalina, plyn ovládacie tlakové médium spôsobuje zvýšenie tlaku tlmiaceho média v akumulačnom priestore, čo zabezpečí vysunutie piestu s piestnicou do základnej vysunutej pol-ohy.Zmenou tlaku ovládacieh-o- média m-ožno dosiahnut požadovanú rýchlosť v-ysúvania piestnice d-o základnej polohy.Na pripojenom výkrese je znázornený mechanizmus diaľkového ovládania vysúvanlapiestnice...

Hydraulický tlmič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261690

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šoltys Vincent, Janoško Milan, Čop Vladimír

MPK: F16F 9/19, F16F 9/346

Značky: energie, hydraulický, tlmič

Text:

...12 alebo zámku 22 s poisťovacim elementom 21 obr 5 spojujúcim ho s piestnicou 3 posuvne uloženou v ložisku 13 medzikusa 15. Krúžok 4 (obr. 4, 6 je .posuvne vedený kolíkomlà vo vedení 11 telesa 1 alebo vonkajším nePiestnica 3 je vedená vodiacim členom,ktorý je vytvorený bud vedením 29 a vodiacím elementom 30 (obr. 12, 13, 14, prípadne ipružnými členmi (obr. 9, 10, 11, napríklad jednou pružinrou 25 alebo dvomi pružinami bud v paralelnom...

Frikčný tlmič kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 259208

Dátum: 17.10.1988

Autor: Jeřábek Jaroslav

MPK: F16F 7/08

Značky: tlmič, kmitania, frikčný

Text:

...ôsmich dvojíc rovinných atyčných trecich plôch. Tým sa dosahuje vysoký stupeň pohlcovania kinetickej energie a jej premeny na tepelnú energiu. Ďalšou výhodou je, že tlmič podľa vynálezu umožňuje regulovať intenzitu tlmenia voľbou veľkosti uhlov alfal a aflaz, a voľbou vhodnej vnútornej valcovej alebo inej pružiny. Intenzita tlmenia sa zväčšuje i a raatúcou amplitúdou kmitania, čo umožňuje ailnejšie tlmenie väčších amplitúd kmitania. Vzhladom...

Hydropneumatický tlmič kmitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256730

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rybárik Ján

MPK: F16F 9/06

Značky: tlmič, kmitov, hydropneumatický

Text:

...nad piestom, v ktorom sú vytvorené prepúšťacle otvory, ktoré sú zospodu uzatvorené planžetou posuvne uloženou pod piestom napiestnici a odpruženou podla vynálezu, ktorého podstata. spočíva v tom, že na konci p.iestnice je vytvorená slepá diera a pod piestom je na piestnici vytvorená radiálna diera, vyústená do slepej diery.Výhody hydropneumatického tlmiča podľa vynálezu sú v tom, že plní funkciu už pri najmenších zdvlhoch pružiaceho elemen...