Patenty so značkou «tlakových»

Zariadenie na meranie tlakových pomerov pri prúdení vzduchu cez okenné siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7474

Dátum: 01.07.2016

Autori: Koniar Ján, Červenák Ľudovít, Brodnianská Zuzana, Černecký Jozef

MPK: E06B 9/52, G01N 3/12

Značky: prúdení, zariadenie, pomerov, meranie, okenné, vzduchu, siete, tlakových

Text:

...komory je opísané v norme STN EN ISO 12567-1. Značná pozornosť sa venuje aj tepelno-technickým vlastnostiam budov (napr. STN EN ISO 13789 Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním). Porovnávaniu a hodnoteniu parametrov okenných sietí, napríklad z pohľadu fyzikálnych faktorov, však nie je venovaná dostatočná pozornosť.Na meranie a porovnávanie vybraných fyzikálnych parametrov okenných sietí (tlakových pomerov) bolo navrhnuté technické...

Zariadenie na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7372

Dátum: 01.03.2016

Autori: Černecký Jozef, Ohanka Lukáš

MPK: G01N 9/04, F28D 15/00

Značky: testovanie, pracovných, vlastností, tlakových, rôznych, materiálov, zariadenie, teplovýmenných, kvapalín, ploch, podmienkach

Text:

...a schopné vyhovieť širokému spektm nárokov zvyšovanie efektivity prenosu tepla V oblasti tepelnej techniky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky zobrazené na priložených obrázkoch, kde- obrázok l znázorňuje nárys zariadenia na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach s opisom jeho častí,- obrázok 2 znázorňuje bokorys zariadenia na testovanie...

Mobilný univerzálny merací systém tlakov v partikulárnych materiáloch a spôsob kalibrácie tlakových snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7283

Dátum: 03.11.2015

Autori: Fekete Roman, Peciar Marián, Peciar Peter

MPK: G01L 1/00, G01L 7/00

Značky: kalibrácie, partikulárnych, materiáloch, snímačov, merací, spôsob, tlakov, systém, tlakových, mobilný, univerzálny

Text:

...partikulámu látku, pre rôzne hĺbky vrstvy materiálu a pri rôznych zaťaženiach. Na rozdiel od spojitého prostredia, kde sa tlak šíri vo všetkých smeroch rovnako (Pascalov zákon), V tlakových poliach v zrnitých materiáloch takéto zjednodušenie nemožno použiť a je treba merací systém na zaťaženie membrány sústavou diskrétnych silových účinkov naprogramovať. Veľkosť odozvy závisí od Veľkosti zaťaženia, hrúbky vrstvy zrnitého materiálu a...

Spôsob a zariadenie na odvzdušnenie a sanitáciu tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 288301

Dátum: 29.07.2015

Autor: Vaško Štefan

MPK: B65D 88/00, B08B 9/00

Značky: odvzdušnenie, sanitáciu, nádob, tlakových, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov pozostávajúci minimálne z jednej meracej plochy (3) pripevnenej ku kontaktnému nosiču (2) snímačov (4), (5) a (6) vibrácií aspoň na jednom mieste pracovného stroja (1). Súčasne na každom kontaktnom nosiči (2) snímačov(4), (5) a (6) vibrácií je pripojený jeden z uvedených snímačov vibrácií. Každý z nich je spojený spojovacími tienenými káblami (7) s blokom...

Spôsob sýtenia kvapaliny plynom v tlakových nádržiach a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6968

Dátum: 04.11.2014

Autori: Boráň Jaroslav, Důbrava Karel, Kundrátek Jan

MPK: C02F 7/00, B01D 1/06

Značky: spôsobu, plynom, tohto, vykonávanie, sýtenia, tlakových, spôsob, zariadenie, kvapaliny, nádržiach

Text:

...ale len objasñujú podstatu technického riešenia.Zariadenie na vykonávanie spôsobu sýtenia kvapaliny plynom podľa technického riešenia je tvorené vertikálnou tlakovou nádržou g, ktorej vnútomý priestor je z väčšej časti do výšky LI naplnený sýtenou kvapalinou g a sčasti plynom g, ktorý v tejto homej časti vytvára plynový vankúš. V homom veku g tlakovej nádrže l umiestnenom vo výške E nad hladinou E je upevnená vertikálne situovaná dýza...

Spôsob a zariadenie na odvzdušnenie a sanitáciu tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6457

Dátum: 02.07.2013

Autor: Vaško Štefan

MPK: B08B 9/08, B65D 88/74

Značky: nádob, odvzdušnenie, spôsob, sanitáciu, tlakových, zariadenie

Text:

...2. Toto celé zariadenie je vložené do tlakovej nádoby 5 s prípojným potrubím § v spodnej časti tlakovej nádoby i.Spôsob sanitácie A tlakových nádob prebieha tak, že sanitačný roztok g vteká cez prípojné hrdlo l, preteká menšou rúrkou Q, pod vrcholom rúrky 5 vteká do väčšej rúrky Q, z ktorej striekaním cez otvory m sanituje vrchnú časť tlakovej nádoby 5 L Sanitačný roztok zároveň preteká do umývacej hlavice 9, pomocou ktorej sa sanitujú...

Spôsob výroby tlakových odliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14508

Dátum: 19.08.2010

Autor: Franke Rüdiger

MPK: B22D 17/10, B22D 25/00, B22D 17/00...

Značky: tlakových, odliatkov, výroby, spôsob

Text:

...len na vysvetlenie a nie je možné ich považovat za obmedzujúce. Zobrazenia schematicky zobrazujú naObr. 1 pozdĺžny rez strojom na odlievanie pod tlakom s predradeným miešacím a miesiacim strojomObr. 2 pozdĺžny rez časťou miešacieho a miesiaceho stroja Obr. 3 priečny rez miešacím a miesiacim strojom z obrázku 1Obr.4 charakteristické strihové adilatačné prúdové polia vproduktovej hmote, vyvolané prostrednictvom hnetacej Iopatky pohyblivej...

Zariadenie na vyrovnávanie tlakových rázov v uzatvorených systémoch, ako napr. silách alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12487

Dátum: 27.11.2007

Autor: Thorwesten Albert

MPK: B65D 90/22, B65D 90/02

Značky: tlakových, zariadenie, uzatvorených, napr, silách, systémoch, vyrovnávanie, rázov

Text:

...vypúšťacom hrdle, resp. v bočnej stene je pod vekom umiestnené protipožiarne teleso vybavené viacerými priechodnými vŕtaniami, resp. voštinovo Štruktúrované. 0011 Popri umiestnení približne voštinovo štruktúrovanéhoprotipožiarneho telesa vnútri vypúšťacieho hrdla môže sa alternatívne alebo navyše podľa vynálezu tiež navrhnúť, že okolo bočnej steny s vekom je umiestnená protipožiarna klietka, pričom protipožiarna klietka je tvorená oporným...

Farmaceutické roztokové formulácie do tlakových dávkovacích inhalátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14735

Dátum: 19.04.2007

Autori: Brambilla Gaetano, Lewis David Andrew, Meakin Brian John

MPK: A61K 31/58, A61K 31/57, A61K 9/00...

Značky: farmaceutické, tlakových, dávkovacích, inhalátorov, formulácie, roztokové

Text:

...LABA a ICS v jednotlivých ACl fázach (pruhy predstavujú priemer 1 SD (n 6. odmerané v Príklade 2.0025 Lieky podľa predloženého vynálezu sa získajú tým, že sa pripravia roztokové formulácia dvoch liečivých látok na použitie v tlakových dávkovacích inhalátoroch (pMDl), ktoré po aktivácii inhalátora dodajú účinné liečivé látky v pomere, ktorý je v podstate rovnaký ako vopred určený pomer uvedených účinných liečivých látok v lieku a...

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou a stabilný aerosólový prípravok na použitie do tlakových inhalátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285246

Dátum: 28.08.2006

Autori: Brambilla Gaetano, Ganderton David, Meakin Brian, Lewis David, Garzia Raffaella, Ventura Paolo

MPK: A61K 9/00

Značky: inhalátorov, prípravok, aerosolový, tlakových, stabilný, dávkou, použitie, inhalátory, tlakově, odmeranou

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou obsahujúce účinnú látku v roztoku hnacieho plynu, ktorým je fluorovaný uhľovodík, ko-rozpúšťadlo a voliteľne zložku s malou prchavosťou, vybranú z glycerolu, propylénglykolu a izopropylmyristátu, ktorých časť vnútorných povrchov alebo celé vnútorné povrchy tvorí ušľachtilá oceľ, anodizovaný uhlík, alebo tento povrch je potiahnutý interným organickým obalom a účinná látka je vybraná zo skupiny pozostávajúcej...

Spôsob generovania tlakových pulzácií a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8808

Dátum: 13.03.2006

Autori: Švehla Branislav, Foldyna Josef

MPK: B05B 17/06, B08B 3/12, B08B 3/02...

Značky: vykonávanie, pulzácií, tlakových, zariadenie, tohto, spôsob, spôsobu, generovania

Text:

...prenos pulzačnej energie od generátora k dýze alebo k sústave dýz sa využíva stlačiteľnosť kvapaliny a naladenie akustickej sústavy tvorenej akustickým budičom, akustickou komorou, mechanickým zosilňovačom pulzácií akvapalinovým vlnovodom. Akustická sústava môže byt ešte doplnená o laditeľnúrezonančnú komoru, umožňujúcu rezonančne naladenie akustickej sústavy.Na rozdiel od ultrazvukovej dýzy (M. M. Vijay Ultrasonically generated cavitating...

Veko tlakových hrncov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4056

Dátum: 29.11.2005

Autor: Cartossi Andrea

MPK: A47J 27/08

Značky: hrncov, tlakových

Text:

...že sa používateľovi poskytne veko uvedeného typu, ktoré je jednoduché arozhodne ovládateľnejšie než známe veká. Ďalší nedostatok je zapríčinený skutočnosťou, že technických aj marketingových dôvodov sú vyššie opísané veká vybavené teplomerom, ktorý meria teplotu vnútri varnej nádoby. Tento teplomer je umiestnený v strede veka, takže jeho vyčnievajúca časť meria teplotu v stredovej oblasti hneď pod vekom a teda v optimálnej oblasti v rámci...

Použitie legovanej ocele ako materiálu pre rúry na výrobu tlakových nádob, alebo ako materiálu na výrobu tvarovaných dielov v ľahkých oceľových konštrukciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1300

Dátum: 11.02.2003

Autori: Säuberlich Thomas, Hartmann Rainer, Marks Franz, Beer Gerhard, Grundmeier Georg

MPK: C22C 38/00

Značky: legovanej, ocele, konštrukciách, výrobu, tvarovaných, tlakových, rúry, dielov, nádob, použitie, oceľových, ľahkých, materiálů

Text:

...oceli s pevnosťou v ťahu Rm 600 N/mmž,medzou klzu v ťahu Rp 0,2 400 N/mm 2 a ťažnosťou A 5 20 je základná pevnosť príliš nízka. Zvýšenie pevnosti sa sice dá dosiahnut vyšším stupňom tvárnenia, s týmto sa však pri celom rade súčiastok, najmä pri výrobe vozidiel,neuvažuje. l pri tomto materiáli na výrobu ocele sa pri vysokoteplotnompozinkovaní nedá zabrániť značným štrukturálnym zmenám.0012 Pri materiáli na výrobu ocele známom ako...

Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených guľôčkovým ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3221

Dátum: 04.06.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

MPK: F17C 13/00

Značky: prostriedok, manipulácii, neoprávnenej, zabránenie, obsahom, nádob, tlakových, ventilom, guľôčkovým, poistný, vybavených

Text:

...na lepšie uchopenie poistného prostriedku. Deštrukčný diel je opatrený krúžkom.Výhoda poistného prostriedku podľa predloženého technického riešenia je vjeho jednorázovom použití, spočívajúcom vtom, že poistný prostriedok je potrebne pred pripojením tlakovej nádoby na spotrebič odtrhnúť a tým ho znehodnotiť. Až potom môže byt zátka tlakovejnádoby odskrutkovaná a na tlakovú nádobu napojený spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické...

Poistný prostriedok na zabránenie neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob vybavených ventilom s ružicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3220

Dátum: 04.06.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

MPK: F17C 13/00

Značky: zabránenie, manipulácii, tlakových, vybavených, ružicou, ventilom, nádob, prostriedok, obsahom, poistný, neoprávnenej

Text:

...spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlene pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje poistný prostriedok pre tlakové nádoby opatrené ventilom s ružicou, ktorého výstup je opatrenýzátkou, obr. 2 rez rovinou A-A z obr. l a obr. 3 umiestnenia poistného prostriedku na zátkePríklady uskutočnenia Predmetom predloženého technického riešenia je poistný prostriedok na zabránenieneoprávnenej manipulácie s...

Zariadenie proti neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3165

Dátum: 05.03.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

MPK: F17C 13/00

Značky: nádob, tlakových, zariadenie, obsahom, proti, neoprávnenej, manipulácii

Text:

...pre deštmkciu bolo opatrené zoslabením.Výhoda zariadenia podľa tohoto technického riešenia záleží v jeho jednorázovom použití spočívajúcom vtom, že zariadenie je nutné po umiestnení na zátku alebo na ventil tlakovej nádoby pred pripojením tlakovej nádoby na spotrebič odtrhnút a tým ho znehodnotiť. Až potom môže byť zátka tlakovej nádoby odskrutkovaná a na tlakovú nádobu napojený spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je...

Zmes PVC na výrobu tlakových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1346

Dátum: 08.01.1997

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: C08J 5/10, C08F 14/06

Značky: výrobu, tlakových

Text:

...hmot.dielov na 100 hmot.dielov PVC a pigmenty vrátanesadzí v množstve nižšom ako 0,5 hmot.dielov na 100 hmot.dielov polyvinylchloridu. Táto zmes obsahuje netoxický stabi lizátor na báze Cazn mydiel alkyl a aryl karboxylových kyselín alebo fenolov alebo ich zmesí v množstve 2,6 až 4,0 hmot.dielov na 100 hmot.dielov PVC pri obsahu kovov v stabilizátore od 2,5 až 3,5 hmot.Výhody spočívajú v tom, že sa dosiahne nový účinok, ktorý umožňuje pri...

Zapojenie na ultrazvukové snímanie polohy telesa, najmä plaváka v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1163

Dátum: 05.06.1996

Autori: Mišák Karel, Figura Zdenko

MPK: G01S 5/18

Značky: ultrazvukové, zapojenie, plaváka, tlakových, nádobách, tělesa, polohy, snímanie, najmä

Text:

...usporiadaním elektro nických prvkov.Zapojenie podľa technického riešenia je tvorené sondou ł,ktorá je prostredníctvom neznázorneného väzbového média pripevnená na vonkajší povrch tlakovej nádoby g, vo vnútri ktorej je na rozhraní tekutín s vyššou a nižšou mernou hmotnosťou voľne pohyblivo osadené teleso Q, napríklad plavák alebo piest. Na vstup sondy l je paralelne pripojený blok g budiaceho signálu a zosiľňovací blok §, ktorých...

Zariadenie na snímanie rôznych výšok hladín elektricky vodivých kvapalín v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277995

Dátum: 14.09.1995

Autori: Čácha Zbyněk, Heřmánek Jiří

MPK: G01F 25/00

Značky: výšok, rôznych, kvapalín, elektricky, snímanie, hladin, vodivých, zariadenie, tlakových, nádobách

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo spojitej nádoby, rozdelenej pozdĺžnou priehradkou (9) na dva priestory (11, 12), v prvom priestore (11) je umiestená snímacia elektróda (1) na snímanie hornej hladiny. Nádoba je spojená odpúšťacím potrubím (13), opatreným uzáverom (14), s vonkajšou atmosférou, zatiaľ čo v druhom priestore (12), ktorý je spojený s vodným a parným priestorom kotla (6), sú umiestnené elektródy (2, 3) na snímanie spodnej a najnižšej...

Způsob snižování provozních tlakových ztrát filtračních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270709

Dátum: 12.07.1990

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 29/10

Značky: způsob, stanic, snižování, provozních, tlakových, filtračních, ztrát

Text:

...poklesu průtokového množství, se toto řešilo výměnou íiltračních textilií za nové. Provozní zkoušky realizované v různých podmínkách nasazení průmyslových íiltrů prokázaly, že nepříznivá dlouhodobé narůstání provozních tlakových ztrát je možno odstranit krátkodobým intenzivním proplachem a to při proplachovací rychlosti nad 3,5 cm/5 dosahované při tlakovém spádu na textilii nad 2 500 Pa. Tím se prodlužuje provozní životnost taxtilia a snižuje...

Ochranné zariadenie rotujúcich tlakových valcov najmä pre skľučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 269509

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/24

Značky: tlakových, zariadenie, ochranné, najmä, skľučovadlá, valcov, rotujúcich

Text:

...valce voči pevnej časti stroja, napriklad pri rozbehu,zeetavovani, zmene otáčok, nedostatočným mazanim a pod., ochranná zariadenie vypina pohon stroja automaticky. Naviac ae vylúči potreba súčasne použivanej konzoly pre mechanická iatanie, ktorej prichytenie k vretenniku je z dâvodu umiestnenia pohonných remenic, bŕzd a pod. na zadnej atrane vretena stroja problematická.Na pripojenoa výkrese eů znázornená priklady ochranného zariadenia...

Způsob provádění integrální zkoušky těsnosti, zejména tlakových komor jaderných elektráren a měřicí zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268805

Dátum: 11.04.1990

Autori: Frigyesi Ferenc, Bacskó Gábor, Téchy Zsolt, Vöröss Lajos, Katics Bála, Taubner Róbert

MPK: G21C 13/06

Značky: elektráren, integrální, způsobu, komor, provádění, těsnosti, zkoušky, měřicí, zejména, tlakových, tohoto, jaderných, zařízení, způsob

Text:

...teploty, obr. 6 další výhodné provedení odměřovače teploty.Výhodné provedení měřícího zařízení k provádění způeobu podle vynálezu znázorněná na obr. i seetává z tlakové komory j, jejíž integrální zkouška těsnosti se provádí. Tlakové komora j Je spojene příváděcím potrubím g, do něhož Je zepojeno uzavírací ústrojí 5, a kompreeorem 1. V tlakové komoře ž Jeou umístěny odměřovač g tlaku (P), odměřovač z teploty (T) a odměřovač 8 vlhkosti (N),...

Závěs pro oválná víka tlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266643

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kredba Jaroslav, Jaroš Petr, Maximovič Miloš, Beneš Ivo

MPK: F16J 13/16

Značky: závěs, víka, prostoru, tlakových, oválná

Text:

...na oválném víku na polohy od 0 ° do 90 °. Výhodou tohoto provedení je zajištění presné polohy víka. Je-li čep umístěn pod těžištěm oválného víka, jsou polohy 0 ° až 90 °v důsledku hmotnosti víka stabilní. závěsem lze provést snadno vyjmuti a znovunasazení víka bez dalších mechanizačních prostředků, tedy zejména v terěnních podmínkách.Na připojeném výkresu je schematicky uvedeno provedení závěsu pro oválné víko tlakovékomory, kde na obr....

Zařízení pro pěchování slévárenských formovacích materiálů pomocí tlakových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266457

Dátum: 12.01.1990

Autori: Höber Hasso, Büttner Heinz

MPK: B22C 15/22

Značky: pěchování, impulsů, materiálů, tlakových, pomocí, slévárenských, formovacích, zařízení

Text:

...nnnunnpon 7 npu saKDBWOM knanane nnocxo nemam. Bepxanň Koneu Bnonueunux 3 Bane Taaa aáenenron ynnoTHeHHH 6 oxnauaew noqrk unorno HYCTOTEHBHHE ununpm 7 H Hasmsaewca KoHuoM ynpaaneHnH 10. - A j ~ HpennoqTHTenLno nycmowenbHue.uunuHnpm 7 na nx aépxneu KonueconepmaT nonc 8, Koropmň npu aaxpmrou xnaqaue nnoruo nemuw Ha nnHwe 4. Ha Mecrax nnownocru Mexy Hnmňeñ nuuesoň cropoum HYČTOTEHLHHX hnunnpon 7 H aneuenram nnoTuocTu 6 HHH Mémny...

Způsob odčerpávání nízkovroucích médií z tlakových systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266405

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fencl Zdeněk, Kovařík Karel, Taťoun Antonín, Janda František, Šára Jiří

MPK: F25B 45/00

Značky: systému, médií, nízkovroucích, způsobu, způsob, provádění, odčerpávání, tlakových, tohoto, zařízení

Text:

...varu než použité chladivo. Protože prakticky všechno chladivo se přečerpává přee sací filtr a kompesor, nejčastěji v hermetíckém pcvedení, snižuje se životnost kompresoru a zvyšuje spotřeba elektrické ener gie, u eacího filtru je pak nutná jeho časté výměna. známázařízení tohoto druhu mají celkovou hmotnost kolem 50 kg, vy vsokě pořizovací náklady a také manipulace s nimi je obtížnéVýše uvedené nedostatky známých zařízení jsou do značné...

Lisovací mechanismus tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265435

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malý Jiří, Stejskal Miroslav, Šantroch Jiří

MPK: B22D 17/26, B22D 17/32

Značky: mechanismus, strojů, licích, tlakových, lisovací

Text:

...minimální časový úsek a při zajištění spolehlivého odvzdušnění.Příklad provedení lisovacího nechanismu tlakových licích strojů je schematicky znázorněnLisovací mechanismus s horizontální studenou komorou je tvořen plnicím pístem 3 zasahujícím do plnicího válce l s držákem g lisovacího pístu Q lisovaciho válce l, dále multiplíká-V torem ll s pístem ll a se vstupním prostorem 3 multiplikátoru ll, který je připojen přes díferenční prostor lg a...

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dzierža Emil, Koudelka Karel, Černý Pavel, Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Lédl Lumír, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan

MPK: G01M 19/00

Značky: tlakových, zařízení, zkoušení, ventilu

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Tavivo pre automatické naváranie funkčných častí, napríklad tlakových nádob, jednou alebo dvomi austenitickými pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261675

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šefčík Dušan

MPK: B23K 35/365, B23K 35/36

Značky: automatické, nádob, austenitickými, elektródami, dvomi, částí, naváranie, jednou, pásovými, například, tlakových, funkčných, tavivo

Text:

...a draselný, oxid vápenaiý a ďalej pozostáva z 12,1 až 19 0/0 hmot. oxidll kremičitého, 4tomto rozpätí skladby sa dosiahol stabilnýelektrotroskový proces. Navarová húsenka je hladká, s jemnou rovnomernou geometrickou textúrou. Odstrániteľnowsť je samovoľná, a to aj pri navárani pásovými elektródązmi s obsahom niobu.sledovaním a definovaním optimálne pomeru medzi fluoridom vápenatým a oxidom vápenatým sa dosiahol stabilný elektrotroskový...

Zariadenie na dialkovú mechanizovanú ultrazvukovú kontrolu zvarov kruhových tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259566

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01N 29/04

Značky: zvárov, mechanizovanú, ultrazvukovú, zariadenie, nádob, kontrolu, tlakových, kruhových, dialkovú

Text:

...kolesá.Výhoda riešenia spočíva aj v tom, že opísané zariadenie je mobilné a je možné s ním prevádzať UZ-kontrolu objektívne s možnosťou presnej identifikácie možných vád zvarov sústavou UZ-sond bez priamej prítomnosti ukontrolujúceho personálu, čomá význam najmä v podmienkach jadrových elektrární.Na pripojenom výkrese je nakreslené zariadenie na dialkovú mechanizovainú ultrazvukovú kontrolu zvarov kruhových tlakových nádob u jadrových...

Zařízení pro tlakování uhelných vpustí tlakových generátorů pro zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259412

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jindra Miroslav, Jaroměřský Jaroslav, Melichar Bohuslav, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/78

Značky: uhelných, tlakových, zplyňování, vpusti, tlakování, zařízení, uhlí, generátoru

Text:

...z tlakovacího potrubí,které je spojeno se sběrným potrubím surového plynu, spojujícím dva a více tlakových generátorů. Do sběrtného potrubí jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z předchladlčů tlakových generátorů a/nebo je tlakovací potrubí spojeno se sběrným potrubím ochlazeného surového plynu, do kterého jsou napojena potrubí odvodu surového plynu z chladičů.Prů-točná plocha omezovaciho elementu průtoku l. stupně tlakování je s...

Zařízení k vytváření tlakových rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258022

Dátum: 15.07.1988

Autori: Büttner Heinz, Höber Hasso

MPK: B22C 15/26

Značky: zařízení, tlakových, vytváření, rázů

Text:

...nnnwa 2 oônapymnnaef nnomanb Konraxwa 3 nnx ynnoTHnmmeň onopu na onoxy 20 H, npenuymecrsenuo, xonueurpuquue Konycno-Konbueoópaaume nanpannnmmne 4. Hamann qacTh Hanpannsmmnx 4 Hcnonneua B uunnnpuqecxoň QopMe, re nepéxo Memy unnunpuqecxoů H Konnqecxoü qacwxun oőpąsyer pacnpe~ enuwenbaym rpanb 5.Memy Hanpannnmmnun 4 cxonbssme pacnonomeuu.nonue unnnnpu 7, npnqeu, anemman cTopoHa Kamoro na unx önns cocenueň Bnemneü, a cnoeü anyrpeuueů...