Patenty so značkou «tlakově»

Transportná paleta pre tlakové plynové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19696

Dátum: 29.01.2014

Autor: Kriese

MPK: B65D 19/40, B65D 19/38

Značky: transportná, paleta, nádoby, tlakově, plynové

Text:

...vynálezu na žiadny pád vylúčené, avšak na základe s nim spojených vysokých nákladov je menej výhodné.V oblasti zdvíhacieho zariadenia je výhodne usporiadaný uhlový profil, vyčnievajúcí na hor nej strane podlahovej dosky, ktorého prostredníctvom sa podlahová doska opiera o zdvíhaciezariadenie. Uhlový profil je pritom vytvorený tak, že je v jeho zaťaženom stave kompenzovaná výška zdvíhacieho zariadenia, teda podlahová doska V nakladacom...

Tlakové splachovacie zariadenie WC a spôsob tlakového splachovania WC

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6608

Dátum: 02.12.2013

Autor: Jurec Ladislav

MPK: E03D 5/01, E03D 1/22, E03D 3/00...

Značky: splachovania, zariadenie, splachovacie, spôsob, tlakově, tlakového

Text:

...telesom pre objem tlakovej vody a objem tlakového vzduchu. V aktívnom stave je objem tlakovej vody a objem tlakového vzduchu s vyrovnanými tlakmi.Najmä z technologických dôvodov údržby, poruchy a podobne môže byť do prívodu tlakovej vody zaradená spätná klapka alebo ventil na nastavenie optimálneho tlaku vody V hydraulickom akumulátore alebo na nastavenie tlaku vody daného normou. Pri napĺňaní hydraulického akumulátora voda ho naplní do...

Zliatina pre tlakové liatie na báze Al – Si, obsahujúca obzvlášť sekundárny hliník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16590

Dátum: 26.04.2012

Autori: Hauck Jan, Fragner Werner, Höppel Heinz Werner, Uggowitzer Peter, Suppan Helmut, Böttcher Holm, Bösch Dominik, Hummel Marc

MPK: C22C 21/04, C22C 21/02

Značky: sekundárný, hliník, zliatina, obzvlášť, obsahujúca, báze, liatie, tlakově

Text:

...spracovateľnosť.0007 Vynález rieši danú úlohu tým, že zliatina pre tlakové liatie máa že zliatina pre tlakové liatie obsahujea/alebo 20 až 350 ppm antimónu (Sb), ako aj aspoň jednu z nasledujúcich súčastí max 0,2 °/o hmotn. titánu (Ti) max 0,3 hmotn. zirkónua ako zvyšok má hliník, ako aj vplyvom spôsobu výroby spôsobené nevyhnutnénečistoty, pričom celkový podiel Fe a Mn v zliatine pre tlakové liatie činí dohromady max 1,5 hmotn.,...

Posúvačový uzáver na liatie kovovej taveniny na tlakové lejacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286971

Dátum: 22.07.2009

Autori: Amsler Harry, Bock Ralf, Müller Wolfgang, Plattner Werner

MPK: B22D 18/04, B22D 41/22

Značky: liatie, tlakově, uzáver, taveniny, posúvačový, lejacie, zariadenie, kovovej

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvačový uzáver na liatie kovovej taveniny na tlakové lejacie zariadenie je realizovaný aspoň jedným stacionárnym dielom (21), ktorý je pripojiteľný k lejacej forme (15) alebo podobne tlakového lejacieho zariadenia, a proti stacionárnemu dielu (21) pohyblivou posuvnou doskou (24), ktorá je pripojiteľná k stúpacej rúrke (11, 12) lejacej pece (61) tlakového lejacieho zariadenia. Táto posuvná doska (24) a tento aspoň jeden stacionárny diel (21)...

Tlakové balenie pre viskózne materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14120

Dátum: 10.10.2008

Autori: Schwarz René, Rhode Matthias, Ruthe-steinsiek Kai, Wolf Karsten, Ziegler Jan

MPK: B65D 83/20, B65D 83/44, B65D 83/14...

Značky: tlakově, balenie, viskózne, materiály

Text:

...alebo lešení, aké sa často používajú na staveniskách. čím je možné zamedziť pracovným úrazom.Na uľahčenie pootočenia nastavovacieho členu pri práci s dávkovačom podľa vynálezu sa ako výhodné ukázalo použitie nastavovacieho prostriedku na pootočenie nastavovacieho členu. Tento výhodnejšie vyčnieva z celkového usporiadania a ponúka užívateľovi dobrú možnosť uchopenia. Týmto je zaručená bezpečná možnosť pootočenia nastavovacieho členu. Na...

Spôsob a zariadenie na tlakové energetické premeny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285598

Dátum: 23.03.2007

Autori: Zeman Ludovít, Zeman Ivan, Zeman Fridrich, Kováčik Štefan

MPK: F02C 1/00, F03B 13/00, F02C 6/00...

Značky: spôsob, energetické, tekutin, zariadenie, tlakově, přeměny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlakových energetických premien tekutín najmä na mechanickú prácu sa uskutočňuje na tlakovom reverzibilnom energetickom prevodníku alebo na termohydraulickom energetickom prevodníku. V jednom smere ako hnací systém s vysokou energetickou účinnosťou sa mení zdroj energie - tlaková zložka zemného plynu ešte pred využitím jeho chemickej zložky na tlakovú energiu kvapaliny v najmenej jednom alebo v najmenej dvoch prepojených...

Uzatvárací posúvač pre tlakové potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6530

Dátum: 15.09.2006

Autor: Schmid Erich

MPK: F16K 3/02

Značky: uzatvárací, potrubia, posúvač, tlakově

Text:

...trvale zavádzané do oblasti vdolnej časti tesnenia, to znamená medzi dvojstrannými tesneniami, ale sú tečúcim médiom plne preplachované cez tesniacu oblasť. To vedie kspoľahlivej prevádzke uzatváracieho posúvača počas dlhej doby používania. Tesnenie je s výhodou vytvorené vjednej časti, ale môže tiež pozostávať zdvoch alebo viacerých časti, ktoré sú zlepené alebo vulkanizované spolu, alebo vytvárajú tesnenie až tvarovým stykom pri...

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou a stabilný aerosólový prípravok na použitie do tlakových inhalátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285246

Dátum: 28.08.2006

Autori: Brambilla Gaetano, Lewis David, Ventura Paolo, Meakin Brian, Garzia Raffaella, Ganderton David

MPK: A61K 9/00

Značky: prípravok, dávkou, použitie, stabilný, inhalátory, aerosolový, odmeranou, tlakově, tlakových, inhalátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou obsahujúce účinnú látku v roztoku hnacieho plynu, ktorým je fluorovaný uhľovodík, ko-rozpúšťadlo a voliteľne zložku s malou prchavosťou, vybranú z glycerolu, propylénglykolu a izopropylmyristátu, ktorých časť vnútorných povrchov alebo celé vnútorné povrchy tvorí ušľachtilá oceľ, anodizovaný uhlík, alebo tento povrch je potiahnutý interným organickým obalom a účinná látka je vybraná zo skupiny pozostávajúcej...

Uzatváracia klapka na tlakové priestory a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285116

Dátum: 26.05.2006

Autor: Möllmann Dieter

MPK: F16K 1/22

Značky: uzatváracia, tlakově, spôsob, výroby, klapka, priestory

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia klapka (10) na tlakové priestory, najmä na nádoby alebo potrubia, je vyrobená s kotúčom (11) klapky otočným v telese (12) relatívne vzhľadom na os (13) otáčania, ktorý v tesniacej polohe uzaviera prietok telesom (12) v dvoch navzájom opačných smeroch prúdenia v oblasti tesnenia. Kotúč klapky môže byť usporiadaný excentricky s osou (13) otáčania mimo os tesnenia. Os (13) otáčania prechádza najmä hlavnou osou (17) uzavieracej klapky...

Mechanická upchávka pre tlakové prepravné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3923

Dátum: 08.09.2004

Autori: Višňovský Ján, Jakubov Vladislav, Medovič Karol

MPK: F16J 15/26, F17B 1/02

Značky: zariadenia, upchávka, mechanická, prepravné, tlakově

Text:

...ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia tesnost a odolnost proti úniku plynu, kvapaliny do priestoru. Uvedená upchávka umožňuje bezproblémové prečerpávanie prepravovaného média - plynu, pričom nedochádza k úniku tesniacej kvapaliny do plynu. Zväčšením plochy tesniacich krúžkov sa zmenšuje tlak v styčných plochách krúžkov, čím sa zvyšuje tesniaci účinok. Zmenšenim tlaku sa...

Ručné tlakové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2576

Dátum: 11.07.2000

Autor: Merta Vladimír

MPK: F04B 9/14, F04B 19/00

Značky: tlakově, čerpadlo, ručné

Text:

...vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 ručné tlakové čerpadlo podľa technického riešenia v celkovom priereze a približne v polovičnej mierke, na obr. 2 je bočný pohľad na rozvidlenú páku zapadajúcu do strmeňa s vyznačením krajných polôh naklápania v mierke 11, na obr. 3 je prierez cez piestový valec, piest a szrmeñ, na obr. 4 je nárys a pôdorys základného telesa a naRučné tlakové čerpadlo podľa obr. l, pozostáva zo...

Nadprietokový poistný ventil pre tlakové systémy plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 48

Dátum: 07.07.1993

Autori: Král Daniel, Grofová Zdeňka, Kňákal Jan, Halada Zdeněk

MPK: F16K 17/04, F17D 1/04

Značky: nadprietokový, tlakově, plynů, ventil, poistný, systémy

Text:

...uzevřen nebo otevřen. Nadprůtokový pojistný ventil podle technického řešení je jednoduchý a lze ho použít u všech tlakových systémů plynu.Přehled obrázků ne výkresechPříklad provedení nadprůtokového pojistného ventilu podle technického řešení je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. představuje nedprůtokový pojistný ventil v řezu v závěrné poloze uzavírecího elementu.Ve šroubení g tlakového zdroje 1 plynu je ze strany jeho vnitřního...

Dotykové tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 276326

Dátum: 13.05.1992

Autori: Haumer Zdeněk, Frank Eduard

MPK: G01D 5/00, G01D 5/54

Značky: tlakově, dotykové, čidlo

Uzávěr víka pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269471

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kult Jaroslav, Lode Jiří, Frey Augustín, Exner Milan

MPK: F16J 13/00, B65D 90/54

Značky: tlakově, uzáver, nádoby, víka

Text:

...Vyšší ůčínek řešení podle vynálezu lze epetřovet v jednoduche koncepci, unožñující snížení výrobních nákladů, zjednodušení výrobní technologie, enednou montáž e demontáž uzevírecích eegnentů ne tlakovouPříkled provedení bejonetováho uzúvěru podle vynálezu je znázornčn ne výkreeu, kde Je ne obr. l čelní pohled na víko nádoby e bejonetovýn uzávěren n na obr. 2 je řez uze vírecíI elementem.Na obr. l je víko g, ktoré ne ne obvodu výetupky §, na...

Pětiotvorové tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269239

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beran Tomáš, Nožička Jiří, Legnerová Hana

MPK: G01P 5/14

Značky: čidlo, tlakově, pětiotvorové

Text:

...spojení e přesnýoi výrobními metodami, umožňuje dosáhnout úplne shodnoutí parametra všech čídel vyrobených podle etejných výkreso. Pak stačí provést oejchování pouze u kontrolního vzorku, u všech ostatních čidel se velmi eložitó e pracne cejchování uěetří.Příkled provedení pâtiotvorového tlakoveho čidle podla vynàlezu je znázorněn nepřipojených výkreeach, kde na obr. 1 je nakreslen evíslý řez převážně částí čidla v rovínâ jeho osy eymetrie, na...

Zařízení k čerpání horké vody v tlakově závislé předávací stanici tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268880

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žídek Miroslav, Doležal Jaromír, Rejha Bohumil

MPK: F24D 3/02

Značky: stanici, tlakově, čerpání, horké, tepla, předávací, závislé, zařízení

Text:

...obvykle regulaci otáček. Při použití zařízení je výkon nákladných regulovaných pohonů podstatné menší. ~Obr. 1 obsahuje základní zapojení s jednou dvojicí mechanicky spřažených objemových čerpadel a na obr. 2 jsou dvě dvojice čerpadel, zapojené v sérii.Na obr. 1 je nakresleno zařízení s jednou dvojici mechanicky spřažených objemových čerpadel 1 a 5. čerpadlo 1 je zapojeno do primárního potrubí l ve vstupu horké vody do předávací stanice g...

Zařízení pláště zapouzdřených napájecích čerpadel pro tlakové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267878

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláček Jaroslav, Trnka Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: pláště, zařízení, napájecích, zapouzdřených, čerpadel, tlakově, zkoušky

Text:

...hrdla, přičemž podstatou vynálezu je, že samotěsnicí příruba je těsnicí plochou oprena o vnitřní radiální plochu vnitřního nákružku vytvořeného ve výstupní částí prútočného kanálu výtlačneho hrdla, ke kterému je samotěsnicí příruba uchycena úchytkou, uloženou na vnější radiální ploše vnitřní ho nákružku a šroubem, procházejícím úchytkou, spojeným se samotěsnicí přírubou.Dále je podstatou, že mezi vnitřní radiální plochou vnitřního nákružku...

Víko pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266670

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěrák František

MPK: F16J 13/00

Značky: nádoby, tlakově, víko

Text:

...nevyskytují u víka podle vynálezu, sestä~ vajícího z trubkověho pláště, opatřeného na jednom z jeho čel výřezem-ve tvaru V, a z trubkového segmentu, jenž je do tohoto výřezu vsazen a se zmíněným trubkovým pláštěm spojen.U víka podle vynálezu se obě jeho části - tj. trubkový plášt a trubkový segment ~ stýkají v rovinných plochách, což podstatně usnadňuje a zlevňuje výrobu v porovnání S dosud vyrá~ běnými dny a víky o stejných.parametrech...

Pojistná klapka sloužící k uvolnění tlakové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266092

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Josef, Valenta Miroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: klapka, tlakově, uvolnění, pojistná, sloužící

Text:

...nebo oválného disku klade minimální nároky na výrobu. Při zhotovení závaží s více otvory ke kyvnému uložení na čepu v různých vzdálenostech od těžiště závaží je možno mumu záměnou otvoru kyvného uložení měnit i přitlačovací sílu a tím i hodnotu pojistného statického tlaku, v případě změny provozních podmínek jištěného druhu zařízení. Upevněnílistu klapky k otočnému hřídeli u Spodní hrany zajištuje při pojistném účinku tj....

Svařitelná konstrukční ocel, zejména pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265884

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mickerts Ervín, Hrabec Miroslav, Krayzl Miroslav, Matuška Karel, Kohout Karel

MPK: C22C 38/04

Značky: oceľ, zejména, konstrukční, tlakově, nádoby, svařitelná

Text:

...se prakticky nevyskstuji tvárné sirnikové vměstky. Dále je výhodou, že v důsledku omezených obsahů nečistot typu arzen, ein, entimon a sirs nedochází v tepelně ovlivněnýoh zőnáoh svárů k silněmu poklesu křehkolomných vlastností. Také je výhodou to, že u tlustých plechů až do tloušřky 40 mm tyto vykazují zvýšenou úroveň vnitřní homogenity po kontrole ultrazvukem. Také je výhodou lepší metalurgická svařitelnost ocelidle vynálezu, vyjádřená...

Tlakově nezávislá předávací stanice s kontinuálním chlazením kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264906

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karaivanov Petrov Marin, Karaivanov Martin

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, nezávislá, předávací, stanice, chlazením, kontinuálním, tlakově

Text:

...výměníku kondenzuje a kondenzát se odvádí do podtlakového vyvíječe v němž se ochladí, když část kondenzátu se vypaří a odsaje do směšovací komory injektoru. Ochlazený kondenzát se odsává z vyvíječe kondenzátním čerpadlem a dále dopravuje do kondenzátního potrubí centrální sítě. Podstatou vynálezu je, že na přívodní potrubí páry je dále napojena větev, vybavená regulačním ventilem spojité regulace, vedoucí páru do přetlakového výměníku,...

Tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264751

Dátum: 12.09.1989

Autor: Šír Věroslav

MPK: G01L 9/04

Značky: čidlo, tlakově

Text:

...až na případné přívodní otvory uzavřeny a jejíž horní a spodní stěny jsou opatřeny tenzometry.odstata vynálezu spočívá v tom, že boční stěny trubice jsou vytvořeny tuhé.Základní výhoda tlakového čidla podle vynálezu spočívá především v jednoduchosti jeho výroby, v možnosti jeho miniaturizace v maximální možné citlivosti. Další výhoda spočívá v dosažení lineární závislosti změny výstupního signálu na změně měřeného tlaku.Vynález je dále...

Vícecestný ventil s vyrovnáváním tlaku pro tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264291

Dátum: 13.06.1989

Autor: Reinelt Werner

MPK: F15B 13/02

Značky: kapaliny, vyrovnávaním, ventil, tlaku, vícecestný, tlakově

Text:

...kanálu 29 na plášti posuvného pístu 4..V poloze znázornená na obr. 2, tedy v otvírací poloze posuvného pístu 4 leží zadní obvodový kanál 29 v rovině s p~růchozími štěrbinovými otvory 18, které jsou přiřazeny prstencovému kanálu 12. V středním prstencovém kanálu 14 jsou ve dnu uspořádány se vzájemn-ou mezerou dvě sady průchozích štěrbinový otvorů 18, jak ukazuje obr. 3, přičemž uspořádání je pzrovedenotak, že v zavírací poloze jsou spojený...

Manipulátor pro vyjímání odlitků z formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263997

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kornucík Ján, Šmiga Slavomír

MPK: B22D 29/00, B22D 17/22

Značky: tlakově, formy, odlitků, lití, stroje, vyjímání, manipulátor

Text:

...Na výstup-ním hřídeli pohonné jednotky 2 rotace je pevné u-chyceno lozubené kolo 3, které zabíré do ozubeného vénoe 4,pevné spojeného s jedním koncem ramena 5. Na druhém konci ramena 5 je uchycena zvedací pohonná jednotka 10, kterou tvoří motor 11, na jehož výstupu je uchycena páka 12 a na ní je otočné uchycený kamen 13, posuvné uložený na zvedacím ramenu 14. Zvedací rameno 14 je otočné ulože-no na čepu 16. Ke zvedacímu ramenu 14 je...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: fázi, plynné, iniciovaných, zvýšení, tlakově, explozivních, hranice, chemických, způsob, spodní, reakcí, tepelně

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Kapacitní snímač tlaku nebo tlakové diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 263238

Dátum: 11.04.1989

Autori: Moc Jiří, Polák Stanislav, Zámek Miroslav

MPK: G01L 9/12

Značky: snímač, kapacitní, tlaku, diference, tlakově

Text:

...odporom třecího kontaktu. Ani chyba vzniklé proměnliveu impedancí, vyvolané ařjiž přechodovým odporom nebo induktivní či kapacitní složkou pŕívodu měnícího tvar nemusí být vždy zanedbatelná.Všechny uvedené nevýhody shore popsaných doeavadních snímačů jsou odstraněny snímačom tlaku nebo tlakové diterence podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v tuhém krytu, opatřenem prvním přívodem vzdušíny nebo kapaliny je hermetícky uza~ vřen...

Zařízení k ovládání forem pro tlakové tváření elastomerních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263228

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kotek Vladimír, Kolář Emil, Skopálek Josef

MPK: B29C 45/28

Značky: forem, zařízení, tváření, ovládání, tlakově, elastomerních

Text:

...jeuložena na křížové spojce 1 drážkového hřídele g vedeného posuv ně V pouzdru A otočně uloženém v ložiskách Q v základním těleseQ a zalisovaném do hnaněho ozubeného kola 1 spojeného ozubeným řemenem § s hnaoím ozubeným kolem ll, přičemž obě ozubená kola 1,ll jsou uložena ve vidlici vytvořené V rámu základního tělesa §. Hnací ozubené kolo ll je uloženo na otočném hřídeli lg a přes spojku lg spojenoshnacím hřídelem hydromotoru 13. Posuvný...

Ovládací zařízení rozváděče tlakové brzdy kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262991

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61H 13/30, B60T 8/18

Značky: vozidel, zařízení, tlakově, brzdy, kolejových, rozváděče, ovládací

Text:

...a lg na doraz do sebe.Zařízení podle vynálezu funguje tak, že při provozních pohybech vozidlové skříně vzhledem k rámu podvozku se kulisa lg dotýká opěrné desky 2, a to nejen v jejím středu, ale - z důvodu vzájemného příčného pružení nebo natáčení podvozku - příp. i v dalších bodech po celé její délce. Následkem toho jsou jednotlivé úhlové páky É různé zatíženy. To však není na závadu funkci, nebot paralelogram zajišťuje, že opěrná deska 2...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny hydraulického pohonu kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262460

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tománek Petr, Šafařčík Jiří, Pexa Miroslav, Čurda Antonín, Neužil Lumír, Ožana Otakar, Valošek Jiří

MPK: F15B 15/00

Značky: kráčivých, jednotek, hydraulický, kapaliny, pohonů, tlakově, hydraulického, rozvod

Text:

...prostory g płímčarýoh hydromotorů g kračení. Na płívodní potrubí g jsou dále napojený vratné jednosměrné ventily g přímočarých hydromotorů g kračení, které vratnými přípojkami g jsou spojonyPred uvedením hydraulickćho rozvodu tlakové kapaliny hydraulickeho pohonu kričivých jednotok do provozu se prevode nastavení hodnoty pojistndho tlaku na hlavním pojistném ventilu g. Na pojietnom ventilu 12 płísnočarćho hydromotoru g zdvihu a na...

Způsob výroby práškové suroviny pro tlakové slinování keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262232

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bronc Josef, Hubáček Milan, Brožek Vlastimil

MPK: C04B 35/58

Značky: způsob, suroviny, tlakově, keramiky, výroby, práškové, slinování

Text:

...produkt je směsi turbostraticlçé formy hexagonálního nitridu boritého s šesti procenty oxidu boritého a 1,7 proc. fluoridu lithného. Porózita keramiky žárově lisované při teplotě 1600 °C za tlaku 10 MPa činila 3,5 0/0.Smísil se jeden hmotnostní díl kyseliny trihydrogenborité, 2,2 dílu močoviny a 0,09 dílu práškového karbidu křemičitého. Poté se směs zahřívala až její teplota dosáhla 350 °~C. Po hodinové výdrži na této teplotě byl...

Zařízení pro přívod tlakové vody do válcovacího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261642

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dřevíkovský Jiří, Tříska Vojtěch, Sehnal Vlastislav, Míček Petr

MPK: B21B 45/02

Značky: zařízení, tlakově, přívod, válcovacího

Text:

...přičemž ve své přední části je kluzné těleso opautřeno rovinnou plochou, která do válncového povrchu kluzného tělesa přechází zkosením, jehož .kuželovitost je shodná s kuželovitostí kuželového dna válcové díry k-oncovky.Přívodrní ústrojí podle vynálezu spolehlivě a beze ztrát spojuje zdroj a ipřívod tlakové vody v trnové tyčí s válcovacím trne-m .a po odpojení trnu automaticky uzavírá výtok vody z trnové tyče. S-tyčné hermetizač-níplochy...

Řídicí ventil pro tlakové prostředí plynné nebo kapalné

Načítavanie...

Číslo patentu: 261615

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sedláček Jan, Kučera Jiří

MPK: F16K 41/10

Značky: plynné, ventil, kapalné, tlakově, řídící, prostředí

Text:

...výľukovým potrubím 32,přes škrticí clonu 4 do výfuku a zároveň impulsním potrubím 31 s pracovním prosto rem ovládaného zařízení.V alternativirin příkladu provedení řídícího Ventilu, znázorněném na obr. 3, je Větší vlnovec 19 a menší vlnovec 20 z obr. 1 nahrazeu Větší membránou 4 G a menší membránou 4.7. Toto provedení je jednodušší a použije se tam, kde Větší membrána 46 a menší nicmhráíia 47 Vyhoví požadavkům na zdvih kuželky 24 a tepelnému...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261348

Dátum: 12.01.1989

Autori: Voborný Antonín, Ožana Otakar, Dubnický Zdeněk, Šafařčík Jiří, Neužil Lumír

MPK: F15B 15/00

Značky: rozvod, tlakově, kapaliny, hydraulický

Text:

...rozvâděče gg jsou napojeny na nízkotlaký svod a, přičemž tlakový výstup dekompresního rozváděčs g je napojen přes dekomprení zpětný ventil 33 na vstup uzamykacího ventilu 11. na vstup a výstup uzamykacího ventile g je rovněž paralelné napojeno diferenční tlakové čidlo a. Na tlakové potrubí lg je paralelné dala napojen jednak dvojitý tlakový spínač13 a jednak svým vstupom škrtlcí ventil s elektrohydraulickým řízením a dvoucestným...

Zařízení k tlakově těsnému upevnění trubek v trubkových dnech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261225

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krips Herbert, Podhorsky Miroslav

MPK: B21D 39/06

Značky: trubek, těsnému, tlakově, zařízení, trubkových, upevnění, dnech

Text:

...tlakového média potřebný pro uvedený rozšiřovací proces vzniká ve vysokotlakém prostoru Q výše popsaného tlakového převodníku. Z tohoto důvodu je vysokotlaký prostor g spojen vysokotlakým pístem 3 procházejícím vysokotlakým potrubím 2 s pláštěm sondy É mezi těsněními 1. V příkladném Přovedení sestává toto vysokotlaké potrubí g z vysokotlakého pístu l, předního dílu lg tělesa 1 a části sondyAby byla zlepšena manipulace se zařízením...

Článek nosné soustavy pro tlakové pancéřované hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259631

Dátum: 17.10.1988

Autori: Liška Milan, Langer Miroslav

MPK: F16L 3/22, F16L 3/10

Značky: nosné, tlakově, soustavy, pancéřované, hadice, článek

Text:

...držákům nosníku, k nimž jsou připevněna válcová vodítka, přičemž k přechodům jsou připevněny držáky závěsů, otočné uložených na čepech a k závěsům jsou připevněny sférisky zakřívené půloblouky, které se připevňují svým koncovým lemem ke šroubům, jež jsou připevneny k přechodům kruhovi 4Tyto články se snadno sestavují v nosnou soustavu hadíc, v níž jsou hadice pevně sevřeny v sedlech a tahovou složku síly pocházející od hmoty hadíc...