Patenty so značkou «tlačový»

Tlačová kvapalinová kazeta a tlačový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17251

Dátum: 22.12.2011

Autori: Takagi Yuki, Nakamura Hirotake, Kanbe Tomohiro

MPK: B41J 2/175

Značky: prístroj, kazeta, tlačový, kvapalinová, tlačová

Text:

...pamäťový modul.0006 Dokument EP 1 512 536 opisuje tlačovú kvapalinovú kazetu,usporiadanú pre zasúvanie do montážnej časti kazety vo vzpriamenej pozícii v smere vkladania proti vychylovacej sile vyvíjanej v smere vyberania proti smeru vyberania. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje predné čelo orientované v smere vkladania, ked je tlačová kvapalinová kazeta vkladaná do montážnej časti kazety zadné čelo, umiestnené oproti prednému čelu v...

Spôsob potlače substrátu s použitím aniloxového valca, aniloxový valec pre spôsob potlače a tlačový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9422

Dátum: 22.12.2008

Autor: Hendriks Martinus Adrianus

MPK: B41F 31/26, B23K 26/08, B41F 31/02...

Značky: substrátů, použitím, potlače, stroj, aniloxového, tlačový, aniloxový, valca, válec, spôsob

Text:

...tlačovej farby, zatiaľ čo detailytlače sú získavané použitím jamiek s relatívne malým objemom.0009 Hustota jamiek je vyjadrená vriadkoch na centimeter. Známe riadková rastre pre jamkové povrchové štruktúry podľa doterajšieho stavu techniky majú napríklad 100 - 180 riadkov na centimeter. Rôzne riadkovć rastre majú špecifické účely. Aniloxový valec majúci 100 riadkov na centimeter je veľmi vhodný pre tlač hrubých vrstiev tlačovej farby na...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12675

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: spojmi, zásobníku, tlačový, zásobník, materiál, plošnými, namontovaná, doska

Text:

...je oddeliteľne vkladateľný do tlačového prístroja so skupinou rôznych svoriek na strane prístroja,pričom zásobník na tlačový materiál pozostáva zskupiny svoriek, ktorá obsahuje viaceré prvé svorky, pričomviaceré prvé svorky sú pripojené k prvému zariadeniu a obsahujú príslušný prvý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznychsvoriek na strane prístroja, pre ktoré je charakteristickézásobník na tlačový...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi pripevnená na tomto zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5799

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: doska, zásobníku, plošnými, tlačový, zásobník, tomto, pripevnená, materiál, spojmi

Text:

...prídavnými zariadeniami možno zabrániť poškodeniu zásobníka na tlačový materiál a tlačového prístroja spôsobenému skratom medzi svorkami alebo aspoň obmedziť nebezpečenstvo takéhoto poškodenia.0005 Predmetom tohto vynálezu sú zásobníky na tlačový materiál, ktoré sú oddeliteľne pripevniteľné k tlačovému prístroju, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do zásobníka na tlačový materiál, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do tlačového prístroja...

Zásobník na tlačový materiál, a doska namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16486

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačový, zásobníku, materiál, namontovaná, zásobník, doska

Text:

...úsek, uvedená skupina prvých kontaktnýchúsekov a uvedený aspoň jeden tretí kontaktný úsek súusporiadané tak, že tvoria jeden alebo Viac radov, pričom uvedený aspoň jeden druhý kontaktný úsek je usporiadaný na0006 V prípade zásobníka na tlačový materiál podľa prvého aspektu tohto Vynálezu sú druhé kontaktné úseky druhých svoriek, ktoré sú pripojené k druhému zariadeniu,usporiadané na koncoch, následkom čoho sú ďalšie kontaktné úseky,...

Zásobník obsahujúci tlačový materiál a pripájaciu svorkovnicu a dosky s plošnými spojmi pripevnené na tento zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9213

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: materiál, pripevnené, tlačový, spojmi, zásobník, svorkovnicu, plošnými, obsahujúci, dosky, pripájaciu

Text:

...obsahujú jednotlivé prvé kontaktné úseky zaisťujúce kontakt so zodpovedajúcimi svorkami patriacimi do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja a druhá svorka je pripojená k druhému zariadeniu a obsahuje druhý kontaktný úsek zaisťujúci kontakt so zodpovedajúcou svorkou patriacou do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja, pričom druhý kontaktný úsek a časť skupiny prvých kontaktných úsekov sú usporiadané tak, že tvoria prvý rad, a...

Rotačný tlačový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283043

Dátum: 23.12.2003

Autori: Hersenius Bengt, Andersson Ingvar

MPK: B41F 13/44, B41F 5/04

Značky: rotačný, tlačový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rotačný tlačový stroj, v ktorom sa pás potlačovaného papiera (9) vedie cez tlakový valec (8), kde sa potlačí pomocou tlačovej jednotky (10, 13) s nosnou konštrukciou, ktorá je tvorená nosníkovou konštrukciou (11). Tlačové jednotky a ďalšie zariadenia sú zavesené na nosníkovej konštrukcii alebo okolo nej a na nej, alebo v nej sú usporiadané ďalšie zariadenia tlačového stroja.

Hladený tlačový papier s nízkou dvojstrannosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222945

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kučera Jiří, Discantiny Peter, Gigac Juraj

Značky: nízkou, dvojstrannosťou, papier, tlačový, hladený

Zhrnutie / Anotácia:

Hladený papier je určený pre potlač viskóznymi tlačiarenskými farbami. Hladený papier obsahuje na hmotnosť papiera 2,5 až 6 % hmot. sušiny kombinovanej glejacej kompozície na báze modifikovaných škrobov s obsahom 2,5 až 50 % hmot. účinnej zložky dusíkatého predkondenzátu na hmotnosť modifikovaného škrobu, pričom eguterová strana papiera je 1 až 3 razy superkalandrovaná a sítová 3 až 9 razy. Hladený papier s uvedenou úpravou sa využije v...