Patenty so značkou «tlačiareň»

Dvojzložkový reaktívny atrament pre atramentovú tryskovú tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18630

Dátum: 23.12.2010

Autori: Ciampini Davide, Gino Luigina

MPK: C09D 11/10, C09D 11/00

Značky: atrament, reaktívny, tlačiareň, atramentovú, tryskovú, dvojzložkový

Text:

...nedostatky sú napríklad US 5,380,769, US 7,632,546, US 7,563,489,US 2008/00384 a US 2008/029573 l.Patent US 7,632,546 uvádza radiačne vytvrditeľný, fázovo zmeniteľný atrament výhodne použiteľný V piezoelektrických atramentových tlačiarňach a obsahujúci atramentový nosič,ktorý Zahŕňa aspoň jedno želatinačné činidlo tvorené vytvrditeľnou polyamidepoxyakrylátovou zložkou a polyamidovou zložkou, a aspoňjedno farbivo. Patent US 7,563,489 uvádza...

Pásková kazeta a pásková tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17302

Dátum: 22.12.2009

Autori: Iriyama Yasuhiro, Shibata Yasuhiro, Sago Akira, Kato Masato, Yamaguchi Koshiro, Imamaki Teruo, Nagae Tsuyoshi, Horiuchi Takashi

MPK: B41J 11/00, B41J 15/04

Značky: pásková, kazeta, tlačiareň

Text:

...pásky V smere pohybu pásky. Oblasť indikátora typu indikuje typ pásky a obsahuje niekoľko vertikálnych informačných úsekov a otvor vytvorený minimálne V jednej z niekoľkých vertikálnych informačných úsekov. Niekoľko vertikálnych informačných úsekov predstavuje niekoľko úsekov V tvare pruhu vedúcich pozdĺž smeru kolmého na pohyb pásky.0008 Človek môže identifikovať typ pásky na páske jednoducho tým, že sa pozrie na oblasť indikátora typu na...

Pásková kazeta a pásková tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16512

Dátum: 22.12.2009

Autori: Yamaguchi Koshiro, Kato Masato, Horiuchi Takashi, Iriyama Yasuhiro, Imamaki Teruo, Shibata Yasuhiro, Nagae Tsuyoshi, Sago Akira

MPK: B41J 11/00, B41J 15/04

Značky: tlačiareň, kazeta, pásková

Text:

...predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť tlačiareň na štítky, ktorá môže rozpoznať typ pásky páskovej kazety nainštalovanej v tlačiarni na štítky medzi veľkým množstvom typov pások bez toho, aby sa vyrábali tlačiarne na štítky veľkého formátu.0008 Podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu, pásková kazeta obsahuje zapuzdrenie V podobe krabice, ktoré obsahuje hornú stenu, ktorá má hornú plochu, spodnú stenu, ktorá má spodnú plochu a je...

Pásková tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11388

Dátum: 22.12.2009

Autori: Kato Masato, 1-1-1 Kawagishi, Iriyama Yasuhiro, Nagae Tsuyoshi, Yamaguchi Koshiro, Sago Akira, Imamaki Teruo, Horiuchi Takashi, Shibata Yasuhiro

MPK: B41J 11/00, B41J 15/04

Značky: pásková, tlačiareň

Text:

...typ pásky pri páske. V časti pre prijatie kazety je pásková kazeta odpojiteľne inštalovaná. Dodávacie zariadenie dodáva pásku po dráhe z puzdra páskovej kazety inštalovanej včasti pre prijatie kazety. Tlačové zariadenie uskutočňuje tlač na pásku dodávanú dodávacim zariadením. Niekoľko detekčných spínačov vystupuje smerom k prednému povrchu puzdra páskovej kazety, inštalovanej v časti pre prijatie kazety, a detekuje identifikačné...

Pásková kazeta a pásková tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15193

Dátum: 22.12.2009

Autori: Kato Masato, Yamaguchi Koshiro, Nagae Tsuyoshi, Horiuchi Takashi, Sago Akira, Imamaki Teruo, Shibata Yasuhiro, Iriyama Yasuhiro

MPK: B41J 11/00, B41J 15/04

Značky: tlačiareň, pásková, kazeta

Text:

...rovnaké výsledky detekcie, ako boli zistené pomocou0006 V súlade s prvým aspektom predkladaného vynálezu, pásková kazeta obsahuje puzdro v podobe škatule, ktoré má prednú stenu,hornú plochu. a spodnú plochu, navinutú pásku upevnenú vnútri puzdra, puzdro smeruje pásku po dráhe smerom k výstupu, aspoň časť dráhy rozširujúcej sa rovnobežne s prednou stenou, vodidlo pásky umiestnené V smere pohybu od výstupu, čím je časť pásky medzi výstupom a...

Pásková kazeta a pásková tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20431

Dátum: 22.12.2009

Autori: Yamaguchi Koshiro, Horiuchi Takashi, Iriyama Yasuhiro, Sago Akira, Shibata Yasuhiro, Nagae Tsuyoshi, Kato Masato, Imamaki Teruo

MPK: B41J 11/00, B41J 15/04

Značky: tlačiareň, kazeta, pásková

Text:

...sú umiestnené za uvedeným výstupom, pričom časť pásky vystavená medzi uvedeným výstupom a0005 Vzor priechodných otvorov vytvorených V detekčnej časti kazety je v podstate navrhnutý iba preto, aby umožnil páskovej tlačiarni rozpoznať typ pásky. Podľa toho sú rôzne vzory náhodne pridelené v súlade s typom pásky. Inými slovami, vzory priechodných otvorov nie sú vytvorené podľa vzoru. V súlade s pravidlami, aby pri pohľade zvonku mohli byť...

Prítlačná tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4306

Dátum: 03.11.2005

Autor: Zucker Jaroslav

MPK: B41F 17/00

Značky: přítlačná, tlačiareň

Text:

...tlače od použitého papiera, nízka odolnosť tlačiamí na zmenu prostredia, v suchom prostredí atrament rýchlo vysychá, vysoká vlhkost naopak spôsobuje rozpíjavost atramentu.Ďalším známym technickým riešením sú laserové tlačiame, pracujúce na princípe zosilnenie svetla stimulova nou emisiou žiarenia. Nevýhodou týchto tlačiamí bola nutnosť vkladania podkladov do tlačiame, slabá farebná reprodukcia, lesk a vemost interpretácie.Uvedené...

Atramentový cartridge a atramentová tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7043

Dátum: 03.03.2005

Autori: Sasaki Toyonori, Takagi Atsuhiro

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačiareň, atramentová, cartridge, atramentový

Text:

...potom, čo je inštalácia dokončená.0009 Prvá časť na detekciu a druhá časť na detekciu môžu byt vytvorené z materiálov, ktoré sú schopné zabrániť svetlu, ktoré je vyžarované časťou pre vyžarovanie svetla zariadenia na detekciu vtom, aby sa dostalo k časti pre prijímanie svetla zariadenia na detekciu. Je teda možné na detekciuzostatkového množstva atramentu (ktoré sa mení včase kvôli jehospotrebovávaniu) a na zisťovanie toho, či je...

Panel pre elektronické zariadenie, elektronické zariadenie, feroelektrická pamäť, elektronický prístroj, tlačová hlava pre atramentovú tlač a atramentová tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2549

Dátum: 25.03.2003

Autori: Higuchi Takamitsu, Iwashita Setsuya, Miyazawa Hiromu

MPK: B41J 2/14

Značky: feroelektrická, elektronické, hlava, panel, atramentová, elektronický, prístroj, tlačová, atramentovú, tlač, zariadenie, tlačiareň, pamäť

Text:

...5.Obrázok 7 je schematické zobrazenie ilustrujúce výhodné uskutočnenie atramentovej tlačiameTento vynálezca vykonával opakované výskumy materiálov pre spodnú elektródu (vrstva vodivého oxidu) ako náhrady Pt a dospel k záveru, že vodivý oxid ako napríklad RuOx alebo IrO 2 a zvlášť oxid kovu so štruktúrou perovskitu, ako rutenát strontnatý (SrRu 03), je pre tento materiálTakýto oxid kovu s perovskitovou štruktúrou má tú istú kryštalickú...