Patenty so značkou «tkalcovských»

Zařízení pro akumulaci útku k zanášení útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264125

Dátum: 13.06.1989

Autor: Aarts Hubertus

MPK: D03D 47/34

Značky: zanášení, útku, strojů, akumulaci, tkalcovských, zařízení

Text:

...kterých je uloženo po jedné svěrce äl, 23, Zł, opatrené tlačnými pružinami gg. Každá pružina 22 se snaží stlačovat príslušnou svěru gl až 2 na obr. 2 směrem dolů. 5 rameny gl až 5 zabírají vně jejich kyvných ložisek gg tři tažné pružiny 12 až 11. Tyto pružiny se snaží vykývnout ramena g až 52 na obr. 2 směrem vzhůru a tím udržovat svěry łl až 21 v nečinněm postavení, znázorněném v obr. 2 vlavo a zakresleném u svěru łl.Svěry łl až 2 otáčejí se...

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu, například útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261237

Dátum: 12.01.1989

Autor: Van Mullekon Hubert

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, tkalcovských, akumulaci, vlákenného, materiálů, zařízení, strojů, například

Text:

...je vždy několik návinů 25 útku pohybováno mezi dvěma kolíky ll,llg pohybovanými doprava podle druhé šípky ll ve směru os l, l, tedy v obr. 1 doprava,a po vnoření předníno kolíku lgg se náviny uvolni pro zanesení útku podle třetí šipky ll a odtáhnou s navíjecího tělesa §.Když například po přetrhu útku musí být přívodní trubka 5 útku podle obr. 2 otočena nazpět podle čtvrté šípky ll, dostane se přívodní trubka 5 útku nejdříve do první...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek zanášečů útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254148

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mzyk Henrich, Fischer Roland

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, navíjení, zařízení, zanašečů, stavech, tkalcovských, prírubových, cívek

Text:

...®naHuenan~KawymKa 1 ycranaannnaerca nepe ycwpoňcrnom 4 «nna HaMOTKH. Tpançnoprnoe cpencrno 2 HBBBCTHMM cnocoóou HBET 0 pMY.BOCbMM YPÓHBHOPO nonnroua, na oxpymawmnx nhocxocwnx xoroporo no onHo~npneMnoe Mecro 5 nx mnauuenoň Karymxn npenycuowpeao. ~jycrpoňcrao 4 uns Hauorxn sunonneno n Kaqecrae.xonoxonoböpasxoro npamammero-V cx Kopnyca, rne naneu 6 Hauowxu nepennraercn napannenąuo ocn 3 ycwpoňcrsa-nuz aanorkn. Ho uenrpnuno B ycrpoücrao 4...

Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245760

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kme? 1udovít

MPK: D03D 51/00

Značky: pořadí, způsobu, zastavení, regulace, stavu, zařízení, soustavě, tkalcovských, provádění, způsob, tohoto

Text:

...z hradła NOR 15-2 zvýši a uvede V činnost brzdový ovládač 6-2. Když doba zpoždění uplyner dřív,než dojde k novému Spuštění prvního» tkalcon/ského stavu 1-1, uvede časovací obvod 12-2 v činnost spínač 13-2, který uzavře svoje kontakty A, rozpojí kontakty B,7 takže signál z délkvového detektoru 5-2 prochází přes klontakty A spínače 13-2 a přes součtové hradlo 14-2 do brzdového ovládače 6-2. Druhý tkalco-vský stav 1-2 se tedy zastaví okamžitě,...

Stacionární vodicí plocha hlavy rapíru na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251695

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kitzig Peter

MPK: D03D 47/18

Značky: rapíru, plocha, hlavy, vodiči, stavech, tkalcovských, stacionární

Text:

...sneMeHTax 7, mecTKo coenn HGHHHX c Hanpannnmmnnu penbcamu 3 H 4.Ecnn no npnqnue nsuoca samena ronosox 5 pannp Hymna, Tonxarenu 6 nepenBnramw~ ca-B caonx Hanpannñmmnx 3 neMeHTax 7 (no crpenxe). Brom npouecc sanenu ocýmecwnnnewcx npn 3 aHeMnohomeHKH öepna. Hocwyn K rononxau 5 oöecneqnnaercn. BHGH cnue B BGDXHGM nanpannamméu penbce 3 nnn cwonue B Hnmuem HanpaBnKmmeM penbce 4 Bonmue ronoaxn 5 ownenamrcn or cnonx pannp H nunnmamrca no Hanpasnennm...

Zařízení pro kontrolu pohybu útku u bezčlunkových tkalcovských stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251662

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vasilev Milčo, Todorov Petko, Christov Stefan, Arnaudov Georgi, Georgijev Georgi, Todorova Velimira

MPK: D03D 51/34

Značky: stavu, bezčlunkových, tkalcovských, zařízení, pohybu, kontrolu, útku

Text:

...H anbneůmero ycunçnna curuanoa or nbesonpeoöpasoaareneň 11,12, 1 n cnyxnr nnLTpáycunHrenb 2. Ycunénnmñ auanoronuňcurnannpeoöpasyercnnwnoweuunanbnmň yponenb nerekropom-nuwerparopoú 3, oT.Bmxona KOTODOFO cnrnan nocwynaer Ha onun us Bxonon noruuecxoů cxéMu HHH 4. J Ha npyrne sa sxoa cxeMM HHH 4 nocTynamTcnaanu coornewcrnenno or önoxnpymme ro önoxa 9 H nnyxwusuoro npeoőpasonawena 103.0 Konrponb ywxa ocymecrnnnercx Tonbxo sa qacrb npemeun...

Zařízení k výměně nití na navíjecích ústrojích víceprošlupních tkalcovských stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245262

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lenz Uwe, Ritter Günter, Giehr Axel

MPK: D03D 47/26

Značky: tkalcovských, zařízení, stavu, ústrojích, víceprošlupních, navíjecích, výměně, nití

Text:

...H HKTGBOĽMTGHBM n Maxa npnenocoóneunem nan caassmana yaxom K MexaHM 3 MoM HaMOTHM no HQHDBBĽBHKD nnmeua HTM no onmn cnnmnuñ TopMo 3 HHTH pacnonoxenu, KQTOpHe B 0 BpeMH HEMOTKM ommopmamnaammcz.Hnweaonnwenn omnennno no Hanpannennm noanunn npennapnwensHoro Buöopa snaowmqno Harpymean. Bce Hnwenonnmexn umemm qepee ynop neňomnymmae Mexaunqecxoe npncncoóxenne oópamHoro-nnnxenna. K Kamnomy HMTeBonnTenm npncoennnenu B no Aannum noxoa neücwnymaa...

Zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232672

Dátum: 15.12.1986

Autori: Duchoň František, Trejtnar Jindřich, Jindra Jaromír

MPK: D03D 47/36

Značky: stavech, oddělování, prohozeného, tkalcovských, útku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stavech, zejména hydraulických, pneumatických a skřipcových a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho podstata spočívá v tom, že je prováděno přeseknutím útku nárazem ploché desky do ostří stojícího nože, před kterým se nachází prohozený útek.

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228926

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/24

Značky: tkalcovských, bezčlunkových, dopravujících, stavech, zařízení, útek, pohybu, ovládání, skřipců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech, na nichž je použita dvojice ozubených kol, vykonávajících na koncích prošlupu vratné natáčivé pohyby a dvojice jehel na posouvání skřipců, přičemž jehly mají v podélné řadě středově uspořádané výřezy zabírající se zuby dvojice ozubených kol, vyznačující se tím, že zahrnuje vodítko (5) částečně obklopující každé z ozubených kol (1) podél jejich obvodu a...

Způsob dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u tkalcovských stavu s postupujícími prošlupy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213902

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jirásek Josef, Musil Petr, Chrtek Milan

Značky: straně, tohoto, prošlupy, útku, provádění, způsobu, zařízení, stavu, způsob, postupujícími, tkalcovských, výstupní, zanašečů, dopínání, prošlupu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v dopínání útku nasávaným proudem vzduchu v době jeho provázání osnovními nitěmi na výstupní straně zanašečů z prošlupu a to až do doby jeho úplného zafixování ve tkanině. Dopínání útku provádí vzduchová hubice, která nasávaným proudem vzduchu udává volnému konci útku na výstupu příslušné napětí. Je na stroji stavitelně upevněna v těsné blízkosti krajové lamely rotačního paprsku, přirážející vystupující útek ze...

Brdo tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213597

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hadinec František, Bílek Jan, Tatíček Lubomír

Značky: strojů, tkalcovských

Zhrnutie / Anotácia:

Brdo tkalcovského stroje, vyznačující se tím, že jeho listový rám (1, 2) je háky (13, 13') vetknutý do závěsů (14, 14´) trámce (2) pro společné vedení k němu otočně připojené alespoň dvojice těhlic (4, 4´) spojených s dvouramennými pákami (5, 5´) prošlupního zařízení, přičemž zmíněný trámec (2, 2´) se pouze svým jedním koncem opírá o pevná vodítka (10, 10´) jedné strany listového rámu (1).