Patenty so značkou «tkacím»

Zařízení pro namáčení nití na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 266361

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kozlova Dina, Surkov Vladimír, Liševič Nina, Gračev Viktor, Čelyšev Anatolij

MPK: D06B 3/06, D01H 13/30

Značky: namáčení, stroji, zařízení, tkacím, nití

Text:

...pacnouoxennue numau 7 nmpcTMň E M nexamme na paanux ypnuuax. Bxannoñ naTpyaoK 10 pacnaanxen numa cnmuuornkupy/ona ,l.il,. Elmvmu 1 iIuKpIIiMmErrú-ił Kramuxoň 1). c Ľł 1 DVLpJIĽ|M 0 L-IM 12 ,mum nprąxsbmnnurcm-n nvm/u .l.Il. KIďIILwJäľrI pm unąrunnmm m naxmmnm Q oauaymv ąuanou lü.YIĽTTJĽIŇCTDCI F-IIKSĽITHBT CIIBILYKWIMM ÚÓFÍłI劼IM. nunnunuuuu nmnnwnw Humrynunr nu mxuunmny nmryuky JH n unnuy 1, ulkynn H|nKun 1 umnmnrnnpcTmm ü nm cTmHKmM...

Zařízení pro řízení napětí a hlídání osnovních nití na tkacím stroji, zejména kruhovém

Načítavanie...

Číslo patentu: 266325

Dátum: 13.12.1989

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 49/04, D03D 51/28, D03D 37/00...

Značky: stroji, řízení, napětí, hlídání, nití, zejména, kruhovém, osnovních, zařízení, tkacím

Text:

...v blízkosti střídavého prošlupu je uspořádáno zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nití 1 tak. jak je zřejmě z obr. 2.Zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nltí 1 zahrnuje pro každou osnovní nit 7 vlastní dvouramennou výkyvnou páku gł, tvořenou pružinovým drátem, jejíž jedno rameno51 se v řídící poloze dvouramenné Výkyvné páky âł opírá o doraz ái. Druhé rameno 51 dvou ramenné výkyvné páky gl je zakončeno...

Chapač útku na tkacím stroji, zejména pneumatickém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265554

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hájek Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacím, útku, zejména, chapač, stroji, pneumatickém

Text:

...elektromagnetú a je opatŕena alespoň na jednom konci odpruzenou vložkou, na které je upevněn koncový nástavec z antimagnetického materiálu. IHlavní výhody elektromagnetického a elektronického zařízení k ovládání útku spočívají v tom, že pohyblivá čelist chapače se pohybuje přímočaře, čímž je umožněno přesnější uložení pohyblivé čelisti chapače vůči pevné čelisti chapače a zachycování útku v ose průchodu tryskou. Elektromagnetické a...

Zarážka délkové textilie pro textilní stroje, zejména osnovních nití na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264915

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urbášek Miloš, Šulc Michael, Navrátil Zdeněk

MPK: D03D 51/18

Značky: osnovních, zejména, textilie, nití, textilní, délkové, tkacím, stroje, stroji, zarážka

Text:

...vynálezu jsou schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde představuje obr. 1 osnovní lamelovou zarážku v prostorovém pohledu a obr. 2 zarážku pro kontrolu převíjení tkaniny na textilním stroji, v prostorovém pohledu.Lamely l zavěšené na osnovních nitích g jsou navlečeny na vodicích lištách 3 a odděleny distančními lištamí 3. Pod lamelami l jsou umístěny nehybné kovové snímací desky §, propoje ně strunamí 6 5 funkčním členem 1...

Zařízení pro stabilizaci dopravního řetězu ve víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264421

Dátum: 14.08.1989

Autor: Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: stroji, řetězů, zařízení, tkacím, dopravního, víceprošlupním, stabilizaci

Text:

...čep Q podělnou osou ve svislé poloze. Na horním čepu g je volně točně uložena horní kladka A odvalující se po horním vnitřním vedení łgg a na dolním čepu g je uložena dolní kladka 1, která se odvaluje po dolním vnitřním vedení gg. Ve svislé části tłmene l jsou provedeny otvory pro šrouby 1, pod nimiž jsou umístěny pružiny g, které se vnějšímí konci opírají o články § dopravního řetězu. Hodnotou zašroubování šroubu 1 je ovlivněna hodnota...

Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 263438

Dátum: 11.04.1989

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/28

Značky: tryskovém, odstraňování, způsob, tkacím, útku, stroji, prohozeného, chybné

Text:

...kolečky, poüm se odtáhne jak následující pro hozní délka Q útku, tak 1 s ní spojená chybné prohozená délka à útku, a to ve tvaru odbalující se smyčky.Druhé provedení způsobu podle vynálezu se provádí taktéž pomocí prostředků, jimiž je tkácí stroj vybaven, a to blokovacím ústrojím l, spolupracujíoím se zásobníkem g útku na základě impulsu od nsznázorněné átkové zarážky, vstupních nůžek 5, prohozní trysky Ž, podávacího ústrojí...

Podpěra tkaniny v místě přírazu paprsku ve tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262472

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holub Jindřich, Kalina Jaroslav

MPK: D03J 1/22

Značky: tkacím, místě, paprsků, stroji, přírazu, podpera, tkaniny

Text:

...v místě płírazu paprsku vytvořena z alespoň dvou přestavitelných ramen nesoucích souvislou lištu a vyznačena tím, že souvislá lišta je vytvořena jako otevřený profil, nasunutý na horní přední konce přestavitelných ramen otevřenou stranou profilu dolů, dnem profilu nahoru. Lišta je na přestavitelných ramenech držena vahou vyráběné tkaniny.Výhodou popéry tkaniny podle vynálezu je, že je výrobné velmi jednoduchá, její montaž na stroj a...

Negativní listovka pro vytváření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262433

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cremonesi Gianluigi

MPK: D03C 1/00

Značky: stroji, vytváření, prošlupu, negativní, listovka, tkacím

Text:

...druhou pružllnou 19 tažen směrem dolů do polohy vysunutí ze záběru s platinou 7, zatímco zadržovací ústrojí 20 je vloženo mezi druhým ramenem 16 dvouramenné páky 13 spravoúhlým ramenem 18 háku 9. Zadržovací ústrojí 20 zahrnuje tuhou lištu 21, jejíž jeden konec je natáčivě uložen na čepu 22 na pravoúhlém ramenu 18 háku 9, zatímco druhý konec tuhé lišty 21 je volně vložendo otevřeného výřezu 23 druhého ramena 1 G dvouramenné páky 13 a v něm...

Tkací stroj s vlnitým prošlupem, opatřený otáčivým tkacím hřídelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261000

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mzyk Heinrich, Mzyk Wolfgang, Scorl Hans-dieter

MPK: D03D 47/26

Značky: vlnitým, hřídelem, tkací, otáčivým, tkacím, prošlupem, opatrený, stroj

Text:

...cermeur ocaamen pananbnmm BucTy~nou 11, BnaBnnBammnMcx B cnupanbnmñ nas 4. HOBGPXHOCTB 12 npunerannx Buc Tyna 11 H HOBGDXHOCTB 13 npnneranun cnpanhnoro nasa -no Hanpanneunm apameunn wxauxoro nana Haknoum. ÚHK nema npyr non npyrom. Ho Hanpasneunm apamenux csanu Haxoxmnüca Koneu 14 HnaTHHHOP 0 CePMeHTa B npownnononomenuouTaxnu oöpason coaannan noaepxnocwb 15 npnnerannx sanpeccyewcx cnnpanbuo usornyroü samumuoü nnanxoň 16 c ee noàepxnocwbm 17...

Zařízení k přerušení útku na skřipcovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259819

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šidlof Pavel, Dvořák Josef, Matoušek Ladislav, Hudeček Josef

MPK: D03D 47/24

Značky: tkacím, útku, přerušení, zařízení, skřipcovém, stroji

Text:

...podstata spočíva v tom, že stříhací ústrojí k přerušení útkove nitě sestává z nože, který je pevnou součástí skřipce a je umístěn u úchytu nitě, například ve vzdálenosti dané součtem tloušťky úchytu a tlouštky břitu nože, a z nastavitelného nože uloženého na konzole.Výhoda zařízení podle vynalezu spočíva v tom, že k přerušení naváděné ütkové nitě dochází v minimainí vzdálenosti od úchytu a tedy s menším odpadem útkové nitě. Dalšívýhodou jsou...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polášek Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/36

Značky: útku, tkacím, odměřování, stroji, způsob, délky, tryskovém, prohozní

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Zařízení pro postřih krajů tkaniny na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256625

Dátum: 15.04.1988

Autori: Červený Stanislav, Hudeček Josef

MPK: D03D 45/56, D03D 45/50

Značky: postřih, bezčlunkovém, tkaniny, zařízení, krajů, stroji, tkacím

Text:

...a tím k jejímu znehodnocení.Další známé zařízení obsahuje nůžky, poháněné nalým elektromotorem, které jsou upevněny na výkyvnem držáĺ ku Ten umožňuje nůžkám sledovat změny polohy kraje tkaninyve směru její šířky čímž je zaručene rovnoměrnost kon CůoNevýhodou tohoto řešení je nutnost použití velmi malého elektromotoru, který svou nízkou hmotnosti neovlivní pohyblivost výkyvného držáku, a který má poměrně nízké otáčky. Na jednom tkacím stroji...

Zařízení pro předkládání útkové nitě projektilu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256509

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajfr Václav, Horný Kamil

MPK: D03D 47/24

Značky: útkové, nitě, stroji, tkacím, předkládání, zařízení, projektilů

Text:

...V v řopatřen předkládací tryekou 2, která prochází horní stěnou vodicího K kanálu łąa je skloněna šikmo ke eměru pohybu projektilů g. Do předkládaoí trysky 1 je zavedena útková nit 3 odvíjející se z cívky Ž.Pod předkládací trýskou 1 je ve spodní stěně vodícího kanálu L vytvořena přisávecí štěrbina Q, nadniž navazuje sací kanálek 1 a hrdlo§ napojené na neznázorněný vysavač.. Z obr. 2 Je zřejmě, že Jedna z podélných hran přisávací...

Zařízení k odměřování délky příze na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243742

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kujal Bohumil, Veran Jindoich, Pokorný Miloš, Neeas Josef

MPK: D03D 47/36

Značky: stroji, tkacím, zařízení, délky, bezčlunkovém, odměřování, příze

Text:

...stroje je přípevnön nosič 1uložen dutý hřídel i opatření řemenioí ž Řemenioe ije opásánaozubeným řemenem i poháněným od neznázorněného hlavního hřídele. Na pravém konci dutćho hřídele i je v radiálním ložiskulułoženo těleso i ke kterému je neznázorněnými šrouby přichyceno zadní če 1 o 9 se zedním krytom 12 a přední čelo 11 s přodním krytom B k zadnímu čeluýĺje upevněna převodovka 11 poháněná od duteho hŕídele i dvojicí ozuboných kol lg. Uvnitř...

Způsob tkaní na vzduchovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255297

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Pícha Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: tohoto, stroji, provádění, způsobu, způsob, tkání, vzduchovém, tkacím, zařízení

Text:

...spojen se vzduchovým přepínačem lll, osmý výstup gg je spojen s druhým vzduchovým přepínsčem llg a devátý výstup 5 je spojen s třetím vzduchovým přepínačem llg. Zařízení k provádění způsobu podle vynálezuzařízení k provádění zpúsobu podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Útek lg,lg je V odvíječi ll, gg připravován k zanášení do prohozního kanálu 1 pomocí prohozních trysek äl, §§. Řízení odvíječů lg, lg je prováděno řídící jednotkou...

Zařízení pro ovládání délky nití v odstřihovaném kraji v bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254344

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gefter Petr, Kornev Jurij, Čamov Vladislav, Morkov Boris, Iljin Eduard, Margulis Vladimir, Bychovskij Boris, Chavkin Viktor, Molčanov Alexandr

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, stroji, délky, nití, bezčlunkovém, ovládání, tkacím, kraji, odstřihovaném

Text:

...být bud analogový nebo digitální. Příklad provedení je znázorněn na obr. 2, kde je znázorněno funkční zapojení digitálního typu regulátor-u 11 proudu. Sestava z logických součino-vých obvodů 13 a 14, reverzního počítadla 15, dešitratorů 16, 17, omezovače 18 a 19 minima a maxima výstupního signálu, děliče 20 frekvence a výstupního zesilovače 21. Výstup prodlužovače 9 - obr. 1 ~ je přes dělič 2 I frekvence spojen s prvnimi vstupy logických...

Zařízení k tvoření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242423

Dátum: 01.12.1987

Autori: Haustein Karlheinz, Baumelt Gustav

MPK: D03C 5/00, D03D 47/26

Značky: prošlupu, tvoření, tkacím, zařízení, stroji

Text:

...změně vazby, tři seřizováni a podobné. ýUvedené nevýhody a nedostatký známých řešení vazebnieh. ústfojí odstraňuje zařízení k tvořeni prošlupu na tkaoím stŕoji,podle vynálezu, jehož podstatou je, že nosný hřídel vačeksi pevný čep zvedacích pák jsou uloženy ve výklopném rámu, který je svými ložiskovými čepy, uloženými výkývně V konzolách, připojen ke skříni. Je výhodné, když mezi soustavou vaček a nosným hřídelemje us ořádán nosn válec....

Zařízení pro odvádění odděleného kraje tkaniny na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236172

Dátum: 01.12.1987

Autor: Seibt Walter

MPK: D03J 1/00, D03D 49/20

Značky: tkaniny, kraje, zařízení, tkacím, stroji, odděleného, odvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odvádění odděleného kraje tkaniny na tkacím stroji, zejména s vodním prohozem. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že sestává z poháněného kola s přestavitelným průměrem, k němuž je přistavena ejektorová trubice, vyústěna do dopravního potrubí, vedoucího do skladovacího prostoru.

Způsob a zařízení k ovládání útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247380

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: způsob, útkové, stroji, ovládání, tkacím, zařízení, neortodoxním

Text:

...49, 11 uložen kououč g opatřený ozubením 12 a lg. S kotoučem l§ je pomocí šroubu l spojen disk u. Aby bylo umožněno pootočení kotouče 14 a dilku 1 ą, prochází iroub 1 Z drdškou jj kotouči 11. Na disku l§ je k ukládání útkové niti Q nebo fuloien radiálnč pŕeatavitelně odměřovecí buben Q, tvořený otočně uložsnými excemtríckýni klikni .Q, která jsou pevné spojeny a pastorky 31, zabírajícími do ozubení l 6 na kotouči u. lfohon odněřovacího bubnu...

Zařízení pro volitelné odchýlení útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253491

Dátum: 12.11.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: odchýlení, útku, tkacím, stroji, tryskovém, volitelné, zařízení

Text:

...253 491 pohyblívého střižníku 3 jvzhůru působením dalšího pohyblivého břitu Lg a horní části kruhového pevného břitu l 4. Při správném tkacím procesu je během prohozu pohyblivý střižník 2 v hornípoloze a neznázorněný útek je prohazován do prošlupu přesválcový otvorí a další otvor lgpevnéčásti stříhacího ústrojí.Na. stříhacím ústrojí podle obr. 3 a l je výkyvný pohyblivý střižník i vedený vnitřním. stěnami odváděcího kanálu § pevné části...

Zařízení pro uspořádání a ovládání přifukovacích trysek na tkacím stroji se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253311

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svatý Vladimír, Martinec Josef, Černocký Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: uspořádání, přifukovacích, ovládání, vzduchovým, trysek, tkacím, zařízení, prohozem, stroji

Text:

...výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení rozvodu vzduchu, který je přiváděn nosníkem bidla, zlepšení a zjednodušení vzduchového rozvodu k přifukovacím tryskám a zejména zjednodušení mechanismů ve prospěch vytvoření univerzálního bidlenu, tj. mechanické prvky,potřebné pro použití prohozního kanálu typu profilový paprsek, lze jednoduše uplatnit pro nasazení konfuzorového prohozního kanálu na jednom a témž stroji.Podrobněji je...

Zapojení programového elektronicky řízeného odměřování a vypouštění útku na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 244729

Dátum: 14.08.1987

Autori: Polášek František, Šváb Alois

MPK: G05B 19/18, D03D 47/36

Značky: odměřování, zapojení, útku, elektronický, vypouštění, programového, řízeného, bezčlunkovém, stroji, tkacím

Text:

...s prvním vstupem řídicího prostředku ł. signalizační člen łg, kterým je například rozváděč tkacího stroje, do kterého je sveden signál od osnovní a ůtkové zarážky a spínání spojky hlavního motoru, je spojen s druhým vstupem řídicího prostředku ł. Odměřovací zařízení 3 a 3 sestává z pohonného prostředku 33 a łâ spojeného pomocí duté hřídele łg a łl opatřeného křídlem lg s odměřovacím bubnem lg a gg. Dutý hřídel łg a łl odměřovacího zařízení...

Zařízení k rozpínání tkaniny na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 251380

Dátum: 16.07.1987

Autor: Holub Jindřich

MPK: D03J 1/22

Značky: zařízení, tkaniny, tkacím, stroji, rozpínání

Text:

...a Jaitl a aolnooti avltlaai voddlaooati aaai oblla Iiltaai.in oa toto aałilani atdvd uaivoradlnia. Zaaałaa pauliti růaąých prdnrů raapiaacich vdlačků numa podla druhu aotkdvaao tkoniąy. Zsvadenia .nanovo krow aa alapli piachod ani um tkaniny. ktora Jo puaa va otyku a raapiaaciai vdladky a tkaaioau prachoIoáíci v bliakoati roopioacich vdladků. Tato Mat tkaniny Ja u nohou a ani Jil paIkaaovaod.Přodldt vynálezmje příkladnł obrazu na výkresoch,...

Dávkovací zařízení útkové nitě do zanašečů na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 250082

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lapeš František, Sedlák Zdeněk, Tenora Pavel, Suchánek Bořivoj

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: tkacím, útkové, zařízení, dávkovací, víceprošlupním, zanašečů, stroji, nitě

Text:

...ústrojí 5, B.Pro zvýšení zásoby útkové -niti 8 pro každé dávkovací ústrojí 5, 6 a tím vyloučení zastavování tkacího stroje z důvodu vyčerpání zásoby útkové niti 8 může být ke každé krížové cívce 14 přiřazena neznázorněná zâsobní cívka. Začátek útkové niti na této zásobní cívce může být spojen s koncem útkové niti 8 na krížové cívce 14.Trojice nosných kol 1 je v maximální možné míře opásána tažným pásem 2, k němuž jsou ve shoudných...

Způsob tkaní na tryskovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249992

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 51/08

Značky: tkání, provádění, způsob, tkacím, tryskovém, zařízení, stroji, způsobu, tohoto

Text:

...s přídavnými tryskami opatřenými přídavnými přívody tlakového media.Tkací stroj je opatřen předlohovou cívkou Á upevněnou na rámug stroje, odkud je při tkaní uteka odtahován odměřovacím ústrojímg. Na odměřovacím ústrojí A se vytvoří prohozní délka utkug, která je odtud stažena působením tlakového média hlavní prohozní trysky§.Püsobením tląkového média hlavní prohozní trysky É je odměřená délka zavedena do prehozního kanálu É, kde je...