Patenty so značkou «tkacího»

Skřipec skřipcového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260223

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dvořák Josef, Matoušek Ladislav, Hudeček Josef, Šidlof Pavel

MPK: D03J 5/06, D03D 47/23

Značky: tkacího, skřipcového, stroje, skřipec

Text:

...důsledku brzda ztrácí účinnost a snižuje životnost skřipce a dalších částí tkacího stroje.Úkolem vynálezuje vytvořit zařízení k utlumení zbytkové kinetické energie prohozeného skřipce e jeho podstata spočíva v tom, že v tělese skřipce je v místě kontaktu s pístem tlumiče vytvořen prostor, který je vyplněný alespoň jedním tlumicím tělesem.Výhoda uspořádání zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pomocí jednoduchého zařízení je dosaženo...

Těleso tkacího člunku

Načítavanie...

Číslo patentu: 273256

Dátum: 12.03.1991

Autor: Mikule Josef

MPK: D03J 5/02

Značky: tkacího, těleso, člunku

Listovka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268691

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kachkov Nikolaj, Sidorov Jurij, Makarov Vladimir, Nikandrov Jurij, Nazarov Vladimir, Stojanov Igor, Kozhevnikov Vladimir

MPK: D03C 1/00

Značky: stroje, listovka, tkacího

Text:

...aegnentu jsou ve akříní § líetovky uepořáděny dorazy ll vo tvaru äroubo. jejichž polohu lze eeřízovet.Konec hřídela lg je opatřen vnější případně vnítřním šestíhranen nebo čtyřhranem. Jedno z uložení hřídole ve ěkříní łg líetovky je vytvořeno jako svěrací upínka lg. Na hřídelí lg je upevněn ručkový índíkětor lg a k něnu přiřazená stupnice 39, uspořádáná na skříní łg líatovky.Podle druhého provedení je uotavovací ústrojí 35 ozubaněho...

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Směták Vincenc, Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: vlákna, dutým, volného, tkacího, rotačního, konce, fluidnímu, stroje, zařízení, navádění, odměřovače, textilního, vodičem, tryskového

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Bidlen tkalcovského tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267730

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pscheidt Jiří, Keil Milan, Suchara Zbyněk, Humen Vladimír, Hruš Miroslav

MPK: D03D 49/60

Značky: tkalcovského, stroje, tkacího, bidlen

Text:

...uzavřený. Toto řešení má výhodu nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti, což je důsledkem charakteristických vlastností těchto kopozítních materiálů. Další předností řešení je výhodný utlum stacionárního i nestacíonárního dynamického zatížení a vysoká životnost celého dílu. Uzavřenost průřezu poskytuje vysokou tuhost a umožnuje jednoduchou aplikaci vysoce pevných a tuhých vláken na bázi uhlíku a aramidu v místech předpokládnného...

Elektrická osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267621

Dátum: 12.02.1990

Autori: Modrijan František, Gryc Václav, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03D 51/30

Značky: osnovní, zarážka, tkacího, elektrická, stroje

Text:

...v dolní polovině své délky výřezem 3 a v horní polovině podělným otvorem 2. soustava eignaiizačníoh lanel l je v několika řadách uepořÁdnných za sebou zavešena na osnovních nitích E. Vždy jedné osnovní niti g tedy přísluší jedna na ní zavčšená signaĺizační lamela l. Každá řada signalizačních lamel l má svými podélnými otvory 2 provlečen jeden stabilizační záchytný člen 2. Pod soustavou signalizačních lamel l jsou V celé pracovní šířce...

Zařízení pro generování pohybu zanášecího pásu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267224

Dátum: 12.02.1990

Autori: Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk, Ševčík Ladislav, Šmerda Ivan

MPK: D03D 47/00

Značky: stroje, pohybu, zanášecího, jehlového, pásu, zařízení, tkacího, generování

Text:

...vzájemné spřažený výkyvným ozubeným segmentem, uloženým otočně na čepu na vahadle, a spojeným hg/bnö w znmiťxncfn pánom přes uzubcnó kolmpřevorł a rozetu.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že propojením obou náhonů,a to náhonu vahadla e vačkového náhonu na segmentu,uloženóm Výkyvné na vehadle bidla, se docílí výhodného využití haromonického pohybu z náhonu vahadla, který je na tkacím stroji použit pro pohon bidla. Předepsaný...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267133

Dátum: 12.02.1990

Autori: Martinec Josef, Joch Josef, Vystrčil Karel, Jadrný Václav, Černocký Jiří, Kuda Vladimír

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: kanál, stroje, prohozní, útkový, tryskového, tkacího

Text:

...útku při zvýšení prohozní rychlosti útku a snížení spobřeby unášeoího média. Přitom útkový prohozní kanál podle vynálezu je konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snadno seříditelný.Příkladně provedení vynálezu je znázorněno na přiloženám výkresu, kde je schematicky znázorněno tkací ústrojí tryakového tkacího stroje v příčném řezu.Na blíže neznázcrněném tkacím stroji jsou horní a spodni osnovní nitě l, g,vytvářející prošlup...

Prohozní tryska pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266857

Dátum: 12.01.1990

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, stroje, prohozní, pneumatického, tryska

Text:

...čímž však není zajištěn požadovaný a reprodukovatelný výsledek.Ukolem prohozní trysky podle vynálezu je výše uvedené nevýhody a nedostatky ve velké míře odstranit. Podstata řešení podle vynálezu spočíva především v tom, že výtoková komora je v místě před výtokovým úsekem opatřena alespoň dvěma větracími otvory s podélně po CS 266 857 B 1 2suvným pouzdrem. Výhodou navrženého řešení je vyvození po měrně vysokého tažného účinku na prohazova...

Zařízení k posloupnému čištění tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266320

Dátum: 13.12.1989

Autori: Deborde Albert Henri, Grandvallet Gilles

MPK: D03J 1/02, D03D 49/00

Značky: posloupnému, čištění, zařízení, tkacího, stroje

Text:

...na tkacím stavuv těsné blízkosti míst nebo pásem čištění.vynález bude nyní příkladně popsán podle připojeného výkresu, jenž představuje schematickyjedno provedení zařízení k posloupnému čištění tkacího stavu.Celkový řídící pneumatický okruh l je umístěn mezi přívodem 3 stlačeného vzduchu a používaným okruhem, jenž může sestávat z větví Q, Q, Ä směřující například k rozdělovací rampč 6, z odsávače 1 a jiných dmychacích prostředků, jako...

Zařízení k postupnému zavádění útkových nití do prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266016

Dátum: 14.11.1989

Autori: Směták Vincenc, Mundl Jiří, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/38

Značky: zařízení, postupnému, trysek, útkových, stroje, zavádění, nití, prohozních, tkacího

Text:

...dílčích vedení lg, zaústěných přes zpětné ventily ll do jednotlivých směšovacích komor 5 hlavních vedení l. Pomocné vedení Q je zaústěno do vícepolohového přepínače 2 prostřednictvím vstupního hrdla ll ústicího do vstupního kanálu ll, vytvořeného v desce ll a dále pak centricky v otočném voliči ll přepínače g. Mimo centricky umístěný vstupní kanál ll je ve voliči lg vytvořen excentricky výstupní kanál lg volitelně zaústěný do některého ze...

Tryska tkacího stroje, zejména pneumatického

Načítavanie...

Číslo patentu: 265989

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zlatohlávek Jiří, Adámek Karel, Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, zejména, tkacího, pneumatického, stroje

Text:

...podstata spočívá v tom, že výtokové komora obsahuje první přímý úsek aądruhý přímýVýhodou nového řešení je především zvýšení tahové síly na útek a že tryska tvarovàná podle nového řešení nemusí mít žádný výše popsaný převaděč tlakového média. Výhodou je také snížení konstrukční a výrobní náročnosti.úsek, které jsou spojeny minimálně jedním ohybem.Další výhody a význaky předloženého řešení jsou patrny z následujícího popisu a...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265842

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jadrný Václav, Joch Josef, Martinec Josef, Kuda Vladimír, Černocký Jiří, Vystrčil Karel

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: kanál, útkový, prohozní, stroje, tryskového, tkacího

Text:

...podle/vynálezuje konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snad no seříditelný. V V 255349 Příkladná Drovedení vynálezu jsou schematicky znázorněnatkaeím ústrojím tryskového tkacího stroje v jednom příklad ném provedení a obr. 2 představuje příčný řez tkacím ústrojím tryskového-thaoího stroje v druhém příkladném provedení. Na blíže neznázorněném tkacím stroji jsou horní a spodní osnovni niti l, g, vytvářející prošlup,...

Zařízení ke změně zdvihu brdových listů tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265397

Dátum: 13.10.1989

Autor: Štork Jaroslav

MPK: D03C 1/10

Značky: stroje, listů, změne, zdvihu, tkacího, zařízení, brdových

Text:

...obŕ. 2 je pohled na zařízení ke změně zdvihu brdočých listů a obr. 3 znázorňujeodéln řez tímto zařízením. YNáhonové ústrojí je tvořeno náhonovým hřidelom 1 uloženýmsneznázorněným rámem stroje. K jednomu konci hřídele l je pevně7 připojeno hnací kolo g,zatim-co druhý konec je tvořen nábojem Ž.V čele náboje 5 je provedeno excentrioké kruhové vybráni, v němž je uložen kotouč Qs dutým čepem 1, který představuje klikové ústrojí. V kruhovém...

Zvedací zařízení listů brzda tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265376

Dátum: 13.10.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03C 1/00

Značky: tkacího, zvedací, stroje, brzda, listů, zařízení

Text:

...a tím snížení opotřebení a hluěnosti.Zařízení je proto vhodné pro moderní ryohloběžné tkací stroje. Zavěšení pružin navíc udržuje spojovací táhla ve správné poloze i při vyjmutých listech, což usnadňuje obsluhu při jejich opětném zakládání do tkacího stroje.Výhody řešení podle vynálezu Jsouzŕeálé z následujícího popisu a příkladného provedení schematicky znázorněného na přiloženém výkresu, kde obr. znázorňuje zvedaoí zařízení pre jeden list...

Řídicí zařízení listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265239

Dátum: 13.10.1989

Autori: Makarov Vladimir, Stojanov Igor, Petrov Nikolaj, Sidorov Jurij, Ivanova Ludmila, Michalina Alexandra

MPK: D03C 1/00, D03C 1/06

Značky: zařízení, listovky, tkacího, řídící, stroje

Text:

...použít jednotný program, Lo znamená program dopředného pracovního chodu listovky. Tato konstrukce řídicího zařízení listovky umožňuje neprovádět žádné kódování vazebního vzoru útkových a osnovních nití při přenášení vzoru na děrnou pásku, čímž je pcdstatně zkrácena a usnadněna práce obsluhy listovky.K zajištění stejných zdvihů v řídicím zařízení jsou podobné řadící jehly v hlavní a přídavné dvojici uspořádány účelně symetricky...

Zařízení pro vytváření přešlupu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265099

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zahradník Stanislav, Karásek Zdeněk

MPK: D03C 13/00

Značky: stroje, zařízení, vytváření, tkacího, přešlupu

Text:

...zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen samostatnými čepy, jejichž středy jsou umístěny na rameně hyperbolý.Podle dalšího provedení zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen společným čepem, jehož sklon k základní rovině určuje převodový poměr jednotlivých pák, který se směrem od základní roviny zvyšuje.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou uvedeny v...

Zařízení pro ofukování a odsávání textilního prachu z funkčních částí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264893

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kovář Stanislav, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03J 1/00

Značky: textilního, prachu, ofukování, částí, zařízení, odsávání, stroje, funkčních, tkacího

Text:

...1 schematické znázornění tkacího stroje v čelním pohledu s ofukovacími a odsávacími hubicemi, smer jejich pohybu je naznačen šípkami, obr. 2 totéž jako obr. l v půdorysu,obr. 3 pohled na tkací stroj z boku se znázorněnou ofukovací a odsávací hubicí, šípky znázorňují směr ofukování a odsávání.Zařízení l podle vynálezu pro ofukování a odsávání textilního prachu z tkacích strojů sestává z alespoň jedné ofukovací a odsávací hubice g uložené...

Prošlupní ústrojí tkacího stroje s postupným vlnivým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264769

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štěpánský Augustin

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, tkacího, postupným, vlnivým, ústrojí, prošlupem, prošlupní

Text:

...úseky lg niminálního zdvihu pro výrobu tkanin g s dvou, tří a čtyřútkovou vazební střídou, např. podle obr. 13 a, b, c, 14 a, b, c a 15 a, b, C. Takto provedeně zvedací lamely lg jsouuspořádány tak, že spojnice alespoň sobě odpovídajících míst lg maximálního zdvihu zvedacích lamel lg jsou součástí šroubovic, jejichž osy odpovídají ose li otáčeni soustavy zvedacích lamel lg a vodicích lamel ll a jejich stoupání určuje délku prošlupní vlny....

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18, D03D 47/27

Značky: zanašečů, prošlupu, jehel, jehlového, útku, jejich, vodiči, tkacího, stroje, ústrojí, ovládacích

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Rozpínka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263905

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holub Jindřich

MPK: D03J 1/22

Značky: tkacího, stroje, rozpínka

Text:

...jejich opětném dotažení se však. může zhoršit pohyblívost. j Kromě toho, je-li jedno rameno třmenu uloženo na čepu mezi ojehlenýmí knoužky, vzniká mezi nimi mezera a na následujícím kroužku za ta-kovouto mezerou je tkaninavíce rnamáhána, čímž může docházet k jejíUvedené nedostatky odstraňuje řešení po dle vynálezu, jehož podstatou je, že vnější povrch třmenu je opatřen stvavěci plochou pro záběr s protiplochou vytvořenou na vnitřní straně...

Hlavní prohozní tryska vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263832

Dátum: 12.05.1989

Autor: Nagy Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, tryska, tkacího, hlavní, vzduchového, prohozní

Text:

...jehla, opotřená axiálním otvorem pro přivádění útkové niti a směšovací trubice, axiálně přestavitelne vůči zanäšecí jehle. Dále je V tělese trysky vytvořena rozváděcí komůrlta mezikruhnnvého průřezu s radiálnim přívodem tiskového vzduchu. Podstatou řešení je, že rowzváděcí komůrka je oddelene od pracovního povrchu zanášecí jehly vyměnitelným rozváděcím krovužkem. Tento kroužek má na svém obvodu uspořádaný propouštěcí otvory pro tlakový...

Způsob držení útků v prohozních tryskách vzduchového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263526

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mundl Jiří, Směták Vincent, Polášek Jiří, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskách, tkacího, tohoto, způsob, provádění, prohozních, držení, stroje, vzduchového, zařízení, způsobu, útku

Text:

...1 je přiveden do dutiny Q rozvodného tělesą 1. Vätev vedení tlnkového vzduchu od větrníku g přes elektroventil 5 do dutiny Q, ktorý podle programu v předem určené čase tlukový vzduch dúvkuje, lze označit Jako řizený přívod. Z dutiny Q Je tląkový vzduch veden šroubenín § do hadice 2 a k prohozniu tryakůe Lg» Do dutiny Q rozvodnéhotě 1 ésa 1 je zaúetěn kanál łł epoJený přes ventil łg e vetrníken 3. Ventil łg je během funkce tkdcího...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Modrijan František, Večeřa Vladimír, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, tkacího, stroje, útkové, pohonné, víceprošlupního, prošlupu, příze, zanašečů

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263505

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slezák Adolf, Nosek Stanislav, Lapeš František, Horňák Bohuslav, Zgarba Milan, Kuba Zdeněk, Suchánek Bořivoj, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, prošlupní, stroje, zařízení, tkacího

Text:

...celého prošlupního zařízení.Příkladné provedéní prošlupního zařízení podle vy~ nálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představu~ c Jříčn řez rošiunim zařízením v bokorvsu V )010 ze J I , Iuznvřcného rošlupu a obr. 2 příčný řez prošlupním zaří~Ve skříni l n obr. 1 ~, opatřené svisle uspořádaným víkem 3 s připojenými šrouby 1, je otočně uložen vačkou vý hřídel E, opatŕený soustavou v jednom směru vzájemné pootočených obvodových vaček...

Spojkové zařízení osnovního regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262937

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rotrekl Otto, Kočí Radomír

MPK: D03D 49/10

Značky: spojkové, stroje, regulátoru, zařízení, tkacího, osnovního

Text:

...snížení podílu ruční manipulaoe obsluhy při automatiokém uvádění odpojeného oenovního regulátoru do chodu zapojením pohonu stroje, čímž je také odetraněna možnost rozladění seřízeného stroje při opomenutí obsluhy stroje. Zařízení je přitom jednoduche, výrobně nenáročné a v provozu spolehlivá.Příkladné provedení vynálezu je gmdžoměno na přiložených výkresoch, kde je na obr. 1 sohematioky znázorněna část tkacího stroje s celkovým...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Požár Vojmír, Lapeš František, Horňák Bohuslav

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, pohonné, zanašečů, víceprošlupního, útkové, tkacího, stroje, příze

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Zařízení k odměřování délky útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262891

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polášek Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: tkacího, zařízení, útku, tryskového, odměřování, délky, stroje

Text:

...znázorněno na výkres v podélném řezu.Na rámu ł tkacího stroje je V ložiskách g uložen dutý hřídel 1 s řemenící 3 pohonu v přední části a navíjecím ramínkem 1 v zadní části. Na konci hřídele 1 je otočně uložen buben Q odměřovačą ząjištěný proti otáčení pomocí krytu 1 rozřačovacích členů § ovinů útkulg. Kryt je připevněn na čelo sekundárního ozubeného kola łg, které je záběrově spřaženo s pfimárním ozubeným kolem łł.spojeným s pohonnou...

Aktivní konfuzor pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261649

Dátum: 10.02.1989

Autor: Prášil Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: pneumatického, aktivní, stroje, tkacího, konfuzor

Text:

...pneumatického tkacího stroje, olptatřený štavfetovými tryskami, umístěnými mezi dvěma lamelami kontuzoru a paprskem s rovnými třtitnami podle vynálezu. jeho podstata spočíva v -tom, že lamela kontuzoru má tří ívětve, z nichž horní ar střední větve jsou umístěny na malou vzdálenost k přední části třtinny paprsku a tvoří .s nimi lamelu přibližně kruhového varu a SpOdllĺ větev tvoří .nosnou část úplného kontuzoru,přičemž paprsek kontuzoru...